Anda di halaman 1dari 6

AMALI 2

Tajuk : Mengenal pasti jenis batuan.


Tujuan: Mengenalpasti dan dan mengelaskan tiga jenis batuan
i)
ii)
iii)

batu beku (igneous rocks)


batu endapan (sedimentary rocks)
batu malihan (metamorfik rocks)

Pengenalan / Teori :
Batuan dikelaskan kepada tiga jenis batuan iaitu batuan igneus, batuan enapan
dan batuan metamorfik. Batuan igneus terbentuk akibat penyejejukan magma dari
dalam kerak bumi. Batu enapan terjadi daripada pemendakan bahan-bahan di dalam
laut, sungai atau tasik atau dari pemendapan partikel mineral yang diangkut oleh air,
udara atau ais. Igneus dan enapan akan bertukar kepada batuan metamorfik apabila
didedahkan kepada suhu yang tinggi atau tekana atau kedua-dua sekali.
Batuan igneus terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan magma dari
dalam kerak bumi. Batu ini biasanya berbentuk hablur, tidak berlapis-lapis dan tidak
mengandungi fosil. Batu igneus boleh dikelaskan berdasarkan kandungan bahanbahan logam di dalamnya. Jikalau batuan ini mengandungi lebih banyak silika maka
batu itu digolongkan sebagai batuan asid. Sebagai batuan granit, batuan igneus jenis
asid ini tidaklah padat dan lebih muda warnanya daripada batuan bes. Batuan bes pula
lebih padat dan lebih hitam warnanya kerana banyak mengandungi oksid bes, seperti
besi, aluminium dan magnesium.
Batu enapan terjadi daripada enapan yang terkumpul di kawasan perairan.
Kejadiannya memakan masa yang panjang. Batuan ini dapat dibezakan daripada
batuan jenis lain oleh sifat-sifatnya yang berlapis-lapis. Oleh sebab itu batuan ini
disebut batu-batan berlapis. Tebal lapisannya berbeza-beza dari beberapa sentimeter
hingga ke beberapa meter. Bentuknya kasar atau berbiji-biji halus, mungkin juga lembut
atau keras. Bahan-bahan yang membentuk batuan enapan ini mungkin telah diangkut

oleh sungai-sungai, glasier, angin atau binatang-binatang. Batuan enapan tidak


berhablur dan seringkali mengandungi fosil-fosil binatang, tumbuh-tumbuhan dan hiduphidupan halus. Batuan enapan inilah yang paling berbeza sekali cara kejadiannya jika
dibandingkan dengan batuan lain, batuan enapan dapat dikelaskan berdasarkan
umurnya. Berbagai-bagai jenis batu-batan yang terjadi dalam jangka waktu yang sama
telah dijeniskan ke dalam satu golongan. Mengetahui sifat-sifat pelbagai jenis batubatan itu sangatlah penting.
Tekanan dan haba yang sangat tinggi akan menyebabkan semua batu-batuan,
baik batuan igneus mahupun batuan enapan akan bertukar menjadi batuan
metamorfosis. Sifat-sifat asal batuan tersebut mungkin berubah oleh kuasa-kuasa
tersebut di atas taditerutamanya apabila pergerakan bumi yang sangat kuat berlaku dan
dengan cara ini tanah lempung akan berubah menjadi batu loh, batu kapur menjadi
batu marmar, batu pasir menjadi kuarzit, batu granit menjadi gneis, syal menjadi syis,
arang batu menjadi grafit dan grafit menjadi berlian. Batuan metamorfosis seperti batu
marmar dan syis banyak dijumpai di Malaysia. Batu marmar misalnya boleh didapati di
Pulau Langkawi dan syis pula boleh didapati di kawasan pergunungan di Sarawak.
Batuan metamorfosis ialah batuan yang telah mengalami perubahan fizikal
dan kimia akibat haba dan tekanan yang sangat tinggi. Perubahan fizikal dan kimia
yang dimaksudkan itu ialah perubahan dari segi tekstur, struktur dan komposisi mineral
batuan. Batuan metamorfosis mungkin berasal daripada batuan igneus, batuan enapan
atau batuan metamorfosis yang lain. Suhu yang diperlukan untuk berlakunya proses
metamorfisma ialah antara 100C hingga 800C. Pada suhu ini batuan masih lagi
berkeadaan lembut. Dalam keadaan yang lembut ini, batuan boleh berubah dari segi
susunan mineralnya. Hablur dalam mineral pula boleh berubah dari segi saiz dan
bentuknya. Komposisi batuan juga boleh berubah akibat tindak balas kimia. Tekanan
yang kuat mungkin menghimpit hablur menjadi rata atau panjang. Apabila magma
panas mengalir keluar ke permukaan muka bumi ataupun memasuki celah-celah
rekahan, batuan kerak bumi yang disentuhnya berubah menjadi batuan metamorfosis.
Proses ini dikenali sebagai metamorfisma terma. Batu marmar dan slat bintik terbentuk
secara metamorfisma terma ini. Metamorfisma yang berlaku secara besar-besaran

adalah metamorfisma serantau. Di kawasan kerak bumi yang pernah mengalami proses
pembentukan gunung terdapat batuan metamorfosis seperti syis dan gneis. Hal ini
terjadi apabila batuan yang terdapat jauh di dalam kerak bumi mengalami tekanan yang
kuat dan haba yang tinggi. Tekanan dan haba yang tinggi menyebabkan batuan
mertgalami proses penghabluran semula.

Radas dan bahan :


Batu-batuan, sebuah alat penimbang, sebuah bikar 250ml, kanta pembesar, air

Prosedur :
1. Sampel batuan yang terdapat di makmal diperhatikan.
2. Ciri-ciri setiap sampel batuan direkodkan dengan menggunakan Jadual 2.
3. Jisim setiap sampel batuan dikenalpasti dengan menggunakan formula jisim/isi
padu.
4. Daripada data yang telah dikumpul, nama-nama untuk setiap sampel batuan
dikenal pasti.
5. Teknik yang lain turut digunakan untuk mengelasifikasikan atau menamakan
setiap sampel batuan.

Keputusan :

Mengenalpasti ketumpatan setiap jenis batu


Perkara

Jisim

Isipadu

Ketumpatan

cm

g/cm

Granite Grey

50

20

2.5

Anthracite coal

70

15

4.67

Pegmatite

50

10.0

Quartz Sandstone

110

40

2.75

Kimberite

110

38

2.89

Limestone

70

35

2.00

Garnet Schist

100

30

3.33

Coal

60

50

1.20

Marble

53

20

2.65

Batu

Perbincangan / Analisis Data :


Berdasarkan keputusan di atas, beberapa contoh-contoh batu dikenal pasti dan
dikelaskan kepada batu igneus. Apabila diperhatikan, ciri-ciri kelima-lima batu tersebut
adalah agak sama. Misalnya, permukaan tidak berkilau, tidak berlapis, kasar dan keras,
warna kelabu dan hitam. Ketiga-tiga batu tersebut dapat dikelaskan sebagai batu
igneus keran ciri-ciri yang sama. Misalnya, batu beku ini dihasilkan melalui proses
pembekuan magma. Hal ini meningkatkan kekerasan dan kekasaran batu beku.
Seterusnya ialah, sebanyak 3 jenis sampel batuan dikenal pasti dan
diakteogrikan di bawah batu endapan. Kebanyakan batu tersebut adalah kasar, tetapi
ada yang mempunyai tekstur yang licin dan lembut serta kebanyakan batu tersebut
berkilau seperti metallic lustre. Ketiga-tiga batu sampel dikatogerikan di bawah batu
endapan kerana jika diperhatikan kelima-lima batu sampel itu mempunyai warna
corengan yang pelbagai. Mengikut teori, batu endapan mengalami proses pemaduan
antara pelbagai bahan. Hal ini menyebabkan ia terdiri daripada pelbagai warna.

Di samping itu, sebanyak 3 jenis sampel batuan lagi dikenal pasti dan
dikategorikan di bawah kumpulan batu malihan. Ketiga-tiga batu tersebut dapat
mendapat tahu bahawa kebanyakan batu tersebut terdiri daripada pelbagai lapisan, rata
dan panjang. Ciri-ciri ini membuktikan batu-batu merupakan batu metamorfik. Hal ini
kerana, batu ini mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, supaya menghimpit hablur
menjadi rata dan panjang. Ini menyebabkan batu tersebut menjadi keras dan stabil.

Kesimpulan :
Setiap batu-batuan (batu beku, batu endapan , batu malihan ) mempunyai ciri-ciri
spesifiknya. Jadi, ciri-ciri batu tersebut menentukan penggunaannya dalam kehidupan
seharian.

Rujukan :

BBC. (2014). The rock cycle. Retrieved from


http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/science/environment_earth_universe/
rock_cycle/revision/4/

hamilton, C. &. (2008). Rock Classification Chart. Didapatkan Mac 11, 2013,
daripada
http://www.scienceviews.com/geology/rockclassificationchart.html

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey.(2014). Metamorphic


rocks. Retrieved from
http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/rxmin/rock3.html

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey.(2014). Sedimentary


rocks. Retrieved from
http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/rxmin/rock2.html

Anda mungkin juga menyukai