Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN INTAN BAIDURI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


2011
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4
________________________________________________________________
Arahan :

1. Jawab satu soalan sahaja.


2. Tulis nama, kelas, no. soalan dan markah pada kertas
lukisan sudut atas sebelah kanan.
NAMA :
TAHUN :

5 cm

NO. SOALAN :
MARKAH :

8 cm

3. Calon boleh menggunakan pelbagai media seperti pensel


warna, cat air, krayon dan lain-lain yang sesuai.
4. Kertas lukisan akn dibekalkan.
5. Calon dikehendaki mewarnakan keseluruhan ruang kertas lukisan
anda.

Soalan 1
Anda bersiar-siar disebuah taman bunga, kelihatan seekor rama-rama
hinggap pada sekuntum bunga. Gambarkan situasi tersebut pada jarak dekat
dengan member penekanan kepada jalinan, ruang warna dan bentuk.

Soalan 2
Hasilkan satu corak untuk dijadikan pembalut buku, mengikut spesifikasi
berikut :
Motif

: Flora

Ulangan

: Tidak kurang dari 6

Warna

: Primer, sekunder

Contoh susunan

Soalan 3

Anda berjalan disebuah hutan. Anda terjumpa dengan serumpon orkid yang
melekat pada sebatang tunggul kayu. Gambarkan situasi tersebut pada jarak
dekat dengan memberi penekanan kepada jalinan, ruang, warna dan bentuk.

Soalan 4
Hasilkan satu corak untuk dijadikan hiasan alas pinggan mengikut spesifikasi
berikut :
Motif

: Flora

Susunan

: Jidar

Warna

: Primer, sekunder

Contoh alas pinggan

SKEMA PERMARKAHAN

1. Menepati tajuk

40 markah

2. Warna

20 markah

3. Bentuk

10 markah

4. Jalinan

10 markah

5. Ruang

10 markah

6. Kreativiti

10 markah