Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun 3 Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Hasil

Pembelajaran: Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. : Bahasa Malaysia : 3 Cerdas : 14 April 2011 : 9.00 pagi 10.00 pagi (60 minit) : 25 orang : Kisah dan teladan : Kisah Sang Kancil dan Buaya

Fokus Sampingan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2(i). Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2(i). Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat; i. ii. iii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. . Membaca pantas ayat dan perkataan dengan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang bertajuk Sang Kancil dengan Buaya. Membina 5 ayat majmuk dengan menggunakakata hubung yang sesuai. Sistem Bahasa: Tatabahasa : kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk Kosa kata : bijaksana, bantu membantu, pintar

Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. Pendidikan Islam : bekerjasama, berterima kasih

Kemahiran Berfikir : Menghubung kait Belajar cara belajar : Bacaan luncuran, mendengar aktif,perbincangan

Bahan Bantu Mengajar: Petikan cerita Sang Kancil dan Sang Buaya

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid pernah mendengar dan menonton cerita animasi Sang Kancil dengan Sang Buaya.

Isi Gambar Sang Kancil dan Sang Buaya Nilai murni : Tolong-menolong Berbuat baik Bijaksana

Strategi Set Induksi 1. Sang Buaya. 2. 3. jawab tentang tersebut. Guru gambar dengan Kancil memaparkan

Catatan KB: Menghubungkait

Nilai :

Murid meneliti dan Bijaksana menghayati gambar. Guru dengan apa bersoal murid perkaitan

antara kedua-dua haiwan

Langkah 1 Membaca Sang Buaya. petikan dan cerita Aktiviti 1 Sang 1. Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan kecil. 2. Guru mengedarkan petikan Sang Kancil dan Sang Buaya. 3. Guru meminta murid membaca petikan secara senyap. 4. Guru meminta Buaya

Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Interpersonal

beberapa orang murid tampil ke hadapan. 5. Setiap orang murid diberi watak masing-masing. 6. Murid-murid diminta melakonkan watak yang diberi dengan betul. Aktiviti 2 1. Setiap kumpulan akan diberikan gambar tunggal yang sama. 2. Dalam kumpulan murid diminta berbincang tentang cerita dan lakonan yang boleh dicipta berdasarkan gambar tunggal yang diberikan oleh guru. 3. Dalam lakonan murid-murid mesti mempunyai nilai murni. Aktiviti 3 1. Setiap wakil kumpulan diminta tampil ke hadapan untuk membentangkan hasil kerja masing-masing.

2.

Murid

membentangkan kerja dalam bentuk bercerita atau lakonan.

Langkah 2 Teks Sang Kancil dengan Aktiviti 1 Buaya Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan dan cerita ini bagaimana Sang untuk buahan sungai.... Kancil di mengisahkan dia telah buaya. berhasrat buahseberang Aktiviti 2 1. Rakaman bacaan kuat Murid teks diminta dengan membaca 1. Guru

Nilai: Bijaksana

mengedarkan teks yang Belajar cara belajar bertajuk Sang Kancil dan Buaya. 2. teks 3. dahulu. Murid membaca bersama-sama guru. Guru tersebut membaca terlebih Merakam bacaan Mencirikan

memperdayakan memakan

kemudian rakam Movie

bacaan mereka dengan menggunakan Maker. Aktiviti 3 1. Movie perakam Semua kumpulan menghantar Maker kaset atau yang hendaklah

digunakan merakam kumpulan masing.

untuk bacaan masing-

Langkah 3 Teks Buaya Ayat Majmuk 1. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat ayat disambungkan seperti dan, tunggal oleh atau, Sang Kancil dan Aktiviti 1 1. Guru mengedarkan teks pada setiap kumpulan. 2. Guru tentang menerangkan hubung. 3. Guru menulis beberapa ayat di papan tulis dan murid diminta menulis semula.

Belajar Cara Belajar Membuat rujukan Mencirikan

Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal

ayat majmuk dan kata

perkataan Kata Hubung kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain.

2. Ayat ini juga dikenali Aktiviti 2 sebagai ayat Selapis. Contoh : Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu.( Ayat Majmuk ) Kata Hubung 1. Dalam bentuk guru teks diminta perkataan kumpulan, mengedarkan kepada murid-murid. 2. Murid menulis 5 ayat majmuk berdasarkan yang dihitamkan.

1. ialah

Kata

hubung yang Aktiviti 3 untuk dengan 1. Setiap kumpulan Power bagi hasil dikehendaki menggunakan Point membentangkan kerja masing-masing.

perkataan

digunakan menggabungkan perkataan dengan

perkataan rangkai kata rangkai kata ayat dengan ayat. Contoh Kata Hubung Dan, hingga, lalu, ketika, dengan, yang, tetapi, jika, kerana, kemudian. Contoh Ayat 1. Azhar pergi Pinang. dan ke Malek Pulau serta, kalau,

Penutup Karangan yang bertajuk Sang Kancil yang bijaksana Kognitif 1. jawab mereka murni 2. satu Sang Guru

Kecerdasan Pelbagai bersoal dengan murid tentang yang Guru nilai Interpersonal Intrapersonal

untuk menguji kefahaman terdapat menyuruh membuat tentang yang

dalam klip video itu. murid-murid karangan Kancil

bijaksana. Sosial 1. Guru video menayangkan tersebut sekali lagi. 2. Murid-murid diminta membuat lakonan seperti di dalam klip video tersebut.

Anda mungkin juga menyukai