Anda di halaman 1dari 31

1

2
Pengenalan
 Pengucapan merupakan satu kaedah
berkomunikasi secara lisan
 Dilakukan dalam situasi yang terancang iaitu
tempat, masa dan isu yang disampaikan
telah ditetapkan
 Abdul Mua’ti Ahmad, (1994) dalam bukunya;
Panduan Pengucapan Awam, menyatakan
bahawa “Pengucapan Umum menggunakan
anggota komunikasi verbal dan bukan
verbal”.

3
PROSES UCAPAN
Perucap
terdiri daripada Individu yang bertanggungjawab
empat perkara meluahkan isi bicaranya di khalayak
utama iaitu : dengan tujuan tertentu

Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan
Audien
Kumpulan manusia yang mendengar
bicara dan seterusnya bertindak balas
terhadap bicara tersebut

Persembahan Ucapan/Situasi
Gaya ucapan disampaikan atau keadaan
sesuatu ucapan diadakan
4
Kepentingan
 Memudahkan penerimaan idea dan meluaskan pengaruh
seseorang.
 Membantu meningkatkan kerjaya seseorang di alam
pekerjaan.
 Mempromosikan bisnes.
 Memudahkan idea disampaikan kepada ramai orang
dalam jangka masa yang pendek.
 Membantu sesuatu keputusan dibuat dengan lebih
mudah dan tepat.
 Memberi semangat kepada pihak audiens dalam
melakukan sesuatu tindakan.
 Membantu seseorang berfikir secara tepat, cekap,
imaginatif dan kritis.
 Meningkatkan keupayaan daya ingatan.
 Meningkatkan keyakinan, keterampilan dan kepimpinan
diri seseorang. 5
JENIS-JENIS UCAPAN

PENGKELASAN
UCAPAN
Berdasarkan Tujuan

Informatif/
Pemujukan Menghibur Majlis Khas
Pemberitahuan
Berdasarkan Cara

Impromptu Menghafal Membaca Teks Extemporaneous

6
Untuk Memberi Maklumat
(Informatif)
 Matlamat perucap adalah
untuk memaklumkan atau
menerangkan kepada audiens
tentang sesuatu konsep,
fenomena, perkara, proses,
idea dan sebagainya.
 Contohnya, Ceramah Motivasi

7
Untuk Memujuk
 Menerusi ucapan, perucap cuba
mempengaruhi fikiran audiens untuk
menghasilkan perubahan dari segi
citarasa, sikap, kepercayaan, fahaman
atau tindakan.
 Contoh;
– Jurujual, hakim, peguam, ahli politik dan
pegawai motivasi

8
Untuk Menghibur
 Tujuan untuk
membangkitkan
suasana ceria dan
menyeronokkan.
 Di majlis keraian.
Tetamu khas yang
diminta berucap
menyentuh hal-hal
yang melucukan dan
menarik minat audien.

9
Majlis Khas
 Ucapan berlangsung dalam
sesuatu majlis yang
bersifat rasmi. Teks
ucapan akan disediakan oleh
AJK untuk tetamu yang
dijemput berucap.

10
Impromptu

 Disampaikan secara spontan. Perucap


hanya membicarakan isu-isu ringan
yang menyentuh hal-hal yang telah
berlalu, isu semasa, harapan dan
ramalan masa hadapan.
 Isi ucapan berdasarkan pengalaman,
pengetahuan dan kemahiran.

11
Hafal Teks

 Ucapan disediakan
dengan lengkap
 Perucap hafal teks
 Contohnya,
– Perbahasan dan Pidato

12
Membaca teks
 Membaca sebuah skrip atau teks.
 Ucapan ini dilakukan sekiranya terdapat
fakta-fakta yang penting, setiap
perkataan tercatat perlu dibaca.
 Contoh;
– Pembentangan Belanjawan Tahunan oleh
Perdana Menteri/Menteri Kewangan

13
Ucapan Yang Cukup Persediaan
(Ekstemporaneous)
 Menggabungkan ketiga-tiga jenis ucapan
 Perucap hanya menghafal bahagian-bahagian
tertentu
 Contoh seorang penceramah agama
– Impromptu – berucap berdasarkan
pengalaman dan kemahiran.
– Hafal – hafal petikan dan contoh-contoh
– Baca teks – menyediakan isi-isi utama

14
Ciri-ciri Perucap Yang Baik

Berkemahiran
Berpengetahuan
Berucap
Menguasai bidang Berkeupayaan untuk mengawal
Berpengetahuan luas dan menarik perhatian audien
kepada ucapannya
Sensitif pada topik
Peribadi/perwatakan
Berkeyakinan baik
Audien menilai perucap termasuk
Yakin terhadap diri, cara berpakaian, berjalan ke tempat
persediaan dan penguasaan ucapan, gerak-geri fizikal dan lain-
topik lain
15
Sifat - Sifat Perucap Yang Tidak Baik

Perucap Yang Tidak Baik

Seronok Sendiri Wayang Kulit

Penyajak Kabur Kera Luku

Ucapan Kelambu Nenek Berleter

16
Langkah-langkah Penyediaan dan
Persembahan Ucapan Berkesan
Langkah -langkah
Mengawal Gugup
Menganalisis Diri situasi

Mengumpul bahan
audien
Menyusun bahan
Merancang pengenalan
Merancang penutup
Berlatih
Menyampaikan ucapan
17
TEKNIK PENYAMPAIAN YANG
BERKESAN
PERINGKAT PERSEDIAAN
Menetapkan tujuan Analisis majlis
Analisis diri Menulis teks ucapan
Analisis audien Latihan

PERINGKAT PENYAMPAIAN
Bersedia mental dan fizikal
Tunjukkan keyakinan semasa berdiri untuk berucap

PERINGKAT REFLEKSI
Pengucap yang baik akan sentiasa memperbaiki diri. Salah
satu contoh dengan edaran.
Contoh : Borang Penilaian kepada audien.
18
ETIKET DAN ETIKA DALAM
PENGUCAPAN AWAM
Etiket – melakukan sesuatu dengan betul, kena
masa dan tempatnya termasuklah menjaga
penampilan diri dan protokol panggilan hormat

Etika- berkait dengan darjah betul atau salahnya


sesuatu perlakuan manusia.Perkara penting
dalam pengucapan :
 Kejujuran
 Menyimpan Maklumat
 Kepuasan pendengar
 Ketepatan
19
Tanda-tanda Kegugupan

TANDA-TANDA GUGUP
Secara fisiologi

Jantung kencang Berpeluh ketiak Sesak nafas Ketar lutut

pitam Suara lemah Tubuh kaku Bibir kering

Secara psikologi
Tidak berani Bimbang lupa Allergic kepada
Bertentang mata Takut audien malu
idea ucapan

20
Teknik Mengawal Gugup
SEBELUM BERUCAP
Pilih subjek yang diminati
Analisis audien
Susun Idea dengan jelas
Berlatih secukupnya
Pujuk diri sendiri
Senaman
Tarik nafas panjang-panjang
Matlamat ucapan munasabah
Relaks mental dan fizikal
Bersedia secukupnya
Jaga makan minum
Berangan
Memahami emosi gugup
21
Teknik Mengawal Gugup
Semasa Ucapan
Pilih audien yang mesra sebagai
tumpuan di awal bicara
Wujud dan kekalkan hubungan mata
Jangan pentingkan gaya penyampaian

Bergerak
Jangan berhenti bercakap walaupun gugup

Berlagak seperti yakin walaupun


tidak berapa yakin

22
Merancang Penutup
Tukar gaya bercakap
Ulang teknik tarik
perhatian Mengaku lupa idea
Elakkan
Rujuk tema Minta maaf keterlaluan

Huraian panjang
Bentuk mood
MERANCANG
PENUTUP Beritahu hendak berhenti

Kenyataan
review
utk diingat
Ringkaskan idea
utama
Beri cabaran
Ulang sebut idea
utama
soalan
Menyediakan audien untuk berhenti mendengar
rayuan

23
Kaedah Latihan
Jangan berlatih bahasa
badan
rakaman
Jangan berlebihan

Ukur masa Buat penilaian


Berlatih
Hayati ucapan Berlatih 3-6 kali

Berlatih guna APD Hafal idea

Rujuk nota Hafal secara “mentally’

24
Petua Dalam Ucapan
Bahasa
Badan

Penggunaan Petua-Petua Pengawalan


Mikrofon dalam Suara
Ucapan

Kaedah
Jawab
Soalan

25
1. Bahasa Badan
Pergerakan Non-Verbal

kepala

Mimik muka

mata

bahu

Tangan/jari

dll

26
2. Pengawalan Suara
Nada Kelantangan

Pengawalan Pengulangan
suara

Sebutan tepat Jeda

27
3. Penggunaan Mikrofon
Jarak - sejengkal

Penggunaan Laraskan volume


kedudukan
Mikrofon

Biarkan ditiangnya

Audien dapat lihat muka


Bawah paras dagu

28
Kaedah Soal Jawab
Kaedah
Dengar Soalan
tumpuan

Jangan melayang fikiran


Ulang Sebut Soalan
Minta diulang
Sebut sendiri
rumusan
Definisi Istilah
Soalan pendapat
Pecahkan soalan
Soalan fakta

29
Penutup
Perucap yang cemerlang
merupakan perucap yang
sentiasa berupaya dalam
menyampaikan setiap
ucapannya dengan baik dan
berkesan tanpa mengira
audiens, suasana, dan saluran
berucap

30
RUJUKAN

 Abdul Mua’ti Ahmad, (1994)Panduan Pengucapan Awam. Dewan bahasa dan


Pustaka. Kuala Lumpur.
 Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2001). Teori & teknik ucapan berpengaruh.
Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.
 Carnegie, D. (2000). Cara cepat & mudah berbicara efektif: Teknik modern
untuk komunilasi yang dinamik (Terjemahan oleh Ana Budi Kuswadani SS).
Jakarta: Pustaka Delapratasa.
 Dale,P. & Wolf, J.C. (2000). Speech communication made simple – A
multicultural perspective. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 Fletcher, L. (1995). How to design and deliver a speech (5th. Edition). New
York: HarperCollins College Publishers Inc.
 Kulwindr Kaur Sidhu (2006). Pengucapan awam dan kemahiran
persembahan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 Md Izuddin Ali & Zetty Zahureen Mohd Yusoff (2005). Berucap dengan
yakin. Batu Caves, Selangor: PTS Millennia Sdn. Bhd.
 Rahmat Ismail (2000). Pidato & berpidato: Seni dan teknik. Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
 Sallehuddin Hj. Mohd Noor, Jallaluddin Hj. Mohd Noor & Ishak Hj. Abdul
Rahman (2003). Pengucapan awam. Kuala Lumpur: Thomson Learning (a
division of Thomson Learning Pte. Ltd.)
31