Anda di halaman 1dari 3

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA ARAB DINI

PELAN STRATEGIK TAHUN 2016 - 2018


PANITIA BAHASA ARAB DINI
ISU

MASALAH

MATLAMAT

INDIKATOR
PENCAPAIAN
PENGGUNAAN 1.
Masih terdapat 1.
Meningkatkan
1.
Meningkatkan
1.
100% murid
BAHASA ARAB pelajar yang belum
kadar bertutur bahasa kualiti pengajaran guru. menguasai kemahiran
MUDAH
menguasai kemahiran arab mudah.
2.
Meningkatkan
membaca, menulis,
DALAM
bertutur
2.
Meningkatkan
kualiti pembelajaran
mendengar dan bertutur.
PERBUALAN
2.
Lebih kurang
kelulusan 100% dalam murid.
2.
Keupayaan murid
HARIAN DAN 50% takut bertutur
Pemahaman dan
3.
Meningkatkan
untuk bertutur dalam bahasa
SEMASA PDP dalam bahasa arab
Penulisan.
penglibatan murid
arab dalam perbualan
DI KELAS
3.
Kosa kata yang 3.
Meningkatkan
dalam aktiviti sokongan harian.
SANGAT
terbatas dan tidak
penguasaan pelajar
Bahasa Arab.
3.
Keupayaan murid
KURANG
meluas dan tidak dapat dalam kosa
4.
Menjadikan
untuk menguasai
MEMUASKAN membina ayat
kata/perbendaharaan
Bahasa Arab bahasa
Kosa kata dan seterusnya
perbualan mudah.
kata dan dapat membina perbualan harian.
boleh membina ayat dengan
ayat perbualan harian.
baik.

PELAN TAKTIKAL 2016

STRATEGI

BIDANG KURIKULUM
PANITIA BAHASA ARAB DINI
BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS/
SUMBER

1.

Perkembangan Meningkatkan
Staf
kemahiran pedagogi
dan teknik
pengajaran guru

1. Pengetua
Jan
2. PK Pentadbiran
3. Ketua Panitia
Bahasa Arab
4. Setiausaha LADAP

2.

Program
Tahbibul
Lughah Ting
1&2

Meningkatkan
1. Ketua Panitia
Jan-Feb
Minat murid untuk
2. Guru-guru Bahasa
mempelajari Bahasa Arab
Arab
Membuang
tanggapan Bahasa
Arab susah dan
membosankan

RM 300/
PCG Dini

3.

Kem Bahasa
Arab

Meningkatkan
kemahiran murid
dalam
menggunapakai
semua kemahiran
bahasa arab

RM 1000/
IPA/PIBG

4.

FUNNUN
LUGHAH
()

-Meningkatkan
1.
Ketua Panitia Januaripenguasaan pelajar 2.
Guru Bahasa Oktober
dalam penulisan dan Arab Dini
meluaskan kosa
kata.
-Meningkatkan
kemahiran bertutur
-Menggalakkan
budaya bercakap

1.Ketua Panitia
Julai
2.Guru-guru Bahasa
Arab Dini.

TOV

ETR

tiada

100% guru
mencapai
skor
keseluruhan
Sekurangkurangnya
90%.
*85% murid telah 100% Murid
menguasai asas
kemahiran asas
Bahasa Arab
(Kemahiran
mendengar,
membaca,menulis
dan bertutur)
100%
Murid

*85% murid telah 100% Murid


menguasai asas
kemahiran asas
Bahasa Arab
(Kemahiran
mendengar,
membaca,menulis
dan bertutur)

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Kemahiran Pedagogi
guru

Peningkatan
penggunaan sapaan
pendek@asas
kemahiran Bahasa
Arab dalam aspek
komunikasi,bacaan
dan penulisan.
Peratus murid
Menguasai
kemahiran bertutur
dengan baik

Peratus Murid
Bertutur bahasa arab
di sekolah
Peratus murid lulus
dalam peperiksaan
dalaman

bahasa arab di
sekolah.