Anda di halaman 1dari 3

Mata pelajaran Kemahiran Hidup

Tahun 4 Unik
Umur 10 tahun
Bilangan Murid 33 orang
Kehadiran 33 / 33
Tarikh 21/01/10
Masa 8-45 – 9.45 pagi (1 jam)
Bidang Kreativiti Dan Reka Cipta
Aktiviti Mengenali Reka Bentuk Asas
Tajuk Pengenalan Kreativiti
Masa 60 minit
Pengetahuan Sedia Ada (i) Murid pernah melihat bentuk-bentuk asas
dipersekitarannya.
Hasil pembelajaran Pada akhir pelajaran murid dapat:-
1) mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 bentuk
asas rekabentuk tanpa bantuan guru
2) melakar 3 bentuk asas reka bentuk
3) menyatakan contoh-contoh reka bentuk
yang terdapat di persekitaran
KBKK Klasifikasi, banding beza, mencerakinkan, menjana
idea
Penerapan Nilai 1) Bertanggungjawab, berdikari, bersistematik,
berhati-hati, berani mencuba

TKP Verbal Linguistik, Inter[ersonal, Intrapersonal


BBM 1) Alat - Gam, contoh gambar
2) Bahan - Kertas warna, kad manila, majalah
3) Rujukan - Buku Sumber Guru Kemahiran Hidup
- Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Seni Visual
- Perisian Komputer
KDM Kajian Reka Bentuk ( bangunan pencakar langit )
Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti P & P Catatan
Set Induksi Guru akan memulakan Guru meminta murid- Gambar-gambar
Masa: pengajaran dan murid mencari benda dari majalah, dan
5 minit pembelajaran dengan yang mempunyai juga diambil dari
menayangkan gambar- bentuk asas website.
gambar yang rekabentuk seperti
mempunyai bentuk yang ditayangkan Kaedah:Soal jawab
asas. dalam slide show. secara lisan

Contoh : KBKK:
Buah, Buku, Kertas A4 Menjana idea,
dan sbg. menghubungkait

Guru mengadakan sesi TKP:


soal jawab dengan - Verbal Linguistik
murid-murid. - Interpersonal
- Intrapersonal

Nilai:
Berani mencuba

Langkah 1 Bentuk asas rekabentuk Guru menerangkan Kaedah:


( Penerokaan) (1) Bulat beberapa bentuk asas penerangan, soal
Masa : 15 minit rekabentuk. jawab

Murid menyenaraikan TKP:


bentuk-bentuk asas - Verbal Linguistik
(2) Bujur rekabentuk - Interpersonal
- Intrapersonal

(3) Segiempat

(4) Segitiga

Langkah 2 Melakar bentuk asas Murid melakar dalam ABM:


(Penerokaan) Contoh : buku nota @ kertas Kertas A4
Masa : 25 minit piramid, silinder, sfera lukisan @ A4 paper
yang diedarkan. Nilai:
Berani mencuba ,
berdikari
Guru menyelia dan
membimbing murid KBKK:
melakar. mencerakinkan

Langkah 3 Menyenarai bentuk- Guru menanyakan Kaedah :


Sesi soal jawab bentuk objek di soalan berkaitan reka penerangan, soal
(10 minit) persekitaran. bentuk sesuatu jawab
Contoh :Apakah bentuk bangunan dan murid
Menara KL ? menyenaraikan KDM: Bangunan
bentuk-bentuk asas pencakar langit
rekabentuk
Penutup Sesi Apresiasi dan Murid dapat TEORI
Masa : 5 minit Refleksi menceritakan tentang KECERDASAN
-Guru memanggil hasil kerja mereka di - Verbal Linguistik
beberapa murid untuk bawah bimbingan guru. - Interpersonal
menilai karya mereka - Intrapersonal
Guru memberi
-Guru mempamerkan dorongan yang
karya yang baik membina kepada hasil
karya yang kurang baik
dan pujian kepada
yang terbaik.

Refleksi Kendiri : Saya merasa puas hati dengan pengajaran saya hari ini.

Catatan: Murid-murid memberi respon yang positif dan kelas berjalan dengan lancar.