Anda di halaman 1dari 10

BAB 3

PERANCANGAN
KERJAYA

GMGM3063 PENGURUSAN KERJAYA

3.1

Pengenalan

De Cenzo (1997), perancangan kerjaya


adalah satu proses mengenalpasti apakah
matlamat utama dalam kerjaya dan
memikirkan tentang apa yang hendak
dicapai di masa hadapan.

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.2 Tahap-tahap Pembinaan Kerjaya


Peringkat pertama Exploration
Tahap
permulaan perancangan kerjaya
dalam kehidupan seseorang.
Kategori umur dalam lingkungan sehingga
sekitar 25 tahun.
Peringkat ini melibatkan persekolahan dan
pengajian termasuk proses pembelajaran
dan percubaan bagi banyak perkara dalam
hidup.

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.2 Tahap-tahap pembinaan kerjaya

Peringkat kedua - establishment


Individu dalam lingkungan umur 25 hingga
35 tahun(matang).
Individu cuba menentukan matlamat
kerjaya dan ingin membuktikan
kemampuan dalam kerja yang dilakukan.
Peringkat di mana individu akan
menghadapi dunia pekerjaan yang
sebenar.

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.2 Tahap-tahap pembinaan kerjaya


Peringkat ketiga Mid Career
Individu dalam lingkungan umur 35 hingga 50
tahun (proses mencabar dalam kehidupan peribadi
serta kerjaya).
Terdapat 3 kemungkinan pada tahap ini;
i.Meningkatkan prestasi kerja untuk pencapaian
yang lebih baik dalam kerjaya.
ii. Meneruskan kerjaya yang sedia ada dengan
biasa sahaja.
iii.Memilih jalan keluar untuk bertukar pekerjaan
(ketiadaan
minat dan kemahiran dalam
melakukan kerja yang sedia ada).

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.2 Tahap-tahap pembinaan kerjaya

Peringkat keempat Late Career


Umur dalam kategori persaraan, 50 hingga
70 tahun.
Tidak
mementingkan soal persaingan,
kenaikan pangkat dan hal-hal lain.
Apa yang penting, pengiktirafan daripada
organisasi dan rakan sekerja sebagai
seorang
yang
berpengalaman
dalam
kerjaya.

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.2 Tahap-tahap pembinaan kerjaya


Peringkat kelima Decline
Individu dalam lingkungan umur 70an dan
tidak lagi memikirkan kerjaya sebaliknya
memberi perhatian terhadap keluarga dan
ingin berehat.
Bagi individu yang masih aktif bekerja akan
berasa sukar untuk menerima hakikat
bahawa kerjaya mereka sudah sampai ke
penghujung.

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi


Perancangan Kerjaya
3.3.1 Faktor faktor Internal
Merujuk
kepada
perkara-perkara
yang
berkaitan
diri
individu
yang
boleh
mempengaruhi individu secara langsung
seperti;
i. Faktor jantina
ii. Faktor fizikal / bentuk badan
iii.Faktor personaliti / minat
iv.Faktor sosio ekonomi
v. Faktor akademik

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi


Perancangan Kerjaya
3.3.2 Faktor-faktor Eksternal
i. Situasi persekitaran kerja
ii. Sosiologikal
iii. Ekonomi

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA

Sekian, terima kasih

GMGM3063 PENGURUSAN
KERJAYA