Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun 3 Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Hasil

Pembelajaran: Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. : Bahasa Malaysia : 3 Cerdas : 14 April 2011 : 9.00 pagi – 10.00 pagi (60 minit) : 25 orang : Kisah dan teladan : Kisah Sang Kancil dan Buaya

Fokus Sampingan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2(i). Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2(i). Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

pintar Pengisian Kurikulum: • • • • Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. Membina 5 ayat majmuk dengan menggunakakata hubung yang sesuai. berterima kasih Kemahiran Berfikir : Menghubung kait Belajar cara belajar : Bacaan luncuran. Pendidikan Islam : bekerjasama. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. i. . ii. iii. ayat tunggal.Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat.perbincangan Bahan Bantu Mengajar: • Petikan cerita “Sang Kancil dan Sang Buaya” Pengetahuan Sedia Ada: . ayat majmuk Kosa kata : bijaksana. Sistem Bahasa: Tatabahasa : kata hubung. bantu membantu. mendengar aktif. Membaca pantas ayat dan perkataan dengan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang bertajuk ‘Sang Kancil dengan Buaya’. Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan.

Guru meminta murid membaca petikan secara senyap. Guru mengedarkan petikan Sang Kancil dan Sang Buaya. 3. Sang Buaya. 4. 3. Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan kecil. 2. Guru dengan apa bersoal murid perkaitan antara kedua-dua haiwan Langkah 1 Membaca Sang Buaya. 2. jawab tentang tersebut. petikan dan cerita Aktiviti 1 Sang 1. Guru meminta Buaya Kontekstual Kecerdasan Pelbagai • Interpersonal . Guru gambar dengan Kancil memaparkan Catatan KB: Menghubungkait Nilai : Murid meneliti dan • Bijaksana menghayati gambar.• Murid pernah mendengar dan menonton cerita animasi Sang Kancil dengan Sang Buaya. Isi Gambar Sang Kancil dan Sang Buaya Nilai murni : • • • Tolong-menolong Berbuat baik Bijaksana Strategi Set Induksi 1.

Setiap orang murid diberi watak masing-masing. Setiap kumpulan akan diberikan gambar tunggal yang sama. Dalam lakonan murid-murid mesti mempunyai nilai murni. Setiap wakil kumpulan diminta tampil ke hadapan untuk membentangkan hasil kerja masing-masing. Aktiviti 3 1. Aktiviti 2 1. .beberapa orang murid tampil ke hadapan. 5. Murid-murid diminta melakonkan watak yang diberi dengan betul. 6. 3. Dalam kumpulan murid diminta berbincang tentang cerita dan lakonan yang boleh dicipta berdasarkan gambar tunggal yang diberikan oleh guru. 2.

. Langkah 2 Teks ‘Sang Kancil dengan Aktiviti 1 Buaya’ ‘ Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan dan cerita ini bagaimana Sang untuk buahan sungai. Aktiviti 3 1.’ Kancil di mengisahkan dia telah buaya. Murid membaca bersama-sama guru.. teks 3. Guru tersebut membaca terlebih Merakam bacaan Mencirikan memperdayakan memakan kemudian rakam Movie bacaan mereka dengan menggunakan Maker. Guru Nilai: Bijaksana mengedarkan teks yang Belajar cara belajar bertajuk Sang Kancil dan • Buaya. berhasrat buahseberang Aktiviti 2 1.2. • 2.. dahulu. Murid membentangkan kerja dalam bentuk bercerita atau lakonan. Rakaman bacaan kuat Murid teks diminta dengan membaca 1. Movie perakam Semua kumpulan menghantar Maker kaset atau yang hendaklah .

sambil. tetapi. ‘Sang Kancil dan Aktiviti 1 1.( Ayat Majmuk ) Kata Hubung 1. Murid menulis 5 ayat majmuk berdasarkan yang dihitamkan. Belajar Cara Belajar • • Membuat rujukan Mencirikan Kecerdasan Pelbagai: • Interpersonal ayat majmuk dan kata perkataan Kata Hubung kecuali.digunakan merakam kumpulan masing. 2. Contoh : Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. tunggal oleh atau. mengedarkan kepada murid-murid. untuk bacaan masing- Langkah 3 Teks Buaya’ Ayat Majmuk 1. Dalam bentuk guru teks diminta perkataan kumpulan. . seraya dan lain-lain. Ayat ini juga dikenali Aktiviti 2 sebagai ayat Selapis. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat ayat disambungkan seperti dan. 3. 2. 2. Guru menulis beberapa ayat di papan tulis dan murid diminta menulis semula. Guru tentang menerangkan hubung. Guru mengedarkan teks pada setiap kumpulan.

kemudian. jawab mereka murni 2. lalu. Contoh Ayat 1. jika.1. Penutup Karangan yang bertajuk ‘Sang Kancil yang bijaksana’ Kognitif 1. Azhar pergi Pinang. Contoh Kata Hubung Dan. ialah Kata hubung yang Aktiviti 3 untuk dengan 1. kerana. perkataan digunakan menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata rangkai kata ayat dengan ayat. hingga. murid-murid karangan Kancil . dengan. tetapi. dan ke Malek Pulau serta. satu Sang Guru Kecerdasan Pelbagai • bersoal • dengan murid tentang yang Guru nilai Interpersonal Intrapersonal untuk menguji kefahaman terdapat menyuruh membuat tentang yang dalam klip video itu. kalau. yang. Setiap kumpulan Power bagi hasil dikehendaki menggunakan Point membentangkan kerja masing-masing. ketika.

2. Sosial 1. . Murid-murid diminta membuat lakonan seperti di dalam klip video tersebut. Guru video menayangkan tersebut sekali lagi.bijaksana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful