Anda di halaman 1dari 2

TEM A 7

KONSTRU K

ITEM Gambar berikut menunjukkan kesibukan aktiviti perdagangan di sebuah pelabuhan kerajaan Maritim di Asia Tenggara. Gambar pelabuhan Kedah Tua Ada aktiviti jual beli / ramai pedagang Ada kemudahan baiki kapal/ gudang Terdapat kapal-kapal pedagang

ARA S

O M

OP

Berteluk dan berlatarkan gunungganang / gunung Jerai Pengetahu a. Senaraikan dua buah kerajaan Maritim an dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. [2 markah] Kefahama n Analisis b. Nyatakan aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan di atas. [2 markah] c. Mengapakah kerajaan tersebut menjadi tumpuan para pedagang? [2 markah] d. Pada pendapat anda, apakah kelebihan menjadi sebuah kerajaan Maritim? [2 markah] e. Apakah cadangan anda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Maritim yang gemilang? [2 markah]

11

10

11

Menilai

10

Mencipta

a. Senaraikan dua buah kerajaan Maritim dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. [2 markah] - Kedah tua / Kataha/ Cheh-cha (R) - Chih Tu (s) - Majapahit (R) - Srivijaya (R) - Kalah (s) - Funan (R) - Foloan (s) - Langkasuka (R) - Peng Keng (T) - Tiumah (R) - Moloyu (T) b. Nyatakan aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan di atas. [2 markah] - Perdagangan - ahli pelayaran Menangkap ikan - membekalkan makanan / minuman

menyediakan kemudahan pelabuhan membina kapal/ perahu

- memungut hasil hutan - memunggah barang

c. Mengapakah kerajaan-kerajaan tersebut menjadi tumpuan para pedagang? [2 markah] kedudukan strategik tengah jalan perdagangan Terdapat banyak barang dagangan Terlindung tiupan angin monsoon Terdapat kemudahan pelabuhan yang lengkap - terletak di tengah-

d. Pada pendapat anda, apakah kelebihan menjadi sebuah kerajaan Maritim? [2 markah] Memajukan ekonomi Negara - memakmurkan negara - Menambah peluang pekerjaan - memasyhurkan nama negara - Menjadi negara gemilang - meningkatkan pelaburan asing - Meningkatkan pendapatan negara - meningkatkan taraf hidup penduduk - Negara jadi kaya - mana-mana jawapan munasabah e. Apakah cadangan anda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Maritim yang gemilang? [2 markah] - Meningkatkan ilmu pengetahuan - Mewujudkan kerjasama dan perpaduan rakyat - Meningkatkan kemahiran kelautan - Memajukan industri perkapalan - Meningkatkan kerjasama dan hubungan serantau/ antarabangsa - Meningkatkan aspek keselamatan perairan - Mendalamkan pelabuhan/ membina lebih banyak pelabuhan