Anda di halaman 1dari 117

Contoh2 karangan

SEKOLAH BERASRAMA PENUH/ KLUSTER


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009
BAHASA MELAYU KERTAS 2
-------------------------------------

.......................................Soalan 1: Rumusan
.............................................[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-
langkah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan kekangan yang dihadapi.
Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
.

............Tanggal 31 Ogos, setiap tahun Malaysia meraikan kemerdekaan daripada


penjajahan British. Dalam tempoh tersebut pelbagai kemajuan dan pembangunan yang
membanggakan mampu dicapai oleh negara kita. Pascamerdeka, Malaysia berhadapan
dengan cabaran baru untuk membina identiti bahasa Melayu agar setaraf dengan
kedudukannya sebagai bahasa rasmi negara. Pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk
merealisasikan matlamat tersebut.

.............Antara langkah utama yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah
memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Walaupun agenda ini sudah lama
diperjuangkan, matlamat tersebut masih belum tercapai. Namun, usaha memantapkan
penggunaan bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh dapat meningkatkan jati diri
rakyat. Hal ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana kesan penjajahan Inggeris
dan arus globalisasi yang melanda telah meminggirkan kedaulatan bahasa kebangsaan.
Negara yang mempunyai sejarah yang panjang seperti Jepun dan Perancis bangga akan
bahasa ibunda masing-masing. Mereka meremehkan bahasa asing dan cuba mewujudkan
peraturan agar bahasa asing tidak mengatasi kedudukan dan kepentingan bahasa
kebangsaan.

............Mereka yang bertanggungjawab mempamerkan bahasa kebangsaan pada papan


tanda tanpa memasukkan penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris. Jika
berkunjung ke luar negara, sedikit banyak pengunjung perlu memahami bahasa
kebangsaan mereka untuk memudahkan komunikasi. Rakyat negara tersebut berasa
bangga menggunakan bahasa kebangsaan walaupun kemahiran menguasai bahasa kedua
dianggap penting dan digalakkan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan orang
asing. Oleh sebab itu, sekolah memainkan peranan utama dalam penggunaan bahasa yang
tepat dan betul

.............Rakyat di negara ini tidak mencapai kemajuan sebenar sebagai bangsa merdeka
sekiranya bahasa ibunda tidak diletakkan di tempat yang sewajarnya. Matlamat ini tidak
mampu dicapai dengan segera kerana memerlukan kesedaran dan pendidikan dalam
tempoh yang panjang. Bagi mencapai matlamat itu, kerajaan wajar mengadakan kempen
yang berkesan.

.............Bahasa merupakan identiti sesebuah negara. Satu cara untuk menyamatarafkan


bahasa Melayu agar setanding dengan bahasa di negara maju adalah dengan
mengukuhkan dan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan
semua kaum yang mampu memberikan imej yang positif kepada Malaysia. Selain
memperkasakan bahasa, peningkatan kualiti wacana nasional perlu dilestarikan. Pakar-
pakar bahasa dan pihak media perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk
membantu rakyat menguasai bahasa Melayu dengan sebaik mungkin. Ahli akademik
disarankan tidak terlalu leka di menara gading sahaja sehingga buah fikiran mereka tidak
sampai kepada rakyat. Mereka digalakkan lebih banyak menulis dan diberi ruang untuk
memberikan pendapat di media.
.
............Pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan penyebaran luas idea yang
kritis dan progresif mampu menyumbang kepada pembinaan negara. Kemajuan
intelektual perlu seiring dengan kemajuan fizikal agar pembangunan negara ini berjalan
dengan lancar.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana


Membina Identiti Malaysia oleh Haris Zalkapli, Dewan Masyarakat Jun 2007)

Isu 1. Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam


Bahasa Inggeris
• Mata pelajaran Sains dan Matematik mula diajar dalam bahasa Inggeris di tahun
satu, tingkatan satu dan enam rendah di semua sekolah kebangsaan mulai
tahun 2003 sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada semua peringkat sekolah
menjelang 2008. Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, berkata
penggunaan bahasa Inggeris bagi kedua-dua mata pelajaran itu di kolej
matrikulasi bermula pada 2004 manakala di politeknik pula pada 2008. Murid
tahun satu akan menggunakan sepenuhnya dua subjek berkenaan dalam bahasa
Inggeris pada peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), pada 2008
manakala pelajar tingkatan satu akan mengambil dua subjek itu dalam bahasa
Inggeris pada peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada 2005 dan
seterusnya kumpulan ini mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pada 2007.

• Kementerian Pendidikan memahami kebimbangan pelbagai pihak,


terutama guru, pelajar dan ibu bapa, pada peringkat awal pelaksanaan dasar
berkenaan yang pasti menghadapi pelbagai cabaran. Oleh itu, bagi
melengkapkan guru dengan kemahiran asas berbahasa Inggeris, pihak
kementerian menyediakan kursus intensif jangka pendek dan panjang termasuk
program 'face-to-face immersion', kursus hujung minggu, modul pembelajaran
kendiri dan on-line berdasarkan laman web. Kementerian Pendidikan telah
menyediakan peruntukan terhadap intensif baru ini .
• Kabinet menganggap pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam
bahasa Inggeris sebagai satu kepentingan utama negara dan mengarahkan
Kementerian Pendidikan memberi perhatian sepenuhnya bagi menjayakan dasar
ini, menurut Menteri Pendidikan. Bagi memantapkan dan membolehkan
pengajaran ini dapat dibuat dengan lebih berkesan, pihak kementerian
menyediakan sejumlah peruntukan untuk membekalkan infrastruktur teknologi
komunikasi maklumat (ICT) seperti komputer bimbit, projektor LCD, skrin dan
bahan interaktif kepada sekolah.

• Menteri Pendidikan berkata, bekalan elektrik akan dibekalkan secepat mungkin


kepada sekolah-sekolah yang masih tidak mempunyai kemudahan berkenaan,
selain dibekalkan dengan bahan rujukan bercorak sains. Beliau berkata, pihak
kementerian sedang menyediakan buku teks dalam bahasa Inggeris untuk
kemudahan pelaksanaan dasar ini. Dalam merangka strategi ini jawatankuasa
pelaksanaan telah mengambil kira ulasan, pandangan dan teguran pelbagai
pihak termasuk pendidik, ahli akademik, guru-guru, majlis guru besar dan
pengetua, kesatuan guru dan orang ramai.

• Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris adalah untuk


menyediakan generasi muda kini bagi menghadapi saingan global dengan
penuh keyakinan. Kerajaan menggariskan bahawa matlamat utama pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris,
adalah untuk membolehkan pelajar mendalami dan memahami dua bidang
ilmu itu secara lebih berkesan, sekali gus dimanfaatkan untuk pembangunan
serta kemajuan negara.

• Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, berkata pengetahuan dalam dua
bidang penting itu sentiasa berkembang pantas berikutan hasil penyelidikan
pesat dan kebanyakan ilmu terbabit disebar menggunakan bahasa Inggeris
sebagai bahasa global. Justeru, pelaksanaan baru dalam sistem pendidikan
negara itu, akan menjadikan rakyat Malaysia berupaya menangani cabaran
serta persaingan global dengan penuh yakin, berilmu pengetahuan dan memiliki
kemahiran.

• Beliau berkata, satu lagi matlamat penggunaan bahasa Inggeris sebagai


bahasa penghantar pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah ialah untuk
membantu pelajar meningkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris
berbanding hanya mempelajarinya melalui subjek itu sendiri. Apabila suatu
bahasa berkenaan digunakan secara meluas dalam komunikasi harian, tahap
penguasaan serta kefasihan bahasa itu akan meningkat. Oleh itu, dalam bidang
pendidikan, cara terbaik untuk mempelajari bahasa terbabit ialah dengan
menggunakannya sebagai alat pembelajaran. Fokus kementerian ialah
menyiapkan pelajar memasuki pasaran kerjaya dan memastikan mereka tidak
`tertewas’ kepada pihak yang menguasai bahasa berkenaan dengan lebih baik.

• Menurut Tan Sri Musa, dalam era ekonomi berasaskan pengetahuan (k-
ekonomi), permintaan untuk pekerja berilmu pengetahuan adalah besar.
Justeru, mereka yang tiada kemahiran bahasa akan ketinggalan memandangkan
komunikasi adalah kunci persefahaman.

• Pihak institusi pendidikan swasta turut berperanan membantu kerajaan


meningkatkan usaha memantapkan pengajaran Matematik dan Sains
menggunakan bahasa Inggeris.Pengerusi PTPL, Tan Sri Dr Wan Mohd Zahid Mohd
Noordin mengatakan bahawa kolej-kolej PTPL akan membantu kerajaan melalui
program e-MS. E-MS ialah lanjutan projek HOPE (High Optimum
Performance in Education) yang mensasarkan kecemerlangan pelajar tingkatan
lima dalam tiga mata pelajaran khusus, iaitu Matematik, Sains dan Bahasa
Inggeris.

• Sebagai permulaan,projek berkenaan membabitkan pelajar tingkatan satu dan


enam rendah dan akan mengembangkannya ke peringkat lain
pada masa depan.“Kesemua sembilan cawangan PTPL akan menyertai program
kebangsaan ini, iaitu di Shah Alam, Ampang, Kota Bharu, Sabah, Seremban,
Kajang, Sarawak, Pulau Pinang dan Sungai Petani.Kelas akan diadakan dua hari
seminggu. Kakitangan akademik PTPL dan KUTPM akan memberikan tenaga
bimbingan dan khidmat nasihat mengenai penggunaan modul komputer
Matematik serta Sains, kepada guru dan pelajar.Dijangka 100 sekolah seluruh
negara terbabit dalam projek e-MS.

• Kokurikulum bantu pencapaian akademik


Berita Harian - 02/05/02
• Pelajar harus menjadikan proses mendapat kemahiran dan pendidikan tinggi
sebagai tempoh yang paling bermanfaat dan kaya dengan pengalaman. Ini
disebabkan pengetahuan dan pergaulan semasa berada di institusi pengajian
tinggi akan membantu pelajar menjadi graduan yang mempunyai keperibadian
yang menyeluruh serta pekerjaan yang dedikasi.Untuk itu, pelajar tidak boleh
terlalu menumpukan perhatian kepada kuliah saja tetapi mestilah
membabitkan diri dengan kegiatan bukan akademik secara langsung.Ketua
Pengarah Mara, Datuk Mohd Mydin Mohd Sheriff berkata, kegiatan luar kuliah
atau kokurikulum seperti permainan dan sukan, pakaian seragam dan kelab
dapat membangunkan potensi atau bakat pelajar.Katanya, aktiviti kelab
bersifat akademik seperti debat atau badan beruniform seperti seni
mempertahankan diri akan membolehkan pelajar mendapat pengalaman
berorganisasi dan berinteraksi dengan pelbagai pihak.Pelajar yang terpilih
sebagai pemimpin pula, katanya, akan memperoleh pengalaman dan
pengetahuan yang amat tinggi nilainya dalam pembentukan sifat
kepemimpinan.“Begitu juga pelajar yang aktif dalam aktiviti sukan dan
permainan dalaman yang biasanya mempunyai badan yang cergas dan minda
yang cerdas berbanding pelajar yang tidak terbabit dengan kegiatan
berkenaan.“Selain memberi pengetahuan atau pengalaman yang tidak boleh
didapati menerusi kuliah, mereka juga aktif atau tidak mudah letih dan penat.
• “Ini penting untuk pelajar kerana kelebihan ini membolehkan mereka
mengulang kaji pelajaran hingga beberapa jam pada sebelah malam dan
menyumbang kepada pencapaian akademik yang lebih baik.“Jadi, kegiatan
kokurikulum ini bukan saja untuk membina kemahiran lain yang tidak diajarkan
dalam bilik kuliah, tetapi juga akhirnya membantu kecemerlangan dan
pencapaian akademik,” katanya selepas menyempurnakan Majlis Penutup
Karnival Sukan Pertama Institut Kemahiran Tinggi Mara (IKTM) di Bandar Baru
Bangi, Selangor, baru-baru ini.Karnival itu disertai empat IKTM, iaitu Malaysia
France Institute (MFI), German Malaysia Institute (GMI), British Malaysia
Institute (BMI) dan Malaysia Institute of Aviation Technology (Miat).Sebanyak
lapan acara dipertandingkan dalam program selama dua hari itu yang
membabitkan kira-kira 280 pelajar.GMI muncul sebagai juara keseluruhan dan
menerima piala pusingan daripada Mohd Mydin.Beliau berkata, karnival yang
dianjurkan buat pertama kali itu bertujuan merapatkan perhubungan sesama
pelajar dan juga kakitangan IKTM.Beliau berkata, program berkenaan akan
dianjurkan secara lebih besar dan meriah pada tahun depan agar lebih ramai
pelajar serta kakitangan IKTM dapat membabitkan diri.Miat yang mempunyai
kampus tetap di Sepang, Selangor bersetuju menjadi tuan rumah bagi karnival
tahun depan.“Karnival sukan seperti ini adalah program yang julung kali
diadakan dan dapat mempertemukan hampir semua pelajar dan kakitangan
IKTM untuk saling berkenalan dan beramah mesra.

• SEKOLAH YANG BERJAYA


• Perkembangan mutakhir sistem pendidikan di Malaysia kini menuntut
kebijaksanaan pendokongnya untuk merealisasikan wawasan pendidikan negara
dan citra Wawasan 2020. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah
menzahirkan sistem pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan menjadikan
Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu.
• Jesteru itu bagi menyahut cabaran tersebut, maka sekolah yang berjaya adalah
merupakan satu alternatif terbaik untuk dicapai. Merujuk kepada pelbagai
pendapat pengkaji-pengkaji seperti Morrison,K. Hopkins, D. Smith dan lain-lain
lagi adalah jelas bahawa sekolah yang berjaya boleh dicapai dan direalisasikan
sebagai satu instrumen dalam sistem pendidikan di Malaysia.
• Ciri-ciri sekolah berjaya adalah seperti mempunyai kepimpinan pengetua yang
dinamis dan berkesan , pengurusan kurikulum yang tersusun, pemantauan
ataupun penyeliaan yang baik dan lain-lain lagi. Ini merupakan di antara
elemen-elemen yang perlu ada bagi sesebuah sekolah yang dianggap sebagai
berjaya.
• Sesungguhnya sekolah yang berjaya bukanlah impian yang tidak boleh menjadi
kenyataan , malahan ia adalah sesuatu yang mampu dicapai sekiranya
mempunyai komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Semua pihak
sangat mengharapkan kejayaan sesebuah sekolah terutamanya sekiranya
sesebuah sekolah mencapai kejayaan dari segi kurikulum di mana peratus
kelulusan bagi sesuatu peperiksaan awam dapat dipertingkatkan. Saban tahun
selepas keputusan peperiksaan awam diumumkan, kerajaan dan pelajar serta
masyarakat akan memandang kepada peningkatan pencapaian pelajar.Ini
adalah kerana pelajar –pelajar pada hari ini merupakan pemimpin pada masa
akan datang. Dalam mencapai Wawasan 2020 iaitu menjadikan negara kita
sebagai sebuah negara yang maju , satu komitmen yang waja dan jitu adalah
diperlukan di kalangan pelajar-pelajar bagi menimba ilmu.
• Menurut Mahathir Mohamed (1995) sejarah telah membuktikan kepada kita
bahawa negara Jepun dan Jerman yang pernah kalah dalam peperangan dunia
telah bangun semula dan lebih maju daripada negara yang mengalahkan
mereka . Ini disebabkan mereka berani dan sanggup mengambil risiko serta
mempunyai nilai-nilai yang mulia dan berdisiplin di mana ini membolehkan
mereka maju dan mencapai kejayaan. Bagi melahirkan satu jenerasi yang
cemerlang , kerajaan perlu memberi komitmen yang sepenuhnya bagi
meningkatkan tahap kecemerlangan pendidikan. Jesteru itu satu reformasi
pendidikan bergerak begitu pantas apabila kementerian Pendidikan Malaysia
sedang mengadakan berbagai-bagai perubahan yang perlu untuk
membangunkan diri pelajar secara menyeluruh seperti memperkenalkan
penggunaan komputer sejajar dengan zaman ledakan maklumat , menubuhkan
sekolah Bestari dan sebagainya. Ini adalah kerana sistem pendidikan merupakan
wadah utama untuk mengubah pemikiran dan sahsiah pelajar dan menjadi alat
terpenting untuk menjayakan pembangunan negara.
• Bagi mencapai tujuan tersebut , keperluan untuk menjadikan sesebuah sekolah
itu sebagai sebuah sekolah yang berjaya adalah diperlukan. Sesebuah sekolah
itu dikatakan berjaya sekiranya mencapai prestasi yang baik di dalam akademik
, iklim sekolah yang merangsangkan pengajaran dan pembelajaran , komitmen
di kalangan guru, ibubapa , waris dan seluruh masyarakat malahan kepada gaya
kepemimpinan pihak pengurusan sekolah tersebut. Menurut Sulaiman Masri
(1996) , keluarga yang bahagia akan dapat melahirkan budaya cemerlang di
kalangan anak-anak. Begitulah juga di dalam melahirkan sebuah sekolah yang
berjaya di mana keadaan sekolah yang bahagia di kalangan warga sekolah akan
menjamin berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang sempurna di
kalangan pelajar-pelajar. Jesteru itu maka golongan muda akan membesar
sebagai seorang individu yang berkualiti di mana mereka akan bersedia
memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.
• Oliver (1994) telah menurunkan suatu model komitmen yang menghubungkan
ciri-ciri organisasi dan ciri-ciri individu . Dalam model ini , beliau menyatakan
jangkaan individu terhadap kerja disatukan dengan keadaan persekitaran kerja
bagi menghasilkan persepsi. Bagaimana persepsi ini mencetuskan sikap serta
perlakuan adalah bergantung kepada nilai-nilai individu serta keadaan
persekitaran. Sebagai contohnya , amalan penyeliaan , ganjaran dan
sebagainya. Sikap serta perlakuan ini akan menjadi daya pendorong kepada
cara kerja individu dalam satu bentuk sosialisasi , perubahan sikap dan
persekitaran kerja yang baik di dalam membentuk nama serta nilai kumpulan.
Ini adalah berkaitan dengan usaha bagi mencapai kejayaan sesebuah sekolah
itu di mana setiap insan yang terlibat sama-sama mengemblengkan tenaga bagi
mencapai tujuan yang tersebut,

KONSEP SEKOLAH YANG BERJAYA


• Sekolah yang berjaya boleh ditakrifkan sebagi sebuah sekolah yang bukan
sahaja mencapai kecemerlangan akademik yang baik malahan memberi suasana
yang selesa dan teratur serta mempunyai rasa tanggungjawab di kalangan pihak
pengurusan , guru-guru dan pelajar-pelajar bagi mencapai aspirasi yang
terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Negara.

ELEMEN-ELEMEN SEKOLAH YANG BERJAYAKepemimpinan Pengetua yang dinamis dan berkesan:
• Penampilan diri
• Kesihatan fizikal dan mental yang sihat
• Beramanah , ikhlas, ada sense of humor dan tidak mementingkan diri sendiri
• Berkeyakinan diri yang tinggi
• Mahir berkomunikasi
• Ketrampilan pentadbiran
• Kebolehan menganalisa masalah
• Kebolehan membuat keputusan
• Keperluan pengurusan organisasi
• Sensitiviti
Ketrampilan interpersonal
• Kemahiran kaunseling
• Kemahiran membina pasukan
• Kemahiran penyelesaian konflik
• Kemahiran pengurusan tekanan dan masa
• Akauntabiliti
Pengurusan kurikulum yang tersusun
• Pengurusan Pra Pengajaran dan Pembelajaran
• Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan peringkat yang terpenting
dalam pendidikan di sekolah. Sekiranya kita mempunyai proses pengajaran dan
pembelajaran yang mantap dan canggih sudah pasti penghasilan pelajar yang
dihasilkan akan lebih bermutu dan mencapai matlamat Dasar Pendidikan
Negara. Oleh itu , bidang pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta
pemantauan seharusnyalah diberi perhatian utama oleh setiap pengurus
sekolah.

Guru berkualiti aspirasi negara


• Berita Harian - 15/05/02
• SOALAN (S): Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Kementerian
Pendidikan berdasarkan tema Hari Guru tahun ini?
• JAWAPAN (J): `Guru Berkualiti Aspirasi Negara’ dipilih sebagai tema Hari Guru
2002 bertepatan dengan persediaan negara menghadapi cabaran pendidikan era
globalisasi abad ke-21 yang menuntut anjakan paradigma dan perkembangan
minda guru. Guru berkualiti adalah aspirasi negara dalam merealisasikan
wawasan pendidikan yang berhasrat mempertingkat pencapaian bermula dari
prasekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Selain itu, memperbaiki
ekuiti bagi pendemokrasian pendidikan sama ada di bandar mahupun luar
bandar dan kawasan pedalaman; mempertingkat kualiti, kecekapan dan
kecemerlangan secara menyeluruh; pengukuhan dan peningkatan kecekapan
sistem pengurusan institusi, pengurusan maklumat, pemantauan dan penilaian
program; serta peningkatan aktiviti penyelidikan.
• Warga pendidik perlu melengkapi diri dengan ciri berkualiti bagi membawa
tahap pendidikan negara ke era lebih cemerlang dan seterusnya menghasilkan
sistem pendidikan bertaraf dunia. Ciri positif yang perlu dimiliki guru berkualiti
untuk memenuhi aspirasi negara ialah cergas, beriman, berilmu, berkemahiran,
berdisiplin dan berakhlak mulia, selain mempunyai daya fikiran kreatif, kritis
serta inovatif.
• Pendidik berkualiti juga dituntut mempunyai sahsiah baik, pengetahuan terkini,
yakni mengamalkan pendidikan sepanjang hayat dan budaya kerja positif. Bagi
melengkapkan diri dengan ciri berkenaan, guru perlu mempunyai jati diri yang
mantap, lebih komited dalam profesion keguruan serta bersemangat untuk
menghadapi cabaran pendidikan yang kian mencabar.
• Tema ini tepat dan sesuai dengan peranan guru kini dalam menyempurnakan
hasrat serta cita-cita negara untuk melahirkan pelajar yang bakal menjadi
warga negara berkualiti. Ia mencakupi kepelbagaian disiplin ilmu, penampilan
akhlak mulia, mahir menyesuaikan tingkah laku dalam pelbagai keadaan
(skillful behaviour), bertoleransi, berkomunikasi secara berkesan dan jati diri
terhadap negara, sejajar arus perdana Malaysia untuk mencapai matlamat
negara maju siber. Sebelum seseorang pelajar atau warga negara dilahirkan
sebegini rupa, langkah pertama bermula daripada kualiti guru itu sendiri.
• Tema berkenaan tidak bermakna guru sebelum ini tidak berkualiti tetapi kita
berpegang kepada konsep kualiti yang merangkumi penambahbaikan
berterusan. Kualiti juga merujuk kepada satu piawai tinggi yang perlu dicapai
selaras kesesuaian serta keperluan masyarakat dan negara.
• Tema Hari Guru tahun ini menunjukkan kepada masyarakat betapa penting dan
kritikal peranan guru dalam memenuhi hasrat serta harapan negara ke arah
persediaan pendidikan dalam abad ke-21 ini serta membangunkan sistem
pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia di Malaysia. Kita perlu ingat bahawa
kemakmuran negara yang kita nikmati hari ini adalah sebahagian daripada
kejayaan dicanai dan dibentuk oleh guru bermula dari bilik darjah sehinggalah
di luar sekolah.
• S: Apakah keistimewaan upacara sambutan tahun ini dan sebarang
pembaharuan yang dilakukan dari segi penganugerahan?
• J: Sambutan Hari Guru sentiasa istimewa kerana ia memberi penghormatan dan
pengiktirafan kepada pengorbanan pendidik. Tahun ini, kita masih meneruskan
anugerah seperti tahun sebelumnya, termasuk Tokoh Guru, Guru Inovatif dan
Sekolah Harapan Negara. Pemenang anugerah juga dijemput ke majlis
pelancaran sambutan ini. Insya-Allah pada tahun depan, kita akan
memperkenal Anugerah Sekolah Selamat, satu konsep yang baru dan sudah pun
dilancarkan Menteri Pendidikan di Sungai Petani, Kedah, 6 Mei lalu.
• Tahun ini, kita juga akan melancarkan beberapa buku hasil nukilan dan
pendapat kaum guru. Pusat Perkembangan Kurikulum dan Institut Aminuddin
Baki, masing-masing menghasilkan koleksi terbitan sempena sambutan Hari
Guru ini.
• Di samping itu, Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Pendidikan Guru
(BPG) dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia akan melancarkan buat pertama
kalinya, empat buku yang ditulis oleh guru. Ini selaras dengan konsep dan
tanggapan `guru sebagai penulis’ yang kita cuba ketengahkan. Guru menulis
pengalaman mereka, di samping menerapkan nilai murni kepada murid. Buku
ini adalah koleksi pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan pelajar di
bilik darjah atau sekolah. Antara buku dalam bahasa Melayu dan bahasa
Inggeris yang dilancarkan sempena Hari Guru di Sabah ialah `Secawan Kopi
Daripada Guru’ dan `A Bouquet Of Flowers by Teachers’.
• S: Apakah yang sedang dan akan diusahakan oleh Kementerian Pendidikan
untuk memastikan kepentingan guru, sekali gus mempertingkat martabat
golongan itu di negara ini?
• J: Usaha yang dilakukan bagi memartabatkan profesion keguruan adalah
berterusan. Seperti yang kita nyatakan dalam sambutan Hari Guru tahun lepas
(temanya: Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Semua), usaha
ini terletak di tangan semua pihak.
• Dalam konteks ini, kementerian memberi penekanan berat terhadap kualiti dan
latihan dalam pendidikan guru. Guru, sama ada bakal guru atau guru sedang
berkhidmat, harus diberi latihan profesional dan berkualiti secara berterusan,
di samping memenuhi keperluan dan aspirasi negara apalagi dalam era
globalisasi.
• Lebih ramai guru akan berpeluang mempertingkat tahap kelayakan akademik
dan profesionalisme melalui pelbagai program latihan, termasuk Program
Pensiswazahan dan Program Pembangunan Staf bagi guru yang berminat
menyambung pelajaran ke peringkat sarjana dan kedoktoran dalam bidang
kritikal seperti Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Tahun ini saja, sebanyak
RM 98.7 juta akan dibelanjakan bagi program Latihan Dalam Perkhidmatan
(LDP) yang mensasarkan seramai 150,000 guru mengikuti kursus jangka pendek
dan panjang. Jumlah peruntukan bagi LDP ini bertambah hampir 64 peratus
berbanding tahun lalu (RM 60.1 juta)
• Kementerian juga mempergiat lagi pelaksanaan kursus pendek di bawah
kelolaan jabatan pendidikan negeri (JPN) dan pejabat pendidikan daerah (PPD)
bagi tujuan:
• membiasakan guru dengan pelbagai perubahan yang berlaku, baik dari segi
perubahan kurikulum, perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT),
mahupun pengurusan tingkah laku pelajar.
• meningkatkan kecekapan guru dalam pengajaran di bilik darjah, khususnya
dalam pengajaran Sains dan Matematik serta Bahasa Inggeris
• Untuk menjayakan program latihan, khidmat guru cemerlang, jurulatih utama
yang dilatih di bawah program `Malaysian Trainer Development Programme'
seperti Bahasa Inggeris, dan kakitangan sumber yang mempunyai kepakaran
dalam bidang masing-masing diperlukan. Seramai 63,542 guru dari seluruh
negara dijangka mendapat latihan melalui kaedah ini.
• Usaha kementerian dalam konteks meningkatkan kualiti guru juga dapat dilihat
apabila latihan guru dinaikkan taraf sijil kepada diploma dan meletakkan syarat
lulus Bahasa Inggeris dan Matematik, selain kelayakan asas Sijil Pelajaran
Malaysia dengan lima kepujian untuk program LDP supaya guru lebih bersedia
menghadapi era globalisasi.
• S: Apakah masalah yang dikenal pasti masih melingkungi profesion keguruan
negara?
• J: Usaha penambahbaikan perkhidmatan pendidikan adalah usaha semua pihak
yang dilakukan secara berterusan. Ia memerlukan kerjasama dan sokongan
semua pihak dari dalam dan luar sistem pendidikan itu sendiri.
• Dengan jumlah kakitangan yang besar, iaitu 300,000 daripada satu juta
kakitangan kerajaan, sudah tentu ia memerlukan satu pendekatan bijak serta
berhikmah dalam menangani apa juga isu dan masalah. Dengan bilangan ramai
ini, kementerian sentiasa menambah dan mencari ruang dan peluang bagi
meningkatkan kebajikan guru.
• Sebarang perubahan membabitkan profesion ini sudah tentu turut membabitkan
perubahan pelbagai aspek lain yang kemungkinan menimbulkan kesan kepada
perkara lain. Namun, ini tidak bermakna kita berhenti dan tidak melaksanakan
usaha menjadikan profesion ini lebih dihormati dan dipandang tinggi oleh
masyarakat.
• Dengan kepimpinan dan kewibawaan Menteri, Timbalan-timbalan Menteri,
Setiausaha Parlimen serta pengurusan kementerian, kita yakin sistem
pendidikan negara akan lebih berkesan, mantap dan berfokus.
• S: Kebelakangan ini, pelbagai isu melanda profesion keguruan tanah air,
termasuk pengasingan pelajar yang kini sudah selesai. Adakah senario
sedemikian menjejaskan imej dan kredibiliti keguruan?
• J: Saya percaya semua pihak sudah menerima keputusan dan pendapat
jawatankuasa bebas. Saya yakin dengan penjelasan yang diberi oleh
jawatankuasa itu, imej dan kredibiliti keguruan tidak terjejas, malah
bertambah kukuh. Semua pihak sekarang bertanggungjawab untuk
menterjemahkan saranan jawatankuasa bebas yang dikemukakan dalam
laporannya kepada bentuk tindakan dan pelaksanaan.
• S: Apakah pendapat Datuk mengenai pandangan pihak tertentu bahawa
golongan guru kini semakin kurang memberi komitmen sepenuhnya terhadap
tanggungjawab sebagai pendidik dan secara langsung menyebabkan mereka
semakin kurang dihormati masyarakat?
• J: Saya tidak bersetuju dengan pandangan bahawa golongan guru kini semakin
kurang memberi komitmen sepenuhnya terhadap tanggungjawab sebagai
pendidik. Saya katakan demikian kerana prestasi sekolah secara keseluruhannya
tahun demi tahun semakin baik sama ada dari segi akademik mahupun bidang
lain. Pencapaian kita dalam bidang seperti Sains dan Matematik dengan negara
maju, tidak jauh ketinggalan.
• Bidang perguruan sebenarnya sudah menjadi profesion diminati berdasarkan
bilangan permohonan berbanding tempat ditawarkan. Guru semakin berminat
untuk meningkatkan kelayakan, khususnya dalam bidang akademik sehinggalah
ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. Mereka menggunakan peluang
mengikuti pelbagai program pensiswazahan dan latihan disediakan oleh
kementerian.
• Kementerian Pendidikan melalui BPG memang menyediakan latihan
praperkhidmatan kepada bakal guru bagi memastikan mereka layak dan
profesional dalam tugas. Ketika berkhidmat pula, kementerian melalui pelbagai
saluran seperti JPN, PPD dan juga sekolah, menyediakan kursus dan latihan,
sama ada berbentuk pedagogi mahupun pengurusan. Latihan dan pembangunan
staf kepada guru adalah antara tumpuan diberi untuk mengekal dan
meningkatkan motivasi serta komitmen guru terhadap tugas.
• Pendidikan mempunyai `pemegang amanah’ yang ramai dan sudah pasti setiap
ahli masyarakat memberi perhatian kepada apa saja isu ditimbulkan berkaitan
pendidikan. Menyedari hakikat ini, kita mengalu-alukan maklum balas daripada
`pemegang amanah’ bagi mempertingkatkan kebajikan guru dan kualiti
pendidikan.
• Dalam konteks ini, kementerian sudah, sedang dan akan terus memperhebat
usaha meningkatkan kebajikan guru, sekali gus turut membabitkan pelajar.
Sebagai contoh dalam reka bentuk sekolah baru, kementerian memastikan
ruang kerja lebih luas dan selesa disediakan untuk guru. Kemudahan lain
seperti komputer dan hawa dingin disediakan di tempat kerja atau bilik guru
untuk meningkatkan komitmen guru bekerja. Di samping itu, sekolah sedia ada
juga dinaikkan taraf supaya kemudahan, khususnya keselesaan tempat kerja,
dapat ditingkatkan.
• S: Bagaimanakah guru harus bersedia menghadapi cabaran globalisasi?
• J: Arus globalisasi adalah gelombang besar dan hebat pada hari ini.
Perkembangan ICT dalam arus globalisasi memberi tuntutan baru terhadap
sistem pendidikan seperti k-ekonomi, iaitu satu sistem ekonomi berpaksikan
ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sudah tentulah kita tidak boleh tertinggal,
malah wajar memanfaatkannya. Arus perubahan menuntut pendidik
mempunyai `competitive edge’. Ini bermaksud semua pihak di pelbagai
peringkat pemimpin, pengurus pendidikan dan guru di bilik darjah mesti
mempunyai `critical competency’.
• Seperti disarankan Perdana Menteri, guru harus menjadi fasilitator berkesan.
Menjadi fasilitator bermaksud mereka perlu mempunyai ilmu, berketrampilan,
bermaklumat dan mengamalkan nilai tinggi dan mulia. Mereka menjadi
fasilitator ilmu pengetahuan dan penyebar nilai murni. Untuk ini, mereka perlu
menguasai bahasa yang menjadi medium kepada ilmu berkenaan. Dalam
konteks ini, guru harus menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa - bilingual.
Selain bahasa Melayu, mereka harus menguasai bahasa antarabangsa lain
seperti bahasa Inggeris.
• Guru perlu menguasai kemahiran dalam bidang ICT serta menggunakan
teknologi ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. Untuk
membolehkan penguasaan ICT, guru harus menguasai bahasa perhubungan
dalam penyaluran ilmu. Seorang guru yang `bilingual’ akan memudahkan proses
P&P di bilik darjah, di samping diri sendiri dapat meraih ilmu dengan lebih
mendalam melalui bahan bacaan yang lebih intensif serta ektensif.
• Saya sudah nyatakan bahawa peranan guru dalam era globalisasi ini juga perlu
bersifat global, sebagaimana tema Hari Guru tahun ini `Guru Berkualiti Aspirasi
Negara’. Tema ini dipilih kerana melalui guru berkualiti saja kita dapat
merealisasikan aspirasi negara, khususnya dalam era globalisasi ini. Guru
berkualiti diperlukan untuk menghadapi era globalisasi dan ledakan maklumat
ini.
• Penguasaan ilmu akan menjadi teras penting dalam menghadapi cabaran
globalisasi ini. Negara amat mementingkan ilmu pengetahuan dan pendidik
sentiasa digalakkan untuk menambah ilmu selaras perkembangan semasa. Anak
didik di bilik darjah semakin matang serta cerdik dan untuk itu, guru perlu
lebih ke depan dari segi penguasaan ilmu, baik secara teori mahupun amali.
• Dalam hal ini, guru harus terus menjadikan budaya ilmu sebagai asas
kecemerlangan.
• Pada masa sama, nilai dan budaya ketrampilan pendidikan harus diambil
pertimbangan. Selaku seorang profesional dalam bidangnya, kemahiran perlu
diperbaharui dan dipertingkatkan. Guru harus peka dengan perkembangan
semasa, terutama perubahan budaya dan keperluan pendidikan.
• Dalam era ini juga, kita harus bersedia untuk melakukan `benchmarking' atau
belajar daripada yang terbaik bagi mendapatkan amalan terbaik. Kita percaya
ini akan menyebabkan kita sentiasa cemerlang dan ke depan daripada orang
lain.
• S: Akhir sekali, apakah pesanan khusus daripada Datuk kepada guru sempena
Hari Guru 2002?
• J: Guru harus merebut peluang yang ada bagi meningkatkan kualiti dan
kecemerlangan diri supaya menjadi guru berkesan dan dihormati. Latihan yang
diterima sebelum menjadi guru seharusnya memenuhi piawai kualiti profesion
keguruan dari segi akademik, pedagogi, ketrampilan, sikap dan sahsiah.
• Ketika berkhidmat sebagai guru pula, sama ada di bandar ataupun pedalaman,
usaha untuk menguasai ilmu tidak seharusnya terhenti. Kementerian sudah
menyediakan ruang serta peluang di peringkat sekolah, daerah, negeri dan
kementerian untuk memenuhi hasrat ini. Pelbagai kursus dalam perkhidmatan
jangka pendek dan panjang disediakan. Semuanya merangkumi aspek
peningkatan akademik, profesionalisme dan pembangunan staf.
• Saya menyeru supaya guru merebut peluang untuk meningkatkan tahap
kelayakan akademik masing-masing kerana ini sekali gus akan memberi
kekuatan dan kelebihan sama ada akademik, ketrampilan diri mahupun
material. Dalam hal ini, kementerian menyediakan saluran khas seperti
Program Pensiswazahan Khas Pendidikan Guru, program berkembar dengan
institusi pengajian tinggi luar negara dan Program Pensiswazahan Sepenuh Masa
(dengan separuh gaji). Kementerian juga sudah menetapkan sasaran guru di
semua sekolah menengah siswazah menjelang 2005 dan 50 peratus guru
siswazah di sekolah rendah menjelang 2010. Sebagai guru, kita sudah berikrar
dan berjanji untuk menjadi guru yang baik dan profesional. Janji, ikrar dan
iltizam ini kita perbaharui setiap tahun, khususnya pada Hari Guru ini. Kita juga
sudah berjanji, antara lain untuk sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat,
bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab,
sebagaimana yang tercatat dalam Aku Janji yang kita tandatangani.
• Kita sama-sama bertanggungjawab untuk merealisasikan tema Hari Guru tahun
ini. Semua pihak perlu bermuafakat, saling membantu dan berusaha
bersungguh-sungguh untuk membina negara dan bangsa yang maju, bersatu
padu serta mempunyai jati diri mantap. Aspirasi negara dapat dicapai jika
semua pihak -guru, ibu bapa dan masyarakat - sanggup berkorban dan
memberikan komitmen masing-masing.
• Kepercayaan dan sokongan padu perlu diberi kepada kementerian dan kerajaan
untuk terus mempelbagai dan meningkatkan usaha bagi mencapai kemajuan
serta kemakmuran negara. Saya percaya usaha ini akan dapat melahirkan guru
berkualiti, sekali gus memenuhi aspirasi negara.
• Usaha memperkasa sistem pendidikan kita bermula dari peringkat prasekolah,
rendah sehingga menengah, perubahan sikap dan minda seluruh komuniti
pendidikan. Sokongan dan keprihatinan masyarakat serta ibu bapa akan
membantu usaha ini.
• Saya percaya dengan sokongan dan komitmen semua pihak bagi menjayakan
agenda pendidikan negara seperti dalam Wawasan Pendidikan Negara dan
Wawasan 2020, kita akan dapat meraih hasilnya pada hari muka.
• Teruskanlah budaya kerja kuat dan cemerlang semoga anak didik kita hari ini
akan menjadi pemimpin masa depan dalam usaha meneruskan perjuangan
memartabatkan bangsa dan negara.

• Pendidikan penentu kejayaan bangsa, negara


• ALHAMDULILLAH kita bersyukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izin dan
hidayah-Nya, kita dapat bersama dalam dewan ini untuk menjayakan
Konvensyen Perdana Pendidikan Kebangsaan yang julung kali diadakan. Saya
ingin mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan dan terima kasih
kepada penganjur kerana memberi peluang kepada saya hadir bersama dalam
himpunan besar komuniti guru bagi mencetuskan wacana tentang pendidikan
negara.
• Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan
generasi yang akan mengambil alih daripada generasi semasa. Pendidikan
bukan saja dipertanggungjawab untuk membekal generasi baru dengan ilmu
pengetahuan, tetapi juga untuk menyemai nilai hidup yang boleh menentukan
jaya atau tidaknya masyarakat dan bangsa. Jika nilai yang disemai itu buruk,
maka buruklah masyarakat dan jika murni, maka akan berjayalah masyarakat.
Jika budaya iaitu jumlah nilai yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat itu tidak
sesuai dengan kemajuan, penyemaian nilai yang sesuai oleh pendidik boleh
memulih dan memajukan masyarakat itu semula. Ilmu pengetahuan tanpa nilai
yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya.
Nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan
masyarakat yang berjaya. Memang benar ibu bapa juga bertanggungjawab
untuk menyemai nilai hidup yang baik. Tetapi, ibu bapa mungkin tidak terlatih
sama ada berkenaan nilai yang patut menjadi pilihan atau pun dengan cara
yang berkesan untuk menyemainya. Sebaliknya, pendidik adalah orang yang
terlatih dan mereka terbabit dengan pembentukan peribadi murid dan
penuntut dalam jangka waktu yang lebih panjang, sewaktu umur murid dan
penuntut lebih impressionable iaitu umur pada waktu mana persepsi dan
penerimaan pengaruh adalah terbuka.
• Justeru, pendidikan yang lebih bertanggungjawab untuk membentuk generasi
baru yang lebih berpengetahuan dan berperibadi yang sesuai dengan kejayaan.
Bagi masyarakat yang sudah pun memiliki budaya yang sesuai dengan kemajuan
perkembangan budaya ini tidak menjadi masalah. Pendidik yang lahir dan
membesar dalam masyarakat sudah tentu telah menerap budaya yang sesuai.
Tetapi, jika sesuatu masyarakat itu tidak mempunyai budaya yang sesuai,
pengembangan budaya baru yang lebih sesuai perlu diusaha secara sengaja
dengan melatih dan menyebar nilai yang baik kepada pendidik terlebih dahulu.
Jika pendidik sudah terima dan menerap budaya baru ini dan dilatih secara
khusus untuk menyemaikannya di kalangan murid dan pelajar, maka proses
membentuk budaya baru yang sesuai dengan kemajuan boleh dilaksanakan
dengan berkesan oleh pendidik.
• Dalam dunia terdapat bangsa yang maju, bangsa yang kurang maju dan bangsa
yang daif. Perbezaan di antara kemajuan bangsa ini berpunca daripada nilai
hidup, iaitu budaya yang dipegang dan diamal oleh bangsa berkenaan. Sumber
alam yang kaya, cuaca yang segar, faktor geografi dan lain-lain tidak
mempunyai kesan seperti budaya. Sebab itu di negara yang sama, bangsa yang
berlainan, iaitu berbudaya yang berlainan, mencapai kemajuan yang berbeza.
Bangsa yang sama juga, jika berpegang kepada nilai yang berlainan tidak akan
sama kemajuan mereka. Di Malaysia budaya Melayu dan budaya Cina amat
ketara perbezaannya. Sementara budaya Cina memberi penghargaan yang amat
tinggi kepada penguasaan ilmu pengetahuan, budaya Melayu tidak begitu
menghargai ilmu. Kita lihat anak Melayu walaupun, diberi peluang tidak
menuntut sekuat anak Cina. Justeru, prestasi anak Melayu dan anak Cina
berbeza secara ketara. Bukanlah anak Melayu mempunyai otak yang kurang
baik. Dari segi kecerdasan otak Cina atau Melayu atau orang putih lebih kurang
sama saja. Tetapi, budaya Cina begitu kuat menekan tuntutan ilmu sehingga
mereka dan ibu bapa mereka menumpu bersungguh-sungguh kepada
mempelajari ilmu oleh anak mereka. Ramai daripada mereka mengorbankan
sebahagian besar daripada pendapatan mereka untuk membiayai pelajaran
anak. Ada juga ibu bapa Melayu yang berbuat demikian, tetapi bilangan mereka
tidak ramai. Selain itu, orang Cina menerap nilai yang diajar oleh Confucius
dalam urusan hidup mereka. Nilai ini mempunyai banyak yang ditafsir sebagai
nilai murni dan membantu pemilikan sikap yang menjayakan urusan hidup
mereka. Agama Islam memberi lebih banyak panduan akan nilai hidup kita
sebagai orang Islam, tetapi majoriti daripada kita tidak mengamalkannya.
• Orang Islam disuruh menuntut ilmu sehingga ke negara China, tetapi kita orang
Melayu tidak sanggup bersusah payah untuk menghadapi cabaran seperti yang
perlu dihadapi oleh orang Islam pada zaman Nabi jika mereka ingin menuntut
ilmu di negara China. Penuntut Melayu tidak pun belajar dengan bersungguh-
sungguh setelah menerima pelbagai jenis bantuan dan kemudahan. Sebab itu
kita bermasalah untuk memasuki 55 peratus anak Melayu ke universiti kerana
kelulusan yang tidak cukup tinggi. Kerap kali ramai anak Cina yang lebih layak
terpaksa ditolak. Prestasi anak Melayu di universiti tidak sebegitu baik kerana
setelah dimasukkan ke universiti, mereka tidak menumpukan sepenuh masa dan
tenaga kepada mempelajari ilmu, tetapi sebaliknya mereka melibatkan diri
dengan kegiatan lain. Pendedahan ini mungkin menyakitkan hati pihak
tertentu, tetapi perbezaan budaya di antara Cina dan Melayulah yang
menyebabkan Dasar Ekonomi Baru sukar dicapai. Kerana ingin kaya cepat,
saham, lesen, permit, kawasan balak dan lain-lain lagi dijual dengan segera
kepada orang lain. Walaupun, orang lain terpaksa tanggung kos pembelian
kawasan ini, mereka masih boleh untung dan berjaya. Jika kita ingin
mengimbangkan prestasi kaum di Malaysia nilai hidup dan budaya yang
menghalang pencapaian kemajuan perlu dikikis.
• Bagi anak Melayu mereka perlu diperkenalkan dan diasuh dengan nilai Islam
yang semuanya murni. Tidak ada sesuatu yang disuruh oleh agama Islam yang
akan merugikan kita jika kita tidak sengaja menyalahtafsir ajaran Islam.
Umpamanya, perjanjian mesti ditulis dan menjadi tanggungjawab orang Islam
untuk menunaikan janji ini. Jika dibuat janji mulut pun ikatannya dianggap
sama kuat dan merupakan ikrar yang mesti ditunaikan. Tetapi, ramai orang
Islam yang mungkir janji tanpa rasa bersalah. Kerana tidak berpegang kepada
ajaran Islam maka pencapaian orang Melayu tidaklah seperti yang sepatutnya.
Pendidik bukan saja bertanggungjawab untuk menyampai ilmu kepada murid
dan penuntut.
• Pendidik juga bertanggungjawab untuk membentuk peribadi yang mulia yang
boleh berjaya, di samping memberi tekanan kepada soal nilai hidup yang mulia
dan budaya yang sesuai dengan kejayaan. Dengan perkataan lain, pendidik
menentukan jaya atau tidaknya sesuatu bangsa, sesuatu negara, sesuatu
tamadun. Mungkin peranan ini yang diletak pada bahu pendidik dianggap
terlalu berat. Tetapi, hakikatnya faktor lain yang mempengaruhi pembentukan
peribadi rakyat sesebuah negara, seperti didikan ibu bapa, budaya yang sedia
ada yang diamalkan oleh rakyat negara, amalan agama sebangsa serta
persekitaran tidak memberi kesan seperti peranan pendidik. Lagi pun jika
perubahan hendak dibuat kepada budaya bangsa, pendidiklah yang perlu
memainkan peranan utama. Di Malaysia kita tahu jika kita ingin
mengimbangkan kejayaan orang Melayu dengan bangsa yang maju di dunia,
maka perubahan nilai hidup dan budaya mesti diusahakan di kalangan anak
Melayu. Mereka perlu diasuh dengan nilai Islam yang sebenar, bukan yang
sengaja dikembangkan sekarang oleh pihak yang mempunyai kepentingan lain.
• Sebenarnya, pada waktu ini nilai dan budaya yang dikembangkan di kalangan
pelajar kita adalah lebih buruk daripada dahulu. Sebab itu walaupun mereka
memperoleh ilmu, sumbangan mereka kepada pembangunan masyarakat tidak
begitu baik. Justeru, amat penting sekali pendidik sendiri dilatih dalam bidang
penyebaran nilai dan budaya kepada pelajar di bawah mereka. Tetapi,
bagaimanakah nilai dan budaya ini akan diketahui oleh pendidik? Untuk ini,
pensyarah dalam kolej perguruan perlulah dilengkapi dengan pengetahuan
berkenaan peranan budaya dan nilai hidup dalam menentukan jaya atau
tidaknya sesuatu bangsa. Pengetua dan pensyarah kolej perguruan perlu
menyampaikan kepada bakal guru akan nilai yang hendak diterapkan dan
budaya yang hendak dibentuk. Pengetua dan pensyarah perlu diberitahu dan
dilengkapi dengan segala-gala yang dianggap penting untuk disampaikan kepada
guru pelatih. Dengan itu, pendidik yang mendidik anak-anak kita akan berjaya
menyemaikan nilai yang mulia di kalangan warganegara akan datang dan
membentuk budaya yang sesuai dengan kejayaan bangsa.
• Peranan yang perlu dimainkan oleh pendidik dalam pembentukan peribadi yang
mulia dan budaya yang boleh membawa kejayaan tidak kurang pentingnya
berbanding dengan penyampaian pelbagai ilmu kepada murid dan penuntut. Ini
adalah kerana ilmu yang diperoleh boleh disalahgunakan. Orang yang
berpengetahuan dan cerdik boleh menjadi penjenayah yang lebih cekap. Kesan
perbuatan mereka tentu lebih buruk kerana mereka berilmu. Demikian jika
kerana kelulusan tinggi mereka maka mereka memegang jawatan yang tinggi
tanpa dikawal oleh nilai murni, mereka mungkin akan menyalahgunakan kuasa
mereka seperti terlibat dengan rasuah. Sebaliknya, mengawal nafsu dan diri
lebih mudah dilakukan apabila seseorang itu memiliki nilai hidup yang baik.
Pegawai akan dapat memperingati diri keburukan jenayah yang hendak
dilakukan, balasan yang akan diterima dan lebih penting lagi ialah perasaan
malu dan tidak senang hati apabila terlibat dengan jenayah. Sama ada
sesebuah negara dipenuhi dengan rakyat yang berilmu bergantung kepada
pendidik di pelbagai peringkat. Dahulu kita berpendapat bahawa pelajaran dan
penerapan ilmu adalah sesuatu yang dibuat ketika kecil. Apabila dewasa kita
berhenti belajar kerana kita akan bekerja untuk menyara hidup.
• Hari ini proses mempelajari dan menguasai ilmu tidak terhad kepada masa kecil
atau sebagai remaja. Pembelajaran ilmu adalah proses berterusan yang tidak
boleh dihentikan. Selain daripada itu, ilmu yang dituntut perlu mempunyai
kaitan yang rapat dengan kerja yang hendak dibuat. Dahulu kelulusan dalam
bidang sastera dianggap melayakkan seseorang untuk membuat apa saja kerja;
menjadi pentadbir, pengurus, pekerja mahir dan bermacam lagi. Hari ini
setelah mendapat pelajaran asas yang umum, pelajaran dan latihan yang
khusus perlu dibuat sebelum seseorang dianggap layak untuk membuat kerja
tertentu. Semakin lama pengkhususan menjadi semakin tepat. Pendidik
memainkan peranan di semua peringkat. Pendidik yang terlatih dan cekap
dapat memindahkan ilmu dengan berkesan kepada pelajar. Oleh kerana bidang
pelajaran sudah menjadi lebih khusus dan tepat, pendidik juga perlu memiliki
ilmu yang sama tepat. Walaupun pelajaran seumur hidup tidak formal dan tidak
memerlukan pendidik, namun penyediaan bahan dan teks tetap bergantung
kepada pendidik yang terlatih dalam bidang berkenaan. Yang jelas ialah di
zaman ini peranan pendidik semakin bertambah dan semakin luas apabila
pelajaran jarak jauh berkembang dengan lebih pesat.
• Permintaan untuk pendidik tentulah meningkat dan ini bermakna profesion
pendidik dapat sekali lagi menjadi karier yang amat menarik. Justeru, pendidik
di semua peringkat perlu membuat persediaan untuk mengguna teknologi baru
seperti komputer, CD dan Internet untuk memperluaskan liputan pengajaran
yang boleh dibuat mereka. Seperti mana kita tahu Malaysia telah menyediakan
infrastruktur yang canggih untuk multimedia dan zaman maklumat. Untuk
menyampaikan ilmu kepada seberapa ramai penuntut melalui pengajaran jarak
jauh teknik baru perlu diteroka. Ini membabitkan penyediaan ‘software’ yang
dapat memudahkan pembelajaran, umpamanya penggunaan gambar tiga
dimensi, ‘computer animation’, dialog antara pendidik dengan pelajar,
penilaian prestasi, pakej pelajaran pelbagai ilmu dan seribu satu lagi cara yang
memudahkan penerapan ilmu oleh semua pelajar walaupun IQ mereka tidak
begitu tinggi. Sebenarnya semua orang dapat menambah ilmu pengetahuan
mereka, termasuk dalam bidang yang relevan kepada kerja dan tugas mereka
melalui kemudahan komputer dan ‘software’ yang semakin banyak dan semakin
canggih. Zaman maklumat dan teknologi komunikasi membuka peluang yang
luas kepada pendidik. Mereka tidak lagi terhad kepada bilik darjah. Dalam
sekolah sekali pun ada kemungkinan seorang pendidik mengajar pelajar dalam
dua atau tiga bilik darjah dalam mata pelajaran yang berlainan, tetapi di masa
yang sama.
• Sekolah bestari yang telah disediakan oleh kerajaan bukan saja akan
meningkatkan kecekapan pelajar dalam penggunaan komputer dan alatan
canggih yang lain, tetapi juga memberi peluang kepada guru meneroka dan
mencipta cara baru mengajar yang lebih berkesan daripada cara yang telah
diperkenalkan melalui ‘software’ yang sedia ada. Tidak ada had kepada
kebolehan komputer dalam mempermudahkan segala proses termasuklah
proses mendidik dan mengembangkan ilmu di kalangan pelajar, sama ada yang
memang pintar atau pun yang kurang cerdik atau pandai. Zaman maklumat
akan mewujudkan masyarakat yang lebih berpengetahuan dan lebih bijak. Dan
pendidik akan memainkan peranan utama dalam pembentukan masyarakat yang
berilmu ini. Bagi Malaysia, matlamat atau sasaran kita sudah pun ditentukan.
Kita ingin menjadi negara maju menjelang 2020. Untuk mencapai wawasan ini,
kita perlu kepada rakyat yang lebih produktif, yang mampu bersaing dengan
bangsa lain di dunia. Apakah mungkin kita kejar matlamat ini sedangkan
sasaran ini sering berubah? Di waktu kita menyuarakan buat pertama kali
Wawasan 2020, kita masih lagi berada di zaman industri. Kita yakin kita oleh
menguasai segala ilmu dan teknik untuk menjadikan negara kita sebuah negara
industri yang mampu mengeluarkan apa saja barang buatan. Tetapi, hari ini
kita berhadapan dengan paradigma baru, iaitu negara yang maju perlu
menguasai teknologi dan penggunaan maklumat secara yang boleh
meningkatkan produktiviti. Untuk ini kita perlu menguasai ilmu yang baru
diperkenalkan, bahkan kita perlu mencipta ilmu yang baru.
• Sasaran kita sudah berubah dan berubah secara radikal. Wawasan 2020 yang
kita bayangkan pada 1991 tidak sama dengan Wawasan 2020 yang dapat kita
gambarkan hari ini. Mungkin juga ia akan berubah lagi dalam jangkamasa 20
tahun sebelum tiba 2020. Rakyat Malaysia di semua peningkat perlu sedar
hakikat ini untuk menangani sasaran yang sering berubah ini. Sama ada kita
berjaya atau tidak bergantung kepada banyak faktor, antaranya ialah
kemampuan kita menerap dan mempergunakan ilmu untuk meningkat daya
pengeluaran dan daya saing kita. Jika kepemimpinan pendidik kita berwibawa
dan sanggup menghadapi cabaran yang akan datang ini, jika mereka bersedia
meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dan cekap pula di
dalam mendidik pelajar seumur hidup, maka kita masih boleh mencapai
wawasan kita. Kesanggupan generasi yang akan berusaha ke arah Wawasan
2020 bergantung kepada budaya yang dibentuk oleh pendidikan semasa. Jika
budaya ini sesuai dengan menangani cabaran dunia alaf baru yang bukan saja
memperlihatkan teknologi yang canggih menjadi bertambah canggih, tetapi
juga cabaran globalisasi serta kegelisahan dan pergolakan politik dalam dan
luar negeri, jika budaya yang dibentuk hasil usaha pendidik sekarang sesuai
dengan cabaran Aru, Insya-Allah kita akan berjaya mencapai Wawasan 2020.
Ternampak jelas bahawa kepemimpinan pendidik amatlah penting untuk kita
mencapai Wawasan 2020. Kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk
membekalkan negara dengan kepemimpinan pendidikan yang berkemampuan.
• Peluang untuk pendidik meningkatkan keupayaan mereka akan disediakan di
semua peringkat. Kita harap negara kita terus stabil dan maju supaya upahan
kepada pendidik dapat diperbaiki selaras dengan peranan yang akan dimainkan
mereka. Sesungguhnya Wawasan 2020 banyak bergantung kepada kualiti rakyat
hasil daripada pendidikan mereka. Adalah diharapkan tidak ada sesiapa yang
akan mengganggu usaha murni kita kerana mereka tidak suka kepada ilmu baru
yang diperkenalkan, yang mungkin dianggap oleh mereka sebagai sekular dan
sebagainya. Orang Islam telah terlepas peluang Revolusi Perindustrian.
Janganlah orang Melayu di Malaysia sengaja melepaskan peluang daripada
Revolusi Maklumat. Jika kita terlepas kali ini, tidak mungkin lagi kita dapat
mengejar kemajuan. Kita akan terus ditindas dan ditakluk oleh bangsa yang
akan menguasai teknologi dan maklumat alaf baru ini. Kita akan dijajah
semula.
• Akhirnya di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan
syabas kepada semua bagi merealisasikan wacana intelektual pendidikan
melalui konvensyen yang bermakna ini. Saya berharap usaha yang memberi
manfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan pendidik sekalian akan diteruskan.

• DEWAN BUDAYA: Sebagai Ketua Pengarah yang mempelopori penerbitan


majalah Dewan Budaya, apakah pandangan Datuk tentang majalah ini
setelah 20 tahun usianya?
DATUK HASSAN: Tujuan kita menerbitkan Dewan Budaya adalah untuk
digandingkan dengan Jurnal Dewan Bahasa dan Dewan Sastera. Jika dua
majalah yang lebih tua itu menumpukan perhatian terhadap soal bahasa dan
sastera Melayu, Dewan Budaya melengkapkan forum ini dengan menyediakan
bahan ilmu dan maklumat berkala tentang hal budaya. Hal ini penting kerana
bahasa, sastera, dan budaya merupakan tiga warisan bangsa yang
melambangkan jati diri dan tamadun sesuatu bangsa. Maka pentinglah warisan
ini dipelihara dan dikembangkan terus melalui kegiatan penulisan dan wacana
supaya kesedaran tentang warisan bersama ini tidak luput daripada sanubari
dan ingatan bangsa kita dalam menghadapi "dunia baru" hari ini, yang tentunya
penuh dengan cabaran dan pengaruh baru pula yang harus kita tangani secara
bijak berdasarkan tradisi kita.
• Saya kira selama 20 tahun ini majalah ini dapat memberi sumbangan yang
banyak dalam bidang penulisan dan wacana budaya, sama ada dalam bentuk
penghuraian, perakaman data, ataupun dalam bentuk perbincangan untuk
semua golongan pembaca.

• Antara tujuan penerbitan Dewan Budaya termasuklah memelihara dan


mengembangkan warisan budaya. Setelah sekian lama kita merdeka, 42
tahun, mengapa kita masih melaungkan perkara yang sama?
Usaha memelihara warisan budaya bangsa melibatkan usaha mengembangkan
budaya itu sebagai sistem nilai dan amalan yang dapat menarik minat dan
penglibatan semua golongan atau anggota masyarakat Malaysia. Dalam usaha
ini kita menghadapi cabaran "budaya" lain, budaya popular, yang lebih seronok
diamalkan dan diikuti, datangnya dalam berbagai-bagai bentuk, misalnya dalam
bentuk hiburan, filem, muzik, gaya hidup, pakaian, dan makanan. Orang
menonton persembahan budaya Melayu dalam upacara tertentu sahaja,
mendengar dan menonton lagu dan tarian "asli Melayu" setahun sekali dalam
program "Hari Raya" di tv – pendek kata, kita menjadikan budaya Melayu
sebagai ritual sahaja, untuk menyerikan majlis rasmi dan sebagainya,
barangkali hal ini sesuai dengan dasar kebudayaan kebangsaan yang digubal
pada tahun 1972, tetapi orang tidak terlibat dengan budaya itu secara serius,
secara intim. Mengapa? Sebabnya banyak; antaranya, budaya dipisahkan
daripada kerangka pembangunan ekonomi, sosial, teknologi, dan pendidikan
negara, seolah-olah budaya dianggap sebagai sistem sampingan dalam
kehidupan manusia "moden". Generasi muda yang mewah banyak mempunyai
pilihan budaya lain yang lebih menarik, yang dapat dihubungkan dengan
persoalan dan masalah hidup mereka hari-hari. Mereka pergi ke Coffee Bean,
ke Planet Hollywood, ke Hard Rock Cafe, mereka mempunyai hiburan yang
lebih seronok, merayau-rayau dalam ruang internet mencari "maklumat" untuk
memenuhi kehendak hati muda mereka, bermain permainan komputer tentang
peperangan, keganasan, dan sebagainya. Budaya "tradisional" tidak
dikembangkan untuk menghadapi budaya popular ini, tidak dipopularkan secara
sistematik. Dan kita tidak dapat memaksa pengguna budaya popular luar itu
kembali ke budaya asli mereka kerana bagi mereka budaya bangsa kita tidak
dapat memenuhi kehendak psikologi dan cita rasa mereka, yang sedang
mencari makna baru dalam kehidupan mereka, sesuai dengan alam global yang
lebih luas, yang setiap hari mempengaruhi jiwa dan kelakuan mereka.

• Generasi muda sering mempersoalkan sejauh mana warisan budaya ini


dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara?
Sumbangan warisan budaya kepada pembangunan manusia, masyarakat dan
negara tidak dapat diukur dari segi hasil atau kesan fizikal atau
materialistiknya sebagaimana kita dapat mengukur kesan ekonomi atau
teknologi terhadap keadaan hidup manusia dan masyarakat. Namun, jika
pembangunan materialistik manusia tidak berdasarkan nilai budaya yang
terbentuk melalui pengalaman bersama bangsa dan masyarakat kita sejak
turun-temurun, akan timbul banyak kesan sampingan yang buruk pada moral
manusia. Inilah punca mengapa kita sering menghadapi masalah sosial, masalah
moral, masalah nilai. Di Barat, masalah ini lebih serius lagi. Manusia di sana
semakin berada dalam persekitaran sosial dan budaya yang tidak bermoral,
yang ganas, liar. Bayangkan, pelajar sekolah sudah pandai membuat bom dan
senjata untuk membunuh rakan sekolahnya tanpa sebab yang munasabah.
Fikirkan juga, mengapa di Barat kesedaran atau perasaan rasisme semakin
menjadi-jadi? Budaya apa ini? Kemajuan apa ini? Perkembangan durjana inilah
yang harus kita bendung melalui warisan yang menghargai nyawa manusia, yang
pro-keamanan.

• Pada masa yang sama kita melaungkan globalisasi dan transformasi


budaya, sedangkan sekarang kita lihat natijah yang berlaku di dunia
antarabangsa. Hal ini mengelirukan generasi baru.
Proses globalisasi sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah ada sejak
lebih 500 tahun dahulu apabila Christopher Columbus mengharungi Lautan
Atlantik untuk mencari "Dunia Baru". Eropah waktu itu dianggap "Dunia Lama",
ertinya dunia yang sudah matang tamadunnya. Itulah tarikh bermulanya proses
globalisasi yang disebut penjajahan Barat di Amerika Selatan dan Amerika
Utara, kemudian di Afrika, kemudian di Asia. Sebagai akibat penjajahan atau
"globalisasi" ini, ada bangsa yang hilang identiti bangsanya, identiti budayanya,
bahasanya, tanahnya. Ada bangsa yang dapat mempertahankan identitinya
selepas tamatnya penjajahan itu. Bangsa Melayu tidak hilang identitinya sejak
Portugis menawan Melaka pada tahun 1511 sampailah tahun 1957. Bahasa kita
kekal, budaya kita kekal, agama kita kekal.
• Sekarang kita menghadapi proses globalisasi lagi. Unsur penjajahan dalam
wajah baru, dalam bentuk dan gaya baru, wujud lagi tetapi oleh sebab
namanya "globalisasi", bahayanya, risikonya, boleh jadi tidak ketara, bahkan
kita lebih mudah menjadi mangsanya tanpa kesedaran kita. Kita tidak nampak,
tidak melihat "wajah" penjajah baru ini, kerana datangnya dalam bentuk
budaya, bentuk maklumat, internet, pasaran bebas, demokrasi bebas dan
sebagainya. Banyak orang yang percaya bahawa dunia globalisasi tidak
bersempadan lagi. Kita percaya bahawa nasionalisme atau semangat
kebangsaan tidak relevan lagi; yang penting ialah semangat global, berfikiran
global, bertindak global. Di sinilah bermulanya krisis manusia sejagat, krisis
kita, kedangkalan kita, kebodohan kita, mempercayai slogan orang lain, slogan
dan propaganda pedagang maklumat, propagandis pasaran bebas – merekalah
yang berkata sempadan negara bangsa tidak ada lagi, budaya kebangsaan tidak
relevan, yang relevan ialah "budaya global". Dalam dunia globalisasi, mereka
berkata manusia mesti makan makanan yang sama, membaca berita yang sama,
menonton filem yang sama, menggunakan maklumat yang sama, mengamalkan
sistem pemerintahan yang sama, menggunakan acuan pendidikan global, dan
sebagainya, dan sebagainya ... inilah takrif mereka tentang manusia atau
warga global.
• Saya tidak percaya. Apa sebenarnya "budaya global"? Budaya popular, yang di
Barat disebut counter culture, budaya pasca-modenisme, memang sedang
berkembang di mana-mana kerana pengaruh pasaran bebas yang turut menjual
budaya popular itu, tetapi ini bukan budaya kemajuan, bukan budaya tinggi. Ini
budaya pinggiran, budaya picisan, nyawanya tidak akan kekal kerana nilai
ketamadunannya tidak ada, jadi manusia yang bijak akan menolaknya.
• Cuba kita lihat bagaimana bangsa kita kekal dalam sejarah globalisasi atau
penjajahan zaman lampau. Selama lebih 400 tahun sejak bangsa Portugis
menawan Melaka, bangsa Melayu tetap dapat mengekalkan identitinya, tidak
menjadi Red Indians, tidak hilang budayanya, bahasanya, agamanya, padahal
dalam tempoh itu dunia kita diharu, dicabar, dan dijajah oleh tiga bangsa Barat
– Portugis, Belanda, dan Inggeris. Mengapa? Sebabnya jelas. Nenek moyang kita
dahulu sudah mempunyai tamadun yang kuat – ada kerajaan, ada bahasa
persuratan, ada budaya, ada agama – yang tidak mudah dimusnahkan oleh
kuasa Barat. Kekuatan tamadun atau budaya inilah yang menyelamatkan
bangsa Melayu sepanjang zaman. Contoh ini harus kita kekalkan hari ini semasa
menghadapi cabaran globalisasi yang baru. Kita perlu berubah tetapi berubah
menurut pilihan dan acuan kita, bukan menurut peraturan orang lain.
Transformasi seperti inilah yang akan menyelamatkan kita, bukan peniruan.

• Seharusnyakah kita menuding ke arah generasi muda yang dikatakan tidak


memahami nilai budaya, sering terpengaruh dengan unsur negatif,
sedangkan generasi lama juga banyak yang bertindak demikian? Mungkin
hal ini juga menimbulkan pergolakan dalaman di kalangan generasi muda.
Pepatah Melayu ada berkata "bapa burik anak rintik" atau "guru kencing berdiri
murid kencing berlari". Kelakuan generasi muda, baik atau buruk, bergantung
pada sistem yang ada dan teladan budaya moral yang dilihat di kalangan
generasi lama, di kalangan pemimpin dan ketua mereka. Pemimpin yang korup
lebih berbahaya kepada bangsanya dan negaranya daripada anak muda yang
melepak atau bersembang-sembang di kompleks beli belah. Pemimpin yang
melakukan maksiat atau yang tidak tinggi kelakuan moralnya, tidak berhak
berceramah kepada generasi muda tentang soal moral. Kita lihat di Amerika,
mengapa pelajar sekolah boleh membunuh rakannya di sekolah dengan
menggunakan senjata automatik dan yang digunakan dalam peperangan?
Kerana pelajar itu berada dalam sistem yang menganggap kuasa dan senjata
sebagai alat penting manusia. Di Amerika, kanak-kanak dan pelajar sekolah
menghiburkan diri bermain permainan komputer perang, keganasan, bunuh
membunuh. Kerajaan Amerika sendiri menjadi contohnya, ghairah melancarkan
perang dan pembunuhan di negara orang lain. Jadi, pelajar belasan tahun turut
teringin untuk melakukan keganasan. Sasaran mereka ialah orang yang mereka
benci, orang kulit hitam, orang yang tidak sama dengan kumpulan mereka.
Budaya inilah yang sedang merebak di serata dunia melalui filem, video, dan
CD-ROM perang dan keganasan. Puncanya, Barat. Kerajaan Malaysia patut
mengharamkan video atau permainan komputer yang mengagung-agungkan
keganasan sebelum nanti ada pelajar kita yang tertarik untuk mengikut contoh
pelajar Amerika itu.

• Bagaimana pula pembangunan budaya negara kita daripada perspektif


Datuk?
Kita sebenarnya mempunyai dasar kebudayaan kebangsaan yang digubal pada
tahun 1972. Tetapi pengaruh dasar ini tidak kuat kerana nilainya – bukan
kulitnya – tidak dijadikan asas untuk mentakrif acuan pembangunan negara.
Misalnya, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara,
tetapi kemajuan teknologi komunikasi dan maklumat di negara ini tidak
dikembangkan atau diurus dalam bahasa ini. Jadi, nilai dan fungsi budaya dan
pembangunannya terpinggir. Akibatnya, orang tidak menganggap kebudayaan
kebangsaan penting bagi mereka. Yang penting adalah untuk memajukan
teknologi negara per se, bukan memajukan budaya teknologi itu. Jadi, bagi
saya pembangunan budaya tidak bererti hanya memelihara warisan bangsa
seperti orang memelihara barang lama (antik) di muzium atau di arkib, atau
hanya mempertontonkan budaya itu kepada pelancong atau majlis tertentu,
tetapi bererti menjadikan budaya itu sebagai komponen yang penting dalam
sistem pembangunan negara seluruhnya. Saya selalu menegaskan pentingnya
kita menggunakan nilai bersama "bangsa Malaysia" untuk memupuk perpaduan
dan membangunkan negara berdasarkan "acuan" kita. Jadi, bagi saya yang
penting ialah mengembangkan nilai budaya kita, budaya "bangsa Malaysia",
sebagai asas kemajuan kita. Budaya fizikal, budaya luaran, cuma menandakan
jati diri kita sebagai sesuatu bangsa, tetapi bukan alat yang dapat kita gunakan
untuk memajukan minda, ilmu, dan keadaan hidup bangsa kita.

• Tentang pembudayaan ilmu pula bagaimana?


Istilah "pembudayaan ilmu" memerlukan takrifan dan penjelasan yang panjang.
Ringkasnya, dapat saya sebut empat "ciri" atau tanda adanya proses
"pembudayaan ilmu" di sesebuah negara, iaitu: (1) apabila anggota masyarakat
seluruhnya celik akal, yakni dapat berfikir secara kritis, mengetahui hak dan
tanggungjawab sosial dan sivil mereka, ini tanda proses pembudayaan ilmu
wujud di negara itu, asalnya daripada sistem pendidikan negara yang
menggalakkan kaedah berfikir; (2) apabila pelajar dididik supaya mencintai
ilmu sebagai ilmu, bukan semata-mata sebagai alat untuk mendapat pekerjaan
yang baik, yang bergaji besar, dan sebagainya, selepas itu mereka tidak
menuntut ilmu lagi, tidak membaca, tetapi sibuk mengumpul dan memproses
maklumat untuk kegunaan perusahaannya dan pekerjaannya; (3) apabila di
sesebuah negara itu bidang penulisan dan penerbitan buku ilmu, baik untuk
pembaca umum mahupun untuk pembaca khusus, maju dan dianggap sebagai
perusahaan atau kegiatan yang penting di samping perusahaan lain, dan (4)
apabila ilmu yang dikembangkan di negara itu dilakukan dalam bahasa
kebangsaannya, tidak dalam bahasa luar negeri. Syarat keempat ini penting
kerana dalam mana-mana masyarakat atau negara pun, bahasa yang paling
banyak difahami dan digunakan orang ialah bahasa sendiri, bukan bahasa asing.
Jika bahasa asing dijadikan alat penyebaran ilmu, sebahagian besar penduduk
negara akan tersisih daripada perkembangan ilmu itu. Maka tidak akan
wujudlah keadaan yang kita sebut "pembudayaan ilmu".

• Di tahap mana kedudukan golongan ilmuwan negara kita dan sejauh


manakah peranan mereka dalam membina tamadun bangsa?
Soalan ini sukar dijawab sepintas lalu. Suatu ketika dahulu, timbul kritikan
tentang "kelesuan cendekiawan" di Malaysia. Saya ada menulis makalah tentang
isu ini dalam Dewan Masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, sejak merdeka,
puluhan ribu pakar, sarjana, ilmuwan yang terdidik dalam bahasa Melayu
dilahirkan oleh sistem pendidikan kebangsaan negara. Namun, kita lihat
bahawa dunia penulisan dan penerbitan buku ilmu, sama ada untuk pembaca
umum mahupun untuk pembaca ilmiah, dalam bahasa Melayu tidak berkembang
selaras dengan kemajuan pendidikan itu dan lebih penting lagi dengan
kemajuan yang tercapai dalam bidang ekonomi, perusahaan, dan teknologi.
Banyak faktor dapat kita sebut, misalnya, orang ilmuwan sibuk dengan
pekerjaan masing-masing, kos penerbitan tinggi, bayaran untuk penulis buku
ilmu tinggi terlalu rendah, minat membaca di kalangan penduduk Malaysia
tidak tinggi, dan sejak mutakhir ini, timbul faktor baru, iaitu meningkatnya
nilai bahasa Inggeris di negara ini sebagai bahasa ilmu, baik di institusi
pengajian tinggi awam, lebih-lebih lagi di institusi pengajian tinggi swasta,
menyebabkan penulis ilmuwan lebih tertarik untuk menulis buku pengajian
tinggi dalam bahasa Inggeris. Saya menganggap hal ini sebagai krisis dalam
perusahaan ilmu dalam bahasa Melayu.
• Ilmuwan Melayu khususnya mempunyai peranan yang penting untuk membina
tamadun ilmu dan budaya tinggi melalui penulisan dan penerbitan. Tidak
semestinya mereka perlu menulis dalam bahasa Melayu sahaja. Buku tentang
budaya dan tamadun bangsa boleh juga ditulis atau diterjemah ke bahasa
Inggeris untuk pembaca antarabangsa. Kita lihat buku tentang tamadun bangsa
lain dalam bahasa Inggeris memenuhi kedai buku Inggeris di Kuala Lumpur dan
Petaling Jaya. Jarang-jarang saya melihat buku seumpama itu dalam bahasa
Melayu, kalau ada pun buku itu tidak tersebar luas, orang tidak tahu adanya
buku itu. Jadi, kelemahan kaedah pengedaran buku dalam bahasa Melayu,
perlu juga diselesaikan – diselesaikan secara radikal.

• Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Sejauh mana ungkapan ini
boleh diterima pakai dalam zaman yang dikatakan moden ini?
Memang, mata pena lebih tajam daripada mata pedang, tetapi mata pedang,
yakni kekuatan senjata, juga penting dalam dunia hari ini, bahkan sejak dahulu
kala lagi. Di Malaysia, mata pena bukan sahaja tajam, tetapi beracun.
Beberapa orang yang kita tahu sudah menjadi mangsanya. Tetapi bukan inilah
yang dimaksudkan dengan istilah mata pena tajam itu. Yang dimaksudkan ialah
pena yang dapat mengubah fikiran rakyat, menggugah minda masyarakat,
melalui tulisan dan pandangan yang kritis, yang tajam, menusuk, berdasarkan
hujah yang rasional, yang benar, bukan yang palsu. Novel Shahnon, Shit,
misalnya, mungkin "busuk", mungkin "kotor", "kotor" – dan saya berasa sedikit
geli apabila membaca – tetapi nampaknya novel ini tidak beracun, tidak
memfitnah sesiapa (ini karya fiksyen!), walaupun di dalamnya tidak kelihatan
idea, wawasan, yang besar. Karya Jean-Jacques Rousseau, Social Contract
(terjemahan bahasa Inggerisnya), misalnya, mempengaruhi fikiran rakyat
Perancis dan menjadi sebab tercetusnya Revolusi Perancis tahun 1789. Karya
Abdullah Munsyi, Hikayat Abdullah, dapat juga dimasukkan ke dalam golongan
karya (pena) bermata tajam.

• Tahniah diucapkan kepada Datuk Dr. Hassan Ahmad, Ketua Eksekutif Yayasan
Karyawan dan Mantan Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Atas
kejayaannya sebagai orang Melayu yang pertama memperoleh Ijazah Doktor
Falsafah (Doctor of Philosophy) dari Universiti Leiden, Belanda di upacara
mempertahankan tesisnya di Universiti Leiden pada 19 Mei 1999

• Saya ingin merakamkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada pihak
Universiti Malaysia Sabah kerana telah mengundang saya ke Upacara Perasmian
Kampus Induk Universiti Malaysia Sabah pada hari ini.

2. Seperti yang kita sedia maklum penubuhan Universiti Malaysia Sabah (UMS),
universiti awam yang kesembilan di negara kita, merupakan suatu
penyempurnaan janji yang telah dibuat oleh Kerajaan kepada rakyat Sabah
khususnya. Saya sendiri telah membuat janji tersebut bagi pihak Kerajaan
Barisan Nasional. Selepas saya melafazkan janji itu pada tahun 1994 saya telah
datang semula ke tempat ini pada tahun 1995 untuk upacara pecah tanah, dan
pada Februari 1999 untuk lawatan meninjau kemajuan UMS. Kini saya datang
sekali lagi ke tempat yang sama untuk Upacara Perasmian Kampus Induk UMS
yang baru lagi indah permai ini.

3. Saya sentiasa mengikuti perkembangan UMS dan pembinaan kampus ini.


Sehubungan dengan ini juga, saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak
yang terlibat, khususnya pihak pengurusan dan tenaga pengajar UMS, atas
usaha mereka yang pantas lagi cekap dalam menjelmakan janji menjadi
kenyataan dalam tempoh masa kurang dari enam tahun. Kini saya difahamkan
sembilan sekolah, dua institut, semua jabatan pentadbiran Universiti serta
tempat kediaman pelajar telah beroperasi sepenuhnya di kampus induk ini.
Selain itu UMS juga mempunyai Kampus Cawangan Antarabangsanya di Labuan.
Pembinaan seterusnya bergantung kepada keadaan ekonomi, kestabilan politik
dan rancangan-rancangan akademik yang memenuhi keperluan negara.

4. Kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf pendidikan setiap


rakyat supaya taraf hidup mereka menjadi lebih baik dan tinggi hasil
peningkatan keupayaan mereka. Pendidikan merupakan satu batu loncatan
untuk individu yang ingin maju dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara
ke arah kemajuan yang sama dengan negara-negara maju. Namun kita harus
ingat bahawa bersama-sama dengan penguasaan ilmu pengetahuan, rakyat juga
perlu mempunyai nilai-nilai hidup yang mulia yang akan menentukan ilmu yang
diperolehi digunakan dengan baik dan berhasil. Gandingan antara ilmu dan
budaya yang mulia dan tinggi adalah kunci sebenarnya kepada kebahagiaan
hidup individu dan kemajuan bangsa dan negara. Sebaliknya jika ilmu yang
diperolehi digunakan untuk kegiatan yang tidak sihat dan tidak
bertanggungjawab, maka akan rosaklah individu, masyarakat dan negara.

5. Banyak bangsa di dunia yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi


menggunakannya untuk menindas bangsa- bangsa yang lemah. Demikian ilmu
fizik digunakan untuk mencipta senjata dan bom yang boleh memusnahkan
ramai manusia dan dengan ini dapatlah mereka menakluk negara- negara yang
miskin dan lemah. Ilmu matematik digunakan untuk perniagaan matawang yang
menyebabkan kegawatan ekonomi dan kewangan berlaku dan memiskinkan
negara membangun serta rakyatnya.

6. Di zaman ini ilmu berkenaan dengan Teknologi Maklumat (I.T.) adalah amat
penting. Ia boleh mendatangkan banyak kebaikan bahkan kekayaan bagi
mereka yang menguasainya. Tetapi kerana tidak memiliki budaya yang mulia
ada yang menggunakan I.T. dan Internet untuk menyebar bahan-bahan lucah
dan fitnah serta pembohongan. Amatlah mendukacitakan bahawa sementara
sebahagian daripada rakyat Malaysia menggunakan Internet untuk mendapatkan
ilmu dan maklumat yang berguna, sebahagian lagi yang memiliki budaya yang
keji menggunakan Internet untuk melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak
berasas dan menimbulkan kebencian kepada pihak tertentu.

7. Yang jelas ialah apabila ilmu dimiliki oleh orang yang buruk budi pekerti,
maka bukan sahaja pemilik ilmu ini akan berkelakuan buruk, tetapi masyarakat
juga akan diheret turun ke lembah kehinaan. Justeru itu penguasaan ilmu di
institusi pelajaran rendah dan tinggi perlu disertai dengan didikan dalam
bidang moral dan etika. Kursus yang teratur perlu diadakan bagi semua
penuntut dalam bidang etika dan moral supaya ilmu yang diperolehi tidak
disalahgunakan.

8. Kerajaan telah mencuba menerapkan nilai-nilai mulia Islam dalam Kerajaan.


Malangnya ada antara mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menolong
kakitangan Kerajaan menerap nilai-nilai Islam, yang mengkhianati tujuan yang
mulia ini dengan memutarbelitkan ajaran Islam supaya ia menjadi propaganda
parti politik. Hasilnya ialah jauh daripada menerap nilai-nilai Islam, ada
pegawai Kerajaan yang menerap nilai yang bertentangan dengan Islam. Mereka
menjadi pegawai yang tidak beramanah dan tidak bertanggungjawab sehingga
pentadbiran tidak lagi profesional dan menyumbang kepada kemajuan negara.

9. Oleh kerana itu apabila institusi pelajaran tinggi mengadakan kursus moral
dan etika serta pelajaran agama Islam, amatlah penting mereka yang
dipertanggungjawabkan diawasi supaya tidak berlaku penyelewengan dan
pengkhianatan terhadap usaha murni ini. Mereka yang mengurus dan mengajar
perlu berikrar akan menunaikan kewajipan mereka secara ikhlas dan jujur. Jika
mereka menyeleweng, maka mereka harus disingkirkan. Syarat-syarat ini perlu
dikenakan supaya kita benar-benar dapat menyemai dan memupuk nilai-nilai
yang mulia di kalangan mereka yang akan dibekalkan dengan ilmu supaya
mereka dapat menyumbang kepada masyarakat yang membiayai pelajaran
mereka.

10. Sesuatu bangsa itu tidak akan maju dan berjaya jika bangsa itu tidak
memiliki ilmu dan budaya yang mulia. Institusi pendidikan di semua peringkat
harus faham dan ingat akan perlunya gabungan antara ilmu pengetahuan dan
budaya yang mulia. Dengan menumpu kepada kedua-dua ini maka institusi
pendidikan tinggi akan menolong menentukan kemajuan negara akan tercapai.

11. Universiti bukanlah hanya satu gedung ilmu atau menara gading yang
terpisah daripada masyarakat di sekeliling. Dan universiti milik Kerajaan yang
menggunakan wang rakyat seperti Universiti Malaysia Sabah ini perlu
mengambilkira kepentingan rakyat dan negara. Ini bermakna segala-segala yang
dilakukan oleh universiti awam hendaklah bertujuan memenuhi kepentingan
rakyat dan negara. Sesiapa yang membelakangkan kepentingan rakyat seperti
yang ditentukan oleh Kerajaan pilihan majoriti, tetapi sebaliknya
mengutamakan kepentingan diri atau satu puak tertentu, tidaklah layak diberi
kepercayaan oleh Kerajaan yang memerintah. Semua pihak dalam universiti
awam, daripada pentadbir dan tenaga pengajar sehingga ke penuntut yang
diberi biasiswa atau tidak, harus mengingati hakikat ini dan menjadikannya
panduan sepanjang masa. Saya tahu UMS memang berpegang kepada panduan
ini dan saya mengalu-alukannya.

12. Kita mesti mengkaji semula peranan universiti dalam alaf baru ini, alaf
yang begitu mencabar. Kita dengar berulangkali bahawa dunia ini sudah
menjadi kecil sehingga ditakrif sebagai sebuah kampung sahaja. Ini adalah
kerana kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi komunikasi, termasuk
kemudahan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tidak ada mana-mana
tempat di dunia yang jaraknya lebih dari 18 jam penerbangan dari tempat yang
lain.

13. Daripada segi perhubungan pula kita boleh dengar dan lihat sesuatu yang
berlaku di mana-mana tempat di dunia semasa ia berlaku. Tidak ada sesuatu
yang boleh disekat oleh sempadan sesebuah negara. Sempadan sudah kurang
maknanya sebagai benteng yang mengasing dan melindungi negara. Oleh
kerana ini maka hari ini kita bercakap berkenaan dengan dunia tanpa
sempadan, berkenaan globalisasi.

14. Perubahan ini membawa banyak cabaran kepada kita semua. Kita telah
lihat bagaimana mudahnya orang asing dapat merosakkan ekonomi negara kita
dengan menjatuhkan nilai Ringgit kita tanpa menjejak kaki di bumi kita. Kita
bernasib baik kerana Kerajaan berjaya mencipta cara untuk memulih semula
kedaulatan kewangan kita kali ini. Tetapi serangan dari jarak jauh ini masih
boleh dibuat dalam bidang lain. Melalui Internet budaya kita diserang dengan
menyebar bahan lucah dan nilai-nilai hidup yang boleh merosakkan segala-gala
yang kita pandang mulia. Melalui dagangan elektronik peniaga dan Kerajaan
boleh ditekan sehingga menjadi miskin.

15. Tetapi sebaliknya jika kita mempunyai iman yang kuat dan kita kuasai
teknologi dan kecekapan menggunakan sistem komunikasi elektronik ini kita
bukan sahaja akan dapat menangkiskan serangan-serangan ke atas kita, tetapi
sebaliknya kita akan dapat melintasi sempadan negara asing dan meraih
kekayaan yang ada kepada mereka. Justeru itu, amat penting universiti kita
membuat kajian dan penjelasan berkenaan dengan globalisasi dan dunia tanpa
sempadan serta teknologi- teknologi komunikasi yang membawa perubahan-
perubahan yang amat radikal ini. Aplikasi teknologi yang tercanggih dalam
semua bidang hendaklah dikaji-selidik, difahami dan digunakan. Lulusan
universiti hendaklah diberi latihan dan ilmu yang mencukupi untuk menangani
cabaran dunia tanpa sempadan supaya bukan sahaja kita dapat menyelamatkan
negara kita tetapi juga kita akan dapat meraih banyak keuntungan bahkan
nikmat daripadanya.

16. Masalah pencapaian Bumiputera yang diberi peluang belajar di universiti


perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Menambah kuota Bumiputera tidak
dengan sendirinya menghasilkan keputusan yang lebih baik. Walaupun 60
peratus daripada kemasukan ke universiti terdiri daripada Bumiputera,
peratusan yang lulus amat mengecewakan. Lagipun yang lulus tidak mendapat
kelas yang tinggi.

17. Apakah sebabnya? Siswa amat marah jika mereka disuruh menumpukan
kepada pelajaran, tetapi hakikatnya ialah jika tidak ada tumpuan yang serius
kepada pelajaran mustahil kejayaan dalam peperiksaan akan tercapai.

18. Rakyat rela Kerajaan membelanjakan wang rakyat yang banyak untuk
memberi pelajaran kepada penuntut Bumiputera. Tetapi rakyat tidak rela wang
itu dibazirkan dengan penuntut menghabiskan masa dan tenaga dalam kegiatan
yang tidak ada kena-mengena dengan tujuan wang itu diperuntukkan, iaitu
mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan. Jika penuntut tidak berminat
belajar adalah lebih baik mereka tidak diberi peluang belajar dan tempat
mereka diberi kepada yang ingin belajar secara serius.

19. Universiti pula perlu menentukan tenaga pengajar bukan sahaja mengajar
mengikut jadual tetapi mengambil berat akan pencapaian penuntut Bumiputera
yang diserahkan kepada mereka. Jika perlu profesor dan pensyarah hendaklah
memberi `coaching' kepada penuntut yang lemah. Amat malang sekali apabila
didapati sebilangan kecil daripada tenaga pengajar, termasuk yang dihantar ke
luar negeri untuk melayakkan mereka menjadi pensyarah, menghasut penuntut
supaya membenci Kerajaan. Hanya kerana ini sahaja pun ramai penuntut tidak
dapat menumpukan pelajaran. Saya harap tenaga pengajar di universiti akan
bersama-sama menentukan penuntut Bumiputera terutamanya mencapai
kejayaan yang cemerlang. Saya harap dan yakin harapan dan gesaan ini tidak
akan dipersia-siakan oleh pihak universiti.

20. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak UMS di hari
yang penuh bermakna baginya ini.

21. Dengan sukacitanya dan dengan lafaz Bismillahir rahmanir rahim, maka
saya dengan ini mengisytiharkan Perasmian Kampus Induk Universiti Malaysia
Sabah.

Isu 2. Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan


Pendidikan Serantau
MALAYSIA bakal menjadi pusat kecemerlangan pendidikan rantau ini apabila
Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan penyedia utama dalam sistem
rangkaian Internet, Cisco Systems Inc (Cisco) melaksanakan Program Akademi
Sistem Rangkaian Cisco (CNAP).

• Melalui program ini, Malaysia akan menghasilkan lebih 2,500 profesional sistem
rangkaian menjelang lima tahun akan datang, dengan sasaran minimum 20
profesional dihasilkan setiap tahun. Program ini mampu mencapai sasaran
menghasilkan kepakaran tempatan dalam sistem rangkaian itu berdasarkan
komitmen tinggi kerajaan dan institusi pendidikan di negara ini.
• Program ini merangkumi kurikulum berasaskan e-pendidikan, menjurus kepada
mendidik pelajar mereka cipta, membangun dan mengendalikan sistem
rangkaian komputer untuk menyediakan mereka ke alam pekerjaan abad 21 ini.
• Program ini berupaya mengatasi kekurangan kepakaran tempatan dalam sistem
rangkaian selain bertindak sebagai platform untuk merapatkan jurang digital.
Kepakaran bidang ini akan mewujudkan perbezaan besar dalam ekonomi
Internet.
• Kejayaan program itu sudah dapat dilihat dengan lebih 19,000 pelajar berjaya
menamatkan program ini dan ada yang meneruskan ke peringkat lebih tinggi
atau sudah berada dalam alam pekerjaan. Semua ini mampu untuk
mempromosi Malaysia sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan Pendidikan
Serantau, yang mampu menawarkan bentuk-bentuk pendidikan yang bertaraf
"world class" atau standard dunia/ global.
• Mana-mana institusi pendidikan yang berazam untuk mencapai tahap-tahap
yang bertaraf "cemerlang" itu wajar memastikan bahawa ada faktor-faktor
penentu dalam institusi tersebut yang boleh menghasilkan kecemerlangan itu –
seperti:

1. Struktur organisasi yang benar-benar mendorong kecekapan optima


pengendalian/ pentadbiran dan pengurusan fungsi-fungsi

2. Bidang pendidikan/ skop perkhidmatan yang sentiasa relevan menepati


keperluan masa dan keadaan, terutama dalam pasaran

3. Sistem penyampaian pendidikan yang berkesan, dan menggembelengkan


pelbagai pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain, dan yang boleh
menghasilkan pelajar-pelajar yang telah diberi ilmu yang relevan serta yang
pragmatis menghadapi pasaran

4. Tenaga pendidik/ pengajar yang mampu membawa pembaharuan dalam usaha


masing-masing, dan yang sentiasa mengemaskinikan ilmu pengetahuan mereka
sendiri, supaya institusi mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan baru
secara fleksibel

5. Sistem pengesanan dan pemantauan prestasi, sama ada pelajar atau pengajar
yang efektif yang boleh dengan cepat dan tepat mengena pasti kelemahan-
kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam mana-mana aspek institusi
berkenaan, supaya tindakan pembetulan dan ubah suai dapat dilakukan.

• Oleh itu perlu usaha yang semakin gigih jika mana-mana institusi/ organisasi
ingin pengiktirafan kecemerlangan berkekalan.

• Di Malaysia sekarang terdapat :

• 11 • Universiti awam
• 8 • Universiti swasta
• 591 • Institusi-institusi pengajian tinggi swasta

yang memberikan/menawar pendidikan berkualiti dalam pelbagai bidang untuk


penuntut tempatan dan luar negeri.
• Setakat 31 Disember 1999, enrolmen dalam institusi-institusi pengajian tinggi
swasta berjumlah 176,030 orang dengan 10,179 daripada mereka terdiri dari
penuntut-penuntut asing, yang kebanyakan datang dari:

• Indonesia (lebih 3,900)


• China (lebih 3,400)
• India (lebih 300)
• Maldives (> 250)
• Pakistan (> 170)

• Kemasukan penuntut-penuntut asing ini telah mendatangkan mata wang asing


dianggarkan lebih dari RM309 juta, berasaskan yuran-yuran yang dibayar oleh
mereka. Ini tidak termasuk lain-lain perbelanjaan sampingan yang dilakukan di
Malaysia.
• Jelas bahawa, dengan promosi yang sewajarnya Malaysia boleh menjadikan
Perkhidmatan Pendidikan sebagai satu sumber pendapatan ekspot yang
penting, di samping memperkukuh Malaysia sebagai Pusat Serantau Pendidikan
yang mampu menarik pelajar-pelajar luar negara, kerana tahap-tahap
kecemerlangan institusi-institusi pengajian yang ada.

• Pihak MITI, melalui MATRADE menawarkan perkhidmatan promosi dan


pemasaran di luar negara untuk institusi-institusi yang ingin mengeksport
perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan, iaitu dalam konteks fungsi
MATRADE sebagai penggalak ekspot perkhidmatan/ services dari Malaysia.

• Kepesatan pembangunan dalam pelbagai sektor memerlukan bukan sahaja


bilangan tenaga pekerja berkeupayaan yang lebih ramai, tetapi, sama
pentingnya kategori-kategori tenaga pekerja yang mempunyai ilmu dan
keupayaan-keupayaan serta kemahiran baru seperti kemahiran-kemahiran yang
selaras dengan pembangunan Teknologi amnya, serta Teknologi Maklumat dan
Komunikasi khususnya.

• Antara 1998 – Mei 2000 : 1,826 projek pekilangan telah diluluskan, yang
memberi peluang pekerjaan sebanyak 172,463.

• Kategori-kategori pekerjaan yang ditawarkan :

• Pengurusan, Penyeliaan dan teknikal • - 9,289 (5.4%)


• Pekerja-Pekerja Mahir • - 87,669(50.8%)
• Lain-lain (Tidak mahir, perkeranian, jualan) • - 75,505 (43.8%)
• Sektor-sektor yang menawarkan peluang-peluang pekerjaan :

• - 65,659
• Elektrikal & Elektronik
(38.1%)
• - 25,717
• Kayu, Perabot & Peralatan
(14.9%)
• Kimia, Petroleum & Petrokimia • - 16,224
(9.4%)
• Logam Difabrikasi (termasuk • - 13,712
mesin) (7.9%)
• - 10,018
• Tekstil & barangan tekstil
(5.8%)
• Peralatan pengangkutan • - 9,392 (5.4%)
• Barangan getah • - 6,979 (4.0%)
• Produk-produk logam asas • - 5,483 (3.2%)

• Adalah diharapkan Institusi-institusi pengajian tinggi dapat memenuhi


sebahagian dari keperluan-keperluan tersebut, bersama-sama dengan Institusi-
institusi dan Pusat-pusat Kemahiran di negara ini, supaya dapat diperkecil
jurang antara permintaan dan bekalan (Supply and Demand) untuk guna tenaga
dalam sektor ekonomi.

Bahasa Kebangsaan perlukan gerakan `menyelamat'

Oleh: AZMAN ANUAR (Wartawan Utusan)

Rakyat berasa teruja apabila Jawatankuasa Induk Memperkasa Bahasa Kebangsaan yang
dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein
memberikan perhatian yang luar biasa dalam memperjuangkan martabatkan bahasa
Melayu sejak tahun lalu lagi.

Kita tentulah bimbang jika lambat-laun masyarakat berbilang kaum negara ini mulai
mengabaikan bahasa rasmi negara.

Hakikatnya, kita sedang berdepan dengan cabaran yang bukan sahaja menyebabkan kita
ragu-ragu, malah kita juga menanyakan kedudukan bahasa Melayu sebagai Bahasa
Kebangsaan. Secara jujur, kita berada dalam dilema.

Kita tidak mahu dalam mengejar zaman teknologi maklumat dan komunikasi, bahasa
Melayu dipinggirkan oleh rakyat. Kita harapkan gerakan untuk mendaulatkan bahasa
Melayu yang akan diberi suntikan, hala tuju dan nafas baru ini dilakukan dengan
bersungguh-sungguh.

Zaman berubah maka pendekatan perjuangan juga harus berubah.

Ingat bagaimana bersemangatnya orang Melayu berkobar-kobar ketika bangkit


mempertahankan kedaulatan Bahasa Kebangsaan untuk dimasukkan dalam Perlembagaan
Persekutuan. Ketika itu `Keranda 154' diusung sebagai simbolik jika bahasa Melayu cuba
ditentang atau diketepikan - itu semangat tidak mahu bahasa Melayu dikuburkan.

Tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semangat mendaulatkan Bahasa


Kebangsaan kian lesu. Semakin banyak pihak yang tidak peduli penggunaan bahasa yang
betul.
Isu bahasa pertuturan yang bercampur aduk masih didebatkan. Tetapi kesalahan
penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda atau iklan perlu diberi tanda noktah.

Kesilapan bahasa sama ada dari segi penggunaan bahasa yang tidak menepati tatabahasa
Melayu yang betul, termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pengolahan ayat ataupun
mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris banyak berlaku atau
dipamerkan di tempat umum. Jika kesalahan ini tidak dicegah dengan segera, ia akan
mencemarkan maruah bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

Alasan biasa seperti sasaran iklan atau maklumat ditujukan kepada kaum yang
memahami atau boleh membaca catatan tersebut tidak wajar dilayan lagi.

Berleluasanya papan iklan yang langsung tidak menghormati Bahasa Kebangsaan ini,
mungkin ada kaitan dengan sikap pihak berkuasa tempatan (PBT) seluruh negara.

PBT di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dipimpin oleh menteri
bukan Melayu maka kita faham `kekurangannya' dalam memberi keutamaan terhadap
soal memartabatkan bahasa Melayu. Tetapi majoriti pengarah dan pemimpin PBT adalah
Melayu sepatutnya peka dan sedar tentang kecelaruan penggunaan bahasa Melayu yang
menghiasi bangunan dan jalan raya di kawasan pentadbiran masing-masing.

Jangan disebabkan lesen sudah dibayar maka pemasangan iklan dengan bahasa yang
memalukan dibiarkan. Malah ada yang sudah bertahun-tahun terpampang namun untuk
PBT menegur dan mengarah ditukar, belum nampak dilakukan.

Usah biarkan tanggungjawab untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan ini diserah bulat-
bulat kepada DBP. Jika DBP bersuara lantang pun apa maknanya jika mereka tiada gigi
dan taring untuk `menggigit' pihak yang enggan mematuhi peraturan bahasa Melayu.

Jika pemimpin kerajaan, PBT, DBP, pejuang dan pencinta bahasa serta rakyat sayangkan
bahasa Melayu dan benar-benar ingin menyelamatkannya, kita harap ia jangan setakat
bercakap sahaja. Satu tindakan benar-benar berani dalam `mengajar' pihak yang ingkar
perintah menghormati Bahasa Kebangsaan harus dilakukan.

Episod sedih dan memalukan dalam cabaran memartabatkan Bahasa Kebangsaan ini
perlu diubah. Kerajaan melalui kenyataan Hishammuddin telah memberi isyarat jelas
bahawa sebarang akta atau dasar berkaitan bahasa Melayu tidak akan teragak-agak untuk
dipinda.

Dalam hal ini adalah wajar jika Akta DBP dipinda. DBP tidak boleh lagi diletakkan
dalam dilema pada mata umum. DBP mempunyai tanggungjawab untuk membina dan
mengembangkan bahasa Melayu tetapi tidak dapat mengambil tindakan terhadap mana-
mana pihak yang mempersenda atau mencemarkan penggunaannya.

Akta DBP tidak membenarkan ia bertindak lebih jauh. Jadi tugasnya terhenti separuh
jalan.
Barangkali undang-undang yang ada pada PBT jika dianggap kurang berkesan untuk
menguatkuasakan pematuhan terhadap penggunaan Bahasa Kebangsaan yang betul, maka
buatlah pindaan.

Usaha atas apa nama sekalipun sama ada memperkasa, mendaulat atau memartabatkan
Bahasa Kebangsaan tidak patut berjalan hangat-hangat tahi ayam.

Malah kita percaya masyarakat majmuk negara ini bukan tidak boleh dilentur supaya
menghormati dan memartabatkan Bahasa Kebangsaan.

Biasanya cara lisan memang sukar untuk melentur pendirian liat masyarakat negara ini
untuk menghormati penggunaan betul bahasa Melayu. Alasannya ialah `sudah biasa.'
Justeru pindaan yang hendak dibuat perlu dimasukkan unsur denda sehingga mereka
akur.

Jika masyarakat Melayu atau bukan Melayu berasa bahasa Melayu tidak ada kelas untuk
digunakan dalam segala urusan harian maka kita harus peringatkan mereka. Bahasa
Melayu adalah Bahasa Kebangsaan jati diri bagi bangsa Malaysia.

KUALA LUMPUR, 25 Nov: Presiden Teras Pengupayaan Melayu (TERAS), Azmi


Abdul Hamid pagi tadi menganggap keputusan kabinet memperkenalkan pelan
Memertabat Bahasa Melayu Dan Memperkasa Bahasa Inggeris (MBMBI) sebagai sesuatu
yang janggal.

Anggapan tersebut sebagai respon pada pengumuman Timbalan Perdana Menteri


Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, bagi mengantikan pelan Pengajaran dan
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

"Walaupun pelan penggantian ini (MBMBI) bermula 2011, setahun lebih awal, saya
masih melihat ianya janggal."

"Sepatutnya kebinet mansuhkan terus PPSMI dan kembalikan sistem pendidikan negara
pada sistem yang asal."

Beliau juga berpendapat bahawa kabinet seharusnya berusaha untuk memperkukuh


semula bahasa kebangsaan.

"Sepatutnya kerajaan perlu memperkukuh semula Bahasa Melayu (atau) Bahasa


Kebangsaan dalam semua hal pentadbiran dan pendidikan," ujarnya.

"Tumpuan itu (memperkukuh bahasa Melayu) itu lebih mendesak...bila PPSMI


dilaksanakan sejak 6 tahun lalu, proses kemandulan bahasa (Melayu) berlaku."

Ujarnya lagi, kerajaan juga dilihat tidak serius memartabatkan bahasa Melayu.

Beliau juga melahirkan kebimbangan, jika dasar MBMBI yang menggantikan PPSMI
tersebut gagal memartabatkan semula kedudukan Bahasa Melayu.

"Saya bimbang dasar baru ini gagal...bahasa Melayu gagal jadi bahasa ilmu dan rakyat
gagal menguasai (sabjek) Sains (dan) Matematik disebabkan masalah penguasaan bahasa
Inggeris sebenarnya."

"Sepatutnya kerajaan mesti memperkasa teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa


Inggeris sendiri, tidak perlu dasar baru ini jika pelajar benar-benar lemah bahasa
Inggeris," jelasnya.

Beliau juga mencadangkan kerajaan memberi insentif berupa elaun kepada guru yang
mengajar Sains dan Matematik kelak.

"Kalau dulu boleh bagi elaun kepada guru-guru PPSMI, saya cadang bagi elaun dan
jangan anak tiri guru-guru yang ajar sabjek Sains (dan) Matematik guna bahasa
kebangsaan."

Nada yang sama turut ditegaskan oleh Penolong Setiausaha Gerakan Mansuhkan PPSMI
(GMP) Suhaizan Kayat.

"Dasar baru itu saya lihat masih kabur, tidak ada suatu jaminan bahawa sistem pendidikan
negara akan kembali seperti biasa, (iaitu) menggunakan bahasa kebangsaan," jelasnya.

Ujarnya, keputusan kerajaan memperkenalkan MBMBI dilihat tergesa-gesa, sama seperti


melaksanakan PPSMI enam tahun dahulu."

Jelasnya lagi, GMP yang merupakan pertubuhan paling lantang mendesak kerajaan
memansuhkan PPSMI sebelum ini turut tidak diajak berbincang tentang dasar baru
tersebut, walaupun keanggotaannya terdiri oleh beberapa tokoh bahasa dan sasterawan.

Bagaimanapun, tambahnya lagi, GMP akan mengadakan mesyuarat khusus demi meneliti
dasar MBMBI tersebut.

Semalam, Muhyiddin berjanji bahawa dasar MBMBI tidak akan mengetepikan


penggunaan bahasa Inggeris, walaupun PPSMi dimansuhkan kelak.

Beliau yang juga Menteri Pelajaran Malaysia menyeru rakyat supaya terus menguasai
bahasa Melayu.

< Prev Next >

No Iframes

Teras gesakan pemansuhan ppsmi


TERAS menyambut baik pemansuhan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) untuk murid tahun satu yang mungkin
dipercepatkan setahun iaitu mulai 2011 seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana
Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin kelmarin.

Walaupun TERAS tetap berpendirian bahawa sepatutnya dasar asal iaitu pengajaran
Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu boleh segera dilaksanakan pada tahun depan ,
namun keputusan muktamad bahawa PPSMI dimansuhkan adalah keputusan yang wajar.

Kami berpendapat rancangan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sekaligus


memperkukuhkan Bahasa Inggeris tidak seharusnya terlalu sukar untuk dilaksanakan.
Dengan memastikan guru-guru mencukupi dan terlatih , kami tidak nampak kenapa ia
perlu terlalu lama untuk kembali kepada dasar asal.

Soalnya pihak Kementerian Pelajaran sepatutnya sudah tahu apakah kelemahan yang ada
dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris selama ini.
Bukahkah hal ini telah berjalan sedemikian lama dan sudah sedia dimaklumi oleh pihak
Kementerian .

Langkah memperkasakan dan memartabatkan Bahasa Melayu terletak kepada


penggunaanya secara praktik dalam semua sektor kehidupan rakyat , pengurusan
pentadbiran negara , operasi sektor swasta dan penggunaannya dikalangan ahli
professional.

Sementara itu pihak Kementerian hanya perlu melakukan perancangan melatih guru yang
cukup mahir bukan sahaja diperingkat sekolah malah juga diperingkat pra Universiti.

Demikian jugalah langkah memperkukuhkan Bahasa Inggeris. Faktor paling penting ialah
soal kecukupan guru dan juga teknik pengajaran yang berkesan serta bahan pengajaran
seperti buku teks yang lengkap dan boleh mempercepatkan kemahiran membaca ,
menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.

Kami berpendapat isu ujuran keperluan melatih guru dan penempatn guru bukan perkara
yang baru. Sudah acapkali dibangkitkan soal guru tidak mencukupi dalam matapelajaran
tertentu akibat pihak yang berkenaan gagal merancang dengan baik. Kes guru bahasa
Inggeris berlebihan di sekolah Bandar manakala tidak mencukupi di sekolah luar Bandar
bukan suatu rahsia lagi.

Oleh itu persediaan melaksanakan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan


Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi menggantikan PPSMI yang dijadual
bermula 2012 sebenar tidak perlu menggunakan terlalu banyak masa dan sumber.

Sebelum PPSMI diperkenalkan guru-guru yang sedia ada sepatutnya tidak bermasalah
untuk kembali mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu kerana segala
rujukan dan kurikulum asal sudahpun ada.
Kami berfikir sememangnya ramai guru-guru terutama di sekolah luar Bandar yang
mendapati amat sukar mengajar dua pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris secara tidak
langsung sudah mengajarnya dalam Bahasa Melayu setiap kali berhadapan dengan
pelajar-pelajar yang sukar memahami perantaraan dalam bahasa Inggeris.

Jadi tidak timbul masalah yang terlalu berat untuk mempersiapkan supaya bilangan guru
mencukupi, kesediaan kurikulum baru dan buku teks untuk mata pelajaran Sains,
Matematik dan Bahasa Inggeris dapat disiapkan sebelum akhir 2010.

Kelemahan yang jelas harus dipelajari dari kesilapan melaksanakan PPSMI ialah
penafian hakikat bahawa pelajar sukar menguasai matapelajaran diperingkat awal dalam
bahasa yang bukan bahasa ibundanya.

Bukan sahaja pihak yang berkenaan telah sedemikain gopah berbelanja lebih RM5 bilion
untuk PPSMI , kesannya yang parah tidak dapat dijangka oleh para penggubal PPSMI
terutama kepada pelajar luar Bandar.

Jika benar dasar baru ini memerlukan kita menyediakan 13,000 guru termasuk sekurang-
kurangnya 1,000 guru Bahasa Inggeris baru yang mahir maka yang boleh dilakukan
untuk mempercepatkan keperluan ini ialah dengan mempertingkat kualiti pengajaran
guru yang sedia ada dan bilangan guru pakar yang boleh menyelia dan membantu guru
yang lain.

Mohd Azmi Abdul Hamid


Presiden TERAS Pengupayaan Melayu

Categories: Pendidikan
Date: Jul 8, 2009
Title: Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris (PPSMI)

Keputusan Kabinet pada 8 Julai 2009 telah memutuskan bahawa


PPSMI akan dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik
akan kembali diajar dalam bahasa Melayu di sekolah kebangsaan
manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan
Tamil mulai 2012.

Keputusan Kabinet pada 8 Julai 2009 telah memutuskan bahawa


PPSMI akan dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik
akan kembali diajar dalam bahasa Melayu di sekolah kebangsaan
manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan
Tamil mulai 2012.

Keputusan ini dibuat berasaskan pertimbangan objektif berdasarkan


kajian empirikal dan saintifik, iaitu penemuan-penemuan atas dasar
kajian yang khusus yang telah dilaksanakan. Dalam masa yang sama,
Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia memberi sepenuh
penumpuan dalam penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar-
pelajar dengan memperkenalkan 12 langkah bagi maksud berkenaan
selain transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan
menengah selaras dengan saranan Y.A.B Timbalan Perdana Menteri,
Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mengumumkan strategi untuk
memartabatkan bahasa Melayu (MBM) serta memantapkan
penguasaan bahasa Inggeris (MBI) di semua peringkat persekolahan.
Kerajaan juga menawarkan pendekatan baru dalam pengajaran Sains
dan Matematik bagi meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai
kedua-dua cabang ilmu itu dan teknologi demi masa depan negara.

Pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran tahun lalu


mendapati hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris
sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan
Matematik.

Selain itu, purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah


antara 53 hingga 58 peratus daripada keseluruhan masa yang
diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik.

Pada masa sama, peratusan murid yang mendapat gred A, B dan C


bagi mata pelajaran Sains dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
(UPSR) 2008 merosot daripada 85.1 peratus kepada 82.5 peratus bagi
sekolah bandar dan daripada 83.2 peratus kepada 79.7 peratus bagi
sekolah luar bandar.
Bagi mata pelajaran Matematik, pencapaian murid bandar merosot
daripada 84.8 peratus kepada 80.9 peratus manakala pencapaian
murid luar bandar merosot daripada 80.9 peratus kepada 77 peratus.

"Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam


mata pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI
dilaksanakan,"
Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin

Dalam hal berkaitan, Laporan Trends in Mathematics and Science


Study 2007 menyatakan kedudukan murid Malaysia dalam mata
pelajaran Sains merosot daripada tangga ke-20 pada 2003 ke tangga
ke-21 pada 2007 dan bagi mata pelajaran Matematik pula, kedudukan
murid merosot daripada tangga ke-10 pada 2003 ke tangga ke-20
pada 2007
Memperkasa Bahasa Melayu

Penumpuan memperkasa penguasaan Bahasa Malaysia turut


ditekankan. Oleh itu, Kerajaan akan mula melaksanakan transformasi
kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah yang
mana akan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran
berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular yang
bersepadu, seimbang dan holistik merangkumi aspek kemahiran
mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta penguasaan
tatabahasa dan seni bahasa.

Di sekolah rendah, Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan


didik hibur dan apresiasi bahasa di sekolah rendah bagi merealisasikan
hasrat transformasi berkenaan.
Di peringkat sekolah menengah pula, transformasi kurikulum Bahasa
Malaysia akan memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi
aspek kesusasteraan Melayu.

Pemantapan Penguasaan Bahasa Inggeris

Dalam pada masa yang sama, Kementerian Pelajaran telah


mengumumkan 12 langkah untuk memantapkan penguasaan bahasa
Inggeris di kalangan murid.
Berikut adalah langkah-langkah tersebut:

• Menambah seramai 13,933 guru Bahasa Inggeris (BI) termasuk


1,000 dari luar negara, 600 guru bersara dan 12,333 guru tambahan
dari Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), institusi pengajian
tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS).
• Menyediakan guru penolong BI gred DG41 bagi kelas besar melebihi
35 murid dalam tahun satu dan dua untuk meningkatkan masa
perhubungan guru dan murid.
• Menambah waktu BI bagi sekolah kebangsaan (SK) tahap satu
sebanyak 90 minit kepada 330 minit seminggu manakala tahap dua
daripada 210 minit kepada 300 minit seminggu.
• Waktu BI bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Tamil
(SJKT) tahap satu pula ditambah daripada 60 minit kepada 120 minit
seminggu manakala tahap dua ditambah daripada 90 minit kepada
120 minit seminggu.
• Menambah waktu BI bagi tingkatan satu hingga lima daripada 200
minit kepada 280 minit seminggu.
• Peruntukan waktu BI bagi Malaysian University English Test (MUET)
tingkatan enam ditambah daripada 320 minit kepada 400 minit
seminggu.
• Waktu BI bagi matrikulasi ditambah 100 peratus iaitu daripada tiga
jam kepada enam jam seminggu.
• Program Sastera Kontemporari bahasa Inggeris Kanak-Kanak
diperkenalkan kepada semua murid sekolah rendah tahap dua untuk
mengukuhkan minat membaca dan memperkenalkan unsur-unsur
sastera.
• Mewujudkan makmal bahasa Inggeris di sekolah-sekolah untuk
memudahkan murid mempelajari bahasa itu dengan berkesan.
• Teknologi maklumat dimanfaatkan dalam pengajaran dan
pembelajaran BI melalui penggunaan perisian komputer yang sesuai.
• Pelajaran tatabahasa Inggeris diberi penekanan dalam pengajaran
dan pembelajaran BI.
• Menyerapkan elemen sains dan teknologi dalam pengajaran dan
pembelajaran BI untuk mendedahkan murid dengan istilah berkaitan
dalam bahasa Inggeris.

Jenayah kolar putih..

Jenayah kolar putih ialah jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhormat dan
berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Disebabkan ini jenayah kolar putih bertindan
dengan jenayah korporat kerana kesempatan untuk melakukan penipuan, rasuah,
perdagangan orang dalam, penggelapan wang, jenayah komputer, pencurian identiti, dan
pemalsuan lebih mudah dibuat pekerja kolar putih.

Psikologi

HEADING CADANGAN: JATI DIRI REMAJA KITA TELAH MATI

KEHIDUPAN remaja hari ini penuh dengan pelbagai


permasalahan sosial yang bukan sahaja merunsingkan ibu
bapa tetapi juga pemimpin negara. Banyak cara dan
kaedah telah digunakan untuk menarik mereka ini ke
arah kebaikan untuk menjadi insan berguna namun jalan
yang salah dan hitam juga mereka pilih. Kes rogol,
ragut, penyalahgunaan dadah, berpeleseran di
pusat-pusat beli belah, lumba motor haram dan terbaru
kes Black Metal yang mana semua ini semakin berleluasa
dari sehari ke sehari. Mereka seolah suka membuat
sesuatu yang negatif yang mendatangkan kemudharatan
bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada
orang lain. Apa punca dan kenapa? Untuk itu SIASAH
melalui wartawannya Kalsum Hj Ahmad telah menemui
Saudara Mohd Ridhuan Tee Abdullah, seorang pendakwah
bebas merangkap Pengarah Eurobest Holding Sdn Bhd.
Banyak huraian dan penjelasan yang diungkaikan
berkaitan dengan permasalahan remaja hari ini. Ikuti
penjelasannya di bawah.

SIASAH: Pada pandangan Saudara Mohd Ridhuan mengapa


dan kenapa para remaja kita mudah terjebak dengan
perkara-perkara negatif yang bukan sahaja boleh
merosakkan diri mereka tetapi juga agama, bangsa dan
negara?
Ridhuan Tee- Melalui kajian yang dibuat, apa yang
berlaku ke atas remaja-remaja kita hari ini kerana
mereka tidak memiliki hala tuju diri atau matlamat hidup. Mereka
tercari-cari identiti yang mana satu hala yang hendak
diikuti.Mereka tiada matlamat yang hendak dicapai.
Nilai-nilai pegangan asas iaitu agama (kalau ianya
Melayu- Islam) sudah tidak lagi sebati dalam hidup
mereka. Mereka sedang mencari sesuatu. Dalam pencarian
itu, yang tidak baik itulah yang menjadi pilihan mereka. Dengan sebab itu kita lihat
bermacam-macam perkara yang merosakkan berlaku. Ada yang terjebak dengan Black
Metal, seks bebas, penyalahgunaan dadah, rogol
dan sebagainya.

Apa yang menyedihkan kebanyakannya berlaku kepada


mereka dalam usia remaja yang gagal peperiksaan (SPM). Gagal SPM tidak beerti gagal
dalam hidup. Masih banyak peluang yang menanti. Pokoknya, jangan mudah putus asa.

Bagi pelajar yang masih bersekolah, menurut kajian yang dibuat juga 80% daripada
pelajar-pelajar di sekolah menengah tidak mendirikan
solat.Kalaulah kajian ini benar, sudah tentu, harapan pemimpin kita untukmelihat
Wawasan 2020 tercapai masih samar. Oleh itu
sebelum keadaan lebih teruk lagi berlaku kerajaan kena
pantau atau mengambil tindakan yang bersesuaian dengan
permasalahan ini. Kalau tidak negara kita nanti akan menghadapi krisis identiti. Ini
kerana sesebuah Negara dikenali kerana identitinya.

Berbanding negara-negara lain contohnya negara Vietnam,


Thailand, Filipina, Jepun masing-masing tebal dan
bangga dengan budaya dan cara hidup mereka. Sepatutnya
remaja Melayu mesti bangga dan berbesar hati dengan
identiti orang Melayu. Tetapi itu tidak kelihatan.
Mereka dengan mudah mengambil pengaruh dari barat
sedangkan mereka tahu pengaruh dari Barat itu tidak elok
tetapi 'kita' sengaja membiarkan perkara ini berlaku.
Cuba lihat televisyen kebanyakan programnya berbentuk hiburan (kebaratan), filem-filem
barat, sudahlah ekonomi dikuasai oleh barat.
Saya sedih orang kita khususnya remaja terlalu mudah
menerima pengaruh dari luar. Mana jati diri sebagai
remaja Melayu, Cina atau India? Saya juga berasa pelik
mengapa pengaruh dari luar ini diterima begitu pantas,
cepat dan diterima secara bulat-bulat. Apakah kita kekurangan budaya dan jati diri
sehingga terpakso cedok orang lain punya.

Misalnya muzik. Boleh dikatakan 98% remaja dan anak


muda kita menyukai dan meminati muzik rentak barat. Apa
istimewanya RAP, Heavy Metal, Hip Hop, RnB, kalau
dibandingkan dengan lagu asli seperti Inang, Zapin,
Joget, Keroncong yang sudah menjadi identiti kita. Ia
bukan sahaja lembut tetapi begitu syahdu dan
mengasyikkan bila didengar. Kenapa lagu-lagu seperti
itu tidak mahu ditonjolkan. Kenapa kita perlu cedok
budaya orang lain sedangkan kita ada budaya akita
sendiri. Sepatutnya bila pelancong-pelancong datang,
kita kena tunjukkan budaya dan identiti kita sendiri
yang penuh kesopanan, nilai-nilai kelembutan. Di
situlah kekuatan kita seperti apa yang dilakukan oleh
negara China, Jepun, Thailand, Vietnam dan sebagainya.
Mereka tetap mengutamakan ciri-ciri seni budaya yang
diguna pakai sejak zaman dulu. Bukan berbangga dengan budaya dan cara hidup barat.

Contoh, Kerajaan Melaka 600 tahun, sebuah kerajaan yang


hebat, terkenal di seluruh dunia. Kerajaan Melaka terkenal kerana Bangkit kerana
pengaruh Islam yang menunjangi kekuatan budayanya. Dunia tidak kenal kerajaan
Melaka sebelum kerajaan Melaka menerima Islam. Tetapi bilamana kerajaan Melaka
menerima Islam, secara otomatik, kerajaan Melaka terangkat. Inilah kekuatan Islam.
Tetapi hari
ini kita sedih kerana generasi kita lupa kepada
sejarah. Kita ambil budaya dari luar. Inilah kegagalan
kita dalam memahami sejarah peradaban bangsa di dunia. Di Negara lain, sejarah tetap
diingat sampai bila-bila dan cuba diulangi kegemilangannya.

Untuk menuju ke arah itu kita perlu ada persediaan


yang rapi terutama mengenai kekuatan jati diri yang acuannya
mestilah mengikut bangsa kita sendiri.

Untuk itu kita perlu ada lima asas penting yang


menjadi tonggak dalam membentuk jati diri.

Pertama -Pegangan iaitu agama.


Agama hendaklah menjadi pegangan dan asas dalam kehidupan kerana agamalah yang
memartabatkan kehidupan dan tamadun manusia. Tanpa agama, manusia akan terumbang
ambing tanpa haluan dituju. Justeru, dengan asas yang kukuh ini, para remaja boleh
membawa diri ke mana jua mereka pergi. Bagi orang Melayu Islam. Bila kita ada
pegangan, kita akan redha setiap apa yang diberikan oleh Allah sama ada ketentuan baik
atau buruk
Kita tidak akan keluh kesah atau kesal di atas apa yang
berlaku. Tetapi kalaulah sebaliknya, sudah pastilah
kita akan mencari jalan mudah atau jalan yang tidak
baik. Contohnya gagal dalam peperiksaan, cara mudah
mengatasinya hisap dadah, berpoya-poya dan sebagainya.
Kerana itu kita perlu ada pegangan.

Kedua- Perjuangan- merdeka diri dari jiwa hamba, hamba kepada anasir yang
merosakkan (pengaruh barat). Remaja mesti berjuang memerdekakan jiwa hamba,
maksud saya hamba kepada kepada perkara negatif dan pengaruh barat yang amat mudah
meresap dalam jiwa mereka. Jadi remaja Islam yang berjiwa merdeka, bebas dari
sebarang kemungkaran dan kejahatan. Kita tidak
akan sesekali mudah menerima perkara-perkara yang
bertentangan dengan cara hidup, budaya kita.

Ketiga- Hubungan- yang sering dikaitkan dengan bahasa.


Hubungan manusia diperindahkan lagi melalui bahasa. Bahasa adalah alat untuk
berinteraksi dan berdakwah. Bahasa lambang jati diri setiap bangsa. Bangsa sendiri
hendaklah pertahankan agar ia tidak lenyap ditelan zaman.

Kita mesti mengagongkan bahasa kita. Orang Melayu


bahasanya Bahasa Melayu. Sementara tulisannya adalah
tulisan Jawi. Tetapi apa yang berlaku sekarang,
tulisan jawi kita telah kuburkan dan bahasa kita
sedang menuju ke arah kehancuran. Kalau begitu di mana
bahasa kita yang melambangkan sebagai alat penghubung
kita sebagai bangsa Melayu dan juga sebagai alat
perpaduan. Kalau kita tidak mempertahankan dan
memperbaiki apa yang berlaku, acuan yang telah sedia
ada dalam jati diri atau identiti remaja terbantut.
Bahasa tidak akan jadi lagi sebagai lambang yang
menunjukkan sesuatu bangsa itu. Contohnya banyak
iklan-iklan yang kita lihat tidak melambangkan bahasa
dan budaya hidup kita. Bila remaja melihat semua ini,
dia keliru dan dia hanya mengambil mana yang dia rasa
sesuai dengan jiwanya.
Tetapi apa yang saya nampak sekarang DBP sedang
mengorak langkah yang cukup bijak agar bahasa dan
tulisan jawi dihidupkan semula.

Keempat- Hiasan- seni dan adab. Keindahan kehidupan manusia diserikan lagi dengan
hiasan seni dan adab. Orang Melayu mempunyai seni dan adab yang amat baik dan
lembut. Kehalusan seni termasuk hiburan adalah kekayaan Melayu Islam. Saya hairan
kenapa kita berbangga menyanyikan lagu rentak barat seperti rock, heavy metal, rap,
RNB, hip hop dan sebagainya. Tetapi kita tidak bangga menyanyikan lagu Melayu sering
dikaitkan dengan seni dan
adab. Pada saya seni dan adab yang ada pada orang Melayu
cukup cantik dan halus kalau ianya dipamerkan.
Contohnya cara duduk, cara bergaul sesama mahram, cara
menghormati orang tua semua itu melambangkan peribadi
yang sopan dan halus. Hiasan hidup ini kalau
ditambahkan lagi dengan cara hidup Islam ianya akan menjadi
lebih indah. Kalau boleh kita tidak mahu semua benda
ini pupus.

Kelima- Susunan- dikaitkan dengan budaya.


Budaya Melayu sememangnya sesuatu yang indah.
Cara orang Melayu berpakaian, bercakap, bergaul dan
Sebagainya. Sekiranya digabungkan kelima-limanya sekali
akan terserlahlah keindahan, kecantikan pada orang
kita. Ini kerana semua perkara ini kurang ada pada
bangsa lain. Mereka sudah dipengaruhi oleh cara hidup orang
barat.

Apa yang saya lihat, para pemimpin yang ada sekarang


ini nampaknya sudah mulai sedar. Misalnya tulisan Jawi
cuba diselamatkan dengan menghidupkan semula
penggunaannya. Begitu juga dengan Bahasa Melayu,
dipertahankan kerana ianya tunjang dan menjadi bahasa
rasmi negara. Kesedaran pada kerajaan juga sudah mulai
ada. Mereka nampaknya cuba mendaulatkan semula tulisan
jawi yang menjadi sendi kepada kedaulatan negara.
Dalam hal ini kesemua perkara yang menjadi sendi
kepada kedaulatan negara itu perlu ditegakkan dan
didaulatkan agar ianya menjadi ikutan kepada remaja.
Misalnya dalam kursus-kursus bina semangat yang mana
ianya dihadiri oleh para remaja.

Kedua- kecantikan, kehalusan dan kelembutan agama


Islam itu sendiri mereka tidak praktikkan. Mereka tahu
perlunya agama dan setiap apa yang disuruh oleh agama
itu perlu dilakukan tetapi mereka tidak mahu ikut.
Contohnya orang perempuan wajib pakai tudung bagi
menutup aurat. Kenapa mesti ada alasan kalau dah
berkahwin nanti baru nak pakai tudung, kenapa tidak
sekarang sedangkan dia tahu benda tu wajib. Kalau
tidak tahu kenapa dia bercakap nanti lepas berkahwin.
Ini menandakan dia tahu tetapi sengaja buat-buat tak
tahu. Perkara seperti inilah yang saya katakan
pemahaman yang sesat lagi menyesatkan. Mereka telah
menyimpang dari arah asal kecualilah kalau mereka ini
jahil tentang agama. Dalam hal ini kita kena buat
kalau tidak buat itu bahaya.

Begitu juga orang kata nak 'enjoy' . Kalau ikutkan


boleh 'enjoy' 24 jam tetapi mengikut orang kita kalau
dikatakan 'enjoy' kena pergi berhibur di 'nite club',
panggung wayang, siber cafe dan sebagainya yang
membuatkan pergaulan bebas lelaki perempuan.
Sebenarnya 'enjoy' ni buat 'something' yang manusia
suka dan Tuhan suka yang tidak bertentangan dengan
fitrah manusia dan bercanggah dengan cara hidup kita.
Bukan seperti menyertai Black Metal, bercampur bebas
lelaki perempuan, mengamalkan seks bebas, pijak quran,
pakaian yang tidak melambangkan ciri-ciri budaya kita.
Apakah itu yang kita kehendaki.

Ketiga sikap tidak kisah ibu bapa, satu isu yang basi.
Sepatutnya sebagai ibu bapa kita perlu mengambil berat
akan kehidupan anak-anak. Bukan lepas tangan semata.
Dalam hal ini kita ambil contoh tentang jari kita yang
lima ini. Kenapa orang tua dulu-dulu menamakan jari
kita dengan nama jari kelingking/anak jari, jari manis, jari
hantu, jari telunjuk dan ibu jari. Sebenarnya ada
cerita disebaliknya. Jari kelingking atau anak jari
diumpamakan anak kita di peringkat umur bayi sehingga
10 tahun. Sebagai bayi dan kanak-kanak pada peringkat
ini, kita pkena bermain-main dengan mereka, ia perlu juga dibelai, dimanja dan diberi
perhatian
yang khusus. Jari manis, peringkat anak di alam
remaja. Di peringkat ini anak-anak diumpamakan
berdarah manis. Ia perlukan pengawasan yang rapi dan
disiplin diri. Waktu ini anak gadis kita sering
diambil kesempatan oleh golongan tertentu. Misalnya, kes-kes cabul, rogol dan
sebagainya. Mereka masih belum boleh diharap. Remaja lelaki pula kalau tidak dikawal
boleh terjebak ke lembah masiat dan perkara-perkara yang tidak diingini. Justeru,
ibubapa hendaklah mengambil berat dan memerhatikan pergerakan mereka. Selalu
telefon di rumah, Tanya apa dia buat, dah sembahyang ke belum. Kalau tengok internet,
apa yang dilayarinya.
Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 1:56:00 PM 0 comments Links to this
post
Blog Psikologi Perkembangan Remaja: PERKEMBANGAN KOGNITIF
DAN SOSIAL EMOSI REMAJA

Blog Psikologi Perkembangan Remaja: PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIAL


EMOSI REMAJA

Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 1:51:00 PM 0 comments Links to this


post

PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIAL EMOSI REMAJA

http://www.psikologiperkembangan-remaja.blogspot.com

PERKEMBANGAN DAN MASALAH KOGNITIF REMAJA

Apabila memasuki lingkungan umur sebelas tahun, piaget menyatakan perkembangan


kognitif manusia masuk tahap yang akhir, iaitu operasi formal. Kanak-kanak yang
memasuki tahap ini berupaya berfikir dengan logik serta memahami konsep-konsep yang
abstrak.

Tahap kognitif ini membolehkan para remaja berfikir tentang fikiran itu sendiri,
mempelajari tatabahasa yang kompleks,konsep matematik seperti algebra dan
mengendalikan tugas mental dengan menggunakan konsep serta fikiran yang kompleks.

Satu lagi perubahan kognitif remaja yang agak ketara ialah pemikiran egosentrisme
remaja ( adolescence egocentrism) yang disarankan oleh Elkind,(1967). Remaja sering
mengubahsuaikan persepsi tentang kebenaran alam.

Mereka sering merasai yang perhatian umum sentiasa tertumpu kepada diri,tingkahlaku,
perbuatan dan sifat mereka.

Elkind mengatakan bahawa para remaja sering mengada-adakan bayangan sekelompok


manusia yang akan mengkritik segala tingkah lakunya sedangkan ini hanyalah bayangan
pesepsi mereka yang dikuasai oleh egosentrisme remaja.

PERKEMBANGAN EMOSI SOSIAL

Perhubungan mereka dengan ibu bapa, keluarga, kawan-kawan sebaya dan hubungan
percintaan amatlah rumit kerana pada masa ini, para remaja mengalami satu proses
kesedaran kendiri.

Mereka sering memikirkan tentang pandangan dan pendapat orang lain tentang dirinya
sendiri dan mereka sering bertukar pendirian, pendapat, ideologi dan kawan-kawan.

Erikson menyatakan bahawa remaja mengalami konflik sosial diantara pengertian identiti
diri dengan kekeliruan peranan yang ada padanya. Remaja akan bertanyakan ‘siapakah
saya’, ‘apakah tujuan hidup ini’ dan ‘kemanakah arah sendiri’.

Dalam mencari identiti, remaja mempunyai keinginan untuk bebas daripada kongkongan
ibu bapa, untuk berdikari dan untuk membuat apa-apa yang disukainya tetapi dalam masa
yang sama memerlukan bimbingan terutamanya dari segi kewangan dan tempat tinggal.

Apa yang ketara sekali para remaja cenderung untuk berpisah dengan ibu bapa mereka
kerana mengaggap kawan-kawan sebayanya adalah lebih penting. Kawan-kawanlah
tempat mereka berkongsi pandangan serta bertukar-tukar fikiran serta pendapat.
Disamping itu hubungan percintaan juga amat penting bagi remaja.

Segala apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka adalah betul dan apa yang penting di
sini ialah proses identifikasi kepada norma-norma kumpulan kerana identity kumpulan
adalah identiti mereka.
Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 1:01:00 PM 0 comments Links to this
post

ISU-ISU BERKAITAN DENGAN REMAJA

http://www.psikologiperkembangan-remaja.blogspot.com
Pada masa ini kita dapati ramai anak-anak remaja yang menghabiskan masa dengan
kegiatan yang tidak berfaedah, iaitu berkumpul di pusat-pusat hiburan, menghisap rokok,
bersiar-siar di Bandar dan sebagainya. Sesetengahnya ada yang terlibat dengan penyalah
gunaan dadah, mencuri, memasuki kumpulan haram dan kegiatan perlacuran.

Terdapat juga remaja yang terlalu taksub dengan dunia percintaan. Dalam hal ini mereka
selalu menyamakan di antara persahabatan dengan percintaan dan seterusnya percintaan
dengan seks. Ramai di antara mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang sumbang
dan bersalahan di sisi agama.

Ada juga yang menganggap jika terlalu tumpu pada pelajaran, mereka tidak
berkesempatan bergaul mesra dengan rakan-rakan sebaya mereka. Hal ini menyebabkan
mereka tercicir di dalam pelajaran mereka.

MASALAH REMAJA LARI DARI RUMAH

Masalah remaja lari daripada rumah bukanlah sesuatu yang baru. Pelbagai usaha telah
dilakukan demi membendung gejala ini dari berleluasa. Kebanyakkan remaja yang lari
dari rumah mengikut kajian Polis Bukit Aman (November 1992/1993) ialah berumur di
antara 14- 18 tahun.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak remaja lari dari rumah:


1) terasa malu dengan keluarga kerana sesuatu kegagalan.
2) Krisis dengan keluarga. Sesetengah keluarga ingin mengawal pergerakan dan
pergaulan anak-anak.
3) Tidak dapat kasih sayang yang sepenuhnya daripada ibu bapa sewaktu kecil.
4) Remaja mengalami tekanan jiwa kerana gagal memenuhi kehendak ibu bapa terhadap
pencapaian pelajaran.
5) Rosak akhlak dan pernah menjadi mengsa rogol.
6) Degil dan tidak mendengar nasihat yang berguna daripada ibu bapa. Oleh itu ramai
yang merajuk dan membawa diri.
7) Kemiskinan keluarga menyebabkan ramai yang mencari peluang pekerjaan di Bandar.
8) Terpengaruh dengan pujuk rayu teman.
9) Ditipu dengan ejen sosial yang berpura-pura untuk mendapatkan pekerjaan.
10) Sengaja ingin mendapatkan keseronokan dan kebebasan kehidupan di Bandar.

Bagaimanapun terdapat juga para remaja yang pandai menjaga diri dan sanggup bekerja
setimpal dengan kelulusan mereka. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting bagi
mencegah berlakunya masalah ini dari berleluasa.

CARA-CARA MELAYANI DAN MENGATASI PERGOLAKAN JIWA REMAJA

Ibu bapa bertangungjawab untuk memberi pendidikan agama yang secukupnya kepada
anak-anak remaja.

Ibu bapa perlu peka dengan permasalahan konflik jiwa remaja dan sering menaihati
mereka.

Ibu bapa dan guru perlu mengelakkan pilih kasih semasa membimbing remaja.

Anak remaja yang di alam percintaan ibu bapa bertanggungjawab menyelidiki


pasangannya itu.
Ibu bapa perlu memahami ilmu tentang jiwa remaja

Jangan meletakkan harapan yang tinggi kepad anak remaja tetapi sentiasa memberi
dorongan dan semangat dengan kebolehan yang sesuai dengan mental mereka.

Wujudkan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan remaja itu sendiri agar tiada jurang.
Berikan peluang kepada remaja untuk melontarkan idea mereka.

SEKSUALITI REMAJA

Pertumbuhan intelelektual, moral serta spiritual biasanya diiringi dengan kemunculan


seksualiti mereka. Sarrel dan Sarrel (1979) menamakan konsep ini sebagai sexual
unfolding. Remaja membentuk identifikasi seksual dan meningkatkan keupayaan
terhadap kematangan emosi dan seksual:
1) Perubahan peringkat pada tubuh badan
2) Kemampuan untuk mengatasi atau mengubah perasan bersalah, kebimbangan zaman
kanak-kanak terhadap pemikiran dan tingkah laku sosial.
3) Peleraian satu iktan emosi yang utama dengan ibu bapa atau penjaga
4) Belajar mengenai keseronokan erotik atau rasa berahi dan ketidakselesaannya serta
mampu membincangkan soal ini dengan teman-teman.
5) Penyelesaian konflik dan kekeliruan mengenai orientasi seksual.
6) Peningkatan sebagai seorang yang berkemampuan seksual dan kedudukan seks dalam
kehidupan.
7) Ke arah tanggungjawab terhadap pasangan ,diri, dan masyarakat
8) Peningkatan keupayaan dalam bentuk kasih sayang.

HUBUNGAN SEKS LUAR NIKAH

Pengalaman pertama remaja biasanya dipenuhi dengan perasaan cemas, takut dan
kerisauan. Hal ini kadang-kadang terbawa sehingga ke peringkat pertengahan dan akhir
remaja.

Dalam kajian tahun 1980 Zelnick dan Kantner melaporkan bahawa lebih daripada 50%
remaja Amerika syarikat pernah melakukan hubungan seks.
Secara puratanya di sekitar usia 16 tahun. Tidak menjadi sesuatu yang luar biasa untuk
mendapati remaja berusia 13 dan 14 tahun aktif secara seksual dalam melakukan
hubungan kelamin.

Satu perkara yang tidak dapat dielakkan apabila remaja menggunakan kegiatan seksual
sebagai cara untuk menarik perhatian masyarakat atau ibu bapa.

Penyakit pindahan seksual juga dikenali dengan nama panggilan singkatan STD .
Amerika, gonorea lebih biasa dihadapi oleh golongan remaja belasan tahun daripada
kelompok kelas pertengahan. Siflis pula ebih ketara di kalangan remaja daripada
kelompok rendah.
Usia jangkitan paling tinggi ialah kepada mereka yang berusia antara 15-24 tahun.

BEBERAPA MASALAH BERKAITAN REMAJA

Para remaja dikatakan menghadapi masalah menerima bentuk tubuhnya yang baru.
Disamping masalah psikologikal ini, para remaja juga menghadapi masalah-masalah
yang berbentuk fisiologikal yang perlu mereka atasi sendiri.

Bagi remaja wanita, haid adalah sesuatu proses yang normal tetapi seringkali
menyebabkan ketidakselesaan pada mereka. Kadangkala ia berlaku dengan diiringi oleh
perasaan seperti kemurungan, keletihan, kelesuan dan kemarahan.

Satu lagi masalah yang dihadapi oleh remaja ialah masalah berat badan. Masalah ini
terjadi dalam dua bentuk, pertama ialah keadaan badan yang gemuk dan kedua, keadaan
badan yang terlalu kurus. Bagi remaja yang tidak dapat mengawal kehendak makanan,
mereka akan menghadapi masalah Bulimia.

Beberapa masalah kecil sentiasa menjadi tumpuan kepada remaja. Ketumbuhan jerawat
sering berlaku di zaman remaja dan mereka amat sensitif akan perkara ini. Jerawat
merupakan sesuatu yang menghodohkan rupa mereka dan perkara ini sering di perbesar-
besarkan.
Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 12:53:00 PM 0 comments Links to this
post

Friday, March 2, 2007

Bentuk-bentuk Konflik Remaja - Ibu bapa

Konflik di antara remaja dan ibu bapa wujud dalam pelbagai bentuk. Konflik ini boleh
dalam bentuk konflik peribadi, sosial, aktiviti di rumah atau di sekolah, disiplin dan
sebagainya. Dalam membincangkan konflik remaja dengan ibu bapa ini, sering bertindan
lapis dengan istilah jurang generasi (generation gap). Sebenarnya istilah ini merujuk
kepada konflik remaja dengan ibu bapa kerana ibu bapa sebagai generasi yang lebih tua
seolah-olah tidak dapat menerima kenyataan bahawa generasi muda merupakan golongan
yang akan memasuki tahap dewasa. Akibat penolakan hakikat yang sebenarnya maka
timbullah jurang generasi atau konflik antara remaja dengan ibu bapa. Antara konflik
remaja dengan ibu bapa ialah konflik kasih sayang, konflik kebebasan, konflik own
rights dan other right, dan konflik rakan sebaya.
Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 11:45:00 PM 0 comments Links to this
post

Monday, February 12, 2007

Renungan Bersama untuk Remaja

Aku menyayangi sahabatku dengan segenap jiwaku. Sahabat yang baik adalah yang
seiring denganku dan menjaga nama baikku ketika aku hidup atau selepas mati.
Kuhulurkan tangan kepada sahabatku untuk berkenalan kerana aku akan berasa senang.
Semakin ramai sahabat, aku semakin percaya diri. Aku selalu berharap mendapat sahabat
sejati yang tidak luntur dalam suka dan duka. Jika aku dapat, aku akan setia padanya…..

“ Imam Shafie”

Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca, waktu, kerana
membaca itu sumber hikmah, menyediakan waktu untuk tertawa, kerana tertawa itu
muziknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir, kerana berfikir itu pokok kemajuan,
menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan
waktu untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat muda selalu dan menyediakan
waktu untuk beribadat kerana beribadat itu ialah ibu daripada segala ketenangan jiwa.

Jika kelmarin tersungkur,


Tapi hari ini….
Bangunlah dari lena kealpaan,
Tegak di atas tugu perjuangan,
Melangkah di atas landasan pertimbangan,
Mara di atas dasar kesedaran,
Berlari di atas sinar keyakinan.

Janganlah hendaknya kecintaan anda terhadap sesuatu itu membuatkan anda menjadi lupa
dan kebencian anda terhadap sesuatu itu membuatkan anda menjadi hancur.
“Umar Al-Khatab”

Orang yang berilmu itu menyedari bahawa:


1) Timbulnya keinsafan dari kemahuan
2) Timbulnya kemahuan dari keinginan
3) Timbulnya keinginan dari kepercayaan
4) Timbulnya kemajuan dari perubahan
5) Timbulnya kepandaian dari kerajinan
6) Timbulnya kesihatan dari kebersihan
7) Timbulnya cinta dari mata
8) Timbulnya dengki dari iri hati
9) Timbulnya kekuatan dari persatuan

Mengata diri anda lemah sebelum benar-benar terbukti anda lemah adalah kelemahan
anda yang paling lemah.

MASALAH BUANG BAYI BOLEH DIATASI


Share
Sunday, February 21, 2010 at 7:16am
Sejak akhir-akhir ini, negara digemparkan dengan beberapa berita yang amat
memeranjatkan semua pihak iaitu isu pembuangan bayi. Gejala ini amat devian kerana ia
merupakan satu tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak boleh diterima dalam
masyarakat kita. Ada antara bayi yang ditemui yang masih hidup dan ada yang sudah
meninggal dunia dan hampir semua yang ditemui berada dalam keadaan yang amat
menyedihkan. Seperti tiada kesedaran diri, bayi yang tidak berdosa terus menjadi mangsa
keadaan. Tidak kira apa pun status bayi tersebut, isu ini perlu dibendung. Pembuangan
bayi adalah satu jenayah walaupun terjadi akibat kehamilan tidak diingini. Ramai remaja
yang mengandung luar nikah terpaksa membuang bayi mereka kerana terdesak, malu dan
takut akan akibat yang bakal ditanggung.

Menurut Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti Putra Malaysia (UPM) dan pakar
motivasi, Profesor Madya Dr. Mohammad Shatar Sabran, terdapat pelbagai sebab
mengapa dan kenapa berlakunya peningkatan kes pembuangan anak.

Sebab kes ini boleh dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu sosial, spiritual atau
rohani dan era globilasasi dan pembangunan teknologi.

"Faktor sosial merupakan salah satu daripada penyumbang utama berlakunya kes buang
anak ini. Antaranya, pergaulan bebas tanpa had terutamanya di antara lelaki dan wanita.
Selain itu, terikut dengan budaya barat yang yang mengamalkan seks itu adalah
sebahagian daripada proses percintaan. Golongan ini juga percaya alat-alat terkini seperti
kondom dan pil boleh mengelakkan daripada mengandung jika melakukan hubungan
seks," katanya.

Di samping itu, ibu bapa tidak mengambil berat tentang anak-anak mereka hingga
menyebabkan mereka bebas berbuat apa sahaja tanpa sebarang pemantauan.

Dr. Mohammad Shatar menambah, didikan agama yang kukuh adalah dinding terbaik
untuk mengelakkan diri remaja daripada sebarang kes jenayah dan salah laku. Namun,
ilmu agama amatlah tipis dalam kalangan remaja pada hari ini hingga menyebabkan kes
pembuangan anak tidak menjadi kesalahan kepada mereka.

Ilmu agama

Justeru itu, kurang ilmu agama menjadi faktor golongan ini tidak dapat menilai halal dan
haram.

"Era globalisasi dan pembangunan teknologi (ICT)

pada hari secara langsung atau tidak telah menyumbang kepada kes pembuangan anak.
Jika kita kaji, kemudahan telefon bimbit telah menyebabkan remaja boleh berinteraksi
dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa untuk sebagai titik permulaan kepada kes yang
tidak bermoral ini. Kesukaran membuat pemantauan oleh ibubapa terhadap penggunaan
internet juga menyumbang kepada gejala kes ini," jelasnya.

Secara tidak langsung, kes pembuangan bayi ini mempengaruhi kesihatan sosial pada hari
ini.

Dari sudut perubatan, kadar kematian bayi yang lebih tinggi akan menyebabkan
penjagaan perubatan yang tidak sempurna. Ini disebabkan kesihatan ibu yang terjejas
akibat kehilangan darah, jangkitan kuman dan kecederaan sewaktu bersalin.

Selain itu, kes ini turut memberi kesan kepada psikologi dan sosial wanita yang
melahirkan bayi tersebut iaitu murung, hilang keyakinan diri, rasa bersalah, resah atau
gelisah. Bukan itu sahaja, ia akan mewujudkan masalah emosi dan hubungan
interpersonal dengan terputusnya hubungan kekeluargaan dan rakan-rakan.
"Terlalu banyak kesan psikologi dan sosial kepada masyarakat. Antaranya, kemajuan dan
kemakmuran masyarakat di masa hadapan akan terjejas. Pesan Iman Al-Ghazali, jika
kamu mahu melihat senario masa depan masyarakat dan negara kamu, lihatkan senario
remaja masa kini. Jika mereka hebat maka akan hebatlah masyarakat dan negara kamu di
masa hadapan, tetapi jika remaja kini rosak akhlaknya dan lemah mindanya. Maka akan
rosaklah masyarakat dan negara kamu di masa hadapan," jelasnya.

Dr. Mohammad Shatar menambah, psikologi remaja yang terlibat dengan kes tersebut
tidak akan tenang dan tenteram.

Perasaan bersalah yang datang di kemudian hari akan memberikan tekanan psikologi dan
sosial yang berat serta tumpuan kepada kerjaya akan terjelas.

Secara umum, remaja pada hari ini tidak faham dan mengerti secara mendalam erti kasih
sayang yang sebenarnya. Justeru itu, jika mereka berkahwin, perkahwinan itu jarang yang
kekal lama kerana mereka tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan kasih sayang
itu.

"Maksud kasih sayang sesama manusia ialah menyayangi manusia lain sama seperti kita
menyayangi diri sendiri. Selain itu, meletakkan diri kita dalam diri mereka, jika kita jadi
bayi tersebut apakah perasaan kita. Dari segi psikologi, cinta remaja tidak diikuti dengan
tanggungjawab," jelasnya.

Beliau menjelaskan, teori sosial mengenai cinta di bawah umur 13 tahun, percintaan yang
berlaku hanyalah berdasarkan kepada kecantikan. Manakala, umur 13 hingga 25 tahun,
percintaan yang berlaku ketika ini adalah berdasarkan trend iaitu orang lain bercinta kita
nak bercinta dan jemu dengan pasangan masing-masing, akan dicuba pasangan lain.

Sementara itu, bagi golongan berumur 25 tahun ke atas, percintaan yang sering diikuti
dengan tanggungjawab.

Dalam membantu masyarakat pada hari ini untuk membendung kes pembuangan bayi,
mereka perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan agar kepincangan dalam
institusi sosial tidak berlarutan. "Golongan dewasa juga perlu menunjukkan teladan yang
baik kepada golongan remaja kerana golongan inilah yang banyak terlibat dengan isu
pembuangan bayi. Langkah ini adalah bertujuan untuk mengelakkan golongan ini
berpengaruh dengan keadaan sekeliling. Selain itu, kerjasama masyarakat dengan
kerajaan turut memainkan peranan dalam usaha mencapai masalah sosial 'sifar'.
Walaupun ia mungkin sukar dicapai tetapi melalui kerjasama di antara masyarakat dan
pihak berkuasa mampu menyelesaikan masalah buang anak ini," ujarnya.

Kesedaran

Dr. Mohammad Shatar menyarankan masyarakat memberi kesedaran untuk membendung


gejala tidak sihat ini. Misalnya, kerajaan boleh melaksana undang-undang terhadap
remaja yang berdua-duaan di tempat yang kondusif untuk seks bebas. Selain itu,
masyarakat perlu membantu kerajaan dalam melaksanakan agenda ini. Aktiviti yang
mencurigakan perlu dibuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk
membanteras mereka yang terlibat.

" Ibu bapa juga perlu peka dan mengambil berat terhadap perkembangan dan apa yang
dilakukan oleh remaja mereka. Selain itu, guru perlu memantau kehadiran pelajar dalam
kelas. Laporkan kepada ibu bapa jika anak mereka tidak hadir kelas. Ini kerana anak-anak
sering melencong ke tempat lain walaupun berpakaian sekolah dari rumah," katanya.

Jika ada remaja yang pernah terlibat dengan masalah ini, kita perlu memberi ruang
penambahbaikan untuk kembali ke pangkal jalan.

"Golongan ini perlu bertaubat dan menyesal dengan sepenuhnya. Mereka yang pernah
terbabit boleh memberi kesedaran kepada remaja lain mengenai implikasi yang dihadapi.
Ingatlah, kesilapan hari ini bukanlah kesilapan yang berkekalan. Mohon ampun dan maaf
kepada Allah dan ibu bapa," ujarnya.

Sejauh Manakah DBP Memainkan Peranan Memperkasa


Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan.
Oleh
Nazri Bin Abu Bakar Muhammad Salaebing
Shamsinah Bt. Salleh Norizillah Bt. Mohd.
Rodzes Laila Bt. Abdullah Fatahiyah Bt.
Mohd. Ishak
Latar Belakang
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) atau nama asalnya, Balai
Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor
sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran.
Penubuhan DBP adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan
merdeka ketika itu. Di peringkat awal itu, DBP mengorak usaha
murninya di Bukit Timbalan, Johor Bahru.
Hasil Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III yang berlangsung
di Singapura dan Johor Bahru pada 16-21 September 1956,
Kerajaan telah menerima cadangan kongres yang mahu
menamakan Balai Pustaka dengan nama Dewan Bahasa dan
Pustaka. Di samping itu juga, DBP dinaikkan taraf sebagai sebuah
badan yang mempunyai anggota lembaganya sendiri.
Pada tahun 1957, DBP berpindah ke Kuala Lumpur dan
ditempatkan di bekas wad sebuah hospital di Jalan Young.
Perpindahan ini bagi memudahkan segala pelaksanaan tugasnya,
yang selaras dengan perisytiharan bahasa Melayu, iaitu bahasa
kebangsaan akan menjadi bahasa rasmi tinggal negara. Biarpun
berumur ‘setahun jagung’ dan beroperasi di sebuah pejabat yang
usang lagi daif, DBP tetap bersemangat waja untuk mendepani
segala cabaran.
Pada tahun 1959, DBP menempa kejayaan apabila dinaikkan
taraf menjadi sebuah badan berkanun melalui Ordinan Dewan
Bahasa dan Pustaka 1959. Dengan menaikkan taraf ini, DBP diberi
kuasa autonomi, iaitu: (i) Menggubal dasarnya yang khusus; (ii)
Menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan
sastera; (iii) Menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku
secara kompetitif menurut prinsip dan amalan perusahaan dan
profesion penerbitan.
Kuasa autonomi di atas juga adalah selaras dengan matlamat
utama DBP untuk membina dan mengembangkan bahasa
kebangsaan sesuai dengan dasar negara dan hasrat rakyat.
Pada 31 Januari 1962, DBP berpindah ke bangunannya sendiri
di Jalan Lapangan Terbang Lama ( sekarang Jalan Dewan Bahasa).
Perpindahan ini memberi gambaran betapa bersungguhnya DBP
memainkan peranannya sebagai institusi yang menjulang bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi di negara.
Pada tahun 1977, DBP mengembangkan sayapnya ke Malaysia
Timur dengan membuka dua cawangan, iaitu: DBP Cawangan
Sabah yang beribu pejabat di Kota Kinabalu dan DBP Cawangan
Sarawak yang beribu pejabat di Kuching. Kedua-dua cawangan ini
menjalankan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan
sastera, di samping membantu ibu pejabat DBP di Kuala Lumpur
menjalankan tugas penerbitan dan pemasaran buku di Sabah dan
Sarawak.
Ini diikuti pula dengan pembukaan tiga Pejabat DBP
Wilayahnya, iaitu Pejabat DBP Wilayah Utara di Bukit Mertajam,
Pulau Pinang (1999), Pejabat DBP Wilayah Timur di Kota Bharu,
Kelantan (1999) dan Pejabat DBP Wilayah Selatan, Johor Bharu,
Johor (2000). Pembukaan ini adalah untuk membantu
menyebarluaskan bahasa, sastera dan budaya Melayu hingga ke
Thailand negara-negara Indo-China, Sumatera dan Singapura.
DBP akhirnya mendapat restu daripada Kerajaan dengan terbina
bangunan baharu setinggi 33 tingkat yang siap dibina pada tahun
2002. Bangunan ini memuatkan ruang pejabat, Muzium Bahasa
dan Sastera, auditorium dan Galeri Penulis. Di samping itu, ia
menjadi mercu tanda bahasa dan sastera melalui penyediaan
pelbagai kemudahan canggih untuk melaksanakan pelbagai
kegiatan kebahasaan, kesusasteraan dan kepustakaan bahasa
Melayu.
Perancangan Strategik Menjelang Tahun 2020
Berbekal Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959, yang
memberinya kuasa autonomi untuk melaksanakan tugas membina
dan mengembangkan bahasa kebangsaan di Malaysia, DBP telah
menyatakan wawasan dan misi untuk menjadikan bahasa Melayu
sebagai salah satu bahasa utama dunia menjelang tahun 2020.
Wawasan keramat ini termaktub dalam Matlamat, Falsafah, Misi,
Moto, Rukun Budaya Korporat dan Piagam Pelanggan.
Matlamat
1. Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua
bidang termasuk sains dan teknologi.
2. Memperkembang bakat sastera, khususnya dalam bahasa
kebangsaan.
3. Mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan
atau penerbitan buku, majalah, risalah dan bentuk
kesusasteraan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa lain.
4. Membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah yang
sesuai dalam bahasa kebangsaan.
5. Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul.
6. Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya dapat
digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut
undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

Falsafah
Pembinaan Negara Bangsa melalui Bahasa Melayu.
Ungkapan ini merupakan manifestasi tugas yang akan
dilaksanakan oleh DBP, dan cara melaksanakan program dan
aktiviti yang terancang, demi penegasan identiti dan pengukuhan
status bahasa Melayu sebagai wahana berfikir dan berkomunikasi
serta wahana membina tamadun moden bangsa Malaysia.
Misi
Menjadikan Bahasa Melayu Bahasa Ilmu yang Berwibawa dalam
Pembinaan Tamadun Bangsa.
Moto
“Bahasa Jiwa Bangsa”
Pemodenan Korpus Bahasa Melayu
Pemodenan Korpus Bahasa Melayu bergerak melalui beberapa
program, iaitu Bank Istilah Berkomputer dalam Talian (Bikomta),
Kerjasama Kebahasaan Peringkat Serantau, Pembinaan dan
Pemantapan Korpus Bahasa Melayu, Sebutan Baku Bahasa
Melayu, Penyusunan dan Penulisan Sejarah Bahasa Melayu,
Kodifikasi Bahasa Melalui Perkamusan dan Pengkomputeran
Bahasa Melayu.
i. Bank Istilah Berkomputer dalam Talian (Bikomta)
Penggunaan komputer dalam kerja peristilahan kini semakin
meningkat. DBP telah menubuhkan Bikomta yang merupakan satu
sistem penyimpanan dan perekodan maklumat tentang istilah yang
diterbitkan oleh DBP dengan menggunakan komputer. Sistem ini
dimulakan pada awal tahun 1980-an dengan kerjasama Universiti
Sains Malaysia (USM). Keupayaan Bikomta ini ditingkatkan dari
semasa ke semasa menyediakan maklumat yang tuntas dan kemas
kini tentang sesuatu istilah.
ii. Kerjasama Kebahasaan Peringkat Serantau
Penubuhan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada tahun
1972 memulakan era baru dalam kerjasama kebahasaan di rantau
ini. Dengan penyertaan negara Brunei Darussalam dalam
kerjasama ini, MBIM diperluas menjadi Majlis Bahasa Brunei
Darussalam- Indonesia- Malaysia (MABBIM) pada tahun 1985.
Singapura juga sering mengikut sidang MBIM dan MABBIM
sejak tahun 1983 sebagai pemerhati. Kerjasama ini telah
menghasilkan penyeragaman pedoman ejaan dan transliterasi,
penyeragaman pedoman pembentukan istilah, di samping
penyeragaman istilah-istilah ilmu pengajian tinggi dan profesional.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu dan Pedoman Umum
Pembentukan Istilah Bahasa Melayu merupakan hasil yang
penting daripada kerjasama tersebut yang telah banyak membentuk
kerja-kerja peristilahan. Setelah hampir 25 tahun penubuhannya,
MBIM/MABBIM berjaya memperlihatkan hasil kebahasaan yang
semakin mantap dimasyarakatkan di ketiga-tiga buah negara.
Sejumlah 164049 istilah dalam pelbagai bidang/subbidang ilmu
telah berhasil disepakati. Selain itu, sebanyak 40 buah kamus
istilah dapat diterbitkan dalam tempoh dari tahun 1986-2002 dan
beberapa buah kamus yang lain sedang diusahakan.
Antara hasil kerja peristilahan berbentuk penerbitan sepanjang dua
dekad yang lalu termasuklah: (i) Pedoman dan Daftar (enam
judul); (ii) Kamus Istilah (empat puluh judul); (iii) Prosiding
Seminar Kebahasaan (tiga keluaran); (iv) Jurnal Serantau (tiga
keluaran); dan (v) Terbitan Khas: Persidangan dan Keputusan
1972-1992; Ke Arah Pembentukan Istilah yang Sempurna;
General Guidelines for the Formation of Terms in Malay; General
Terminological Cictionaries; dan MABBIM Wahana Kebahasaan
Serantau yang Akrab, Mantap dan Berwibawa.
Sehingga tahun 2002, iaitu sepanjang hampir 46 tahun, DBP telah
berjaya menyebarkan sebanyak 752988 istilah menerusi penerbitan
dalam pelbagai bidang dan kerja penciptaan istilah terus
dijalankan.
iii. Pembinaan dan Pemantapan Korpus Bahasa Melayu
Pembinaan dan pemantapan korpus bahasa Melayu yang diasaskan
pada penyelidikan ilmiah terhadap bahasa dan penggunaannya di
kalangan masyarakat bertujuan untuk membakukan dan
memantapkan aspek-aspek bahasa, seperti sistem ejaan, sebutan,
tatabahasa, sejarah bahasa Melayu, laporan kaji selidik
penggunaan bahasa Melayu, dan perancangan pembinaan dan
pengembangan bahasa secara menyeluruh.
a. Ejaan Rumi Bahasa Melayu
Pada bulan Mac 1957, DBP telah menerbitkan risalah yang
pertama, iaitu Kaedah Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Seterusnya,
usaha telah dijalankan untuk menggandakan satu sistem ejaan
bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada 27 Jun 1967, kedua-
dua negara telah mencapai keputusan muktamad di DBP, dan
sistem ejaan bersama Malaysia-Indonesia pun dilaksanakan.
Sistem Ejaan Baharu tersebut telah diisytiharkan secara rasmi
serentak di kedua-dua buah negara pada 16 Ogos 1972.
Pada tahun 1975, DBP telah menerbitkan sebuah buku pedoman
ejaan, iaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu. Dengan
terbitnya buku ini, maka sebahagian besar kekeliruan tentang
sistem ejaan bahasa Melayu dapat diatasi.
Pada tahun 1981, DBP telah mengeluarkan buku Daftar Ejaan
Rumi Bahasa Malaysia. Buku yang paling mutakhir tentang sistem
ejaan Rumi bahasa Melayu ialah Pedoman Ejaan Rumi Bahasa
Melayu yang diterbitkan pada tahun 1996.
b. Ejaan Jawi Bahasa Melayu
Usaha yang dilakukan oleh Pakatan Bahasa Melayu Persuratan
Diraja Johor (1937) dan Allahyarham Zainal Abidin bin Ahmad
atau Za’ba pada tahun 1939, merupakan langkah awal ke arah
pembinaan dan pemantapan sistem ejaan Jawi di negara ini.
Selepas itu, usaha untuk meneliti dan menyempurnakan ejaan Jawi
tidak berlaku sehingga akhir tahun 1970-an, kecuali oleh pihak
swasta, seperti penerbit majalah Dian. Dalam dekad 1980-an,
usaha untuk membina dan memantapkan sistem ejaan Jawi
semakin giat dilakukan. Pada tahun 1981, Jawatankuasa Mengkaji
Penggunaan Bahasa Malaysia telah memperakukan supaya sistem
ejaan Jawi yang sedia ada hendaklah dikaji semula dan
diperkemaskan.
Pada tahun 1996, buku Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu
diusahakan penerbitannya. Buku ini memuatkan maklumat terkini
tentang sistem ejaan Jawi yang disusun berdasarkan dokumen
pedoman ejaan Jawi yang telah diterbitkan oleh DBP, dan
maklumat yang diselaraskan selepas terbitnya Daftar Ejaan Rumi-
Jawi (1989), buku Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan
(1993) dan Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu telah diterbitkan
dan dilancarkan pada tahun 2001.
iv. Sebutan Baku Bahasa Melayu
Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu merupakan salah
satu objektif DBP, iaitu sebagaimana yang termaktub dalam Akta
DBP 1959 (disemak 1978/95):
“ (iv) Untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan
membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam kebangsaan.”
Pelaksanaan sebutan baku di Malaysia bermula apabila
Kementerian Pendidikan memulakan penggunaan sebutan baku di
sektor pendidikan pada penggal kedua tahun 1988, berdasarkan
Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1988: Pelaksanaan Penggunaan Sebutan
Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia di Sekolah-Sekolah bertarikh 2
April 1988. dengan demikian, DBP telah berjaya menerbitkan
beberapa buah buku pedoman sebutan berdasarkan Pedoman
Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu (1988), Daftar Umum
Sebutan Baku Bahasa Melayu (1991) dan Pedoman Sebutan Baku
Bahasa Malaysia (1994).
v. Penyusunan dan Penulisan Sejarah Bahasa Melayu
Gagasan untuk menyusun sejarah bahasa Melayu timbul dengan
adanya keinsafan dan kesedaran terhadap ketiadaan satu dokumen
yang lengkap, menyeluruh dan yang berwibawa secara ilmiah
tentang sejarah bahasa Melayu. Justeru itu, DBP telah berusaha
untuk menyusun sejarah bahasa Melayu sebagai satu projek jangka
panjang dan bersifat antarabangsa. Projek ini dimulakan pada awal
tahun 1984. Sehingga penghujung tahun 1995, sebanyak 11
penerbitan di bawah siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu telah
diterbitkan. Pada tahun 2000, Jabatan Bahasa meneroka satu tapak
lagi dalam penyusunan sejarah bahasa Melayu, iaitu Projek Sejarah
Lisan Perkembangan Bahasa Melayu di samping melanjutkan
kajian tertulis.
vi. Kodifikasi Bahasa Melalui Perkamusan
Kodifikasi atau pengekodan bahasa Melayu dipercayai telah
bermula sejak awal abad ke-20 lagi dengan terbitnya kamus yang
diberi judul Kitab Benih Bahasa susunan Fadhil Jaafar pada tahun
1917. Buku ini merupakan kamus Melayu yang pertama dihasilkan
pada abad ke-20. selepas itu, Kamus al-Muhamudiah (1925)
susunan Syed Mahmud Syed Abdul Kadir al-Hindi; Kamus
Melayu (1935) susunan Shamsuddin Yunos al-Haj: Buku Katan
P.Bm. P.B. Diraja Johor (1936); Kamus Angkatan Bahasa Melayu
(1957) susunan Che Yusof Ahmad et al.; dan Kamus Bahasa
Melayu (1960) susunan R.O. Winstedt. Selepas kamus ini, terbit
Kamus Am Bahasa Melayu (1961) susunan Md. Shah Jetty.
Kamus Dewan, iaitu kamus ekabahasa yang pertama bagi DBP
telah berjaya diterbitkan pada tahun 1970, dan diulang cetak pada
tahun 1984, dengan perubahan ejaan mengikut sistem ejaan baru;
edisi kedua, iaitu Kamus Dewan Edisi Baru diterbitkan pada tahun
1989; dan edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1994.
Kamus Melayu Edisi Pelajar, iaitu Kamus Bahasa Malaysia Edisi
Pelajar, terbit pada tahun 1975. lanjutan daripada kamus ini,
Kamus Pelajar Bahasa Malaysia telah diterbitkan pada tahun
1983. Kamus Pelajar disusun berasaskan Kamus Bahasa Malaysia
Edisi Pelajar dan sebahagian besar daripada kandungannya diserap
daripada kamus tersebut, tetapi dilakukan sedikit pengubahsuaian.
Selain kamus ekabahasa, kamus pelbagai bahasa juga penting
dalam kodifikasi bahasa Melayu. Kamus pelbagai bahasa bertujuan
untuk memenuhi hasrat dan keperluan masyarakat Malaysia yang
berbilang bangsa dan keturunan. Atas kesedaran ini, pada
pertengahan tahun 1971, Kamus Dwibahasa, iaitu Bahasa Inggeris-
Bahasa Malaysia telah mula diusahakan dan terbit pada tahun
1991.
Selain kamus dwibahasa Inggeris-Melayu, terdapat beberapa
kamus dwibahasa lain yang sedang diusahakan oleh DBP, iaitu
Kamus Bahasa Tamil-Bahasa Melayu Dewan, Kamus Bahasa
Mandarin-Bahasa Melayu Dewan dan Kamus Bahasa Korea-
bahasa Melayu Dewan serta kamus bahasa-bahasa utama dunia-
bahasa Melayu. Pada tahun 1996, Kamus Perancis-Melayu Dewan
telah diterbitkan dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia
(USM) dan Kedutaan Perancis di Malaysia.
DBP juga turut memberi penumpuan pada penerbitan kamus
khusus dan teknikal. Bertitik tolak daripada hasil sidang MBIM ke-
14 di Bali, bahan istilah Hidrologi, Meteorologi dan Ilmu
Kependudukan disediakan sebagai bahan pertukaran untuk Sidang
MBIM ke-15, pada bulan September 1980. Akhirnya, penyusunan
kamus yang didasarkan pada hasil sidang kelompok Hidrologi
MBIM-UNESCO yang pertama, kedua, ketiga dan keempat iaitu
Kamus Istilah Hidrogeologi, berjaya diterbitkan pada tahun 1982.
Untuk membantu usaha menyebarluaskan penggunaan
bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada
pelbagai kaum, pelbagai bentuk
kamus khusus diusahakan. Kamus bahasa sukuan yang
pertama diterbitkan oleh DBP ialah Kamus Bahasa Iban-Bahasa
Malaysia pada tahun 1989.
Beberapa glosari dialek turut diusahakan, antaranya: Glosari
Dialek Terengganu, Glosari Dialek Kedah, Glosari Dialek
Kelantan, Glosari Dialek Negeri Sembilan, Glosari Dialek Pulau
Pinang dan Glosari Dialek Perak.
Tesaurus bahasa Melayu yang pertama diterbitkan oleh DBP
pula ialah Tesaurus Umum Bahasa Melayu pada tahun 1990 dan
Tesaurus Linguistik Bahasa Melayu pula diterbitkan pada tahun
1995.
Satu lagi kamus yang telah diterbitkan oleh DBP ialah
Kamus Kebalikan Dewan pada tahun 1995. kamus Kebalikan
Dewan berbeza daripada kamus biasa kerana proses penggunaan
kamus ini terbalik daripada kamus biasa. Kamus jenis ini
membolehkan pengguna mencari sesuatu perkataan apabila makna
perkataan itu diketahui secara kasar, seperti yang digunakan dalam
teka silang kata.
vii. Pengkomputeran Bahasa Melayu
Pengkomputeran bahasa, dalam perspektif yang luas, melibatkan
dua perkara utama, iaitu penyediaan prasarana dan pemprosesan
bahasa. Dari sudut linguistik, yang dimaksudkan dengan aspek
pemprosesan bahasa (khususnya bahasa tabii) ialah
pengkomputeran bahasa per se. Walau bagaimanapun, aspek-aspek
pembinaan dan pembangunan sistem yang sekadar
mengautomatikkan kerja rutin yang dahulunya ditangani secara
insani juga dikatakan pengkomputeran, tetapi secara tegar, bukan
pengkomputeran bahasa.
a. Pangkalan Data Bahasa Melayu Berkomputer
Pembinaan Pangkalan Data Bahasa Melayu Berkomputer bertujuan
untuk menyepadukan semua sistem aktiviti dan program
kebahasaan berkomputer yang telah dibina, supaya saling dicapai
antara satu dengan yang lain bagi tujuan mempermudah dan
mempercepat segala aktiviti kebahasaan dan pemprosesan
maklumat bahasa. Pangkalan Data Bahasa Melayu Berkomputer
mengandungi pelbagai pangkalan data dan sistem pengkomputeran
bahasa, iaitu sistem pengkomputeran bahasa,iaitu Sistem
Peristilahan Berkomputer, Pangkalan Data Leksikon, Pangkalan
Data Korpus, Pangkalan Data Perkamusan, Pangkalan Data Umum
Bahasa Melayu dan Sistem Khidmat Nasihat Bahasa.
b. Sistem Peristilahan Berkomputer (Bikomta)
Sistem Peristilahan Berkomputer merupakan sistem penyimpanan
dan perekodan maklumat tentang istilah yang dibentuk di DBP
dalam sistem komputer. Projek peristilahan menggunakan
komputer pada tahun 1979, merupakan titik permulaan wujudnya
usaha sama antara DBP dengan Universiti Sains Malaysia (USM).
Pada tahun 1982, setelah sistem ini siap dibina, satu perjanjian
kerjasama pengkomputeran bahasa antara DBP dengan USM dan
IBM World Trade Corporation telah diadakan. Dalam kerjasama
ini, DBP bertindak sebagai pengguna dan pembekal maklumat
bahasa, USM sebagai pembina dan pembekal perisian sistem
peristilahan, dan IBM pula sebagai pembekal perkakasan
komputer. Sistem ini disertakan kepada DBP untuk diuji guna.
c. Pangkalan Data Leksikon
Pangkalan Data Leksikon dibina untuk mereka bentuk dan
membina sebuah sistem leksikon untuk menyimpan semua
maklumat tentang sesuatu kata dalam bahasa
Melayu, termasuk maklumat, seperti ejaan, sebutan, makna,
morfologi, sintaksis dan etimologi.
Pangkalan Data Leksikon terdiri daripada sistem leksikon yang
dibina oleh USM, dan sistem daftar induk bahasa Melayu (Dafin
BM) yang diusahakan di DBP. Pangkalan data ini telah
diwujudkan sejak akhir tahun 1980-an. Sebuah sistem leksikon
prototaip telah siap dibina pada tahun 1990 dan pembinaan data
diusahakan dengan giatnya melalui kerjasama DBP-USM.
d. Pangkalan Data Korpus
Projek Pangkalan Data Korpus mempunyai dua matlamat, iaitu
pembinaan sistem korpus dan pengumpulan data korpus sebanyak
50 juta perkataan menjelang tahun 2000. Sistem korpus dibina
untuk tujuan memproses dan mengolah data mentah bahasa
Melayu yang komprehensif ke dalam bentuk output, yang menjadi
asas analisis dan kajian bahasa Melayu terutamanya untuk
penyusunan pelbagai jenis kamus. Data korpus yang terakam
dikategorikan mengikut karya asli, karya terjemahan, buku klasik,
data akhbar, majalah, efemeral, puisi, drama dan kad bahan.
e. Pangkalan Data Perkamusan
Secara ringkas, matlamat projek Pangkalan Data Perkamusan
adalah untuk mereka bentuk dan membina sebuah sistem
perkamusan yang dapat menyimpan semua kamus terbitan DBP
dalam suatu sistem pangkalan data perkamusan, untuk menyusun
kamus baru dan menjana kamus terbitan daripada kamus-kamus
yang sudah ada dalam Pangkalan Data Perkamusan.
Pada masa hadapan, Pangkalan Data Perkamusan ini boleh
beroperasi pada persekitaran antara muka pengguna grafik atau
tetingkap, dengan pemprosesan boleh dilakukan secara dalam
talian dan luar talian, dan pencapaian boleh dibuat melalui LAN
dan WAN.
f. Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu
Pangkalan data ini merupakan salah satu impian DBP yang
dirancang untuk menempatkan segala maklumat kebahasaan,
khususnya buku dan bahan rujukan yang berkaitan dengan
pedoman dan rumus bahasa. Pangkalan data ini masih di peringkat
pembinaan yang dilakukan secara berperingkat-peringkat. Semua
penyelidikan tentang kebahasaan sedapat-dapatnya diusahakan
dengan menggunakan komputer, dan bahan kebahasaan yang telah
diterbitkan ditukarkan ke bentuk terbacakan komputer untuk
dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu.
Pangkalan data ini dibina untuk menyimpan maklumat dalam
bentuk teks wacana yang utuh, seperti buku Pedoman Umum
Pembentukan Istilah Bahasa Melayu, Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Melayu, Pedoman Umum Transliterasi Arab-Rumi, Daftar
Ejaan Rumi dan Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu;
maklumat para penyelidik dan pakar bidang yang terlibat dengan
DBP; maklumat kegiatan penyelidik bahasa yang telah, sedang dan
akan dijalankan oleh DBP khususnya, dan oleh badan penyelidikan
kebahasaan yang lain amnya; dan segala perisian yang digunakan
untuk memproses bahasa, seperti penyemak ejaan, penyemak
tatabahasa, penanda dan penghurai.
Pangkalan data ini akan menjadi pusat sumber rujukan umum
bahasa Melayu yang lengkap dan kemas kini untuk kegunaan
orang awam dan para penyelidik melalui LAN atau WAN untuk
tujuan rujukan ataupun penyelidikan.
Kempen Kesedaran Bahasa
i. Minggua Bahasa Kebangsaan
Gerakan yang bertujuan untuk menimbulkan kesedaran dan
kecintaan terhadap bahasa kebangsaan di kalangan rakyat
dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 30
Januari 1960 dan berakhir pada 6 Februari 1960. Gerakan ini
dicadangkan oleh DBP kepada kerajaan melalui Kementerian
Pelajaran, DBP diberi mandat untuk merancang dan mengatur
persiapan dan mengumpul segala tenaga untuk melaksanakan
rancangan itu. Tun Syed Nasir Ismail dilantik sebagai Pengerusi
Jawatankuasa Pusat Minggu Bahasa Kebangsaan. Gerakan ini
diadakan juga di setiap negeri Persekutuan Tanah Melayu. Pada
tahun 1961, gerakan ini diperbesar menjadi gerakan Bulan Bahasa
Kebangsaan.
ii. Bulan Bahasa Kebangsaan
Pada tahun 1961, sekali lagi DBP menerima tugas daripada
Kementerian Pelajaran untuk menangani gerakan Bulan Bahasa
Kebangsaan yang dilancarkan pada 28 Januari 1961. Bulan Bahasa
Kebangsaan diadakan selama enam tahun, iaitu dari tahun 1961
hingga tahun 1966. Bulan Bahasa Kebangsaan mempunyai
dasarnya yang tersendiri, dikukuhkan dengan cara kerja dan acara
yang bersepadu pada peringkat negeri dan daerah. Bulan Bahasa
Kebangsaan telah diadakan secara berperingkat-peringkat.
iii. Gerakan Cintailah Bahasa Kita
Program Gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11
Disember 1987 oleh Perdana Menteri Malaysia, bertujuan untuk
membina kesedaran dan mewujudkan budaya berbahasa
kebangsaan di kalangan masyarakat pengguna bahasa di Malaysia.
Sempena pelancaran Gerakan Cintailah Bahasa Kita,
beberapa kegiatan dilaksanakan. Antaranya termasuklah penyiaran
lagu tema Gerakan Cintailah Bahasa Kita di RTM dan TV3;
penerbitan dan pengedaran risalah bahasa terbitan DBP; pengedar
poster dan pelekat kempen; penayangan filem lagu tema di
pawagam; promosi kempen melalui media cetak dan elektronik;
pembinaan papan iklan besar di tempat-tempat strategik di
Wilayah Persekutuan; dan pameran buku pengajian tinggi.
Di antara tahun 1990 hingga tahun 1994, kegiatan yang
digerakkan sempena Gerakan Cintailah Bahasa Kita termasuklah
penyebaran bahan-bahan panduan bahasa kepada masyarakat.
Antara bahan yang diedarkan termasuklah Pedoman Umum Ejaan
Rumi Bahasa Melayu, Bahasa Melayu dan Penyalahgunaannya,
risalah Khidmat Nasihat Bahasa dan Ke Arah Bahasa Melayu
yang Berkesan.
Gerakan yang diadakan pada peringkat pusat dan peringkat
negeri ini telah memberikan kesan yang positif terhadap beberapa
golongan masyarakat pengguna bahasa di negara kita, termasuklah
sektor perundangan dan kehakiman, yang secara langsung atau
tidak langsung, menghasilkan pindaan terhadap Akta Bahasa
Kebangsaan 1963/1967, yang menguatkuasakan penggunaan
bahasa Melayu di mahkamah bermula pada Jun 1990.
iv. Pengantarabangsaan Bahasa Melayu
DBP sebagai institusi bahasa yang berwibawa di Malaysia
memang sentiasa proaktif mengembangkan dan mencitrakan
bahasa Melayu di peringkat ASEAN, dan seterusnya ke peringkat
antarabangsa. Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-
Malaysia (MABBIM) sejak 21 tahun kebelakangan ini menjadi
tapak langsung
kerjasama kebahasaan pada peringkat ASEAN, khususnya dalam
bidang penyelarasan peristilahan antara Malaysia, Indonesia dan
Brunei Darussalam.
Langkah awal yang dimulakan oleh DBP untuk merangka hala tuju
pengantarabangsa bahasa Melayu adalah dengan mengadakan
Kongres Bahasa Melayu Sedunia dari 21 hingga 25 Ogos 1995,
yang antara lain, mengusulkan penubuhan Majlis Antarabangsa
Bahasa Melayu (MABM), penubuhan pusat pemelajaran bahasa
Melayu di luar negara. Supaya bahasa Melayu dijadikan salah satu
bahasa rasmi dalam setiap pertemuan negara-negara Asia Tenggara
dan antarabangsa, meneruskan dan meningkatkan pusat bahasa dan
pengajian Melayu di luar negara, di samping membuka peranan
yang lebih cergas dalam soal memperkenalkan serta menggalakkan
pengajaran bahasa Melayu di luar negara.
DBP juga mengadakan kerjasama kebahasaan dengan
pelbagai institusi di peringkat antarabangsa dengan mengadakan
dan menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) bersama
beberapa institusi, antaranya: Universiti Pengajian Asing Beijing
(BFSU). Beijing; Pusat Penyelidikan Sejarah, Seni dan
Kebudayaan Islam (IRCICA), Istanbul; Prince of Songkla
University (PSU) Pattani, Thailand; Institut Kajian Asia Tenggara
(ISAC), Hanoi, Vietnam; The University of New South Wales
(UNSW) Sydney, Australia; dan Persatuan Nusantar, Moscow,
Rusia.
Di samping itu, DBP juga mengadakan kerjasama
kebahasaan, kesusasteraan dan penerbitan dengan Goethe Institute,
Jerman; British Library, London; World Book International.
Chicago; The Australian National University, Australia; China
Radio International (CRI), Beijing; Tokyo University of Foreign
Studies, Tokyo; Hankuk University of Foreign Studies, Seoul,
Korea Selatan; School of Oriental and African Studies (SOAS),
University of London; dan Universitas Sumatera Utara (USU),
Medan, Indonesia.
Dengan mengadakan dan menandatangani memorandum
persefahaman serta kerjasama kebahasaan, kesusasteraan dan
penerbitan, bersama pelbagai institusi luar negara, maka Malaysia
kini telah melangkah ke satu lagi era pemantapan diaspora dan
pengantarabangsaan bahasa Melayu ke seantero dunia. Menerusi
kebahasaan dan juga sastera serta penerbitan dapat dipertingkat,
khususnya pada abad ke-21.
Kejayaan kesan kecapaian yang telah dan bakal dilaksanakan
Penerbitan Ensiklopedia
DBP memberi keutamaan kepada penerbitan ensiklopedia dalam
bahasa Melayu yang akan menjadi sumber rujukan utama.
Penekanan diberi kepada ensiklopedia tentang kesusasteraan,
bahasa dan kebudayaan. Penerbitan ensiklopedia dalam talian akan
diusahakan sementara penerbitan dalam bentuk konvensional
masih diteruskan.
Penerbitan Majalah
Bagi merealisasikan tuntutan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka,
bahan korpus bahasa dan sastera dalam bentuk penerbitan berkala
yang merangkumi pelbagai bidang ilmu juga diterbitkan dan
mencakupi sasaran pembaca dari pelbagai peringkat umur dan
kelas. Penerbitan berkala yang dimaksudkan ialah majalah dan
jurnal.
Penerbitan majalah dan jurnal juga diselenggarakan oleh pihak
swasta atas nama DBP. Penerbitan cara ini dinamai “francais”.
Majalah yang terlibat ialah Dewan Masyarakat, Dewan Pelajar,
Dewan Siswa, Dewan Ekonomi dan Dewan Kosmik, manakala
penerbitan jurnal pula ialah Kanun, iaitu sebuah jurnal undang-
undang.
Penerbitan Buku Sekolah
DBP akan terus menerbitkan buku pendidikan bagi memenuhi
sebahagian besar keperluan pendidikan negara. Buku yang
termasuk dalam kategori ini ialah buku pengetahuan am, buku
teks, buku kerja, buku panduan guru dan buku bacaan tambahan
yang menyokong pemelajaran sesuatu bidang ilmu berdasarkan
kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Penerbitan buku sekolah terbahagi kepada dua, iaitu penerbitan
buku teks dan buku sokongan. Penerbitan buku teks sekolah
(rendah dan menengah) untuk Kementerian Pendidikan Malaysia
dilaksanakan atas prinsip kerjasama antara agensi di bawah
kementerian berkenaan. DBP memusatkan penerbitan buku teks
dalam satu bahagian, iaitu di Bahagian Buku Teks bagi
memudahkan pengurusan, penyelarasan dan pemantauan projek
serta memaksimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan.
Kerjasama ini bermula dengan Kementerian Pendidikan
menyediakan manuskrip bersih untuk DBP. Buku sokongan pula,
dirancang penerbitannya bagi menyokong penggunaan buku teks.
Selain membina dan mengembangkan bahasa dan sastera, buku
sokongan juga disediakan untuk menambah pengetahuan pelajar.
Penerbitan Buku Umum
Buku umum terbitan DBP meliputi buku kreatif dan informatif
serta ilmiah yang tidak terikat dengan kurikulum untuk bacaan
masyarakat umum dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa.
Skop penerbitan kreatif merangkumi karya sastera klasik dan
moden, antologi cerpen, puisi, drama, cereka sains, cerita agama
dan komik manakala buku informatif pula, merangkumi buku
pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu, esei dan kritikan,
biografi, buku panduan, buku istilah, glosari, direktori dan lain-
lain.
Jenis penerbitan buku kreatif dan informatif pula terdiri daripada
karya asli, karya terjemahan, adaptasi dan edisi ringkas. Sejajar
dengan matlamat penubuhan dan fungsi DBP, penerbitan buku
umum boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu (i) judul yang
diterbitkan untuk memenuhi tanggungjawab sosial DBP dan
penerbitannya memerlukan subsidi. Kategori ini meliputi buku
sastera klasik, antologi puisi dan cerpen, esei dan kritikan, biografi,
buku dalam bidang ilmu tertentu dan buku sastera yang
digolongkan dalam karya agung; dan (ii) judul yang mempunyai
potensi dari sudut pasaran meliputi pelbagai jenis bidang sama ada
yang berbentuk kreatif mahupun informatif. Tumpuan dan
pengembangan bahasa, sastera, budaya Melayu dan yang
merangsang minda pembaca, buku ilmiah seperti teori falsafah
serta buku yang bercorak pengetahuan, terutamanya karya asli atau
yang dihasilkan oleh tokoh setempat dan yang berunsurkan
Malaysiana akan diberi keutamaan. Penerbitan buku ilmiah dalam
bidang khusus pula ditangani oleh Majlis Penerbitan Ilmiah
Malaysia (MAPIM). MAPIM merupakan sebuah badan induk yang
bergiat dalam pembangunan bidang penerbitan ilmiah dan
saintifik. MAPIM ditubuhkan pada tahun 1996 dan dianggotai oleh
semua bahan penerbitan bahan ilmiah dari segi pusat pengajian
tinggi awam tempatan dan agensi kerajaan seperti DBP, MARDI,
INTAN dan lain-lain. MAPIM berfungsi untuk membangun,
mengembang dan menyelaras penerbitan ilmiah di Malaysia dalam
pelbagai bidang.
Terdapat tiga jawatankuasa yang bernaung di bawah MAPIM, iaitu
(i) Jawatankuasa Pemandu MAPIM; (ii) Jawatankuasa Kerja
MAPIM; dan (iii) Jawatankuasa Penyelenggara Aktiviti MAPIM.
Dalam hal ini, DBP menjadi setiausaha tetap bagi Jawatankuasa
Pemandu dan Jawatankuasa Kerja.
Penerbitan Elektronik
Bagi menghadapi perkembangan yang pesat dan canggih dalam
dunia penerbitan, DBP telah mual melibatkan diri dalam
penerbitan elektronik. Jenis penerbitan elektronik yang diusahakan
ialah penerbitan multimedia dan penerbitan web. Bahan yang
diterbitkan dalam bentuk elektronik ialah bahan rujukan seperti
kamus, ensiklopedia, istilah, biografi dan bahan pemelajaran untuk
kanak-kanak dan remaja. DBP melalui Unit Multimedia sedang
dan akan melaksanakan penerbitan elektronik mengikut kaedah
seperti yang berikut: (i) Menjadi pembekal kandungan bahan
penerbitan; (ii) Penerbitan bersama dengan syarikat multimedia
swasta; dan (iii) Menerbitkan sendiri bahan melalui Unit
Multimedia.
Penerbitan Bersama
DBP sebagai sebuah organisasi bahasa dan sastera terbesar dan
terulung di Malaysia tidak ketinggalan menjalankan hubungan
dengan beberapa badan penerbit, badan penyelidikan, badan
korporat dan beberapa badan lain bukan sahaja dalam negara
malahan di peringkat antarabangsa. Usaha ini bertujuan untuk
menyebarluaskan ilmu dalam bentuk penerbitan bagi
mendaulatkan bahasa kebangsaan di Malaysia dan pengembangan
bahasa Melayu di seluruh dunia.
Kejayaan membentuk kerjasama ini merupakan ekoran
daripada penyertaan pegawai DBP dalam seminar dan persidangan
bahasa, sastera dan penerbitan antarabangsa, melalui pelawat yang
sering mengunjungi DBP dan melalui buku-buku DBP yang
dipamerkan di pameran buku luar negara, seperti Frankfurt
International Book Fair di Jerman, Jakarta International Book Fair
di Indonesia, Asian International Book Fair di Singapura dan
Balogna Children’s Book Fair di Itali
Kerjasama juga diwujudkan dalam bentuk Memorandum
Persefahaman (MOU) dan pelbagai bentuk lain. Antara kerjasama
yang dijalin oleh DBP termasuklah kerjasama dengan: Kedutaan
Perancis (1986), Beijing Foreign Studies University, China (1995),
Institut Terjemahan Negara Malaysia (1997), Hankuk University
of Foreign Studies, Korea Selatan (1997), Universiti Pendidikan
Sultan Idris (1999), Guandong University Foreign Studies, China
(2000); Universiti Ains Sham, Kaherah (2001) dan Universiti La
Rochelle (2002)
Satu lagi usaha sama yang dimeterai pada dekad ini ialah
Kerjasama DBP-Research Centre for Islamic History, Art and
Culture (IRCICA), Istanbul pada 24 Jun 2000 di DBP. IRCICA
merupakan sebuah pusat penyelidikan sejarah, sastera dan budaya
Islam dan ditubuhkan sebagai cawangan pertama Pertubuhan
Persidangan Islam (OIC) dalam bidang budaya. Sempena majlis
tersebut, dua buah buku telah dilancarkan, iaitu Tamadun Islam di
Malaysia yang merupakan karya asli dan Seni Khat Warisan Islam,
sebuah karya terjemahan berdasarkan hasil terbitan IRCICA.
Sebelum ini judul pertama yang telah diterbitkan dalam rangka
kerjasama dengan IRCICA ialah Islamic Civilization in the Malay
World pada tahun 1997.
DBP juga merupakan agensi kebangsaan yang menyertai
Rancangan Penerbitan Bersama Wilayah Asia di bawah kelolaan
Asian Culture for UNESCO (ACCU) di Tokyo sejak tahun 1974.
sehingga kini, lima buah siri buku daripada rancangan tersebut
telah diterbitkan oleh DBP dalam bahasa Melayu. Selain itu, pada
bulan September 1994, DBP telah menjadi tuan rumah
Persidangan Majlis Buku Asia-Africa.
Rancangan Jabatan Penerbitan
Jabatan Penerbitan akan menerbitkan bahan bacaan dalam bahasa
Melayu berdasarkan struktur dan fungsi yang ada dengan
keperluan penerbitan sebanyak 30% judul dalam bidang sosial dan
70% judul komersial yang merangkum penerbitan konvensional
dan elektronik. Judul yang diterbitkan akan memberi manfaat
kepada pembaca di samping memenuhi tanggungjawab sosial
DBP. Judul yang diterbitkan akan menjadi judul yang laris di
pasaran, judul yang membina tamadun bangsa dan judul yang
merangsang minda pembaca. Untuk tujuan itu, tumpuan diberi
kepada penerbitan buku dan bahan rujukan seperti ensiklopedia
dan kamus, penerbitan berkala-majalah dan jurnal, buku teks
sekolah rendah dan menengah, buku ilmiah dalam bidang bahasa
dan kesusasteraan Melayu, dan buku dalam pelbagai bidang untuk
bacaan umum bagi peringkat dewasa, remaja dan kanak-kanak.
Dalam usaha pembinaan judul, penekanan akan diberi kepada
judul tentang Malaysia (Malaysia), baik dalam bentuk karya asli
mahupun terjemahan. Tumpuan juga diberi kepada penerbitan
judul yang berkaitan dengan warisan bangsa Melayu-yang
membincangkan sistem nilai, budaya dan kemahiran orang
Melayu. Contohnya, sistem kerajaan dalam masyarakat Melayu,
sistem politik, kepemimpinan dan ekonomi orang Melayu, dan
sistem nilai masyarakat Melayu seperti yang tersirat dalam
kumpulan puisi lama Melayu.
Buku ilmiah dalam bahasa-bahasa dunia yang membicarakan teori,
falsafah, agama Islam, politik, ekonomi atau ilmu semasa akan
diterjemahkan apabila perlu untuk memastikan masyarakat
Malaysia tidak ketinggalan dalam arus perkembangan ilmu dunia.
Penekanan akan diberi kepada karya asli yang ditulis oleh penulis
tempatan. Dengan usaha ini, diharap penerbitan DBP dapat
mengambil tempatnya yang wajar dalam dunia penerbitan
antarabangsa.
Memasyarakatkan Ilmu
Berdasarkan fungsi bahagian-bahagian di Jabatan Penerbitan, jelas
menunjukkan bahawa hasil penerbitan bahagian-bahagian tersebut
bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dalam bahasa
Melayu secara lengkap, padat dan mantap. Secara tidak langsung,
usaha ini dapat membantu proses pembentukan masyarakat yang
progresif dan saintifik, iaitu masyarakat berbudaya yang mampu
memanifestasikan perkembangan idea, adat resam, cita rasa dan
aspirasi ke arah pembangunan sosial, pendidikan, teknologi,
ekonomi dan politik yang merupakan keperluan dan matlamat
kehidupan.
Untuk merealisasikan harapan tersebut, Jabatan Penerbitan melalui
bahagian-bahagian di bawah kawalannya berusaha menerbitkan
karya-karya yang menjurus kepada kebangsaan negara dan
kedaulatan bangsa. Justeru itu, satu Siri Wacana Minda telah
diilhamkan dengan bertujuan bukan sahaja untuk memperkasa
khazanah ilmu atau budaya bangsa tetapi juga untuk mengangkat
tamadun bangsa ke peringkat antarabangsa atau persada dunia
global.
Dalam Siri Wacana Minda, beberapa terbitan akan dijalankan
sebagai bahan pembicaraan dalam sesi dialog ilmu ini. Dalam
sirinya yang pertama, sebuah buku hasil nukilan Ketua Pengarah
DBP berjudul Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia
telah dilancarkan dan dibicarakan pada 14 Julai 2000.
Pemerkasaan Bahasa Melayu
Kita kini berada pada alaf baru yang menjanjikan seribu harapan
dan cabaran. Dalam dekad sebelum memasuki alaf baru ini,
pelbagai persediaan telah dibuat supaya alaf baru menjadi alaf
yang gemilang bagi negara kita. Paling ketara ialah konsep
Wawasan 2020 yang disusun dengan rapi dan teratur. Walaupun
kemajuan perancangan ini tergendala sedikit oleh kegawatan
ekonomi di rantau ini dan pergolakan politik negara, proses
memajukan negara berdasarkan teras yang telah ditetapkan terus
berjalan. Siberjaya dan Putrajaya muala menjadi realiti dan projek
yang buat seketika dihentikan telah beroperasi kembali. Keadaan
ekonomi dikatakan telah kembali pulih. Tidak dapat dinafikan
bahawa teras pembinaan negara Malaysia pada awal abad ke-21
ialah Wawasan 2020. Usaha ini telah dimulakan sejak dekad 90-an
lagi. Wawasan 2020 berhasrat menjadikan Malaysia sebuah negara
industri berasaskan kemajuan sains dan teknologi.
Selaras dengan gejala globalisasi, usaha pembangunan di Malaysia
dikaitkan dengan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat.
Dengan kadar yang amat cepat, kita digesa melengkapkan diri
dalam didang teknologi maklumat agar taraf pencapaian dapat
diperoleh dengan segera. Dunia siber diharapkan dapat dialami
setelah kita memasuki abad ke-21. Dalam semua aspek kehidupan,
kita dikehendaki menyesuaikan diri dengan suasana kemajuan
bidang teknologi maklumat.
Dalam bidang pendidikan, permulaan secara besar-besaran dibuat
melalui sistem sekolah bestari. Sebelum itu, kempen celik
komputer sudah bermula dan generasi muda telah dijinak-jinakkan
dengan internet dan e-mel, serta pelbagai rangkaian jaringan. Pusat
komputer dan kafe siber telah muncul seperti cendawan selepas
hujan, dan para remaja (termasuk yang sudah berumur juga)
menghabiskan jam demi jam melayari pelbagai jenis laman web
dan bermain pelbagai jenis permainan komputer.
Teknologi maklumat dicipta dan dikembangkan oleh dunia Barat.
Oleh yang demikian, bahasa asas bidang ini sudah semestinya
bahasa Inggeris. Namun, teknologi maklumat telah tersebar luas ke
seluruh dunia hingga ke alam yang bahasa Inggeris tidak menjadi
bahasa utama.
Walaupun bahasa Inggeris bermula dan kekal sebagai satu bahasa
penting dalam dunia teknologi maklumat, ruang bagai penggunaan
bahasa lain mengikut keperluan masyarakat dan negara masing-
masing masih ada. Persepektif demikianlah yang digunakan
apabila persoalan kedudukan dan peranan bahasa Melayu dilihat
dalam konteks kemajuan yang dirancang di negara ini.
Dalam kes penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam
konteks teknologi maklumat, persoalannya tidak berbentuk situasi
“kalah-menang”.
Menggunakan bahasa Inggeris tidak bermakna menolak penggunaan bahasa Melayu.
Penggunaan bahasa Melayu dalam dunia teknologi maklumat pula tidak sekali kali membawa
erti bahawa bahasa Inggeris tidak lagi boleh digunakan. Sikap yang sihat perlu wujud. Orang
yang begitu kagum dengan bahasa Inggeris diharapkan tidak membuat kesimpulan yang
salah. Semua rakyat Malaysia sedar tentang kepentingan bahasa Inggeris dalam konteks
dunia ilmu dan arena antarabangsa. Oleh sebab itu, tiada orang yang mahu menolak langsung
bahasa Inggeris, apatah lagi dalam dunia teknologi maklumat.
Pada masa ini, pendirian yang dipegang oleh sebahagian besar penduduk Malaysia ialah
bahawa dunia teknologi maklumat itu dunia bahasa Inggeris dan bahasa lain tidak mampu
menanganinya. Pendirian ini agak terpesong. Dunia awal teknologi maklumat memang dunia
bahasa Inggeris. Namun, apabila teknologi itu diperkenalkan kepada masyarakat kita,
peluang untuk menjadikan dunia tersebut dwibahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa
Melayu masih ada. Bahasa Melayu bukan tidak mampu menangani teknologi maklumat,
tetapi oleh sebab dunia ini baru bagi kita kerana datangnya daripada budaya orang lain,
bahasa Melayu perlu dilengkapkan dengan istilah yang cukup. Bagai orang yang pertama kali
berhadapan dengan komputer, istilah “mouse” atau tetikus” sama pelik bunyinya. Oleh sebab
itu, soal “berasa ganjil” tidak timbul. Alat itu ada, yang diperlukan ialah perkataan untuk
merujuk kepada alat tersebut. Selagi tidak ada perkataan, selagi itu bidang tersebut tidak
mampu diperkatakan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai tempat dalam dunia
teknologi maklumat dengan syarat bahasa itu terlebih dahulu dilengkapkan dengan
istilahnya.Pembinaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat meliputi dua aspek, iaitu
pembinaan kosa kata dan pembinaan laras.
Kedua-dua aspek ini memerlukan iltizam dan usaha gigih. Jalan yang paling senang adalah
dengan terus menggunakan bahasa Inggeris yang sedia lengkap dengan segala istilah yang
diperlukan. Tetapi, jika kita ingin menjadikan bahasa kebangsaan kita turut terlibat dalam
dunia teknologi maklumat, pembinaan kosa kata dan laras ini haus diusahakan.
Secara kasar, pemerkasaan bahasa Melayu dalam bidang teknologi maklumat meliputi bidang
pembinaan kosa kata, pembinaan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul,
pembinaan laras, dan pembinaan bahan.
Bahasa Melayu hanya dapat menangani bidang teknologi maklumat jika wujud semua istilah
yang relevan. Istilah ini tidak semestinya terdiri daripada ungkapan tulen daripada bahasa
Melayu, tetapi boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, seperti bentuk pinjaman daripada
bahasa Inggeris dengan atau tanpa penyesuaian sistem bunyi bahasa Melayu, dan
menterjemah konsep dan istilah bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Contohnya, internet,
e-mel, multimedia, tetikus, pepijal, laman web, perisian, cakera padat, pengaturcaraan, dan
pemprosesan data.
Namun, yang menjadi masalah ialah manusia. Oleh sebab terlalu biasa dengan bahasa
Inggeris, istilah dalam bahasa Melayu dianggap “ganjil” atau “janggal”. Dalam hal ini, cita
rasa terhadap sifat bahasa Melayu perlu dipupuk. Janganlah kerana terlalu biasa makan keju,
rasa belacan sudah tidak enak lagi.
Semua pihak, terutama Bahagian Peristilahan Dewan Bahasa dan Pustaka, hendaklah
berusaha menyesuaikan kosa kota yang cukup supaya ketiadaan istilah tidak lagi diulang-
ulang sebagai alasan bahasa Melayu tidak dapat digunakan dalam dunia teknologi maklumat.
Kita telah membina satu generasi yang menerima seluruh pendidikan dalam bahasa Melayu.
Oleh sebab itu, jika bahasa Melayu dilengkapkan dengan istilah yang
cukup, kita dapat mewujudkan penggunaan teknologi maklumat yang menguasai bahasa
Melayu.
Namun, perlu disedari bahawa ada juga pengguna teknologi maklumat yang tidak menguasai
bahasa Melayu dengan baik, iaitu mereka yang tidak terdidik melalui sistem pendidikan
kebangsaan. Golongan ini (yang jumlahnya besar juga) hendaklah diyakinkan tentang
perlunya bahasa Melayu digunakan di samping bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Melayu
mereka juga perlu ditingkatkan ke tahap yang memuaskan.
Untuk menyaksikan sesetengah pihak tentang keupayaan bahasa Melayu dalam bidang
teknologi maklumat, sifat bahasa Melayu dalam bidang ini hendaklah jelas. Dengan kata lain,
perlu wujud laras bahasa Melayu teknologi maklumat yang nyata, melalui peristilahan dan
acara pengungkapan tersendiri. Hal ini bermakna bahawa perlu wujud contoh bahasa Melayu
yang dengan sekali imbas dapat dikaitkan dengan bidang ini.
Dalam hal ini, yang perlu dilakukan ialah penghasilan tulisan dalam bahasa Melayu dalam
bidang ini, disertai bahan lain seperti laman web dan perisian. Hal ini harus dijadikan cabaran
bagi semua pihak yang ingin melihat bahasa Melayu berjaya digunakan dalam teknologi
maklumat.
Teknologi maklumat sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Datangnya melalui arus
yang deras, dan kita tidak berupaya menahannya. Oleh sebab itu, usaha perlu dibuat supaya
kita tidak ketinggalan. Kita harus menyertai arus perdana ini.
Namun, usaha ini memerlukan kerjasama erat antara beberapa pihak, misalnya Dewan
Bahasa dan Pustaka, para cendekia, para pengamal teknologi maklumat, dan para pemimpin.
Dengan ‘Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu’ dimaksudkan peranan Bahasa Melayu
sebagai penghantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan
moden, iaitu ilmu Sains, Teknologi, Ekonomi, Kejuruteraan, Kedoktoran, dan Undang-
undang di samping itu sastera dan agama. Dengan perkataan lain Bahasa Melayu harus boleh
berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa untuk
memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu moden, misalnya dalam
kejuruteraan, Bahasa Melayu harus mempunyai laras-laran bahasa yang khusus untuk
menerangkan hal-hal tentang kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik,
kejuruteraan mekanikal, dan kejuruteraan kimia. Begitu juga dalam bidang kedoktoran,
Bahasa Melayu perlu mempunyai laras bahasa untuk memperkatakan hal-hal dengan tepat
tentang bidang Anatomi, Biokimia, Farmakologi, otothinolaringologi, parasitologi, patologi,
pediatrik, perubatan psikologi, perubatan kemasyarakatan dan surgeri. Laras-laras saintifik
ini berbeza pula dengan laras sains sosial dan kemanusiaan seperti laras kesusasteraan, laras
sejarah, laras seni ukir, laras sains rumah tangga dan sebagainya (Nik Safiah Karim, 1986: 6).
Sebagai bahasa ilmu Bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata, istilah dan laras
bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal-hal
perdagangan antarabangsa, perindustrian ringan dan berat, perniagaan saham, pengurusan
perkauman dan perangkaan. Maksudnya kekuatan Bahasa Melayu seharusnya setanding
dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden.
Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa
antarabangsa yang lain seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Perancis, Bahasa
Jerman, dan Bahasa Jepun, yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden dengan
jayanya. (Abdul Hamid Mahmood, 1993: 79).
Cabaran dan Harapan
Cabaran pertama dan paling hangat dibincangkan timbul daripada cadangan kerajaan
hendak melaksanakan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan teknologi di
peringkat pengajian tinggi. Perdana Menteri sebagaimana dilaporkan oleh media elektronik
pada malam 2 Disember 1994 dan media cetak pada 3 Disember 1994 telah memberikan
bayangan yang jelas tentang hal itu. Malahan beliau memberikan pilihan kepada rakyat sama
ada ingin maju dengan merujuk kepada pentingnya Bahasa Inggeris atau terus
mempertahankan warisan bangsa (bahasa Melayu) tetapi mundur. (Utusan Malaysia, 3
Disember 1994). Pada tanggal 6 Mei 1995 Perdana Menteri mengulang lagi kenyataan
dengan mengatakan:
BIBLIOGRAFI
Abdul Ghaffar Ramli, 1991. Keradioaktifan Asas dan Penggunaan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdul Hamid Mahmood, 1993. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Kuala Lumpur:
Ensimal (M) Sdn. Bhd.
Abdul Hamid Mahmood, 1995. Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Cabaran dan
Harapan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
Abdul Hamid Mahmood, 2001. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kuala Lumpur :
Affluent Master Sdn. Bhd.
Abdullah Hassan, 1981. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar
Bakti Sdn. Bhd.
Awang Had Salleh, Laporan Jawatankuasa mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia,
Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur, 1981.
Awang Sariyan, 1983. “Pengaruh Sintaksis Bahasa Inggeris dalam Bahasa Melayu
dengan Rujukan Khusus kepada Laras Bahasa Ilmiah”. Kertas kerja Seminar
Unsur Asing dalam Bahasa Melayu, Persatuan Linguistik Malaysia ( 23-25
April1983). Terbitan dalam Dewan Bahasa (September).
Awang Sariyan, 1984. Isu-Isu Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.
Bhd.
Awang Sariyan, “Sinarnya Satu Idealisme”. Pelita Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka,
Julai 1995.
Bahasa Melayu dulu, kini dan selamanya.
(http://202187.231/messageboard/messages/158.html)
Bambang Kaswati Purwo, 1984. Deiksis dalam Bahasa Indonesia. Jakarta :
Penerbitan Balai Pustaka.
“Citra” 2002. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Melayu.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. (http://www.dbp.gov.my)
Hairulazim Mahmud. Berurusan gunakan bahasa Melayu.
(http://www.jphpk.gov.my/malay/jun)%2002001%20023.htm
Hazizi Johuni. (http://202.187.18.231/messageboard/messages/158.html)
Ismail Dahaman, Oktober 1994. Agenda Bahasa Melayu Dalam Wawasan 2020:
Pemantapan Bahasa Rasmi. Dewan Bahasa dan Pustaka
Ismail Hussein, 1985. ‘Elit Melayu & Masalah Bahasa Melayu’. Dewan Bahasa
(November).
James T. Collins, 1997. “Bahasa Melayu Dalam Konteks Globalisasi”. Kertas Kerja
Konvensyen Pendidikan Bahasa Melayu VIII. (8 – 9 Oktober).
Laporan Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia.1981. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Marzuki, Sembang-sembang Mengenai DBP dan Bahasa Inggeris.
(http://marhaeno.tripot.com/mar_a_marzukio1.html)
Melayu bahasa utama MSC. (http://www.tntsb.com)/news/prq705 som.htm)
Mingguan Malaysia, Ahad 7 Mei 1995.
Mohd Salleh Majid, 1991/1992. Bahasa Melayu Menjelang 2020. Jurnal Persatuan
Linguistik.
Mohd Salleh Majid, 1997. “Peranan Agensi-agensi Swasta dalam Memartabatkan
Penggunaan Bahasa Melayu”. Kertas Kerja Konvensyen Pendidikan bahasa Melayu
VIII. (8 – 9 Oktober).
Musa Mohamad, Datuk. 1984. “Bahasa Malaysia di Institusi Pengajian Tinggi”.
Kertas Kerja Kongres Bahasa &Persuratan Melayu keempat.
Nik Safiah Karim, 1986. Bahasa Melayu Tinggi, Teori dan Penerapan. Persatuan
Linguistik Malaysia dengan kerjasama Alam Enterprise.
Nik Safiah Karim dan Rakan-Rakan, 1996. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala
Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rohani Rustam. Pusat Dokumentasi Melayu Abad ke-25: Pengurusan Kala Depan
Kepustakaan Melayu. (http://dbp.gov.my/dbp98/pdm99/RR.html)
Samsudin bin Osman.Tan Sri. MajlisPerayaan Ulang Tahun Dewan Bahasa dan
Pustaka yang Ke-45.
(http://www.smpke.jpm.my/web)NotesApp/KSNmain.ns8/0/09c90c90dbe98eb
689548256a7e000…)
Shaharir Mohd Zain, 1996. PembangunanSains & Teknologi di Malaysia Menerusi
Bahasa Melayu”. (Syarahan Raja Ali Haji 1996), Persatuan Linguistik Malaysia.
Takdir Alisjahbana, st. 1977. Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia
dan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Modren. Jakarta : PT Dian Rakyat.
Utusan Malaysia Isnin, Januari 1995.
Wan Hashim Wan The, 1997. “Bahasa Melayu Sebagai Wahana Perkembangan
Budaya Berfikir”. Kertas Kerja Konvensyen Pendidikan Bahasa Melayu VIII. (8 – 9
Oktober).
Zainal Abidin Mohd. Said, 1989. Memahami KonsepPemasaran . Arena Buku Sdn.
Bhd.

Penyampai : DATUK SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI Tajuk :


MAJLIS PERASMIAN BULAN BAHASA DAN SASTERA NEGARA 2000 Lokasi :
DEWAN MERDEKA,PUSAT PERDAGANGAN ANTARABANGSA PUTERA Tarikh
: 07-09-2000

Saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah rahmat-nya
dan dengan izin-Nya jua kita semua dapat berhimpun pada pagi yang berbahagia ini
dalam satu majlis yang sungguh bermakna pada kita semua. Saya ingin
merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada pihak
penyelenggara Bulan Bahasa dan Sastera Negara, khususnya Dewan Bahasa dan
Pustaka kerana mengundang saya untuk merasmikan majlis ini.
2. Tahun ini merupakan tahun kedua Bulan Bahasa dan Sastera Negara disambut;
kali pertama ialah pada tahun 1999. Kerajaan telah meluluskan acara ini sebagai
acara negara berdasarkan pertimbangan bahawa pembangunan dan kemajuan
negara tidak boleh diukur daripada aspek fizikal dan kebendaan semata-mata,
sebaliknya perlu menyeluruh dan bersepadu. Dalam hubungan ini, bahasa dan
sastera sebagai unsur penting kebudayaan dan tamadun bangsa dan negara tidak
boleh dipandang sepi dalam arus pembangunan negara. Hakikat ini disedari oleh
kerajaan sejak awal kita mencapai kemerdekaan, bahkan perancangannya telah
bermula sebelum tarikh kemerdekaan lagi.

3. Setahun sebelum kemerdekaan, iaitu pada tahun 1956, Dewan Bahasa dan
Pustaka telah ditubuhkan atas kesedaran bahawa persediaan perlu dimulakan untuk
menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa
ilmu bagi sebuah negara baru yang berdaulat. Pada tahun itu juga, jawatankuasa
pelajaran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, allahyarham, selaku Menteri
Pelajaran pada waktu itu ditubuhkan dan sebagai hasilnya, telah dirumuskan
peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama bagi sistem pendidikan di
negara ini.

4. Kesedaran kerajaan akan pentingnya bahasa tercermin dalam kerangka


perancangan pembinaan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara,
iaitu politik, ekonomi, undang-undang, kebudayaan, pendidikan dan tidak
ketinggalan bahasa. Untuk setiap aspek itu kerajaan telah mengadakan perancangan
yang rapi lagi terarah supaya dengan adanya kerangka itu, proses pembinaan
negara kita dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berjaya mencapai cita-cita
pembentukan negara yang berdaulat dan bermaruah.

.
5 Dalam hubungannya dengan majlis kita pada hari ini, dasar bahasa kebangsaan
yang sama-sama kita rangka dan kita terima telah memperlihatkan hasil yang nyata.
Dengan adanya bahasa kebangsaan, perpaduan rakyat yang terdiri daripada
pelbagai kaum dan keturunan telah dapat kita wujudkan. Bahasa kebangsaan
sebagai bahasa komunikasi umum rakyat yang merentas kumpulan etnik telah
menjadi salah satu unsur terpenting dan berkesan dalam menyatukan rakyat
berbilang kaum di negara ini. Dengan demikian bahasa kebangsaan telah berperanan
sebagai asas pembentukan jati diri dan citra bangsa Malaysia. Tepatlah, pada hemat
saya, tema Bulan Bahasa dan Sastera Negara tahun ini diungkapkan sebagai
"Bahasa dan Sastera Citra Negara".

6. Selain berperanan sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi unsur menyatu


padukan rakyat, Bahasa Melayu juga turut memainkan peranan sebagai bahasa
rasmi negara. Kedudukan dan peranannya sebagai bahasa rasmi telah dijelaskan
dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu sebagai bahasa yang sepatutnya digunakan
dalam urusan Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa awam. Sekiranya
semua pihak menghayati semangat yang dinukilkan dalam perlembagaan itu, Bahasa
Melayu pasti dapat berperanan sebagai alat komunikasi rasmi yang berkesan dalam
pelaksanaan pentadbiran negara di semua peringkat.

7. Tidak dapat dinafikan bahawa semua urusan pentadbiran terlaksana melalui


komunikasi yang asasnya ialah bahasa, baik yang berbentuk lisan mahupun yang
berbentuk tulisan. Mesyuarat, taklimat, perbincangan, ucapan, syarahan, memo,
notis, surat, laporan, pekeliling dan sebagainya merupakan antara unsur dalam
pentadbiran yang memerlukan keterampilan berbahasa yang rasmi pada para
pentadbir di semua peringkat. Kecekapan berbahasa, dalam hal ini, jelas
memberikan dampak terhadap kecekapan pentadbiran.

8. Satu lagi peranan Bahasa Melayu yang tidak kurang pentingnya dalam proses
pembinaan negara kita ialah sebagai bahasa ilmu. Selaras dengan usul Penyata
Razak 1956 dan Penyata Abdul Rahman Talib 1960 serta Akta Pendidikan 1961 dan
kemudian Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu sehingga kini telah berjaya menjadi
bahasa penghantar ilmu yang utama dari peringkat sekolah rendah hingga ke pusat
pengajian tinggi dalam pelbagai bidang ilmu.

9. Keupayaan Bahasa Melayu menjadi wahana komunikasi ilmu moden memberikan


makna yang cukup besar kepada pembinaan tamadun bangsa dan negara kita
kerana dalam sejarah tamadun manusia dari dahulu hingga kini, ilmulah yang
menjadi sendi nya. Oleh sebab itu di samping kerajaan memberikan perhatian
kepada penguasaan bahasa-bahasa asing yang dapat memberikan sumbangan
kepada pembangunan negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan industri,
peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tidak mungkin dapat dikorbankan.

10. Saya suka menegaskan bahawa tidak ada sama sekali niat atau perancangan
kerajaan untuk mengurangkan peranan Bahasa Melayu di negara ini. Restu dan
dukungan yang diberikan oleh kerajaan kepada apa-apa sahaja program bahasa dan
sastera, termasuk Bulan Bahasa dan Sastera Negara yang diangkat sebagai kegiatan
negara ini senantiasa kekal atau konsisten sejak dahulu hingga kini. Jika ada
sungutan sedikit terhadap dominasi bahasa asing di Institusi Pengajian Tinggi
Swasta, kerajaan akan memastikan bahawa Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996
yang sebenarnya mengutamakan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa
penghantar dipatuhi.

11. Selain kesan positif daripada sudut pengayaan Bahasa Melayu, dan secara
langsung pengayaan budaya Melayu dan Malaysia, peranan bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu telah juga berjaya membentuk generasi baharu yang memperlihatkan
kesatuan nilai, sikap, pandangan hidup dan cita-cita. Kini Bahasa Melayu telah
menjadi bahasa milik bersama dan digunakan oleh seluruh generasi muda dengan
fasihnya hingga sukar untuk kita bedakan keturunan asal anak-anak kita itu
berdasarkan bahasa yang digunakan.

12. Dalam hal ini, saya percaya kepada teori bahasa yang menegaskan besarnya
pengaruh bahasa kepada pemikiran dan budaya seseorang. Ungkapan yang berbunyi
"Bahasa Baharu, Budaya Baharu" pada hemat saya menepati situasi yang berlaku di
negara kita di kalangan masyarakat yang berbilang keturunan. Bahasa Baharu dalam
ungkapan itu merujuk kepada bahasa kebangsaan yang pada mulanya baharu
kepada beberapa kumpulan etnik, bukan sahaja keturunan Cina, India dan
sebagainya bahkan juga kepada keturunan Jawa, Bugis, Banjar, Aceh, Rawa dan
sebagainya tetapi kemudian telah menjadi acuan pemikiran, sikap dan pandangan
hidup mereka sebagai satu bangsa persatuan, iaitu Bangsa Malaysia.

13. Walaupun pada asasnya kita berpuas hati akan kejayaan Bahasa Melayu dalam
mendepani cabaran dunia moden, namun masih banyak yang perlu kita usahakan
untuk memastikan kelangsungan Bahasa Melayu, baik di peringkat negara mahupun
di peringkat antarabangsa. Saya sedar bahawa pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa urusan pentadbiran khususnya masih perlu ditingkatkan oleh seluruh
penggerak jentera pentadbiran awam, baik di peringkat pusat, negeri mahupun
pihak berkuasa awam. Peruntukan undang-undang yang telah sedia ada, terutama
undang-undang kecil yang berkaitan dengan penamaan syarikat, jenama, bangunan,
pengiklanan, dokumen dan sebagainya perlulah dipatuhi dengan tidak perlu
menunggu pengenaan peraturan lain.

14. Bagi saya yang penting ialah keikhlasan semua pihak, baik di sektor awam
mahupun di sektor swasta dalam melaksanakan penggunaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Semua pihak mestilah melakukan
penyelarasan supaya tidak berlaku sikap lepas tangan terhadap penguatkuasaan
penggunaan Bahasa Melayu di tempatnya yang wajar.

15. Media massa pula, baik media elektronik mahupun media cetak perlu
memberikan perhatian kepada tanggungjawab sosial dan negara dalam hal
penggunaan bahasa, di samping memikirkan aspek komersil. Khidmat nasihat
bahasa yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka hendaklah dimanfaatkan
sebaik-baiknya supaya bukan sahaja Bahasa Melayu digunakan bahkan digunakan
dengan mutunya yang tinggi. Seruan sebegini bukanlah pertama kali dibuat oleh
kerajaan bahkan telah berulang kali disebut. Sampai di satu tahap, kerajaan akan
bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang tidak menghormati Dasar Bahasa
Kebangsaan kita.
16. Di samping itu eloklah semua pihak menjadikan Dewan Bahasa sebagai tempat
rujukan kerana badan tersebut memang ditubuhkan oleh kerajaan untuk melalui
perancangan bahasa dan sastera dan juga penerbitan. Bagaimanapun Dewan Bahasa
dan Pustaka memerlukan sokongan semua pihak untuk melaksanakan Dasar Bahasa
Kebangsaan kita kerana tanggungjawab terhadap dasar negara terletak pada semua
pihak di negara ini.

17. Di pihak yang lain pula, usaha menyeiringkan Bahasa Melayu dengan kepesatan
kemajuan teknologi canggih hendaklah ditingkatkan agar Bahasa Melayu tidak
ketinggalan dalam arus perdana kemajuan dunia. Dalam bidang teknologi maklumat
khususnya, mesti diusahakan peluasan penggunaan Bahasa Melayu supaya kita
bukan sahaja kaya dengan ilmu dan maklumat dari seluruh pelosok dunia melalui
sistem langit terbuka, bahkan turut memajukan bahasa kita dalam pelbagai bidang
moden.

18. Ahli bahasa dan para ahli teknologi kita hendaklah berganding bahu
menghasilkan perisian komputer dalam pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu untuk
dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Kita tidak seharusnya
hanya terus-menerus menyalahkan pihak lain apabila khazanah maklumat melalui
teknologi canggih dipenuhi dengan maklumat dalam bahasa asing. Kita perlu berbuat
sesuatu.

19. Dalam rangka kerjasama Bahasa Melayu Serantau dan Antarabangsa, misalnya,
di samping menyelaraskan kegiatan kebahasaan yang berkaitan dengan korpus
bahasa, penyelidikan dan pengajaran, alangkah baiknya diusahakan rangkaian
penyaluran maklumat dalam Bahasa Melayu atas usaha sama para sarjana pengajian
Melayu yang telah diluluskan penubuhannya oleh kerajaan pada 2 Julai 1997 dan
dilancarkan pada 21 Ogos 2000 lalu harus memainkan peranan tersebut.

20. Kerajaan memang menyambut baik dan menyokong penuh usaha Dewan Bahasa
dan Pustaka meletakkan agenda menjadikan Bahasa Melayu sebagai salah satu
bahasa komunikasi rasmi di negara-negara Asia Tenggara menjelang tahun 2005
dan sebagai salah satu bahasa komunikasi rasmi di Pertubuhan Bangsa Bersatu
menjelang tahun 2020. Daripada segi kerajaan, agenda itu dapat dimulakan dengan
penggunaan Bahasa Melayu dalam majlis dan dalam urusan antara kerajaan negara-
negara berbahasa Melayu. Demikian juga acara serantau dan antarabangsa yang
berlangsung di negara berbahasa Melayu perlu dilaksanakan dengan menggunakan
Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utamanya. Hal ini sebenarnya telahpun
dilaksanakan dalam Sukan Komanwel yang berlangsung di negara kita pada tahun
1998 dan insya-Allah dapat dilaksanakan dalam acara lain seumpama itu.

21. Berkaitan dengan sambutan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) yang
dirasmikan pada hari ini, saya berasa gembira kerana sejak dilancarkan pada tahun
lalu, program ini telah mula memperlihatkan kesan yang positif. Saya dimaklumkan
bahawa pada tahun lalu, iaitu kali pertama BBSN dilancarkan, kegiatan boleh
dikatakan agak terpusat di ibu negara dengan beberapa kegiatan di sana sini di
peringkat negeri.

22. Alhamdulillah pada tahun ini urus setia BBSN yang dikendalikan oleh Dewan
Bahasa dan Pustaka telah dapat mengadakan penyelarasan yang kemas dengan
kerajaan negeri sehingga semua kerajaan negeri telah mengatur rancangan masing-
masing dan akan mengadakan majlis pelancaran di peringkat negeri masing-masing.
Syabas Dewan Bahasa dan Pustaka.

23. Saya gembira juga kerana satu kegiatan induk yang diberi nama Kembara
Bahasa yang melibatkan semua negeri dan pelbagai lapisan anggota masyarakat di
seluruh negara telah dirancang dan akan dilaksanakan pada minggu ketiga BBSN.
Kegiatan ini yang julung-julung kali diadakan insya-Allah akan dapat mengukuhkan
perpaduan seluruh rakyat, memupuk kerjasama, meningkatkan kesedaran
berbahasa dengan baik dan tidak kurang menggalakkan penghargaan akan
keindahan tanah air kita.

24. Saya difahamkan juga bahawa semua peserta dari seluruh negara itu yang akan
disertai pula oleh warga ibu kota akan mengadakan perhimpunan Peranan Bahasa
dan Sastera Kebangsaan dalam pembinaan serta pengukuhan jati diri bangsa dan
negara. Saya berharap bahawa mulai tahun hadapan difikirkan penglibatan rakan-
rakan kita dari Sabah dan Sarawak untuk menyertai program Kembara Bahasa ini
walaupun pada tahun ini mereka menyambut BBSN di peringkat negeri masing-
masing disebabkan faktor geografi.

25. Akhirnya, saya berdoa dan berharap bahawa Bulan Bahasa dan Sastera Negara
akan meningkatkan kesedaran seluruh rakyat, terutama penggerak jentera
pentadbiran negara, pimpinan sektor pendidikan, swasta, perdagangan dan sektor-
sektor lain tentang pentingnya mereka mengisi Dasar Bahasa Kebangsaan yang
terbukti telah dapat membentuk perpaduan rakyat dan dapat mengisi erti
kemerdekaan yang kita capai melalui pelaksanaan fungsinya sebagai bahasa
pentadbiran dan bahasa ilmu.

26. Dengan harapan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan


sukacitanya merasmikan Bulan Bahasa dan Sastera Tahun 2000.

Terima kasih.
Tuesday, September 8, 2009

Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan


masyarakat di negara kita

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa
ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini berlaku demikian kerana masing-
masing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan
perkara lain. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka
perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan
pendapatan semata-mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan
tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat kita
tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara
dijalankan. Jadi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat
ditingkatkan.
Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat
patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Satu daripada caranya adalah dengan
memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari
bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri
pelajar seperti kata peribahasa Melayu, “melentur buluh, biarlah dari rebungnya”.
Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat
patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan
ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan
tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara.
Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan
memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di
sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, murid-murid
akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari
dalam mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara
formal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam
kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur
dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau
pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi.
Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran
melalui media massa. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini
akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik
dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, Kementerian Penerangan Malaysia,
di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk
menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan
perkataan lain, televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang
dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuang-
pejuang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah
menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”, “Paloh”, dan drama-drama yang berkaitan
dengan semangat cinta akan negara.
Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti
yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan
masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di
kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan
hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan.
Di samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum
tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai
bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu
masa dahulu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan
dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita.
Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada
pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa,
agama dan fahaman politik. Dengan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi
pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para
pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai
kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang
kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting
kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan
sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti
kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi
makna lagi kepada generasi yang akan datang.
Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah
dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini
penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi
individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu yang
memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan
diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat, setanding
dengan negara-negara maju yang lain. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk
dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan
menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu
dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan
disuburkan dalam kalangan masyarakat.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:33 AM 0 comments

Peranan Kita dalam Usaha Mengantarabangsakan Bahasa Melayu

PERENGGAN ISI:
Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah ingat bahawa orang lain, iaitu bangsa lain tidak
akan menyebarkan bahasa Melayu ke seantero dunia, kecuali kita. Sebagai rakyat
Malaysia, kita hendaklah mempunyai iltizam untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai
salah satu bahasa terpenting pada suatu hari nanti. Oleh itu, langkah yang pertama ialah
kita perlulah memastikan bahawa bahasa Melayu mestilah diterima di tanah air sendiri.
Jika bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di negara kita
ditolak oleh sebilangan besar rakyat di negara kita, bagaimanakah penduduk dunia mahu
menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka? Oleh hal yang demikian, kita
mestilah menyokong segala usaha yang bertujuan meningkatkan atau memartabatkan
bahasa Melayu di negara sendiri.

Selain itu, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui peranan kita
sebagai duta kecil ketika berada di luar negara. Sama ada kita sebagai pelajar, pelancong,
atau pekerja, kita mestilah sentiasa berusaha untuk menyebarluaskan bahasa Melayu
dengan pelbagai cara. Ketika berada di luar negara, apalah salahnya jika kita mengajar
rakan kita dari negara lain untuk mempelajari bahasa Melayu. Untuk menarik perhatian
mereka, kita juga mestilah bersedia untuk mempelajari bahasa mereka. Jika kita bersedia
untuk mempelajari bahasa mereka, mereka juga pasti bersedia untuk mempelajari bahasa
kita.

Seterusnya, kita hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui pejabat


kedutaan negara kita di luar negara. Di seluruh dunia, terdapat 104 buah kedutaan
Malaysia yang mampu memainkan peranannya untuk menyebarluaskan bahasa Melayu.
Melalui kedutaan tersebut, kita hendaklah mengetengahkan bahasa Melayu di negara-
negara asing dalam pelbagai acara atau majlis. Melalui usaha ini, bahasa Melayu akan
lebih dikenali, dipelajari, dihayati dan seterusnya dihormati oleh warga dunia. Pepatah
Melayu mengatakan,"tak kenal maka tak cinta". Sebagai rakyat yang mempunyai
semangat `bahasa jiwa bangsa’, kita hendaklah mempunyai iltizam atau kesungguhan
untuk mempromosikan bahasa Melayu walau di mana-mana jua kita berada.

Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini pula, rakyat Malaysia mestilah
memanfaatkan penggunaan Internet. Mereka yang pakar dalam bidang ini seperti ahli
akademik, pakar bahasa dan sebagainya hendaklah menyebarluaskan bahasa Melayu
melalui laman web atau blog bagi membolehkan masyarakat dunia untuk mendekati dan
mempelajari bahasa Melayu. Dalam era globalisasi ini, kebanyakan masyarakat di duni
mencari dan memperoleh maklumat melalui Internet. Oleh itu, kita mesti;ah mengambil
kesempatan ini untuk mempromosikan bahasa Melayu. Oleh sebab Internet merupakan
medium yang paling murah, mudah dan cepat untuk menyebarkan maklumat, kita
mestilah mengeksploitasikan kelebihan ini untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu
ke seantero dunia.

Bukan itu sahaja, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui
filem. Jika penerbit filem di negara kita mampu menghasilkan filem yang bermutu, sudah
pasti masyarakat antarabangsa akan menerima filem kita. Apabila mereka menerima
filem kita, hal ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk mendalami dan
mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Namun, masalah yang kita hadapi ialah penerbit
filem negara kita masih belum mampu menghasilkan filem yang bertaraf antarabangsa
seperti filem yang dihasilkan oleh negara Hongkong, Jepun, Korea , Bollywood, dan
sebagainya Jadi, jika kita mahu menggunakan filem sebagai satu cara untuk
menyebarluaskan bahasa Melayu, kita mestilah memartabatkan dan
mengantarabangsakan filem Melayu juga.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:25 AM 1 comments

Langkah-langkah untuk Menggalakkan Orang Ramai Menggunakan


Pengangkutan Awam

“Zaman beralih, musim bertukar”, selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun
yang telah lama menghantui rakyat, Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang
yang rancak sekali. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak
rakyat, Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma, kerajaan telah berusaha
menyediakan prasarana yang mencukupi untuk memastikan sistem pengangkutan awam
berjalan lancar. Rangkaian pengangkutan awam di negara kita boleh dikategorikan
sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem Transit Tren Ringan (LRT), Keretapi Tanah
Melayu (KTM) dan monorel. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia
menyokong pengangkutan awam, siapakah lagi menyokong? Lantaran itu, langkah-
langkah yang proaktif dan drastik hendaklah diimplementasi untuk menggalakkan rakyat
menggunakan pengangkutan awam.

Menurut satu kajian yang dibuat dalam kalangan rakyat, banyak rakyat mengatakan
bahawa kepelbagaian sistem tiket untuk menggunakan rangkaian perkhidmatan awam
yang berlainan telah mengurangkan minat mereka untuk bergerak dari tempat asal ke
tempat destinasi dengan penukaran rangkaian perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan
haruslah melaksanakan sistem tiket bersepadu yang dapat menggalakkan orang ramai
untuk menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan haruslah menubuhkan sebuah
Lembaga Pengangkutan Awam (PTA) untuk menguruskan pengangkutan di negara kita.
Pertubuhan tersebut dapat mempercepat proses perlaksanaan sistem tiket bersepadu yang
masih dalam peringkat kajian. Selain itu, kerajaan juga harus mengambil contoh negara
barat seperti Melbourne, di negara Melborune penumpang hanya perlu membeli satu tiket
untuk menaiki kereta api dan bas. Seperti kata peribahasa serampang dua mata,
pendekataan ini bukan sahaja dapat menjimatkan wang tetapi juga dapat memudahkan
rakyat untuk mengatur pejalanan laluan. Jikalau sistem tiket bersepadu direalisasikan,
jumlah penumpang pastilah dapat mencapai sasaran yang telah diramalkan oleh
pengendali.

Langkah seterusnya yang dapat menarik perhatian rakyat untuk menaiki pengangkutan
awam adalah dengan meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam.
Bilangan kereta api atau bas awam haruslah dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak
rakyat. Selain itu, KTM negara kita haruslah mencontohi perkhidmatan kereta api di
Jepun yang menggunakan kuasa elektrik seprti shinkansen (bullet train). Dengan
menggunakan lokomotif kuasa elektrik, kekerapan KTM di negara kita pasti dapat
meningkatkan. Kekerapan pengangkutan awam adalah salah satu unsur untuk menarik
perhatian penumpang terutamanya mereka yang memandu kereta atau menunggang
motosikal. Dengan kekerapan pengangkutan yang tinggi, penumpang tidak akan
membazirkan masa untuk menunggu komuter. Hal ini dapat mengurangkan masa
perjalanan keseluruhan. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan,
kekurangan dalam kekerapan pengangkutan awam akan merumitkan kehidupan
masyarakat dan menyebabkan mereka kurang keyakinan terhadap pengakutan awam.
Lantaran itu, cara ini haruslah dilaksanakan untuk mendapat balik keyakinan rakyat
terhadap pengangkutan awam.

Langkah memasang televisyen dalam bas awam yang dijalankan oleh kerajaan
mendapat banyak komen yang baik dan diberi pujian kerana langkah ini dapat
menghiburkan rakyat dalam perjalanan mereka. Para penumpang berpeluang untuk
menonton siaran televisyen ketika berada dalam perjalanan mereka. Prakasa ini haruslah
diperluaskan dalam pengangkutan awam seperti Komuter dan LRT untuk menarik lebih
banyak penumpang untuk menaiki pengangkutan awam. Selain menghiburkan para
penumpang ketika dalam perjalanan, siaran televisyen juga mampu menyemarakkan
semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan menyiarkan rancangan cinta
akan negara, rancangan mengimbas kembali detik-detik sejarah negara dan sebagainya.
Selain rancangan sebegini, program lain seperti berita, laporan cuaca, perkembangan
sukan, maklumat kewangan juga harus disiarkan supaya rakyat dapat mendapat informasi
yang terbaharu dan meningkatkan pengetahuan dalam perjalanan mereka. Hal ini pasti
dapat meningkatkan bilangan penumpang pengangkutan awam kerana langkah ini telah
memenuhi tabiat rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti
tinggi dengan banyaran yang minimum. Manisfestasinya, langkah memasang televisyen
memang dapat menarik perhatian para penumpang.

Seperti peribahasa Melayu yang berbunyi “melentur buluh biarlah dari rebungnya”,
pendidikan sejak kecil juga merupakan salah satu langkah untuk menggalakkan rakyat
tempatan menaiki pengangkutan awam. Sekolah dicadangkan supaya memberi pelajaran
tentang kebaikan-kebaikan menggunakan perkhidmatan awam dan keselamatan
menggunakan pengangkutan awam supaya dapat menanam konsep yang mendalam
kepada fikiran pelajar supaya menaiki perkhidmatan awam lebih baik daripada
menggunakan kenderaan sendiri. Usaha ini bukan sahaja diberi kepada pelajar yang kecil,
tetapi juga harus diberi kepada mereka yang dewasa untuk mengubah imej buruk yang
mendalam di dalam hati mereka. Melalui pendidikan, kita dapat menghasilkan golongan
yang bergantung pada perkhidmatan kereta api sebagai pengangkutan utama mereka.Hal
ini dapat meningkatkan bilangan penumpang yang menaiki pengangkutan awam.
Walaupun mereka memiliki kenderaan sendiri, tetapi mereka tetap akan menggunakan
perkhidmatan awam seperti kereta api sebagai pengangkutan utama mereka jika konsep
kebaikan pengangkutan awam ditanam mendalam kepada mereka.

Sebenarnya, pengangkutan awam banyak membawa kemaslahatan seperti mengurangkan


jarak perjalanan, menghematkan masa, mempercepat operasi penghantaran barangan ke
sesuatu destinasi dan sebagainya kepada kita. Akhir kata, pemodenan sistem
perhubungan darat merupakan inovasi yang penting ke arah mewujudkan mobilisasi
sumber tenaga manuasia pada tahap yang paling optimum. Lantaran itu, kita harus
menyokong usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan dalam meningkatkan penumpang
menaiki pengangkutan awam.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 7:44 AM 2 comments
PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN
DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN
KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK

Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling
mengasihi, mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain.
Tambahan pula, keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan.
Seseorang yang tidak mempunyai keluarga, iaitu hidup sebatang kara, tidak mempunyai
tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus
tali. Pada tahun 2003, Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. Hal ini kerana
beliau berjaya mendapat 17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM
2003. Kejayaan ini adalah kerana Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang
penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan dalam bidang
akademik beliau. Jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam bidang akademik
banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada keluarga. Terdapat pelbagai
jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk memastikan
kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia pemangkin kecemerlangan anak-anak.
Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. Anak-anak akan
lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa
lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . Ibu bapa yang berjaya akan menjadi idola
dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. Tambahan pula, kejayaan ibu bapa akan
menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah
kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Dalam era
globalisasi ini, kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi
untuk berjaya seperti mereka. Buktinya, kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan
Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif
lazimnya mempunyai konflik keluarga. Oleh itu, benarlah bahawa kepimpinan melalui
teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan
anak-anak.
Malah, pada realitinya, ibu bapa sanggup memerah keringat, membanting tulang dan
bekerja keras dengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang
lumayan dan mewah. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan
keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh.
Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak
mempunyai masa depan yang cerah. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup
susah.Sebagai contoh, ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan
pagi, kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak
mereka. Dalam era modenisasi ini, pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. Hal
ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk
menampung kos pendidikan anak-anak mereka. Buktinya, mantan Menteri
Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah
pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja
untuk kebahagiaan cahaya mata mereka. Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa
rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. Sudah terang
lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak
cemerlang dalam bidang pelajaran.
Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak
didikan agama yang sempurna. Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan
agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajaran.
Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh, sekali gus menyebabkan mereka
tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam
masyarakat marcapada ini. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006
menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu
meraih kejayaan. Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah
buta, manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Oleh itu, jelaslah bahawa didikan
agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan oleh
keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik.
Sebagai intiha, dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan anak-
anak. Rentetan itu, ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai
aur dengan tebing dan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah, hati
kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. Dorongan keluarga
dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti yang
dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah". Marilah
kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi
dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung, malah telah bertamadun
dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan
negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 6:45 AM 1 comments

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI JEREBU

Mutakhir ini, arus globalisasi yang semakin menerjah di seantero dunia telah banyak
membawa perubahan kepada kehidupan seharian manusia di tanah air kita. Dalam
keghairahan mengejar arus modenisasi ini, kita sering dikejutkan dengan situasi negara
kita yang sering mengalami masalah jerebu. Berita buruk ini yang semakin menjadi-jadi
ini dipaparkan pada dada akhbar saban hari. Hal ini telah menjadi polemik orang ramai
dari kedai kopi sehinggalah ke parlimen. Persoalan yang sering terlintas di fikiran kita
ialah mengapakah Malaysia selalu dilanda dengan krisis jerebu? Banyak jawapan yang
berlegar-legar di gawang minda kita kita. Namun begitu, masalah yang semakin serius ini
perlu diatasi dengan segera kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

Kerajaan merupakan penawar mujarab dalam mengatasi masalah jerebu. Pihak kerajaan
memikul kewajipan untuk menguatkuasakan undang-undang yang termaktub dalam
Akta Alam Sekitar. Individu-individu yang telah mengingkari undang-undang dengan
membakar sampah sarap secara terbuka manakala pemaju kilang yang membiarkan
pelepasan asap daripada kilang tanpa ditapis perlu dikenakan hukuman yang lebih berat.
Biarlah mereka menerima pengajaran supaya lebih peka terhadap isu jerebu yang
semakin kronik ini, kerana “sudah terhantuk baru tengadah”. Pemaju-pemaju kilang
yang mengamalkan sikap sebegitu bukan sahaja harus dikenakan saman yang lebih
tinggi, malah premis kilang mereka harus disita. Bagi memastikan masalah jerebu
terkawal, kerajaan turut perlu mewajibkan setiap kilang perindustrian supaya memasang
sistem penapisan asap dalam kilang mereka untuk mengurangkan penyaluran habuk dan
gas-gas toksik ke dalam udara. Pada masa yang sama, Jabatan Alam Sekitar haruslah
menggemblengkan tenaga dengan organisasi bukan kerajaan untuk menjalankan kempen
kesedaran yang lebih efektif secara giat. Kempen kesedaran ini bukan sahaja dapat
menyedarkan orang ramai tentang perbuatan mereka yang menyumbang kepada masalah
jerebu, malah kempen tersebut mampu membekalkan mereka dengan informasi tentang
langkah-langkah yang patut diambil oleh setiap individu untuk membantu dalam
mengatasi fenomena jerebu. Tuntasnya, kerajaan menjadi pemangkin perdana bagi
memastikan masalah jerebu dapat ditangani dengan cara yang efektif.
Selain itu, tindakan kerajaan yang lain dalam menangani masalah jerebu ialah
pembenihan awan perlu dilaksanakan demi menyekat keadaan jerebu daripada menular.
Akibat daripada fenomena El-Nino, cuaca kering dan kemarau telah melanda Malaysia.
Keadaan ini memburukkan lagi keadaan jerebu. Dengan demikian, kerja pembenihan
awan terpaksa dilakukan untuk mendapatkan hujan. Apabila cuaca kering, suhu awan
menjadi tinggi, titisan air menjadi ringan, Titisan yang sangat ringan ini tidak dapat jatuh
ke bumi sebagai hujan. Oleh itu, iodin perak ataupun ais kering akan ditabur untuk
menurunkan suhu awan tersebut. Ais kristal akan terbentuk dan semakin membesar lalu
ditarik oleh graviti, air kristal akan jatuh ke bumi dan bertukar menjadi titisan air apabila
cair akibat daripada suhu bumi yang panas. Hujan boleh memainkan peranan penting
apabila keadaan jerebu menjadi sangat serius. Hujan dapat membawa bersama jerebu
jatuh ke bumi, justeru masalah jerebu dapat diatasi dengan pembenihan awan.

Tidak dapat dinafikan juga ialah peranan ibu bapa dalam menangani fenomena jerebu.
Ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak mereka tentang langkah-langkah
mencegah masalah jerebu, menerusi pendidikan tidak formal. Ketika mereka masih di
bangku sekolah, anak-anak diibaratkan sebagai kain putih dan memerlukan bimbingan
ibu bapa untuk membentuk jati diri mereka yang sempurna. Sebagai memberi teladan
kepada anak-anak mereka, mereka perlu memikul tugas untuk memaparkan sikap mesra
alam supaya sikap sebegitu tersemai dalam sanubari anak-anak mereka sehingga menjadi
satu kebiasaan dalam kehidupan, bak kata pepatah, “alah bias tegal biasa”. Berpegang
pada prinsip “bagaimana acuan begitulah kuihnya”, anak-anak akan mengikut sikap ibu
bapa sebagai rakyat negara yang mengutamakan kebersihan udara. Dalam membentuk
keperibadian mereka supaya menjadi individu yang mengamalkan sikap mesra alam, ibu
bapa juga diamanahkan dengan tugas menyuburkan nilai-nilai murni, seperti nilai
bertanggungjawab dan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar dalam jiwa anak-anak
untuk menyedarkan anak-anak tentang tanggungjawab mereka dalam memelihara
kebersihan udara. Ibu bapa turut diberikan tanggungjawab untuk membuka mata anak-
anak mereka terhadap isu jerebu melalui penyertaan dalam kempen-kempen kesedaran
kerajaan. Melalui langkah tersebut, anak-anak akan didedahkan kepada perkara serius ini
sejak umur yang kecil lagi, malah hal ini membantu mereka memahami impak jerebu
terhadap negara supaya mereka dapat menghulurkan bantuan dalam usaha menangani
masalah jerebu. Maka, peranan ibu bapa dalam usaha mengatasi fenomena jerebu turut
mendatangkan impak positif kerana mereka menjadi penentu sahsiah generasi muda.

Selain kerajaan dan ibu bapa, pemimpin-pemimpin negara perlu bertemu dengan
pemimpin dari negara jiran dan berbincang tentang kesan-kesan yang disebabkan oleh
pembakaran hutan serta mencari cara penyelesaian masalah bersama-sama. Pemimpin
negara Indonesia boleh memainkan peranan dengan merancang pembakaran hutan
dengan teliti dan memikirkan cara mengurangkan implikasi negatif yang dibawa oleh
pembakaran hutan. Mereka juga patut melarang pembakaran hutan dan mengenakan
hukuman yang berat terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dengan
melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang tersebut, maka masalah jerebu
dapat diringankan.

Sebagai rakyat Malaysia kita boleh memainkan peranan kita dengan tidak membakar
sampah sarap secara terbuka. Hal ini kerana asap yang dihasilkan melalui pembakaran
sampah sarap merupakan antara penyumbang kepada jerebu dan sebagai akibatnya
kesihatan manusia akan terjejas dan membawa kepada pelbagai penyakit seperti sakit
kerongkong, penyakit asma, pneumonia, barah paru-paru dan sebagainya. Di samping itu,
kita boleh melibatkan diri dalam aktiviti menyelamatkan alam sekitar dengan
menanamkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan rumah. Dengan adanya kerjasama
daripada masayarakat, masalah jerebu pasti dapat ditangani sebelum nasi menjadi bubur.

Masalah jerebu telah menjadi duri dalam daging kepada Malaysia. Bagi menyelesaikan
masalah jerebu yang merunsingkan ini, semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi
masalah
tersebut, persis kata orang-orang tua, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.
Pelbagai langkah perlu diambil demi mengelakkan masalah jerebu daripada berlaku lagi.
Sekiranya Malaysia bebas daripada belenggu masalah jerebu, sudah pasti negara
Malaysia dapat
berkembang maju dalam semua bidang terutamanya bidang pelancongan yang
sememangnya
berpandukan cuaca dan iklim Malaysia. Marilah kita berusaha mengurangkan masalah
jerebu dan mewujudkan negara yang bebas jerebu untuk kepentingan bersama.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 5:51 AM 2 comments

Monday, September 7, 2009

KESAN JEREBU

Dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah, rakyat Malaysia telah
digemparkan lagi dengan berita Indeks Pencemaran Udara (IPU) di kawasan Kuala
Lumpur yang meningkat secara mendadak akibat berlakunya jerebu. Keadaan jerebu di
Malaysia yang berlaku secara tahunan telah menjadi suatu kebiasaan bagi penduduk di
bandar raya besar tersebut. Masalah jerebu yang seperti bangkai gajah yang tidak dapat
ditutup dengan daun nyiru telah mendapat liputan meluas daripada pihak media massa
dan dalam kalangan rakyat Malaysia. Keadaan jerebu bertambah serius akibat berlakunya
fenomena El-Nino. Persoalannya, apakah faktor dominan berlakunya jerebu? Adakah
pihak kerajaan sahaja yang memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah jerebu
ini? Tepuk dada tanyalah selera. Oleh sebab setiap yang berlaku pasti ada akibatnya,
masalah jerebu telah mendatangkan pelbagai impak yang negatif kepada negara kita dan
juga rakyat kita.
Antara kesan negatif yang disebabkan oleh jerebu ialah kualiti udara negara kita akan
terjejas. Udara negara kita yang segar dan bersih akan dipenuhi oleh debu dan asap
setiap kali jerebu melanda sehinggalah jarak penglihatan mendatar yang dahulunya
sejauh 2 kilometer menjadi 50 meter. Sebagai contoh, pada bulan Ogos 2005, negara kita
dilanda jerebu yang paling teruk dalam sejarah negara kita, di mana Indeks Pencemaran
Udara (IPU) di Kuala Selangor dan Pelabuhan Klang mencecah lebih 500 buat kali
pertama di Malaysia sehingga darurat diisytiharkan di kedua-dua kawasan tersebut,
justeru segala aktiviti luar tidak dapat dijalankan dan kebanyakan sekolah, pelabuhan dan
kilang ditutup buat sementara. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa jelaslah
jerebu boleh mendatangkan keburukan terhadap negara kita.
Jerebu juga boleh menyebabkan masalah kesihatan rakyat. Golongan yang lebih lemah
seperti kanak-kanak dan warga tua mudah jatuh sakit. Hal ini berlaku kerana jerebu
menyebabkan badan menjadi lemah dan imunisasi semakin rendah. Penyakit-penyakit
selesema dan batuk akan mudah merebak. Misalnya, pesakit-pesakit asma dan penyakit
respiratori mudah diserang penyakit pernafasan lain. Hal ini berlaku kerana pernafasan
mereka menjadi tidak baik dan ditambah pula udara yang kurang bersih maka kesihatan
mereka akan mudah terancam. Dalam jangka masa yang panjang, kita juga mungkin akan
sakit kerongkong, kegatalan kulit, kemerahan mata dan sebagainya. Dengan itu, jelaslah
bahawa jerebu membawa kesan negatif kepada kesihatan orang ramai.
Selain kemerosotan taraf kesihatan rakyat Malaysia, sektor ekonomi negara turut
terjejas akibat kerenah jerebu yang berlaku di Malaysia. Tahap penglihatan yang rendah
menyebabkan aktiviti luar disekat dan industri perikanan dan pertanian terpaksa
dihentikan demi menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja. Rakyat Malaysia
yang terlibat dalam bidang perikanan dan pertanian terpaksa mencari alternatif yang lain
untuk mencari pendapatan buat sementara waktu. Apabila masalah jerebu menjadi
semakin meruncing, kesan negatif yang lebih serius akan timbul. Sumber pendapatan
negara turut terancam akibat jerebu. Sumber pendapatan negeri-negeri yang berasaskan
industri pelancongan seperti Sabah dan Sarawak akan merosot kerana industri
pelancongan terjejas akibat jerebu. Para pelancong bukan sahaja dari dalam negeri malah
dari negara asing tidak akan melawat ke Malaysia sekiranya jerebu masih berlaku di
Malaysia kerana bimbang akan keselamatan dan kesihatan mereka semasa melancong ke
Malaysia. Secara tidak langsung, ekonomi negara kita akan terjejas akibat jerebu.
Jika dilihat dari perspektif lain, masalah jerebu dapat menjejaskan flora dan fauna di
negara kita. Apabila jerebu berlaku, kandungan karbon dioksida berlipat ganda daripada
kandungan yang biasa, sebaliknya kandungan oksigen akan kurang daripada yang biasa.
Hal ini akan menyebabkan tanaman akan mengambil masa yang lebih lama untuk
membesar. Kualiti dan hasil tanaman juga akan merosot. Hal ini disebabkan oleh proses
fotosintesis yang terjejas akibat kandungan karbon dioksida yang berlebihan. Proses
pernafasan yang melibatkan penyerapan gas oksigen dan pembebasan gas karbon
dioksida ini menyebabkan tumbuhan hijau tumbuh dengan lebih lama. Misalnya, pokok
balak akan mengambil masa yang lebih panjang untuk matang. Secara tegasnya, hasil dan
kualiti pertanian boleh terjejas sehingga 30 peratus. Sumber petani akan turut terjejas
sekali gus ekonomi negara yang bergantung pada pertanian turut terjejas. Bagi fauna
pula, hidupan akuatik akan terjejas kerana kandungan oksigen yang terlarut dalam air
pula akan berkurang dan hidupan akuatik seperti ikan-ikan tidak akan mendapat oksigen
yang secukupnya. Jelaslah bahawa masalah jerebu akan menjejaskan flora dan fauna
negara.
Intihanya, semua pihak termasuklah rakyat Malaysia haruslah bersinergi dan berganding
bahu dalam menyelesaikan masalah jerebu di Malaysia bagi mendukung kebenaran yang
kita sepakati, persis kata cendekiawan, “bagai aur dengan tebing.” Sekiranya masalah
ini dipandang enteng, nyawa modal insan negara kita akan menjadi “seperti telur di
hujung tanduk.” Kebobrokan sikap anak-anak juga mestilah dikekang daripada menjadi
duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk
mengatasi masalah jerebu dan seterusnya menggapai impian Wawasan 2020. Sekiranya
masalah jerebu di negara kita tidak diatasi dengan segera, lama-kelamaan efek buruknya
akan menjadi berpanjangan dan berkekalan serta sukar untuk diselesaikan dan ketika itu
kita akan berasa menyesal tetapi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak
berguna lagi.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 6:02 AM 0 comments

Saturday, September 5, 2009

USAHA MEMBENDUNG KENAIKAN HARGA BARANG

Belakangan ini, kenaikan harga barang telah melanda negara kita. Kenaikan ini
menyebabkan perbelanjaan rakyat Malaysia semakin bertambah. Bagi golongan yang
hidup seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang atau kurang berada ini,
kenaikan ini sudah pasti menimbulkan beban kepada mereka. Terdapat beberapa langkah
yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menghadapi kenaikan ini, bak kata pepatah,
ingat sebelum kena jimat sebelum habis.

Satu daripada langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini ialah setiap
rakyat Malaysia perlulah mempraktikkan amalan berjimat cermat. Amalan ini dapat
dilaksanakan dengan mengurangkan perbelajaan atau ikat perut. Sebagai contohnya, jika
pada suatu ketika dahulu kita berbelanja sebanyak 100 peratus, perbelanjaan tersebut
hendaklah dikurangkan kepada 50 atau 60 perataus sahaja. Wang selebihnya hendaklah
kita simpan. Melalui cara ini, kita dapat mengurangkan pengaliran wang di pasaran dan
seterusnya dapat mengurangkan permintaan terhadap sesuatau barangan sekali gus dapat
mengurangkan kenaikan harga barang.

Selain itu, ketua sesebuah keluarga pula hendaklah merancang perbelanjaan keluarga
dengan teliti. Semua perbelanjaan hendaklah dibuat berdasarkan keperluan yang
sebenarnya. Hal ini bermaksud barang-barang yang tidak diperlukan hendaklah
diketepikan. Sebagai contohnya, setiap ahli keluarga hendaklah menangguhkan
pembelian pakaian yang berjenama mahal, peralatan perabot, dan sebagainya. Mereka
hendaklah menumpukan pembelian barangan keperluan utama seperti beras, gula, tepung,
dan sebagainya.

Di samping itu, semua ahli masyarakat hendaklah memboikot barang-barang di pasaran


yang harganya naik secara mendadak. Dalam hal ini, masyarakat hendaklah bersatu hati
seperti yang terungkap dalam pepatah Melayu, iaitu bersatu teguh bercerai roboh.
Sebagai contohnya, masyarakat janganlah membeli ayam daging di pasar yang
mengalami kenaikan harga yang tidak munasabah. Apabila pembeli memboikot
pembelian terhadap ayam daging tersebut dalam tempoh tertentu, harga ayam tersebut
akan turun kembali.

Bukan itu sahaja, pihak kerajaan pula hendaklah sentiasa membuat pemantauan dan
mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga
barangan tanpa mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Pegawai yang
bertanggungjawab hendaklah mengadakan lawatan secara mengejut dari semasa ke
semasa untuk memastikan penjual mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atau tidak
bersikap seperti lintah darat. Sebagai contohnya, mana-mana penjual yang menaikkan
harga barangan secara sesuka hati atau cuba memasang lukah di pergentingan, mereka
hendaklah didakwa di mahkamah. Tindakan ini akan menyebabkan mereka tidak berani
untuk mengambil kesempatan dalam suasana negara menghadapi kemelut kenaikan harga
minyak.

Kesimpulannya, kenaikan harga barang telah menyusahkan banyak pihak. Oleh itu,
semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menangani masalah
ini. Bagi sesetengah pihak pula, janganlah bersikap seperti enau dalam belukar
melepaskan pucuk masing-masing. Semua rakyat Malaysia mestilah bertindak seperti
ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah sama-sama dituruni untuk mencari jalan bagi
menyelesaikan kemelut yang berlaku. Sebagai pengguna pula, kita mestilah memboikot
barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam situasi
genting yang bagai telur di hujung tanduk ini.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:40 PM 0 comments

PERBANDAINGAN WATAK UTAMA

Watak utama dalam Novel Bukit Kepong ialah Othman Yusof, manakala watak utama
dalam Novel Konserto Terakhir ialah Hilmi.

Watak ini mempunyai beberapa persamaan. Othman Yusof dan Hilmi merupakan
seorang yang penyayang. Sebagai contoh, Othman Yusuf meyayanyi isterinya, Limah.
Buktinya, Othman menghantar isterinya balik ke kampungnya di Kg. Keladi, Kulim
Kedah lantaran ancaman komunis yang semakin mengganas. Hilmi juga menyayangi
isterinya. Buktinya, Hilmi menggubah sebuah lagu yang bertajuk `Balada Kasih`
walaupun Azizah telah meninggalkannya.

Mereka juga menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Sebagai contoh, Otman
menghormati ketuanya, Sarjan Jamil manakala Hilmi menghormati Datuk Johari dan
Datin Salmah, walaupun kedua-duanya memandang hina terhadapnya.

Selain itu, kedua-dua watak ini mempunyai beberapa perbezaan. Dari segi kerjaya, Hilmi
meceburi bidang muzik dan berjaya menjadi seniman terkenal, manakala Othman pula
menganggotai pasukan keselamatan, iaitu polis.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:35 PM 0 comments

KELUARGA IMPIAN SAYA

"Rumahku, syurgaku". Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ahli


keluarga dalam kehidupan seseorang. Keluarga impian saya ialah keluarga bahagia.
Apakah ciri-ciri yang harus ada pada sesebuah keluarga bahagia? Cuba fikirkan sejenak!
Bertitik tolak daripada manifestasi tersebut, setiap individu harus memikul dan
melaksanakan kewajipannya untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Ibu bapa memainkan peranan yang paling penting dalam mewujudkan kebahagiaan
dalam keluarga. Ibu bapalah yang akan membentuk keperibadian dan sahsiah anak-anak.
Ibu bapalah yang akan membekalkan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Anak
diibaratkan sebagai sehelai kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya sama
ada seindah warna pelangi atau semalap masa depannya. Ibu bapanya yang merupakan
guru terdekat harus menunjukkan teladan yang baik. Ibu bapa ialah teladan anak-anak,
bak kata pepatah ,”bagaimana acuan, begitulah kuihnya”.

Pendidikan bermula dari rumah. Ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak untuk
membezakan “yang mana intan, yang mana kaca”. Ibu bapa harus mengawasi
perlakuan dan memantau kegiatan luar anak-anak supaya mereka yang baru berumur
setahun jagung, darah setampuk pinang tidak terjebak dalam kancah negatif. Ibu bapa
harus memastikan anak-anak tidak bergaul dengan rakan sebaya yang buruk akhlak.
Selain itu, ibu bapa harus mencurah kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak seperti
“menatang minyak yang penuh” . Didikan agama dan moral yang teguh harus disemai
dalam jiwa anak-anak sejak kecil lagi, bak kata pepatah “melentur buluh, biarlah dari
rebungnya”. Seseorang yang tidak mempunyai pegangan agama dan moral yang teguh
diibaratkan seperti “kapal tanpa nakhoda”.

Tambahan pula, ibu bapa harus meluangkan masa untuk menemani anak-anak dan
memahami masalah mereka di samping berusaha menyelesaikannya. Ibu bapa hendaklah
mengambil berat terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa janganlah begitu rakus mengejar
fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan sehingga mengabaikan tanggungjawab
mereka terhadap anak-anak. Hukuma-hakam Arab pernah mengatakan bahawa anak-
anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim.

Untuk mewujudkan keluarga bahagia, anak-anak hendaklah menuruti ajaran ibu bapa.
Anak-anak harus belajar bersungguh-sungguh, mendapatkan keputusan cemerlang untuk
membalas jasa ibu bapa. Anak-anak sepatutnya memuliakan dan menjaga maruah diri
dan keluarga dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti
vandalisme, lumba haram, menagih dadah dan sebagainya. Anak-anak yang berjaya
hendaklah mengenang jasa ibu bapa dan janganlah bersikap seperti “kacang lupakan
kulit”. Anak-anak janganlah lupa bahawa ibu bapalah yang mendidik, membimbing, dan
menjaga mereka. Kalau bukan ibu bapa, siapakah kita?

Anak-anak hendaklah mentaati ibu bapa. Dalam sesebuah keluarga, ahli-ahli keluarga
saling menghormati dan memahami. Ahli-ahli keluarga sepatutnya bertolak-ansur dan
mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham.
Keluarga bahagia ialah keluarga yang harmani, aman dan damai. Ahli-ahli keluarga akan
saling membantu dan bekerjasama, bak kata pepatah “berat sama dipikul, ringan sama
dijinjing”.

Natijahnya, semua ahli keluarga berperanan mewujudkan keluarga bahagia. Institusi


keluarga boleh diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri daripada berjuta-juta batu-bata.
Keluarga bahagia banyak memerlukan unsur juga. Contohnya, kasih sayang, kerjasama,
toleransi dan sebagainya. “Rumahku, syurgaku.” Keluarga bahagia ialah keluarga impian
saya.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:29 PM 0 comments

KESAN PEMANASAN GLOBAL

Bumi kini sedang mengalami “demam panas” akibat pemanasan global yang turut
membawa bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. Bagi kebanyakan orang,
perubahan iklim dan pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding
dengan kesihatan diri. Walau bagaimanapun, kesan pemanasan global jauh lebih
mendalam dan akan meninggalkan kesan kepada semua penduduk dunia. Mungkin juga
ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh akibat bencana alam seperti taufan,
banjir dan cuaca panas sebagai malang.

Tetapi, bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada
sebarang ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas, mati kesejukan atau
dehidrasi? Percaya atau tidak, peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta
orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang mengeluarkan perangkaan tersebut
menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di Asia Pasifik, benua yang
paling padat penduduk. Selain itu, jumlah berkenaan belum ditambah dengan 800,000
lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun.

Pemanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gas-
gas karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. Haba
matahari yang pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke
angkasa lepas kemudiannya terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin
meningkat. Akibatnya, ais di kutub-kutub mula mencair dan meningkatkan paras air laut
sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil dan menghakis permukaan tanah
besar.

Selain itu, suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan
membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih
teruk teruk daripada biasa. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat
dalam gelombang haba di Eropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak
tahun 2000. Gelombang ‘kepanasan’ ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas
dan musim sejuk di Eropah kini jauh lebih tinggi daripada kebiasaannya.Perubahan sama
turut dirasai oleh wilayah beriklim tropika yang menghadapi musim monsun lebih teruk
kini, sementara negara seperti Amerika Syarikat dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih
teruk seperti Taufan Katrina pada tahun 2005. Pada tahun 2006, sepuluh negara yang
paling teruk dilanda bencana alam ialah Filipina, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam,
Ethiopia, India, China, Afghanistan, Amerika Syarikat dan Romania.

Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan
atau gagal dikawal. Akibatnya, generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh
kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan
kemajuan ekonomi. Sebarang bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan
paling buruk kepada bayi, kanak-kanak dan warga emas yang sering dilihat menjadi
mangsa pertama kejadian bencana.Rakyat Malaysia mungkin dapat menyesuaikan diri
dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah biasa dengan iklim
tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'.

Walau bagaimanapun, penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak
dapat menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba.
Strok haba akan menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi, sama seperti
yang berlaku kepada pesakit demam panas. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau
radang paru-paru yang berpunca daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang
paru-paru berikutan cuaca panas dan lembap serta beberapa faktor lain. Sesetengah
kawasan turut berhadapan dengan masalah dehidrasi yang teruk berikutan kemarau
panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan peningkatan paras air laut yang
mencemari sumber air tawar dengan air masin dari laut.

Peningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan vektor seperti tikus, nyamuk,kutu
dan pepijat. Penyebaran vektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria,
denggi dan demam kuning yang mula dicatatkan di Eropah dan kawasan yang dahulunya
beriklim sejuk. Hal ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti Nepal dan Bhutan
mencatatkan kes malaria pertama di kawasan-kawasan tanah tinggi dua negara tersebut.
Sementara itu, tikus juga dilihat dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas
dan lembab ini. Haiwan ini mampu menyebarkan penyakit Leptopirosis dan
Legionellosis yang disebarkan melalui kuman yang ditinggalkan bersama urin atau najis
tikus.

Ketika banjir, tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air.
Kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada
air yang dicemari pelbagai jenis kuman. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air
tercemar digunakan segai air minuman, memasak, membasuh atau membersihkan diri.
Bilangan kes cirit-birit , disentri dan pelbagai penyakit bawaan air dilihat meningkat
dengan mendadak ketika musim banjir. Situasi ini diburukkan lagi dengan peningkatan
kes bawaan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam tompokan air bertakung yang
ditinggalkan arus banjir. Takungan air ini menjadi tempat strategik untuk kuman yang
pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan dan
bangkai haiwan yang mereput.
Masalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan
beriadah di luar. Hal ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini
semakin banyak dalam udara terutamanya di kawasan bandar dan kawasan yang
mempunyai bilangan kenderaan yang banyak. Apabila gas ini disedut terlalu banyak,
ketika bersenam atau beriadah, menyebabkan kandungan oksigen darah jatuh mendadak
dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak boleh memberi kesan kepada badan
dan jantung.

Tanggungjawab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan
tidak sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia semata-
mata bak kata pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. Rakyat
turut memainkan peranan penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat
dan tidak hanya mementingkan kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan
mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap tamak membawa kerugian'. Walaupun hanya
dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan
penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin individu, setidak-tidaknya kita
dapat membantu mengawal pemanasan global. Sayangi dan cintailah bumi kita demi
kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:19 PM 0 comments

Fokus Soalan Novel SPM 2009

1. Kritikan masyarakat
2. Perbandingan antara watak utama
3. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama
4. Peranan watak
5. Binaan Plot-5P
6. Teknik Plot
7. Jenis watak
8. Keistimewaan watak
9. Unsur suspens
10. Cara pengarang menggambarkan watak
11. Cara pengarang menggarap nilai
12. Persoalan tentang kasih sayang dan tangungjawab yang terdapat dalam novel.
13. Faedah mempelajari novel
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:17 PM 0 comments

Fokus Soalan Tatabahasa SPM 2009

3(a) Membina ayat daripada frasa


3(b) Soalan tentang cakap ajuk/pindah/ ayat aktif/pasif/susunan ayat
3(c) Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
3(d) Kesalahan Kata/istilah dan Kesalahan Tatabahasa
3(e) Mengemukakan peribahasa yang sama maksud / bina ayat
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:16 PM 0 comments
KEPENTINGAN MEMULIHARA BANGUNAN BERSEJARAH

Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama
Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun. Banyak
kilang perindustrian, pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang
luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. Antara isu yang hangat yang telah
dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di Dewan Parlimen mutakhir ini ialah isu
meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah membuat keputusan
muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat
juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan bersejarah seperti di Surabaya,
Jakarta. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku? Adakah perlu bangunan tersebut
diruntuhkan? Tepuk dada tanyalah selera. Sebenarnya, terdapat pelbagai
kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan bersejarah yang terdapat di negara
kita.

Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan


bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu
era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Monumen, mengikut Kamus Dewan
Bahasa Edisi Keempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang
atau peristiwa penting. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 50
tahun, kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British, Belanda dan
Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. Di
samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi
yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah, kita dapat
membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang
terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mitos atau
lagenda. Sebagai contohnya, zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad
ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu Gerbang Porta de Santiago,
Gereja Christ, Bangunan Stadhuys dan Gereja St.Paul. Selain itu, Kota Cornwallis,
Masjid Kling, Gereja St.George di Georgetown, Pulau Pinang dapat mengimbas kembali
detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah dan juga dapat
membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah
Melayu pada akhir abad ke-18. Tegasnya, usaha meruntuhkan bangunan bersejarah dan
monuman negara tidak wajar dilaksanakan.

Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu


diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen lama dapat
memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang
mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis. Walaupun ada antara bangunan
bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara namun jika kita menghayati
sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta mengambil pengajaran daripada
peristiwa yang telah berlaku, maka kita dapat terus mara ke hadapan tanpa mengulangi
kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Sebagai contohnya, Kota A
Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibina
oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar.
Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan, kelemahan kepemimpinan
dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. Negara kita juga mampu menjadi
negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil
mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. Oleh itu, bangunan bersejarah di
negara kita sememangnya tidak perlu diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan,
yang buruk dijadikan sempadan.

Bukan itu sahaja, dari sudut pelancongan pula, bangunan bersejarah dan monumen dapat
menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk
melawat ke negara kita. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong
bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara Berkembar Petronas. Oleh itu,
bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara dan diubah suai.
Sebagai contohnya, bangunan lama hendaklah diubah suai untuk dijadikan muzium,
galeri seni lukis dan pusat pelancongan. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa
di beberapa buah negara Eropah seperti di England, Perancis, Itali, dan Belanda. Bandar-
bandar bersejarah seperti York, Bath, Oxford, dan Cambridge di England telah berjaya
melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. Usaha
seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia dan dapat menjadi
sumber pendapatan negara. Di samping itu, pelancong juga dapat melawat bangunan
bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di sekitar bangunan selain
menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan artifak-artifak di dalam muzium
dan galeri seni lukis. Oleh itu, bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat
membantu industri pelancongan negara.

Di samping itu, bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting
dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. Pelbagai ilmu
yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama.
Sebagai contohnya, dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar
Dataran Merdeka dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala
Lumpur, seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur dalam era
kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan
pada ketika itu. Bangunan Kelab Di Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina
bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang
berkhidmat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Begitu juga halnya dengan
kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Jalan
Raja Laut pada tahun 1897. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang
inspektor polis negeri Selangor, iaitu Encik Steve Harper. Pemuliharaan dan penghayatan
kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa, yakni “tak kenal maka tak cinta”.
Oleh itu, bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang
tersendiri.

Secara tuntas, bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi
muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan
dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari
satu generasi ke satu generasi. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah, generasi baharu
akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Hal ini akan
membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan atau
pemusnahan bangunan bersejarah. Sesungguhnya, pihak kerajaan pula perlulah
mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. Oleh hal
yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan
bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang.
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:10 PM 2 comments

PEMAHAMAN ANNYSS SOPHILLEA

1. Apakah akibat yang diterima oleh Akmal setelah menembak Strenn ? Mengapakah
perkara tersebut berlaku?
Setelah menembak Strenn, Akmal tumbang. Perkara tersebut berlaku kerana di Alstonia
orang yang membunuh akan mati bersama-sama orang yang dibunuh.

2. Pada pendapat anda, mengapakah Akmal bertindak menembak Strenn?


Pada pendapat saya, Akmal bertindak menembak Strenn kerana Akmal bimbang Eyrique
akan tewas. Akmal berusaha untuk menyelamatkan nyawa Eyrique dan sanggup
berkorban demi persahabatannya dengan Annyss. Akmal juga bertindak menembak
Strenn kerana dia merupakn seorang yang jahat/kejam/sombong.

3. Huraikan dua nilai kemanusiaan berdasarkan petikan di atas dan dua nilai
kemanusiaan lain yang terdapat dalam cerpen tersebut.
Nilai kemanusiaan dalam petikan ialah tolong menolong. Hal ini dibuktikan melalui
tindakan Akmal membantu Eyrique . Nilai kedua dalam petikan ialah nilai keberanian.
Nilai ini ditunjukkan melalui tindakan Akmal berani menembak Strenn. Nilai
kemanusiaan dalam cerpen ialah nilai kegigihan. Hal ini dibuktikan oleh Annyss yang
tabah dalam usaha mencari Eyrique. Nilai kedua dalam cerpen ialah nilai keberanian.
Nilai ini digambarkan melalui tindakan Annyss yang berani menggembara ke bumi
seorang diri. Nilai kemanusiaan seterusnya ialah amanah. Hal ini ditunjukkan melalui
Annyss yang berusaha menunaikan wasiat ayahanda dan bondanya.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan meremangkan bulu tengkuknya berdasarkan


petikan di atas?
Maksud meremangkan bulu tengkuknya berdasarkan petikan ialah Annyss berasa
seram/takut.

5. Mengapakah Akmal pergi ke planet Alstonia?


Akmal pergi ke planet Alstonia kerana pada setiap malam dia bermimpi akan Annyss
menyebabkan dia berasa seolah-olah terdengar suara Annyss yang memerlukannnya.
Akmal juga pergi ke sana kerana sudah seminggu dia dan Annyss tidak berjumpa dan hal
ini menyebabkannya berasa canggung kerana ketiadaan Annyss.

6. Pada pendapat anda wajarkah Akmal menyusuri Annyss ke Alstonia?


Pada pendapat saya, wajar bagi Akmal menyusuri Annyss ke Alstonia kerana dia ingin
bertemu Annyss bagi melepaskan rasa rindu dan menguatkan lagi ikatan persahabatan
antara mereka. Akmal juga ingin membuktikan kesetiaan dalam persahabatan dengan
cara membantu Annyss.
ATAU
Pada pendapat saya tidak wajar Akmal menyusuri Annyss ke Alstonia kerana Alstonia
merupakan negara asing bagi Akmal. Saya berpendapat bahawa Akmal mungkin
mengalami pelbagai cabaran di Alstonia di samping terpaksa meninggalkan keluarga di
bumi
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:03 PM 0 comments

PEMAHAMAN VIRUS ZEL UNTUK ABAH

1. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa ‘Ada keringat dingin’? [2 markah]

Frasa 'ada keringat dingin' bermaksud terdapat peluh sejuk.

2. Pada pandangan anda, mengapakah perkembangan teknologi maklumat kadang-


kadang mendatangkan kesan buruk terhadap manusia? [3 markah]

Pada pandangan saya, perkembangan teknologi maklumat kadang-kadang mendatangkan


kesan buruk terhadap manusia kerana kemungkinan teknologi disalahgunakan untuk
tujuan yang tidak baik. Selain itu, ada kemungkinan berlaku pencerobohan maklumat
orang lain, dan pengaksesan bahan-bahan yang berunsur negatif dapat mendatangkan
pengaruh negatif terhadap minda golongan remaja.

3. Huraikan tema dan persoalan-persoalan cerpen di atas? [4 markah]

Cerpen ini bertemakan kekeluargaan, iaitu tekanan perasaan seorang remaja akibat
perpecahan keluarga. Contohnya, Zel menghadapi tekanan perasaan akibat penceraian
ibu bapanya sehinggakan dia mempunyai perasaan dendam kepada bapanya. Persoalan-
persoalannya pula ialah persoalan tentang perbezaan status antara suami dengan isteri
mencetuskan konflik, iaitu bapa Zel bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah
kerana memiliki kelulusan yang lebih rendah berbanding dengan ibunya, seorang
usahawan. Persoalan lain ialah tanggungjawab seorang ibu tunggal. Ibu Zel berjaya
membesarkan Zel tanpa kehadiaran seorang suami di sisinya. Akhirnya ialah persoalan
tentang penyalahgunaan teknologi untuk membalas dendam. Zel berhasrat untuk
menceroboh sistem komputer bapanya bagi memusnahkan data di dalamnya.

4. Jika anda ialah Zel, apakah cara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan
tekanan perasaan akibat perceraian ibu bapa?

(a) Mendekatkan diri kepada Tuhan - banyak berwirid, mengaji, mendalami ilmu agama

(b) Mencari teman untuk berkongsi masalah - kaunselor/ ustaz/ rakan sebaya

(c) Melakukan aktiviti berfaedah - sukan dan rekreasi/ melibatkan diri dengan pertubuhan
bukan kerajaan/kerja amal
(d) Bersikap positif terhadap ujian yang menimpanya - reda kepada ketentuan Ilahi/
kuatkan semangat

5. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dicadangkan untuk


membantu golongan ibu tunggal ?

(a) Mencadangkan mereka menubuhkan persatuan bagi membela nasib ibu tunggal

(b) Memberi bantuan elaun khas bagi mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh ibu
tunggal

(c) Membuka peluang perniagaan yang lebih banyak kepada golongan ini

(d) Menghantar mereka menjalani kursus untuk meningkatkan "nilai tambah" kepada diri.

6. Pada pendapat anda, mengapakah bidang ICT sangat penting pada masa kini?

(a) Menyimpan data berkaitan perniagaan dengan cara sistematik dan selamat

(b) Mempromosi perniagaan dengan cara efisien melalui laman web, blog

(c) Memperoleh maklumat yang cepat dan berguna untuk menggerakkan perniagaan

(d) Mereka bentuk dan membuat inovasi produk melalui kegiatan penyelidikan dan
pembangunan yang bersumberkan perisian dan perkakasan komputer

7. Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dicadangkan untuk merapatkan
semula hubungan antara Zel dengan mama dan papanya?

(a) Saling menghubungi melalui kecanggihan ICT - telefon bimbit, e-mel, sidang video

(b) Merancang dan melaksanakan aktiviti secara bersama - contoh : melancong

(c) Bersikap positif dan berprasangka baik antara satu sama lain - elakkan pergaduhan,
guna kata-kata kesat

(d) Saling bertukar hadiah dan ucapan pada hari-hari yang bernostalgia seperti hari lahir,
ulang tahun perkahwinan

Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:50 PM 0 comments

TAJUK-TAJUK SPOT KOMSAS 2009

CERPEN
1. Annyss Sophillea
2. Lambaian Malar Hijau
3. Virus Zel Untuk Abah

DRAMA
1. Serunai Malam
2. Kerusi

PROSA KLASIK
1. Sabor
2. Pertarungan Tuah dengan Jebat

SAJAK
1. Duhai Pentafsir
2. Di Ruang Gemanya
3. Anak Lau
t4. Derita Pertama
5. Jalan jalan raya kotaku

PUISI TRADISIONAL
1. Pantun Kiasan
2. Seloka Pak Kaduk
3. Pantun Enam Kerat
4. Syair Kelebihan Ilmu
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:28 PM 0 comments

ANALISIS SOALAN PERIBAHASA 2004-2008

Tahun 2009 (J)

1. Tiada rotanakar pun berguna


2. Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri
3. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya

Tahun 2008 (N)

1. Bagai menatang minyak yang penuh


2. Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau
3. Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah.

Tahun 2008 (J)

1. Mendapat durian runtuh


2. Berani kerana benar, takut kerana salah
3. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan

Tahun 2007 (N)


1. Bahasa Jiwa Bangsa
2. Bagai dakwat dengan kertas
3. Seperti air di dalam kolam

Tahun 2007 (J)

1. Bagai kacang lupakan kulit


2. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
3. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian

Tahun 2006(N)

1. Bahasa jiwa bangsa


2. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih
3. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang

Tahun 2006 (J)

1. Seperti ular kena palu


2. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga
3. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

Tahun 2005 (N)

1. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul


2. Seperti burung dalam sangkar, mata lepas badan terkurung
3. Ukur baju di badan sendiri

Tahun 2005 (J)

1. Seperti ikan pulang ke lubuk


2. Muafakat Membawa Berkat
3. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain.

Tahun 2004 (N)

1. Bersatu teguh bercerai roboh


2. Bagai tanduk diberkas
3. Kalah jadi abu, menang jadi arang.

Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:18 PM 0 comments

RELAKS KEJAP
Murid : Selamat pagi, cikgu.
Cikgu : (Menengking) Mengapa selamat pagi sahaja? Petang dan malam awak doakan
saya tak selamat?
Murid : Selamat pagi, petang dan malam cikgu!
Cikgu : Panjang sangat! Tak pernah dibuat oleh orang! Kata selamat sejahtera! Senang
dan penuh bermakna. Lagipun ucapan ini meliputi semua masa dan keadaan.
Murid : Selamat sejahtera cikgu!
Cikgu : Sama-sama, duduk! Dengar sini baik-baik. Hari ini cikgu nak uji kamu semua
tentang perkataan berlawan. Bila cikgu sebutkan perkataannya, kamu semua mesti
menjawab dengan cepat, lawan bagi perkataan-perkataan itu, faham?
Murid : Faham, cikgu!
Cikgu : Saya tak mahu ada apa-apa gangguan.
Murid : (senyap)
Cikgu : Pandai!
Murid : Bodoh!
Cikgu : Tinggi!
Murid : Rendah!
Cikgu : Jauh!
Murid : Dekat!
Cikgu : Keadilan!
Murid : UMNO!
Cikgu : Salah!
Murid : Betul!
Cikgu : Bodoh!
Murid : Pandai!
Cikgu : Bukan!
Murid : Ya!
Cikgu : Oh Tuhan!
Murid : Oh Hamba!
Cikgu : Dengar ini!
Murid : Dengar itu!
Cikgu : Diam!
Murid : Bising!
Cikgu : Itu bukan pertanyaan, bodoh!
Murid : Ini ialah jawapan, pandai!
Cikgu : Mati aku!
Murid : Hidup kami!
Cikgu : Rotan baru tau!
Murid : Akar lama tak tau!
Cikgu : Malas aku ajar kamu!
Murid : Rajin kami belajar cikgu!
Cikgu : Kamu gila!
Murid : Kami siuman!
Cikgu : Cukup! Cukup!
Murid : Kurang! Kurang!
Cikgu : Sudah! Sudah!
Murid : Belum! Belum!
Cikgu : Mengapa kamu semua bodoh sangat?
Murid : Sebab saya seorang pandai!
Cikgu : Oh! Melawan!
Murid : Oh! Mengalah!
Cikgu : Kurang ajar!
Murid : Cukup ajar!
Cikgu : Habis aku!
Murid : Kekal kami!
Cikgu : O.K. Pelajaran sudah habis!
Murid : K.O. Pelajaran belum bermula!
Cikgu : Sudah, bodoh!
Murid : Belum, pandai!
Cikgu : Berdiri!
Murid : Duduk!
Cikgu : Bangang kamu ni!
Murid : Cerdik kami tu!
Cikgu : Rosak!
Murid : Baik!
Cikgu : Kamu semua ditahan tengah hari ini!
Murid : Dilepaskan tengah malam itu!
Cikgu : (Senyap dan mengambil buku-bukunya keluar)
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:05 PM 0 comments
Murid : Selamat pagi, cikgu.

Cikgu : (Menengking) Mengapa selamat pagi sahaja? Petang dan malam awak doakan
saya tak selamat?Murid : Selamat pagi, petang dan malam cikgu!Cikgu : Panjang sangat!
Tak pernah dibuat oleh orang! Kata selamat sejahtera! Senang dan penuh bermakna.
Lagipun ucapan ini meliputi semua masa dan keadaan.Murid : Selamat sejahtera cikgu!
Cikgu : Sama-sama, duduk! Dengar sini baik-baik. Hari ini cikgu nak uji kamu semua
tentang perkataan berlawan. Bila cikgu sebutkan perkataannya, kamu semua mesti
menjawab dengan cepat, lawan bagi perkataan-perkataan itu, faham?Murid : Faham,
cikgu!Cikgu : Saya tak mahu ada apa-apa gangguan.Murid : (senyap)Cikgu : Pandai!
Murid : Bodoh!Cikgu : Tinggi!Murid : Rendah!Cikgu : Jauh!Murid : Dekat!Cikgu :
Keadilan!Murid : UMNO!Cikgu : Salah!Murid : Betul!Cikgu : Bodoh!Murid : Pandai!
Cikgu : Bukan!Murid : Ya!Cikgu : Oh Tuhan!Murid : Oh Hamba!Cikgu : Dengar ini!
Murid : Dengar itu!Cikgu : Diam!Murid : Bising!Cikgu : Itu bukan pertanyaan, bodoh!
Murid : Ini ialah jawapan, pandai!Cikgu : Mati aku!Murid : Hidup kami!Cikgu : Rotan
baru tau!Murid : Akar lama tak tau!Cikgu : Malas aku ajar kamu!Murid : Rajin kami
belajar cikgu!Cikgu : Kamu gila!Murid : Kami siuman!Cikgu : Cukup! Cukup!Murid :
Kurang! Kurang!Cikgu : Sudah! Sudah!Murid : Belum! Belum!Cikgu : Mengapa kamu
semua bodoh sangat?Murid : Sebab saya seorang pandai!Cikgu : Oh! Melawan!Murid :
Oh! Mengalah!Cikgu : Kurang ajar!Murid : Cukup ajar!Cikgu : Habis aku!Murid : Kekal
kami!Cikgu : O.K. Pelajaran sudah habis!Murid : K.O. Pelajaran belum bermula!Cikgu :
Sudah, bodoh!Murid : Belum, pandai!Cikgu : Berdiri!Murid : Duduk!Cikgu : Saya kata
UMNO salah!Murid : Kami dengar KeADILan betul!Cikgu : Bangang kamu ni!Murid :
Cerdik kami tu!Cikgu : Rosak!Murid : Baik!Cikgu : Kamu semua ditahan tengah hari ini!
Murid : Dilepaskan tengah malam itu!Cikgu : (Senyap dan mengambil buku-bukunya
keluar)
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:57 PM 0 comments

FAKTOR JEREBU

Dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas dan berkembang ini, masyarakat pada
hari ini sering berhadapan dengan masalah jerebu yang bagaikan bangkai gajah yang
tidak dapat ditutup dengan nyiru lagi. Fenomena jerebu ini seolah-olah telah termaktub
dalam takwim ramalan cuaca negara kerana telah acapkali melanda negara kita. Pada
tahun 2005, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan telah menyebabkan jerebu
yang teruk di Semenanjung Malaysia terutamanya di sekitar Lembah Kelang. Di samping
itu, Kuala Selangor dan Pelabuhan Kelang telah diiystiharkan darurat kerana Indeks
Pencemaran Udara (IPU) di kedua-dua kawasan itu telah melebihi 500, iaitu tahap
darurat. Pada tahun 2006, masalah jerebu turut berlaku sekali lagi. Masalah jerebu yang
banyak mengundang kontroversi ini, sebenarnya disebabkan oleh beberapa punca, persis
kata orang tua-tua , “ jikalau tiada angin, masakan pokok bergoyang ”.

Faktor dominan yang menyumbang kepada masalah jerebu ialah pembakaran hutan
secara besar-besaran. Sebenarnya, keadaan cuaca di kawasan hutan hujan tropika
memang terlalu panas sehingga boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan terbakar dengan
sendirinya akibat suhu meningkat . Hal ini berlaku demikian kerana fenomena pemanasan
global yang sedang berlaku di muka bumi ini. Di negara jiran kita, Indonesia pembakaran
hutan sering berlaku kerana pihak Indonesia ingin membina infrastruktur yang baharu
seperti bangunan, sekolah dan lebuh raya. Hal ini mengakibatkan pembakaran hutan
secara berleluasa. Apabila angin bertiup dari Sumatera ke Malaysia, angin tersebut akan
membawa jerebu bersama-sama ke negara kita. Natijahnya, udara kita semakin tecemar
sementelahan pula Indeks Pencemaran Udara di negara kita melebihi paras berbahaya.
Oleh itu, pembakaran hutan akan menyebabkan asap dan debu serta bahan yang telah
separuh bakar berterbangan di atmosfera lalu berlakulah jerebu.

Seterusnya, masyarakat yang melakukan pembakaran secara terbuka tanpa kawalan


juga menyebabkan keadaan jerebu menjadi-jadi. Pembakaran terbuka ini dilakukan oleh
pihak yang ingin menghapuskan sesuatu seperti sampah sarap. Sesetengah rakyat negara
pula melakukan pembakaran terbuka di belakang kawasan rumah mereka sendiri. Mereka
telalu malas untuk membawa sampah sarap mereka ke tempat pembuangan sampah atau
pusat pengitaran sampah semula. Jadi, mereka telah mengambil jalan mudah dengan
membakar sampah sarap mereka tanpa kisah jika asap daripada pembakaran terbuka itu
yang sedikit demi sedikit membawa kepada masalah jerebu. Ada pula sesetengah petani
yang membakar jerami padi untuk membersihkan kawasan sawahnya sebelum melakukan
penanaman semula. Mereka tidak sedar bahawa asap dari pembakaran ini tidak akan
berada di suatu tempat sahaja tetapi akan ditiup angin dan meliputi kawasan yang amat
luas. Natijahnya, pembakaran terbuka ini melepaskan asap ke udara dan mengakibatkan
jerebu.
Peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya yang bagaikan cendawan tumbuh
selepas hujan juga telah mengakibatkan masalah jerebu di Malaysia. Di Malaysia,
terdapat 9.3 juta buah kenderaan di jalan raya. Kenderaaan yang tidak dilengkapi
pengubah pemangkin telah menyebabkan 16.2 tan karbon monoksida dan dua tan sodium
dioksida dikeluarkan setiap hari. Kesesakan lalu lintas menyebabkan kenderaan tidak
bergerak tetapi mengeluarkan asap pencemar. Gas-gas pencemar ini merupakan bahan
terampai yang memenuhi udara. Gas-gas yang dibebaskan pula tidak dapat dibebaskan ke
atmosfera dan sebaliknya terperangkap dalam lapisan bumi. Kejadian gas-gas yang
terperangkap ini bagai selimut yang menutupi bumi. Peningkatan jumlah kenderaan di
jalan raya akan menyebabkan jumlah asap yang dikeluarkan dari paip ekzos kenderaan
meningkat dan berlegar-legar di atmosfera dan terperangkap di lapisan ozon serta tidak
dapat keluar ke angkasa lepas. Hal ini menyebabkan udara menjadi tebal dan berlakulah
jerebu di negara kita.

Selain itu, masalah jerebu juga berpunca daripada kegiatan industri yang tidak
terkawal. Hal ini berlaku demikian kerana sesebuah negara banyak bergantung pada
bidang perindustrian yang mengaut keuntungan yang lumayan demi kemajuan negara.
Malangnya, sikap pengusaha kilang yang bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk
masing-masing menyebabkan asap-asap dari kilang yang dilepaskan ke udara telah
mencemarkan udara di negara kita. Mereka tidak sanggup membelanjakan wang yang
banyak untuk mendapatkan alat penapisan asap untuk menapis asap yang dikeluarkan
dari kilang mereka sedangkan asap-asap yang dikeluarkan ini mengandungi sulfur
dioksida dan nitrogen yang boleh mengakibatkan udara menjadi berjerebu. Situasi ini
bertambah buruk apabila ada pihak pengusaha kilang yang memasang corong asap yang
terlalu rendah sehingga menyalurkan asap beracun ke udara. Pelepasan asap kilang yang
tidak terkawal dan tidak mengikut prosedur tertentu akan memburukkan keadaan jerebu
di negara kita lagi.

Sebagai penutup bicara, jerebu merupakan fenomena alam yang memberi kesan yang
buruk kepada manusia. Fenomena jerebu yang disebabkan oleh proses alam semula jadi
tidaklah menyebabkan jerebu yang buruk berbanding dengan jerebu yang disebabkan
oleh aktiviti manusia. Kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini,
sebaliknya langkah-langkah efektif perlu diambil sebelum kemelut tersebut berada di luar
kawalan persis kata orang tua-tua, “sebelum nasi menjadi bubur”. Sekiranya masalah
jerebu tidak mendapat perhatian ramai, nescaya generasi yang akan datang ketandusan
nilai cinta akan alam sekitar. Oleh itu, semua wargabumi haruslah berganding bahu untuk
menyelesaikan masalah berjerebu di Malaysia yang semakin serius supaya masyarakat
sejagat dapat hidup dengan selamat. Tidak gunanya kita meratapi kehilangannya suatu
ketika nanti jika langkah-langkah pencegahan tidak dimulakan dan dilakukan dari
sekarang kerana pepatah melayu ada berbunyi, “sesal dahulu pendapatan, sesal
kemudian tidak berguna”.

(Karangan ini dipetik dan diubah suai daripada karangan yang dihasilkan oleh Tay Kit
Huat, Valerie, Jonathan Tam, Charissa Yaw & Choong Sheue Li)
Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:51 PM 0 comments
Thursday, September 3, 2009

PECUTAN NOVEL TERAKHIR


TEKNIK PLOT KONSERTO TERAKHIR & BUKIT KEPONG

1. Imbas Kembali

BK – Sarjan Jamil Mohd. Shah teringat kembali akan peristiwa kedatangan Tucksai dan Ahmeng ke balai
polis. Dia teringat cerita mereka berdua dan pandangan Lans Koperal Jidin Omar akan kebenaran cerita itu.
Pada masa yang sama, dia teringat akan isteri dan anak-anaknya di Batu Pahat.

KT- Datuk Johari teringat akan perbuatan kejamnya terhadap isteri pertamanya pada malam perkahwinan
mereka ketika Pak Karim membongkar identiti sebenar Hilmi. Hilmi merupakan anak kandung Datuk
Johari. Datuk Johari sempat menjalinkan hubungan dengan isterinya walaupun dia tahu bahawa dia akan
meninggalkan isterinya itu.

2) Saspens

BK – Peristiwa serangan Rumah Pasung Bukit Kepong oleh 200 orang pengganas komunis pada 23
Februari 1950 menimbulkan saspens dan tanda tanya sama ada pihak komunis berjaya atau sebaliknya.
Walau bagaimanapun, bukan mudah untuk pihak komunis menewaskan 18 orang anggota polis kerana
pertempuran ini memakan masa selama 4 jam. Pertanyaan pembaca terjawab apabila anggota polis kita
tewas dengan penuh maruah bangsa.

KT – Hilmi telah merosakkan piano Hayati ketika memainkan lagu “Anak Ikan” semasa Hayati sekeluarga
tiada di rumah. Akibat kerosakan itu, Hilmi dimarahi oleh Datin Salmah. Situasi tegang ini menimbulkan
tanda tanya tentang hukuman yang bakal diterima oleh Hilmi. Akhirnya, gaji Hilmi dipotong oleh Datuk
Johari sebagai bayaran ganti rugi.

3) Kejutan

BK – Berita kematian Othman yang disampaikan oleh salah seorang anggota polis kepada keluarga Otman
telah menimbulkan kejutan kepada keluarga Otman, terutamanya Limah yang sedang berpantang selepas
melahirkan anak sulung mereka. Akibat tekanan itu, Limah meroyan lalu menjadi gila. Pembaca juga
terkejut apabila Limah menjadi gila sedangkan Limah seorang yang kuat pegangan agamanya.

KT – Kematian Hilmi memberi kejutan besar kepada Datuk Johari. Akhirnya, Datuk Johari turut meninggal
dunia di rumahnya selepas mendapat panggilan dari hospital untuk memaklumkan berita kematian Hilmi
sejurus mereka meninggalkan Hospital Kuala Lumpur.

UNSUR SASPENS

BK

Ketika Othman berasa gelisah apabila mendapati isterinya belum pulang dari membeli-belah di pekan
Muar, pembaca ingin tahu tentang nasib Limah dan rakan-rakannya. Akhirnya, Othman mengetahui semua
barang penumpang diambil oleh komunis dan kemudiannya bas itu dibakar.

Ketika Othman dan beberapa orang rakannya meronda di kawasan kampung, mereka telah menemukan
beberapa perkara aneh. Pembaca ingin mengetahui sebab-sebab galah buluh dipancang di beberapa tempat
dan sebatang cangkul ditanam. Othman melupakan sahaja kejadian aneh itu tetapi pembaca sudah
membayangkan sesuatu kemungkinan buruk akan berlaku.
Tucksai dan Ahmeng memperdayakan Sarjan Jamil dengan mengatakan kematian anak Ahmeng yang
terjatuh ke dalam perigi. Pembaca berasa saspens akan kemunculan Tucksai dan Ahmeng pada malam itu
dan bimbang jika Sarjan Jamil mengikuti rancangan dua lelaki tersebut yang ingin memerangkap dan
membunuh Sarjan Jamil.

KT

Hilmi tinggal di rumah Datin Salmah dan Datuk Johari yang mementingkan status. Pembaca ingin
mengetahui usaha yang bakal dilakukan oleh Datin Salmah untuk menyingkir Hilmi dari rumah tersebut.

Hilmi meninggalkan rumah Datuk Johari dengan alasan untuk balik ke kampung menimbulkan tanda tanya
akan tindakan Hilmi itu.

Ketidakmunculan Hilmi pada malam persembahannya di Dewan Tunku Canselor menimbulkan pertanyaan
kepada pembaca tentang keadaan Hilmi yang sebenarnya. Hilmi telah jatuh sakit dan pengsan semasa
hendak keluar dari rumah. Pembaca juga tertanya-tanya tentang kesudahan persembahan tersebut dengan
ketiadaan Hilmi.

KRITIKAN PENULIS TERHADAP KEPINCANGAN YANG BERLAKU DALAM


MASYARAKAT

BK

Sikap sesetengah ibu bapa yang tidak membenarkan anak-anak mereka menyertai pasukan keselamatan
kerana takut akan berlaku perkara yang tidak diingini. Mak Piah, ibu Othman menentang hasrat Othman
untuk menjadi polis pada peringkat awalnya.

Anggota masyarakat yg tidak bertanggungjawab kepada negara. Lektuan dan pengganas komunis yang lain
mengganggu ketenteraman hidup penduduk di Bukit Kepong.

Segelintir masyarakat yg mudah dipujuk untuk melakukan pembelotan terhadap negara dengan cara
menyokong perjuangan pihak tertentu. Sikap Madera yang sanggup bersekongkol dengan pihak musuh
membawa kepincangan dalam masyarakat.

KT

Masyarakat Melayu yg mementingkan status sehingga sanggup menghina orang lain – Datin Salmah
menghina Hilmi yg merupakan anak saudaranya semata-mata kerana Hilmi miskin.

Masyarakat sibuk sehinggakan mengabaikan keluarga – Datin Salmah sentiasa sibuk dengan tugas sosial
dengan kawan-kawannya sehinggakan tiada masa untuk menguruskan hal rumah tangganya.

Masyarakat yg jahil tentang agama – Datuk Johari dan Datin Salmah tidak pernah menunaikan solat dan
terdapat bar mini di rumahnya.

Masyarakat yg mementingkan kemewahan dan kebebasan hidup – Azizah bertindak meninggalkan Hilmi
akibat berasa terkongkong oleh tugas suri rumah.

NILAI MURNI
1. Keberanian
BK – Sebanyak 18 orang anggota polis berani menentang pengganas komunis sebanyak 200 orang.
KT – Hilmi berani dalam membuat keputusannya untuk meninggalkan rumah Datuk Johari tanpa
mengetahui hala tujunya selepas itu.

2. Kerjasama
BK – Penghulu Ali dan pasukan AP bekerjasama dalam menghulurkan bantuan kepada mangsa serangan
Rumah Pasung Bukit Kepong
KT – Mamat sentiasa memberi kerjasama kepada Hilmi apabila Hilmi memerlukan pertolongan –
memperkenalkan Hilmi kepada Encik Bakar dan mempertemukan Hilmi dengan Hayati sebelum Hayati
mengikuti suaminya, Mohsin ke London.

3. Berdikari
BK – Othman yang berusia 19 tahun telah memohon untuk memasuki pasukan polis kerana tidak mahu
bergantung hidup dengan ibu bapanya.
KT – Hilmi berdikari dengan mencari pekerjaan di bandar dan sanggup meninggalkan keluarganya di
kampung. Akhirnya, Hilmi bekerja sebagai seorang tukang kebun di rumah Datuk Johari.

4. Hormat-menghormati
BK – Othman menghormati keputusan ibu bapanya yang ingin mengahwinkannya dengan gadis pilihan
mereka, Limah
KT – Hayati menghormati keputusan ibunya yang ingin menjadikan Mohsin sebagai suaminya

SEBAB KONFLIK DITIMBULKAN

1. menjadikan jalan cerita lebih menarik


BK – konflik antara anggota polis dengan pengganas komunis
KT – konflik antara Datin Salmah dengan Hilmi tentang hubungan Hilmi dengan Hayati

2. memanjangkan cerita
BK – konflik semasa serangan Rumah Pasung Bukit Kepong yang memakan masa hamper 4 jam
menjadikan jalan cerita menjadi panjang
KT – konflik Hilmi dengan Datin Salmah dan Datuj Johari berakhir apabila mengetahui bahawa Hilmi anak
kandung Datuk Johari.

3. menyebabkan plot berjalan lancar


BK – Konflik yang dihadapi oleh Othman berlarutan sehingga akhir cerita yang berakhir dengan
ketidakwarasan isterinya dan kaki kirinya terpaksa dipotong.
KT – Konflik Hilmi dengan Datin Salmah dan konflik Hilmi dengan Azizah

4. menguji perwatakan watak utama


BK – Othman menghadapi konflik dengan berani dan tabah
KT – Hilmi berjaya menghadapi konflik dengan tabah dan akhirnya menjadi seorang pemuzik terkenal

KEGIGIHAN WATAK UTAMA

BK
1. gigih menghadapi tentangan daripada ibu yang tidak membenarkan anak menjadi anggota polis –
Othman bertegas untuk menghadiri temu duga tanpa memberitahu ibu bapanya
2. gigih menyelesaikan masalah apabila dilarang membawa isteri bertugas di tempat lain – Othman
memujuk isterinya yg sedang sarat mengandung agar pulang ke Kulim sebelum dihantar bertugas di BK
3. gigih mencari isterinya yang tidak pulang – Othman mencari isterinya dengan menyusur hutan Pagoh

KT
1. gigih mencari pekerjaan walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi – Walaupun sekadar
bersekolah Melayu darjah empat, Hilmi tidak takut untuk berhijrah ke bandar untuk mengubah hidupnya
2. gigih dalam melakukan kerja – Hilmi bekerja sebagai tukang kebun di rumah Datuk Johari dengan gigih
walaupun sering dihina oleh Datin Salmah
3. gigih mengembangkan bakat – Hilmi gigih belajar muzik daripada Encik Bakar untuk mengembangkan
bakatnya sebagai ahli muzik
4. gigih mengekalkan kejuaraan – Hilmi berjaya mengekalkan kejuaraannya di Pesta Muzik selama tiga
tahun berturut-turut walaupun menghadapi masalah rumah tangganya dan kematian bapa mentuanya yang
juga merupakan guru muziknya.

GAYA BAHASA

BK
Istilah kepolisan – “EPC”, “jungle squad” dan “combat”
simpulan bahasa – “…dua orang rakan pengganas komunis itu membuka langkah seribu…”
hiperbola – “…isteri muda itu cuba menepis setiap kali hujung laras senjata itu dibenamkan ke dadanya,,,”

KT
peribahasa – “hangat-hangat tahi ayam” dan “biang keladi”
ayat yang pendek – “Dia tergamam” dan Hilmi kecewa.
metafora – “warna perlindungan” dan “tasik matanya”

PERISTIWA TELADAN

BK

Kejadian penahanan bas yang dinaiki oleh Limah dan rakan-rakannya dari Muar ke Pagoh – menunjukkan
betapa pentingnya kita menghargai keamanan yang memudahkan kita bergerak ke mana-mana dengan
selamat

Serangan Rumah Pasung Bukit Kepong – kegigihan dan semangat kerjasama memungkinkan kita
memperoleh kejayaan

Kehidupan Othman yang melarat selepas berhenti dari pasukan polis – kita perlu berhemat ketika
memperoleh wang untuk bekalan masa depan dan kerajaan pula wajar mengenang jasa pahlawan negara.

KT

Kesukaran Hilmi mendapatkan pekerjaan kerana berkelulusan rendah – pentingnya kelulusan yg tinggi
untuk memperoleh pekerjaan yang baik

Pujian terhadap tanaman Hilmi yang subur – kita perlu bekerja dengan bersungguh-sungguh supaya orang
menghargai jasa kita

Kemunculan Hayati untuk membantu dalam memimpin Orkes Perdana di Dewan Tunku Cansaelor sebagai
pengganti Hilmi – kita perlu saling menolong antara satu sama lain.