Anda di halaman 1dari 101

TAHUN/ MASA/ MATA

PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
4 Bijak

2.40 3.40

Bahasa Melayu

EMK:
Nilai Murni berbudi bahasa,
jujur
Keusahawanan
TMK belajar melalui TMK

BBM:
komputer, kad gambar, lembaran
kerja.
Tema: Kebudayaan

Tajuk : Makanan Kita

SP: 1.4.4 / Literasi 3.2 ( jika ada murid
LINUS)

Obj : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat;
i. Bertutur untuk menyatakan
permintaan dengan betul.
ii. Bertutur untuk menyatakan
permintaan dengan intonasi yang betul
secara bertatasusila.

iii. Literasi: ( jika ada murid LINUS)
Menyebut dan memadankan frasa yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku
kata tertutup dengan gambar.

Aktiviti:
1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang
telah didengar daripada dialog.
2. Main peranan sebagai penjual dan
pembeli.
3. Berbincang tentang carayang
betul membina ayat permintaan
berdasarkan situasi dan menuturkannya
semula.
4. Menulis ayat permintaan berdasarkan
gambar, slaidpowerpoint atau situasi pada
komputer, papan tulis atau lembaran kerja.
Aktiviti Literasi ( jika ada murid
LINUS)
1. Menyebut frasa
menunjukkan permintaan dengan
bimbingan guru.
2. Memadankan frasa
menunjukkan permintaan dengan gambar
yang sesuai.
Penilaian:
Murid menuturkan ayat-ayat permintaan
berdasarkan gambar situasi yang
dipaparkan.

Refleksi:

30 orang daripada 36
orang murid telah
mencapai objektif PdP.

Murid yang belum
menguasai akan diberi
bimbingan.

Murid yang telah
menguasai diberi latihan
pengayaan.

Pentaksiran:
BIDLIE1
( jika ada )
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
4 Bijak

1.10 2.10

2 Januari 2014
Khamis

Bahasa Melayu

EMK:
Falsafah Berfikir sebelum
bertindak,sayangi ibubapa dan
keluarga


BBM:
Lembaran kerja perisai kendiri
Program Maju Diri

Tajuk : Perisai Kendiri

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat:
i. kenal diri sendiri
ii. mengetahui matlamat hidup dan
cita cita mereka.
Kaedah Pelaksanaan:
1. Guru memastikan murid
bersedia
untuk menjalankan aktiviti.
2. Guru mengedarkan lampiran
perisai Kendiri kepada semua
murid dan menerangkan cara
mengisi lampiran.
3. Murid mengisi lampiran perisai
kendiri pada keempat empat
ruang tersebut.
4. Murid tampil membacakan
lampiran mereka secara
sukarela.
5. Guru memberi respon setiap
nilai yang negatif.
Rumusan
1. Guru meminta murid memberi
maklumbalas tentang
pengalaman yang dialami
melalui aktiviti ini.
2. Guru membuat rumusan
perbuatan yang baik selalu
dihargai.Manakala perbuatan
yang buruk akan mendapat
padah.

Refleksi:

30 orang daripada 36
orang murid telah
mencapai objektif PdP.

Murid yang belum
menguasai akan diberi
bimbingan.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
4 Bijak

3.10 3.40

3 Januari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu

EMK:
Falsafah setiap manusia perlu
ada matlamat hidup


BBM:
Petikan ceritaAzam Rahim
Lembaran kerja
Program Maju Diri

Tajuk : Azam Rahim

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat:
i. murid murid dapat
menerangkan proses
menentukan matlamat.
Kaedah Pelaksanaan:
1. Guru mengedarkan petikan
cerita Azam Rahim
2. Murid menjawab lembaran kerja.
3. Murid berbincang jawapan yang
sesuai untuk soalan di lembaran
kerja.
4. Murid membina matlamat diri
berdasarkan kekurangan dan
kelebihan diri.
kesimpulan
Sebelum menentukan matlamat,adalah
penting bagi setiap individu untuk
mengenalasti kekuatan dan kelemahan
diri supaya dapat menetapkan matlamat
yang realistik.
Refleksi:

36 orang daripada 36
orang murid telah
mencapai objektif PdP..
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 2

4 Bijak

2.40 3.40

6 Januari 2014
Isnin

Bahasa Melayu

EMK:
Falsafah setiap individu perlu
yakin diri untuk menyatakan idea
masing masing mengikut
kreativiti sendiri.


BBM:
Benda maujud seperti pensil box
dan berus gigi.
Program Maju Diri

Tajuk : Kemahiran Berfikir

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat:
1. Melahirkan idea yang sama
dengan cara yang berbeza.
2. Mencipta sesuatu yang baru atau
mengambil idea yang sedia ada
dengan mengubah dan
mengembangkannya.
Kaedah Pelaksanaan:

Guru meminta murid menamakan barang
kesayangan mereka di rumah atau di
sekolah dan menyatakan sebab
menyayanginya.

1. Guru menunjukkan satu benda
maujud.Contoh: pensil box,berus
gigi dan sebagainya.
2. Murid menulis beberapa
kegunaan pensil box,berus gigi
tersebut dalam masa yang
ditetapkan.
3. Guru mengulangi langkah
tersebut dengan menunjukkan
benda benda lain.
4. Murid dipilih secara rawak untuk
membentangkan hasil catatan.
Penilaian:
Kebolehan murid mencetuskan idea
kreatif.

Rumusan:
Setiap murid berupaya meningkatkan
kreativiti apabila diberi bimbingan.
Refleksi:

.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 2

4 Bijak

2.10 3.10

7 Januari 2014
Selasa

Bahasa Melayu


Program Maju Diri

Tajuk : Kesucian Rohani

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat:
1. Menilai perkara yang baik dan
tidak baik dalam kehidupan
seharian.
2. Menghindarkan diri daripada
melakukan perbuatan yang tidak
baik.
Kaedah Pelaksanan:
Meneka aksi guru/lakonan.Contoh
lakonan gaya merokok,buli,gaya
merempit dan lain lain.

Penilaian:
Meniapkan latihan yang diberikan dan
jawapan semasa pembentangan dan
sumbangsaran.

Rumusan:
Nilai murni perlu dipupuk dalam
kehidupan seharian.
Refleksi:

.


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 2

4 Bijak

1.10 2.10

8 Januari 2014
Rabu

Bahasa Melayu

EMK:
Falsafah setiap individu perlu
yakin diri untuk menyatakan idea
masing masing mengikut
kreativiti sendiri.


BBM:
Benda maujud seperti pensil box
dan berus gigi.
Program Maju Diri

Tajuk : Keselamatan Di Sekolah

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat:
1. Mengetahui perkara perkara
yang boleh mendatangkan
kemudaratan dari segi
keselamatan dan kesihatan.
2. Memahami bahawa keselamatan
haruslah diutamakan demi
kesejahteraan hidup.
Kaedah Pelaksanaan:
Guru masuk ke kelas dan memadamkan
sementara kipas / lampu di dalam bilik
darjah dan bersoal jawab tentang
tindakannya.

Penilaian:
Murid dapat menyatakan tindakan
menjaga keselamatan diri di sekolah.

Rumusan:
Keselamatan di sekolah haruslah
diutamkan demi keselesaan dan
kesejahteraan murid.
Refleksi:

.


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 2

4 Bijak

1.10 2.10

9 Januari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Program Maju Diri
(TIDAK DAPAT DI JALANKAN).

MENGHADIRI TAKLIMAT PROGRAM
SUSU 1MALAYSIA(PS1M) TAHUN
2014

Tarikh : 9 Januari 2014
Tempat : Blok E,PPDHL
Masa : 8.30 Pagi


Refleksi:

.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 2

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

10 Januari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Program Maju Diri.
(Tidak dapat dijalankan)

CUTI SAKIT .
(DISERTAKAN SALINAN SLIP CUTI)
Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 3

4 Bijak

2.40 3.40

13 Januari 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: Lenggang Kangkung

Tajuk : Berkhemah di Laman
Idaman

Standard kandungan:
1.2 Mendengar, mengecam dan
menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.

Standard pembelajaran:
1.2.6 Mendengar, memahami,dan
menyebut frasa dan ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 1-3

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 3

4 Bijak

2.10 3.10

14 Januari 2014
Selasa

Bahasa Melayu
HARI KELEPASAN AM

HARI KEPUTERAAN NABI
MUHAMMAD SAW (MAULIDUR
RASUL).
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 3

4 Bijak

1.10 2.10

15 Januari 2014
Rabu

Bahasa Melayu

Tema: Lenggang Kangkung.

Tajuk: Berimbuhan apitan.

Standard Kandungan:
5.2 memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.
Standard Pembelajaran:
5.2.1 memahami dan
menggunakan imbuhan
apitan pada kata kerja,kata
nama dan kata adjektif
dengan betul dalam pelbagai
situasi.
Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Imbuhan apitan
Aktiviti:
1. cari maksud ayat yang
mengandungi perkataan
berimbuhan apitan.
2. Menulis ayat berdasarkan
perkataan berimbuhan apitan.

Buku teks
halaman 3


Refleksi:

.


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 3

4 Bijak

1.10 2.10

16 Januari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema: Lenggang Kangkung.

Tajuk: Berimbuhan apitan.

Standard Kandungan:
2.2 Membaca dan memahami
perkataan,frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
Standard Pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.
Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Ayat majmuk
Aktiviti:
Membina lima ayat majmuk berdasarkan
petikan pelbagai sumber.

Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 3

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

17 Januari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


CUTI HARI THAIPUSAM HARI
KELEPASAN AM


.


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 4

4 Bijak

2.40 3.40

20 Januari 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Aktiviti riadah

Standard kandungan:
1.2 Bertutur,berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan
kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai
situasi tidak formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 4-6

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 4

4 Bijak

2.10 3.10

21 Januari 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Diariku

Standard kandungan:
2.2 memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 4-6

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 4

4 Bijak

1.10 2.10

22 Januari 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Kenang - kenangan

Standard kandungan:
3.2 Menulis huruf,suku kata,perkataan
dan ayat secara mekanis dengan betul
dan kemas.

Standard pembelajaran:
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan kemas.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 4-6

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 4

4 Bijak

1.10 2.10

23 Januari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Hidupan di dalam hutan

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 4-6

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 4

Tarikh: 24 Januari 2014

Jumaat


SAMBUTAN MAULIDUR RASUL
PERINGKAT SEKOLAHTAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 5

4 Bijak

2.40 3.40

27 Januari 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Seronoknya membaca

Standard kandungan:
1.3 Mendengar,memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,soalan
dan pesanan yang didengar betul.

Standard pembelajaran:
1.3.1 Mendengar,memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata ganda
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ragam ayat
Penjodoh bilangan
Peribahasa


EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
kerajinan
kerjasama
hemah tinggi

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 7-12

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 5

4 Bijak

2.10 3.10

28 Januari 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Ruang Bacaan Keluarga

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancer,sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 7-12

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 5

4 Bijak

1.10 2.10

29 Januari 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Menjejak Maklumat

Standard kandungan:
3.2 Menulis huruf,suku kata,perkataan
dan ayat secara mekanis dengan betul
dan kemas.

Standard pembelajaran:
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan kemas.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 7-12

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 5

4 Bijak

1.10 2.10

30 Januari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Mari Membaca

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 7-12

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 5

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

31 Januari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk: Perpustakaan Raja Tun Uda,Shah
Alam

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam pelbagai konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan


.


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 6

4 Bijak

2.40 3.40

03 Februari 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Melancong Dengan Keluarga

Standard kandungan:
1.3 Mendengar,memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,soalan
dan pesanan yang didengar betul.

Standard pembelajaran:
1.3.1 Mendengar,memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata ganda
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ragam ayat
Penjodoh bilangan
Peribahasa


EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
kerajinan
kerjasama
hemah tinggi

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 13-18

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 6

4 Bijak

2.10 3.10

04 Februari 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Percutian di Pulau Mutiara

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancer,sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 13-18

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 6

4 Bijak

1.10 2.10

05 Februari 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Menjejak Maklumat

Standard kandungan:
3.2 Menulis huruf,suku kata,perkataan
dan ayat secara mekanis dengan betul
dan kemas.

Standard pembelajaran:
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan kemas.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 13 - 18

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 6

4 Bijak

1.10 2.10

06 Februari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk : Mari Membaca

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 13-18

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 6

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

07 Februari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema: Aktiviti keluarga

Tajuk: Melancong ke Pulau Langkawi

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam pelbagai konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 13-18

Refleksi:


.TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 7

4 Bijak

2.40 3.40

10 Februari 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Amalan Hidup Sihat

Standard kandungan:
1.3 Mendengar,memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,soalan
dan pesanan yang didengar betul.

Standard pembelajaran:
1.3.2 Mendengar,memahami dan
memberikan respons yang sesuai secara
lisan terhadap soalan tanpa kata tanya.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata adjektif
Kata kerja
Kata ganti tunjuk
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
EMK
Ilmu Pendidikan Kesihatan
Nilai
Kerajinan
Kebersihan fizikal dan mental

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 21-26

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 7

4 Bijak

2.10 3.10

11 Februari 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Amalan Hidup Sihat

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar,sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 21-26

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 7

4 Bijak

1.10 2.10

12 Februari 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Penjagaan Kesihatan

Standard kandungan:
3.2 Menulis huruf,suku kata,perkataan
dan ayat secara mekanis dengan betul
dan kemas.

Standard pembelajaran:
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
secara mekanis dengan betul dan kemas.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 21 - 26

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 7

4 Bijak

1.10 2.10

13 Februari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Fikiran Sihat Wajah Ceria

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 21-26

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 7

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

14 Februari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan Kebersihan


Tajuk: Kata Ganti Nama Tunjuk

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam pelbagai konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 21-26

Refleksi:


.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 8

4 Bijak

2.40 3.40

17 Februari 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema 2: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Bersih Dan Sihat

Standard kandungan:
1.3 Mendengar,memahami dan memberi
respons terhadap sesuatu arahan,soalan
dan pesanan yang didengar betul.

Standard pembelajaran:
1.3.3 Mendengar,memahami dan
memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang betul
mengikut urutan.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
Kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat aktif,ayat pasif
Ayat majmuk
EMK
Ilmu Pendidikan Kesihatan
Nilai
Kerajinan
Kebersihan fizikal dan mental

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 27-34

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 8

4 Bijak

2.10 3.10

18 Februari 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema 2: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Bersih dan sihat

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar,sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca danmendengar pesanan
yang dibaca dalam petikan daripada
pelbagai sumber dengan urutan yang
betul.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 27-34

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 8

4 Bijak

1.10 2.10

19 Februari 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Kempen Tandas

Standard kandungan:
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respon
yang betul.

Standard pembelajaran:
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada pelbagai bahan yang
sesuai untuk menjana idea..

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 27 - 34

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 8

4 Bijak

1.10 2.10

20 Februari 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan
Kebersihan

Tajuk : Sekolahku Bersih

Standard kandungan:
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Standard pembelajaran:
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat daripada
pelbagai bahan yang sesuai
untuk menjana idea.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks
halaman 27 - 34

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 8

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

21 Februari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema: Amalan Kesihatan Dan Kebersihan


Tajuk: Sekolahku Bersih

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam pelbagai konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 27 - 34

Refleksi:


.


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 9

4 Bijak

2.40 3.40

24 Februari 2014
Isnin

Bahasa Melayu

TAKLIMAT PENDAFTARAN DI
PPD HULU LANGAT

Pendaftaran : 8.30 Pagi


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 9

4 Bijak

2.10 3.10

25 Februari 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk : Habitat Bersih dan
Selamat

Standard kandungan:
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

Standard pembelajaran:
3.3.4 Membina kerangka karangan
berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 35 - 40

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 9

4 Bijak

1.10 2.10

26 Februari 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk : Langkah Penyediaan
Makanan

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja transitif dengan betul
mengikut konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks
Halaman 35 - 40

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 9

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

28 Februari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk: Kepentingan Penjagaan
Mata

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan meenggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam pelbagai konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 35 - 40

Refleksi:


.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 10

4 Bijak

2.40 3.40

03 Mac 2014
Isnin

Bahasa Melayu


AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Rehat yang Berkualiti

Standard kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

Standard pembelajaran:
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk yang
betul dalam pelbagai situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
Kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat aktif,ayat pasif
Ayat majmuk
EMK
Ilmu Pendidikan Kesihatan
Nilai
Kerajinan
Kebersihan fizikal dan mental

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 35 - 40

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 10

4 Bijak

2.10 3.10

04 Mac 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk : Sengatan Serangga

Standard kandungan:
3.5 Mencatat maklumat yang
betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

Standard pembelajaran:
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
mengikut kronologi pada borang
pengurusan grafik daripada
pelbagai sumber..

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 41 - 46

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 10

4 Bijak

1.10 2.10

05 Mac 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk : Kenali Kuman

Standard kandungan:
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Standard pembelajaran:
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks
Halaman 41 - 46

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 10

4 Bijak

1.10 2.10

6 Mac 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk: Makanan Seimbang

Standard kandungan:
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Standard pembelajaran:
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan yang sesuai untuk
membuat ramalan yang wajar.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks
halaman 41 - 46

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 10

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

07 Februari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema 3: AMALAN KESIHATAN
DAN KEBERSIHAN

Tajuk: Piramid Makanan

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.5 Memahami dan menggunakan
kata adjektif sifatan dan perasaan
dengan betul mengikut konteks.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 41 - 46

Refleksi:


.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 11

4 Bijak

2.40 3.40

10 Mac 2014
Isnin

Bahasa Melayu


SENTIASA SELAMAT

Sentiasa Awasi Diri

Standard kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam pelbagai situasi tidak
formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata ganti nama
Imbuhan Pinjaman
Kata nama khas

Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Sains dan Teknologi

PKJR
Nilai
Keberanian
Rasional

Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mengecam
Kecerdasan Pelbagai
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mendengar aktif
Membaca secara luncuran
Kontekstual
Menghubungkaitkan
Buku teks
halaman 47 - 52

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 11

4 Bijak

2.10 3.10

11 Mac 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : SENTIASA SELAMAT


Tajuk : Biar Lambat Asal
Selamat

Standard kandungan:
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

Standard pembelajaran:
2.5.1 Membaca, memahami dan
menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 47 - 52

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 11

4 Bijak

1.10 2.10

12 Mac 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Mari, Selamatkan
Mereka!

Standard kandungan:
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

Standard pembelajaran:
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi imbuhan apitan
dengan tepat.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks
halaman 47 - 52

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 11

4 Bijak

1.10 2.10

13 Mac 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Keselamatan
Pengguna Lif

Standard kandungan:
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

Standard pembelajaran:
2.5.1 Membaca, memahami dan
menyusun maklumat daripada
bahan prosa dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks
halaman 47 - 52

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 11

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

14 Februari 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 12

4 Bijak

2.40 3.40

17 Mac 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Sediakan Payung
Sebelum Hujan
(Berbasikal dengan
Selamat)

Standard kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata ganti nama
Kata kerja
Kata hubung pancangan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Alam Sekitar
Sastera

Nilai
Semangat bermasyarakat
Kerjasama

Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan maklumat
Mengaplikasi
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

Buku teks
halaman 53-57

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 12

4 Bijak

2.10 3.10

18 Mac 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : SENTIASA SELAMAT


Tajuk : Laporan Ceramah
Menangani Kebakaran

Standard kandungan:
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

Standard pembelajaran:
2.5.2 Membaca, memahami bahan
grafik dan memindahkan
maklumat dalam bentuk prosa.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks
halaman 53 - 57

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 12

4 Bijak

1.10 2.10

19 Mac 2014
Rabu

Bahasa Melayu

CUTI SAKIT
(DI SERTAKAN SIJIL CUTI SAKIT)

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 12

4 Bijak

1.10 2.10

20 Mac 2014
Khamis

Bahasa Melayu

DIALOG PRESTASI PPD HULU
LANGAT

SMAP KAJANG

2.00 PETANG 5.00 PETANGTAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 12

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30 2014

21 Mac 2014
Jumaat


Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 14

4 Bijak

2.40 3.40

31 Mac 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Langkah Keselamatan

Standard kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata ganti nama
Kata kerja
Kata hubung pancangan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Alam Sekitar
Sastera

Nilai
Semangat bermasyarakat
Kerjasama

Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran
Kontekstual
Memindahkan maklumat
Mengaplikasi
Konstruktivisme
Mengembangkan idea

Buku teks halaman 53 - 60

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 14

4 Bijak

2.10 3.10

01 April 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Keselamatan Wang

Standard kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada perlbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti diri dan
kata ganti nama diri tanya dengan
betul dalam situasi formal dan
tidak
formal secara bertatasusila.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 53 - 60

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 14

4 Bijak

1.10 2.10

02 April 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Kelab Keselamatan
Jalan Raya

Standard kandungan:
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan bacaan dengan
betul.

Standard pembelajaran:
2.5.3 Membaca, memahami dan
menaakul bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 53 - 60

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 14

4 Bijak

1.10 2.10

03 April 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Latihan Keselamatan
di Sekolah

Standard kandungan:
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

Standard pembelajaran:
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 53 - 60

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 14

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

04 April 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Bijak Bertindak

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 53 - 60


Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 15

4 Bijak

2.40 3.40

07 April 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk: Program Khidmat
Masyarakat

Standard kandungan:
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

Standard pembelajaran:
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan
diksi dan ayat yang sesuai.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

Nilai
Baik hati, Kerajinan
Semangat hidup
bermasyarakat

Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Mantafsir
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Kinestatik
Buku teks halaman 61-66

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 15

4 Bijak

2.10 3.10

08 April 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Generasi Negara

Standard kandungan:
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca..

Standard pembelajaran:
2.6.1 Membaca sesuatu bahan
berunsur sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.


Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 61 - 66

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 15

4 Bijak

1.10 2.10

09 April 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Karnival Kokurikulum
di Sekolah Saya

Standard kandungan:
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

S 3.3.4 Membina kerangka karangan
berdasarkan bahan grafik
dengan betul.tandard pembelajaran:


Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan

Buku teks halaman 61-65

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 15

4 Bijak

1.10 2.10

10 April 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Nyanyian Kanak-kanak

Standard kandungan:
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

Standard pembelajaran:
4.1.1 Menyebut dan menyatakan
amalan baik yang tersurat
daripada lirik lagu dan nyanyian
yang dipersembahkan.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 61 - 65

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 15

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30 2014

11 April 2014
Jumaat


Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 16

4 Bijak

2.40 3.40

14 April 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk: Petak Perintah

Standard kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Standard pembelajaran:
5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata tanya dan kata sendi nama
dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

Nilai
Baik hati, Kerajinan
Semangat hidup
bermasyarakat

Kemahiran Berfikir
Menghubungkaitkan
Mantafsir
Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Kinestatik
Buku teks halaman 61-66

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 16

4 Bijak

2.10 3.10

15 April 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Generasi Negara

Standard kandungan:
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca..

Standard pembelajaran:
2.6.1 Membaca sesuatu bahan
berunsur sastera yang sesuai
untuk meneroka ilmu.


Sistem Bahasa
Morfologi
Kata perintah
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 61 - 66

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 16

4 Bijak

1.10 2.10

16 April 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk : Karnival Kokurikulum
di Sekolah Saya

Standard kandungan:
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

S 3.3.4 Membina kerangka karangan
berdasarkan bahan grafik
dengan betul.tandard pembelajaran:


Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata nama
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan

Buku teks halaman 61-66

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 16

4 Bijak

1.10 2.10

17 April 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : SENTIASA SELAMAT

Tajuk: Nyanyian Kanak-kanak

Standard kandungan:
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

Standard pembelajaran:
4.1.1 Menyebut dan menyatakan
amalan baik yang tersurat
daripada lirik lagu dan nyanyian
yang dipersembahkan.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata hubung
kata kerja pasif
Kata kerja aktif
Sintaksis
Ayat perintah
Ayat aktif, ayat pasif
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 61 - 66

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 16

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30 2014

18 April 2014
Jumaat


Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 17

4 Bijak

2.40 3.40

21 April 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk: Peranan dan Tanggungjawab
Doktor Muda

Kemahiran Mendengar Dan Bertutur
Kelompok 3

Standard kandungan:
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

Standard pembelajaran:
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mengandungi
wacana.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Pendidikan Moral

Nilai
Kerjasama
Kebersihan fizikal
dan mental

Kemahiran Berfikir
Menilai
Menjana idea
Menganalisis
Membuat hubung kait
Buku teks halaman 67-72

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 17

4 Bijak

2.10 3.10

22 April 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk : Khidmat Rakan Sebaya

Standard kandungan:
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

Standard pembelajaran:
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dilihat dan yang ditonton
dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mengandungi
wacana.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 67 - 72

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 17

4 Bijak

1.10 2.10

23 April 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk : Program Kerjaya
SK Seri Impian

Standard kandungan:
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami
sesuatu bahan bacaan untuk
menghayati nilai yang baik.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 67-72

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 17

4 Bijak

1.10 2.10

24 April 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk: Terima Kasih Rakanku

Standard kandungan:
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun

Standard pembelajaran:
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang jelas berbentuk
surat, dengan menegaskan
bahasa yang santun.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 67 - 72

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 17

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30 2014

25 April 2014
Jumaat


Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 18

4 Bijak

2.40 3.40

28 April 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk: Skuad Prihatin

Standard kandungan:
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Ayat aktif
Ayat pasif

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Pendidikan Moral

Nilai
Kerjasama
Kebersihan fizikal
dan mental

Kemahiran Berfikir
Menilai
Menjana idea
Menganalisis
Membuat hubung kait
Buku teks halaman 73 - 80

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 18

4 Bijak

2.10 3.10

29 April 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk : Aku Perabot Sekolah

Standard kandungan:
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 73 - 80

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 18

4 Bijak

1.10 2.10

30 April 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk : Cara Menjaga Kemudahan
Awam

Standard kandungan:
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

Standard pembelajaran:
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul dengan
menggunakan penanda wacana
dan menegaskan bahasa yang
santun.

Pengisian Kurikulum:
Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Mengaplikasikan
Memindahkan

Buku teks halaman 73 - 80

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 18

4 Bijak

01 Mei 2014
Khamis

Bahasa Melayu


HARI PELEPASAN AM CUTI HARI
PEKERJA.

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 18

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30 2014

02 April 2014
Jumaat


Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 18

4 Bijak

1.10 2.10

10 Mei 2014
Sabtu

Bahasa Malaysia


Tema : MASYARAKAT
PENYAYANG

Tajuk: Tugasan Kumpulan

Standard kandungan:
4.2 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

Standard pembelajaran:
4.2.2 Mengujarkan cerita yang
mengandungi bandingan semacam
dengan menggunakan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas
serta menyatakan nilai melalui
penceritaan yang dipersembahkan.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Nilai
Kebersihan fizikal
dan mental
Berdikari

Kemahiran Berfikir
Membuat urutan
Membuat andaian
Konstruktivisme
Menerangkan dan
menjelaskan idea
Kontekstual
Mengaplikasikan
Memindahkan
Buku teks halaman 73 - 80

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 19

4 Bijak

2.40 3.40

12 Mei 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk: Tumbuk Kalang Warisan Bangsa

Standard kandungan:
1.6 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat yang tersirat tentang
sesuatu perkara daripada sesuatu
sumber yang berbentuk ucapan
dengan tepat secara bertatasusila.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 81 -
100

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 19

4 Bijak

13 Mei 2014
Selasa

Bahasa Melayu


HARI PELEPASAN AM CUTI HARI
WESAK.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 19

4 Bijak

1.10 2.10

14 Mei 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : KENALI WARISAN
BANGSA

Tajuk : Tumbuk Kalang Warisan Bangsa

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 81 -
100

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 19

4 Bijak

1.10 2.10

15 Mei 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk: Dondang Sayang

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 81 -
100

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 19

4 Bijak

16 Mei 2014
Jumaat

Bahasa Melayu


SEKOLAH SATU SESI SEMPENA
HARI GURU PERINGKAT
SEKOLAH.

SELAMAT HARI GURU.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 20

4 Bijak

2.40 3.40

19 Mei 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk: Ghazal

Standard kandungan:
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

Standard pembelajaran:
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan meN, peN, beR
dan teR dengan betul mengikut
konteks.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 81 - 86

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 20

4 Bijak

2.10 3.10

20 Mei 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk : Pengalaman Manis
dalam Majlis
Perkahwinan

Standard kandungan:
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

Standard pembelajaran:
2.2.3 Membaca dan memahami ayat
dalam petikan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang
betul.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 81 - 86

Refleksi:
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 20

4 Bijak

1.10 2.10

21 Mei 2014
Rabu

Bahasa Melayu


Tema : Tema : KENALI WARISAN
BANGSA

Tajuk : Tumbuk Kalang Warisan Bangsa

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 81 - 86

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 20

4 Bijak

1.10 2.10

22 Mei 2014
Khamis

Bahasa Melayu


Tema : KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk: Dondang Sayang

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan 'e' pepet daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 81 - 86

Refleksi:
Di bawa ke hadapan
kerana sukan tara
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 20

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30 2014

23 Mei 2014
Jumaat


Bahasa Melayu


Tema : PROGRAM NILAM

MURID MURID KE PUSAT SUMBER.
MURID MEREKOD BACAAN DI
DALAM BUKU NILAM.
Refleksi:


.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 21

4 Bijak

2.40 3.40

26 Mei 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk: Guka Enau atau Gula Kabung

Standard kandungan:
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

Standard pembelajaran:
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis
ayat yang mengandungi
perkataan yang mempunyai
sebutan 'e' taling daripada
sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul mengikut
tanda baca.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 87 -
100

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 21

4 Bijak

2.40 3.40

26 Mei 2014
Isnin

Bahasa Melayu


Tema: KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk: Pencak Silat Warisan
Budaya

Standard kandungan:
1.7 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

Standard pembelajaran:
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
berdasarkan bahan grafik
menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
Kata nama
Imbuhan
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Peratuaran Sosiobudaya

Ilmu
Seni dan Kebudayaan

Nilai
Patriotisme
Hormat

Kemahiran Berfikir
Membuat sintesis
Mengenal pasti maklumat
Menganalisis

Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Membaca secara
imbasan dan luncuran

Kontekstual
Memindahkan
Konstruktivisme
Mengaplikasi
Buku teks halaman 93 -
100

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 21

4 Bijak

2.10 3.10

27 Mei 2014
Selasa

Bahasa Melayu

Tema : KENALI WARISAN BANGSA

Tajuk : Pencak Silat Warisan
Budaya

Standard kandungan:
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Standard pembelajaran:
2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan naratif
untuk membuat ramalan yang
wajar berdasarkan pertautan
idea utama dan idea sampingan.

Sistem Bahasa
Morfologi
Kata kerja
kata pemeri
Kata kerja pasif
Sintaksis
Ayat tunggal
Ayat majmuk

EMK
Pendidikan Alam Sekitar

Ilmu
Kajian Tempatan

Nilai
Kasih sayang
Hormat

Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai
Verbal-linguistik
Interpersonal

Belajar Cara Belajar
Membaca secara imbasan
Buku teks halaman 93 -
100

Refleksi:TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 21

28 Mei 15 Jun 2014
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1 /
2014

SELAMAT BERCUTI


.
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 28

5 Amanah
8.10 9.10

5 Bijak
12.30 1.30

7 Julai 2014
Isnin

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Menggambar

Tajuk : Membuat Rekaan dan Corak
(Penanda Buku)

Aras 1:
Mengenalpasti dan menyebut bahan yang
boleh digunakan.

Aras 3
1. Murid melukis gambar dengan
pensil

2. Menghasilkan penanda buku
dengan menggunakan teknik
pualaman yang menarik.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

a. Menggabungkan pelbagai
alat,bahan dan teknik dalam
penghasilan secara kreatif.

Visual dan ruang

Refleksi:


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 23

5 Gemilang
12.00 1.00

18 Jun 2014
Rabu

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Menggambar

Tajuk : Alam Sekitar

Aras 1:
Mengalpikasi elemen Asas Seni Reka
yang sesuai dalam menggambar.

Aras 2
1. Murid melukis gambar dengan
pensil

2. Murid mewarna gambar dengan
pensel warna

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Memahami konsep dan fungsi tiap
aktiviti yang di pelajari.

2. Meningkatkan pengetahuan serta
mengaplikasi elemen asas seni lukis
dalam penghasilan lukisan yang
berkualiti.
Visual dan ruang

Refleksi:TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 23

17 Jun 2014
Selasa
MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL EHWAL
MURID (HEM)..


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 23

5 Dedikasi
9.10 10.10

5 Setia
10.30 11.30

19 Jun 2014
Khamis

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Menggambar

Tajuk : Alam Sekitar

Aras 1:
Mengalpikasi elemen Asas Seni Reka
yang sesuai dalam menggambar.

Aras 2
1. Murid melukis gambar dengan
pensil

2. Murid mewarna gambar dengan
pensel warna

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1. Memahami konsep dan fungsi tiap
aktiviti yang di pelajari.

2. Meningkatkan pengetahuan serta
mengaplikasi elemen asas seni lukis
dalam penghasilan lukisan yang
berkualiti.
Visual dan ruang

Refleksi:
TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 23

20 Jun 2014
Jumaat
CUTI TANPA REKOD UNTUK
MENGHADIRI PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 7 UPSI.

TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 23

21 Jun 2014
SabtuHARI TERBUKA AKADEMIK
MENGGUNAKAN JADUAL WAKTU
HARI JUMAAT
MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL EHWAL
MURID (HEM)..

TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 26

5 Amanah
8.10 9.10

5 Bijak
12.30 1.30

23 Jun 2014
Isnin

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Rekaan dan corak

Tajuk : Corak dari tumbuhan kering

Aras 1:
Menghasilkan motif berdasarkan
penerokaan objek alam dan objek buatan
manusia.

Aras 2
1. Mengenal pelbagai jens grid untuk
membuat corak.

2. Menyuun motif mengikut grid

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1.Menyediakan tumbuhan kering
untuk membuat corak.

2.Meningkatkan kreativiti dalam
pengubahsuaian bahan dalam
membuat rekaan corak.

Visual dan ruang

Refleksi:


TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 26

24 Jun 2014
Selasa

MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL EHWAL
MURID (HEM)..

TARIKH/ MATA
PELAJARAN/KELAS/MASA
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 26

25 Jun 2014
Rabu

Pend. Seni Visual (PSV)

5 Luhur
9.10 10.10

5 Gemilang
12.00 1.00Tema : Rekaan dan corak

Tajuk : Corak dari tumbuhan kering

Aras 1:
Menghasilkan motif berdasarkan
penerokaan objek alam dan objek buatan
manusia.

Aras 2
1. Mengenal pelbagai jens grid untuk
membuat corak.

2. Menyuun motif mengikut grid

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1.Menyediakan tumbuhan kering
untuk membuat corak.

2.Meningkatkan kreativiti dalam
pengubahsuaian bahan dalam
membuat rekaan corak.

Visual dan ruang

Refleksi:
TARIKH/ MATA
PELAJARAN/KELAS/MASA
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 28

7 2014
Khams

Pend. Seni Visual (PSV)

5 Dedikasi
9.10 10.10

5 Setia
10.30 11.30


Tema : Rekaan dan corak

Tajuk : Corak dari tumbuhan kering

Aras 1:
Menghasilkan motif berdasarkan
penerokaan objek alam dan objek buatan
manusia.

Aras 2
1. Mengenal pelbagai jens grid untuk
membuat corak.

2. Menyuun motif mengikut grid

Pada akhir pelajaran murid dapat:

1.Menyediakan tumbuhan kering
untuk membuat corak.

2.Meningkatkan kreativiti dalam
pengubahsuaian bahan dalam
membuat rekaan corak.

Visual dan ruang

Refleksi:TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 26

27 Jun 2014
Jumaat

MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL
EHWAL MURID (HEM).
TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 27

5 Luhur
9.10 10.10

5 Gemilang
12.00 1.00

02 Julai 2014
Rabu

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk : Hiasan diri

Aras 1:
Mengenali tokoh Kraf Tradisional dan
menghargai sumbangan mereka.

Aras 3
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Mnghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.

Pada akhir pembelajaran murid
dapat :
a. Meningkatkan kemahiran
dalam seni manik.
b. Memupuk sikap kerja yang
teratur dan teliti.
Visual dan ruang

Refleksi:TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 27

01 Julai 2014
Selasa

MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL
EHWAL MURID (HEM).


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 27

5 Dedikasi
9.10 10.00

5 Setia
10.25 11.15

03 Julai 2014
Khamis

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk : Hiasan diri

Aras 1:
Mengenali tokoh Kraf Tradisional dan
menghargai sumbangan mereka.

Aras 3
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Mnghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.

Pada akhir pembelajaran murid
dapat :
c. Meningkatkan kemahiran
dalam seni manik.
d. Memupuk sikap kerja yang
teratur dan teliti.
Visual dan ruang

Refleksi:TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 27

04 Julai 2014
Jumaat

MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL
EHWAL MURID (HEM).


TAHUN/ MASA/ MATA
PELAJARAN
BIDANG / TAJUK STATEGI P&P /
CATATAN
MINGGU KE - 28

5 Amanah
8.10 9.10

5 Bijak
12.30 1.30

7 Julai 2014
Isnin

Pend. Seni Visual (PSV)
Tema : Menggambar

Tajuk : Membuat Rekaan dan Corak
(Penanda Buku)

Aras 1:
Mengenalpasti dan menyebut bahan yang
boleh digunakan.

Aras 3
1. Murid melukis gambar dengan
pensil

2. Menghasilkan penanda buku
dengan menggunakan teknik
pualaman yang menarik.

Pada akhir pelajaran murid dapat:

a. Menggabungkan pelbagai
alat,bahan dan teknik dalam
penghasilan secara kreatif.

Visual dan ruang

Refleksi:TARIKH/ MASA KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
MINGGU KE - 28

08 Julai 2014
Selasa

MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS
PENGURUSAN MURID DAN
PERKARA BERKAITAN HAL
EHWAL MURID (HEM).