Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran : Pemulihan (Bahasa Melayu)


Kelas : Kelas pemulihan
Tarikh : 19.09.2016
Masa : 11.45 pagi – 12.45 tengah hari
Tema / Tajuk : Secret recipe pizza
Bilangan Murid : 2 murid
Nama Murid : 1. i
2. u
Kemahiran : Perkataan suku kata terbuka dan tertutup
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca bahan-bahan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bahasa.
2. Mengenal dan memilih kosa kata yang betul berdasarkan gambar sekurang-kurangnya 5 daripada
8 perkataan.
3. Mengisi suku kata yang tertinggal berdasarkan gambar sekurang-kurangnya 5 daripada 8
perkataan.
4. Menjawab soalan guru dengan ayat yang betul.
Nilai-nilai Murni : Keyakinan, keberanian, berusaha, berdikari.
Kemahiran Berfikir : Menghubung kait, menjana idea, membanding dan membezakan, mencirikan, meramal, menganalogi,
membuat gambaran mental.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Puzzle card, buku Secret Pizza Recipe, kad suku kata, lembaran kerja, komputer riba, LCD.

1
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mempelajari menyebut dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup dalam sesi
pembelajaran terdahulu.

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Set Induksi Aktiviti ‘Puzzle Game’ 1. Guru menunjukkan kad puzzle Nilai: Keyakinan,
(5 minit)  Pizza kepada murid. keberanian
2. Murid diberi penerangan oleh guru
tentang cara bermain permainan
KBT: Kemahiran Berfikir
puzzle.
– menghubung kait,
3. Murid dikehendaki menyiapkan
manjana idea
‘puzzle’ dalam masa secepat
mungkin dengan bimbingan guru.
BBM: ‘Puzzle Card’
4. Guru mengaitkan aktiviti dengan isi
pelajaran.
 Hari ini kita akan belajar bahan-
bahan yang diperlukan untuk
membuat sekeping pizza.

Langkah 1 Interaksi P&P 1. Guru menunjukkan buku mengenai Nilai: Keyakinan


(7 minit) ‘Secret Pizza Recipe’ dengan
memberitahu murid bahawa:

2
- Murid-murid, ini merupakan KBT: Kemahiran Berfikir
sebuah buku yang terdiri – membanding dan
daripada lapan jenis bahan yang membezakan
istimewa untuk membuat pizza
yang sedap.
BBM: LCD, komputer
- Namun begitu, nama bahan-
riba
bahan ini telah tersembunyi
secara berasingan.
- Mari kita bersama-sama
membantu lapan jenis bahan ini
untuk mencari nama penuh
masing-masing.
2. Murid ditunjukkan dengan power
point yang terdiri daripada nama-
nama bagi lapan jenis bahan
tersebut.
3. Guru membimbing murid menyebut
perkataan berdasarkan gambar
yang dilihat.
4. Murid mengeja dan membaca serta
memahami perkataan tersebut
dengan bimbingan guru.

3
5. Murid membaca perkataan-
perkataan tersebut secara individu.
6. Murid akan bertanya kepada guru
seandainya terdapat sebarang
soalan.

Langkah 2 Aktiviti Permainan 1. Guru menunjukkan semula buku Nilai: Berusaha


(7 minit) ‘Secret Pizza Recipe’ dan nama
bahan-bahan yang tersembunyi KBT: Kemahiran Berfikir
dalam buku resepi tersebut. – mencirikan,
2. Murid ditunjukkan dengan kad suku meramal,
kata. menganalogi
3. Murid dikehendaki menampal kad
suku kata dalam petak kosong yang BBM: Buku Secret Pizza
disediakan secara bergilir-gilir. Recipe, kad suku
4. Guru akan memberikan galakkan kata
kepada murid dan membetulkan
kesilapan yang dilakukan oleh
murid.
5. Murid-murid kemudian diminta
untuk membaca secara bersama-
sama kelapan-lapan jenis bahan
tersebut.

4
Langkah 3 Laithan: Lembaran Kerja 1. Guru memberi lembaran kerja Nilai: Kerajinan, Berdikari
(6 minit) Arahan: kepada murid.
Mengisikan tempat kosong dengan suku kata 2. Murid dikehendaki menjawab KBT: Kemahiran Berfikir
yang betul. soalan yang terdapat dalam – menghubung kait
lembaran kerja tersebut.
3. Murid menghantar lembaran kerja BBM: Lembaran Kerja
yang telah dibuat.

5
4. Guru membuat semakan terhadap
lembaran kerja murid.

Penutup Membuat rumusan tentang tajuk pembelajaran. 1. Guru mengakhiri pengajaran Nilai: Keyakinan
(5 minit)  doh dengan mengadakan sesi soal
 sayur jawab: KBT: Kemahiran Berfikir
 keju
 Murid-murid, bahan yang – membuat
 cili
 bawang manakah merupakan bahan- gambaran mental
 daging bahan kegemaran anda?
 tomato BBM: Buku Secret Pizza
 cendawan 2. Guru meminta murid untuk menyebut
Recipe
lapan jenis bahan yang terdapat
dalam ‘Secret Pizza Recipe’ secara
bersama-sama.