Anda di halaman 1dari 10

1.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

Tarikh / Date

17 Januari 2016

Masa / Time

8.10 a.m - 9.30 a.m

Tingkatan /
Class

3 Syafie

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

Hasil
Pembelajaran

AHAD

Aktiviti
BIL

AKTIVITI
Tiada

Refleksi
Sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ditangguhkan kerana guru menghadiri
Taklimat Kokurikulum JAJ Kali-1 di PKG Batu Pahat.

2.Mata Pelajaran/Subjek:
Tarikh / Date

3 JANUARI 2016

Masa / Time

12.00 1.20 p.m

Tingkatan /
Class

1 BUKHARI

Tajuk / Topic

Nombor Bulat

Kemahiran /
Skill

Objektif

MATEMATIK

AHAD

Aktiviti : Refleksi
Sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ditangguhkan kerana guru menghadiri
Taklimat Kokurikulum JAJ Kali-1 di PKG Batu Pahat.

Mata Pelajaran/Subjek:

Tarikh / Date

25 JANUARI 2016

Masa / Time

8.50 10.10 a.m

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

Kemahiran /
Skill

Objektif

MATEMATIK

ISNIN

Aktiviti
BIL

AKTIVITI
-

Refleksi
Sesi pdp ditangguhkan. Guru terlibat sebagai guru pengiring Kejohanan Merentas Desa MSSD
di SMK Banang Jaya, Batu Pahat.

Mata Pelajaran/Subjek:

Tarikh / Date

5 JANUARI 2016

Masa / Time

8.10-9.30 a.m

Tingkatan /
Class

3 HANAFI

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

Hasil
Pembelajaran/
Learning
Outcomes

SAINS

SELASA

Aktiviti
BIL

AKTIVITI
-

Refleksi
Sesi pdp ditangguhakan. Semua murid terlibat dengan Latihan Merentas Desa peringkat
sekolah

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

Tarikh / Date

5 JANUARI 2016

Masa / Time

10.40-12.00 p.m

Tingkatan / Class

1 BUKHARI

Tajuk / Topic

Nombor Bulat

Pengetahuan Sedia
Ada
Hasil
Pembelajaran/Learn
ing Outcomes

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)

ISNIN

Konsep asas pendaraban dan pembahagian

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor
bulat
Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang
lebih kecil
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor
bulat
Buku Teks
Bahan rujukan

Aktiviti
BIL

AKTIVITI

1
2

Induksi: Guru mengimbas semula isi pelajaran yang lalu


Berdasarkan kepada contoh soalan, murid diterangkan oleh guru bagaimana
a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat
b) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil
c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat
Latihan daripada buku teks sebagai aktiviti pengukuhan.

Refleksi
Guru mendapati semua murid dapat meguasai isi pembelajaran pada hari ini dengan jayanya.

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

RABU

Tarikh / Date

6 JANUARI 2016

Masa / Time

7.30-8.50 p.m

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

BAB 1: NOMBOR BERARAH

Pengetahuan
Sedia Ada

Konsep menambah dan menolak pecahan


Konsep mendarab dan membahagi pecahan
Konsep penyebut dan pengangka
Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:
o Membanding dan menyusun pecahan
o Melaksanakan penambahan dan penolakan terhadap pecahan

Objektif

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.

AKTIVITI
Set induksi : Murid diimbas kembali oleh guru isi pembelajaran yang lalu.
Berdasarkan kepada contoh soalan yang sesuai, murid diterangkan oleh guru
bagaimana membanding dan menyusun pecahan dengan atau tanpa garis nombor.
Berdasarkan kepada contoh soalan yang berkaitan, murid diterangkan oleh guru
bagaimana melaksanakan penambahan dan penolakan terhadap pecahan
Latihan dari buku teks sebagai aktiviti pengukuhan

Refleksi
Guru mendapati semua murid dapat memahami dengan baik bagaimana membanding dan
menyusun pecahan serta penambahan dan penolakan terhadap pecahan melalui teknik

penyoalan yang dilakukan terhadap mereka.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

RABU

Tarikh / Date

6 JANUARI 2016

Masa / Time

1.40 3.00 p.m

Tingkatan /
Class

3 HANAFI

Tajuk / Topic

BAB 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Objektif

Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menyatakan fungsi jantung manusia
o Mengenal pasti struktur jantung manusia
o Memerihalkan sistem peredaran darah

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.

AKTIVITI
Induksi : Guru mengaitkan tajuk pengangkutan dalam manusia dengan system
pengangkutan di Malaysia. Murid diminta memberikan pendapat mereka mengenai
perkara tersebut
Murid diterangkan oleh guru tentang fungsi jantung manusia dalam system peredaran
darah dan pengangkutan. Murid diminta melukis dan melabel gambar jantung dengan
lengkap
Disamping itu, murid diminta mengenal pasti struktur jantung manusia.
Ringkasan nota yang diberikan oleh guru dicatat oleh murid

Refleksi
Sebahagian besar murid dapat memerihalkan mekanisme pernafasan apabila diminta berbuat
demikian oleh guru namun guru perlu memberi penerangan yang lebih mendalam kepada
segelintir murid yang masih belum dapat memahami mengenai system peredaran darah dan
pengangkutan dengan betul.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

KHAMIS

Tarikh / Date

7 JANUARI 2016

Masa / Time

10.40 12.00 p.m

Tingkatan /
Class

3 SYAFIE

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Objektif

Aktiviti
BIL

AKTIVITI
-

Refleksi
Sesi pdp ditangguhakan. Semua murid terlibat dengan Pertandingan Merentas Desa peringkat
sekolah

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

AHAD

Tarikh / Date

10 JANUARI 2016

Masa / Time

8.50-10.20 a.m

Tingkatan /
Class

3 Syafie

Tajuk / Topic

BAB 1:RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Hasil
Pembelajaran

Pada Akhir BAb Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Memerihalkan resapan oksigen dari alveolus ke kapilari darah
o Memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah
o Memerihalkan resapan oksigen dari kapilari darah ke dalam sel
Buku Teks
Bahan rujukan

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)
Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
4.
5.

AKTIVITI
Induksi : Murid diimbas oleh guru pelajaran yang lalu
Murid diterangkan oleh guru bagaimana resapan oksigen berlaku dari alveolus ke
kapilari darah
Guru juga menerangkan dengan jelas kepada murid bagaimana pengangkutan oksigen
oleh darah
Murid juga diberi penerangan oleh guru bagaimana resapan oksigen berlaku dari kapilari
darah ke dalam sel.
Guru merumuskan objektif yang perlu dicapai oleh murid
Murid diminta oleh guru untuk meringkaskan nota .

Refleksi
Semua murid didapati dapat memahami dengan baik bagaimana berlakunya resapan oksigen
dari alveolus ke kapilari darah, pengangkutan oksigen oksigen oleh darah serta proses
peresapan oksigen dari kapilari darah ke dalam sel. Ini berdasarkan kepada teknik penyoalan
yang dilakukan oleh guru terhadap murid-murid.

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

AHAD

Tarikh / Date

10 JANUARI 2016

Masa / Time

12.00-1.20 p.m

Tingkatan /
Class

1 BUKHARI

Tajuk / Topic

BAB 1: NOMBOR BULAT

Pengetahuan
Sedia Ada

1. Tahu apa itu nombor bulat


2. Operasi yang terlibat dalam nombor bulat
3. Nilai tempat dan nilai digit
Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:
o Membilang,membaca dan menulis nombor bulat
o Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat
o Membundarkan nombor bulat.
Buku Teks
Kad nombor

Hasil
pembelajaran

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)
Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI
Induksi : Guru mengimbas kembali konsep nombor bulat yang mereka belajar semasa
sekolah rendah
Salah seorang murid diminta untuk membilang rakan-rakannya di dalam kelas.
Guru juga mengkehendaki salah seorang murid untuk membaca nombor yang
dipaparkan oleh guru pada kad nombor dan menulis semula pada papan putih dengan
perkataan dan nombor
Konsep pembundaran diterangkan kepada murid merujuk kepada contoh soalan.
LATIHAN PENGUKUHAN(dari buku teks)

Refleksi
Konsep nombor bulat merupakan suatu subtopic yang amat mudah dan guru mendapati
semua murid dapat menguasai dan memahami isi pembelajaran pada hari ini dengan baik.

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

Tarikh / Date

11 JANUARI 2016

Masa / Time

8.50-10.20 a.m

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

BAB 1: NOMBOR BERARAH

Pengetahuan
Sedia Ada

Hasil
pembelajaran

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)

Aktiviti

ISNIN

:-

Refleksi
Pengajaran dan Pembelajaran pada hari ini ditangguhkan. Semua murid terlibat dengan
Latihan Merentas Desa 1.0 2016 (Sebelum rehat sahaja)

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

ISNIN

Tarikh / Date

11 JANUARI 2016

Masa / Time

10.40 a.m-12.00 p.m

Tingkatan /
Class

1 BUKHARI

Tajuk / Topic

BAB 1: NOMBOR BULAT

Pengetahuan
Sedia Ada

1.Konsep menambah dan menolak nombor bulat


2.Konsep pembundaran nombor bulat

Hasil
pembelajaran

Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menambah nombor bulat
o Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat
o Menolak nombor bulat
o Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat
Buku Teks
Bahan rujukan
Kalkulator saintifik

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)

Aktiviti
BIL
1.
2.
3.

AKTIVITI
Induksi : Murid diimbas kembali isi pelajaran yang lalu oleh guru.
Berdasarkan kepada contoh soalan, murid diterangkan bagaimana kaedah menambah
nombor bulat serta menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat
Berdasarkan kepada contoh soalan, murid diterangkan bagaimana kaedah menolak

4.

nombor bulat serta menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat
LATIHAN PENGUKUHAN(dari buku teks)

Refleksi
Konsep menambah dan menolak nombor bulat merupakan suatu subtopik yang amat mudah
dan guru mendapati semua murid dapat menguasai dan memahami isi pembelajaran pada
hari ini dengan baik.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

SELASA

Tarikh / Date

12 JANUARI 2016

Masa / Time

8.10-9.30 a.m

Tingkatan /
Class

3 HANAFI

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Hasil
pembelajaran

Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Memerihalkan resapan oksigen dari alveolus ke kapilari darah
o Memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah
o Memerihalkan resapan oksigen dari kapilari darah ke dalam sel
Buku Teks
Bahan rujukan

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)
Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI
Induksi : Murid diimbas oleh guru pelajaran yang lalu
Murid diterangkan oleh guru bagaimana resapan oksigen berlaku dari alveolus ke
kapilari darah
Guru juga menerangkan dengan jelas kepada murid bagaimana pengangkutan oksigen
oleh darah
Murid juga diberi penerangan oleh guru bagaimana resapan oksigen berlaku dari kapilari
darah ke dalam sel.
Guru merumuskan objektif yang perlu dicapai oleh murid

Refleksi
Semua murid didapati dapat memahami dengan baik bagaimana berlakunya resapan oksigen
dari alveolus ke kapilari darah, pengangkutan oksigen oksigen oleh darah serta proses
peresapan oksigen dari kapilari darah ke dalam sel. Ini berdasarkan kepada teknik penyoalan
yang dilakukan oleh guru terhadap murid-murid.

Mata Pelajaran/Subjek:

MATEMATIK

RABU

Tarikh / Date

13 JANUARI 2016

Masa / Time

7.30-8.50 a.m

Tingkatan /
Class

2 ABU BAKAR

Tajuk / Topic

BAB 1: NOMBOR BERARAH

Subtopik

1. Operasi Bergabung Ke Atas Integer


2. Pecahan Positif dan Negatif
1. Prinsip BODMAS
2. Penambahan dan penolakan integer
3. Pendaraban dan pembahagian integer
4. Konsep pecahan (pengangka dan penyebut)
Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:
o Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung
o Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung
o Membanding dan menyusun pecahan
Buku Teks
Bahan rujukan

Pengetahuan
Sedia Ada
Hasil
pembelajaran

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)
Aktiviti
BIL
1.
2.

3.
4.
5.
6.

AKTIVITI
Induksi : Murid diimbas oleh guru pelajaran yang lalu
Berdasarkan kepada contoh soalan, murid diterangkan oleh guru bagaimana melakukan
penambahan,penolakan,pendaraban dan pembahagian secara serentak dalam satu
soalan.
Prinsip atau peraturan operasi bergabung diterangkan secara terperinci oleh guru.
Murid juga diterangkan oleh guru bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan
operasi bergabung.
Konsep pecahan diimbas kembali secara ringkas oleh guru. Guru melukis suatu garis
nombor di hadapan dan murid diminta untuk melengkapkan garis nombor tersebut.
Murid yang melengkapkan dengan betul diberi ganjaran.
Murid diminta untuk membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti tadi
Latihan Pengukuhan (dari Buku Teks)

Refleksi
Sebahagian besar murid dilihat dapat memahami dan menguasai isi pembelajaran pada hari
ini dengan begitu baik sekali namun terdapat 2-3 orang murid yang masih perlu dibimbing oleh
guru selepas ini.

Mata Pelajaran/Subjek:

SAINS

KHAMIS

Tarikh / Date

14 JANUARI 2016

Masa / Time

10.40 a.m-12.00 p.m

Tingkatan /
Class

3 SYAFIE

Tajuk / Topic

BAB 1: RESPIRASI

Kemahiran /
Skill

MELUKIS, MENGANALISIS DAN MENTAFSIR

Hasil
pembelajaran

Pada Akhir Bab Ini, Pelajar Akan Dapat:


o Menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan system respirasi
o Menerangkan kesan bahan cemar kepada system respirasi
o Menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi sistem
respirasi
Buku Teks
Bahan rujukan

Bahan Bantu
Mengajar (BBM)
Aktiviti
BIL
1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI
Induksi : Murid diimbas oleh guru pelajaran yang lalu
Murid diterangkan oleh guru bahan-bahan yang memudaratkan sistem respirasi serta
kesannya kepada sistem respirasi. Murid juga diminta untuk menyenaraikannya dalam
bentuk jadual.
Penyakit-penyakit yang menjejaskan sistem respirasi juga disenaraikan serta
diterangkan kepada murid.
Murid diedarkan lembaran kerja sebagai latihan pengukuhan kepada murid.
Guru merumuskan objektif yang perlu dicapai oleh murid

Refleksi
Semua murid dilihat dapat memahami dengan menerangkan semula bahan-bahan yang
memudaratkan sistem respirasi serta kesannya terhadap sistem respirasi.Lembaran kerja yang
diedarkan juga dilihat membantu murid untuk memahami dengan lebih baik lagi.