Anda di halaman 1dari 14

BELAHAN DAN LAKURAN

NUKLEUS
BELAHAN NUKLEUS
Dalam akhir tahun 1930 di Jerman, dua ahli
kimia, Otto Hahn dan Fritz Strassmann dan
seorang ahli Fizik, Lise Meitner, menemui
bahawa apabila
235
U dibedil dengan neutron
maka isotop yang terhasil ialah
139
Ba dan
94
Kr
serta tiga neutron.


Tindakbalas Rantai
Satu tindakbalas belahan akan menghasilkan 3
neutron yang baru. Neutron yang terhasil akan
membedil atom
235
U yang lain. Hal ini
menyebabkan lebih banyak tindakbalas berlaku;
yakni satu rantaian tindakbalas dengan
pembebasan tenaga yang amat besar.
Tindakbalas Rantai Belahan ini telah digunakan di
dalam Projek Manhattan bagi menghasilkan bom
atom yang kemudiannya digugurkan di Hiroshima
dan Nagasaki.
Tindakbalas Rantai
Reaktor Nuklear
Dalam satu reaktor nuklear, tindakbalas rantai
berlaku tetapi pada kadar yang dikawal; sangat
perlahan, bagi mengelakkan berlakunya letupan.
Tindakbalas rantai dikawal dengan menggunakan
batang-batang pengawal yang dibuat daripada
bahan seperti kadmium yang dapat menyerap
neutron dan seterusnya menghalang tbs.
rantaian daripada berlaku dengan cepat.
Tenaga Elektrik
Tenaga yang terhasil daripada belahan nukleus
kebanyakkannya adalah tenaga haba.
Tenaga haba tersebut digunakan untuk
menukarkan air di dalam reaktor kepada wap
air.
Seterusnya wap air digunakan untuk
memutarkan turbin bagi menjana kuasa
elektrik.
Hasil Sampingan Reaktor Nuklear
Reaktor nuklear mempunyai hasil sampingan
radioaktif yang sangat banyak.
Sebahagian besar hasil sampingan mempunyai
separuh hayat yang panjang.
Ini menjadi masalah besar untuk
membuangnya dengan selamat.
LAKURAN NUKLEUS
Ia adalah bertentangan dengan belahan
nukleus. Dalam proses ini dua isotop, biasanya
ringan, dibawa mendekati bersama bagi
membentuk hasil baru.
Proses ini menyebabkan sejumlah tenaga
haba yang sangat banyak dibebaskan.

Tindakbalas ini membebaskan jumlah tenaga
yang sangat besar.
Tenaga dibebaskan apabila 2 nukleus ringan
bercantum,
Hal ini berhubungan dengan persamaan
Einstein:
Persamaan Einstein menerangkan bahawa jisim
yang hilang telah ditukarkan kepada bentuk
tenaga yang dihasilkan oleh tindakbalas
pelakuran.

Di bumi, pelakuran nuklear pertama telah
dihasilkan melalui peletupan bom hidrogen.
Yang hampir menyamai tindakbalas pelakuran
ialah tindakbalasDeuteriumTritium.
Deuterium dan Tritium kedua-duanya adalah
isotope hidrogen.

2

1
Deuterium +
3

1
Tritium
4
2
He +
1
0
n + 17.6 MeV

The D-T fusion reaction, is the most
efficient reaction known in terms of energy
released.
Pembelahan Nuklear

Pelakuran Nuklear
Definisi: Pembelahan nuklear ialah
pemisahan satu atom yang
besar kepada dua atau
lebih atom yang lebih kecil.
Pelakuran nuklear ialah
percantuman dua atom lebih
atom ringan kepada yang lebih
besar.

Nisbah Tenaga: Tenaga yang dibebaskan
oleh pembelahan nuklear
adalah berjuta kali ganda
lebih besar daripada
tindakbalas kimia; tetapi
lebih kecil daripada tenaga
yang dibebaskan oleh
pelakuran nuklear.

Tenaga yang dibebaskan oleh
pelakuran nuklear adalah tiga
atau empat kali ganda
berbanding pembelahan
nukleus.
Pembelahan Nuklear Pelakuran Nuklear
Senjata Nuklear: Satu kelas senjata nuklear
ialah bom pembelahan
nuklear, juga dikenali
sebagai bom atom.
Satu kelas senjata nuklear ialah
bom hidrogen, dimana
tindakbalas pelakuran sebagai
pemula kepada tindakbalas
pembelahan.

Keadaan: Jisim kritikal sebatian
dan neutron berkelajuan
tinggi diperlukan.
Keadaan ketumpatan dan
suhu tinggi diperlukan.
Keperluan
tenaga:
Memerlukan sedikit
tenaga sahaja untuk
memisahkan dua atom.
Tenaga yang sangat tinggi
diperlukan untuk membawa
dua atau lebih proton supaya
sangat berdekatan hingga
tenaga nuklear mengatasi
penolakan elektrostatik.
Kewujudan
semulajadi
proses:
Tindakbalas
pembelahan tidak
berlaku di alam
semulajadi.
Fusion occurs in stars, such
as the sun.
Pelakuran berlaku pada
bintang dan matahari.

Hasil sampingan
tindakbalas:
Pembelahan
menghasilkan banyak
zarah yang bersifat
tinggi keradioaktifan.
Sedikit zarah radioaktif
dihasilkan oleh tindakbalas
pelakuran, tetapi jika
tindakbalas pembelahan
triggerdigunakan, zarah
radioaktif akan dihasilkan.