Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 1

Hari Tarikh Kelas Masa Bilangan murid Tema Tajuk Fokus Utama

: Selasa : 20 Jun 2012 : 1 Cahaya : 1 jam (60 minit) : 20 orang Permainan Tradisional Layang-layang/ Wau Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

Fokus Sampingan

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

3.3.4 Membina dan menulis ayat majmuk dengan betul

Objektif

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Bercerita tentang layang-layang berdasarkan gambar dengan sebutan yang jelas menggunakan ayat tunggal ii. Membina ayat tunggal dengan betul berdasarkan gambar dengan betul

Pengisian Kurikulum

a) Ilmu: Pendidikan Seni Visual b) Nilai :menghargai c) KBT: Kreatif dan Inovasi KB penjanaan idea, sintesis idea KP visual-ruang

KP Muzik KP - kinestetik Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Pengetahuan sedia ada Sistem Bahasa Media/ BBM 1. TMK

1. Murid sudah mengetahui mengenai layang-layang dan wau

a) Kosa kata: terbang, tinggi, suka,

video, laptop, bahan maujud, gambar, lampiran seni kata lagu, lidi, kertas warna, kertas keras bentuk segi empat sama, benang dan pita pelekat.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENGAJARAN

LANGKAH

KANDUNGAN

AKTIVITI

PENGAJARAN CATATAN

DAN PEMBELAJARAN

Set induksi (+ 5 minit)

1. Guru memaparkan wau dan layang-layang

BBM: maujud gambar Teknik:

Bahan dan

dalam bentuk gambar atau bahan maujud

kepada murid. Contoh soalan untuk

sumbang

2. Murid memerhati objek saran atau gambar tersebut

sumbang saran 1. Apakah yang kamu lihat? 2. Pernahkah bermain ini? 3. Antara wau dengan layang-layang, mana satu yang kamu suka dan mengapa kamu suka? kamu permainan

dan menjalankan aktiviti sumbang saran

Langkah 1 (+ 10 minit )

Seni kata lagu Wau Bulan

1. Guru seni

memaparkan kata lagu di

BBM:

lampiran

papan putih. Ooo... wau bulan, Ooo...wau bulan, Ooo.. wau bulan teraju tiga, 2. Murid menyanyikan kata lagu diminta

seni kata lagu

KBT:KB: penjanaan idea, tersebut sintesis idea seni

dengan

bimbingan

(Ulang 2 kali)

guru

sambil

menggayakannya. Ala ikan, ikan duyung badan manusia (Ulang 2 kali) ikan, kepala 1. Secara rambang,

guru memilih murid untuk bercerita

tentang bentuk dan warna layang-layang

Soalan minda murid: i.

merangsang

yang ingin dihasilkan.

Namakan layanglayang dihasilkan ingin

ii. Cara membuat layang-layang. iii. Bentuk layang-

layang yang akan dihasilkan. Bahan-bahan membuat 6. Murid menamakan diminta BBM: bahan- bahan Bahanmembuat

wau/layang-layang 1. Lidi Langkah 2 (+ 15 minit) 2. Kertas warna 3. Kertas keras bentuk segi empat sama 4. Benang 5. Pita pelekat

bahan yang diperlukan wau/layang-layang untuk membuat wau KBT: Kreatif dan Inovasi

atau layang-layang. 7. Murid menyatakan diminta cara-cara

membuat layang-layang dengan guru. 8. Murid kertas, diberi lidi, sehelai dan bimbingan

Catatan: menerusi aktiviti dapat ini murid merasai

pengalaman sebenar membuat layang-layang/wau dengan menghasilkan secara kreatif

selembar benang dan diminta membuat

layang-layang atau wau dan mewarnakannya kreativiti

mengikut

masing-masing.

mengikut kemampuan mereka.

1. Guru Langkah 3 (+ 10 minit) sebuah

mempamerkan BBM: gambar di gambar, perkataan

slaid kotak

hadapan kelas. 2. Murid dikehendaki

membina ayat tunggal berdasarkan Contoh perkataan: i. Tinggi tersebut di gambar hadapan

Catatan: menerusi aktiviti dapat ayat ini murid

membina tunggal

kelas dengan perkataan yang diberi dalam kotak yang disediakan guru.

berdasarkan gambar dengan

ii. Ramai iii. Layang-layang iv. Jatuh v. Angin vi. Gembira 1. Langkah 4 (+ 5 minit) Pentaksiran:

bantuan perkataan yang diberikan

Murid menyebut

diminta BBM: dengan seni

Lampiran kata lagu

jelas seni kata lagu Wau Bulan melalui nyanyian dan gerak laku kreativiti mereka. Catatan: dapat Guru menilai

sebutan dan gaya gerak laku murid ketika menyanyikan lagu itu.

Soalan bertumpu Penutup (+ 5 minit) i. Apakah yang telah kamu pelajari hari ini?

1. Guru lagu

memainkan KB: Menjana idea Wau Bulan Nilai: Menghargai

untuk dijadikan latar muzik bertanya sambil soalan

Catatan: Menerusi

Soalan bercapah i. Bagaimanakah cara mengekalkan warisan permainan tradisional kita? untuk

bertumpu bercapah murid.

dan aktiviti ini pelajar kepada dapat memindahkan pengalaman kemahiran ada. dan sedia