Perbincangan Pelaksanaan/Pemantapan/Pembugaran 3K SMK Beaufort 11 Tempat : Bilik Pengetua Masa : 12.

30pm (25/01/2011)

3K: KEBERSIHAN, KESELAMATN DAN KECERIAAN
Sila lawati : http://smkdpk.com/forum/index.php?board=649.0 Cikgu Asneh : Ada cadangan utk sekolah kita? (Boleh buat forum 3K kah?) http://laksamanaceria.blogspot.com/2009/02/pertandingan-keceriaan-dan-kebersihan.html S/U : Cikgu Rosyati Mat Zaini Kesihatan : Cikgu Sofiawati Mohd Sofie Keselamatan : Cikgu Dora Parmin KebersihanKeceriaan: Cikgu Viviana Lee Agenda 1.0. PENGENALAN Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Agenda 2.0 : Maksud Umum (setempat/sekolah kita): 1. Kebersihan : Nampak bersih, teratur dan kemas. Zero Sampah. Sijil kebersihan. Peratus pelajar mendapat rawatan gigi. Bilik Sakit

c.Manakala bagi murid-murid yang ingin keluar kelas mereka perlu memakai pas keluar dan masuk . Peralatan kecemasan sentiasa dalam keadaan yang sempurna dan diletakkan di bilik kecemasan. 3. Sisih. Alat Pemadam Api dihantar ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah untuk diperiksa/ diuji setiap tahun.2. i. d. Kentin/Tandas/Laluan kereta Refelksologi Taman Herba Payung Mural Cara berjalan : Gambar/Kesedaran Laluan kereta Gotong Royong Mengecat : Meja Besi/Bus Stop . g. Keselamatan : Persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah berasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar sekolah. Kepakaran dll) TAKWIM  Program Peningkatan/Agih tugas/Pemantauan/Laporan&Perbincangan berterusan/Carta Gantt  Dokumentasi : Carta/JK/Program/Pelaksanaan a. b. Murid-murid perlu memakai tanda nama pada setiap masa semasa berada di dalam kawasan sekolah. Nama-nama taman. Keceriaan : Flora dan Fauna: Sekolah dalam Taman. Pintu utama sentiasa ditutup dan dijaga oleh seorang pengawal. seragam : ambil mana yg sesuai) Agenda 4 : 3K secara umum untuk tindakan : ** Kerjasama dengan PIBG dan agensi luar (RM & Tenaga. Kolam ikan diselenggara. h. Nama-nama pokok/ikan. Kawalan Pergerakan Murid ketika Berada di Dalam Sekolah. Berhati-hati dgn aedes. f.sapu. e. Membuang mana yang tidak ceria (5S. susun.

S3 .T) O1 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi W2 .W ) W1 . S5 .Sistem perparitan yang kurang sempurna dalam semua program sekolah.Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K W3 . dan berhampiran dengan dewan makan. PELUANG (0PP0RTUNITIES .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu T2 .S) S1 . pemakanan kurang sihat.Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan KELEMAHAN (WEAKNESS .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan S4 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya semua pihak dan agensi luar.Kantin yang uzur dan serba kekurangan. O2 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah. S2 .O) ANCAMAN (TREAT .Mempunyai perhubungan yang baik dengan T1 . .ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .

. -Bebas denggi.O3 . Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. -mengadakan gotong-royong Tahap Meningkatkan -Taklimat tentang Keselamatan tahap keselamatan peraturan yang sekolah masih di sekolah harus dipatuhi bawah 70 % semasa berada di jalan raya. INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Beaufort dan Jabatan Kesihatan Beaufort CONTOH: PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% STRATEGI -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran Meningkatkan murid berkaitan kesedaran murid kesihatan kurang tentang memuaskan kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Sepanja RM 500 Tahap Tahap Tahap ng tahun keceriaa keceriaa kebersiha n n dan -PIBG n mencapa meningk keceriaan meningkat -LPBT i 60% at sehingga . 65% Tahap keceriaa n mencapa i 70% Tahap keceriaa n kelas mencapa i 80% 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -AJK 3K Sepanja RM ng 12000 Tahun -PIBG Tahap keceriaan dan kebersiha n kelas meningkat -LPBT . -PK HEM SEKOLAH kondusif dan -AJK 3K menarik. bersih. kebersihan PK HEM dan keceriaan AJK 3K tandas. i 80% i 85% ETR Meningkatk -Pengetua an tahap keceriaan -PK HEM sekolah. Murid 3 TANDAS Meningkatk -Pengetua ANGKAT an imej. Tahap kesihata n murid mencapa i 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci -Pengetua Sepanja RM 100 Murid ng tahun yang -PK HEM -PIBG sihat seramai -AJK 3K -jabatan 78% kesihata n/ -Penyelia poliklini Indikator Pencapai an Tahap Tahap Peratus keceriaa keceriaa keceriaan n n sekolah mencapa mencapa tercapai. .PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bi Program l 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/ TOV ab Sumber Novemb RM er 1000 -PIBG LPBT -Pekerja Kontrak 2 PERTANDING Menjadikan -Pengetua AN kelas lebih INTEGRITI ceria.

-Pemandu bas sekolah -jaga Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid menjaga -Semua guru keselamatan diri di dalam -Semua murid kelas/ makmal. . Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid tentang -Semua guru keselamatan diri di jalan -Semua murid raya semasa pergi dan -ibu bapa/ balik penjaga sekolah. 7 SAFETY FIRST Sepanja RM ng tahun 5000 -PCG Sains dan Matemat ik -PIBG Tahap kesedara n murid mencapa i 75% Tahap kesedara n murid mencapa i 80% Kesedaran menjaga keselamat an diri meningkat . 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Sepanja RM 300 Tahap ng tahun kesedara -PIBG n murid mencapa i 80% Tahap kesedara n murid mencapa i 90% Kadar kemalang an yang melibatka n murid rendah.asrama -Warden -semua guru -semua murid Membersihk -Pengetua an persekitaran -PK HEM sekolah dan kawasan -AJK 3K sekolah yang -PIBG berpotensi menjadi -Semua guru tempat pembiakan -semua murid nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Pembantu makmal k 5 GOTONGROYONG PERDANA Sepanja RM ng tahun 1000 -PIBG Tahap kebersih an sekolah mencapa i 85 % Tahap kebersih an sekolah mencapa i 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

pencemaran tanah. Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah. pencemaran air. Latar Belakang Projek: · · · · · Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara. pencemaran haba.Contoh Projek Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK BEAUFORT 11 Objektif Projek: · · · Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran. pencemaran laut. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Sasaran: Semua warga sekolah SMK BEAUFORT 11 . Penglibatan : Semua warga SMK BEAUFORT 11 Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi Signifikan Projek: · · Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar. Takrif istilah-istilah Pengguna: · Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahanbahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. pencemaran sungai dan kolam. Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah. pencemaran bunyi. Lokasi : kawasan persekitaran sekolah.

cepat menagani masalah yang berkaitan dengan keceriaan. keselamatan dan kesihatan sepanjang masa. 2. Melahirkan murid-murid yang cinta akan sekolah. kebersihan. kebersihan. Melahirkan rasa cinta akan sekolah disamping menerapkan bertanggungjawab. 3. 5. kebersihan. Mengubah cara pemikiran murid tentang kebersihan melalui pendidikan. Menceriakan kawasan sekolah dengan membina tapak semaian dan menjalankan kerjakerja keceriaan. keselamatan dan kesihatan untuk memastikan tahap peningkatannya di SMKB 11 Memupuk kerjasama diantara warga SMKB 11 dengan pihak luar dalam membentuk seubah masyarakat yang dapat mengamalkan nilai keceriaan. Melatih murid-murid menjalankan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi selaras dengan amalan Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan. Meningkatkan rasa tanggungjawab murid terdahap kebersihan berpandukan Buku Spesifikasi Tugas 3K. 7. kebersiahan. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Sentiasa menilai aspek keceriaan. 5.DASAR 3K        Menerapakan budaya kerja berpasukan yang dapat membawa kepada amalan keceriaan. Memantau dan menilai keberkesanan program kebersihan pengadilan yang dibuat berpandukan Borang Penilaian Kebersihan. Menjaga keceriaan. Melatih murid-murid menyayangi dan menghargai alam sekitar. Meningkatkan tahap kebersihan sekolah dengan mengadakan jadual tugas untuk murid. guru dan pekarja swasta. MATLAMAT ASPEK KEBERSIHAN DI SMK BEAUFORT 11 1. 4. 4. 2. kebersihan. ibu bapa melalui publisiti yang meluas tentang pentingnya mewujudkan persekitaran yang ceria disekolah. Menimbulkan sifat ingin tahu dikalangan murid-murid berkaitan nama pokok dalam panggilan biasa dan saintifik serta niali perubatan yang terkandung. 6. 6. kebersihan. warga sekolah. keselamatan dan kesihatan adlaah amalan warga sekolah setiap hari. keselamatan dan kesihatan. Cekap. Melaksanakan tindakan susulan melalui program penambahbaikan. MATLAMAT ASPEK KECERIAAN DI SMK BEAUFORT 11 1. Menimbulkan kesedaran di kalangan murid-murid. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Mengadakan perancangan yang dapat meningkatkan kualiti keceriaan. keselamatan dan kesihatan di SMKB11 Mewujudkan mekanisme yang dapat mempertinkatkan aspek-aspek keceriaan. Menyemai sifat cinta akan kebersihan sekolah dengan mengadakan gotong-royong membersihan persekitaran sekolah dengan aktiviti rondaan kelas bertugas. PROSEDUR KESELAMATAN DISMK BEAUFORT 11 . kebersihan. 3.

3. 5. Untuk murid-murid yang balik awal atas sebab-sebab tertentu. Semasa pergi ke sekolah murid-murid boleh o Melintas kawasan letak kereta menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan sahaja. Menyedarkan murid tentang bahaya penyakit seperti AIDS. 4. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti lawatan.1. o Murid-murid yang berbasikal perlu menolak basikal mereka melalui pintu masuk utama. MATLAMAT ASPEK KESIHATAN DI SMK BEAUFORT 11 1. o Ibubapa mendapat tandatangan puhak pentadbir. ceramah dan pameran. Hepatitis B dan penyakit berbahaya yang lain. o Ibubapa/penjaga memberi kerjasama supaya tidak membuat pusingan di hadapan pintu utama. 2. Taklimat program 2. 4. Semua guru. Membangunkan kesedaran terhadap aspek keselamatan untuk melahirkan iklim sekolah yang kondusif untuk perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Menjalankan aktiviti suntikan Anti-Tetanus kepada murid-murid Tingkatan Tiga. Contoh : PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Guru GSTT. Bertujuan mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan warga sekolah dan komuniti setempat. sokongan ibubapa/penjaga adalah penting supaya mengikut tatacara keselamatan murid semasa membawa anak mereka keluar dari sekolah. o Murid perlu mengisikan borang kebenaran keluar kawasan. 5. Memastikan murid peka terhadap isu-isu kesihatan dan menjaga kesihatan masingmasing dengan cara yang betul. Ini adalah untuk mengelakkan kemalangan dan kesesakan jalanraya. o Murid-murid harus masuk ke sekolah melalui pintu masuk di tepi dewan sekolah atau pintu tepi Blok F. o Ibubapa mendaftar nama murid di buku Pendaftaran Murid Balik Awal. 3. Pekerja Kontrak sekolah 1. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja . 2. Mewujudkan sistem maklumat kesihatan yang lengkap dan terkini. PK HEM. November Kawasan sekolah Pengetua. Taklimat pengetua 3. Mementingkan aspek keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah.

AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. semua murid 1. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. PK HEM. PK HEM. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.1 Pertandingan keceriaan kelas 1. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. AJK 3K. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. PK HEM. 2. Sumber kewangan 3. guru bertugas harian. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Pengetua. Vandalisme di dalam kelas. . Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Guru Tingkatan. Guru tingkatan. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai 1. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.4. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. guru bertugas harian. Kos yang terhad Pengetua. menarik dan lebih kondusif. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.

2. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Guru bertugas harian. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. . semua murid. Pelantikan penyelaras program. Warden asrama. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerjakerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. semua murid 1. Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Kenal pasti kumpulan sasaran. PK HEM. Pelantikan penyelaras program. Sepanjang tahun. semua kaki tangan sekolah. 1. AJK 3K. PK HEM. semua guru. 1. Penyelia Asrama. AJK 3K.TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA Sepanjang tahun Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. AJK Kebajikan. Pengetua. Semua murid. PK HEM. 1. AJK 3K.

Pelaksanaan aktiviti. Semua guru. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan Pengetua. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Ibu bapa/ penjaga murid 1.2. b. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). a. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1. . Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. PK HEM. Penyelia asrama Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. PK HEM. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Mac dan Julai Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. c. Taklimat oleh pengetua. Pelaksanaan aktiviti. 2. 3. 4. Pengetua. Post-mortem program. 5. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan.

Guru Tingkatan. Pembantu makmal. 2.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. PK HEM.PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Taklimat program Ucapan pengetua Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Mesyuarat pembentukan AJK . Januari hingga November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. guru subjek 1. Ketua bidang. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. PK HEM. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. Pengetua. Pengawal keselamatan 1. 3. AJK 3K. Januari-November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. PK HEM. Pelaksanaan program 3. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Taklimat oleh pengetua.

3. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. . Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Pengetua. PK HEM.