Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN - MUZIK

Mata Pelajaran

: Pendidikan Muzik

Tahun/Kelas

: 1 Bestari

Tarikh/Hari

: 26 Ogos 2015 (Rabu)

Masa

: 8.45-9.15 am (30 minit)

Fokus

: Ekspresi tempo cepat atau lambat

Standard kandungan

:1.1 Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyanyi


pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard pembelajaran

: 1.1.4 Murid akan dapat menyanyi mengikut tempo cepat


atau lambat.

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


i)

menyanyi lagu Tepuk Amai-Amai mengikut tempo.

Pengalaman Sedia Ada

: Murid pernah menyanyi lagu kanak-kanak.

Bahan Bantu Mengajar

: Gambar harimau dan kura-kura.

Penyerapan nilai

: Berdisiplin mengikut arahan

Kemahiran Berfikir

: Membezakan tempo cepat dan lambat

Elemen Merentas Kurikulum : Kreativiti Menyanyi dengan mengubah tempo secara kreatif.

LANGKAH /
MASA
Set Induksi
(5 minit)

ISI KANDUNGAN

Tempo cepat dan


lambat

AKTIVITI

1) Guru mempamerkan
gambar seekor
harimau dan seekor
kura-kura.
2) Guru meminta murid
meneka kelajuan
pergerakan kedua-dua
binatang tersebut.
3) Guru menyoal murid
dengan soalan-soalan

BAHAN

1) Gambar
arnab dan
kura-kura

yang berkaitan dengan


analogi yang diberikan:
Contoh Apakah
perbezaan antara
pergerakan harimau
dengan kura-kura?

Langkah 1

Memperkenalkan
lagu Tepuk AmaiAmai kepada
murid.

1) Guru mempamerkan
lirik lagu Tepuk AmaiAmai dengan
menggunakan
powerpoint.
2) Guru membaca lirik
lagu kepada murid.
3) Guru meminta murid
mengikutinya
membaca lirik lagu.
4) Guru menyanyikan
lagu Tepuk AmaiAmai kepada murid.
5) Murid mendengar dan
menumpukan perhatian
yang sepenuhnya
terhadap lagu.
6) Murid mendengar dan
menepuk detik lagu
dengan bimbingan
guru. (Catatan: guru
mempelbagaikan
aktiviti menepuk detik
seperti menepuk peha,
bahu dan pipi).

Langkah 2

Menyanyikan lagu
mengikut tempo.

1) Guru membimbing
murid menyanyikan
lagu.
2) Murid menyanyikan
lagu mengikut tempo.

Langkah 3

Menepuk detik
mengikut tempo
cepat dan lambat.

1) Guru mempamerkan
kad ikon harimau.
2) Guru membimbing
murid menepuk detik
mengikut tempo cepat
berdasarkan lagu.
3) Murid menepuk detik
mengikut tempo cepat.

1) Lirik lagu
Tepuk
AmaiAmai.

1) Kad ikon
harimau.
2) Kad ikon
kura-kura.

4) Guru mempamerkan
kad ikon kura-kura.
5) Guru membimbing
murid menepuk detik
mengikut tempo lambat
berdasarkan lagu.
6) Murid menepuk detik
mengikut tempo
lambat.

Langkah 4

Menjalankan
aktiviti
berdasarkan
lagu.

1) Guru membahagikan
kelas kepada 2
kumpulan. Kumpulan 1
menepuk detik cepat
manakala kumpulan 2
menepuk detik lambat.
2) Guru memulakan
aktiviti yang dirancang.
3) Murid melakukan
aktiviti berpandukan
arahan guru.

Penutup

Membuat
kesimpulan.

1) Guru bertanya kepada


murid tentang
perasaan mereka
setelah mempelajari
lagu.
2) Guru membuat
kesimpulan tentang
pelajaran yang telah
dipelajari pada hari ini.