Anda di halaman 1dari 3

GAYA BAHASA

BIL
JENIS
1
Sinkope

Hiperbola

Personafikasi

CONTOH
Bermaksud singkatan perkataan
Contohnya: "Apa dah jadi ni?"
Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu
secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya
Contohnya: seribu lautan sanggup diharungi
Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan
Membawa maksud tindakan pengarang
memberikan sifat manusia, sama ada darisegi perasaan,
perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati,
binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
Contohnya:...matahari pagi bangkit daripada selimut
gunung, benaknya mendandan sejuta persoalan

Repitisi

Pengulangan kata dalam baris/ ayat tertentu.


Contoh:
- Muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti baik

Anafora

Pengulangan kata pada awal baris pantun / sajak.


Contoh:
- Kawan ketawa ramai selalu,
- Kawan menangis seorang diri.

Responsi

pengulangan kata di tengah baris.


Contohnya:
mencipta rumah tempat berlindung, membina
bilik tempat berteduh.

Simile

Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit


(boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung)
Contohnya: perahu duka, ladang kesabaran

Metafora

Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa


menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan
sebagainya
Contohnya: samudera hampa, lautan fikiran

GAYA BAHASA

BIL
JENIS
1
Sinkope

Hiperbola

Personafikasi

CONTOH
Bermaksud singkatan perkataan
Contohnya: "Apa dah jadi ni?"
Merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu
secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya
Contohnya: seribu lautan sanggup diharungi
Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan
Membawa maksud tindakan pengarang
memberikan sifat manusia, sama ada darisegi perasaan,
perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati,
binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
Contohnya:...matahari pagi bangkit daripada selimut
gunung, benaknya mendandan sejuta persoalan

Repitisi

Pengulangan kata dalam baris/ ayat tertentu.


Contoh:
- Muka mesti manis, mulut mesti ramah, hati mesti baik

Anafora

Pengulangan kata pada awal baris pantun / sajak.


Contoh:
- Kawan ketawa ramai selalu,
- Kawan menangis seorang diri.

Responsi

pengulangan kata di tengah baris.


Contohnya:
mencipta rumah tempat berlindung, membina
bilik tempat berteduh.

Simile

Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit


(boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung)
Contohnya: perahu duka, ladang kesabaran

Metafora

Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa


menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan

sebagainya
Contohnya: samudera hampa, lautan fikiran