Anda di halaman 1dari 7

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS BERCANTUM

SEJARAH
TAHUN 4 DAN 5
Mata Pelajaran

SEJARAH

Cantuman Kelas

Tahun 4 dan Tahun 5

Bilangan murid

Tahun 4 10 orang
Tahun 5 10 orang

Masa

60 minit

Kaedah

Tahun

Tajuk

Tahun 4
Tokoh-tokoh

Terbilang

Kesultanan

Melayu

Melaka
Tahun 5
Identiti Negara Kita
Standard Pembelajaran:

Tahun 4
5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa
Tun Perak menjadi Bendahara.
5.3.3 Menganalisis kebijaksanaan Tun Perak
dalam menangkis serangan Siam di
Melaka.
K

5.3.6

Menghubungkaitkan

kebijaksanaan

tokoh dalam membentuk sahsiah


individu.
Tahun 5
9.2.3 Menyatakan makna warna dan lambang
pada bendera kebangsaan.
K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera kebangsaan
dikibarkan.

Objektif

Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat


Tahun 4
i)

Menyenaraikan 4 Sultan Melaka semasa Tun


Perak menjadi Bendahara.

ii) Menyatakan

dengan

ringkas

taktik

kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis


serangan Siam di Melaka.

Tahun 5
i.

Mencatat empat makna warna pada bendera


kebangsaan dengan betul dalam lembaran
kerja.

ii.

Melakar dan mencatat dua daripada tiga


lambang pada bendera kebangsaan dengan
betul dalam lembaran kerja.

iii.

Menyenaraikan dua tujuan mengibarkan Jalur


Gemilang dengan betul secara lisan.

Nilai Murni

Hormat-menghormati, bertanggungjawab,
bersyukur, bekerjasama, kasih sayang,
sopan-santun, toleransi, menepati masa,
semangat patriotisme.

Bahan Bantu Mengajar :

Tahun 4:
Komputer, LCD, pembesar suara, klip video,
persembahan slaid, lembaran kerja, alat tulis
Tahun 5:
Komputer, LCD, pembesar suara, persembahan
slaid, buku teks, lembaran kerja, alat tulis, kotak,
bendera Malaysia

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran :


Tahun 4:

Tahun 5:

Refleksi

Tahun 4:

Tahun 5:

Langkah
(masa)
Set
Induksi
(5 minit)

Tahun4

Tahun 5

(3 minit)
1.

Murid

ditunjukkan

(2 minit)
1. Murid mendengar muzik
lagu

video kartun Hercules.

Sudirman

bertajuk
2. Beberapa soalan yang

Catatan

yang

Tegakkan

Bendera Kita.

berkaitan dengan video telah


ditanya kepada murid oleh

2. Beberapa soalan yang

guru.

berkaitan
a) Siapakah
dalam

oleh guru.

video ini?
Murid menjawab

a) Apakah nama lagu


yang

secara lisan.
b) Apakah sifat-sifat
ada

pada

secara lisan.
b) Apakah yang anda

Hercules ini?
Murid menjawab

tahu

dengan

tajuk

lagu

secara lisan.

mengaitkan
murid

tentang

tersebut?
Murid menjawab

secara lisan.

jawapan

didengarkan

tadi?
Murid menjawab

pahlawan

3. Guru

video

telah ditanya kepada murid

pahlawan

yang

dengan

pengajaran hari ini.

Langkah
1
(15
minit)

1. Powtoon

yang 1.

Murid

diminta

untuk

buku

teks

berkaitan

dengan

membaca

Sultan

Melaka

Sejarah

semasa
menjadi
dan
Tun

Tun

Perak

Bendahara

secara

senyap

mengenai Tajuk 4 Identiti


Negara Kita.

kebijaksanaan (muka surat 113-117)


Perak

dalam

menangani serangan
Siam
ditayangkan

telah
kepada

murid.
2. Murid diterangkan isi

secara

terperinci

semasa

powtoon

ditayangkan.
3. Murid diberi lembaran
kerja untuk menguji
kefahaman mereka.

Langkah
2
(20
minit)

1. Murid
lembaran

menjawab
kerja

1. Murid

ditunjukkan

sebuah kotak yang

mengikut masa yang

serupa

model

ditetapkan oleh guru.

televisyen oleh guru.


2. Murid-murid
diberitahu

boleh

melihat

jenis

barangan

yang

berbeza

di

dalam

kotak tersebut.
3. Kotak

tersebut

dibuka oleh guru.


4. Murid

ditunjukkan

barang

yang

pertama
kotak,

di

dalam

iaitu

Jalur

Gemilang oleh guru.


5. Murid disoal tentang
nama

barang

tersebut.
6. Jawapan bagi nama
barang
akan
oleh

tersebut
ditunjukkan

guru

melalui

persembahan
interaktif.

slaid

7. Murid diajar makna


warna

pada

Gemilang
set

Jalur
melalui

barang

yang

kedua dalam kotak


iaitu kad-kad warna.
8. Murid

diberi

penerangan tentang
makna

lambang

Jalur Gemilang oleh


guru

melalui

persembahan

slaid

interaktif dan Papan


Lambang

Jalur

Gemilang.
9. Semua
diberikan

murid
lembaran

kerja oleh guru.

Aktiviti 3
(15
minit)

1. Murid

dibahagikan

1.

Murid

kepada 4 kumpulan

lembaran

dan setiap kumpulan

masa yang ditetapkan oleh

dikehendaki membuat

guru.

persembahan
mengenai

taktik

kebijaksanaan

Tun

Perak

dalam

menangkis serangan
Siam
mengikut

di

Melaka
kreativiti

masing-masing.
2. Persembahan boleh
dijalankan sama ada
dalam bentuk seperti:
a) Lakonan
b) Penceritaan

kerja

menjawab
mengikut

c) Lukisan
3. Murid-murid

diberi

masa 8 minit untuk


bersiap

sedia

bersama bahan yang


akan

diguna

untuk

persembahan
mereka.
4. Murid-murid membuat
persembahan

di

depan kelas mengikut


kumpulan

masing-

masing.

Penutup

(2 minit)
1.

Murid dirumuskan isi-

(3 minit)
1

isi penting pelajaran hari ini.

Murid-murid diminta
memberi pandangan
tentang

tujuan

mengibarkan

Jalur

Gemilang.
2

Murid-murid
menyanyi lagu Jalur
Gemilang.

Isi-isi penting dalam


pelajaran
dirumuskan
guru.

hari

ini
oleh