Anda di halaman 1dari 5

SKEMA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4

BAHAGIAN A 1. a) i) Kepercayaan kepada Tuhan ii) Rasional iii) Bertanggungjawab/ harga diri/kasih sayang b) Dapat berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan akan mengambilkan tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar c) Kurang pegangan agama Tidak ada sifat kasih sayang Kurang didikan daripada ibu bapa (Jawapan lain yang sesuai) d) Memberi pendidikan agama yang secukupnya Menyediakan rumah kebajikan untuk remaja bawah umur yang hamil Hukuman berat/ menguatkuasakan undang-undang 2. a) i) -Nilai amanah-seseorang individu patut bersikap bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. -Seseorang individu sepatutnya dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain dalam melaksanakan pekerjaannya ii) -Nilai bertanggungjawab- seseorang individu sepatutnya dapat memikul tugas/kewajipan dengan sempurna Harga diri/kesederhanaan b) i) Menjatuhkan imej diri/dipandang hina ii) Dibuang kerja iii) Dikenakan hukuman penjara/denda (Jawapan lain yang sesuai) c) i) Mengadakan kempen hindari rasuah ii) Menguatkuasakan undang-undang iii) Mengenakan tindakan tatatertib (Jawapan lain yang sesuai)

3.

a) i) Harga diri ii) Rasional Bertanggungjawab b) Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri. c) i) Pengaruh rakan sebaya ii) Kurang didikan iii) Kurang kawalan ibu bapa ( Jawapan lain yang sesuai ) d) i) Kemalangan jalan raya ii) Boleh menbawa kepada kematian iii) Ditahan polis iv) Mengalami kecacatan anggota badan ( Jawapan lain yang sesuai )

4.

a) i) Bertanggungjawab ii) Kerajinan b) i) Menyihatkan tubuh badan/kesihatan ii) Mengelakkan diri membuang masa/mengelakkan diri dari gejala yang tidak sihat iii) mendisiplinkan diri/megasah potensi diri ( Jawapan lain yang sesuai ) c) i) Belajar bersungguh-sungguh ii) Mengikut jadual belajar iii) Beri tumpuan dalam kelas/bertanya guru ( Jawapan lain yang sesuai ) d) i) Pengagihan waktu yang seimbang antara akademik dan ko kurikulum ii) Membuat jadual waktu untuk pembelajaran dan aktiviti ko kurikulum ( Jawapan lain yang sesuai )

5.

a) i) Amanah ii) Bertanggungjawab Rasional b) Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. c) i) Keluarga- Menjatuhkan imej keluarga ii) Masyarakat- Saling membenci/sikap prasangka iii) Negara- Menjejaskan ekonomi/imej negara terjejas

d) i) Kempen kepimpinan melalui teladan ii) Akta rahsia Rasmi 1972 iii) Mempertingkatkan keberkesanan SPRM ( Jawapan lain yang sesuai ) 6. a) i) Bertanggungjawab ii) Kerajinan Rasional b) Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. c) i) Ketinggalan dalam mata pelajaran ii) Dimarahi oleh ibu bapa ( Jawapan lain yang sesuai ) d) i) Menasihati anak-anak ii) Mengawasi anak-anak ( Jawapan lain yang sesuai ) 7. a) i) Hemah tinggi ii) Toleransi Kesederhanaan/Rasional b) Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian c) i) Mengelakkan perselisihan faham ii) Mengelakkan pergaduhan iii) Tidak menyinggung perasaan orang lain Ramai kawan ( Jawapan lain yang sesuai ) d) i) Tidak menggunakan kata-kata kesat/kasar ii) Tidak meninggikan suara iii) Tidak mengutuk/menyindir kawan ( Jawapan lain yang sesuai ) 8. a) i) Kesederhanaan ii) Rasional b) Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran,pertuturan, atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

c) i) Tiada wang sewaktu kecemasan ii) Pembaziran wang/masa iii) Dipandang negatif atau serong oleh masyarakat ( Jawapan lain yang sesuai ) d) i) Bersukan ii) Beriadah bersama keluarga iii) Mendalami ajaran agama Mengikuti kursus-kursus kemahiran diri ( Jawapan lain yang sesuai ) BAHAGIAN B 9.- Nilai 1 Encik Leong mengamalkan nilai Kepercayaan Kepada Tuhan. - Kata kunci 1 Beliau ada keyakinan wujudnya Tuhan - Huraian/contoh Belaiu melakukan perbuatan yang baik untuk mendapat balasan yang baik - Kata kunci 2 Encik Leong mematuhi segala suruhanNya - Huraian/contoh Beliau mengikuti tuntutan agama dengan melakukan kebaikan - Nilai 2 Encik Leong mengamalkan nilai kasih sayang. - Kata kunci 1 Beliau mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam terhadap warga tua - Huraian/contoh Beliau membantu warga tua di rumah orang-orang tua - Kata kunci 2 Encik Leong mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang berkekalan - Huraian/contoh Beliau mengambil berat dan sering membantu golongan warga tua

10.- Nilai 1 Nilai Amanah. - Kata kunci 1 Setiap penganut harus mempunyai sikap bertanggungjawab untuk menghindari rasuah - Huraian/contoh Menjalankan tugas dengan jujur - Kata kunci 2 Dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain - Huraian/contoh Setiap penganut perlu menghindari diri daripada amalan rasuah kerana amalan tersebut akan menimbulkan prasangka orang ramai .- Nilai 2 Kepercayaan kepada Tuhan - Kata kunci 1 Keyakinan wujudnya Tuhan - Huraian/contoh Percaya bahawa amalan rasuah memberikan dosa yang besar kepada diri - Kata kunci 2 Mematuhi segala suruhanNya - Huraian/contoh Perbuatan rasuah perlu dihindari atau dijauhi kerana amalan tersebut dilarang oleh agama ( Jawapan lain yang sesuai )

Anda mungkin juga menyukai