Anda di halaman 1dari 13

1

Bahagian A
(20 markah)

Soalan 1. hingga 8
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Hasil _________________ _kajian yang dilakukan oleh mahasiswa universiti itu akan dikaji
oleh pihak kerajaan.
A. pendapatan
B. d a p a t a n
C. pendapat .
D. d a p a t i

2. "Kerja-kerja membaiki bumbung rumah itu hanya ________________ sahaja yang telah
siap," kata Chong kepada Velu.
A. setengah
B. semua
C. sekalian
D. sebahagian

3. "Baiklah, __________________ akan meminta kebenaran ibu dahulu sebelum membuat


keputusan untuk pergi ke perkhemahan itu," kata Murugan.
A. kami
B. saya
C. dia
D. aku

4. Kedudukan pasukan sekolah saya semakin _______________ apabila berjaya


m e m e n a n g i semua perlawanan.
A. padat
B. mantap
C. padu
D. kuat

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.


2

5. Ayah sedang __________________ keretanya di halaman rumah.


A. mengelap
B. menggilap
C. membasuh
D. membersih

6. Pakaian artis kesayangan ramai itu kelihatan sungguh __________________ dan memukau
para penonton.
A. ayu
B. anggun
C. jelita
D. canggih

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.


3

7. Saya____________________ menonton televisyen kerana sibuk mengulang kaji pelajaran.


A. jarang-j arang
B. hampir-hampir
C. kerap-kerap
D. selalu-selalu

8. Dr. Leong menyediakan _____________________ di rumahnya.


A. sudut baca
B. sudut membaca
C. sudut buku
D. sudut bacaan

Soalan 9 dan 10

Pilih peribahasa yang sesuai.

9. Pasangan mempelai itu kelihatan sama cantik dan sama padan, ____________________
kata tetamu yang hadir dalam majlis pernikahan anak Tuan Johar.
A. bagai melukut di tepi gantang
B. bagai pinang dibelah dua
C. bagai kaca jatuh ke batu
D. bagai sirih pulang ke gagang

10. Kita terpaksa melalui __________________ supaya tidak terlewat ke sekolah," kata Kok
Leong kepada Ah Seng.
A. jalan tengah
B. jalan mati
C. jalan belakang
D. jalan pintas

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.


4

11. Pilih perkataan sinonim bagi perkataan bergaris dalam dialog di atas.
A. kuat
B. tekun
C. pandai
D. betul

12. "Kuih yang bulat itu dijual dengan harga 40 sen sebiji," kata Puan Laila.
Pilih perkataan antonim bagi bulat.
A. panjang
B. lonjong
C. besar
D. pipih

13. Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.

Saya akan menyambung pelajaran ke luar negara pada bulan


hadapan.

A. Siapakah yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara?


B. Apakah yang menyebabkan awak akan belajar di keluar negara?
C. Bagaimanakah awak akan ke luar negara?
D. Bilakah awak akan pergi menyambung pelajaran ke luar negara?
5

14 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

I. Semua penduduk kampung diminta berjaga-jaga kerana paras air sungai


semakin naik.
II. Pelakon baharu itu mempunyai rupa paras yang cantik.
III. Baju yang dipakainya sama paras dengan baju saya
IV. "Dia memang tidak paras dengan saya,"
kata kakak kepada kawannya.

A. I dan II
B. II dan III
C. I dan IV
D. III dan IV

15 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

"Kalau hendak tahu, beginilah keadaan pekan di kampung saya,"


kata abang kepada kawannya.

A. Abang menerangkan kepada kawannya keadaan pekan di kampungnya.


B. Abang memberitahu kawannya keadaan pekan di kampungnya begini.
C. Kawannya menerangkan kepada abang keadaan pekan di kampungnya.
D. Abang dan kawannya diterangkan keadaan pekan di kampung.

Soalan 16
6

16. Pilih ayat yang betul.

A. Rozi menggilap minyak panas pada kakinya


B. Ai Ling membelanjakan wang kepada bapanya.
C. Tukang kayu itu mengetam papan sehingga licin.
D. Mereka merawat kawasan kampung untuk mengelakkan pembiakan nyamuk.

Soalan 17 hingga 20

Baca petikan surat di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Persatuan Kajian Tempatan,


Sekolah Kebangsaan Bukit Batu,
71750 Lenggeng,
Negeri Sembilan.

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Bukit Batu,
71750 Lenggeng,
Negeri Sembilan. 05 OGOS 2018.

Tuan,

Memohon Mengadakan Lawatan Sambil Belajar ke Melaka

Sukacita saya maklumkan bahawa perkara di atas dirujuk.

2. Untuk pengetahuan tuan, Persatuan Bahasa Melayu ingin mengadakan lawatan sambil belajar ke Melaka.

3. Berikut ialah butiran mengenai lawatan tersebut:


3.1 Tarikh Lawatan : 8 September 2018
3.2 Hari : Sabtu
3.3 Masa : 07:00 pagi - 05:00 petang
3.4 Anggota Rombongan : 35 orang murid (Dua orang guru penasihat)

4. Beberapa lokasi lawatan telah kami pilih iaitu Bandar Hilir, Taman Mini Malaysia, Taman Mini Asean, Zoo Melaka dan
Perigi Hang Tuah. Bersama-sama ini juga, saya lampirkan salinan atur cara lawatan berkenaan untuk rujukan dan perhatian
7

17. Surat ini merupakan _________________


A. surat rayuan.
B. surat permohonan.
C. surat permintaan.
D. surat ucapan.

18. Berapa orangkah yang akan mengikuti lawatan ini?


A. 32 orang
B. 37 orang
C. 35 orang
D. 40 orang

19. Berikut adalah tempat-tempat yang akan dilawati kecuali


A. Bandar Melaka
B. Perigi Hang Tuah
C. Taman Mini Malaysia
D. Zoo Melaka

20. Pada pendapat kamu, mengapakah penulis surat melampirkan salinan atur cara lawatan
berkenaan?
A. U n t u k m e m u d a h k a n g u r u b e s a r memantau.
B. Supaya memudahkan guru besar menghubungi tempat-tempat tersebut.
C. Untuk memudahkan guru besar memberi pandangan
D. Untuk . memberitahu guru besar tempat-tempat yang akan dilawati

BAHAGIAN B
( 30 markah )
Soalan 21
Gariskan jawapan yang paling sesuai dalam ayat di bawah.
8

I) Jika kita menghidap selesema ,ahli keluarga yang tinggal _________ (serumah /
sekampung ) juga boleh dijangkiti selesema.

II) Selesema boleh berjangkiti daripada seseorang __________________ ( kepada /


pada ) seseorang yang lain.

III) Jangkitan penyakit selesema dipindahkan _______________________


(mengikut / melalui ) cecair badan.

IV) Ada juga kes jangkitan penyakit ____________________ ( terjadi / terkena }


akibat proses pembedahan.
( 4 markah )

Soalan 22
a) Tandakan (  ) pada jawapan yang paling sesuai bagi Ayat Tanya yang
diberikan.

Ayat Tanya : Siapakah yang mereka bentuk rumah tradisional itu ?

Rumah tradisional itu telah lama dibina oleh datuk saya.

Rumah tradisional itu saya waris daripada moyang saya dahulu.

Rumah tradisional itu direka bentuk oleh bapa saudara saya.

( 2 markah

b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif.

Ayat aktif : Arjun memberikan sumbangan ikhlas kepada pengemis itu.

Ayat Pasif : __________________________________________________________


__________________________________________________________
9

( 2 markah )

c) Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan petikan di bawah.

Kelas 6 Mawar tetap tercorot dalam Pertandingan Kebersihan Kelas. Murid-


muridnya mementingkan diri sendiri. Ada yang suka membuang sampah di
merata-rata tempat.Walaupun Cikgu Zaiton sudah berulang kali memberikan
peringatan, tetapi murid-murid masih gagal bekerjasama.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

( 2 markah )

Soalan 23
Teliti gambar di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut:
10

a) Suasana ini berlaku di _________________________________________.


( 1 markah )

b) Mengapakah kita mesti beratur semasa membeli makanan?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( 2 markah )

c) Nyatakan dua amalan yang baik yang ditunjukkan dalam gambar di atas.
i. __________________________________________________________
ii. __________________________________________________________
( 2 markah )

d) Selain daripada makan dan minum, apakah aktiviti lain yang boleh dilakukan oleh
murid pada waktu rehat?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 1 markah )
Soalan 24
Baca petikan berita di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

KUALA LUMPUR, 16 September - Sekolah Jenis Kebangsaan ( Tamil ) Bandar Baru


Salak Tinggi telah melancarkan satu program ‘Kempen Hijaukan Bumi‘. Program ini
diadakan bersempena dengan Minggu Alam Sekitar. Semua warga sekolah terlibat dalam
menjayakan program ini. Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti menanam pokok dan
pameran bumi hijau. Murid-murid dan guru-guru digalakkan membawa pokok bunga untuk
ditanam di kawasan sekolah. Sebanyak 200 pohon pokok berjaya ditanam di persekitaran
sekolah. Menurut Puan Guru Besar, kempen ini bertujuan untuk melestarikan alam sekitar
serta menanam kesedaran kepada warga sekolah akan kepentingan menjaga alam sekitar.
11

a. ‘Kempen Hijaukan Bumi ‘ telah diadakan di __________________________


______________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Apakah tujuan kempen ini diadakan ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( 2 markah )

c. Selain menanam pokok dan pameran bumi hijau, apakah aktiviti lain yang boleh
dijalankan untuk melestarikan alam sekitar ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
( 3 markah )

Soalan 25
Baca syair di bawah , kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Jalur Gemilang
Jalur Gemilang bendera Malaysia Jalur Gemilang aspirasi negara
Berkibar megah di seluruh Negara Harumkan nama di persada dunia
Pusaka Perkasa penuh bangga Politik ekonomi teknologi semua
Menjadi milik rakyat jelata. Telah dipelajari maju diteroka .

Jalur Gemilang warna berseri Jalur Gemilang lambang kesatuan


Putihnya suci merahnya berani Nilai demokrasi menjadi pegangan
Biru aman elak dengki Setiap budaya tetap diagungkan
Kuning lambang daulat diberkati. Hidup bersama amalan harian.

- Saravanan -

a. Padankan penyataan berikut pada jawapan yang diberi dengan betul.

Kuning Lambang keberanian


Biru
Merah
Putih
12

Lambang keamanan
Merah Kesucian
Lambang keagungan

(3 markah )

b. Bendera Negara kita diberi nama


______________________________________________________________________
(1 markah )

c. Jalur Gemilang diibaratkan sebagai lambang


______________________________________________________________________
( 1 markah )

d. Pada pendapat kamu, bilakah Jalur Gemilang banyak dikibarkan ? Mengapa ?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( 3 markah )
13

- KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT -

Anda mungkin juga menyukai