Perbincangan Pelaksanaan/Pemantapan/Pembugaran 3K SMK Beaufort 11 Tempat : Bilik Pengetua Masa : 12.

30pm (25/01/2011)

3K: KEBERSIHAN, KESELAMATN DAN KECERIAAN
Sila lawati : http://smkdpk.com/forum/index.php?board=649.0 Cikgu Asneh : Ada cadangan utk sekolah kita? (Boleh buat forum 3K kah?) http://laksamanaceria.blogspot.com/2009/02/pertandingan-keceriaan-dan-kebersihan.html S/U : Cikgu Rosyati Mat Zaini Kesihatan : Cikgu Sofiawati Mohd Sofie Keselamatan : Cikgu Dora Parmin KebersihanKeceriaan: Cikgu Viviana Lee Agenda 1.0. PENGENALAN Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Agenda 2.0 : Maksud Umum (setempat/sekolah kita): 1. Kebersihan : Nampak bersih, teratur dan kemas. Zero Sampah. Sijil kebersihan. Peratus pelajar mendapat rawatan gigi. Bilik Sakit

Kentin/Tandas/Laluan kereta Refelksologi Taman Herba Payung Mural Cara berjalan : Gambar/Kesedaran Laluan kereta Gotong Royong Mengecat : Meja Besi/Bus Stop . Murid-murid perlu memakai tanda nama pada setiap masa semasa berada di dalam kawasan sekolah. Keselamatan : Persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah berasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar sekolah. susun. Peralatan kecemasan sentiasa dalam keadaan yang sempurna dan diletakkan di bilik kecemasan. Kawalan Pergerakan Murid ketika Berada di Dalam Sekolah. Keceriaan : Flora dan Fauna: Sekolah dalam Taman.Manakala bagi murid-murid yang ingin keluar kelas mereka perlu memakai pas keluar dan masuk . Sisih. e. h. seragam : ambil mana yg sesuai) Agenda 4 : 3K secara umum untuk tindakan : ** Kerjasama dengan PIBG dan agensi luar (RM & Tenaga. 3. Alat Pemadam Api dihantar ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah untuk diperiksa/ diuji setiap tahun. Kepakaran dll) TAKWIM  Program Peningkatan/Agih tugas/Pemantauan/Laporan&Perbincangan berterusan/Carta Gantt  Dokumentasi : Carta/JK/Program/Pelaksanaan a. b. Kolam ikan diselenggara. d. Berhati-hati dgn aedes.sapu. g. Nama-nama taman. i. f. Nama-nama pokok/ikan.2. Pintu utama sentiasa ditutup dan dijaga oleh seorang pengawal. Membuang mana yang tidak ceria (5S. c.

Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan KELEMAHAN (WEAKNESS .T) O1 .Sistem perparitan yang kurang sempurna dalam semua program sekolah.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.S) S1 .O) ANCAMAN (TREAT .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya semua pihak dan agensi luar. S3 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K W3 . pemakanan kurang sihat. .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi W2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu T2 .W ) W1 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan T1 .ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH . O2 . dan berhampiran dengan dewan makan. S5 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan S4 . PELUANG (0PP0RTUNITIES . S2 .

-mengadakan gotong-royong Tahap Meningkatkan -Taklimat tentang Keselamatan tahap keselamatan peraturan yang sekolah masih di sekolah harus dipatuhi bawah 70 % semasa berada di jalan raya. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran Meningkatkan murid berkaitan kesedaran murid kesihatan kurang tentang memuaskan kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Beaufort dan Jabatan Kesihatan Beaufort CONTOH: PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% STRATEGI -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.O3 . -Bebas denggi. . Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Murid 3 TANDAS Meningkatk -Pengetua ANGKAT an imej.PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bi Program l 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/ TOV ab Sumber Novemb RM er 1000 -PIBG LPBT -Pekerja Kontrak 2 PERTANDING Menjadikan -Pengetua AN kelas lebih INTEGRITI ceria. -AJK 3K Sepanja RM ng 12000 Tahun -PIBG Tahap keceriaan dan kebersiha n kelas meningkat -LPBT . Tahap kesihata n murid mencapa i 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. -PK HEM SEKOLAH kondusif dan -AJK 3K menarik. bersih. kebersihan PK HEM dan keceriaan AJK 3K tandas. -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci -Pengetua Sepanja RM 100 Murid ng tahun yang -PK HEM -PIBG sihat seramai -AJK 3K -jabatan 78% kesihata n/ -Penyelia poliklini Indikator Pencapai an Tahap Tahap Peratus keceriaa keceriaa keceriaan n n sekolah mencapa mencapa tercapai. 65% Tahap keceriaa n mencapa i 70% Tahap keceriaa n kelas mencapa i 80% 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. Sepanja RM 500 Tahap Tahap Tahap ng tahun keceriaa keceriaa kebersiha n n dan -PIBG n mencapa meningk keceriaan meningkat -LPBT i 60% at sehingga . i 80% i 85% ETR Meningkatk -Pengetua an tahap keceriaan -PK HEM sekolah. .

7 SAFETY FIRST Sepanja RM ng tahun 5000 -PCG Sains dan Matemat ik -PIBG Tahap kesedara n murid mencapa i 75% Tahap kesedara n murid mencapa i 80% Kesedaran menjaga keselamat an diri meningkat . . 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Sepanja RM 300 Tahap ng tahun kesedara -PIBG n murid mencapa i 80% Tahap kesedara n murid mencapa i 90% Kadar kemalang an yang melibatka n murid rendah. -Pemandu bas sekolah -jaga Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid menjaga -Semua guru keselamatan diri di dalam -Semua murid kelas/ makmal.asrama -Warden -semua guru -semua murid Membersihk -Pengetua an persekitaran -PK HEM sekolah dan kawasan -AJK 3K sekolah yang -PIBG berpotensi menjadi -Semua guru tempat pembiakan -semua murid nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Pembantu makmal k 5 GOTONGROYONG PERDANA Sepanja RM ng tahun 1000 -PIBG Tahap kebersih an sekolah mencapa i 85 % Tahap kebersih an sekolah mencapa i 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid tentang -Semua guru keselamatan diri di jalan -Semua murid raya semasa pergi dan -ibu bapa/ balik penjaga sekolah.

Contoh Projek Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK BEAUFORT 11 Objektif Projek: · · · Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran. pencemaran sungai dan kolam. pencemaran haba. Latar Belakang Projek: · · · · · Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan. Sasaran: Semua warga sekolah SMK BEAUFORT 11 . Takrif istilah-istilah Pengguna: · Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahanbahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. pencemaran bunyi. pencemaran laut. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Lokasi : kawasan persekitaran sekolah. Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah. Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar. Penglibatan : Semua warga SMK BEAUFORT 11 Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi Signifikan Projek: · · Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. pencemaran air. Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah. pencemaran tanah.

6. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Mengadakan perancangan yang dapat meningkatkan kualiti keceriaan. 5. Cekap. keselamatan dan kesihatan di SMKB11 Mewujudkan mekanisme yang dapat mempertinkatkan aspek-aspek keceriaan. warga sekolah. Menimbulkan kesedaran di kalangan murid-murid. 2. kebersihan. kebersihan. 7.DASAR 3K        Menerapakan budaya kerja berpasukan yang dapat membawa kepada amalan keceriaan. Memantau dan menilai keberkesanan program kebersihan pengadilan yang dibuat berpandukan Borang Penilaian Kebersihan. Menimbulkan sifat ingin tahu dikalangan murid-murid berkaitan nama pokok dalam panggilan biasa dan saintifik serta niali perubatan yang terkandung. 5. Melatih murid-murid menyayangi dan menghargai alam sekitar. guru dan pekarja swasta. kebersiahan. Mengubah cara pemikiran murid tentang kebersihan melalui pendidikan. Melaksanakan tindakan susulan melalui program penambahbaikan. 4. Menceriakan kawasan sekolah dengan membina tapak semaian dan menjalankan kerjakerja keceriaan. Menjaga keceriaan. 2. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Sentiasa menilai aspek keceriaan. keselamatan dan kesihatan sepanjang masa. ibu bapa melalui publisiti yang meluas tentang pentingnya mewujudkan persekitaran yang ceria disekolah. cepat menagani masalah yang berkaitan dengan keceriaan. MATLAMAT ASPEK KEBERSIHAN DI SMK BEAUFORT 11 1. Melahirkan murid-murid yang cinta akan sekolah. Melatih murid-murid menjalankan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi selaras dengan amalan Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan. PROSEDUR KESELAMATAN DISMK BEAUFORT 11 . Meningkatkan rasa tanggungjawab murid terdahap kebersihan berpandukan Buku Spesifikasi Tugas 3K. Meningkatkan tahap kebersihan sekolah dengan mengadakan jadual tugas untuk murid. kebersihan. keselamatan dan kesihatan. 6. 4. kebersihan. kebersihan. 3. MATLAMAT ASPEK KECERIAAN DI SMK BEAUFORT 11 1. keselamatan dan kesihatan adlaah amalan warga sekolah setiap hari. Melahirkan rasa cinta akan sekolah disamping menerapkan bertanggungjawab. kebersihan. keselamatan dan kesihatan untuk memastikan tahap peningkatannya di SMKB 11 Memupuk kerjasama diantara warga SMKB 11 dengan pihak luar dalam membentuk seubah masyarakat yang dapat mengamalkan nilai keceriaan. 3. Menyemai sifat cinta akan kebersihan sekolah dengan mengadakan gotong-royong membersihan persekitaran sekolah dengan aktiviti rondaan kelas bertugas.

Mementingkan aspek keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah. 5. o Murid-murid harus masuk ke sekolah melalui pintu masuk di tepi dewan sekolah atau pintu tepi Blok F. o Murid perlu mengisikan borang kebenaran keluar kawasan. 2. Ini adalah untuk mengelakkan kemalangan dan kesesakan jalanraya. 4. o Ibubapa mendapat tandatangan puhak pentadbir. Guru GSTT. Mewujudkan sistem maklumat kesihatan yang lengkap dan terkini. ceramah dan pameran. Taklimat program 2. 2. Semua guru. Contoh : PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Hepatitis B dan penyakit berbahaya yang lain. o Murid-murid yang berbasikal perlu menolak basikal mereka melalui pintu masuk utama.1. Menjalankan aktiviti suntikan Anti-Tetanus kepada murid-murid Tingkatan Tiga. Semasa pergi ke sekolah murid-murid boleh o Melintas kawasan letak kereta menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan sahaja. 5. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti lawatan. Taklimat pengetua 3. Menyedarkan murid tentang bahaya penyakit seperti AIDS. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja . Untuk murid-murid yang balik awal atas sebab-sebab tertentu. Membangunkan kesedaran terhadap aspek keselamatan untuk melahirkan iklim sekolah yang kondusif untuk perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Memastikan murid peka terhadap isu-isu kesihatan dan menjaga kesihatan masingmasing dengan cara yang betul. o Ibubapa/penjaga memberi kerjasama supaya tidak membuat pusingan di hadapan pintu utama. Bertujuan mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan warga sekolah dan komuniti setempat. 4. 3. sokongan ibubapa/penjaga adalah penting supaya mengikut tatacara keselamatan murid semasa membawa anak mereka keluar dari sekolah. o Ibubapa mendaftar nama murid di buku Pendaftaran Murid Balik Awal. PK HEM. Pekerja Kontrak sekolah 1. November Kawasan sekolah Pengetua. MATLAMAT ASPEK KESIHATAN DI SMK BEAUFORT 11 1. 3.

Vandalisme di dalam kelas. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Pengetua. Guru Tingkatan. Sumber kewangan 3. 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. semua murid 1. guru bertugas harian. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. guru bertugas harian. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. AJK 3K.4. PK HEM.1 Pertandingan keceriaan kelas 1. Kos yang terhad Pengetua. menarik dan lebih kondusif. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Guru tingkatan. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai 1. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. PK HEM. . PK HEM. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.

AJK 3K. Guru bertugas harian. PK HEM. AJK 3K. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. 2. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. Pengetua. semua kaki tangan sekolah. AJK 3K. Semua murid. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. PK HEM. PK HEM. 1.1 Pembahagian murid mengikut kelas. 1. Penyelia Asrama. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Pelantikan penyelaras program. AJK Kebajikan. semua murid 1. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. . 1. Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Kenal pasti kumpulan sasaran. Warden asrama. Pelantikan penyelaras program. Sepanjang tahun. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik.TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA Sepanjang tahun Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerjakerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. semua guru. semua murid.

2. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. PK HEM. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. b. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. 4. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Pelaksanaan aktiviti. c. Pelaksanaan aktiviti. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. 3. Pengetua. 5. a. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Semua guru. Post-mortem program. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1. . Mac dan Julai Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. Taklimat oleh pengetua. Penyelia asrama Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan Pengetua. PK HEM. 2. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Ibu bapa/ penjaga murid 1. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan.

1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. Guru Tingkatan. Ketua bidang. Pengetua. PK HEM. 3. Pengawal keselamatan 1. Pelaksanaan program 3. Januari hingga November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. Pembantu makmal. Mesyuarat pembentukan AJK .PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. PK HEM. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Januari-November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. Taklimat program Ucapan pengetua Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. Taklimat oleh pengetua. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PK HEM. 2. AJK 3K. guru subjek 1.

Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. PK HEM. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat.3. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. . Pengetua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful