Anda di halaman 1dari 12

KUMPULAN 1

MOHD

ROSLAN BIN SEOL@


SULAIMAN
JANENETTY ANAK KAREK
LILYANA ANAK SLI
ANVELEN PAYA WAN
NABILAH HUSNA BINTI ALIAS

Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

PENGENALAN APPLIED BEHAVIOR


ANALYSIS (ABA)
Sejenis

terapi yang berasaskan psikologi

Diperkenalkan

oleh seorang pakar psikologi dari

Amerika Syarikat - Dr O.Ivar Lovaas


Berkembang

popular apabila keberkesanannya

terhadap kanak-kanak yang mengalami autisme


terbukti berkesan
Terapi

ABA dapat disediakan di sekolah, rumah,

dan komuniti mengikut keperluan kanak-kanak


serta kesesuaian persekitaran.
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

PRINSIP ASAS ABA


Mentakrifkan

tingkah laku dari segi tingkah laku


yang dapat dilihat, didengari dan dirasakan oleh
orang lain atau diri sendiri.
Untuk mengkaji hubungan antara tingkah laku
serta teknik pemboleh ubah tingkah laku.
Untuk menganalisis tingkah laku yang ketara dari
segi sosial yang memerlukan penambahbaikan.
Menganalisis tingkah laku melalui tiga aspek
kontigensi.
Penyebab kepada tingkah laku (Antecedent)
Tingkah laku yang dilakukan (Behaviour)
Kesan lanjutan tingkah laku (Consequences)
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

TEKNIK ABA
Digunakan

untuk memberikan tumpuan


kepada peristiwa yang berlaku sebelum
tingkah laku terjadi (antecedent) dan kesan
yang terjadi selepas berlakunya tingkah
laku (consequence)
Antara teknik yang digunakan ialah :
a)Peneguhan positif (hadiah atau pujian)
b)Peneguhan negatif
c)Teknik-teknik yang sesuai
Token ekonomi
Kejemuan/satiation
Lain-lain teknik yang bersesuaian
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

KEGUNAAN TERAPI ABA


Bertujuan

mengurangkan
tingkahlaku yang berlebihan atau
negatif dan meningkatkan
tingkah laku positif

Untuk

meningkatkan kemahiran
bahasa dan komunikasi,
perhatian, kemahiran social,
ingatan, dan bidang akademik
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

KOMPONEN PROGRAM
ABA
a)Siapa melaksanakan ABA?
Guru
Penjaga
Ibu

bapa
Psikologis
b) Pengawasan
Program ini harus dipantau oleh Lembaga
Penganalisis Kelakuan Berdaftar atau
seseorang yang mempunyai kelayakan yang
sama
Penyelia perlu mempunyai pengalaman
yang luas bekerja dengan kanak-kanak
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

c) Latihan
Semua peserta perlu dilatih
sepenuhnya dengan pemantauan
serta sokongan daripada penyelia
secara berterusan

Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

d) Pelaksanaan program
intervensi
Program harus diwujudkan
selepas penilaian terperinci yang
telah dijalankan terhadap kanakkanak
Program harus disesuaikan
dengan kemahiran kanak-kanak
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

e) Pengumpulan Data
Data berkaitan perubahan
tingkah laku yang baharu serta
pengurangan tingkah laku yang
bermasalah perlulah direkodkan
dan di analisis secara kerap.
Data yang dikumpul perlu dikaji
oleh penyelia untuk mengukur
kemajuan yang dicapai oleh
seseorang individu bagi
menyediakan maklumat untuk

Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

F) Penglibatan Ahli Keluarga


Setiap ahli keluarga perlu diberi
latihan bagi membolehkan
mereka untuk mengajar dan
memperkukuhkan kemahiran
tingkah laku dalam kalangan
kanak-kanak.
Keluarga terlibat dalam
perancangan dan proses
mengkaji tingkah laku kanakkanak.
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

10

g) Mesyuarat Pasukan
Pelbagai Disiplin
Contohnya penglibatan ahli
terapi, guru, pihak sekolah dan
masyarakat.
Mengenal pasti isu-isu penting
untuk membincangkan kemajuan
kanak-kanak bermasalah tingkah
laku.
h) Tempoh pelaksanaan
Sekurang-kurangnya 25jam
hingga 40jam seminggu
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

11

KESIMPULAN
ABA

merupakan salah satu


kaedah intervensi atau modifikasi
tingkah laku yang menekankan
penggunaan teknik-teknik
pengurusan tingkah laku
ABA juga mengambil kira tiga
aspek kontigensi iaitu
Antecedent, Behavior,
Consequences.
Pengurusan Tingkah Laku (ABA)

12