Rancangan Pengajaran Harian (RPH

)

Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 4 Afektif : 11 Ogos 2011 : 8.00 pagi ± 9.00 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Pendidikan Moral : Kisah Sang Kancil dan Buaya

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

berterima kasih Kemahiran Berfikir : mencirikan Belajar Cara Belajar : bacaan secara luncuran. Menulis 4 ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan. ayat majmuk Kosa kata : cerdik. . Pendidikan Islam : bekerjasama. Membaca pantas sekurang-kurangnya dengan 80% sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang bertajuk µSang Kancil dengan Buaya¶.Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat: i. Bahan Bantu Mengajar: y Video µSang kancil dan Buaya¶ Pengetahuan Sedia Ada: y Murid pernah mendengar cerita tentang Sang Kancil dengan Buaya. ayat tunggal. . kebijaksanaan Pengisian Kurikulum: y y y y Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. kelakuan. iii. tolong-menolong. bercerita. Sistem Bahasa: Tatabahasa : kata hubung.

Langkah/Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan Cerita kisah haiwan.  Guru bertanya kepada murid kisah-kisah haiwan yang mereka -Sang Kancil -Arnab dan Kurakura -Si Gagak Langkah 1 (10 minit) Tayangan video pendek µKisah Sang Kancil dan Buaya¶  ketahui.  Murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan besar dan dikehendaki mereka sambungan cerita daripada µKisah Sang Kancil dan Buaya¶.  Setiap kumpulan dikehendaki menceritakan tentang sambungan µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ yang telah mereka bincangkan. Menayangkan video pendek µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ tetapi hanya separuh sahaja yang ditayangkan. Langkah 2 Merekacipta  Setiap kumpulan .

(15 minit) dialog sambungan µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ dikehendaki mereka dialog sambungan daripada cerita yang telah mereka bentangkan tadi. Penutup (5 minit) 1) Penutup Sosial  Guru bertanya kepada murid-murid tentang nilai-nilai murni yang 2) Penutup Kognitif mereka dapat daripada simulasi tadi. . Langkah 3 (15 minit) Simulasi Pentomin µKisah Sang Kancil dan Buaya¶  Setiap kumpulan perlu melakonkan pentomin berdasarkan cerita tersebut sambil guru memainkan suara yang telah dirakam (dialog yang telah mereka hasilkan) langkah 4 (10 minit) Menulis karangan.  Setiap kumpulan diminta merakam dialog yang telah dibina pada laptop guru.  Murid-murid dikehendaki menulis sebuah karangan pendek yang bertajuk µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ sebagai pengukuhan.