Perbincangan Pelaksanaan/Pemantapan/Pembugaran 3K SMK Beaufort 11 Tempat : Bilik Pengetua Masa : 12.

30pm (25/01/2011)

3K: KEBERSIHAN, KESELAMATN DAN KECERIAAN
Sila lawati : http://smkdpk.com/forum/index.php?board=649.0 Cikgu Asneh : Ada cadangan utk sekolah kita? (Boleh buat forum 3K kah?) http://laksamanaceria.blogspot.com/2009/02/pertandingan-keceriaan-dan-kebersihan.html S/U : Cikgu Rosyati Mat Zaini Kesihatan : Cikgu Sofiawati Mohd Sofie Keselamatan : Cikgu Dora Parmin KebersihanKeceriaan: Cikgu Viviana Lee Agenda 1.0. PENGENALAN Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Agenda 2.0 : Maksud Umum (setempat/sekolah kita): 1. Kebersihan : Nampak bersih, teratur dan kemas. Zero Sampah. Sijil kebersihan. Peratus pelajar mendapat rawatan gigi. Bilik Sakit

Membuang mana yang tidak ceria (5S. h. Keceriaan : Flora dan Fauna: Sekolah dalam Taman.2.Manakala bagi murid-murid yang ingin keluar kelas mereka perlu memakai pas keluar dan masuk . c. Peralatan kecemasan sentiasa dalam keadaan yang sempurna dan diletakkan di bilik kecemasan. Alat Pemadam Api dihantar ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah untuk diperiksa/ diuji setiap tahun. Murid-murid perlu memakai tanda nama pada setiap masa semasa berada di dalam kawasan sekolah. Pintu utama sentiasa ditutup dan dijaga oleh seorang pengawal. seragam : ambil mana yg sesuai) Agenda 4 : 3K secara umum untuk tindakan : ** Kerjasama dengan PIBG dan agensi luar (RM & Tenaga. 3. Kawalan Pergerakan Murid ketika Berada di Dalam Sekolah. e. g. Sisih. Keselamatan : Persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah berasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar sekolah. Berhati-hati dgn aedes. Kentin/Tandas/Laluan kereta Refelksologi Taman Herba Payung Mural Cara berjalan : Gambar/Kesedaran Laluan kereta Gotong Royong Mengecat : Meja Besi/Bus Stop . f. Nama-nama pokok/ikan. b.sapu. Kepakaran dll) TAKWIM  Program Peningkatan/Agih tugas/Pemantauan/Laporan&Perbincangan berterusan/Carta Gantt  Dokumentasi : Carta/JK/Program/Pelaksanaan a. i. Kolam ikan diselenggara. Nama-nama taman. d. susun.

Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K W3 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan S4 . PELUANG (0PP0RTUNITIES . S3 . S5 . .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya semua pihak dan agensi luar.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.S) S1 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan KELEMAHAN (WEAKNESS .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu T2 .W ) W1 .ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Kantin yang uzur dan serba kekurangan. dan berhampiran dengan dewan makan.Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi W2 . O2 .O) ANCAMAN (TREAT . S2 .Sistem perparitan yang kurang sempurna dalam semua program sekolah.Mempunyai perhubungan yang baik dengan T1 . pemakanan kurang sihat.T) O1 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.

-mengadakan gotong-royong Tahap Meningkatkan -Taklimat tentang Keselamatan tahap keselamatan peraturan yang sekolah masih di sekolah harus dipatuhi bawah 70 % semasa berada di jalan raya.Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Beaufort dan Jabatan Kesihatan Beaufort CONTOH: PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% STRATEGI -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran Meningkatkan murid berkaitan kesedaran murid kesihatan kurang tentang memuaskan kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. .O3 .

-AJK 3K Sepanja RM ng 12000 Tahun -PIBG Tahap keceriaan dan kebersiha n kelas meningkat -LPBT . Murid 3 TANDAS Meningkatk -Pengetua ANGKAT an imej. Tahap kesihata n murid mencapa i 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. . -PK HEM SEKOLAH kondusif dan -AJK 3K menarik. bersih. kebersihan PK HEM dan keceriaan AJK 3K tandas. 65% Tahap keceriaa n mencapa i 70% Tahap keceriaa n kelas mencapa i 80% 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci -Pengetua Sepanja RM 100 Murid ng tahun yang -PK HEM -PIBG sihat seramai -AJK 3K -jabatan 78% kesihata n/ -Penyelia poliklini Indikator Pencapai an Tahap Tahap Peratus keceriaa keceriaa keceriaan n n sekolah mencapa mencapa tercapai. Sepanja RM 500 Tahap Tahap Tahap ng tahun keceriaa keceriaa kebersiha n n dan -PIBG n mencapa meningk keceriaan meningkat -LPBT i 60% at sehingga .PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bi Program l 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/ TOV ab Sumber Novemb RM er 1000 -PIBG LPBT -Pekerja Kontrak 2 PERTANDING Menjadikan -Pengetua AN kelas lebih INTEGRITI ceria. i 80% i 85% ETR Meningkatk -Pengetua an tahap keceriaan -PK HEM sekolah.

Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid tentang -Semua guru keselamatan diri di jalan -Semua murid raya semasa pergi dan -ibu bapa/ balik penjaga sekolah. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Sepanja RM 300 Tahap ng tahun kesedara -PIBG n murid mencapa i 80% Tahap kesedara n murid mencapa i 90% Kadar kemalang an yang melibatka n murid rendah.asrama -Warden -semua guru -semua murid Membersihk -Pengetua an persekitaran -PK HEM sekolah dan kawasan -AJK 3K sekolah yang -PIBG berpotensi menjadi -Semua guru tempat pembiakan -semua murid nyamuk dan vektor pembawa penyakit. . -Pemandu bas sekolah -jaga Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid menjaga -Semua guru keselamatan diri di dalam -Semua murid kelas/ makmal. 7 SAFETY FIRST Sepanja RM ng tahun 5000 -PCG Sains dan Matemat ik -PIBG Tahap kesedara n murid mencapa i 75% Tahap kesedara n murid mencapa i 80% Kesedaran menjaga keselamat an diri meningkat . -Pembantu makmal k 5 GOTONGROYONG PERDANA Sepanja RM ng tahun 1000 -PIBG Tahap kebersih an sekolah mencapa i 85 % Tahap kebersih an sekolah mencapa i 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

Contoh Projek Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK BEAUFORT 11 Objektif Projek: · · · Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran. Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah. pencemaran haba. Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah. Penglibatan : Semua warga SMK BEAUFORT 11 Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi Signifikan Projek: · · Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. pencemaran tanah. Takrif istilah-istilah Pengguna: · Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahanbahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. pencemaran air. Sasaran: Semua warga sekolah SMK BEAUFORT 11 . Lokasi : kawasan persekitaran sekolah. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Latar Belakang Projek: · · · · · Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan. pencemaran bunyi. pencemaran laut. Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar. pencemaran sungai dan kolam.

4. 7. 2. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Mengadakan perancangan yang dapat meningkatkan kualiti keceriaan. warga sekolah. ibu bapa melalui publisiti yang meluas tentang pentingnya mewujudkan persekitaran yang ceria disekolah. keselamatan dan kesihatan untuk memastikan tahap peningkatannya di SMKB 11 Memupuk kerjasama diantara warga SMKB 11 dengan pihak luar dalam membentuk seubah masyarakat yang dapat mengamalkan nilai keceriaan. Memantau dan menilai keberkesanan program kebersihan pengadilan yang dibuat berpandukan Borang Penilaian Kebersihan. PROSEDUR KESELAMATAN DISMK BEAUFORT 11 . kebersihan. keselamatan dan kesihatan sepanjang masa. kebersihan. keselamatan dan kesihatan adlaah amalan warga sekolah setiap hari. Menyemai sifat cinta akan kebersihan sekolah dengan mengadakan gotong-royong membersihan persekitaran sekolah dengan aktiviti rondaan kelas bertugas. 5. Menceriakan kawasan sekolah dengan membina tapak semaian dan menjalankan kerjakerja keceriaan. Menjaga keceriaan. 3. Melatih murid-murid menjalankan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi selaras dengan amalan Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan. 4. Melatih murid-murid menyayangi dan menghargai alam sekitar. MATLAMAT ASPEK KECERIAAN DI SMK BEAUFORT 11 1. kebersihan. Melahirkan murid-murid yang cinta akan sekolah. 5. keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Sentiasa menilai aspek keceriaan. kebersihan. cepat menagani masalah yang berkaitan dengan keceriaan. Cekap. Mengubah cara pemikiran murid tentang kebersihan melalui pendidikan. guru dan pekarja swasta. 2. Meningkatkan tahap kebersihan sekolah dengan mengadakan jadual tugas untuk murid. Melaksanakan tindakan susulan melalui program penambahbaikan. 6.DASAR 3K        Menerapakan budaya kerja berpasukan yang dapat membawa kepada amalan keceriaan. 6. Menimbulkan sifat ingin tahu dikalangan murid-murid berkaitan nama pokok dalam panggilan biasa dan saintifik serta niali perubatan yang terkandung. kebersiahan. Meningkatkan rasa tanggungjawab murid terdahap kebersihan berpandukan Buku Spesifikasi Tugas 3K. keselamatan dan kesihatan di SMKB11 Mewujudkan mekanisme yang dapat mempertinkatkan aspek-aspek keceriaan. kebersihan. Melahirkan rasa cinta akan sekolah disamping menerapkan bertanggungjawab. kebersihan. 3. Menimbulkan kesedaran di kalangan murid-murid. keselamatan dan kesihatan. MATLAMAT ASPEK KEBERSIHAN DI SMK BEAUFORT 11 1.

Hepatitis B dan penyakit berbahaya yang lain. o Murid-murid yang berbasikal perlu menolak basikal mereka melalui pintu masuk utama. 4. Menjalankan aktiviti suntikan Anti-Tetanus kepada murid-murid Tingkatan Tiga. MATLAMAT ASPEK KESIHATAN DI SMK BEAUFORT 11 1. o Murid perlu mengisikan borang kebenaran keluar kawasan. Bertujuan mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan warga sekolah dan komuniti setempat. Taklimat pengetua 3. Contoh : PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Semua guru. 2. Membangunkan kesedaran terhadap aspek keselamatan untuk melahirkan iklim sekolah yang kondusif untuk perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. sokongan ibubapa/penjaga adalah penting supaya mengikut tatacara keselamatan murid semasa membawa anak mereka keluar dari sekolah. PK HEM. o Murid-murid harus masuk ke sekolah melalui pintu masuk di tepi dewan sekolah atau pintu tepi Blok F. Pekerja Kontrak sekolah 1. 4. 5. Ini adalah untuk mengelakkan kemalangan dan kesesakan jalanraya. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti lawatan. Taklimat program 2. ceramah dan pameran. 2. Untuk murid-murid yang balik awal atas sebab-sebab tertentu. o Ibubapa/penjaga memberi kerjasama supaya tidak membuat pusingan di hadapan pintu utama. Memastikan murid peka terhadap isu-isu kesihatan dan menjaga kesihatan masingmasing dengan cara yang betul. Mewujudkan sistem maklumat kesihatan yang lengkap dan terkini. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja . 5. 3. o Ibubapa mendapat tandatangan puhak pentadbir.1. o Ibubapa mendaftar nama murid di buku Pendaftaran Murid Balik Awal. Semasa pergi ke sekolah murid-murid boleh o Melintas kawasan letak kereta menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan sahaja. Guru GSTT. November Kawasan sekolah Pengetua. Menyedarkan murid tentang bahaya penyakit seperti AIDS. Mementingkan aspek keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah. 3.

semua murid 1. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Pengetua. Vandalisme di dalam kelas. . AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai 1. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. Sumber kewangan 3. Kos yang terhad Pengetua.4. AJK 3K. menarik dan lebih kondusif. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Guru tingkatan. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. PK HEM. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. guru bertugas harian. PK HEM. PK HEM. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. Guru Tingkatan.1 Pertandingan keceriaan kelas 1. 2. guru bertugas harian.

Kenal pasti kumpulan sasaran. 1. semua murid. Pengetua. AJK Kebajikan. . Semua murid.TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA Sepanjang tahun Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK 3K. guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. Penyelia Asrama. AJK 3K. PK HEM. Warden asrama. PK HEM. 1. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup.1 Pembahagian murid mengikut kelas. PK HEM. semua guru. Sepanjang tahun. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerjakerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Pelantikan penyelaras program. semua kaki tangan sekolah. Guru bertugas harian. Pelantikan penyelaras program. semua murid 1. Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. 2. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. 1. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. AJK 3K.

menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. PK HEM. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan Pengetua. Post-mortem program. PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. Taklimat oleh pengetua.2. Pelaksanaan aktiviti. 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1. PK HEM. c. 3. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. . Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Pelaksanaan aktiviti. Ibu bapa/ penjaga murid 1. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. 4. Penyelia asrama Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Semua guru. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. 5. a. Pengetua. Mac dan Julai Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua. b.

3. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. Pembantu makmal. PK HEM. PK HEM.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. Januari hingga November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. PK HEM. 2. guru subjek 1. Pengetua. Mesyuarat pembentukan AJK . Guru Tingkatan. AJK 3K. Taklimat program Ucapan pengetua Ucapan PK HEM-penerangan program 2.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. Pelaksanaan program 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat oleh pengetua. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Januari-November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua. semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Pengawal keselamatan 1. Ketua bidang.

Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Pengetua. PK HEM. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah.3. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. . Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful