Perbincangan Pelaksanaan/Pemantapan/Pembugaran 3K SMK Beaufort 11 Tempat : Bilik Pengetua Masa : 12.

30pm (25/01/2011)

3K: KEBERSIHAN, KESELAMATN DAN KECERIAAN
Sila lawati : http://smkdpk.com/forum/index.php?board=649.0 Cikgu Asneh : Ada cadangan utk sekolah kita? (Boleh buat forum 3K kah?) http://laksamanaceria.blogspot.com/2009/02/pertandingan-keceriaan-dan-kebersihan.html S/U : Cikgu Rosyati Mat Zaini Kesihatan : Cikgu Sofiawati Mohd Sofie Keselamatan : Cikgu Dora Parmin KebersihanKeceriaan: Cikgu Viviana Lee Agenda 1.0. PENGENALAN Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Agenda 2.0 : Maksud Umum (setempat/sekolah kita): 1. Kebersihan : Nampak bersih, teratur dan kemas. Zero Sampah. Sijil kebersihan. Peratus pelajar mendapat rawatan gigi. Bilik Sakit

Keselamatan : Persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah berasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar sekolah. Nama-nama taman. Membuang mana yang tidak ceria (5S. susun. i. g. Alat Pemadam Api dihantar ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah untuk diperiksa/ diuji setiap tahun. Keceriaan : Flora dan Fauna: Sekolah dalam Taman. Berhati-hati dgn aedes.2.sapu. Kepakaran dll) TAKWIM  Program Peningkatan/Agih tugas/Pemantauan/Laporan&Perbincangan berterusan/Carta Gantt  Dokumentasi : Carta/JK/Program/Pelaksanaan a. d. e. Peralatan kecemasan sentiasa dalam keadaan yang sempurna dan diletakkan di bilik kecemasan. Nama-nama pokok/ikan. Pintu utama sentiasa ditutup dan dijaga oleh seorang pengawal. f. Kentin/Tandas/Laluan kereta Refelksologi Taman Herba Payung Mural Cara berjalan : Gambar/Kesedaran Laluan kereta Gotong Royong Mengecat : Meja Besi/Bus Stop . 3. h. Murid-murid perlu memakai tanda nama pada setiap masa semasa berada di dalam kawasan sekolah. b. seragam : ambil mana yg sesuai) Agenda 4 : 3K secara umum untuk tindakan : ** Kerjasama dengan PIBG dan agensi luar (RM & Tenaga. Sisih. c.Manakala bagi murid-murid yang ingin keluar kelas mereka perlu memakai pas keluar dan masuk . Kolam ikan diselenggara. Kawalan Pergerakan Murid ketika Berada di Dalam Sekolah.

T) O1 . O2 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan KELEMAHAN (WEAKNESS .O) ANCAMAN (TREAT .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan. S2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu T2 . S5 .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Kantin yang uzur dan serba kekurangan. pemakanan kurang sihat. PELUANG (0PP0RTUNITIES .Sistem perparitan yang kurang sempurna dalam semua program sekolah.Mempunyai perhubungan yang baik dengan T1 .W ) W1 .ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH . dan berhampiran dengan dewan makan. S3 .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi W2 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan S4 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K W3 .S) S1 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya semua pihak dan agensi luar. .

Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Beaufort dan Jabatan Kesihatan Beaufort CONTOH: PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% STRATEGI -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotong-royong Tahap Meningkatkan -Taklimat tentang Keselamatan tahap keselamatan peraturan yang sekolah masih di sekolah harus dipatuhi bawah 70 % semasa berada di jalan raya. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.O3 . -Bebas denggi. . Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran Meningkatkan murid berkaitan kesedaran murid kesihatan kurang tentang memuaskan kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

Murid 3 TANDAS Meningkatk -Pengetua ANGKAT an imej. -PK HEM SEKOLAH kondusif dan -AJK 3K menarik.PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bi Program l 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/ TOV ab Sumber Novemb RM er 1000 -PIBG LPBT -Pekerja Kontrak 2 PERTANDING Menjadikan -Pengetua AN kelas lebih INTEGRITI ceria. -AJK 3K Sepanja RM ng 12000 Tahun -PIBG Tahap keceriaan dan kebersiha n kelas meningkat -LPBT . -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci -Pengetua Sepanja RM 100 Murid ng tahun yang -PK HEM -PIBG sihat seramai -AJK 3K -jabatan 78% kesihata n/ -Penyelia poliklini Indikator Pencapai an Tahap Tahap Peratus keceriaa keceriaa keceriaan n n sekolah mencapa mencapa tercapai. 65% Tahap keceriaa n mencapa i 70% Tahap keceriaa n kelas mencapa i 80% 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. bersih. . kebersihan PK HEM dan keceriaan AJK 3K tandas. i 80% i 85% ETR Meningkatk -Pengetua an tahap keceriaan -PK HEM sekolah. Tahap kesihata n murid mencapa i 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. Sepanja RM 500 Tahap Tahap Tahap ng tahun keceriaa keceriaa kebersiha n n dan -PIBG n mencapa meningk keceriaan meningkat -LPBT i 60% at sehingga .

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Sepanja RM 300 Tahap ng tahun kesedara -PIBG n murid mencapa i 80% Tahap kesedara n murid mencapa i 90% Kadar kemalang an yang melibatka n murid rendah. -Pembantu makmal k 5 GOTONGROYONG PERDANA Sepanja RM ng tahun 1000 -PIBG Tahap kebersih an sekolah mencapa i 85 % Tahap kebersih an sekolah mencapa i 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain. . -Pemandu bas sekolah -jaga Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid menjaga -Semua guru keselamatan diri di dalam -Semua murid kelas/ makmal. 7 SAFETY FIRST Sepanja RM ng tahun 5000 -PCG Sains dan Matemat ik -PIBG Tahap kesedara n murid mencapa i 75% Tahap kesedara n murid mencapa i 80% Kesedaran menjaga keselamat an diri meningkat . Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid tentang -Semua guru keselamatan diri di jalan -Semua murid raya semasa pergi dan -ibu bapa/ balik penjaga sekolah.asrama -Warden -semua guru -semua murid Membersihk -Pengetua an persekitaran -PK HEM sekolah dan kawasan -AJK 3K sekolah yang -PIBG berpotensi menjadi -Semua guru tempat pembiakan -semua murid nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah. Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar. Latar Belakang Projek: · · · · · Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan. Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah. Sasaran: Semua warga sekolah SMK BEAUFORT 11 . pencemaran haba. Penglibatan : Semua warga SMK BEAUFORT 11 Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi Signifikan Projek: · · Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara. pencemaran laut. Takrif istilah-istilah Pengguna: · Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahanbahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. pencemaran air. pencemaran bunyi.Contoh Projek Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK BEAUFORT 11 Objektif Projek: · · · Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran. Lokasi : kawasan persekitaran sekolah. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. pencemaran sungai dan kolam. pencemaran tanah.

kebersihan. Menimbulkan sifat ingin tahu dikalangan murid-murid berkaitan nama pokok dalam panggilan biasa dan saintifik serta niali perubatan yang terkandung. Meningkatkan rasa tanggungjawab murid terdahap kebersihan berpandukan Buku Spesifikasi Tugas 3K. warga sekolah. Mengubah cara pemikiran murid tentang kebersihan melalui pendidikan. 3. kebersihan. 3. 5. Melatih murid-murid menyayangi dan menghargai alam sekitar. Menceriakan kawasan sekolah dengan membina tapak semaian dan menjalankan kerjakerja keceriaan. Melahirkan rasa cinta akan sekolah disamping menerapkan bertanggungjawab. keselamatan dan kesihatan. Menimbulkan kesedaran di kalangan murid-murid. kebersihan. 4. keselamatan dan kesihatan untuk memastikan tahap peningkatannya di SMKB 11 Memupuk kerjasama diantara warga SMKB 11 dengan pihak luar dalam membentuk seubah masyarakat yang dapat mengamalkan nilai keceriaan. keselamatan dan kesihatan adlaah amalan warga sekolah setiap hari. Cekap. 4. PROSEDUR KESELAMATAN DISMK BEAUFORT 11 . 6. Melahirkan murid-murid yang cinta akan sekolah. cepat menagani masalah yang berkaitan dengan keceriaan. keselamatan dan kesihatan sepanjang masa. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Mengadakan perancangan yang dapat meningkatkan kualiti keceriaan. Meningkatkan tahap kebersihan sekolah dengan mengadakan jadual tugas untuk murid. kebersihan. MATLAMAT ASPEK KECERIAAN DI SMK BEAUFORT 11 1. keselamatan dan kesihatan di SMKB11 Mewujudkan mekanisme yang dapat mempertinkatkan aspek-aspek keceriaan. 7. MATLAMAT ASPEK KEBERSIHAN DI SMK BEAUFORT 11 1. kebersihan. Menjaga keceriaan. Melatih murid-murid menjalankan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi selaras dengan amalan Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan. 2. 2. ibu bapa melalui publisiti yang meluas tentang pentingnya mewujudkan persekitaran yang ceria disekolah. 6. guru dan pekarja swasta. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Sentiasa menilai aspek keceriaan. 5. Memantau dan menilai keberkesanan program kebersihan pengadilan yang dibuat berpandukan Borang Penilaian Kebersihan. Menyemai sifat cinta akan kebersihan sekolah dengan mengadakan gotong-royong membersihan persekitaran sekolah dengan aktiviti rondaan kelas bertugas. kebersihan. Melaksanakan tindakan susulan melalui program penambahbaikan. kebersiahan.DASAR 3K        Menerapakan budaya kerja berpasukan yang dapat membawa kepada amalan keceriaan.

Contoh : PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. 3. Pekerja Kontrak sekolah 1. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja . 5. 4. Semasa pergi ke sekolah murid-murid boleh o Melintas kawasan letak kereta menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan sahaja. Guru GSTT. Mementingkan aspek keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah. 2. 4. November Kawasan sekolah Pengetua. Ini adalah untuk mengelakkan kemalangan dan kesesakan jalanraya. sokongan ibubapa/penjaga adalah penting supaya mengikut tatacara keselamatan murid semasa membawa anak mereka keluar dari sekolah. o Ibubapa/penjaga memberi kerjasama supaya tidak membuat pusingan di hadapan pintu utama. Hepatitis B dan penyakit berbahaya yang lain. Menjalankan aktiviti suntikan Anti-Tetanus kepada murid-murid Tingkatan Tiga. o Ibubapa mendaftar nama murid di buku Pendaftaran Murid Balik Awal. o Ibubapa mendapat tandatangan puhak pentadbir. Membangunkan kesedaran terhadap aspek keselamatan untuk melahirkan iklim sekolah yang kondusif untuk perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 2. ceramah dan pameran. Semua guru. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti lawatan. o Murid perlu mengisikan borang kebenaran keluar kawasan. Untuk murid-murid yang balik awal atas sebab-sebab tertentu. Taklimat pengetua 3. o Murid-murid harus masuk ke sekolah melalui pintu masuk di tepi dewan sekolah atau pintu tepi Blok F. PK HEM. Mewujudkan sistem maklumat kesihatan yang lengkap dan terkini. MATLAMAT ASPEK KESIHATAN DI SMK BEAUFORT 11 1.1. o Murid-murid yang berbasikal perlu menolak basikal mereka melalui pintu masuk utama. Memastikan murid peka terhadap isu-isu kesihatan dan menjaga kesihatan masingmasing dengan cara yang betul. Menyedarkan murid tentang bahaya penyakit seperti AIDS. 5. Taklimat program 2. 3. Bertujuan mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan warga sekolah dan komuniti setempat.

Guru Tingkatan. 2. semua murid 1. AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Guru tingkatan. PK HEM.4. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. guru bertugas harian. Sumber kewangan 3. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. guru bertugas harian. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. Kos yang terhad Pengetua.1 Pertandingan keceriaan kelas 1. AJK 3K. . Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. menarik dan lebih kondusif. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai 1. Vandalisme di dalam kelas. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Pengetua. PK HEM. PK HEM.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. AJK 3K. 1. Penyelia Asrama. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerjakerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Pengetua. AJK 3K. Pelantikan penyelaras program. PK HEM. semua kaki tangan sekolah. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA Sepanjang tahun Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. . AJK Kebajikan. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. semua guru.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. semua murid 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. 2. Sepanjang tahun. semua murid. 1. 1. Pelantikan penyelaras program. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Kenal pasti kumpulan sasaran. PK HEM. Guru bertugas harian. Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. PK HEM. Semua murid. AJK 3K. Warden asrama.

3. 4. Ibu bapa/ penjaga murid 1. b. Semua guru. . Penyelia asrama Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Mac dan Julai Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. PK HEM. Pengetua. a. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. PK HEM. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Taklimat oleh pengetua. Pelaksanaan aktiviti. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. 2. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1.2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. c. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. 5. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan Pengetua. Post-mortem program. Pelaksanaan aktiviti. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan.

guru subjek 1. AJK 3K. Januari-November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. Mesyuarat pembentukan AJK . KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. PK HEM. 3. Guru Tingkatan. Pengetua. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Pembantu makmal.PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. Taklimat program Ucapan pengetua Ucapan PK HEM-penerangan program 2. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PK HEM. Ketua bidang. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Januari hingga November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. Taklimat oleh pengetua. Pengawal keselamatan 1. Pelaksanaan program 3.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. 2. PK HEM.

. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.3. Pengetua. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. PK HEM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful