Anda di halaman 1dari 3

c c

 
 

Gaya Hidup Sihat Perlu Keseimbangan Rohani dan Jasmani Jun 4, 2007
Posted by MOHD IDZANEY ZAKARIA in Cara Hidup.

Masyarakat negara kita  


yang dan akhirnya mengundang kepada kematian. Ia 
 dan 
  dalam kitaran hidup seharian. Kementerian
Kesihatan kerap kali mengadakan  
 tentang  yang 
 kita malah perlu disemai sejak awal lagi agar kita tidak tergolong dalam
kalangan yang mempunyai masalah kesihatan. Namun, adakah kempen gaya hidup
sihat, ³Tak Nak Merokok´, makanan berkhasiat dan kempen kecerdasan mampu
mengubah pandangan masyarakat kita tentang 
 sekaligus mengamalkan gaya hidup yang sihat? Mungkin ada
sesetengah golongan menyedari akan hakikat ini dan ada juga s egelintirnya yang
menganggap kesihatan hanya perlu dijaga apabila sudah berusia ataupun ada
sesetengah golongan merasakan usia muda menjadi tiket untuk mereka terus kekal
sihat. Bagi golongan ini, apakah jaminan mereka? Usahkan menunggu sehingga
umur tua, sedangkan yang masih kecil lagipun sudah meng hidap pelbagai penyakit.
  , tetapi usia boleh dijadikan satu
pemangkin untuk kita menjaga kesihatan agar boleh menjalani hidup yang bermakna
pada masa hadapan.

!  . Walau sehebat manapun seseorang


individu, sihat masih lagi menjadi agenda utama yang perlu dikekalkan. Secara
umumnya, umur 40 tahun adalah tempoh yang paling ketara pelbagai penyakit
dikesan tetapi jika kita menyedari akan k epentingan penjagaan kesihatan sejak dari
awal lagi, pelbagai " boleh diambil dan merupakan satu cara
yang terbaik daripada kita mengubatinya. Peningkatan utama masalah kesihatan
masyarakat di negara kita adalah kerana gaya hidup yang tida k sihat dan seimbang
termasuklah kurangnya kesedaran dalam menjaga keseimbangan dan
kesederhanaan dalam hidup. Gaya hidup yang berlebihan ini akan mengakibatkan
 dan akhirnya memberi kesan timbulnya pelbagai penyakit. Ruang lingkup
keseimbangan rohani, jasmani, akli, dan sosial perlu dirangkumkan agar ia dapat
diterjemahkan sebagai gaya hidup yang sihat. Oleh itu, 
"  # agar dapat
meneruskan amanah dan tanggungjawab masing - masing secara harmoni.
!  boleh dikekalkan melalui 
dan serta #$% seperti senaman. Kita juga perlu
 yang boleh merosakkan kesihatan.
!  
 . Makanan yang halal dan baik mampu melahirkan insan yang
berkualiti dari aspek rohani dan jasmani.

! yang baik pula mempamerkan bahawa seseorang itu mampu


 yang dihadapi secara bijaksana dan bebas daripada
gangguan mental yang boleh mengubah keupayaan seseorang individu. Manakala
  ialah, individu mampu menambah 
 antara masyarakat yang akhirnya dapat mengekalkan kesihatan diri
sendiri mahupun masyarakat umumnya.  
 # 
 
 & 

Hasil kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan tahun 2006 mendapati
bahawa amalan gaya hidup masyarakat di negara ini menyebabkan banyak masalah
kesihatan yang kronik. Apabila masyarakat terdedah dengan faktor risiko yang lebih
menjurus kepada amalan gaya hidup akan mengundang kepada penyakit berbahaya
'" '' ''
' ( . Antara ciri yang
boleh mendatangkan risiko penyakit berbahaya yang tidak berjangkit 
 di mana didapati seramai 8.7 juta (7.8 peratus)
daripada masyarakat kita  ( ( .
Manakala sebanyak 7.2 juta (60.1 peratus) #
$% yang sepatutnya. Dan juga ciri gaya hidup yang lain seperti '
''"  . Jika diteliti hasil
kajian ini, menunjukkan bahawa pem akanan secara seimbang dan aktiviti fizikal
 Malaysia. Sebab itulah
 '' adalah antara golongan yang
paling banyak menerima rawatan di hospital kerajaan sepanjan g tahun 2006
(Kementerian Kesihatan) di mana penyakit tersebut adalah penyakit yang
disebabkan oleh faktor pemakanan dan gaya hidup yang tidak sihat.

Oleh itu, kita seharusnya melihat bahawa arus penyakit pada hari ini lebih menjurus
kepada unsur pemakanan dan gaya hidup walaupun mungkin terdapat juga faktor
persekitaran dan lahiriah yang menyumbang kepada masalah penyakit tersebut.
Sepatutnya, kita  untuk menggiatkan lagi
penjagaan kesihatan walaupun di usia muda kerana 
 ( (
 sahaja apabila sampai kepada tahap kronik. Oleh itu, s eharusnya kita
berwaspada.

)  kini mengalami revolusi di mana jika dahulu


 %
# tetapi hakikat hari ini telah berubah di mana masyarakat mengalami
masalah kesihatan disebabkan terlebih makan dan seterusnya berlanjutan kepada
 ' . Penyakit yang wujud
dalam masyarakat sekarang adalah kerana manusia tidak mengikut peraturan yang
telah disusun oleh Allah SWT dan mengikut Sunnah yang telah diajarkan oleh
Rasulullah SAW. Ia berlaku akibat kelalaian dan kealpaan manusia itu sendiri kerana
tidak menjaga keseimbangan dalam hidup. ! 
 . Namun, disebabkan kegagalan inilah
menyebabkan mereka mendapat pelbagai penyakit. Sepertimana yang termaktub
dalam surah ar- Ruum ayat 41 di mana Allah mengingatkan kita bahawa kerosakan
di muka bumi ini adalah akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri dan mereka
perlu bertanggungjawab dan merasakan akibat daripada perbuatan tersebut.

Nyata hari ini ' 


 ' '
 
  & Agama Islam
melarang manusia mementingkan diri sendiri tetapi kita bertanggungjawab untuk
menjaga diri dan seharusnya ia dijadikan penggerak untuk memperbaiki mutu
kesihatan diri kita. Oleh itu,  

 serta perlu 
  . Gaya
hidup yang sihat  
 bagi mengelakkan pelbagai serangan penyakit moden kini dan seterusnya
kita boleh meneruskan kehidupan ini dengan kekal sihat dan teratur.