Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan Murid Kemahiran Hidup Pendidikan Khas Cerdik 10 Oktober 2011 Isnin 10.15 11.15 pagi( 60 minit) 4 orang (Tahap penerimaan yang sama) NAMA MURID 1. Nur Syafiqa Bt Mohd Zamani 2. Verawati Bt Boiran 3. Siti Najwa Bt Ghazali 4. Norhasni Bt Sidek Tajuk Penggabungjalinan Kandungan Kemahiran Fokus KBKK Isi KATEGORI Slow Learner Masalah Pendengaran Slow Learner Autism

Bab 4 : Perkebunan Sub Topik : Tanaman hiasan i. Menggunakan ii. Mengenali jenis tanaman di sekeliling kebun Pelajar dapat mengenal dan memilih bekas tanaman yang sesuai. Selain itu pelajar dapat menyediakan bekas tanaman dengan cara yang betul. Murid boleh: Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat rumusan

KMD Kecerdasan Pelbagai

Pengetahuan Sedia ada Perentasan Kurikulum Penyerapan Nilai Hasil Pembelajaran

Unsur Terapi

Bahan Bantu Belajar

Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan. i. Kinestatik ii. Intrapersonal iii. Naturalis Pelajar telah mengetahui jenis-jenis pokok hiasan Pengurusan Tingkah Laku, Kemahiran Manipulatif, Bahasa Melayu, Pengurusan Diri, Bahasa Inggeris Kerjasama, fokus, mendengar arahan, berusaha, berhatihati Diharapkan di akhir pembelajaran ini: i. Menyatakan 2 daripada 3 langkah menyediakan bekas tanaman dengan betul ii. Murid dapat menyenaraikan 4 daripada 5 alatan dengan iii. Murid dapat mem buat tanaman hiasan dalam bekas dengan cara yang betul. i. Terapi Pertuturan ii. Terapi cara kerja (gerakan psikomotor halus dan kasar) Alatan : pokok hiasan (pokok puding), botol , jeli kristal, riben, polistrin

LANGKAH Set induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN 1. Pengenalan

AKTIVITI

CATATAN

- Guru memulakan kelas dengan MI bacaan doa. Guru menayangkan lagu Old Mc Donald Have A Farm

- Muzikal BBM - Pembesar suara STRATEGI; Pemusatan guru Kaedah: Demonstarsi Soal jawab TERAPI - Pertuturan MI - Interpersonal NILAI - Berusaha - Ketelitian - Tumpuan Strategi Pemusatan murid BBM - Bekas tanaman hiasan - Pokok hiasan - Warna air - Berus warna KEMAHIRAN - Motor kasar - Koordinasi motor, mata & tangan. MI - Naturalis NILAI - Ingin tahu - Berusaha - Ketelitian - Tumpuan - Berhati-hati - Kasih sayang Terapi Cara kerja TEKNIK - Mencantas, menghias

Langkah 1 ( Minit)

Memperkenalka n Alatan dan Bahan Alatan: -pokok hiasan (pokok puding) -botol -jeli kristal -riben -polistrin

- Guru mengaitkan induksi dengan pengajaran hari ini. - Guru memperkenalkan slaid alatan yang akan digunakan untuk menghias tanaman hiasan. - Guru menyuruh murid menyebut alatan yang digunakan secara individu. - Guru menayangkan alatan yang sebenar (bahan maujud) kepada murid - Seterusnya guru memperkenalkan fungsi bagi setiap alatan.

Langkah 2 ( minit)

Aktiviti membuat dan menghias bekas tanaman hiasan

- Guru

menunjukkan contoh bekas tanaman hiasan yang telah siap - Guru akan mendemonstrasikan cara-cara untuk menghias bekas tanaman. - Murid diminta untuk menghias bekas tanaman secara individu dengan bimbingan guru. - Guru akan membawa murid keluar ke kawqsan yang mempunyai tanaman hiasan - Guru akan menunjukkan caracara untuk mencantas pokok hiasan - Murid akan mencantas pokok hiasan sebagaimana yang ditunjukkan oleh guru secara individu - Setelah selesai aktiviti mencantas, murid akan kembali ke bilik darjah untuk memasukkan pokok hiasan ke dalam bekas tanaman yang telah dihias.

Langkah 3 ( minit)

Aktiviti mencantas pokok hiasan (pokok puding)

Penutup (5 Minit)

Rumusan Pelajaran perbandingan hasil kerja murid

- Guru menyoal murid mengenai p&p pada hari ini.. apakah peralatan yang digunakan? - Cara menghias bekas hiasan dengan betul - Langkah yang perlu dipatuhi sebelum mencantas pokok hiasan - Langkah keselamatan dan kebersihan yang perlu dipatuhi.

NILAI - Kekemasan - Kebersihan

REFLEKSI GURU PELATIH:


Kekuatan : Kelemahan:

Cadangan:

ULASAN PENSYARAH/ GURU PEMBIMBING:

Nama Pensyarah / Guru Pembimbing : _____________________________________________ Tandantangan / Tarikh : _____________________________________________