Rancangan Pengajaran Harian (RPH

)

Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 4 Afektif : 11 Ogos 2011 : 8.00 pagi ± 9.00 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Pendidikan Moral : Kisah Sang Kancil dan Buaya

Hasil Pembelajaran: Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

ayat tunggal. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Sistem Bahasa: Tatabahasa : kata hubung. kelakuan. . Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan. Pendidikan Islam : bekerjasama. . bercerita. Membaca pantas sekurang-kurangnya dengan 80% sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang bertajuk µSang Kancil dengan Buaya¶. kebijaksanaan Pengisian Kurikulum: y y y y Ilmu Nilai : Kajian Tempatan. ii. ayat majmuk Kosa kata : cerdik. Bahan Bantu Mengajar: y Video µSang kancil dan Buaya¶ Pengetahuan Sedia Ada: y Murid pernah mendengar cerita tentang Sang Kancil dengan Buaya. tolong-menolong. berterima kasih Kemahiran Berfikir : mencirikan Belajar Cara Belajar : bacaan secara luncuran.Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat: i. iii. Menulis 4 ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Langkah/Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan Cerita kisah haiwan. Menayangkan video pendek µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ tetapi hanya separuh sahaja yang ditayangkan.  Guru bertanya kepada murid kisah-kisah haiwan yang mereka -Sang Kancil -Arnab dan Kurakura -Si Gagak Langkah 1 (10 minit) Tayangan video pendek µKisah Sang Kancil dan Buaya¶  ketahui.  Murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan besar dan dikehendaki mereka sambungan cerita daripada µKisah Sang Kancil dan Buaya¶. Langkah 2 Merekacipta  Setiap kumpulan .  Setiap kumpulan dikehendaki menceritakan tentang sambungan µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ yang telah mereka bincangkan.

.  Setiap kumpulan diminta merakam dialog yang telah dibina pada laptop guru. Penutup (5 minit) 1) Penutup Sosial  Guru bertanya kepada murid-murid tentang nilai-nilai murni yang 2) Penutup Kognitif mereka dapat daripada simulasi tadi. Langkah 3 (15 minit) Simulasi Pentomin µKisah Sang Kancil dan Buaya¶  Setiap kumpulan perlu melakonkan pentomin berdasarkan cerita tersebut sambil guru memainkan suara yang telah dirakam (dialog yang telah mereka hasilkan) langkah 4 (10 minit) Menulis karangan.(15 minit) dialog sambungan µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ dikehendaki mereka dialog sambungan daripada cerita yang telah mereka bentangkan tadi.  Murid-murid dikehendaki menulis sebuah karangan pendek yang bertajuk µKisah Sang Kancil dan Buaya¶ sebagai pengukuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful