Anda di halaman 1dari 1

SOAL SELIDIK

Soal selidik minat subjek kajian terhadap keberkesanan permainan sambil belajar iaitu My Shape Hunt sebagai pengukuhan untuk membantu murid Tahun 4 menguasai subtopik Bentuk Asas 3D dalam subjek Kemahiran Hidup Tandakan ( ) pada pilihan jawapan anda .

Bil . 1.

Soalan Saya tidak dapat membezakan bentuk asas dua dimensi dan tiga dimensi dengan tepat sebelum permainan My Shape Hunt ini diadakan.

Ya

Tidak

2.

Saya lebih berminat dalam mempelajari tajuk bentuk asas tiga dimensi ini selepas permainan My Shape Hunt ini diadakan.

3.

Saya dapat menyenaraikan bahan maujud yang berbentuk tiga dimensi dengan lebih banyak dan tepat.

4.

Saya berminat untuk mencuba sesuatu yang baru dari mendengar atau melihat sahaja.

5.

Adakah pendekatan main sambil belajar ini memberikan kesan kepada pemahaman anda terhadap sesuatu tajuk yang dipelajari?

6.

Adakah anda suka dengan cara pengajaran guru ?

Anda mungkin juga menyukai