Anda di halaman 1dari 2

Sekolah Rendah : Templet intervensi PBD perlu dilengkapkan.

Punca kuasa
tindakan sekolah : Maklum Balas Dialog Prestasi 1/2020.

Perancang intervensi PBD Tahun 4 hingga Tahun 6 tahun 2020 bagi murid yang
mendapat TP1 dan TP2 bagi semua matapelajaran BM, BI, MATEMATIK yang
masih belum Menguasai Tahap Minimum (MTM) TP3

Untuk intervensi yang dirancang haruslah bersesuaian dengan punca masalah yang
berlaku dalam matapelajaran.

Tarikh akhir : 3 April 2020 dan diserahkan kepada Asfa Zanatuldariah.

Nama sekolah :
PBD |PROGRAM INTERVENSI SEKOLAH RENDAH (MATEMATIK)
PPD : SIMUNJAN SEKOLAH : TAHUN : 4

Punca dan Status Intervensi oleh sekolah Jenis Bimbingan


TP 1 = 1 orang (Gabriel) 1. Pelaziman operan - Teori Thorndike Mengulang latihan dan aplikasi serta
Murid keliru pecahan tak wajar dengan pengukuhanyang menyeronokkan
nombor bercampur 2. Pendekatan modular akan diguna pakai bagi menangani
masalah murid
Melibatkan gaya soalan yang menggunakan
TP 2 = 3 orang (Nata, Sebastien, Jambai) 3. Membina soalan lazim yang melibatkan penukaran pendekatan modular dalam bidang pembelajaran
Terdapat murid kurang menguasai pecahan tak wajar. yang sama.
langkah-langkah menyelesaikan operasi
bergabung 4. Membuat garis panduan dalam menjawab soalan dengan Mengaitkan pendekatan modular yang merentas
cara yang lebih teratur bidang pembelajaran contohnya kemahiran
Tidak dapat menukar pecahan tak wajar penambahan perpuluhan boleh dipraktikkan
kepada nombor bercampur dan bersama dengan nombor perpuluhan panjang,
sebaliknya jisim dan isipadu cecair

Menggunakan ABM konkrit (pecahan) bagi


memberi lebih pemahaman kepada pelajar.

Anda mungkin juga menyukai