Anda di halaman 1dari 2

Nama : Navin A/L Veerakumar

No IC : 950218-02-5593

Definasi

Dalam matematik , polinomial adalah satu ungkapan yang dibina dari pembolehubah dan
pemalar , hanya menggunakan operasi penambahan , penolakan , pendaraban , dan bukan
negatif integer eksponen . Walau bagaimanapun, bahagian ini dengan berterusan adalah
dibenarkan, kerana songsang pendaraban daripada berterusan bukan sifar juga yang tetap.
Sebagai contoh, x 2 'x/4 + 7 adalah polinomial, tetapi x 2 ' 4 / x + 7 x 3/2 adalah
ungkapan algebra yang tidak polinomial, kerana kedua panjang melibatkan pembahagian
dengan pembolehubah x (istilah 4/x), dan juga kerana istilah ketiga mengandungi eksponen
yang bukan integer bukan negatif (3/2).
Kadang-kadang, istilah "polinomial" dikhaskan untuk polinomial yang dengan jelas ditulis
sebagai jumlah istilah hanya melibatkan pendaraban dan eksponen oleh bukan eksponen
integer negatif. Sebagai contoh, adalah ungkapan polinomial yang mewakili
perkara yang sama seperti polinomial Istilah "polinomial", sebagai kata
sifat, juga boleh digunakan untuk kuantiti yang boleh dinyatakan sebagai polinomial
beberapa parameter, seperti dalam masa polinomial , yang digunakan dalam teori kerumitan
pengiraan .
Selain daripada nombor dan ungkapan yang mewakili nombor, polinomial adalah kelas yang
paling mudah ungkapan matematik. Polinomial muncul dalam pelbagai bidang matematik
dan sains Sebagai contoh, ia digunakan untuk membentuk persamaan polinomial, yang
mengekod pelbagai masalah, dari asas perkataan masalah kepada masalah yang rumit
dalam bidang sains, ia digunakan untuk menentukan fungsi polinomial, yang muncul dalam
persekitaran yang terdiri daripada asas kimia dan fizik untuk ekonomi dan sains sosial , ia
digunakan dalam kalkulus dan analisis berangka untuk fungsi-fungsi lain anggaran.

Tokok-tokoh matematik yang mempelopori ilmu polinomial
Muhammad ibn Musa al -Khawarizmi
Seorang tokoh Penting dalam matematik Islam ialah Muhammad Ibn Musa al- wrizm
(780M - 850M ), juga sebagai dikenali al -Khawarizmi , Ahli matematik dan Ahli falak
berketurunan Parsi Yang Bekerja untuk Khalifah di Baghdad. Masjid deh perkataan
"Algoritma " terbit juga perkataan "algebra" terbit daripada Procon Karya beliau , Al- Jabr wa
al- Muqabalah , Yang membicarakan persamaan matematik , polinomial , pecahan dsb. -
Terkonyol Karya tersebut menerangkan Cara mengetahui apabila kuantiti majhul dalam
persamaan dengan Membuang imbangan Yang sentiasa mengawal persamaan

Diophantus
Beliau dianggap sebagai "Bapa Algebra." Ia tidak pasti apabila Diophantus hidup, tetapi dia
hidup sehingga usia 84. Hasil kerja beliau yang paling terkenal adalah "Arithmetica."
Euclid
membangunkan pendekatan geometri walaupun ahli matematik kemudiannya digunakan
untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Euclid tidak mempunyai tanggapan persamaan ,
pekali dan lain-lain tetapi bekerja dengan kuantiti semata-mata geometri.
Brahmagupta
Memberikan , kaedah , hampir moden yang mengakui kuantiti negatif. Beliau juga
menggunakan singkatan untuk diketahui , biasanya surat awal warna yang telah digunakan,
dan kadang-kadang tidak diketahui beberapa yang berbeza berlaku dalam masalah yang
sama.
Ahli matematik Itali Scipone del Ferro, Niccolo Tartaglia , dan Gerolamo Cordano
Dapat menyelesaikan persamaan padu umum dari segi pemalar di hadapan pembolehubah,
dan Ludovico Ferrari tidak lama lagi mendapati persamaan yang tepat untuk polinomial
sehingga tahap keempat . Semasa abad ke-16 ia menjadi amalan biasa untuk
menggunakan simbol-simbol untuk diketahui dan tidak diketahui kuasa algebra dan operasi.
Ren Decartes
seorang ahli matematik yang sangat penting dari abad ke-16 , yang ditemui geometri
analisis , yang mengurangkan penyelesaian masalah geometri ke dalam penyelesaian dari
segi persamaan algebra. Beliau juga memberi sumbangan besar kepada teori persamaan,
termasuk datang dengan apa yang dipanggil " kedaulatan undang- tanda-tanda" untuk
mencari akar positif dan negatif persamaan.

Anda mungkin juga menyukai