Anda di halaman 1dari 1

PEMERHATIAN

BIL.

Aspek

Amalan keselamatan bengkel
1. Adakah susunan meja dan kerusi di dalam bengkel bersesuaian dan tidak menghalang laluan guru dan
murid?
2. Adakah murid diberikan perlindungan sepanjang menjalankan kerja amali di dalam bengkel?
3. Adakah murid memahami dengan baik peraturan keselamatan di dalam bengkel?
4. Adakah murid tahu laluan keluar sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran di dalam bengkel?
5. Adakah peralatan tangan disusun dengan selamat dan tidak mendatangkan bahaya kepada murid?
6. Adakah mudah bagi murid dan guru untuk melakukan rawatan kecemasan sekiranya diperlukan?
7. Adakah amalan keselamatan di dalam bengkel sentiasa diterapkan oleh guru sepanjang murid berada
di dalam bengkel?
8. Adakah guru Kemahiran Hidup mengaplikasikan amalan keselamatan bengkel sepanjang berada
bersama murid di dalam bengkel?
9. Adakah mudah bagi guru dan murid bertindak sekiranya berlaku kebakaran kecil di dalam bengkel?
10. Adakah pemantauan terhadap amalan keselamatan bengkel dilaksanakan dari semasa ke semasa oleh
guru Kemahiran Hidup?