JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007

KEMBARA ILMU 2007

KERTAS KERJA PROJEK KEMBARA ILMU 1.0 2.0 NAMA PROGRAM Program Kembara Ilmu PENGENALAN Kembara ini bertujuan untuk meningkatkan keprihatinan, persefahaman, semangat berpasukan dan kerjasama di kalangan peserta Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu (KDP) Teknologi Maklumat & Komunikasi. DI samping itu, projek ini dapat meningkatkan kemahiran semua peserta dari aspek Pengurusan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pengadaptasian Maklumat bagi memudahkan perlaksanaan aktiviti - aktiviti di peringkat unit, jabatan dan institusi pada masa akan datang. 3.0 OBJEKTIF Sepanjang program ini dijalankan, peserta- peserta akan dapat : 3.1 Memenuhi spesifikasi Kurikulum KDP 14 minggu iaitu i. ii. iii. 3.2 Aplikasi teknik pengambilan gambar dan video menggunakan kamera digital dan kamera video Aplikasi teknik penyuntingan video Aplikasi penggunaan MS Word, MS Excel, MS Power Point dalam penyediaan bahan pameran Mengumpul, menyusun dan menyebar luas maklumat terkini dalam bentuk Pameran Khas tentang i. ii. iii. 3.3 3.4 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Prospek dan kemudahan yang disediakan Industri Hiliran berasaskan aktiviti perikanan

Memupuk konsep kepentingan semangat kerjasama di dalam kumpulan untuk mencapai kecemerlangan. Mengeratkan silaturahim antara peserta dan pensyarah.

M/S 1

2 OGOS 2007

aktiviti ini adalah lebih menjimatkan dari segi kos pembayaran elaun. 4. Kumpulan TMK dari program KDP 14 M ini memutuskan untuk menjalankan satu program khas di mana semua sumber dan maklumat mengenai LKIM di kumpul. Projek ini memberi peluang kepada masyarakat secara umumnya dan warga IPDA secara khususnya mendapat maklumat terkini mengenai sektor perikanan di Malaysia. disusun dan dipamerkan dalam bentuk fizikal (Pameran Khas) dan didokumentasikan dalam bentuk digital (CD).00 setiap pelajar sekiranya peserta kursus menjalani sesi Praktikum 5.0 KUMPULAN SASARAN Semua peserta kursus KDP 14M .JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 4. capaian maklumat terhadap bidang ini amat terhad.2 Di samping itu. para peserta kursus juga berpeluang mengaplikasikan teori dan pengetahuan TMK yang dipelajari semasa berkursus di IPDA.12 orang M/S 2 2 OGOS 2007 . Ini adalah kerana KPM hanya perlu membayar elaun khas seperti biasa iaitu RM25. 4.1 Bidang perikanan adalah salah satu cabang pertanian yang masih kurang mendapat sambutan di kalangan remaja di Malaysia.0 RASIONAL 4. Selain daripada itu.3 Berbanding dengan Sesi Praktikum seperti mana biasa dilakukan oleh peserta kursus lain.00 bagi setiap pelajar berbanding RM 100. Oleh yang demikian.25 orang Pensyarah JTMK: Sila Rujuk Lampiran A .

Timbalan Pengarah.0 ANGGARAN BAJET Sila Rujuk Lampiran C 9.0 CADANGAN TARIKH / TENTATIF PROGRAM 6-9 September 2007 (Khamis. Dataran Teknologi Nelayan Moden (DANEM) 8.0 DESTINASI Terengganu 1. LKIM. Kuala Terengganu 2.Ahad) Sila Rujuk Lampiran B 7. Setiausaha Pengarah Projek T/Pengarah Setiausaha M4 (5-9 OGOS 2007) Perbincangan dengan Ketua Jabatan Serahan Kertas Kerja Serahan surat /Borang permohonan Unit Pengangkutan/Logistik Unit Peralatan JTMK M/S 3 2 OGOS 2007 .0 JADUAL PERANCANGAN PROGRAM MINGGU/ TARIKH M1 (22-26 JULAI 2007) PERANCANGAN Perancangan Projek Penyediaan Kertas Kerja Carian Maklumat Perbincangan dengan Mentor Serahan Draf Pertama Pemurnian Kertas Kerja TINDAKAN Semua Peserta CATATAN M3 (28-2 OGOS 2007) Pengarah Projek.0 JAWATANKUASA INDUK Sila rujuk Lampiran D 10.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 6.

Oleh yang demikian. program seumpama ini wajar diberi perhatian dan pertimbangan kerana ilmu yang bakal diperoleh adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan sepanjang hayat terutamanya bagi memartabatkan profesion keguruan selaras dengan hasrat kerajaan. 2007 LKIM / Terengganu Pemurnian Bahan Persiapan Pameran Pameran Khas KDP 14M / Kembara Ilmu /LKIM / TERENGGANU Pengarah Projek Kumpulan Khas Kumpulan Khas Semua Peserta Semua Peserta M6 (19-23 OGOS 2007) M7(26-30 OGOS 2007) M8 (2-4 SEPT 2007) 6-9 SEPT 2007 M9 (10-15 SEPT 2007) M10 (17–19 SEPT2007) Semua Peserta 11. SHAMSUDDIN BIN AHMAD) Penyelaras KDP 14M TMK 2007 M/S 4 2 OGOS 2007 . Latihan dan pendedahan yang diberikan sepanjang kursus akan lebih praktikal jika dapat dialami sendiri oleh para peserta.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 Prosedur Lawatan LKIM M5 (12-16 OGOS 2007) Pengesahan Permohonan Penyediaan draf projek/Dokumentari Khas Pengarah Projek Ketua Kumpulan Projek Khas CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 Pengesahan LKIM Persiapan Dokumentari Persiapan Dokumentari KEMBARA ILMU . Disediakan oleh …………………………………………. (PN KU NOR SURIATI BINTI KU ISHAK) Setiausaha Projek Kembara Ilmu Disemak oleh ………………………………………… …… (EN.0 PENUTUP Program Kembara Ilmu ini adalah satu titik tolak bagi semua peserta kursus mendapat peluang bagi mengaplikasikan semua ilmu dan kemahiran yang dipelajari sepanjang tempoh berkursus di IPDA.

………………… …………………………….JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 KDP 14 Minggu 2007 BHG. Butiran betul. A : PENSYARAH PENASIHAT Data/ maklumat yang diberikan adalah betul. B : KETUA JABATAN / SETIAUSAHA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Disahkan betul.………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Tandatangan & Cop BHG. M/S 5 2 OGOS 2007 . DISOKONG / TIDAK DISOKONG ………………… (Tarikh) ……………………………. kewangan yang diberikan adalah Telah disemak dengan teliti. DISOKONG / TIDAK DISOKONG Ulasan (jika ada) ……..

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 (Tarikh) Tandatangan & Cop BHG. AKAUNTAN Kewangan mengizinkan/ tidak mengizinkan Peruntukan …………… yang akan digunakan ialah: Kenderaan boleh digunakan /tidak boleh digunakan pada tarikh/masa tersebut. Tandatangan & Cop M/S 6 2 OGOS 2007 . Ulasan (jika ada) ……. C : PEGAWAI EKSEKUTIF/KETUA PEMB. TADBIR/ PEMB. ………………… (Tarikh) …………………………….

.perempuan) DISOKONG / TIDAK DISOKONG pengiring diluluskan untuk …… Ulasan (jika ada) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. E : PENGARAH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… M/S 7 2 OGOS 2007 .lelaki/ ………. D : TIMBALAN PENGARAH Tarikh sesuai/ tidak sesuai Masa sesuai/ tidak sesuai Tempat sesuai/ tidak sesuai Pensyarah orang (………………. ………………… (Tarikh) …………………………….JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 BHG. Tandatangan & Cop BHG..

H/P 019-5630316 019-5485960 019-4719795 013-4899153 013-9828979 O19-4638385 019-5968248 017-5538242 019-4142364 012-4131235 019-4763016 013-4523212 O194377023 012-3378154 013-4410561 019-4791620 013-4257380 012-5612984 019-5128385 019-5968249 012-4012898 012-7937197 M/S 8 2 OGOS 2007 . KU SULAIMAN KU NOR SURIATI BT.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 ………………………………………………………………………………………… ………………… (Tarikh) ……………………………. Tandatangan & Cop LAMPIRAN A1 SENARAI NAMA PELAJAR KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 14 MINGGU TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN IPDA (AMBILAN JULAI 2007) BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ASHRUL ANNUAR B MOHAMED AZIZAN B. SAMAN KEOH CHEE WEI MOHAMMAD BASIR BIN SIDIK MOHD AZWAN BIN SHAARI MOHD KHAIRUL NIZAR B ABU LAINI MOHD ZAIZULLIZAM BIN TAMIN MUSTAFA SAAD SAIFUDIN AZAM SHAH B. ROSLI NO. JUNUS KU AMINAH BT. AHMAD WAN ZURKARNAIN WAN HASMI ZAID B SHAFFIE ZAMRI B GHAZALI ASIAH BT IBRAHIM ASMAWATI BINTI AHMAD JUNAIDAH BT. TALIB NURUL ASYKIN BT AHMAD OOI PEI SEE ROSMAWATI @ ROSMAH BT. KU ISHAK LEONG SWEE FEN NORMA BT.K/P 610121-02-5297 640309-02-5579 760425-02-5601 710411-02-5277 791016-02-5477 810718-02-5309 810322-09-5159 670907-02-5189 640302-01-6055 690116-13-5363 660920-10-6129 650906-02-5023 710107025416 800124-02-5134 810110-02-5212 670122-02-5648 760101-02-7256 820722-08-5688 730904-02-5652 800606-02-5292 791013-09-5082 760507-01-6936 NO. MD.

AZMI BIN MAT SAFAR PN SHAHIDA BT IBRAHIM EN JUSNI BIN NASIRUN EN EN AZMAN BIN FADZIL EN SHOOAIBI BIN WAN LAH TUAN ROSDAN BIN TUAN MUDA PN AZIZAH BT AZIZ TN. HJ. SUHED TAI PEIK NGOK 640918-02-5670 810824-03-5068 800810-02-5556 019-4371064 013-2384910 012-4546107 LAMPIRAN A2 SENARAI NAMA PENSYARAH JTMK INSTITUT PERGURUAN DARUL AMAN (KDP 14M AMBILAN JULAI 2007) BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAMA PENSYARAH EN SHAMSUDIN BIN AHMAD TN. ZAKIAH BINTI MAHMOOD TUGAS PENSYARAH PEMBIMBING PENSYARAH PEMBIMBING PENSYARAH PEMBIMBING FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR FASILITATOR M/S 9 2 OGOS 2007 .JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 23 24 25 SITI HAJAR ABDUL HAMID SULIA BT. HJ. SHUKRI BIN MANSOR PN. ABU BAKAR BIN LAZIM EN SAMUDIN BIN KASSAN EN.

Kuala Terengganu Slot bersama Pensyarah Video Editing 1.15 am 10.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 LAMPIRAN B TARIKH/HARI 15/8/ .30 pm En Shamsudin bin Ahmad Pegawai Pusat Latihan LKIM M/S 10 2 OGOS 2007 .00 AKTIVITI PRA KEMBARA -Persediaan alatan dan bahan projek RUJUK JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Bertolak dari IPDA Tiba di Kuala Terengganu Mendaftar masuk di LKIM. Fadhil Pegawai Pusat Latihan LKIM Pn Shahida bt Ibrahim En Samudin b. Perbincangan/taklimat Video Shooting 2.00 pm 5.4/9/ 2007 MASA 8.00 am 8.30 pm 5.00-4. Kassan Pegawai Pusat Latihan LKIM En Shamsuddin bin Ahmad Pegawai Pusat Latihan LKIM En Tuan Rosdan b.30 am 12. Konfigurasi teknik dan kemahiran pengambilan gambar dan suntingan video 3.00 pm Jumaat 8.30 pm 2.30 am 5.30 pm En Shooaibi bin Wan Lah Khamis 7 Sep tem ber 200 7 8.30 pm 9. Perbincangan Kumpulan Berkumpul Mendengar taklimat Khas dari Pegawai dari LKIM Lawatan ke Pelantar Pendaratan Ikan * Sesi penggambaran Makan Tengah hari / Urus diri / Solat Eksplorasi DANEM Aktiviti sepetang bersama warga LKIM * Program Perkongsian Pintar Makan malam / Lawatan khas ke Unit Perikanan Laut Dalam * Penggambaran Dokumentasi Khas En Azman b. Tuan Muda Pn Azizah bt Aziz PENSYARAH BERTUGAS/ FASILITATOR En Tuan Rosdan b Tuan Muda En Shamsudin bin Ahmad 6 Sep tem ber 200 7 8.

Nasirun 9 Sep tem ber 200 7 9.00 am 12. Jitra.00 am 6. M/S 11 2 OGOS 2007 . Jitra En Shamsuddin Ahad * Jadual di atas adalah tentatif dan tertakluk kepada perubahan.00 pm Bertolak pulang ke IPDA. Kedah Dijangka tiba di IPDA.00 am 9.00 pm 2.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 8 Sep tem ber 200 7 8. Kasan Pegawai Pusat Latihan LKIM Sabtu En Jusni b.30 pm Berkumpul dan mendengar taklimat khas Pegawai dari unit Industri Hiliran * Penggambaran Dokumentasi Khas Makan tengah hari / Solat Jumaat Rekreasi Lawatan ke Pulau Kapas (*tentatif) En Samudin b.

IPDA PENDAPATAN Bi RM Jumlah PERBELANJAAN Bi RM Bil.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 Lampiran C ANGGARAN BAJET PROGRAM ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN PROGRAM KEMBARA ILMU 2007 KDP 14 M AMBILAN JULAI JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI PENDAPATAN Sumbangan peserta Bi (RM JUMLA l ) H 2 5 100 2500 PERBELANJAAN Bi (RM Bil l ) Hari JUMLA H CATATAN CATATAN PENGANGKUTAN Bas 1 0 0 BAS IPDA BAYARAN AKTIVITI Makanan Minuman Penginapan Aktiviti &2 5 12 1 0 60 1 50 2 5 40 4 2 2 1200 1200 100 Mohon peruntukan Sewaan drp. IPDA Sewaan Bot JUMLAH 2500 JUMLAH 1000 2500 ANGGARAN PERBELANJAAN PAMERAN KHAS LKIM/KDP 14M PADA 17 hingga 19 Sept. 2007 JTMK.ha Jumlah Catatan M/S 12 2 OGOS 2007 .

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 l PAMERAN Persediaan Peralatan Runcit l 200 200 100 ri 200 200 100 JUMLAH DIPERLUKAN 500 500 Lampiran D JAWATANKUASA INDUK Penaung: Penasihat I: Penasihat II: Penyelaras Projek: Pengarah Projek: Tn Hj Shahidan bin Abd Rahman PPM. BCK Pengarah Institut Perguruan Darulaman Tn Hj Ismail bin Ahmad AMN. Shafie Pn Ku Aminah bt Ku Sulaiman Pn Ooi Pei Sin Pn Norma bt Talib Pn Siti Hajar bt Abd Hamid Pn Asiah bt Ibrahim Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak Cik Junaidah bt Junus AJK Penginapan: AJK Makanan & Minuman: M/S 13 2 OGOS 2007 . IPDA En Shamsudin bin Ahmad Mentor Kumpulan KDP 14M (TMK) En Saifudin Azam Shah bin Ahmad Ketua Kumpulan Timbalan Pengarah: En. BCK Timbalan Pengarah Institut Perguruan Darulaman En Jusni bin Nasirun Ketua Jabatan TMK. Mohd Azwan bin Shaari Setiausaha: Bendahari : JAWATANKUASA KERJA AJK Pengangkutan: En Mustafa bin Saad En Wan Zulkarnain bin Wan Hasmi Pn Sulia bt Suhed En Zaid b.

5. 3. 1. 5. 4. 1. 4.JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI KDP 14M / JULAI – OKTOBER 2007 KEMBARA ILMU 2007 AJK Kebajikan & Keselamatan: En Ashrul Anuar b. 2. Cendering. 2. Mohamed En Zamri bin Ghazali Pn Rosmawati @ Rosmah bt Rosli AJK Aktiviti: Cik Tai Peik Ngok En Keoh Chee Wei Pn Asmawati bt Ahmad En Khairul Nizar bin Abu Laini En Azizan b. 5. 4. 3. * Tajuk adalah tertakluk kepada perbincangan dengan Pusat Latihan LKIM. 3. Pn Ku Aminah bt Ku Sulaiman 3. En Khairul Nizar bin Abu Laini 5. 3. 4. Pn Sulia bt Suhed 1. 5. Ahmad Cik Leong Swee Fen AJK Penggambaran Khas: AJK Dokumentasi/ Tugas Khas: NAMA AHLI KUMPULAN PROJEK/DOKUMENTASI KHAS KUMPULAN Kumpulan 1 AHLI 1. 2. Kumpulan 4 Dokumentasi (Video Klip) Institut Perikanan Malaysia. 1. Kumpulan 5 Dokumentasi (Video Klip) The Making of Kembara Ilmu. Cendering. En Ashrul Anuar bin Mohamed En Keoh Chee Wei Pn Asmawati bt Ahmad Pn Ooi Pei Sin En Azizan bin Md Saman En Mohd Basir bin Sidek En Zaizullizam bin Tamin Pn Siti Hajar bt Ad Hamid Leong Swee Feng Pn Nurul Asykin Ahmad En Wan Zulkarnain bin Wan Hasmi Pn Rosmawati @ Rosmah bt Rosli Tai Peik Ngok Zamri bin Ghazali En Mohd Azwan bin Shaari En Zaid bin Shafie Cik Junaidah bt Junus Pn Norma bt Talib En Mustafa bin Saad Pn Ku Nor Suriati bt Ku Ishak TAJUK Dokumentasi (Video Klip) Prospek Pekerjaan Dalam Bidang Perikanan Laut Dalam di Malaysia Dokumentasi (Video Klip) Kaedah Pemprosesan Keropok Lekor Kumpulan 2 Kumpulan 3 Dokumentasi (Video Klip) Kursus Perikanan Laut Dalam di Institut Perikanan Malaysia. Pn Asiah bt Ibrahim 4. 2. En Saifudin Azam Shah bin Ahmad 2. M/S 14 2 OGOS 2007 . Md Saman En Mohammad Basir bin Sidik En Mohd Zaizullizam bin Tamin Pn Nurul Asykin b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful