Anda di halaman 1dari 8

Kaedah PentaksiranPenilaian kendalian sekolah rendah (PKSR) persepsi Intan Farnisa

Nor Azarina Siti Syarina Salwa

(J6)

Prinsip
Satu prinsip PKSR/PKSM yang penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap
pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. Dalam PKSR, guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: a) pengetahuan b) kemahiran berfikir c) kemahiran berbahasa d) kemahiran mengira

e) kemahiran belajar
g) kemahiran manipulatif h) kemahiran bersosial i) daya kreatif j) kemahiran proses sains k) perlakuan dan amalan nilai-nilai murni l) sikap m) kesihatan dan kecergasan n) kemahiran kenestetik o) bahan pembelajaran

p) minat

Persepsi
Persepsi boleh didefinasikan sebagai tanggapan seseorang tentang sesuatu
perkara setelah orang itu mengalami perkara yang dimaksudkan. Setelah membuat analisis sama ada secara spontan atau sebaliknya, satu idea terbentuk di dalam pemikirannya tentang perkara berkenaan.

Persepsi tidak semestinya betul atau salah secara mutlak. Baird (1986) menganggap perbezaan persepsi adalah sesuatu yang
dijangkakan. Persepsi adalah satu proses kognitif yang dilakukan oleh seorang individu untuk memberi makna kepada persekitarannya.

Penilaian
Penilaian yang sesuai dijalankan bagi pentaksiran berasaskan persepsi ialah kaedah
pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan satu bentuk penilaian autentik yang membantu guru membimbing murid-murid meningkatkan keupayaan mereka secara individu. Ia dapat membantu guru mengenal pasti ciri-ciri perkembangan pelajar daripada bidang afektif & psikomotor, khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam, Pendidikan Moral, Muzik & Pendidikan Jasmani. Hal ini bertujuan untuk membantu murid-murid mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran yang berlainan dalam kehidupan seharian serta memberi pendedahan kepada murid-murid mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia sebenar

Contoh
Antara contoh-contoh penilaian autentik yang boleh dijalankan oleh guru ialah
melalui pemerhatian, projek serta kerja lapangan. Kaedah ini mudah dilaksanakan oleh guru tetapi susah untuk menjamin kesahihan dapatannya, kerana pemerhatian dipengaruhi oleh daya pengamatan,pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai atau guru. Penilaian ini dijalankan secara berterusan mengikut objektif yang telah dikenal pasti dan telah dirancang bagi mengesan serta menilai tahap pencapaian murid dan rakan sebaya dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Pentaksiran secara pemerhatian sesuai dijalankan semasa sesi apresiasi dijalankan terhadap hasil karya murid yang telah siap.

Petaksiran PSV
Pentaksiran dari sudut persepsi dapat dijalankan sepanjang sesi pengajaran dan
pembelajaran itu sendiri Contoh: lukisan portfolio buku skrap kraftangan model

Rujukan
http://psv07kdri.blogspot.com/2009/11/pksr.html http://www.scribd.com/doc/88828292/PENILAIAN-psv