Anda di halaman 1dari 21

IKIP INTERNATIONAL COLLEGE

PENGAJIAN MALAYSIA
MPW 1133
“PERLEMBAGAAN MALAYSIA”

NAMA: MUHAMAD SYAHMI BIN ROSLI


KURSUS: DIPLOMA KEWANGAN ISLAM
SEMESTER: 3
PENSYARAH: PN. MARHANA BINTI HAMZAH


ISI KANDUNGAN

BIL TOPIK
1 MUKADDIMAH
2 PENGENALAN
3 KONSEP PERLEMBAGAAN
4 UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA
5 ISU / KES DI MALAYSIA
- PERKARA 3
- PERKARA 152
- PERKARA 153
6 RUJUKAN


MUKADDIMAH

Dengan lafaz yang mulia, Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi
Maha Mengasihani.
Syukur ke hadrat Ilahi atas limpahan hidayah dan rahmat-Nya, saya dapat
menyelesaikan tugasan yang telah diberikan pada tarikh yang ditetapkan oleh
pensyarah dalam subjek pengajian ini.
Setinggi juga syukur kerana beliau sudi memberikan tugasan serta menerima
segala tugasan yang telah saya kemukakan demi kebaikan diri saya sendiri.
Harapan dari diri ini, semoga tugasan ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi rujukan walaupun ia tidaklah selengkap yang di impikan.
Dengan akhir kata ini, saya bermohon maaf atas kesilapan dan kekurangan
dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Moga kita dapat
mempertingkatkan pengetahuan sejarah negara kita. Sekian,
Assalamualaikum wbt..


PENGENALAN

Seperti mana kita tahu, negara kita yang indah ini mempunyai perlembagaan
yang telah ditetapkan oleh menteri yang menerajui negara ini, untuk
berkorban demi rakyat yang berbilang kaum supaya menjadi sebuah negara
yang maju dan menunjukkan sebuah negara yang mempunyai pemimpin.

Ini juga yang dianggap menguntungkan orang Melayu dan Bumiputera


diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada
bukan Melayu seperti di bawah ;

 Islam agama persekutuan tetapi bukan agama lain bebas diamalkan


 Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan tetapi bahasa lain
dibenarkan
 Kedudukan Istimewa orang Melayu dan bumi putera diperuntukkan
tetapi hak etnik lain tidak boleh dilucutkan begitu saja.


KONSEP PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN :

Definisi adalah seperti berikut ;

 Adalah satu set peraturan atau undang-undang atau,


 Sama ada bertulis atau tidak bertulis dan,
 Yang menentukan adalah ;
 Pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan.
 Bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan.

Antara sebab ditubuhkan perlembagaan adalah seperti berikut;

I. Merupakan sumber undang-undang tertinggi sebuah negara


II. Kewujudannya untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara.
III. Menjadi garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak
pemerintahan atau rakyat.

Selain itu, negara kita juga mempunyai peruntukan umum bagi memperkukuhkan
negara ke arah globalisasi yang kini pesat. Antara peruntukan umum telah
dicatatkan dalam perlembagaan Malaysia seperti di bawah ;

I. Corak pemerintahan negara VI. Pilihan raya


II. Hak-hak asasi rakyat
III. Kewarganegaraan
IV. Agama
V. Bahasa


UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN

MALAYSIA

Unsur ini adalah satu kontrak sosial semasa penggubalan perlembagaan yang
telah meliputi ;

 Bahasa
 Agama
 Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera (Sabah dan
Sarawak ) termasuk
 Pemerintahan / sistem beraja

Kenapa perkara ini menjadi unsur perlembagaan ?


1. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

a. Merujuk Perkara 152 (1) menguatkuasakan Bahasa Melayu


sebagai Bahasa Kebangsaan Persekutuan. Bahasa ini secara
automatiknya menjadi bahasa perantaraan untuk digunakan
dalam semua maksud rasmi. Maksud “rasmi” ditakrifkan oleh
Perkara 152 (6) dengan makna “apa-apa jua maksud kerajaan
sama ada kerajaan Persekutuan atau kerajaan negeri dan
termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam”.

b. Rasional Perkara 152 ;

- Bahasa Kebangsaan sebagai alat perpaduan tanpa menggugat


bahasa ibunda.


- Menjadi bahasa lingua franca.

- zaman penjajah telah dijadikan bahasa rasmi.

- pegawai Eropah perlu belajar dan lulus bahasa Melayu.

2. Agama Islam sebagai agama rasmi.

a. Merujuk Perkara 3 Perlembagaan menjelaskan bahawa agama


Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan tetapi agama-agama
lain boleh diamalkan dengan bebas (Perkara 11) dan bahawa
setiap agama mempunyai hak untuk ;

- Menguruskan hal-ehwal agamanya sendiri.

- Menubuhkan dan menyelenggarakan institusi bagi maksud


agama atau khairat.

- Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan


mentadbirnya.

Namun begitu hak-hak seseorang untuk mengembangkan agama


boleh dikawal atau disekat oleh undang-undang negeri, atau
undang-undang Persekutuan bagi kes Wilayah Persekutuan, jika

pengembangan itu dibuat di kalangan mereka yang telah


menganut agama Islam. Perkara 11 (4).

b. Rasional perkara 3 ini adalah ;

- Agama persekutuan tanpa menjejaskan kedudukan agama lain.


- telah bertapak 500 tahun dahulu.

- zaman penjajah, bidang kuasa Islam dan adat istiadat Melayu


tidak dicampuri oleh penjajah.

- perlembagaan Malayan Union juga dan Perjanjian Persekutuan


Tanah Melayu mengecualikan perkara ini

3. Hak istimewa orang Melayu.

a. Merujuk Perkara 153 Perlembagaan telah memaktubkan Hak


Istimewa Orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak
meliputi :

 perkhidmatan awam : Perkara 153 (2,3 dan 4)


 ekonomi : Perkara 153 (6)
 pelajaran: Perkara 153 (2,3 dan 4)
 Kedudukan Istimewa orang Melayu yang lain termasuklah
peruntukan Perkara 89 dan 90 – berhubung dengan tanah rizab
Melayu.
 Hak-hak ini tidak boleh dipertikaikan dan ia dilindungi di bawah
Akta Hasutan 1948 (Pindaan 1971).
b. Kerasionalan perkara 153 ;
- Hasil toleransi
* Melayu
* Bukan Melayu
* Implikasi
* Hak Istimewa


* Hak kerakyatan
- Hak kerakyatan serta-merta kepada 80 000 orang cina
- hak Istimewa dalam jangka panjang
- Prinsip Jus Soli dengan kerakyatan 800 000 bukan Melayu
- Manfaat serta-merta : kepentingan sebagai warganegara (undi
pilihan raya)
- Hak istimewa meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam,
biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain.

4. Pemerintahan / sistem beraja.

a. Merujuk Perkara 32 menyatakan Ketua utama bagi Persekutuan


ialah YDPA, iaitu seorang raja yang dipilih daripada raja-raja
sembilan buah negeri Melayu. Berdasarkan sistem Raja
Berpelembagaan, YDPA diberi kuasa memerintah Persekutuan.
Namun begitu Perkara 39 dan 40 menyatakan bahawa baginda
dikehendaki bertindak atas nasihat jemaah menteri atau seorang
menteri yang diberi kuasa dari jemaah menteri.

b. Merujuk Perkara 41 pula menyatakan YDPA juga adalah


Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan, sementara
Perkara 42 pula meletakkan baginda mempunyai kusa untuk
pengampun dan menangguhkan hukuman terhadap orang yang
telah disabitkan oleh mahkamah tentera bagi kesalahan-kesalahan
yang dilakukan di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.


c. Perkara 44 meletakkan baginda salah satu daripada tiga
komponen badan perundangan Persekutuan, iaitu Parlimen.
Perkara 71 pula menyediakan peruntukan bagi menjamin hak
seseorang raja sesuatu negeri untuk mewarisi, memegang,
menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi
perlembagaan bagi seseorang raja di dalam negeri itu.

d. Merujuk Perkara 153 telah mengamanahkan baginda


tanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang-
orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dan
kepentingan sah kaum lain.

e. Merujuk Perkara 122B menjelaskan bahawa kuasa melantik


semua hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi
adalah di tangan baginda atas nasihat Perdana Menteri dan
setelah berunding dengan Majlis Raja-raja.


ISU / KES DI MALAYSIA

Isu mengikut perkara di bawah ;

1) Perkara 3 (Islam agama rasmi)

 Kalimah Allah Pada gereja.

KUALA LUMPUR 5 Mac - Mahkamah Tinggi di sini memberi peluang


terakhir kepada Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) dan Kementerian Dalam
Negeri (KDN) untuk berunding bagi menyelesaikan tuntutan berhubung
perintah larangan mengimport bahan terbitan Kristian yang mengandungi
kalimah Allah.

Hakim Datuk Aziah Ali sehubungan itu menetapkan 30 April ini sebagai
tarikh akhir untuk mengetahui status perundingan ke arah penyelesaian oleh
kedua-dua pihak tersebut.

Tarikh berkenaan ditetapkan oleh Hakim Aziah di kamar beliau dengan


kehadiran peguam Bobby Chew dan Lim Heng Seng yang mewakili SIB
ketika sebutan kes itu hari ini.

Turut hadir dalam prosiding itu ialah Peguam Kanan Persekutuan, Datin
Azizah Nawawi yang mewakili Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan
Malaysia selaku responden pertama dan kedua.


Bobby ketika dihubungi memberitahu, sekiranya perundingan menemui jalan
buntu, barulah Mahkamah Tinggi (Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas)
akan menetapkan tarikh perbicaraan.

Menurutnya, mahkamah menetapkan tarikh tersebut bagi membolehkan


mereka yang terlibat meneliti sama ada kes tersebut dapat diselesaikan di luar
mahkamah.

''Jika penyelesaian tidak berhasil sehingga tarikh tersebut, mahkamah akan


menetapkan tarikh baru untuk mendengar permohonan SIB bagi
mendapatkan kebenaran mencabar keputusan KDN menerusi prosiding
semakan kehakiman,'' jelas Bobby.

Pada 10 Disember 2007, Presiden SIB, Jerry W.A. Dusing @ Jerry W. Patel,
56, dan SIB yang beralamat di Kota Kinabalu, Sabah memfailkan
permohonan tersebut terhadap responden pertama dan kedua dengan
mengemukakan sebanyak 22 tuntutan.

Antara yang dipohon adalah perintah untuk membatalkan keputusan menteri


yang enggan membenarkan pengimportan empat buah tajuk bahan penerbitan
Kristian dan menahan penyerahan dua buah tajuk bahan penerbitan yang lain.

Selain memohon perintah supaya menteri tersebut mengembalikan penerbitan


itu, pemohon menuntut perisytiharan bahawa penggunaan istilah Allah dalam
terjemahan kitab Injil sama ada versi bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dan
dalam semua penerbitan bahan keagamaan, adalah menjadi hak mereka.


Pemohon turut memohon perisytiharan bahawa Perkara 3(1) Perlembagaan
Persekutuan yang menjamin hak semua agama diamalkan dengan aman dan
damai oleh pemohon yang mendakwa berhak menggunakan perkataan Allah.

Ia membabitkan bahan cetakan, diterbitkan bukan sahaja di gereja malahan di


sebarang lokasi atau bangunan dalam pengamalan agama mereka walaupun
bahan dan penerbitan itu mengandungi perkataan Allah.

Pemohon juga memohon perisytiharan bahawa keputusan membenarkan


penggunaan Al-kitab oleh penganut agama Kristian hanya di gereja-gereja
dan tidak di tempat lain adalah bercanggah dengan hak perlembagaan, batal
dan tidak sah.

Permohonan dikemukakan atas alasan pihak responden telah melakukan


kesilapan apabila gagal mengambil kira bahawa penggunaan perkataan Allah
oleh agama Kristian adalah mendahului kedatangan Islam.

Pemohon juga memberi alasan, terjemahan kitab Injil versi bahasa Indonesia
dan bahasa Malaysia telah digunakan oleh penganut agama Kristian di negara
ini sejak dahulu lagi.

Dusing dalam afidavit sokongannya mendakwa Penyelia Pelajaran Kanak-


Kanak dan salah seorang kakitangan SIB, Kinambo Gaduan telah membawa
tiga kotak bahan pelajaran bagi kanak-kanak beragama Kristian.

Bahan tersebut dakwa Dusing, milik SIB untuk dibawa pulang ke Kota
Kinabalu pada 15 Ogos 2007.


Namun pemohon mendakwa, bahan-bahan penerbitan itu telah ditahan oleh
pegawai kastam ketika Kinambo yang dalam penerbangan dari Surabaya,
Indonesia telah transit di Terminal Kos Tambang Murah (LCCT), Sepang.

Dakwanya, berdasarkan sepucuk surat dari KDN bertarikh 10 September


2007 kepada SIB ada menyebut bahawa pengimportan penerbitan Kristian
yang mengandungi perkataan Allah, Baitullah, solat dan Kaabah adalah
dilarang untuk edaran di negara ini.

Surat yang sama juga dakwa Dusing, menyatakan bahawa penerbitan itu
boleh menimbulkan kekeliruan dan kontroversi di kalangan masyarakat
negara ini.

2) Perkara 152 (Hak bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan)

 Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran matematik dan sains

RINGKASAN KEPUTUSAN PEMANSUHAN PPSMI (dipetik daripada


Utusan Online)

8 Julai – Menteri Pendidikan mengumumkan Mata pelajaran Sains dan


Matematik akan kembali diajar dalam bahasa Melayu di sekolah kebangsaan
manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil
mulai 2012.Perlaksanaan akan diadakan secara bertahap di Tahun Satu dan
Tahun Empat di sekolah rendah dan Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat di
sekolah menengah bermula pada tahun 2012. Perubahan ini bagaimanapun
tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi.


Keputusan tersebut mengubah dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan pada 2003.

Strategi disusun untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memantapkan


pengajaran Bahasa Inggeris:

** Menambah bilangan guru bahasa Inggeris seramai 13,933 orang untuk


memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Ini
termasuklah 1,000 orang guru luar negara, 600 orang guru bersara dan 12,333
guru tambahan daripada IPGM, IPTA dan IPTS. Keutamaan akan diberikan
kepada sekolah luar bandar dan pedalaman untuk mendapatkan guru terbaik.
Pihak Kementerian juga akan menyediakan guru penolong bahasa Inggeris
gred DG 41 bagi kelas besar seperti kelas yang melebihi 35 murid di Tahun
Satu dan Dua untuk meningkatkan 'contact time' antara guru dan murid.

** Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SK Tahap I ditambah sebanyak 90


minit daripada 240 minit menjadi 330 minit seminggu manakala bagi tahap II
ditambah sebanyak 90 minit daripada 210 minit menjadi 300 minit seminggu.

** Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SJKC/T Tahap I ditambah 100


peratus iaitu daripada 60 minit menjadi 120 minit seminggu manakala bagi
Tahap II ditambah sebanyak 30 minit daripada 60 minit menjadi 120 minit
seminggu.

** Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Tingkatan Satu hingga Enam


ditambah sebanyak 80 minit daripada 200 minit menjadi 280 minit seminggu.

** Peruntukan waktu bagi MUET untuk Tingkatan Enam ditambah sebanyak


80 minit daripada 320 minit menjadi 400 minit seminggu.


** Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Matrikulasi ditambah 100 peratus
iaitu dari tiga jam menjadi enam jam seminggu.

** Program Sastera Kontemporari Kanak-Kanak Bahasa Inggeris


diperkenalkan kepada semua murid Tahap II untuk mengukuhkan minat
membaca di kalangan murid di samping memperkenalkan unsur-unsur
sastera.

** Makmal bahasa Inggeris akan diwujudkan di sekolah-sekolah untuk


memudahkan murid mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan.

** Teknologi maklumat akan dimanfaatkan dalam pengajaran dan


pembelajaran bahasa Inggeris melalui penggunaan perisian komputer yang
sesuai.

** Pelajaran tatabahasa Inggeris akan diberikan penekanan dalam pengajaran


dan pembelajaran bahasa Inggeris.

** Untuk mendedahkan murid dengan istilah-istilah sains dan teknologi


dalam bahasa Inggeris, elemen sains dan teknologi akan diserapkan dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris.

Selaras dengan hasrat untuk memartabatkan bahasa Malaysia, Kementerian


Pelajaran akan melaksanakan transformasi kurikulum bahasa Malaysia di
sekolah rendah dan menengah dengan memberi fokus kepada penguasaan
asas kemahiran berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular
yang bersepadu, seimbang dan holistik.


Modul yang disediakan meliputi aspek kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa.
Pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa diberi penekanan dalam
kurikulum BM sekolah rendah.

Di peringkat sekolah menengah, transformasi kurikulum bahasa Malaysia


akan memberikan penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek
kesusasteraan Melayu di samping memantapkan kemahiran mendengar,
bertutur, membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa.

Penekanan terhadap aspek Kesusasteraan Melayu bertujuan memperkayakan


aspek kebahasaan di samping menonjolkan aspek pemikiran, nilai, budaya
masyarakat Malaysia.

Dengan keputusan ini, kerajaan menawarkan pendekatan baru dalam


pengajaran Sains, Matematik dan Bahasa Malaysia.

*PPSMI, pengajaran dan peperiksaan untuk kedua-dua mata pelajaran ini


akan dibuat dalam dwi bahasa sehingga kehormatan terakhir PPSMI tamat
pada tahun 2014.

Kerajaan mengambil keputusan ini setelah meneliti secara terperinci hasil


kajian dan pemantauan mengenai PPSMI yang menunjukkan bahawa PPSMI
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dihasratkan.

Apa yang dilaksanakan ialah PPSMI/BM, iaitu guru-guru mengajar pelajaran


Sains dan Matematik dalam dwi bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa
Malaysia. Pemantauan Kementerian Pelajaran pada tahun 2008 mendapati:


- Hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya
dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.

- Secara purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah antara 53-58


peratus daripada keseluruhan masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran
Sains dan Matematik.

- Hanya sebahagian guru Matematik dan Sains di sekolah menengah dan


rendah yang mengambil ujian Penilaian Tahap Profesional bahasa Inggeris
pada tahun 2008 mencapai tahap profesional.

Peratusan murid yang mendapat gred A, B dan C bagi mata pelajaran Sains
dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 telah merosot daripada
85.1 peratus kepada 82.5 peratus bagi sekolah bandar dan daripada 83.2
peratus kepada 79.7 peratus bagi sekolah luar bandar. Bagi mata pelajaran
Matematik, pencapaian murid bandar telah merosot daripada 84.8 peratus
kepada 80.9 peratus manakala pencapaian murid luar bandar merosot
daripada 80.9 peratus kepada 77 peratus.

- Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata
pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI
dilaksanakan.

Selain daripada pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran,


Laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 menyatakan
kedudukan murid Malaysia dalam mata pelajaran Sains telah merosot dari
tangga ke-20 pada tahun 2003 ke tangga ke-21 pada tahun 2007. Bagi mata


pelajaran Matematik pula, kedudukan murid kita telah merosot dari tangga
ke-10 pada tahun 2003 ke tangga ke-20 pada tahun 2007.

Kajian universiti-universiti tempatan pula mendapati tahap peningkatan


penguasaan bahasa Inggeris murid adalah nominal, iaitu tidak lebih tiga
peratus sepanjang pelaksanaan PPSMI. Tahap penguasaan bahasa Inggeris di
kalangan murid terutamanya di luar bandar masih rendah menyebabkan
mereka sukar untuk memahami pengajaran Matematik dan Sains dalam
bahasa Inggeris.

Berdasarkan pengamatan ini, kerajaan yakin bahawa Sains dan Matematik


perlu diajar dalam bahasa yang mudah difahami oleh murid, iaitu bahasa
Malaysia di sekolah kebangsaan, bahasa Cina di SJK(C) dan bahasa Tamil di
SJK (T).

Kerajaan juga telah memutuskan agar pengajaran dan pembelajaran mata


pelajaran bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan dimantapkan.

3) Perkara 153 (Hak bumiputera)

 Diskaun Hartanah Bumiputera, REHDA Bercanggah Pendapat

KUALA LUMPUR, 2 Ogos - Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan


(REHDA) bingkas menafikan kenyataan Presidennya, Datuk Micheal Yam
yang menyokong pandangan Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara, Tony Pua
mengenai pemansuhan diskaun kepada bumiputera dalam pemilikan hartanah
komersial dan rumah mewah di negeri Selangor.


Menurut Timbalan Presiden REHDA, Datuk F.D Iskandar terkejut dengan
kenyataan tersebut dan menegaskan bahawa REHDA tidak pernah
mempertikaikan hak keistimewaan kaum bumiputera sepertimana yang
termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

Beliau berpendapat kenyataan Micheal Yam adalah merupakan pandangan


peribadi kerana REHDA tidak pernah bersetuju dengan pandangan Tony Pua
yang merupakan Penasihat Ekonomi kepada Setiausaha Agong DAP. F.D
Iskandar menegaskan bahawa cadangan tersebut tidak dipersetujui olehnya
kerana ia akan mewujudkan ketidakseimbangan dalam pemilikan hartanah
komersial dan rumah mewah di Selangor khususnya.

Pada masa yang sama, beliau turut mengulas mengenai cadangan tersebut.
Beliau berkata bahawa pihak kerajaan perlu mewujudkan satu mekanisme
bagi mengkaji diskaun tersebut kerana banyak faktor yang menyebabkan
kaum Bumiputera tidak terlalu agresif dalam hal pemilikan hartanah.

Beliau turut menekankan bahawa langkah tersebut tidak perlu dibuat secara
tergesa-gesa kerana banyak peluang lain kepada bumiputera perlu juga
diberikan perhatian.

Beberapa pertubuhan bukan kerajaan dikatakan tidak berpuas hati dengan


cadangan yang dikemukakan tersebut. Malah, komponen Pakatan Rakyat
iaitu PAS juga membidas pandangan Pua yang disifatkan keterlaluan dan
tidak menghormati mekanisme dalaman terlebih dahulu untuk melontarkan
pandangan yang melibatkan sensitiviti kaum di Malaysia. -ANN


RUJUKAN

http://www.slideshare.net/kaichew/tajuk-6-perlembagaan-
presentation

http://pmr.penerangan.gov.my

http://etnik553.blogspot.com

Dicatat oleh Pn. Nurul Himmah Kassan

http://www.ann.com.my

Buku “Malaysia Kita”.

Institusi Tadbiran Awam Negara Malaysia.

Pensyarah IKIP International College

Pn. Marhana Bt Hamzah