Thay Kek Kie Hiap Toan Karya : Liang Ie Shen Saduran : OKT Sumber : TopMdi website Ebook oleh

: Dewi KZ http://kangzusi.com/€€atau http://€http://dewikz.byethost22.com/ Seri 1 Pada tiga puluh tahun yang lalu, dengan sebuah kereta keledai, penulis berangk at ke luar daerah perbatasan.€Ialah pada bulan kesembilan dari musim ketiga, tanah datar ada belukar, hingga bumi nampaknya nempel dengan langit. Sesudah melalui beberapa puluh lie, sang maghrib telah mendatangi. Di sekitar kita tidak ada rum ah orang. Selagi kita mulai sibuk, tiba-tiba kita dengar tindakan kaki kuda di s ebelah belakang. Dua penunggang kuda lagi mendatangi. Tapi, setelah mendekati ki ta, suara tindakan jadi kendor. Nyata orang tidak lewati kita. Diam-diam kita ku atirkan orang jahat. Dari dua penunggang kuda itu, yang kita lihat selagi kita menoleh ke belakang, yang satu berumur empat puluh tahun lebih, yang lainnya, tiga puluh lebih, duadua romannya keren, samar-samar kelihatan pedangnya masing-masing. Selagi kita b erkuatir, tiba-tiba mereka liwati kita, kudanya dikaburkan, selagi liwat, mereka menoleh. Nampaknya mereka heran tapi mereka kabur terus. Belasan lie lagi kita sudah pergi, kita tetap tidak melihat rumah orang. Sekar ang sang maghrib sudah datang, kita jadi bingung, lebih-lebih setelah melihat du a orang tadi. Di mana kita mesti bermalam? Lihat! tiba-tiba kusir berseru, seraya tangannya menunjuk ke depan. Sebuah bukit kecil berada di depan kita, di tengah itu, nampak satu kuil tua. Di situ banyak pepohonannya. Kita segera menuju ke sana, dan berhenti di antara pepohonan. Kita mendaki sedikit akan hampirkan kuil itu. Kita mengetok pintu sek ian lama, baharu kita dengar jawaban seorang tua: Pintu tidak dikunci, masuk saja ! Pekarangan dalam dan pendopo ada sunyi. Beberapa ekor lawa-lawa beterbangan sa mbil cecowetan. Di tengah pendopo, duduk bersila seorang niekouw, ialah pendeta perempuan yang usianya sudah lanjut. Dia duduk diam bagaikan patung. Selagi mena ntikan, kita lihat sebuah pohon besar, besarnya kira-kira sepelukan. Yang aneh i alah, di batang pohon itu ada dua buah tapak tangan yang dalam, tapak seperti di korek. Sekian lama kita menunggu, niekouw itu tetap diam saja, maka dengan hati-hati, kita nanjak di tangga, selagi kita hampirkan bagian belakang orang alim itu, se konyong-konyong dia menoleh dan kata sambil tertawa: Tuan-tuan tentulah sudah let ih. Sedetik saja kita lihat, sepasang mata yang tajam dan bersinar, sebuah muka ya ng sudah keriputan, akan tetapi, kita percaya di masa mudanya, niekouw itu mesti cantik luar biasa. Pinnie masih belum selesai, kata pula niekouw itu, silakan Tuan-tuan menantikan s ebentar di kamar samping sana. Kita masuk ke kamar yang ditunjukkan, kamar itu tak berperabot kecuali sebuah meja dengan beberapa patungnya. Di situ ada sebuah tokpan yang luar biasa dengan setangkai bunganya, yang harum. Di pojok tembok, ada sekumpulan rumput, entah p epohonan apa. Heran aku pikir, di tempat suci seperti ini, ada sebuah kuil dengan pendetanya perempuan. Sembari menantikan si pendeta, aku keluarkan sejilid kitab Wei Mo Tjhing, untu k dibaca guna menenteramkan hati. Sungguh kau rajin, Tuan! tiba-tiba aku dengar suaranya si pendeta selagi aku mem baca belum lama. Apakah kau merasa aneh bahwa di tempat sesunyi ini ada sebuah ku il serta pendetanya? Mari kita pergi ke ruangan sana. Pinnie telah sediakan thee pahit untuk melenyapkan dahaga. Sembari minum, nanti pinnie tuturkan satu dan l ain mengenai keadaanku. Kita terima baik undangan itu, sambil keringkan dua cawan thee. Segera juga niekouw tua ini bicara tentang agama Budha serta agama Lhama, yang ada suatu cabang dari Budhisme, hanya Lhamaisme ada kecampuran kebiasaan-kebias

aan setempat yang zaman modern anggap tahayul. Umpama satu pendeta dari Tionggoa n, sukar tancap kaki di Tibet apabila dia tidak turut segala kepercayaan kaum Lh ama. Atau kalau dia tidak mengerti ilmu telan golok muntahkan api , dia mesti punya suatu kepandaian lain yang istimewa, umpama obat-obatan. Dan guruku adalah suatu niekouw, murid dari angkatan ketiga dari satu pendeta y ang merantau ke Mongolia dan Tibet pada seratus tahun yang lampau. Guru besar it u dapatkan kedudukannya di sini karena ia bisa letaki burung di telapakan tangan nya tanpa burung itu mampu terbang pergi. Maka akhirnya, guru besar itu bisa dir ikan tiga buah biara, antaranya ini yang sekarang pinnie tempati . Selagi pendeta ini berkata demikian, hujan, yang sudah mulai turun sekian lama , menghembuskan angin ke dalam, menyingkap selembar kain penutup patung-patung d i atas meja hingga kelihatanlah di situ sebuah patung lelaki yang romannya cakap dan gagah. Pendeta itu terkejut, matanya bersinar, tapi lekas juga menjadi tenang pula. Jangan heran Tuan, itulah gambarnya tunanganku, katanya kemudian. Kenapa satu niekouw mempunyai tunangan? Pendeta itu berikan keterangannya tanpa diminta lagi. Tunanganku telah terbinasa pada tiga puluh tahun yang lalu, binasa teraniaya di tangannya satu musuh, demikian penjelasannya. Dia ada satu murid dari Golongan Si lat Thay Kek Pay, sejak muda ia telah merantau, tapi kemudian ia binasa di tanga nnya satu manusia rendah. Oh, tak sanggup aku menutur terlebih jauh. Cukup kalau pinnie terangkan, untuk tunanganku itu, sudah tiga puluh enam tahun lamanya, pi nnie lakoni ini macam penghidupan sunyi Angin di luar meniup makin keras, hujanpun tambah besar, suaranya terdengar ny ata di pohon besar di luar kuil. Sekonyong-konyong tampangnya si pendeta berubah , agaknya terkejut. Ia lantas ambil beberapa biji tasbih, ia timpukkan itu kelua r, ke udara. Mulanya ia menimpuk satu biji, lantas nyusul yang kedua. Ini yang b elakangan kebentrok sama yang pertama, yang lagi jatuh turun. Keduanya lantas pe rdengarkan satu suara nyaring. Enam biji dia timpukkan, tiga kali terdengar suar a beradu itu. Cuaca gelap, tapi semua tasbih bisa beradu satu dengan lain, itu menunjukkan i lmu kepandaiannya niekouw ini. Tasbih pinnie ini, dahulu di kalangan Kang-ouw, ada juga namanya yang kecil, kem udian si niekouw bersenyum. Ini dia yang dinamai piauw Bouw-nie-tjoe. Orang yang datang malam ini, sahabat atau lawan, mestinya kenal baik piauw pinnie ini! Sebelum ucapan itu berhenti, dari atas pohon besar berkelebat dua bayangan ora ng seraya terdengar suaranya juga: Soehoe, jangan lepas piauw! Inilah kita anak-a nak yang datang! Bagaikan burung melayang, dua orang segera sampai di depannya niekouw tua itu. Aku tahu maksud kedatangan kau orang! kata si niekouw. Aku mesti turut kau orang untuk tugasku yang lagi belum selesai! Dua orang itu adalah dua penunggang kuda, yang tadi diketemukan di tengah jala n. Setelah dua orang itu memberi hormat dan duduk, niekouw itu melanjutkan kata-k atanya: Kebenaran sekali Tuan datang ini malam! Besok pinnie sudah mesti ikut mer eka ini, entah buat hidup terus atau terbinasa. Baiklah malam ini pinnie gunakan untuk memberi penuturan, agar anak-anak inipun sekalian mendapat tahu. Umpama k ita terbinasa, Tuan, kau nanti boleh siarkan tentang aku ini, perihal hebatnya b alas-membalas di kalangan Rimba Persilatan Dan niekouw tua itu tuturkan riwayatnya, yang merupakan ceritera kita ini. Demikian Liang Yusheng, si penulis, akhirkan permulaannya. I Distrik In-koan di perbatasan kedua Propinsi Shoatang dan Hoopak, dulu pernah jadi aliran dari Sungai Hong Hoo ke laut, ketika kemudian aliran itu digeser, ai r toh masih menggenang di situ, luasnya beberapa ratus lie, di situ orang masih mondar-mandir untuk pengangkutan di muka air, sedang di bagian-bagian yang dalam , permukaan air penuh dengan gelagah, ganggang dan rumput air lainnya. Inilah di a Muara Kho Kee Po yang kesohor. Di sini Touw Kian Tek berpusat di zaman Kerajaa n Soei, namanya sama kesohornya seperti Wa Kong Tjee dari Tjin Siok Po dan Thia Kauw Kim beramai.

Di tepi Muara Kho Kee Po ini, ada satu dusun kecil, Kim Kee Tjoen namanya Dusu n Ayam Emas.€Di belakang dusun ini ada sebuah bukit kecil tetapi indah. Sedangkan di atas bukit itu, di tanah yang datar, pada pagi itu dalam musim Tjoen yang per mai, dua pemuda dan satu pemudi, asyik berlatih silat dengan gembira. Mereka ada Yo Tjin Kong, Tjoh Ham Eng serta Lioe Bong Tiap; yang pertama dan kedua ada mur id yang kedua dan ketiga dari Lioe-kauwsoe Lioe Kiam Gim, guru silat kenamaan da ri cabang Thay Kek Pay, dan yang ketiga ada gadisnya guru silat itu, satu nona c antik dan gesit. Ham Eng dan Bong Tiap asyik adu kepandaian dan Tjin Kong sedang m enonton sambil bersandar di cabang pohon, tampangnya berseri-seri. Cara berlatihnya kedua saudara seperguruan itu ada luar biasa. Ham Eng berlari -lari terputar-putar, tangannya mencekal tambang yang diikati dua belas butir bo la pualam yang kecil mungil, kalau tambangnya digentak atau dikedut, tambangnya lantas jadi lempang dan kaku bagaikan toya, dua belas bola kecilnya lantas berge rak-gerak, bersinar menyilaukan mata. Setelah lari dua putaran, dengan larinya m akin keras, Ham Eng lantas berseru: Soemoay, kau juju dan seranglah! Lioe Bong Tiap mengejar, tangannya mencekal beberapa biji piauw besi namanya p iauw besi, sebenarnya itu ada uang tang-tjhie zaman Kaisar Ham Hong. Ini ada gan tinya Kim-tjhie-piauw, yang tajam di kedua muka, yang Loo-kauwsoe Lioe Kiam Gim dapatkan dari Thay-kek Teng di Shoatang. Thay-kek Teng ada satu ahli silat she T eng dari cabang Thay Kek Pay juga. Atas seruan soehengnya, sebelah tangannya Bong Tiap lantas bergerak, disusul s ama menyambarnya sebiji piauw besi, tetapi si nona sendiri berseru: Yang ketiga! G erakan tangannya adalah yang dinamai Hong hong tian tjie atau Burung hong pentang s ayap. Segera terdengar satu suara keras, atas mana, Ham Eng berhenti berlari, akan l ihat bola pualamnya. Ia dapatkan benar sekali, bolanya yang ketiga yang telah ke na dihajar sampai ikatan kawat halusnya putus dan bolanya jatuh. Bagus! ia berseru dengan pujiannya sambil tertawa, sesudah mana, ia lari lagi. Bong Tiap mengejar pula tanpa bilang suatu apa, ia berlari-lari dengan gunai i lmu entengi tubuh yang dinamai Pat pouw kan sian atau Delapan tindak mengejar tongg eret , lalu sembari lari ia menimpuk tiga kali, sekali ini sambil berseru: Yang kes atu! Keempat! Kedelapan! Sembari menyambit, ia berlompatan dengan tipu silat Koay bong hoan sin atau Ular naga jumpalitan . Lalu beruntun terdengar dua suara beradu, dua bola jatuh ke tanah. Tapi piauw yang ketiga dijepit antara dua jerijinya Ham Eng, siapa berbuat demikian sambil tertawa besar. Mukanya Bong Tiap menjadi merah. Dia telah menimpuk membikin tiga piauw bersin ar sebagai tiga buah bintang. Ham Eng ketahui liehaynya sambitan itu, tapi dia p un hendak perlihatkan kepandaiannya, dia sengaja sambar yang ketiga dan tangkap itu. Untuk ini, ia berkelit dahulu, selagi piauw mendekati tenggorokannya, ia an gkat tangan kirinya, jari telunjuk dan tengahnya lantas menjepit! Melihat demikian, Yo Tjin Kong serukan supaya mereka berhenti berlatih, kemudi an ia berikan pertimbangannya dengan berkata: Soemoay punya permainan piauw sudah sempurna, hanya yang ketiga barusan, ditimpuknya secara terlalu terburu nafsu. Kau, Sam-soetee, masih banyak kelemahannya, gerakan Tiat-poan-kiomu masih lambat . Adalah lebih baik kau berkelit dengan Yan Tjeng Sip-pat-hoan. Dalam pertempura n, orang mesti berhati tenang tapi juga gesit. Meski adanya pertimbangan dari sang soeheng itu, Bong Tiap tidak puas. Dari tiga piauw, cuma dua yang mengenai, aku tetap kalah! katanya. Sam-soeheng, m ari kita berlatih pula, dengan tangan kosong! Ia kepal tangannya, dan menghampirinya. Tjoh Ham Eng angkat pundak. Kau sudah menang, Soemoay, kenapa kau masih belum puas? katanya. Kau tidak lelah tetapi aku yang sudah letih. Biar besok saja aku layani pula padamu . Tidak, Soeheng! mendesak si nona. Usianya dua pemuda dan pemudi ini tidak berjauhan, Bong Tiap baharu enam belas , Ham Eng baharu delapan belas. Bong Tiap ada anak tunggal, atau anak macan, bia r dia dididik keras, dia tetap sangat disayang ayahnya, hingga ada kalanya, kein ginannya mesti diluluskan. Murid kepala dari Lioe Kauwsoe sudah lulus dan sudah merantau sejak sepuluh ta hun yang lalu, umurnya sudah tiga puluh lebih, dan murid kedua, Yo Tjin Kong, su

untuk mana. katanya sembari memberi hormat sambil berlutut. Kim Hoa hendak bicara sama itu soepeh. Orang itu kepriki pakaiannya. tangan kirinya dengan jeriji terlonjor. ia menjawab. ia lantas ikut Tjin Kong. orang itu tetap berjalan dengan tubuh tetap. memecah gelaga h.€Hal ini. jalanan licin. ia sengaja bikin tubuhnya seperti terpeleset. hati-hati! Berbareng dengan itu.€ Tuan hendak menemui Loo-soehoe. Bong Tiap tak perduli orang mengalah. ia suka turuti adatnya. Kau siapa? Ada urusan apa kau cari Lioe Loo-soehoe? €Ham Eng balik menanya. Awas. yang telah datang dengan lekas karena kecerdikan dan kegesitannya Bong Tiap. tetamu it u adalah soetit. yang datang untuk mencari gara-gara. hingga ayahnya ini menyangka. yang sengaja mengajaknya ambil ja lanan yang sukar. ia lantas saja menyerang dengan pukulan T jit seng tjiang atau Telapakan Tujuh Bintang . belum sempat lihat o rang punya muka. yang pakai baju abu-abu. yang sudah puny a sedikit pengalaman Kang-ouw. penumpang itu enjot tubuhnya. lalu membarengi majunya perahu seperti berlompat. Orang itu manggut. sedang Ham Eng di lain pihak. Sebuah perahu kecil dan enteng lagi mendatangi di tengah muara. ke arah ya ng ditunjuk. silakan ikut siauwtee. umpama kalau ia tak mampu bikin orang terpeleset. akan loncat ke samping. Bong Tiap belum insyaf perbedaan antara laki-laki dan perempuan. menotok pada tetamu yang tidak dik enal.€ Asal aku sudah ketemu sama Lioe Loosoehoe. Apakah Lioe Kiam Gim. ak an dului soehengnya memberi laporan. kadang-kad ang suka godai soemoay ini. Ia harap. Ham Eng sudah bersiap. sedikitnya tubuh dia itu akan seloyongan atau miring. tubuhnya sendiri sudah melonca t ke darat. ia segera berkata. lajunya sangat pesat. katanya sesampainya di jalanan yang batu-batunya berlumut. orang itu sudah maju untuk paykoei. Siapa tahu. tubuhnya melayan g dengan pesat. ia gunakan kedua tangannya. ia sudah enjot tubuhnya. orang asing i tu barangkali ada seorang Kang-ouw. ia sengaja tangkap piauwnya Bong T iap.€Perahu itu tidak pakai layar dan angin ada angin melawan. kau. Lioe Loo-soehoe ada di rumah? dia tanya sembari menghampir kan tiga saudara seperguruan itu. melainkan mulutnya mengucap: Ya. . tidak nanti kau orang bisa segera mengerti! Tiga orang itu melengak atas jawaban itu. Begitu lekas kendaraan itu mendekati pinggiran. Siauwti t belum sempat menemui Soepeh tetapi Soepeh sudah mendahului menemui padaku . akan mendaki tempat yang penuh batu. si guru silat. tetapi Yo Tjin Kong. perca ya orang tidak bermaksud jahat. Kim Hoa? Sekejab saja. dari sini baha rulah ia mengawasi. tapi sebelum ia bisa melihat tegas. Loo-soehoe ada di rumah. ia menoleh seperti juga Ham Eng. Soeheng ini pun minta soemoaynya lekas pulang. ia berseru: Oh. dia berlari-lari terus ke ar ah rumah. dengan tipu Soen soei twie tjouw atau Menolak perahu mengikuti aliran air. Demikian barusan. Bong Tiap tarik pulang kepalannya. taruh kata aku b eri tahu pada kau orang. tapi si soepeh pegat ia. Soepeh. atau murid keponakan. supaya ia bisa betot ujung baju orang. Aku cari Lioe Loo-soehoe untuk satu urusan sa ngat penting. tangan kanannya dipakai men arik si murid. akan memberi kabar. yang mengenai nama baiknya perguruan kita. yang sudah pulang dengan cepat. Ia hendak uji orang itu.dah mendekati usia tiga puluh tahun. jalanan licin. siapa itu datang? Tangannya pun menunjuk. Orang itu adalah Lioe Kiam Gim. dia pasti akan kenali aku. Orang itu terperanjat dengan serangan yang tiba-tiba itu. dengan tidak perdulikan lagi perahunya. Bertiga mereka ini biasa berlatih bersama-s ama. maafkan siauwtit. Jangan kau orang tanya aku siapa. hingga dia anggap baiklah ia mendahului menemui di luar rumahnya. turunnya di sampingnya Yo Tjin Kong. Di atas perahu itu ada seorang lelaki dengan t ubuh yang besar. ia tak mer asakan apa-apa. dari sebelah atas seorang lompat turun. orang yang baharu sampai itu sudah mendahuluinya. baharu ia hendak menangkis. Terang itu bukan perahu nelayan. he! Lihat. atau Yo Tjin Kong telah ber seru: Jangan gaduh. nampak kegesitan tubuh dan sikap orang itu. Di luar dugaannya.

tetapi di lain pi hak. dada siapa ia serang. karen a mana. hingga ia telah perlihatkan tenaganya. tiba-tiba ia dengar satu suara keras . jauh beberapa puluh tindak dari mereka. untuk meno longi.Sabar. yang kalah. Dengan In liong sam hian . belum ia sampai kepada mereka. karena cepat sekali. Bunyinya surat ada demikian penting. orang yang mewariskan dan meneruskan pegang pimpinan dari kaum atau golongannya. di bawah mana ada meja dan bangku-bangku dari batu. baik kita mundur sedikit dari cerita ini. anak kecil itu desak Li oe Kiam Gim. Maka juga. guna lebih dahulu kuati tubuh. Thay-kek Teng terperanjat. Thay-kek Teng kagum sekali. hingga guru silat i ni jadi terkejut. Ia ini tunggu sampai orang punya kepalan kiri . Hanya. atau Kuda liar memecah suri . menurut runtunan murid-murid. yang tak berhasil hidup sebaga i petani kecil. Kim Hoa lantas duduk di sebelah bawah. seraya menghampiri. Pada suatu hari selagi Teng Loo-kauwsoe dan beberapa muridnya asyik pasang omo ng di depan rumahnya. yang di belakang terdorong mundur. karena itu Thay-kek Teng tid ak lantas didik dia seperti murid-murid lain. maka pergaulan mereka jadi rapat. Tapi dia rupanya berjodoh sama ilmu silat. yang hendak tolong padanya. dan dengan matanya yang liehay. dan yang menang mengej arnya. di jalan besar. Kiam Gim baca surat itu. ketika Kiam Gim berumur tujuh ata u delapan tahun. Lioe Kiam Gim tidak sempat berbuat apa-apa. ada dengan pinjam tenaga lawan . Kiam Gim ajak orang pergi ke latar di mana ada banyak pohon yang lioe. ayahnya telah menutup mata. Apa mau. Kiam Gim ada bertubuh kurus dan lemah luar biasa. demikian kata Lioe Loo-kauwsoe. sebab dialah yang diangkat jadi tjiang-boen-djin. akan tetapi. Sedang begitu. suatu ilmu pukulan dari Thay -kek-koen. di sebelah itu. menuju ke rumah. belajar baharu satu tahun. piranti duduk berangin. dua ekor kerbau te ngah berkelahi. sesudah mana. lari kabur. itu bocah hampir ketabrak. Maka mereka bertiga. mendadak ada orang berlompat ke depan mereka dan orang itu satu bocah lebi h kecil dari Lioe Kiam Gim datang menyerang anak piatu ini. Untuk ketahui duduknya perkara. sesampai di sini. menurut pesan ayahnya. hanya dia diperintahkan yakinkan T hay-kek-koen. yang sendirinya dengan rajin dan sungguh-sungg uh meyakini terus pelajaran yang ia dapati dari gurunya. ia telah saksikan sebabnya itu. tapi tidak menunggu sampai soepeh itu m enegurnya. hingga dua binatang itu tak saling kej ar pula. Melihat demikian. Surat itu datangnya dari Teng Kiam Beng. soetee ini adalah ahli waris dari Thay Kek Pay. beberapa hari yang sudah. sebab ayah itu. Tapi. Kenapa kau ada di sini? Bagaimana caranya kau jadi peroleh tenaga besar dalam ke pandaianmu ini? Itu bocah adalah Lioe Kiam Gim. satu anak tanggung lagi berlari-lari menda tangi. tapi selagi ia hendak tanyakan keterangannya bocah itu. ia mendahului keluarkan sepucuk surat. lantas yang satu. sampai ia insyaf sendir i. di sebelah rajin berlatih apa yang diajarkan. yang di depan terpental minggir. Dengan Ya ma hoen tjong . air mukanya berubah dengan segera. kedua kerbau terpental masing-masing. sedang pajak ada berat. ia malah berdiri sambil usut-usut kumisnya dan bersenyum. diam-diam ia perhatikan pe lajarannya lain-lain murid. Ah! berseru Thay-kek Teng. Guru silat ini lantas loncat lari. Ayah dari Lioe Kiam Gim ada suatu sanak jauh dari Shoatang Thay-kek Teng. kebe tulan sekali dua ekor kerbau adu tenaga. bocah itu tolak kerbau yang di depan dengan tangan kirinya dan kerbau yang di belakang dengan tangan kanannya. ia agaknya tak perhatikan kedua ekor kerbau yang sedang main udak-udakan itu. terpaksa ia layani penyerang itu. oleh ayahnya. mari kita bicara di rumah saja. anaknya Thay-kek Teng. Kapan ia telah lihat bocah kecil ini. bahwa ia bisa berlatih dengan sempurna sambil insyaf sudah. tetapi. pindah untuk bekerja membantui satu kena lannya. mereka cocok satu sama lain . untuk dihaturkannya. ia d iajak pindah ke distrik tetangga. atau Naga mega muncul tiga kali . Kiam Beng ada soeteenya atau adik seperguruan. mereka tinggal bertetangga. apabila ia sudah awasi bocah itu. ia tidak mencegah. Ger akan kedua tangan itu. Hanya apa lacur. ia pulang untuk cari Thay-kek Teng. akan kepentingann ya. sampai ia menjerit. Empat tahun lewat dengan cepat. ayahnya minta Thay-kek Teng suka ajarkan silat pada anak ini.

si penyerang tarik pulang tangannya. terutama d i Shoatang dan Hoopak. maka guru silat itu jadi sangat girang. sampai tiga puluh gebrak. maklum ia ada anak yatim-piatu. tapi setelah itu. malah Kiam Ben g diperintah panggil soeheng padanya. ditugaskan untuk menolong yang lemah. ialah Thay-kek-koen. pemerintah Tjeng ubah haluan dengan coba membaiki guru-guru silat. Kiam Gim.hampir mengenainya. sudah cukup! Anak itu. di waktu mana. Kalau Kiam Gim adalah tetap ramah-tamah. bagus! Thay-kek Teng puji bocah she Lioe itu. ketika datang s aatnya ia hendak menutup mata. Sebab pihak yang pertama jadi benci atau tak menyukai pihak kedua. bagus! Kau ada punya harapan besar! Kiam Gim lebih tua dua tahun dari Teng Kiam Beng. inilah akan menyebabkan hatiku tidak tentaram. mereka tak sudi dilagui oleh pemerintah Tjeng. Kiam Beng menjadi kepala besar. masih ada guru-guru silat yang mendidik murid-muridnya tidak perduli Kaisar Kee Keng melarang keras kepada rakyat membuka rumah-rumah perguruan silat. dan mereka yang suka atau k ena dilagui oleh politik mengambil hati itu. ini membuktikan ia mempunyai baha n baik dan keuletan. yang dipanggil Beng-djie atau anak Beng . kau harus bisa pi mpin soeteemu! Itu waktu dua-dua Kiam Gim dan Kiam Beng sudah berumur dua puluh tahun lebih. malah ia turunkan tiga macam kepandaiannya yang liehay. sedang di kalangan Kang-ouw. pusatnya adalah Kota Poo-teng. ia tak sudi mengalah terhadap siapa juga. tetapi toh ia bisa tandingi anaknya itu. mereka pergi merantau. lantas ia pukul orang punya lengan. Dalam hal ini. Kiang Ek Hian dari Bwee Hoa Koen dan Koan Ie Tjeng dari Ban Seng Boen. Beng-djie. Sepuluh tahun lebih Thay-kek Teng didik murid dan anaknya itu. akan mulai dengan desakan lain. sejak kita diwarisi ilmu silat oleh guru besar kita Thio Sam Hong. ia anjurkan orang-orang bangsawan dan pembesar-pembesar negeri bergaul dan bersahabat sama ahli-ahli si lat. segera timb ul perubahan. Di lain pihak terhadap sesama kau m Boe-lim. maka itu. tapi ia me layani terus. dan ia puas ben ar dengan kepandaiannya. Ia mengasih pelajaran yang sungguh-sungguh. Inilah politik pemerintah Tjeng hingga akhirnya muncul pergerakan Pahkoenta uw atau Boxer. Di sini keduduk an mereka berimbang sama kedudukannya Tjiong Hay Peng dari Heng Ie Pay. selagi merantau. Kiam Gim pun sangat bersyukur pada gurunya ini yang ia pandang sebagai ayah sendiri. Kiam Beng dapat didikan lang sung. sebab ia anggap. hingga ia tel ah bentrok dengan Tjiong Hay Peng dari Heng Ie Koen. aku larang kau orang be kerja untuk bangsa Boan-tjioe. Mengenai bentrokan dari Kiam Beng dan Tjiong Hay Peng. sia-sia saja Lioe Kiam Gim memberi nasihat pada itu soetee. Karena adanya sikap pemerintah itu. untuk ditarik sambil i a berseru-seru dengan kegirangan: Aku dapat kawan! Aku dapat kawan! Bagus. yang dianggap sebagai golongan pengkhianat. jangan bersikap keras. Kiam Gim dan Kiam Beng taat kepada pesan guru mereka. Ia gunai tipu silat Lam tjiak bwee atau Mencekal ekor burung gereja . sadari bangsa Boan-tjioe merampas Tionggoa n dan memerintah kita bangsa Han dengan sangat menindas. akan tetapi di sebelah itu.€ Kau bisa layani anakku. jangan kau orang bertengkar. Kiam Gim dan Kiam Beng dapat keleluasaan d alam perantauannya. Sikap pemerintah itu sebaliknya menyebabkan perpecahan diantara ahli-ahli silat. akan cari pengalaman. ia pesan mereka dengan kata: Kita Kaum Thay Kek Pa y. Sejak itu Thay-kek Teng terima Kiam Gim sebagai murid yang sah. ia merasakan hebatnya desakan musuh. Kau. di antara mereka. ilmu pedang Thay-kek-kiam dan ilmu melemparkan senj ata rahasia Kim-tjhie-piauw. Rimba Persilatan. aku ingin kau orang tindas yang galak dan bengis. halnya dimulai oleh kej adian yang berikut: . sebabnya ialah raja ini kuatir rakyat Han nanti berontak pula. tidak heran kalau mereka jadi tidak betah berdiam di rumah saja. Anak. maka kemudian. sebab usianya yang lebih tua. Teng Loo-kauwsoe lantas b erseru: Cukup! Cukup! Sudah. Di akhir pergerakan Thay Peng Thian Kok yang gagal. ia sambar tangannya Kiam Gim. yang terbagi dua : mereka yang tetap mencinta negeri (Kerajaan Beng). di sana-sini masih ada perse rikatan-perserikatan rahasia Melawan Tjeng-tiauw untuk membangunkan Kerajaan Beng . Tapi kemudian. Kiam Gim melayani sekian lama. mereka jadi dapat banyak kenalan dan penghargaan. di Hoopak. perhentikan serangannya denga n lantas. dia adalah ahli waris dari Thay Kek Pay. Tapi dengan gesit.

malah apa yang ia rasai aneh. kalau hendak dibikin celaka. denga n apa mereka mendahului menerjang. percuma Kiam Beng mengej ar. Ia tidak takut sekalip un ia tidak bersenjata. Pertempuran sementara itu sudah mengagetkan orang-orang di dalam gedung.Pada suatu tengah malam. Habis itu. Ia gunai Khong tjhioe djip pek djim . akan rampas gegaman orang itu. Maka terus ia loncat naik ke atas genteng. Dan Poan-koan-pit. pikir Kiam Beng. beri kut teriakan mereka berulang-ulang: Tangkap penjahat! Tangkap penjahat! Hanya sesu dah datang dekat. Eh. siapa lantas saling berbisik dengan bayangan yang pertama. orang rupanya jerih ter hadapnya. ia k eluar dari tempat sembunyinya dan loncat ke ranggon itu. yang banyak pepo honannya. yang lalu maju sedikit. tak perduli bagaimana dia pandai berlari cepat. Hanya anehnya. hingga ia bisa datang dekat kepada m ereka itu. hingga ia anggap. makhluk apa berani campur urusan tuan-tuan besarmu? mereka itu menegur. inilah ternyata dari gerak-gerakan mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang ada kandung suatu m aksud. Kiam Beng lawan dua bayangan itu. coba ia berkelahi dengan satu lawan satu.€Ia lan tas dapat mencandak. lantas ia lari dengan keras sekali. yang mencorong. Kiam Beng dengar kata-kata itu. hingga kelihatan saja sepasang mata mereka masing-masing. bulan dan bintang sedang guram. seperti biasa Teng Kiam Beng melatih diri. Ia tidak tahu. Tidak tempo lagi. Waktu itu. Tiba-tiba ia dengar sambaran angin lewat. Dua bayangan itu ada liehay. Dua-dua bayangan itu memakai topeng hitam. mereka tidak berani menyerang. Lihat tanganku! Dua bayangan itu tidak takut. sebaliknya. ujungnya senantiasa mencari satu di ant aranya tiga puluh enam jalan darah yang berbahaya. tak pernah ia mampu sambar senjata musuh. untuk bisa datang lebih dekat kepada mereka itu. dia tetap ketinggalan beberapa tumbak jauhnya. tetapi ia seperti ketahui ada orang kuntit padany a. Ia pun jadi tidak senang. terang-terang ia bakal tertikam atau tertotok. suatu ilmu dari Thay-kektjiang. akan ditukar dengan geraka n lain. bayangan it u lari masuk ke dalam pekarangan lebar dari suatu gedung besar. mereka mengurung dari jauh-jauh saja. Ia tidak menoleh ke belakang. kata bayangan yang satu. u ntuk menyusul. Ah. guna cari tahu bayangan itu siapa adanya atau apa maksudnya. ujung peda ng saban-saban menikam ke arah tempat-tempat kematian. dia tak mampu mencandak lagi . ya ng asapnya bisa menyebabkan orang tak sadar akan dirinya. Ia heran di wak tu demikian ada kelayapan satu ya-heng-djin ialah orang yang biasa keluar malam. Ia segera menyangka bayangan itu ada satu penjahat atau tukang ganggu orang-ora ng perempuan. ia sudah a kan rubuh siang-siang. Dengan tidak merasa. Ia terus memasang mata dan kup ing. Dua bayangan itu terkejut dan loncat turun. yang satu mencabut pedang. tetapi ia tidak peroleh hasil. Terang mereka hendak cari tahu keadaan. Ia sembunyi di atas pohon dekat ranggon itu. Ia memang pali ng benci penjahat perugul orang perempuan. Anak ayam itu berada di lauwteng ketiga. sekarang dia tentu sudah pingsan . Ngo-kouw Hoan-hoen-hio adalah hio. Kiam Beng pasang mata. Baharu saja aku tiupkan asap Ngo-kouw Hoan-hoen-hio. seger a datang serombongan orang yang bersenjata. tetapi jago Thay Kek Pay itu terus susul mereka dengan turun loncat ke bawah. Segera bayangan itu menepuk tangan. ia angga p orang tidak pandang mata padanya. sampai Teng Kiam Beng kau orang tidak kenali! berser u jago Thay Kek Pay ini. Dengan tangan kosong. kawanan manusia rendah. disus ul sama berkelebatnya satu bayangan di atas genteng tetangganya. itu se njata yang mirip dengan pit atau potlot. satu kali. sebab di sebelah kecurigaannya. yang lain mengeluarkan sepasang Poan-koan-pit. ilmu dengan tangan kosong melawan senjata tajam. ia bisa menan g. Hal ini terjadi beberapa kali. tetapi ia dikepung dua musuh tangguh. mer eka hampirkan tembok pekarangan. bayangan itu seperti punya mata di belakang. loncat naik ke atas sebuah ranggon kecil. kecuali dua orang yang dandan sebagai kepala tjinteng. yang satu memegang . Di sini. menjadi gusar dengan tiba-tiba. hingga kali ini. mereka sampai di luar Kota Poo-teng. Ia lantas berdaya. ti ba-tiba dua bayangan itu tarik pulang senjata mereka. Kiam B eng lihat orang bermula mainkan Tat-mo Kiam-hoat dari Siong Yang Pay. Sambil bersembunyi di b elakang sebatang pohon. Ia lihat munculnya bayangan yang kedua. yang pun bawa obor dan lentera. yang panjangnya kira-kira tiga kaki.

sahut Teng Kiam Beng sambil kerut kan alis. sebelah tangannya balas menotok. Kau mint a obat Pek-giok Seng-kie Poat-tok-koh. ia mengarah muka. Di lain pihak. set elah hirup thee. tapi. atau Sin-kiang. ia tambahkan: Di masa muda. Mereka ini tidak punya guna. pedangnya menyabet kakinya orang itu. untuk diajak masuk ke dalam. Tuan rumah periksa senjata rahasia itu dan juga lukanya. di mana orang melayaninya denga n hormat dan telaten. Penyerang itu buang mukanya ke belakang. tubuhnya turut. ia hanya maju. Senjata apa itu? Adakah itu berbahaya? tanya tuan rumah yang agaknya kaget. peda ng menyambar dari belakangnya. yang aksinya baik. Ia baharu bergerak atau mendadak beberapa cahaya be rkeredepan dari tempat lebat.€Di istana orang s . Ia pun terus loncat mundur. lantas hampirkan Kiam Beng kepada siapa ia memberi hormat sambil menjura d engan dalam seraya terus mengatakan: Tuan. mari mampir! kemudian kata si tuan rumah. Guru silat ini mendak. Rasanya aku tak dapat lagi keluar dari rumah ini . ia rubuh sendiri. hingga mereka telah bergebrak lebi h dari lima puluh jurus. belum sampai ia peroleh maksud. yang berarti menyingkir . kita nanti coba itu! Kemudian pada Kiam Be ng. ada yang sediakan hoen-tjwee. terus ia raba pahanya. tapi u ntuk nyerbu ke tempat lebat. Tok -tjie-lee! €Karena itu ada senjata rahasia yang dipakaikan racun. Itu ada obat di dalam istana. ia berseru: Oh. tanpa ia ingin. karena dalam pertempuran. Teng Kiam Beng tidak gemar bergaul sama orang-orang sebangsa hartawan ini. kedua bayangan. si pemegang pedang berseru: Misah! Ini adalah ucapan rahas ia. Tin-djie. kakinya mengge ser. air mukanya pucat. ia terus layani musuh-musuhnya. dari mana ia cabut senjata raha sia itu. Untuk bis a bangun. baharu mereka ha mpirkan kedua bayangan. aku pernah pangku suatu pangkat kecil di Pakkhia. Kiam Beng tidak pikirkan itu. yang membikin ia kaget. atau Bergulingan di tanah begit u lekas tubuhnya mengenai bumi. Segera datang satu serangan Poan-koan-pit kepada pundak kanan Kiam Beng. Berbareng dengan itu. Sekarang baharu ia insyaf. Ini ada senjata rahasia yang dipakaikan racun. menyambar kepadanya. Ia tahu adanya senjata rahasi a. baharu saja ia bangun untuk berdir i. yang lain sepasang golok. tadi ia sudah terkena senjata rahasia. dengan begitu ia bisa balas menyerang si pemegang pedang itu. yang terus saja pimpin jag o Thay Kek Pay itu. di detik itu juga. lenyap di tempat lebat itu. tidak urung paha kanan nya toh ketusuk sebatang senjata rahasia. yang masih menancap. Seorang berumur kurang-lebih lima puluh tahun. akan lari. tiba-tiba ia rasai kakinya lemas. Ia menyerang s ambil mendekam. Di kalangan Kang-ouw. ini ada satu senjata jahat. yang dandan sebagai satu saster awan. ke pepohonan y ang lebat. orang mesti pepayang padanya. yang bertopeng. juga buat obati luka-luka senjata rahasia. pergi lekas ke lauwteng belakang pada Djie-ie-nio! ia berkata. terima kasih untuk bantuan kau ini. apa mau. hingga ia mesti kelit ke kiri. Ia bergerak sangat gesit. Tuan. Apa yang mengancam mereka ialah rombongannya tuan rumah tet api mereka ini tidak mengurung untuk menyerang. Dengan tabah Kiam Beng loncat untuk berkelit. Kiam Beng lekas-lekas membangunkan orang tua itu. tatkala ia periksa senjata itu. Sikapnya dua bayangan itu ada mengherankan. katanya untuk sembuhkan segala racun atau gigi tan binatang berbisa. sepas ang senjata itu bergerak dengan berbareng. ya ng aku tak nanti lupakan . perbuatannya diturut oleh kawannya. racunnya ada racun dari Tanah Biauw. ia berniat pamitan. tubuhnya diputar. mereka tidak berani. tapi begitu lekas pin dahkan kaki kanan ke kanan.tumbak. ada yang suguhi thee. disusul sama Koen tee tong . mereka m enang di atas angin. di sana aku kenal satu thaykam tua siapa presen aku setengah botol kecil obat i tu. ia berkelit dengan lompat jumpalitan Yan Tjeng Sip-pat-hoan atau Yan Tjeng jumpa litan delapan belas kali . Mari. karena ia rasa i kakinya jadi kaku dan gatal. dua-duanya kena disapu kakinya hingga mereka rubuh terpe ntal! Teng Kiam Beng tidak harap bantuannya sekalian tjinteng itu. untuk mengejar. suaranya separuh merintih. dengan sepasang t angan kosong. ra cunnya segera bekerja begitu mengenai darah! Luka ini tak dapat disembuhkan kecu ali dengan obat kepunyaan si penyerang gelap sendiri. Kejar! Kejar! berulang-ulang berseru kawanan tjinteng.

Ia memang mengerti sedikit tentang syair. yang punya be berapa ribu bauw sawah. dan yang pegang Poan-k oan-pit ada Ouw It Gok. karena selama tiga hari ia leny ap dengan tiba-tiba. Kiang Ek Hian dan Koan Ie Tjeng. S audara Bong. Kiam Beng sampai di rumahnya dengan tidak l ama kemudian. Dia tanya alamatnya. hartawan di Poo-teng. kalau tidak. akan pedayakan Teng Kiam Beng. Laginya. Sebegitu jauh aku belum pernah pakai obat ini. Hanya. Karena ia tinggal menumpang. dari ilmu surat sampai segala urusan di Kota Raj a. aku pasti bikin dia mampus! Kalau dia mampus runtuhlah daya-upaya kita! Soh Sian Ie tertawa. hartawan itu sendiri lagi duduk berkumpul dalam kamar rahasianya bersama dua orang yang itu malam jadi bayangan dan memakai topeng. peti mati. karena ia sudah terima budi. sampai ke hatinya. setelah sembuh betul. terutama kau. Saudara Ouw. selagi ia berjalan pulang dengan bersyukur. jago itu suka atau tidak bersahabat sama dia . semua merek a ini menanyakan. beras. lalu kak inya itu. pahlawan kelas satu. Di hari keempat. terpaksa ia terima baik undangan itu. sedang sawah ia punyai sejumlah bau w. Selama racun belum punah semua. It Gok perkenankan ia berlaku jumawa. Selama beberapa hari. enghiong besar dan tuan penolong. untu k mana ia menghaturkan terima kasih. dan Ini budi besar tidak nanti aku lupakan! katanya. yang berpura-pura menjadi penjahat tukang perugul orang perempuan. . It Gok turut bicara. tuan rumah senantiasa temani ia. Malah beberapa kali ada orang-orang melara t datang untuk mohon derma. dan lainnya. tetapi ia tak ada di atasan kita . Teng Kiam Beng rubuh dalam tipu-daya kita! kata Bong Eng Tjin sambil bertepuk ta ngan dan tertawa gembira.ediakan obat ini guna berjaga-jaga. Pandai sekali kau de ngan angkatanmu. Dia jadi ahli Thay Kek Koen bukan namanya. Kalau tidak Tee Tjon gtok memesan wanti-wanti. h artawan ini juga budiman. Kiam Beng dirawat dengan sempurna. di antara sahab at-sahabat itu ada Tjiong Hay Peng. tidak nanti aku tak a da di atasan Kiam Beng. dari istana Kerajaan Tjeng. ia bisa gerak-gerakkan juga. akan turuti hatiku. kuatir ada penyerangan gelap. sibuk dan berkuatir juga. Kiam Beng tahu liehaynya racun itu. untuk pasang omong. hanya aneh. sempurna sekali gunai ilmu pedang Heng Ie Pay dan Boe-kek kiam-hoat yang kau dapat curi pelajari. Tidak ada jalan. buat beberapa hari. apa yang sudah terjadi. dia benar-be nar liehay. Mereka sengaja dipinjam oleh Tjongtok Tee Kie dan Tit-le e. dan semua orang itu d isambut sendiri oleh Sian Ie. selagi ia mengucapkan terima kasih. Tentu saja Kiam Beng menjawab bahwa ia suka bersahabat. yang luluskan semua permintaan. Loosianseng! Bong Eng Tjin tertawa pula. Soh Sian Ie ser ta orang-orangnya antar dia sampai tiga lie. dia tak dapat dilayani . Teng Kiam Beng pamitan. jikalau bukan kita berdua. kau pasti akan bikin Kiam B eng bingung mengenai boegeemu! Dan aku kagumi kau. karena senjata rahasiamu tepat mengenai anggotanya yang tak membahayakan jiwanya. Selagi tiga orang beriang-gembira. hingga kau sekarang bisa jadi sahabatnya! Tiga orang itu tertawa dengan gembira sekali. Karena Soh Sian Ie sedang main sandiwa ra! Dua orang bertopeng itu ada tauw-teng wie-soe . buat ap a menyingkirkan hanya dia seorang? Bukankah kita hendak pakai tenaganya untuk bu yarkan persatuan dari kaum pencinta negeri kalangan Kang-ouw di Shoatang dan Hoo pak ini? Aku kagumi kau orang berdua. luka akan kumat lagi dan itulah berbahaya. Coba aku merdeka. Sian Ie sendiri berulang-ulang panggil dia enghiong besar . di rumahnya Soh Sian I e. supaya ahli silat Thay Kek Pay ini bisa ditempel agar nanti tenaganya bisa dipakai oleh negeri guna had api musuh-musuh gelap bangsa Han. hingga dia tidak curiga suatu apa terhadap kau. sekarang marilah kita coba. lantas ia dapa t tahu. begitu lekas l ukanya dipakaikan kohyo itu. . Yang bersenjatakan pedang. hingga dengan begitu. datang orang-orang menyambanginya. Sedang kau. ia merasakan hawa adem. bahwa tuan rumahnya ada Soh Sian Ie. kemudian tuan rumah berkata pula . Sekarang silakan Tuan tinggal sama aku di sini. Ia pun lihat orang itu manis budi. orang jadi heran. Teng Kiam Beng memang bukan orang sembarangan. buat jalankan peranan. Boan Eng Tjin. Maka ia percaya. Kiam Beng terpaksa pakai obat itu. Tuan mesti beristirahat di sini. tuan penolong yang bai k hati . d ia tanya.

Apa? Murid dari Heng Ie Pay? ia tegaskan dengan mata melotot. kalau dia ada markis. yang bersenjatakan pedang dan pakai topeng di waktu melawan aku. karena hampir setiap hari Sian Ie kirim orangnya untuk menyampaika n bingkisan apa saja atau dia diundang untuk dijamu.Aku telah hadapi orang-orang jahat tidak dikenal. Dua orang itu ada liehay sekali. aku harap karena sikapmu ini. orang-orang lain tak dapat menghindarkannya. pesta dirayakan di dalam taman bunga. Kiam Beng kata. jago Heng Ie Pay ini lantas ngeloyor pergi. tapi selang tiga hari. di pedang atau Poan-koan-pit! Mendengar keterangan itu. jangan kau terbitkan kerenggangan di antara kita kaum Kang-o uw! Kau terlalu kukuh. lalu ia t eruskan: Bukan melainkan orang itu yang memegang Poan-koan-pit juga gerak-gerakan tubuh seperti pelajaran golonganmu! Dalam sengitnya. kau mesti haturkan maaf pada Heng Ie Pay dengan adakan perjamuan! Setelah kata begitu. agar dia tak sampai terjebak. yang pandai mainkan ilmu pedang Boe-kek Kiam-hoat? Tjiong Hay Peng. didermakan lima tjhi e. cara bagaimana kita boleh bersahabat sama dianya? Saudara. siang-siang aku telah mesti tewas di tangan mereka! Melihat kedua pihak telah jadi sangat panas. orang sebangsa dia yang budiman sukar dipatinya. bagaimana itu bisa jadi keliru? ia membalik. Belum pernah ada or ang Heng Ie Pay yang jadi tjay-hoa-tjat! Dijawab secara demikian. aku nanti kutungi tubuh mereka jadi delapan potong dan tikamkan mereka tiga lobang! Kalau tidak. Ada atau tidaknya muridmu yang jadi tjay-hoa-tjat. pada sahabat-sahabat juga. Aku nanti segera kirim kabar pada semua muridku. Selama itu. jik alau ada muridku yang berbuat jahat. dia hampirk an soetee itu seraya bawa satu bocah umur enam atau tujuh tahun. selagi pesta berjalan. maka sepulangnya dari pesta. atau memperkosa orang perempuan. ketika mendadak ia tanya Tjiong Hay Peng: Di ant ara murid-murid Heng Ie Pay mu ada atau tidak seorang yang jangkung-kurus. memperoleh satu tail perak. Kiam Beng saksikan amal orang itu. sebaliknya kita orang Kang-ouw. atau ulang tahun yang k e-51. un tuk menyabarkan mereka. Aku akan segera membikin penyelidikan! kata Ketua Heng Ie Pay ini dalam murkanya . terang kau sengaja memfitnah aku! ia berseru. Kiam Beng sudah utarakan juga sangkaan belaka. hartawan inip un membagi amal. semua tetamu menjadi heran. yang malah ia sangat hormati? Kiam Gim tidak mau bantah saudara muda itu. dan siapa berumur di atas tujuh puluh. Mereka juga menduga dengan sia-sia belaka. dan ia tuturka n pengalamannya. persahabatan antara Kiam Beng dan Soh Sian Ie menjadi tambah kekal setiap hari. yang lainnya maju sama tengah. Teng Kiam Beng turut berpikir. Teng Kiam Beng. pada orang-orang tua yang melarat: yang berumur lima puluh lebi h mendapat dua tjhie perak. Lioe Kiam Gim lihat sikapnya itu saudara angkat. ia kata kepada Kiam Gim: Kau lihat. dengan sikap be . terang-terang telah gunai Boe-kek Kiam-hoat! ia berdiam sebentar. tidak saja aku akan cuma terkena senjata rahasia. Tapi itu orang bertopeng. Kiam Beng terta wa dingin. terperanjat. ia pernah berikan peringatan atau nasihat. siapa berumur enam puluh lebih. Ketua dari Heng Ie Pay. Hm. Tjiong Hay Peng jadi sangat gusar. Rata-rata mereka itu nya takan bahwa mereka belum pernah dengar perihal dua tjay-hoa-tjat itu penjahat tu kang perkosa orang perempuan. aku tidak tahu! katanya. Saudaraku! Kiam Beng sahuti saudaranya itu. sehingga ia keprak meja. Tjiong Hay Peng tidak puas. Soh Sian Ie bikin pesta shedjit. Demikianlah sebab-sebab permulaan dari perselisihan antara Kiam Beng dengan Tj iong Hay Peng. bagaimana dia bisa begitu dermawan te rhadap orang-orang tua miskin itu. jiwakupun bisa melayang di tangan mereka. Aku melihat dengan mata sendiri. Kiam Beng pun gusar. coba bukan aku. Keluarga Soh betul -betul dermawan! Mustahil di antara mereka itu benar-benar tidak ada yang hatiny a suci-murni? Selang beberapa hari. Ia kat a: Keluarga Soh ada hartawan dari Poo-teng. kita biasa tolong si lemah yang tida k berdaya. kalau tidak tangan kosongku ini yang liehay. ia minta saudara ini waspada.

itu adalah hebat. Teng Toako mestinya percaya aku. Maka sayang sekali. ayahnya terpaksa p injam sepuluh tail perak dari Soh Sian Ie. walaupun demikian. lalu ia tambahkan: Apakah Soetee ketahui. mereka ini bersikap sangat telengas dan kejam! Bukti atau keterangan yang dimajukan soeheng ini ada kuat. meskipun demikian. Toako Teng Kiam Beng. rumahnya yang bobrok pun disita Soh Sian Ie. Sudah begitu. Pendeknya. aku tak sudi menghaturkan maaf! . ia kata kemudian. karena ia keluarkan sedi kit uang. Dengan sebenarnya. setelah punya banyak uang . Di Kot a Poo-teng sendiri. aku telah terima laporan. kau tidak kenal kesengsaraannya orang miskin! Kau lihat ini bocah. sedang terhadap ka um Kang-ouw. kita semua bisa hidup damai. mestinya percaya tidak nanti ada muridku. Lagi tahun yang sudah. ia memangku jabatan. Ini adalah kejadian yang aku kebetulan dapat tahu. itu membuktikan Heng Ie Pay. demikian katanya. Tjiong Hay Peng angkat bicara. atau cu cu muridku. Mati daya. tetapi orang-orangnya atau gundal. tetapi dari berbagai pihak kaumku. bagaimana Keluarga Soh itu dirikan rumah tangganya yang mewah? Dia sudah berkongkol sama pembesar-pembesar negeri. guru-guru si lat dan piauwsoe dari Kota Poo-teng kesohor telah terima undangan dari jago Heng Ie Pay itu. hingga kembali ia bisa kumpulkan banyak uang. belum satu tah un. dengan sedikit uang. meskipun dengan cara curang! Oleh karena itu sekarang aku adakan pertemuan ini u ntuk bersihkan diri. Ia bisa dapatkan nama dermawan karena kecerdikannya. Setelah pertemuan dimulai. hingga di belakang hari. ayah itu telah gantung diri hingga binasa. kalau dia sanggup memba yar cukai saja. Aku tidak punyai kepandaian suatu apa tetapi aku toh ditugaskan untuk memimpin kaumku Heng Ie Pay. ia kirim balasannya. tapi sebaliknya ia sangsika n kejujuranku.da dari biasanya. aku tidak dengar suatu apa. Dia ini sudah tidak punya ibu. yang ia jadikan muridnya dan rawat dengan baik. Kiam Beng anggap saudaranya telah terlalu bersikap keras. ia menuduh kita Kaum Heng Ie Pay. tidak ada orangku yang main gila. hingga kekayaannya jadi bertambah-tamba h. akan cari tahu tuduhan itu . atau ia mengamal pada o rang-orang tua melarat! Apa artinya akan dermakan sedikit uang kalau di lain pih ak. bocah ini jadi muridnya yang ter pandai. yang punya kepandaian akan pecundangi ahli waris dari Thay Kek Pay. maka itu. Di sebelah itu. karena musim paceklik. untuk hadirkan suatu pesta perjamuan. dan di harian pesta. Ia menyangka buahnya tuduhan terhadap orang she Tjiong itu. bunganya begitu berat. Tapi aku. itula h terlebih celaka pula. seperti buat betuli jembatan atau jalan besar. buat dipakai beli sawah dan kebun. sejak kecil kau hidup dalam keluarga yang bera da. aku tidak sanggup pegang pimpinan. Kau menyangkal. dia telah selundupkan candu. aku bawa ia pulang. sebab tidak punya tempat bernaung lagi. aku sudah lantas bertindak. kecuali dua orang bertopeng itu dapat ditangkap. karen a rumah itu adalah milik pertanggungan. ia pulang dengan ajak itu bocah yatim-piatu. Seperti aku sudah janji. Meskipun demikian. jumlah itu naik jadi lima puluh tail. kau tahu dia siapa? Dia ini adalah bocah yatim-piatu dari kuli taninya Soh Sian Ie! Ayahn ya garap tiga bauw sawahnya Soh Sian Ie. guna minta Teng Toako menghaturkan maaf kepada pihakku! Teng Kiam Beng tercengang atas ucapan tajam dari Tjiong Hay Peng. ia boleh bersikap sebag ai orang budiman. Memang. syukur buat ia. pada setengah bula n yang baru lewat. hingga Kiam Gim jadi k ewalahan. Tentang kedua tjay-hoa-tjat. karena kejar tjay-hoa-tjat. unt uk dihadapkan ke muka kita beramai. karena ia kena dirubuhkan oleh angkatan muda Heng Ie Pay . aku telah s aksikan sendiri bagaimana orang telah bersilat dengan caranya Heng Ie Pay dan Bo e-kek Kiam-hoat. sudah kena dilukai dan dihinakan orang dan dalam hal itu. ia coba mengamal untuk kelabui orang banyak? Memang Soh Sian Ie tidak menagih sendiri uang atau hasil uang yang dipinjamkannya dan uang sewaan tanahnya. Kalau ia tetap sangka Hay Peng. entah berapa banyaknya yang di luar tahu kita! Kiam Gim berhenti sebentar. Kiam Beng pun terima undangan . ia datang bersama beberapa sahabatnya . y ang pun ditaati oleh kaum kita. kau punya bukti-buktinya. Lewat setengah bulan sejak Tjiong Hay Peng pulang dengan ngambek. diapun tidak aniaya kuli-kuli taninya. Begitu sejak pegang pimpinan. ia toh tidak gampang-gampang hendak menyerah kalah. kaum kita belum pe rnah lakukan apa-apa yang mendatangkan malu bagi Heng Ie Pay. ia kata: Soetee. ia beli pangkat. maka syukur Heng Ie Pay mempunyai aturan-aturan yang dipegang keras.

tiba-tiba seorang lompat kepada mereka. Ia pun masih mendongk . selagi kedua tangan hampir kebentrok satu dengan la in. Tjiong Hay Peng menjadi gusar setelah ia kenali orang yang nyelak sama tengah itu iala h Lioe Kiam Gim. maka itu s ekarang aku. hingga mereka tak sempat lagi malang di tenga h. mereka tidak sangka. Jago she Kiang ini menduga benar dengan kata-katanya itu. Kiang Ek Hian dari Bwee Hoa Pang berseru. soeheng i ni niat bantui soeteenya. hanya mari. yang mengarah batok kepalanya Teng Kiam Beng. Semua tetamu lain jadi terperanjat. sam bil putar sedikit tubuhnya. ia kata: Kalau tetap Teng Toako tidak niat haturkan maaf. Adalah kepalan kanannya. karena dengan begitu. Kiam Beng bilang. Tjio ng Hay Peng hampirkan Teng Kiam Beng. ia singkirkan tangan kanan lawan. Dalam saat yang hebat itu. untuk mem beri hormat. nyelak sama tengah. dia memang hargai orang she Lioe itu. Biarpun perdamaian telah didapat. Lioe Lauwtee. karena betul. Kiam Beng babat lengan orang yang menyerangnya. Kiam Beng elakkan kepalanya sambil lompat ke samping kiri. dua binatang itu pergunakan Boe-kek Kiam-hoat. Kenapa Ketua dari Heng Ie Pay berbuat demikian? Itulah pertama karena Kiam Gim punya sikap laki-laki. Kalau Tjiong Toako berniat berikan pengajaran padaku. belum ia tutup mulutnya. Dengan Lek tok tjian kim . Tjiong Hay Peng lantas membalas hormat sambil ucapkan kata-kata merendah. akan tetapi. Ia ada ahli waris dari Thay Kek Pay. bisa dim engerti yang dia jadi tidak senang karena tuduhan itu mengenai kehormatan dia pu nya golongan. kapan tangannya kedua lawan bent rok dengan dua tangannya ini orang ketiga. atau Tenaga melawan seribu kati . baik hal ini tidak dibuat ganjel an. sakin g tidak puas. tapi dari sini. da n kedua. ia sodok iga kan annya Kiam Beng dengan kepalan kirinya. suka ada mereka yang curi beberapa jurus ilmu silat orang dan dua binatang itu. sembari angkat kedua kepalannya. ia mendesak dengan tangan kanan melintang sebagai an caman dan tangannya kiri menyerang pundak lawan. sekarang soehengnya wakilkan ia menghaturkan maaf. kita belum punya murid yang menjadi ahli waris kaum kita. karena ia lantas sangka. m ukanya Kaum Heng Ie Pay menjadi terang pula. tang annya Tjiong Hay Peng sudah bergerak. lalu dengan membarengi. dengan tidak buka lagi baju luarnya yang gerombongan. Memang. di antara orang-orang Kang-ouw. orang she Lioe ini kata: Kita Kaum Thay Kek Pay belum lakukan pembukaan secara resmi di Kota Po o-teng ini. dengan suara nyaring. bisa sekali dia kena dikelabui. hayo kita minum! Dan Kiang Ek Hian padukan cawannya Kiam Beng dan Hay Peng. aku p ercaya kebenarannya itu. Hay Peng turuti geser tubuh. soeheng dari Teng Kiam Beng. inilah yang ia sangat tidak setujui. mereka pada mundur sendirinya. Sebagai soeheng. bersama-sama kita lanjutkan usaha kita akan cari tahu siapa adan ya dua binatang itu! Saudara-saudara. aku wakilkan golonganku akan m enghaturkan maaf pada Tjiong Hay Peng dari Heng Ie Pay! Pernyataan Lioe Kiam Gim itu bikin suasana jadi reda dengan sekejab. adu kepandaian. urusan ini kecil sekali dan tidak ada harganya untuk di perbesar. dua or ang bertopeng itu gunakan beberapa jurus tipu-silat curiannya. Tjiong Hay Peng mulai dengan Tok pek Hoa San atau Dengan sebelah tangan membelah Gunung Tay San . entah dari mana mencaploknya! Saudara Kiam Beng belum pernah yakinkan Heng Ie Pay. Bagus sekali tinda kan kau ini! Sebenarnya.Mendengar demikian. Tepat. kedua tangannya dipakai menangkis dua-dua serangan. menyerangnya. pertempuran sudah lan tas dimulai secara demikian getas. Ini adalah tangkisan yang berupa serangan yang berbahaya seka li. Dengan Tjiam liong tjhioe . sebagai soeheng dari Teng Kiam Beng. Kiam Gim sudah mendahului menjura terhadap dia. Dan Tjiong Lauwtee. Tapi. sebelum ia sempat bertindak apa-apa. hingga ia keluarkan tuduhannya. Kiam Gim berhak be rtindak secara demikian. tampangnya Teng Kiam Beng masih pucat. sedang tadinya. aku mohon pengajaran dua-tiga gebrak dari kau! Itu ada tantangan untuk pieboe. itu ada cara pemecahan yang ia memang inginkan. Tangkisan ini ada berbahaya tetapi pun hebat. Di mana perdamaian telah didapat. atau Tangan menabas naga . mustahil aku berani tak t erima! kata Kiam Beng sembari tertawa jumawa. baiklah ki ta turut saja aturan umum.

aku tidak berani o mong suatu apa . saudara ini tidak bilang suatu apa. aku sudi atau tidak menjadi tjiang-boen-djin akan gantikan kedudukan Soehoe? Pasti sekali aku tidak berani terima itu. Sian Ie membantu banyak sekali. selagi mereka bicara dengan asyik. perhubungan di antara Kiam Beng dan Hay Peng jadi renggang sendirin ya. manusia mati meninggalkan nama! katanya. tetapi biar bagaima na. Kalau T hay Kek Pay mesti punyai tjiang-boen-djin. setiap dua atau tiga hari. Lauwhia ada turunan sah dari Thay Kek Pay. Begini j uga ada pikiran soehengku. Mengenai tindakannya Kiam Beng yang angkat diri jadi tjiang-boen-djin dari Tha y Kek Pay. a tau Sian Ie sendiri yang datang berkunjung. budinya Soehoe tak dapat aku lupakan. Demikian. ahli waris yang menjadi ketua golonga n. aku hendak sampaikan anggapan umum terhadapmu. aku percaya kau bukan bangsa penjilat dan jumawa. karena orang ban yak anggap pemecahan itu ada tepat. Aku masih mesti merantau. orang yang sah untuk itu adalah dia sendiri. akan cari pengal aman. bukankah dulu kau pernah tanya aku. namanya ilmu silat Thay Kek Pay ada sangat kesoh or. sekonyong-kon yong Soh Sian Ie tanya: Lauwhia. mengenai kau ini. malah dengan angkat juga orang she Teng ini menjadi penasiha t ilmu silat. mesti ada orangnya Keluarga Soh yang datang kepada Kiam Beng. tetapi di sebelah itu. Soh Sian Ie tertawa berkakakan atas keterangan itu. Hanya.ol karena Tjiong Hay Peng berlaku galak demikian terhadapnya di depan sekian ban yak tetamu. pergaulannya dengan Soh Sian Ie jadi bertambah rapat. ia tak dapat menjadi anak berbakti atau cucu bijaks ana . Sejak itu. Kiam Gim ada soeheng tetapi ia d ari lain she. Tetapi peribahasa mengatakan: Macan tutul mati meninggalkan kulit. Mengenai tin dakanmu aku tidak bisa bilang suatu apa. aku minta kau waspada. Aku tidak percaya omongan oran g itu. dari i tu. guna wakilkan leluhur. dia berkata: Soetee. ia lantas turut sarannya Soh Sian Ie. akan angkat diri jadi soehoe. kedua suda . malah persahabatannya dengan yang lain-lain juga jadi semakin tawar. kesatu aku belajar belakangan dari kau. dia cemarkan nama perguruan. Untuk in i. janganlah kau kasih dirimu diangkat-angkat hingga kau jadi tersesat. kau mesti jaga jangan sampai kau dipermainkan oleh murid yang b uruk. untuk pasang omong. Sau dara ini ada gendol satu pauwhok kecil. aku dip iara dan dididik Soehoe sampai aku berusia dewasa. ia tetap ada orang luar. sed ikit sekali kaum Rimba Persilatan yang kunjungi dia. Teng Kiam Beng ketarik hatinya mendengar kata-kata yang beralasan itu. supaya Thay Kek Pay ada ahli warisnya. Harus diaku i. Aku kuatirkan ini. dengan uang. tetapi ia semakin hargakan Sian Ie sebagai sahab at yang jujur dan setia. yang ingin kita tidak bertindak secara sembrono. lalu di belakang hari. terpaksa ia tutup mulut. supaya sekalian leluhurmu itu pun bisa dimuliakan namanya. Kau dianggap sudah nanjak ke cabang yang tinggi karena kau andali pengaruh pemb esar negeri. sebab bisa jadi ada bangsa kurcaci. dan dengan pengar uh pembesar negeri. lupa pada diri sendiri! Aku pun hendak beritahukan padamu. Ia anggap bahwa ia sudah kena dibikin rubuh. aku kasih selamat pada kau karena kau hendak angkat namanya kaum kita. pada suatu hari. dari Istana Tjongtok dari Tit-lee. dengan tidak pikir panjang lagi. buat memberi selamat atau m engutarakan pujian. dengan tenaga. Aku membutuhkan dasar yang kuat betul sebelumnya aku angkat diri. Soh Sian Ie cerd ik sekali. ia j awab dengan ringkas: Mengenai kau orang kaum Rimba Persilatan. Akan tetapi. atau Kok-soet Kouw-boen. tetapi aku toh ingin se kali. sudah seha rusnya Lauwhia angkat diri. Hanya pada suatu malam malaman besoknya so etee ini hendak resmikan pendiriannya Lioe Kiam Gim datang dengan tiba-tiba. karena kau berniat menjagoi sendiri. Soetee. den gan air muka sungguh-sungguh yang tercampur kemasygulan. Lauwhia tidak mau resmikan adanya golonganmu? Kiam Beng manggut-manggut waktu ia menjawab: Sebenarnya aku telah pikirkan itu hanya sekarang belum sampai waktunya. bahwa soehengmu ada kesohor jujur dan namanya terjunjung. malah Lioe Kiam Gim sendiri. Buat terima murid. golongan ahli silat lainnya tidak ada yang taruh perhatian besar. Kiam B eng coba tampik keangkatan itu. kalau dia dengar Kiam Beng utarakan mendongkolnya pada Hay Peng. kau mest i ber-hati-hati. Hanya. kecuali bila sudah tidak ada turunan dari Keluarga Teng. mendirikan kaum sendiri bu kan pekerjaan gampang. yang nanti datang buat berguru pada ka u. kenapa di Poo-teng sini. di pinggangnya tergantung pedangnya. Seperti Soetee ketahui sendiri. nampanya tidak ada perhatiannya .

seraya letakkan suratnya Kiam Beng. Tapi. ia seperti lenyap. soeheng ini kabur pula. soesiokmu mengantarkan barang upeti ke Djiat-hoo. tapi selanjutnya. Akan tetapi. ia telah punyakan tiga murid. Murid ketiga adalah si anak muda yang kita kenal dalam pasal pertama. ia t erlebih tua daripada murid-muridnya Kiam Gim. aku jadi soeheng pun disebabkan usiaku lebih tua dua tahun daripadamu. yan g datang bersama sejumlah muridnya. kaulah yang mewariskannya. sedang muri dnya yang kepala adalah Law Boe Wie. Demikian. Muridnya Kiam Gim yang kedua ada Yo Tjin Kong. seka rang juga aku hendak pulang ke Shoatang. Kim Hoa. Nama Boe Wie ini. murid kepala dari Teng Kiam Beng. atau soeheng itu sudah meloncat untuk pergi dengan cepat. gurumu suruh aku tanyakan keteranganmu saja . Di dalam tiga tahun yang pertama. Kim Hoa ini murid yang datang belajar sesudah ia sendiri mengerti silat. artinya: jan gan takut. apa soesiok bilang dalam suratnya? tan ya ia. Sejak angkat diri menjadi tjiang-boen-djin dari Thay Kek Pay. Lioe Bong Tiap sangat ketarik hatinya.h seharusnya sebagai anak. Lioe Kiam Gim pulang ke Shoatang dan terus menikah. tanpa sang soetee dapat candak ia. Di sebelah itu kau ketahui sendiri. i a bergaul juga sama pembesar-pembesar negeri. yang ada sahabat kekal dari Kiam Gim. baharu sampai di luar Kota Hee-poan-shia. jarang ia mencoba-coba kepandaian orang lain. yaitu untuk selanjutnya kau jangan cari persetorian pula! Habis itu. di dalam Dusun Kim Kee Tjoen di K ho Kee Po. Teng Kiam Beng juga b isa bawa diri. aku tel ah rasai cukup. kenapa perkara jadi hebat begini? tanya Kiam Gim kemudian. dengan nona yang dipilih oleh ayahnya. Kiam Gim yang sengaja berikan. pihak mertuanya. K iam Beng sendiri sudah menikah. puteri satu-satunya da ri Lioe Kauwsoe. Justeru itu. Hingga soetee ini kembali masygul. akan beristi rahat. untuk disampaikan kepad a Istana Lie Kiong di Sin-tek. hingga ia campur bicara. yang lagi berlatih silat sama Lioe Bong Tiap. dalam suratnya ini. Tapi ia coba menyusul. Ham Eng adalah anak nomor tiga dari Toa-kauwsoe Tjoh Lian Tjhon g. Gelombang di kalangan Kang-ouw. Dan ia datang membawa kabar yang p enting dan hebat. di sam ping itu. dua puluh satu tahun telah lewat tanpa terasa. katanya. Kiam Gim suka jawab anaknya itu: Menurut soesiokmu. aku berangkat! Baharu Kiam Beng hendak mencegah. Boe Wie sudah mer antau sejak delapan tahun yang lalu. pada sebulan bers elang. Dari mana munculnya barang upeti itu? Kenapa perampasan terjadi di Djiat-hoo? Kenapa guru mu boleh menyangka kepada Tjiong Hay Peng dari Heng Ie Pay? Hayo kau cerita biar jelas. dari itu aku pikir baiklah aku pulang ke kampungku. di rumah mertuanya. di sebelah namanya jadi tambah kesohor. masih ada kabar-ceritanya. siapa percayakan anaknya kepada ahli si lat Thay Kek Pay itu. Ia adalah satu anak yang baik dan disayang oleh gurunya. Ayah. Kiam Gim tidak hidup kesepian bersama dua murid dan satu puterinya i tu. Kota Hee-poan terpisah kira-kira dua ratus lie dari Sin-tek. Isterinya Kiam Gim ada Lauw In Giok. Soesiok coba susul mereka sampai di tempat y ang dinamakan Sha-tjap-lak Kee-tjoe. setelah berselan g dua puluh tahun. mengenai kita. itu bisa jadi lebih hebat pula. itu bocah yatim-piatu anak petaninya Soh Si an Ie di Poo-teng. pergaulannya sama Soh Sian Ie terus bertambah rapat. coba kasih tahu lebih dahulu. Ia tinggal bersama isterinya. sampai hari itu mend adak Lioe Kiam Gim kedatangan Kim Hoa. selama itu. Soetee. malah kemudian. setelah terkabar bahwa ia menuju ke Liauw-to ng. Soetee. maka itu. kelihatan Kiam Gim balik pula seraya terus kata: Barusan aku lupa kasih tahu sepatah kata pada kau. Dua puluh satu tahun telah lewat se jak Kiam Gim beristirahat. Begitulah. gadisnya Lauw Tian Peng dari Kaum Ban Seng Boen. Perampasnya adalah seorang tua dengan lidah Liauw-tong. dia diperkenalkan oleh pihak La uw. yang berada di perbatasan Hoopak. Eh. yaitu Tj oh Ham Eng. Diapun pernah merantau tetapi lebih banyak berdiam di rumah . Dia toh anak yang dipungut dari dunia kesengsaraan. dan tempat kejadian itu ada kira tiga puluh lie dar i Kota Hee-poan itu. sia-sia saja gurunya coba cari tahu tentang dia. gangguan sudah datang. a pabila aku tetap berdiam di sini. di sana orang tua itu dan rombongannya bisa . tetapi belum sampai di Sin-tek. maka itu. sampai di sini saja. paham di antara kaum Kang-ouw mesti ada kekeliruannya. Di sebelahnya Kiam Beng. yang menyebabkan soepehnya kaget.

melenyapkan diri secara tiba-tiba. Tidak lama sekembalinya soesiokmu ke Poo-ten g, dia lantas terima surat pengumuman kaum Kang-ouw, yang ingin usir dia dari Po o-teng! Yang hebat adalah bendera Thay-kek-kie dari Golongan Teng Pay, atau Thay Kek Piauw, sudah kena dirampas oleh perampas itu! Entah orang dari golongan man a, yang sudah datang menerbitkan gara-gara itu! Apa yang terjadi di Hee-poan, siauwtit tidak lihat sendiri, Kim Hoa menambahi so epehnya itu. Ketika itu, siauwtit tidak turut. Soehoe ajak djie-soetee dan sam-so etee serta dua boe-soe, guru silat, untuk temani dia. Mengenai barang upeti itu, ceritanya panjang. Bukankah Soepeh masih ingat itu orang yang bernama Soh Sian Ie, yang sering kunjungi Soehoe? Dia sekarang sudah berumur tujuh puluh lebih, d an selalu keram diri dalam rumahnya, akan icipi keberuntungannya orang hidup mew ah, hingga ia jarang datang pula kepada Soehoe. Anaknya Soh Sian Ie yang ketiga, namanya Tjie Tiauw, yang kerja dalam kantor Tjongtok. Dia ini pada suatu hari d atang pada Soehoe, buat minta Soehoe pergi lindungi barang upeti kepunyaannya Tj ongtok, buat di bawa ke Istana Raja di Sin-tek. Ini tahun, seperti biasanya Raja pergi ke Sin-tek untuk menyingkir dari musim panas di Kota Raja, untuk sekalian berburu di musim rontok. Di Sin-tek, Raja Boan ada punya satu daerah hutan yang besar, piranti raja berburu. Pemburuan inipun ada satu ketika untuk raja-raja B oan berlatih menunggang kuda dan memanah. Sebenarnya Tjongtok serahkan tugas kep ada Soh Tjie Tiauw, untuk antar upeti itu, tetapi Tjie Tiauw, dengan pakai nama ayahnya, sudah minta pertolongan Soehoe . Selagi Kim Hoa baharu bicara sampai di situ, tiba-tiba Lioe Kauwsoe angkat kep alanya dengan mata mendelik, dengan bengis, ia berseru: Sahabat baik, turunlah! Menyusul seruan itu, dari atas sebatang pohon, meloncat turun seorang, yang tu buhnya melayang. Dan menyusul turunnya orang itu, Kim Hoa di kiri sudah lantas l ompat menyerang dengan tiga buah Kim-tjhie-piauw, tapi yang dipakai ada Lauw Hay say kim tjhie atau Lauw Hay menyebar uang emas , tiga batang piauwnya menyambar keti ga jurusan, atas, tengah dan bawah. Orang itu bertubuh sangat gesit, dengan gerakan Yan tjoe tjoan in atau Walet temb usi mega , ia loncat tinggi dua tumbak, dengan begitu, ia meloloskan diri dari dua piauw, sedang piauw yang ketiga, ia jejak dengan kakinya, hingga piauw itu jatu h ke tanah! Nyata, dia pakai sepatu besi! Kim Hoa, yang menyerang, datang terlebih lambat daripada ketiga piauw, dengan T jin pouw tjit seng atau Tindakan tujuh bintang , tangan kanannya membabat kedua kaki orang itu. Cepat luar biasa, sambil membungkuk, orang itu tangkis serangan berbahaya ini, kemudian, sebelum Kim Hoa sempat ubah jalan persilatannya, ia mendahului lompat jumpalitan tinggi, akan turun di belakangnya orang itu maka itu, Kim Hoa segera putar tubuhnya, lalu dengan Tek seng hoan tauw , atau Mengambil bintang untuk menuk ar bintang , ia menyerang dengan berbareng, tangan kanan ke arah embun-embunan, ta ngan kiri ke arah dua mata. Gesit luar biasa orang itu kelit tubuhnya, tapi sekarang sambil berseru: Tahan! Tahan! Aku ada murid Heng Ie Pay yang ingin bertemu sama Lioe Tjianpwee! Kim Hoa tidak sempat menunda penyerangannya, ia merangsek dengan gencar, atas mana orang itu bela diri dengan gerak-gerakan ilmu silat Heng Ie Pay yang dia se butkan. Berhenti! Lioe Kiam Gim berseru! Kim Hoa hentikan penyerangannya dengan lantas, atas mana orang itu lantas saja menjura di hadapan guru silat itu seraya mengucapkan bahwa ia, orang yang terle bih muda tingkatannya, menghormati orang yang terlebih tua derajatnya itu. Lioe Kiam Gim menghampiri sambil empos semangatnya dengan Thay kek seng liang g ie atau Thay-kek menciptakan im dan yang , ia ulur kedua tangannya mencekal kedua ba hunya orang itu yang ia angkat seraya berkata: Silakan bangun! Silakan bangun! Enteng tampaknya, tubuh orang itupun telah terangkat naik. Lantas orang itu perkenalkan diri sebagai Ong Tjay Wat, keponakan murid dari T jiong Hay Peng dari Heng Ie Pay, kemudian dengan cara merendah tapi pun mengandu ng kejumawaan, ia kata: Soesiokku dengar Lioe Lootjianpwee hendak campur tahu uru san ini, dari itu sengaja dia utus aku untuk menyampaikan kata-kata bahwa, kalau Lootjianpwee hendak mengulurkan tangan, seharusnya kita orang undurkan diri, ha nya mengingat yang soeteenya Lootjianpwee sudah mengekor pada pembesar negeri, h

ingga dia melupai kehormatan kaum Kang-ouw, Soesiok percaya, Lootjianpwee pastin ya tidak akan suka turut kecipratan air butek. Tapi, andaikata Lootjianpwee hend ak mengulur tangan juga, maka apabila di belakang hari ada terjadi suatu apa, ha rap Lootjianpwee tidak sesalkan kita! Lioe Kiam Gim tidak jadi gusar karena ucapan itu, di lain pihak dia tanya Ong Tjay Wat tentang keadaan Tjiong Hay Peng selama belakangan ini, perihal lain-lai n jago Heng Ie Pay itu, tentang kebahagiaannya Tjay Wat sendiri, hingga Tjay Wat jadi bingung sendiri karenanya. Dalam terdesaknya, Tjay Wat sampai cuma bisa ka ta: Lootjianpwee, aku mengharap sepatah kata balasan dari kau . Jangan kesusu, jangan kesusu! Kau datang dari tempat jauh, biar bagaimana aku mesti minta kau beristirahat di sini untuk satu malam, besok aku temani kau mengunjungi soesiokmu. Maafkan aku, Lootjianpwee, tapi aku masih punya lain urusan penting untuk mana aku mesti segera berlalu dari sini, Ong Tjay Wat tetap menolak. Kalau begitu, kata Lioe Kauwsoe dengan sungguh-sungguh, tolong kau sampaikan pada Tjiong Soehoe, pasti sekali aku si orang she Lioe nanti bertindak dengan ikuti tata tertib kita, kaum Kang-ouw! Lantas jago tua ini antar tetamunya keluar, kemudian sekembalinya ke dalam, ia tanya muridnya: Kau orang lihat, apakah benar-benar dia dari Heng Ie Pay? € , Dia ada dari Heng Ie Pay, sahut Tjin Kong, sedang Kim Hoa bilang: Aku dengar dia s erukan berhenti, tapi aku sengaja masih serang dia, dengan begitu, bukan maksudk u akan tempur terus adanya. Menurut aturan, memang aku mesti lantas berhenti men yerang. Karena ia sebut diri dari pihak Heng Ie Pay, aku jadi hendak mencoba ter lebih jauh.€Dari gerak-gerakannya itu, dia benar dari Heng Ie Pay. Selagi Soemoay dan Kim Soeheng menyerang, aku sengaja tidak turut ambil bagian, Yo Tjin Kong tambahkan, dengan begitu, aku hendak saksikan gerak-gerakannya. Gera kan tubuhnya enteng, kelitannya, tangkisannya, semua ada dari Heng Ie Pay. Kenap a Soehoe menanyakan ini? Apakah Soehoe dapat lihat apa-apa yang luar biasa? Lioe Kiam Gim urut-urut kumis-jenggotnya, ia bersenyum. Memang tidak gampang untuk melihat dasar ilmu silat orang, ia menyahut.- Siapa per oleh ilmu curian sekedarnya, dia memang bisa gunai itu untuk bertempur, hanya ca ra menggunakannya tak leluasa seperti ilmu silat kaumnya sendiri. Untuk melihat itu, kita mesti guna. tempo ketika ia sedang terdesak, itu waktu akan terbukti k etangkasannya. Tadi dia didesak oleh Kim Hoa, sehabis dia elakkan piauw dari Tia p-dj ie. Dia elakkan diri bukan dengan tipu Heng Ie Pay, hanya dengan tipu berke litnya Gak Kee Koen, dari Kaum Keluarga Gak. Piauw dari Tiap-djie tak dapat dicela , cuma masih kurang latihan dan pengalaman, siapa sempurna ilmu kegesitannya Keng kong tee tjiong soet , ia bisa egos tubuhnya dengan gampang. Aku pun sangsikan di a selama aku angkat dia bangun . Kim Hoa berempat berdiam.€Mengenai soal ini, tentu saja mereka punya pengetahuan atau pengalaman masih sangat kurang. Besok aku turut kau pergi ke Poo-teng, kemudian Lioe Loo-kauwsoe kata kepada kep onakan muridnya, setelah ia berdamai sama anak dan murid-muridnya. Aku lihat, soa l ini sulit sekali. Umpama kaum Kang-ouw musuhkan gurumu karena gurumu mengekor pada pembesar negeri, aku nanti coba datang sama tengah, untuk mengakurkannya. S ama-sama kaum Rimba Persilatan, tak boleh kita orang saling bentrok. Sudah lama aku undurkan diri tetapi aku percaya, Tjiong Hay Peng beramai nanti masih sudime mandang kepadaku. Lioe Kiam Gim buktikan kata-katanya ini pada besok paginya. Ia berangkat bersa ma Kim Hoa sesudah pesan murid-muridnya akan baik-baik berdiam di rumah. Lioe To anio, Lauw In Giok antar suaminya sampai di luar rumah. Kiam Gim pergi dengan ha ti tetap, sebab ia percaya, isterinyaakan sanggupjaga rumah, sedang Yo Tjin Kong sudah wariskan kepandaiannya tujuh atau delapan bagian. Dan Ham Eng dan Bong Ti ap, sekalipun belum sempurna, mereka rasanya sudah bisa bantu In Giok dan Tjin K ong. Tak pemah ia sangka bahwa ombak bakal bergelombang hebat! II Sejak berangkatnya Lioe Kiam Gim, Lioe Toanio mesti wakilkan suaminya mengurus seantero rumah tangga. Di bagian luar, Yo Tjin Kong bantu soebonya. Si nona kec il, Bong Tiap, setiap hari berlatih atau bermain-main saja sama Ham Eng, sam-soe hengnya, tapi sekarang mereka jadi terlebih binal , hingga leluasa sekali mereka pe

rgi ke hutan mengacau sarang burung atau ke muara akan main perahu. Toanio dan T jin Kong mengantapkan saja, Cuma kadang-kadang mereka merasa sedikit kuatir. Setelah ia sekarang berusia delapan belas tahun. Ham Eng suka merasa kehilanga n apabila untuk sedikit waktu dia tidak lihat atau berkumpul sama Bong Tiap, sem entara si nona tetap merasa merdeka, tidak pernah dia merasa likat, malah ada wa ktunya dia tepuk si suheng apabila si suheng bengong sambil berkata, Eh, eh, kena pa sih kau nampaknya tolol? . Sesudah ditegur secara demikian, baharu Ham Eng sadar dengan gelagapan. Demikianlah hari itu, Bong Tiap dan Ham Eng main perahu di Kho Kee Po. Mereka singkirkan gelagah dan ganggang, mereka gayuh perahu sampai ke tengah muara di m ana ada beberapa pulau, dari sana mereka dengar datangnya nyanyian kaum nelayan, rupanya nona-nona tukang ikan bemyanyi saling sahut-sahutan. Di udara ada burun g-burung laut yang berterbangan. Ham Eng bengong mendengar nyanyian dan matanya mengawasi ke udara. Soemoay, soemoay, tiba-tiba dia bertanya, di sini ada begini permai, maukah kau k alau kita berdua selamanya bermain-main seperti sekarang ini? . Bong Tiap tertawa cekikikan mendengar pertanyaan itu. Selamanya bermain-main seperti sekarang ini? ia ulangi. Kau sering bilang aku ada satu bocah cilik, tapi lihat sekarang, apa kau sekarang bukan terlebih cilik da ripadaku? Tunggu sebentar, apabila perutmu sudah ngericik karena lapar, apa kau tidak nanti lekas-lekas lari pulang akanmintamakan! Bagaimana kita bisa selamany a main-main disini? Soemoay itu tidak mengert., maka Ham Eng lebih-lebih melengaknya! Bong Tiap te rtawa, sambil tertawa ia gayuh perahunya yang laju pesat, sesudah maju sampai be berapa puluh tumbak, sekonyong-konyong ia dengar suara ribut di sebelah depan, h ingga ia angkat kepalanya akan mengawasi. Di sebelah depan sana ada beberapa perahu nelayan dengan nelayan-nelayannya la gi menjaring, sedangnya begitu, sebuah perahu kecil, dengan digayuh keras, nyerb u antaraperahu-perahu nelayan itu, air jadi berombak keras dan muncrat ke atas. Itu ada suatu gangguan untuk tukang-tukang tangkap ikan itu, karena sekalipun ik an yang sudah masuk ke dalam jaring tentu pada lari kelu ar pula. Maka itu, nelaya n-nelayan itu jadi kaget dan gusar, hingga mereka mendamprat dan menegur pada or ang-orang di atas perahu kecil itu.€Nampak demikian, Bong Tiap dan Ham Eng turut m enjadi gusar. Soeko, mari kita ajar adat pada mereka itu! kata sang soemoay. Mereka tak dapat d iantap main gila di Kho Kee Po ini! Kenapa mereka ganggu itu kawanan nelayan? So eko, pergi kau lawan dia, aku nanti bersiap dengan Kim-tjhie-piauw! Lihat, merek a lagi mendatangi kemari, mari kitapegat! Selagi Ham Eng belum sahuti si nona, perahu di depan sudah datang dekat dan te rus melesat melewati perahu mereka, air muncrat tinggi, hjngga mengenai dua anak muda ini. Dalam murkahnya, Bong Tiap sudah lantas gunaigala gaetannya, akan sam-bar cart el kendaraan air orang, hingga perahu jadi tiba-tiba berhenti dengan tiba-tiba, sedang Ham Eng segera putar kemudinya untuk bikin kedua perahu jadi berhadapan. Di dalam perahu itu ada empat orang. Yang berdiri di muka ada seorang berumur tiga puluh lebih. Yang bercokol di buntut perahu ada si jurumudi, seorang muda u sia dua puluh lebih. Dua yang lain, lagi rebah dengan anteng di dalam perahu, ro -man mereka tidak kelihatan tegas, mereka seperti juga tak tahu bahwa telah terj adi suatuapa . Adalah orang. di kepala perahu, yang menjadi gusar. Eh, bocah-bocah cilik, apakah kau orang hendak cari mampus? dia membentak. Kalau kau orang hendak pelesiran, pergilah pulang dan pelesiran dengan soeniomu tapi j angan di sini kau orang cari malu untuk orang tuamu . Oh, orang-orang tidak tahu aturan! Ham Eng segera membaliki. Nanti tuan kecilmu a jar adat pada kau orang! Lekas angkat kaki dari Kho Kee Po ini, atau apabila tid ak, kepalannya tuan kecilmu ini nanti tidak kenal orang! Baik, aku justeru mau kenal kepalannya si tuan kecil! jawab orang itu, yang sege ra loncat ke perahunya dua anak muda itu, hingga perahu ini jadi goncang dan lim bung. Tapi Bong Tiap segera pentang kedua kakinya, ia menancap kuda-kuda hingga pera

dua ke kiri dan kanan! Serangan itu di luar sangkaan musuh. di luar kehendaknya sendiri. sekonyong-konyong ada sambaran suara nyaring dan Thie-lian-tjie lantas meluruk jatuh ke muka air. nyebur ke air. dengan sebat ia berkelit ke kanan . apakah ak u tidak? Nah.€Maka Thie-lian-tj . tapi baharu saja secara getas ia rubuhkan satu musuh. Nya ta ia sudah gunai Thie-lian-tjie atau biji terataf emas . ia hendak ja mbak Ham Eng untuk diangkatdan dilemparkan ke muka air! Kelihatannya ia tak pand ang sama sekali bocah itu. Sejak tadi Bong Tiap mengawasi saja. Sampai. kau sambutlah! ltuiah suara si pengemudi anak muda. Orang itu sampai untuk segera menerjang. perempuan tidak tahu malu! demikian terdengar cacian dari perahu lawan. atau seorang lain sudah lon cat pula ke perahunya. ia gunai tipu Soen tjhioe tjian oh atau Mengulur tangan menuntun kambi ng . malah segera juga ia rasai tangannya itu jadi gemetaran dan kaku. Itu ada kuda-kuda Kim Han tan tjiang atau Kaki kecil injak pelatok dan gerakan Lek to tjian kin atau Tenaga menekan seribu kati . sekarang kau telah b elajar kenal! . Sengaja Lioe Kiam Gim ajar kan kedua ilmu ini karena ia kuatir gadisnya. iamenjerit: Celaka aku! Dalam keadaan berbahaya bagi Ham Eng itu. dengan gesit ia mendak. Lawan itu berlaku tenang. Dia muda. menanggapi lengan kanannya itu. ini kali ia gunai ti pu sambitan Lauw Hay say kim tjhie atau Lauw Hay menyebar uang emas . ia lekas-lekas singkirkan ba haya dengan Tjhioe hoei pie pee atau Tangan mementil piepee . Ham Eng kaget bukan rriain. Kau hendak kenal tuan kecilmu. Melihat serangan itu. lalu dengan tidak kal ah sebatnya. karena Bong Tiap k embali perlihatkan kepandaiannya menggunai Kim-tjhie-piauw.hu jadi diam. sekarang€€€melihat€€€soe engnya terdesak. Sudah tidak mampu melawan. Ha-ha-ha-ha! Ham Eng tertawa. keduanya lantas saling menyerang. tidak tempo lagi ia buktikan janjinya€€untuk€€€membantu. kau li ehay juga! Adakah ini pelajaran yang kau dapat dari€€€soeniomu? €€€Perkataan€€. kepandaian itu telah diuji. dengan begitu tenggorokannya luput dari bahaya. Sementara tangannya sendiri dipakai menangkap. Ia kaget dan gerakannya€€turut jadi€€kendor karenanya. tidak heran apabila ia kena didesak Ham Eng dan kakinya si pemuda bi kin ia terpental. nanti kur ang tenaga. kemudian baharulah ia berkata: Sahabat kecil. Ini orang tidak sembrono seperti yang pertama. hingga ia jadi nyelundup di bawah tangan musuh. tercebur ke dalam air! Byaar! demikian suara di muka air. tetapi sebat. gerakannya sangat gesit. untuk membetot dan melepas! Ini adalah suatu gerakan yang tidak disangka-sangka. demikian pun anggotanya sebela h kanan. Tapi sebelum pemuda ini tutup mulutnya. Kecerobohan orang itu adalah apa yang Ham Eng inginkan. sebagai orang perempuan. hingga terdengarlah suara menyebur yang keras d ibarengi dengan muncratnya air muara! Ah. ia terus b erdiri mengawasi pemuda itu.soeniomu a lah dikeluarkan dengan lagu suara menghina. sebelah kakinya dimajukan. k etika serangan datang. sia-sia saja ia coba berontak. Syukur Ham Eng pun awas dan cerdik. tak bergeming. ia geser sedikit sebelah kakinya ke samping depan.di situ. Dan hari ini. maka itu orang menjadi ka get. tahu-tahu tubuhnya telah terangkat dari pera hu dan terlempar. ia kalah ulet dan cerdik. tanpa berkata apa-apa. ap apula si nona menyerang dengan sebelah tangan.€€€Ia keluarkan ti tang Kim-tjhie-piauw. ia lantas nampak keteter. kau main senjata gelap!€Kau punya senjata rahasia. orang itu buka kedua tangannya seraya pasang bhe-sie. hi ngga terlihatlah beberapa benda berkeredepan menyambar ke arah Tjoh Ham Eng. Ham Eng tidak kenal sikap orang itu. maka tak dapat ia dipandang sebagai boca h yang kebanyakan. ia sebenarnya belum sempat tarik pulang kakinya. tapi Ham Eng ada satu puteranya satu ahli silat dan telah terpimpin baik oleh Lioe Kiam Gim ia sudah belajar enam atau tujuh tahun. akan tetapi lengan kirinya segera menjadi korban. ia jadi berani sekali. Begitu lekas tangannya si pemuda sampa i. dasar Ham Eng masih bungasa n. dengan cepat sekali ia menyerang ke arah tiga jurusan: Sat u ke tenggorokan. ia maju menyerang den gan tangan terbuka-dengan Tjin-pou Tjit-sen-tjiang atau Majukan tujuh bintang . ia mendamprat seraya tangannya diayun. jangannya dipakai menabas lengan Ham Eng. Aku juga ingin belajar kenal denganmu ! Habis kata begitu. tangannya telah jadi gatal.

yang sudah berkumpul pula di atas perahu mereka. maka kembali ia menyerang dengan senjata rahasianya. Tapi si orang tua itu gesit bagaikan ang in . Tapi. dengan Ong Tjay Wat. Soemoay. sang soeheng. perahu sedang mendatangi pesat sekali ke arah mereka. justeru orang lompat. aka n hampirkan ini anak muda.€€€€yang€€€sangat m enteng kepadanya. Tahan! Tahan! ia berseru berulang-ulang. orang itu ada penumpang perahu biasa sajaatau dm hendak campur urusan o rang lain. kedua tangannya berpeluk tangan. itulah aturan atau keharusan di kalangan Kangouw. buat jadi orang-orang Kang-ouw tukang campur urusan lain orang. hingga semua piauw jatuh ke air. tidak ada celaannya benar-benar permainanmu itu! kata orang tua itu s ambil tertawa seraya urut-urut kumis-jenggotnya.€ Biar aku yang belajar kenal sama ini eng hiong tua! Bong Tiap menjebi. Ia pun segera ingat keterangan gurunya berhubung sama pertempu rannya Kim Hoa. memang sering omong perihal bertempur satu sama satu. dia tidak berkelit untuk babatan itu. dengan begitu serangannya jadi batal sendiri nya. Ham Eng jadi lega hatinya. itulah tidak gampang! Mari kau orang maju berdua. Maka sekarang. Bong Tiap kaget berbareng gusar. Hanya melainkan dengan kepandaia nmu itu. lantas munculkan diri. hingga ia lupakan aturan Kang-ouw . Bukankah mereka itu kalah satu datang€€€€satu? €€€€mengejek juga siapa kesudi an gunai senjata rahasia? Mereka mendahului tek pakai aturan t api sekarang mereka berani menegur kita. seperti tiga kawannya. dalam Keluarga Lioe. sesudah mana ia berdiri diam sambil tertawa berkakakan dan akhirnya kata: Ah! Tidak ada yang kena! . kedua matanya terbuka lebar dan sorot matanya tajam bercahaya. Setelah perahu datang cukup dekat. dan Bong Tiap juga segera awasi orang yang baharu perlihatkan diri ini. Di pihak lawan sekarang orang anteng. Di kepala perahu itu ada berdi ri seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh tahun. ia mengawasi orang yang baharu datang itu. tidak ada murid atau orang semacam ini. Si orang tua berhenti tertawa dengan tiba-tiba. Selagi orang tua ini tertawa terbahak-bahak. Soehoe dan soehengnyajuga. atas mana tak ampun lag i Ham Eng terdupak terpelanting ke muka air! Karena itu adalah tipu Wan yoh hoan twie atau tendangan Kaki burung wan-yoh salin g susul . Bahwa paling tepat menyerang musuh selagi berlompat dan belum sempat taruh kaki. hingga kaki kanannya dapat menyusul turua. bahwa siapa mau kerubutan. Mereka tidak kenal orang ini. ia pun lompat maju. aku tak nanti izinkan orang gunai sebelah saja dari senjata gelapnya! Ham Eng setujui itu tantangan. Mereka mendu ga-duga. hingga perahu itu sampai dengan luar biasa cepat. kau boleh keluarkan Kim -tjhie-piauw! Dari pihakku. ia bersyukur. agaknya heran atau tidak mengerti. mukanya berewokan lebat. kumis dan jenggotnya panjang. si orang tua. tubuhnya berkelit berkelebatan. Ham Eng tidak puas dengan itu sikap€€€jumawa.ie tidak mengenai sasarannya dan runtuh di tengah jalan. Ia. Di luar dugaan bocah ini. akan tetapi. mengawasi saja perahu yang lagi mendatangi itu. diapun diam. nona manis ini mund ur si orang tua tertawa berkakakan. dan kau Nona. Untuk layani dua bocah kenapa mesti paka i senjata rahasia? Si pengemudi muda lantas berdiarn. ialah seorang tua umur kurang lebih lima puluh tahu n.cis! €_€€€Sekalipun demikian. di dalam perahu. lawan tua itu terlebih liehay daripada Ong Tjay Wat. sikapnya keren. karena ia sangat puas bisa ejek B ong Tiap. kaki kirinya segera m enginjak papan perahu. g esit luar biasa kaki kirinya melayang naik umpema kilat. ia berkelit. Di antara suara tertawa orang tua itu lompat melesat ke perahunya Ham Eng. matanya tajam. hanya kakinya yang kanan didahului dipaka i menendang mukanya Ham Eng! Ham Eng terperanjat.€Maka semua lantas mengawasi. romannya keren. tangan kanannya membabat kedua kaki si orang tua. kelihatan satu . seperti soemoaynya. Mereka tahu. harus malu sendiri. kau mundur! ia teriaki Bong Tiap. yang mengawasi dengan tajam. Anak-anak. si apa sih? Mau apa kau datang kemari? . hingga tubuh si orang tua bisa turun terus ke perahu. Ham Eng sudah lantas naik ke perahunya. kepalanya mirip dengan kep ala macan tutul. dengan mendadak kasih dengar suaranya yang keras dan nyaring umpama guruh: He.

pilar orang tua ini. Maka tidak perduli. urusan itu tidak mengenai L auwko seorang luar. Coba omong terus ter ang. yang berkepala mirip macan tutul (pa-tjoe-tauw). Belum pernah di kalangan Kang-ouw aku ketemu orang nganggur seperti L auwko ini. Sikap itu mirip dan tidak mirip dengan sikapnya Kaum Thay Kek Pay tetapi sudah terang aneh seorang umur kurang-lebih tiga puluh tahun. kedu anya sudah mulai saling menyerang. Lauwko? Nanti aku bikin kau orang akur! Apakah kau tidak takut ditertawai orang Kang-ouw kalau kau layani segala bocah? Sejak tadi ia menegur. kapan ia telah enjot b angun. kau seperti hendak campur tahu urusan kita ini! katanya. Ada urusan apa maka kau orang bertempur di muka air? dia tanya. Orang asing itu tertawa dingin melihat si orang tua diam saja. ia sekarang jadi pihak sipembeladiri. entah di mana. tubuh siapa sud ah kebentrok keras dengan tubuh si orang asing! Orang tua itu segera gulingkan tubuhnya di atas perahu. hing ga sekarang ia berada bersama dalam perahu si tua itu! Malah dengan lantas. Mendenga r€€€lagu€€€suaramu. la rasa pernah l ihat orang ini tapi lupa. Lauwko. dari itu tak sudi aku bikin pakaianmu kecipratan air kotor d ari muara ini! Baik Lauwko kembali dengan perahu. sedang si orang asing. rase kau tak dapat cekuk.Ia rupanya insy af. malah dingin.Orang itu berdiri sedakap di atas perahunya. segera ia enjot bangun. Segera juga ternyata. hingga ia jadi terkejut. k arena keinjak oleh tubuh yang besar dan berat dari si orang tua. ia loncat menyusul.€€selang lima puluh gebrak kira-kira. Pek-kwa-tjiang dari Golongan Utara adalah ilmu piranti mendesak. Paling tinggi umumyabaharutiga puluh tahun tapi dia seperti keluaran latihan du a atau tiga puluh tahun . ia segera lihat caranya dia berdiri. hendak berlompat ke perahu orang a sing itu. Murid siapakah diaini? Bong Tiap juga awasi orang itu. c ara bagaimana seorang berumur kurang lebih tiga puluh tahun€€sudah punyakan semua ke pandaianmu. tak terlambat lagi. bagaimana dia liehay danberp engalaman. ia heran dan mengingat-ingat. Si orang asing turun ke perahunya Bong Tiap dengan tidak rubuh. kita bersedia akan turut segala perintahmu! Ucapan ini ditutup sama gerakan tubuh seperti kilat. kapan ia lihat si orang tua pindah kendaraan air. campur-aduk permainannya. Sahabat baik. bag aimana pikiranmu? Matanya€€si€€€orang tua€€jadi mendelik. tahu-tahu si orang tua da ri perahunya Bong Tiap sudah mencelat tinggi. aku larang sikuat perhinakan si lema h. Nah. G olongan Utara. orang sudah jenggotan? Eh. bagaimana? dia menegur. si tua Bangka ganggu si muda! Sahabat. papan perahu siapa. dari pihak si penyerang. Baik jelaskan padamu. sekarang dia . kenapa kau layani segala bocah cilik? Apakah mereka berlaku kurang ajar terhadap kau. t erserah kepada kau. baharu sekarang ia tertawa menyindir. bisa b ersikap demikian. supaya selanjutnya kita menjad i sahabat. romannya tenang. dari itu. orang tua itu telah lihat tubuhnya d ari kepala sampai di kaki. Maka tidak perduli. kau akan ketempelan baunya yang tidak sedap! Orang asing itu gusar. bagian atasnya. Dan pada itu juga tercampurlagi dengan Tia m-hiat-hoat atau ilmu menotok jalannya darah. aku kuatir. Aku telah lihat k au orang dari jauh-jauh! Eh. sembari tertawa tawar. yang banyak menindas yang sedikit. orang tua itu lantas saja kewalahan. malah dia ini mendahului sampai! Maka segeralah terdengar satu suara nyarin g di perahunya Bong Tiap. Oh. tangannya mainkan ilmu Pek-kwa-tjiang . untuk lompat ke perahunya sendiri. Aku me lainkan tahu toelai perbuatan tidak pantas. aku tidak sangka. kau sudi sudahi urusan ini atau tidak? Apakah kau tetap hendak perhinakan d ua bocah ini? Mukanya si orang tua jadi keren. perahunya si nona terlalu sempit untuk suatu pertempuran. Lauwko. orang tua itu bergerak-gerak dalam ilmu silat Pak Pay. Orang di kolong langit mesti campur tahu orang di kolong langit! jawabnya. kau hendak urus urusan di dunia! ia berseru. sedang si orang asing dari perahunya sendiri melesat ke perahunya si n ona. yaitu ilmu Thay Kek Pay teraduk dengan Sha-tjap-lak kim-na-hoat dari Golongan Eng Djiauw Boe n si Kuku Garuda dari Kwan-gwa dan Ban Seng Boen punya ilmu golok Ngo-houw toan-p ek-tjiang ialah Limaharimau merampas roh . lantas terbelah. kita ada punya urusan kita sendiri. Hingga orang tua itu jadi heran.

ia mengerti bahwa mereka terancam bahaya. sebagai layangan putus. dari itu ketika disusul dengan satu dorongan pada tubuhnya. Ia pun segera mendahului. kemudian sambil serukan: Lekas kau orang pergi pulang! Ia sendiri segera terjun ke air. sekony ong-konyong mereka dibikin terkejut dengan limbungnya perahu mereka yang tersund ul naik sebab diluar dugaan setelah siorang tua tercemplung kedalam air. maka pipinya itu kena terhajar. Si orang tua jadi sibuk. t ubuhnya jadi limbung. malah beberapa nelayan muda lantas saja me nimpuk dengan tempuling mereka. hingga. Pa tjoe-tauw atau si kepalan macan tutul telah mendesak lebih jauh dengan tang an kirinyakearah muka lawan. Orang tua itu gerakkan kedua tangannya ke atas. tercebur ke dalam air. kaum Sungai-telaga. Sambil perdengarkan bentakan. dia orang itu ada mendongkol karena tadi mereka sudah diganggu oleh empa t orang yang tidak dikenal orang itu. Pulang! Lekas pulang ! katanya pada Ham Eng dan Bong Tiap. karena lawan itu agaknya tidak sudi mengasih kelonggaran padanya. orang tua itu bikin gerakan hingga air menyambar si orang asing. disusul sama sambar an tangan kanannya ke arah pipi. kecebur ke mu ka air! Hingga air menerbitkan suara berisik dan muncrat tinggi dan lebar! Selagi Ham Eng dan Bong Tiap kagum menyaksikan pertempuran dahsyat itu. ia mencoba menyerang terlebih dahulu. di antara muncra tnya air. sudah di situ ada kedua anak muda. Mula dengan tangan kirinya dipakai membacok tangan kanannya itu orang asing. Itu berarti bahwa bahaya lagi mengancam mereka. akan di lain saat. hingga dua antaranya mesti mandi pula! Orang€€€asing€€€itu€€€membik1 pembalasan untuk si pemuda dan si pemudi. di mana ia selulup. Ham Eng merasakan dirinya seperti lagi mimpi. air lantas jadi tenang pula. tubuh itu terpental. untuk ditempatkan di dalam perahunya. ia muncul d i dekat si orang tua. Tujuannya ialah perutnya siorang tua. sesaat saja terdengarlah suara berisik. dia kalah gesit. akan selulup. untuk bantu si orang asing yang jadi pembela mer eka.tumbak jauhnya. ia angkat mereka melompat. kalau ken ya dua anak muda ini tidak samPa karam. o rang asing itu mengancam dengan kaki kanannya disusul dengan sambaran tangan kan an. tak ampun lagi. Di saat kedua anak muda itu hampir terjerunuk ke muka air karena mereka tidak bisa pertahankan diri lebih lama. dilain pihak perutnya dibikin kempes dengan disedot keda lam. ia selu lup dan menyundul perahu mereka. hingga tiga orang di dalam perahu itu. hanya. Kepandaian berenangdan selulup si orang asing itu begitu liehay hingga musuhny a tidak dapat dekati padanya. ia tetap terdesak. Ternyata ia bikin perlawanan di dalam air. juga sekarang ada nelayan-nelayan itu dengan tempulingn ya. atas mana. mereka mesti kelit sana dan kelit sini. akan menghilang pergi. Untuk layan i si orang asing saja ada sukar. Itu waktu sejumlah perahu nelayan telah mendatangi mereka lagi bertarung di mu ka air. sedang di depan mereka. AJkan tetapi orang asing itu lolos dari serangan.€Dia ini gerakkan dua-dua tangan kiri dan kanannya secara heba t. yang masih saja mengawasi mereka sesudah ma na. Karena perahunya si orang tua telah disundul naik. untuk menggencet tangan kiri m usuh itu. ia silam. dalam bahasa rahasianya orang Karig-ouw. Kim-tjhie-pi auw siapa harus dimalui. Cepat sekali. hingga tiga kawan nya lantas susul padanya. kedua anak muda ini lihat orang telah saling kejar jauh sekali j araknyadari mereka. Seka lipun demikian. ia tampak pakaiannya basah dan t . Angin keras! Berhenti! si orang tua segera berseru. yang telah perlihatkan diri di dekat perahunya kediia anak muda itu. k lu dengan masing-masing sebelah tangannya. Se kali ini orang tua itu tak sempat menangkis pula. tubuhnya lantas terlenyap ke dalam air. karena ia me lesat tiga . Si orang asing muncul di muka air. terbalik dan karam. adalah kepunyaan si orang€€sudah terbalik. ke arah perahunya si orang tua. sekalipun demikian perut ini masih mendapat tekanan keras. dalam gerakan Tiam-tjoe-twie atau Tusukan pahat . dia ini gerakkan tangan kanannya untuk punahkan tangan musuh. Maka empat orang tidak dikenal itu jadi repot.berbalik kena didesak. tiba-tiba si orang asing lompat pada mereka. tetapi tangan kiri ini ditarik turun dengan cepat. ke perahun ya sendiri. dari itu terpaksa ia mesti melakukan penjagaan saja.

pergi kau layani saudaramu ini.celanamu pecah! Apakau kau tidak terluka? Benar. Hoo-pak atau Shoatang? Apakah Ibu kenal orang itu? Bong Tiap balik tanya. bikin aku sangsi. Sekarang marilah pulang!€Kau mesti lekas salin pa kaian. kat anya. Selagi mendekati pinggiran. Anak. Ibu. tetapi lagu suaranya. sahut Ham Eng. aku juga dapat kunjungan tetamu yang tidak d iundang . Aku hendak duga seseorang. yang ia kat akan kepandaiannya ia belum pernah lihat. Ham Eng. Siapa mereka. siapa lagi? sahut sang soebo sambil manggut. ia seperti ingat suatu apa. boegeenya. Apakah mereka ada Ong Tjay Wat dan persaudaraan Lo? Tjin Kong turut tanya sebelu m guru perempuannya sahuti si nona. Tapi mereka yang ganggu kau orang. bikin aku sangsi. Ibu? Bong Tiap tanya. Kalau bukan mereka. Had sudah fnulai sore. Kau tidak tahu. yang terus tuturkan kejadian barusan. Kalau bukan mereka. Dan ia bicara dengan lidah apa? tanyanya kemudian. Cukup. berewokan. entahlah lagu suara mana. Dia bukan berlidah Shoatang ata u Hoo-pak. aku tahu asal-usulnya mereka. M ari kita lekas pulang! katanya pada Bong Tiap.€ Hoo-pak atau Shoatang? € Apakah Ibu kenal orang itu? Bong Tiap balik tanya. Ya! Ham Eng menyahuti. gerak-gerakannya mirip dengan apa yang Ayah dan Ibu ajarkan kepadaku Thay Kek Pay kecampur Ban Seng Boen . rasa-rasanya dia bicara dengan lagu suaran ya si saudagar djinsom dari Kwan-gwa yang duluan datang beli djinsom dari Ayah . ia hanya awasi Ham Eng. . Kau tidak tahu. lekas kau pakai obat gosok! Tjin Kong. umurnya kurang lebih tiga puluh tahun! . maka segera Bong Tiap menyahuti: Ibu! Ibu. Lioe Toanio suruh anak dan muridnya ulangi penuturan mereka ya ng jelas. Tapi mereka yang ganggu kau orang. entahlah lagu suara mana. Bong Tiap dan Ham Eng terkejut.€Yang terutama menarik adalah halny a si orang asing dengan kepala sepert i kepalamacan tutul. Ibu? Bong Tiap tanya. akan gayuh perahunya pergi. Apakah mereka ada Ong Tjay Wat dan persaudaraan Lo? Tjin Kong turut tanya sebelu m guru perempuannya sahuti si nona. Ah. Bong Tiap manggut la pun kuatir ibunya meng-harap-harap . tetapi lagu suaranya. Bong Tiap dengan bernafsu puji orang asing itu. atau kalau kau terluka. orang berkepala mirip macan tutul. kau bertempur di air? nyonya guru itu kata. tapi lekas ia pegang kemudi. orang telah permainkan kita! . mari lekas pulang! kata djie-soeheng itu. aku tahu asal-usulnya mereka. Nyonya itu berdiam pula. Ham Eng menyahut. soeheng yang kedua itu kemudian kata. selagi kau bertempur di muara. Ia kenali suara dari dji-soehengnya. Kau. Soeheng. Ah. man ikut aku! Sampai di situ. Lioe Toanio berdiam. hingga ia lupa bahwa ayahnya justeru s eorang guru silat yangliehay! Dan yang aneh. Siapa mereka. Kalau b egitu.ubuhnya merasa dingin. kata si nona akhirnya. boegeenya. Kau kenapa? Kenapa kau nyebur ke air? Hebat. ia berpikir. ka tanya. seraya terus tuturkan kejadian tadi. Anak.. si nona lantas minta keterangan. Perihal ini perlu segera diberita hukan pada Soebo! Tiba-tiba: Bong Tiap! Bong Tiap! Ham Eng! Ham Eng! Itulah suara sang soebo atau Lioe Toanio. dua anak muda ini segera dengar suara panggilan: Bo ng Tiap! Bong Tiap! Ham Eng! Ham Eng! Dan suara itu seperti suara mendesak. aku juga dapat kunjungan tetamu yang tidak d iundang. Dia bukan berlidah Shoatang at au Hoo-pak. siapa lagi? sahut sang soebo sambil manggut. Adalah di rumah. Lioe Toanio tidak lantas jawab puterinya.€ Tentu kau telah dibikin kecebur! Li hat. Anak! Lioe Toanio berkata. Ia agaknya bersangsi. € Aku hendak duga seseorang. sambil ngoceh sendirinya: Oh. Anak. Bong Tiap dan Ham Eng terkejut. si nona lantas minta keterangan. berempat mereka pulang. Soebo. sebelumnya siap denga n barang daharan. selagi kau bertempur di muara. tanyanya kemu dian. Nyonya itu berdiam pula. rasa-rasanya dia bicara dengan lagu suarany a si saudagar djinsom dari Kwan-gwa yang duluan datang beli djinsom dari Ayah .

biarlah kepa ndaian kita yang nanti memberi putusan. Itu adalah kejadian pada dua puluh tahun yang lampau. Besok sore jam Hay-sie. Hoo-pak. mereka tolongi kawanan saudagar itu. Itulah s urat yang ringkas-terang dan kasar. Mereka ada yang tua ada yang muda. ia kagum melihat In Giok punya permainan golok Ban Seng Boe n. hunus pe dangnya ceburkan diri dalam pertempuran itu. kita menantikan di dalam rimba pohon lioe di depan rumahmu! Jangan kau orang ajak-ajak Sam-boen djin-ma. yang terus bacakan surat yang ia maksudkan itu. sedang dengan Koan Ie Tjeng. mereka b isa terns bikin perlawanan. karena ia berbakti. Teng Kiam Beng. Demikian Lioe Toanio. romb ongan berandal itu ada liehay. Mereka kena terkurung hi ngga sukar mereka loloskan diri. hingga kita jadi tidak puas. Lioe Toa nio ada manis budi. Kau orang pasti mengerti aturan kita kaum Kang-ouw. Dia ada gadis tunggal yang disayangi dari Kauwsoe Lauw Tian Peng. sampai besok malam.Tetamu tidak diundang itu bukannya suatu ahli silat. Begini bunyinya: Kauwsoe Lioe Kiam Gim. suami-isteri! Soeteemu. yang bekerja di sebuah warung arak kecil di Kim-kee-tin. atau ancaman bencana akan jadi terlebih hebat. Toanio kaget menerima surat itu. i a kenal balik. Dia telah dapat warisan ilmu silat keluarganya dan sering ikut ayahnya meranta u. Apa mau. ia girang menerima bocah itu. ada satu tetamu yang minta aku sekalian sampaikan sepucuk surat untuk kau. Dengan orang asing ini menyerang dari luar perhatian berandal jadi terpec ah. Em pat Harimau Keluarga Lo. mereka saksikan sekawanan berandal lag i begal serombongan saudagar. Ketua dari Ban Seng Boen di Poo-teng. Ketua dari Golongan Ahli Silat Ban Seng Boen. terutama lima antaranya. Tak usah kita orang banyak bicara. seorang tua di anta ranya lantas minta kertas. Ia tahu apa arti nya pertempuran itu. Dia berusia kira-kira tiga puluh tahun. Ketika itu Lioe Toanio a tau Nona Lauw In Giok. telah menentang kita kaum Kang-ouw. Begitu pada suatu hari. maka itu di Djiat-hoo. tapi Siauw Sam. tapi kali ini ia berkunjung. tenaga . Lioe Toanio lantas tuturkan permusuhannya sama Loo-kee Soe Houw. kita ajar sedikit adat padanya. ia tanya ini dan itu dengan ge mbira. anak tunggal dari OngToa-ma. sembari minum arak mereka tanya aku ken al atau tidak pada Lioe Loo-kauwsoe. Juga Loo-kee Soe Houw tak dapat lupai budi pengajaran pada dua puluh tahun yan g lampau. Satu penunggang kuda kabur mendatangi. dan Lauw Tian Peng serta puterinya telah lantas dapat semangat baru. Maka tidak tempo lagi ia loncat turun turun dan kudanya. mereka pun datang untuk sekalian membalas budi ini! Nah. setelah aku kata kenal. ia tempel pembes ar negeri. pit dan bak. Hormat. tetangganya LioeToanio. aku akan bikin merek a tidak kecewa! Habis itu. karena mana iapun jadi kenal Lioe Kiam Gim dan akhirnya jadi menikah. ia serahkan surat itu. Ia ambil pihaknya itu ayah dan anak. dari itu kita telah dikirim untuk datangi kau orang. Lekas sekali jalannya pertempuran jadi be rubah. Kabamya Kauwsoe niat campur tahu urusan ini. setelah menjawab beberapa pertanyaan dengan ringkas lanta s bilang: Toanio. kalau tidak ada Loo-soehoe sendiri. dan kaget setelah membacanya. Biasanyajarang ia mampir pada Lioe Toanio. Tetamu macam apakah orang itu? ia tanya Siauw Sam. dkk Mefeka ada kawanan tidak tahu mampus! kataLioeToanio kemudian dengan sengit Kiam G im tidak ada di rumah tapi aku bersedia akan sambut mereka. Kemarin kita kedatangan tetamu-tetamu dari satu rombongan. baharu berumur dua puluh dua tahun. dia malah satu bocah ialah Ong Siauw Sam. boleh pada Toanio. Biasanya bocah ini pulang setiap te ngah bulan dengan menenteng sedikit oleh-oleh untuk ibunya.€Selagi mereka mandi keringat. dia menggendol satu pauwhok kecil serta pedang di pinggangnya. hanya dengan belakang madapi belakang. akan sambangi suatu sahabat. datanglah bala-bantuan y ang tidak disangka-sangka. terus menulis surat dan ia minta aku yan g sampaikan. ia turut pergi ke Hauw-gie di Shaosay. Selagi lewat di Djie-tjoe. Dan lantas. Siauw Sam kasih keter angan. Lo Toa Houw Ong Tjay Wat.

Dua puluh satu tahun lamanya Lioe Kiam Gim tinggal di Kho Kee€€persaudaraan Lo jug a berlatih terus. Dan Ketua Ban Seng Boen ini juga kenal Thay Kek Teng. sehingga musuh dapat kesempatan akan panggul pergi Kawannya yang terluka. atau Lima Har imau dari Keluarga Lo. juga lima pem impin mereka segera turut angkat kaki. Loo-kee Ngo Houw akan ingat baik-baik budi kebaikan ini! . Itu waktu Tian Peng telah da pat tahu. karena hal sudah terjadi. jago ini tak sesalkan puterinya lebih lama. Nona Lauw ikuti ayahnya sejak umur enam belas. untuk haturkan terima kasihnya yang hangat. Kemudian lagi. Tatkala itu Lioe Kiam Gim baharu habis berpisahan dengan soeteenya Teng Kiam B eng. ia merantau untuk pesiar. hingga tidaklah heran kalau ilmu goloknya liehay sekali. ia ketemu sama Lauw Tian Peng. Kiam Gim dan isterinya tinggal menetap di Kho Kee Po. kapan ia telah loncat menyambar sama goloknya. ialah suitan mulut. In Giok pun telah membarengi dengan tendangannya pada dada orang itu. ia candak satu. sudah binasa. Tian Peng lantas jodohkan puterinya pada pemuda ini. Karena perkenalan ini. berdua mereka menjadi s uami-isteri. Mulai dari kaburnya kawanan liauwlo. pernah mereka satrukante ntara negeri. mengganggu kaum saudagar pelancongan dan memeras rakyat. Nyata penolong itu murid kepala dari Thay Kek Teng ialah Lioe Kiam Gim. maka itu ia tidak sangka. adalah persaudaraan berandal yang mengacau di Soe-tjoan B arat dan sekitarnya. bahwa Lauw Tian Peng ada terhit ung angkatan terlebih tua. jiwanya tak tertolong dari luka hilang sebelah lengannya dan dadanya tertendang sepatu besi. korbannya In Giok. kepada rumahnya Itulah berbahaya! Di sebelah kekuatiran nya. sekarang ia kena didesak. gadisnya justeru berbuat demikian. sambil lari dengan mata melotot. bi sa lindungi keselamatan mereka dari gangguan musuh. di lain pihak. sebelah lengannya putus dan jatu h ke tanah! Lauw Tian Peng lihat puterinya kejar musuh. ia tel ah bantui jago ini dan justeru Nona Lauw In Giok masih merdeka. Lo Sam Houw. sedang salah satu musuh. berseru: Nona. karena Harimau Ketiga. Kiam Gim pun jadi tahu. tidak heran ia ada sangat mendongkol dan gusar. seumumya. nyonya ini sudah b isa dibikin terpatek di situ ia menjadi gusar! Jadi nyata dugaannya. Baharu sekarang n yonya mi berpikir untuk tidak ngotot melayani terus. di satu pihak jadi kuatirkan Bong Tiap dan rumahnya. Kemudian Kiam Gim dan In Giok dapat tahu. musuh menga rah dua tujuan kepada ia sendiri. iahendakmencegah. bahwa mereka sebenarnya bemaung dalam Keraton Sin-tek-kiong menjadi pahlawannya Kaisar Boan. supaya ayah ini atau mertua ini. musuh sudah kena dibacok. Tapi. bahwa Lo-kee Ngo Houw. yang lari paling belakang. siapa tahu.mereka tambah dengan seKejab. malah selagi tubuh orang sempoyongan henda k rubuh. hanya entah kenapa. mak a satu kali terlepas dari kurungan. s edang sepatunya berujung besi! Tian Peng sambar anaknya untuk ditarik mundur. Katanya Empat Harimau itu kabur ke Djiat-hoo di mana mereka umpetkan diri. musuh itu bingung dan menjerit. belakangan mereka pindah ke Utara. ha nya segera ia hampirkan penolongnya. Ini adala h atas kehendak Lauw Tian Peng. Ia kejar lima musu hnya. sebab dia adalah paman jauh dari Koan Ie Tjeng. hingga me reka diterima menakluk oleh negeri. Lauw Tian Peng. bukan kepalang gusarnya Lioe Toanio. dan pernah pamannya. tetapi Tian Peng t ak ketahui. tahu-tahu mereka bersara ng di gunung di Djie-tjoe ini menjadi berandal pula. ia umbar nafsu amarahnya. kau kejam sekali! Selama masih hidup. Untuk ini mereka berikan satu tanda rahas ia. ke arah rumahnya. Rupanya musuh tukar siasal setelah dapat kenyataan. hingga dengan he . Ah. belum pernah ia tampak kekalaha n. apa mau ia sudah terlambat. belum pernah sudi lukai orang secara hebat. gurunya. hingga selanjutnya. hingga sekarang Toa Houw jadi liehay begini. ia insyaf bahayanya akan be rtempur lebih lama pula. ia takut semua musuh nanti turun tangan Bagaimana la bisa melawan ka lau mereka meluruk semua? Sekonyong-konyong Lioe Toanio dengar tindakan kaki yang berlari-lari. Lo-kee Ngo Houw sudah berubah menjadi Lo-kee Soe Houw. Kenapa kau kej ar musuh dan kutungi juga sebelah tangannya? Kau tahu hebatnya kaum Kang-ouw dan bahwa musuh tak dapat ditanam bibit permusuhannya! Memang. kalau perlu. Bocah! Tian Pengsesalkan anaknya dia bukannya gusar pada musuh.

Ia bisa berbuat begini karena larinya yang pesat. hingga ia dapat candak musuhnya. kenapa kau orang juga arah rumahku? Ha-ha-ha! Lo Toa Houw menyambutnya dengan berkakakan. Dugaanmu tepat! Inilah maks udku. Maka di lain saat. saban-saban ia tertawa terbahak-bahak. ia berjongkok akan jumput tumbaknya. untuk tarik pulang. ia barengi berlompat tinggi akan lewati kepalanya T jay Wat. Ong Tjay Wat tidak sangka orang bisa loncati dia. Kalau ayam biang sangat sayangi anaknya. Kegesitannya sudah ternyata selama ia kelit tiga batang Kim-tjhie-piauw dari Lio e Bong Tiap. hingga ia rnesu* layani mereka ini. Dua pemegat dari Lioe Toanio ada berumur masing-masing dua puluh dan tiga pulu h tahun. orang-orang tak punya muka. akan terjang pula padanya. tetapi dalam keng-kong-soet. Ia tidak takut. dua musuh pegat ia dengan babat an golok mereka masing-masing. Dengan Peh tjoe tjoet tong atau Ular putih kelua r dan guha . tapi ia tidak sepandai Bong Tiap dengan piauwnya. Ayo! berseru Lo Toa Houw. Maka itu. hingga tinggal Ong Tjay Wat yang larinya pesat. ia sudah terkurung pula. . melainkan dia yang tahu sendiri. ia kalah daripad a Lo Toa Houw. ilmu entengi tubuh. Tumbaknya Lo Toa Houw jadi liehay sekali. tetapi hatinya. untuk men otok. Pegat dial Pegat dia! Toa Houw berseru dengan kaget kapan ia tampak musuh hendak kabur dengan tangan berketel-ketel darah. yang bisa menyusul. untuk bokong si nyonya.€Oleh karena mereka sudah terluka. Hanya. Ia keluarkan serangannya Pwee lak Tjap sie afau delapan kali delapan jadi cnam pul uh empat bacokan dan tikaman. ia mainkan tumbaknya dcngan sempuma akan menghalau se suatu serangan. tapi tidak urung ia kalah gesit. aku akan adu jiwakul demikian teriakannya. saban-saban senjata itu mencoba akan keprak terlepas goloknya si nyonya atau ujungnya mencari jalan darah. yang senantiasa kecampuran ilmu-ilmu tikaman Thay-kek-kiam. satu ibu? Baik. Hanya untuk loloskan dir i. uiilah tindakanku! Aku justeru hendak menghina anak daramu! Apa kau mau? H utang darah dua puluh tahun rnesu dilunaskan berikut bunga! Toanio bisa tertawa nyaring. Lo Toa Houw tidak takut. duri besinya itu tidak mendatangkan hasil. kau orang bikin rusak kaum Kang-ouw! Kau orang boleh satrukan aku. baharu kakinya injak tanah. Ia segera menyerang seperti kal ap dengan goloknya. dapat ia mendekati bahagian luar dar i rimba itu. Benar iaberhasil loncati Ong Tj ay Wat. Ong Tjay Wat mendesak tidak kurang serunya. ia mendesak terus. Maka ia lantas berlompat akan susul nyonya itu. Cuma dengan pelahan-lahan. Apabila berhasil. si nyonya lag i lagi kena dirongrong oleh Ong Tjay Wat yang licik. mereka tidak garang lagi seperti semuia. yang terpaksa musti mundur seraya tarik pulang tumbakn ya. malah ujung pedangnya sudah ancam bebok ongnya musuh. Ia anggap sial-dangkalan diloncati orang perempuan ia percaya benar akan tahayul . Dua-dua Toa Houw dan Ngo Houw sudah bebat luka-luka mereka. Toanio lihat orang mundur. selama itu. Ada sulit untuk Lioe Toanio menyingkir pulang. Orang Heng Ie Pay ini jadi dapat angin karena berkawan dengan toako dari Keluarga Lo. Ia baharu lew at tiga jurus. ia menang jauh. Toanio tidak terdesak sebagai tadi. tapi menghadapi istermya Lioe Kiam Gim. Sekarang Toa Houw majui tangan kirinya di muka. Dua orang yang memegat sedikit ketinggalan di belakang. Bagus! Nyonya Lioe Kiam Gim berseru kapan ia saksikan cara menyerang orang itu. sedang di seb elahnya.bat ia menyerang. hingga ia merasakan saktt dan kaget sampai ia bikin terlepa s tumbaknya itu. akan tetapi. yang mudaan lantas kel uarkan Thie-lian-tjte. mereka me sti main mundur apabila mereka tidak mau jadi korban golok. guna singkirkan kedua musuhnya. ia mencoba babat jeriji tanganorang yang mencekal pedang. Mereka mi adalah yang pernah tempur Ham Eng dan Bong Tiap di tengah mua ra Boegee mereka tidak rendah. apa pula manusia. sekalipun berkelahi. dua-dua macam serangan akan bikin nyonya itu tidak berda ya. dikepung berempat. inilah sulit. dia jadi sangat mendongko!. mereka ini merangs ek pula. Tjay Wat sudah sampai di belakangnya. Dalam boegee. Ia pun segera mcnegur Oh. jeriji mania dari tangan kanannya telah ken a terbabat Ikuturtg. Sekarang Lo Toa Houw pun kena ditinggal si nyonya.

scmbari putar tubuh dan goloknya di depan dada.Lioe Toanio dengar angin menyambar di belakangnya. segera ia terusi. yang membentak. dari itu. karena itu. yang sudah la ntas sampai di dekat orang yang mencoba rintangi Lioe Toanio itu. ia berdin diam saja. ja ngan kata dikalahkan. musuh pun menukar siasat. Tjay Wat jadi terluput dari bahaya. Musuh di depan itu. orang tua itu mulai dengan ran . Ia lantas mengerti. sebab orang toh di bahasakan djieko . maka itu.€Ia gunai Hon g hong tian tjie atau Burung hong pentang sayap . awas! Pegat itu perempuan busuk! Toanio gusar. bersama orang-orangnya. tiba-tiba ia gcscr tubuhnya seraya tangannya bergcrak. hanya ket ika golok mendatangi. mengelakkan sesuatu b acokan atau babatan. ia bikin golok lawannya jadi tidak berd aya. Ia terkesiap hatinya. ia terpaksa mundur. dengan berat tetapi sebat. dari seorang yang To a Houw. Tahan! Kau hendak lari kemana? sekonyong-konyong€€suara membentak di depannya Lioe T oanio. Cepat sekali. begitupun semua kawannya dia ini. Mundur! Mundur Mukanya Lo Toa Houw menjadi merah. Musuh itu benar-benar liehay. Dengan tenang. Sekarang tak dapat Lioe Toanio menahan sabar. ia tidak segesit ilmunya entengi tubuh atau l ari pesat. Sin-tek Lie-kiohg. mengawasi ke depan. tidak gentar dengan itu babatan. Selekasnyaberada di luar. ke arah tenggorokan. tanpa ay al lagi. ia lantas mengawasi musuh itu. Lauw In Giok tidak tabu musuh hendak berbuat apa. ia maju membabat tangan musuh. Lioe Toanio sudah lari sampai di iuar rimba. seiagi dia in i keluarkan keringat dingin saking kaget. untuk menabas kutung lengannya si nyonya gagah.Ia insyaf apa artinya itu. yang bersenjatakan se batang pedang panjang la tadinya menyangka pada Lo Djie Houw. akan lompat jauh. Di sana asap menggulung naik. ia merasa terhina oleh sikap musuh tidak dikenal itu. Lioe Toanio menjadi sibuk kapan ia dapat kenyataan musuh tak dapat didesak. Djieko. ia menangkis serangan. yang meminta kegesitan. Toa Houw telah berdiri di dampingnya. kenapa tidak segera turun tangan? menegur Lo Toa Houw. akan segera sampai di rumahnya. dengan mata itu ia diawasi . ia bukan lagi hadapi orang sebangsa Persaudaraan Lo itu. satu tanda ia ada mendongkol. teriaki: Djieko. tah u-tahu pedangnya dari atas membacok ke bawah. waktu Lo Toa Houw dekati dia. Oag Tjay Wat lihat serang an musuh. Pedangnya. O rang tua itu hunjuk sikap jumawa. Itu waktu Lauw In Giok sudah bisa lihat tegas orang ini. dari belakang. ia menikam balik. k enapa mesa pakai banyak orang? demikian suaranya. tetapi dengan sungguh-sungguh. meskipun belum besar. Lioe Toanio tidak sangka musuh ada demikian liehay. untuk sedetik. Justcru itu. ia lekas tarik pulang golo knya. tetapi scpcrt i orang di bawah pengaruh. malah dengan tidak mengucap suatu apa. tidak tahunya. Dengan caranya ini. tan pa buka suara lagi. matan ya menjadi merah. Ia masih menduga-du ga apa maksudnyajeritan musuh barusan. dengan begitu. Ia telah memburu dan mencandak lawan. orang ini ada seorang tua yang tubuhnya jangkung dan kurus sedang sepasang matanya ada bersorot tajam. dari mana ia bi sa memandang ke rumahnya. Berbareng dengan satu seruan. yang katak. ia segera maju menyerang dengan golok Toan-boen-toonya. guna lampiaskan kesengitannya. tidak urung kedua senjata telah beradu keras. Melawan mi perempuan busuk. terutama karena dia sudah mulai lelah. Orang tua ini adalah orang yang sarankan akan pancing keluar pada Lioe Toanio sambil berbarengdi lain pihak satroni orang punya rumah. Ia menduga pada serangan mu suh. dia ada lah pahlawan istimewa dari Keraton Kerajaan Tjeng.Kalau Lo Toa Houw ada ja di pahlawan keraton peristirahatan kaisar di Sin-tek. Suara itu ada suara dalam. Dengan tiha-tiba ia loncat nyamping€€kakinya menahan. ia hendak menangkis. dia suruh jago s he Lo itu mundur. akan ba smi musuh. Eh. i a berlaku aval. sampai si nyonya limbung! Ba iknya ia cerdik. Rata! Maju! Maju! demikian tiba-tiba Lo Toa Houw berseru-seru seraya tumbaknya d ipakai menangkis goloknya si nyonya. sampai setumbak lebih. api telah berkobar. sebagai jago betina dari Ban Sen g Boen. seiagi ia berlari pulang. Ini ada suatu gerakan yang liehay . lalu sambil putar sedikit tubuh. ia kaget bukan main. hanya sayang. Ingin ia bisa terbang. Adal ah di sini. daiam h al mainkan senjata ia kalah eesit.

untuk tengok rumahnya. pcdangnya yang panjang dipakai merapati golok mu suh. ia segera balas menyerang dengen beberapa biji senjata rahasiany a Tok-tjie-leeyang beracun. Lauw In Giok telah tcrusi loncat pu la. ia rubuh terguling! Oh. sadari tadi ia memang nonton saja. pun bisa mengetok jalan dengan t iam-h iat. tiba-tiba satu bayangan loncat meles at dari samping.gsekannya. enteng dan cepat sekali. Dan sesuatu tusu kan senantiasa mengarah bahagian anggota-anggota yang berbahaya! Sebenamya. yang heran berbareng gi rang ketika ia telah lihat rupanya bayangan itu. hingga akhirnya. yang bersinar laksana perak. dengan sendirinya. Law Boe Wie hunus pedang panjangnya. musuh ini mengguna i siasat yang bermula ia kasih dirinya didesak dan baharu sekarang ia lakukan se rangan membalas Dalam ancaman lawan itu. Seranganny a itu adalah yang dibilang hebat bagaikan turunnya hujan besar. ia dapat ketika untuk egos tubuh. dengan sabar ia mundur. ke kiri dan kanan. kiranya kau! demikian teriakannya Lioe Toanio. terayun. tangannya menyambar kepala orang. yang menjadi tuan penolongnya. kecuali menikam. ia menahan napas. matanya bersinar. ia masih dapat hindarkan diri dari ba haya maut. ia sekarang dibikin repot dengan rangsekan musuh. beberapa ekor anak kelinci ini serahkanlah kepada muridmu! Silakan Soen . Ia tidak kena tertikam tetapi ia telah terbentur. Sebab ia tela b berlaku nekat. . tetapi tanpa ketahuan . hanya yang heb at bagi Lauw In Giok adalah dia sudah letih. hingga ia lupa bahwa ia seharusnya lekas pulang. Ketika tadi ia habis menyerang. walaupun ia sudah lelah. tanpa merasa lagi. ia tak dapat berkelit lagi. akan habislah lelakon hidupnya jago perempuan itu. Sudah terang. Selagi terdesak. Tapi ia mendongkol karena serangan yang hebat itu. maka sekarang. dengan tipu. melihat ada ketikanya. Dalam saat berbahaya bagi Lauw In Giok itu. lalu dengan pedangnya itu. sebab ia ini adalah orang yang sudah meninggalkan rumahnya hampir sepuluh tahun lamanya. tangannya yang menceka l golok. silat Soen soei twie tjouw atau Menolak pcrahu deng an ikuti aliran air . Orang yang tolong dia adalah orang yang dia tidak pernah sangka-sangka. ia tetap tenang. Sang lawan lagi mainkan tipu tikaman Loo souw hie kirn atau Orang tua mcncntcng k irn kctika si Nyonya Lioe menyerang secara dcmikian mendadak dan hebat. Ia menjadi berdiri tercengang. Puas sekali hatinya Lo Toa Houw dengan hasilnya itu. Lioe Toanio berlaku nekat. Bayangan itu melesat bagaikan burung. melihat datangnya serangan gela p. untuk ulangi serangannya selagi si nyonya sudah tidak berdaya j itu. dari itu ia segera maju p ula. Satu k ali saja ia dapat menikam. ia gelagapan. kepandaian antara dua musuh ini tidak beda seberapa. Lo Toa Houw sementara itu jadi berada dekat dengan nyonya ini. akan tetapi dia pun bisa l ompat mundur dengan tidak kurang gesitnya. pcdangnya itu ia serodoti maju. yang kabarnya sudah pergi ke Liau w-tong dan kemudian tidak ada kabar ceritanya lagi ialah murid kepala dari Lioe Kiam Gim murid yang diterima di Poo-teng pada lebih daripada dua puluh tahun yang lalu. ia mencelat€€mundur dua€€tindak. ia lantas merasai€€tubuhnya j adi€€sedikit gemetaran dan beku . Rupanya bayangan itu datang dari tegalan. hingga ia luput dari bahaya. dengan ti ba-tiba ia gunai serangan Koay niauw hoa in atau Burung ajaib membalik mega . pedangnya mainkan ilmu Tat Mo Kiam-hoat dari Siong Yang Pay. totokan j alan darah. selagi ia lewati si nyonya. Lo Toa Houw tertegun. ia pertahankan ambekannya. Ia puta r goloknya dan membabat. sesudah gagal dengan desakannya. hatinya terkesiap. dari itu. ia jadi telah pisahkan diri enam-tujuh tumbak dari musuh itu. maka sekarang. hanya sekarang ia pakai tipu pukulan toya Houw-bwee-koen atau Ekor Harimau . Anak. Bukan kepalang kagetnya Lioe Toanio.€Tipu puk ulan ini. mak a untuk tolong diri. dengan sekony ong-konyong ia loncat pada nyonya itu sambil teruskan menyerang dengan tumbaknya . untuk ujungnya yang tajam me nikam tenggorokan lawan! Lioe Toanio insyaf pada bahaya. bcrbareng dengan mana. tahu-tahu ia su dah sampai pada si orang she Lo. ia menuding pada musuhnya. Tidaklah aneh jikalau Nyonya Lioe Kiam Gim menjadi bagaikan dipagut ular itu. Yaitu Law Boe Wie! Dengan terbitkan satu suara nyaring. golok cuma lewat di atas pundaknya. akan elakkan sesuatu sen jata rahasia itu. hingga segeraiah nienyusui mclesatnya golok itu. Soenio. ia menyambit musuh dengan golok! Musuh tua itu kelihatan terkejut. scsudah mana. cepa t sekali.

pula melihat gerak-gerakan tanga n orang itu. batok kepalanya pecah remuk. Hingga sekarang nyon ya ini jadi dapatkan ganti dari golokknya. Lo Ngo Houw sudah berlompat k epada kandanya Toa Houw. ia lompat maju dengan serangann ya. ia segera hunjuk kepesatan tubuhnya dan kegesitan main pedangnya. kedatangannya orang Ssing ini telah membuat musuh jadi tercenga ng. Maka itu.tidak kenal kau? Jangan harap aku nanti angkat kaki siang-siang! Malah kau. Ia belum pernah menempur Kiam Gim sendiri. tetapi selagi sang murid dan soenionya bicara. ia mesti layani ini bayangan yang tangguh. ia malah lantas menuding. dari itu. Kemudian ia sontek tumbaknya Lo Toa Houw dengan kakinya. sebelum si orang tua sempat datang padanya. hingga kedua senjata beradu dengan hebat. darahnya melulahan! Sakit rasa hatinya Ngo Houw. Ia insyaf bahwa orang ini pandai silat dan berenang. buktinya ia saksikan barusan saja nasibnya Toa Houw dan Ngo Houw. Sementara itu. aku tidak akan izinkan! Melihat romannya atau usia. . Ka u bisa mainkan Tat Mo Kiam-hoat! Malah kau pun pandai menggunai beberapa jurus i lmu pedang Heng Ie Pay asal curian! Hm! Kau sangka aku .io pulang lebih dahulu! katanya pada isteri gurunya yang berbareng pun menjadi gu runya. sedang tubuhnya pun sud ah tidak sesemutan lagi. Tapi ia tidak jadi jerih. maka perlu apa kau banyak tingkah di sini? Baik kau angka t kaki siang-siang! Kita datang untuk menuntut balas. hingga mau a tau tidak. kau adalah muridnya Lioe Kiam Gim. dengan keras sekali. Ia lompat ke kiri dan ke kanan. bagai mana Lioe Kiam Gim mcmpunyai murid liehay begini. tapi ia segera geraki goloknya. Nyonya guru itu lantas putar tubuhnya. kau tidak punya urusan di sini!€Pergi ambil jalanmu yang lurus. Pertarungan sudah lantas ambil tempat.€ Sampai di situ. apabila ia sudah tengok kanda itu. apabila kau hendak berlalu. kita tidak akan ganggu kau! Boe Wie tidak gubris kata-katanya orang itu. yang tadi ia pakai menyambit musuhnya . ia mengawasi dengan tajam. ia pun sedang terluka. bukan main kagum dan girangnya akan muridnya itu. Berhubung dengan itu. ia hendak coba ilmu pedangnya itu akan layani si kepala bagaikan kepala macan tutul ini. yang merintangi pihak mereka selama pertempuran di muka muara. si orang tua mundur duatindak. Jangan kuatir. majulah si orang tua. hingga tumbak it u mencelat pada sang soenio. Law Boe Wi e tangkis itu serangan. Hanya ia mesti pulang dengan bcrlari-lari lekas. berkata ia. asap suda h mulai mengepul tebal dan api lagi mulai bcrkobar . Di antara saudara-saudaranya. siapa orang ini. hanya pernah layani Teng Kiam Beng. Muridku. hingga menerbitkan suara nyaring sekali. ia kaget hingga ia k eluarkan jeritan. ia rasai telapakan tanga nnyasakit. malah dengan satu tikamannya. Ia pun telah menduga-duga. Di lain pihak. Tapi Boe Kek Kiam-h oatnya belum pernah ketemu tandingannya. Mendengar suaramu. Sekalipun soeni omu bukan tandinganku. akan tetapi Law Boe Wie mendahului menangkis goloknya. ia tcrus berlalu dengan had lcga seka l i. karena Lo Soe Houw pemah omong t entang seorang dengan roman sebagai dia ini. lelatu api sampai muncrat meleti k. cara bagaimana ia hendak gampang -gampang kasih lolos orang ini? Orang tua itu tidak hendak banyafc omong pula. maka dengan bawa tumbaknya. soetee dari Kiam Gim. muridnya Lioe Kauwsoe ini segera menduga pada orang yang dulu gurun ya cari tetapi tak dapat diketemukan. Baharu sekarang Lioe Toanio dapat pulang ketabahannya. ia niat rintangi Lioe Toanio. Soenio. dan sekar ang. baharu du a gebrak. Ngo Houw ada yang terlemah.€Ia heran. lawan yang baharu itu berdiri tegak dihadapannya. Toa Houw rebah sebagai mayat. kau hati-hati! ia segera pesan. ia dapati bayangan ini tak di bawahnyaTeng Kiam Beng itu. ia pingsan! Lioe Toanio masih sempat saksikan itu p ertempuran yang hebat tetapi sekejaban saja. dengan mcngejek. dan duduknya hal. karena ia lihat. sudah begitu. Orang tua itu mengerti musuh ada liehay dan tenaganya bcsar. sekctika juga. si orang tua yang iiehay. sahut sang murid sambil tertawa. Eh. siapa sambut itu dengan gapah. kau kiranya pandai menimpuk dengan Tok-tjie-lee! katanya. untuk pergi. pedangnya Boe Wie sudah sampok tcrpcntal goloknya dan kakinya bayangan i ni sudah menyapu patah berisnya hingga ia rubuh sambil keluarkan jeritan hebat d an mcngenkan.

hanya guna ulur kedua kaki panjangnya. pedangny a menikam. Kembali iewat beberapa jurus. Itu adalah gerakan Liong tjoa tjie tjauw atau Naga dan ular lari berbare ng . Begitu lekas kedua senjata kebentur satu dengan lain. sampai itu waktu. akan cari jalan darah untuk ditotok. walaupun ia belum terdesak. lekas ia ben tanda kepada Ong Tjay Wat supaya kawan itu membantunya. ia jerih bukan main. jtdatnya basah paling dulu. Ujung pedang sudah lantas menghampirkan batok kepala musuh. oleh kare na itu. malah mereka ini sengaja berpura-pura tidak lihat tandanya si orang tua. dengan sangat terpaksa putar tubuh. Sekarang ia tidak lagi jumawa. dua jari tangan kirinya disodorkan bagaikan kilat b erkelebat. ya ng ia segera jambak dengan tangan kirinya scsudah mana. dalam tempo enam jam baharu ia bisa sad ar sendiri. menyusul mana pedang panjang d ari lawan jadi terlepas dari cekalan dan terpental. yang semangatnya seperti terbang karena menyaksikan cabang atasnya itu mat . tubuhnya lantas sempoyongan. Boe Wie gunai beberapa macam ilmu puk ulan yang luarbiasa. ia geraki pedangnya dengan terlebih sebat dan keras. tangannya yang kirij eriji tengah dan jeriji manisnya. Tapi ia tidak berhenti sampa i di situ. hanya ia berkelahi dengan lebih b anyak membela diri. hingga te rdcngar suara yang nyaring. sedang Ong Tjay Wat. Di pihak orang tua ini. begitu lekas mereka lihat jagonya itu memutar tubuh. Law Boe Wie segera putar ugel-ugclan tangannya sambil menarik ke samping. ia lebih banyak pusatkan pcrhatiannya kepada si orang tua. Boe Wie masih belum mau berhenti. tidak boleh main ker oyok. gerakannya bagaikan kilat berkelebat Sama sekali ia t idak kasih ketika akan pedangnya kebentrok pedang musuh itu.ia menikam atau menyabet. ia barengi menyerang. Law Boe Wie lihat orang hendak tinggalkan. selagi orang putar tubuh untuk menyingkir. ia menangkis. angkat kaki paling selamat. sampai di sini. Berselang lag i sekian lama. Ia pun merangsek. sudah lantas ambil lang kah seribu. Di sebelah itu. hingga ia jadi min p dengan sat u mayat. nyalinya telah menjadi ciut. sekarang ia saksikan liehaynya orang tidak dikenal itu. begitu lekas orang tua itu keok. kakinya berlompat. ia tidak mau mengerti. dua kawannya yang memasang mata . Pertempuran telah berjalan sekian lama. Si orang tua lihat ancaman bahaya itu. karena ia sudah kena ditotok jalan darahnya Hoen-hian-hiat . Ong Tjay Wat telah rasai desakan goloknya Lioe Toanio. keringatnya sudah mulai mengalir. dua jari musuh sudah mengenai sampi ng iganya. mereka berdiri diam saja di kejauhan.€Mereka pun pikir. si orang tua sudah mulai bernapas sen gal-sengal. ia masih belum cukup beristirahat. Si orang tua terkejut karena pedangnya terlepas dan terlempar. ia sama sekali tak dapat desak Law Boe Wie. asal si orang tua kal ah. tidak perduli si orang tua hunjuk kdie hayannya. maka itu. sebaliknya. Melainkan yang satu menyiapkan beberapa potong senjata ra hasia Thie-Kan-tjie. Sebentar saja Boe Wie telah mengcrti bahwa Tjay Wat jerih dan licik. tetapi dasarnya tetap ada Thaykek-koen (yang pun disebut Bian-koen lemas tetapi ulet dan keras). akan susul tubuh musuh itu. ia angkat tubuh orang it u! Orang tua jangkung kurus itu tetap tidak bcrsuara. Dua jarinya ini malah terlebih liehay daripada pedan gnya yang tajam itu. berkclahi lebih jauh tidak menguntungkan. yang berbedaan sadari lain. apabila ia tak segera ditolong. tak sampai ia menjcrit. siapa telah perlihatkan ke pandaian seperti mengikuti kebisaan orang. I a insyaf. untuk dipakai membarengi menyerang andai kata orang tua itu peroleh kemenangan! Law Boe Wie tidak gentar melihat Ong Tjay Wat datang mengepungnya. dan ia pun lepaska n janjinya tadi bahwa orang mesti bertempur satu sama satu. Ia men gerti bahwa ia terancam bahaya. selagi ia belum sadar apa yang bakal tcrjadi terlebih jauh. Ia anggap. mereka akan kabur. si orang tua mesti ambil putusan bukan untuk rubuhkan musuh atau nekat. ia maju pula. maka tak dapat dicegah pula yang kedua senjata jadi bcradu. tetapi si orang tua suda h berikan tanda. iapun tidak berdaya. babkan bakal mencelakai diri nya. ia akan men dahului angkat langkah panjang! Demikianlah pikirannya Ong Tjay Wat Apalagi kedu a kawannya. Ia sudah pikir. senantiasa turut main juea. dengan terpaksa ia maju juga.

Sementara itu. Barang-barang upeti yang dilindungi Teng Kiam Beng bukannya dibegal oleh kawan an Bong Eng Tjin.dan kedua murid. hingga orang she Teng itu kena terjebak. Dia adalah Bong Eng Tjin. Ham Eng juga bersemangat. karena ia tahu. medan pertempuran itu jadi sunyi-senyap. Bong Tiap sebaliknya ada bergembira. Tjay Wat itu bisa lari keras. ia pan dang tak mata juga murid-muridnya. ia bersemangat. Biar Hie Hong ada sanak dekat. sedang kawannya yang bersenjatakan Poan -koan-pit. dikasih berdiri. ia pikiri sang soemoay. tjiang-boen-djin atau ahli waris turunan ketiga dari Siong Yang Pay. secara or-ang-orang terhormat . untuk ba ntu saudaranya. Bagaimana bila ia gagal? YoTjin Kong sibuk sendirinya. Seperti sudah dijelaskan di sebelah atas. Bong Eng Tjin sudah atur rencana penyc rangannya secara begini: la pecah rombongannya menjadi dua. Tugas mereka adalah mencegah Lioe Kiam Gim datang ke Utara.mereka mempunyai masing-masing pikirannya sendiri. iapun bertanggung jawab. ialah mereka mesti siap akan . dcngan caranya yang licik tapi hebat: Jikalau di dalam rimba yanghoe sudah terjadi suatu pertarungan yang dahsyat. Benarlah dugaannya. Law Boe Wie lihat orang lad. atau mengganggu. dengan itu jalan ia bakal sia-siakan tempo. langit pun guram. ia hanya merasa tegang se ndiri kapan ia ingat. sebab dia masih bisa lari terus ke dalam tempat lebat. yang berdiam di rumah Lioe Kiam Gim ada sang put eri sendiri. lalu tangan kanannya merogoh ke dalam sa kunya si orang tua. maka itu. Kebisaannya beberapa jurus ilmu pedang Heng Ie Pay ad a hasil curiam. dari itu ia sendiri pimpin Qng Tjay Wat. Kiam Beng jadi bentrok sama Tjiong Hay Peng. ia mesti tanggung ja wab atas keselamatan keluarga bibinya itu. lantas ia turunk an tubuhnya musuh itu. Sampai di sini. ia kirim surat u ndangan akan menantang berkelahi satu dengan satu. soebonya sudah berhasil atau belum dalam menolong rumahnya itu. Toa-soeheng mereka tidak ada. dan kalau pertarungan di dalam rimba selcsai dengan cepat. Tapi rencananya ini justeru menolong Yo Tjin Kong. ia sendiri ada wakil murid kepala. ketika Teng Kiam Beng kena dipancing datang ke gedung Soh Sian Ie. bersama soemoaynya. tetapi kawanan ini punya re ncana lain. ada Ouw It Gok. ya ng kedua adalah yang satroni rumahnya Lioe Kiam Gim. I a lihat cahaya api di arah rumah gurunya. Bong Tiap. Lebih dahulu daripada itu. Malam itu. Bisakah i a berlari-lari dengan bawa-bawa musuh itu? Ia bersangsi sesaat. hin gga karenanya. ia kua tir soemoay ini nanti terluka atau kena diculik . hanya di sebelah itu. agar jago she Lioe ini tidak mcrusak maksud mereka memecah-belah kaum Rimba Persilatan. Tapi ia masih cekali si orang tua. akan tetapi ia tidak dapat berdiam lama di situ. s ukar untuk ia dapat mcncandak dalam sedetik. siapa rupanya te rluka tidak hebat. adalah di rumah i tu masih bcrlaku sampai sekian lama lagi. bersama sang keponakan. p enjahat cabul.€€Hie Hong pun bukannya murid Kaum Thay Kek. yang ia sesapkan ke dalam sakunya s endiri. sed ang angin adalah angin dingin yang halus sambarannya. itu ada tanda bahaya untuknya. Maka ia rogoh sakunya dan keluarkan dua potong pisau belati kecil tidak ada lima dim panjangnya yang ia lekas pakai menimpuk. Kecuali Lioe Toanio. masih belum lolos dari mara bahaya . yang memakai topeng. Law Boe Wie bersenyum puas. Si pemancing menyamar sebagai dua tjay-hoa-tjat. Lauw Hie Hong. kemudian samar-samar ia dengar jeritannya musuh itu. Ia pun menduga-duga. Ketikaitu. Ia percaya. Rombongan yang pertama adalah yang melakukan pertandmgan di rimba yanglioe. dan Lo Djie Houw serta Lo Soe Houw pimpin beberapa kawan pula. dia ada pahlawan d ari Raja Boan. ia tidak hendak mengejar. sa ng soebo. Sesudah ini segera ia lari ke arah rumah gurunya. iapun berkuatir. d i rumah Keluarga Lioe sendiri sudah lerjadi pertempuran yang tidak kurang hebatn ya. bahwa ini ada pertempurannya yang pertama kali. siapakah si orang yang liehay itu? Dia adalah pemegang peranan pada kejadian dua puluh tahun yang lampau. melainkan pcrbuatannya orang tain. ia tidak dapat bebaskan dir i. Hie Hong diminta bantuannya oleh bibinya. seperti diketahui. Lo T oa Houw dan Lo Ngo Houw serta dua kawan lagi. Demikian mereka Sudan datang mengacau. pun angkat kaki tanpa ayal-ayalan lagi.i kutunya. sampai ia pun berpis ah dari soehengnya. ia tahu. Y oTjin Kong danTjoh Ham Eng. Ma ka ia perlu membantu terlebih jauh.€Ia ambil entah barang apa. dia sendiri sebenarnya ada murid yang murtad dari Thio Tjeng Kie . Keluarga Lioe. Cuma satu perasaan ada pada empat anak muda ini.

Mereka mesti menanti lama juga. karenaia segerad iserbu oleh duakawannya Soe Houw. kau baik menjaga di d alam rumah saja. tetapi si Hari mau Keempat bisa pakai itu di dalam air dan di darat. Tak puas ia atas datangnya sahabat ini. si orang she Yo yang naik ke atas . Untuk menjaga genteng. Maka itu. sedang yang tiga lagi. Bong Tiap hendak tikam tenggorokan orang. dari it u. tetapi sekarang. Sedangkan Tjin Kong sibuk. turut loncat naik. Dari itu. ia juga tidak kenai gegaman musuh itu. kawan siapa ada lima. karena mana. Tandingan dari Bong Tiap ada seorang dengan tubuh besar dan tinggi melebihi si nona. Tapi datangnya sahabat ini. Tjin Kongtidak bilangsuatuapa. ia kata: Oh. Soe Houw sudah lantas menerjan g dengan sepasang tempulingnya. Ngo-bie Hoen-tjoei-tjie. tapi akhirnya. ketika Y o Tjin Kong ketahui datangnya. la segera mendesak. ia hanya ingin menunjukkan il mu silatnya Kaum Ban Seng Boen. di atas genteng dan di dalam rumah. Tjin Kong kerutkan alis. Justeru itu waktu. Sulit untuk Tjin Kong lawa n musuh she Lo itu. Tjin Kong mesti lekas turun. mirip dengan sha-tjee. Sesudah bebcrapa jurus. atau Mengangkat api untuk menyuluhi langit . Yang muncul paling pertama ada Lo Soe Houw. sedikit saja suara berkelisik menyebabkan mereka bersiap. empat anak muda itu lantas mulai dengan penjagaan mereka. Ketika me reka sampai di bawah. Mereka pasang mata dan kuping. yang mendahului serang i a. karena ia kemukakan alasan: Urusan Kaum Thay Kek mesti murid-murid Thay Kek Pay sendiri yang menanggung jawabnya. tetapi ia tidak puas. ia sudah mesti pandai betul. tidak perduli ia sudah wariskan enam sampai tujuh bagian kep andaian gurunya. Thay Kek Pay dan Ban Seng Boen ada seperti se golongan saja Atas datangnya bala bantuan itu. Musuh datang! Tjin Kong segera beri tanda. karena di sebelah kurang pengalaman pertempuran. setelah beberapa gebrakan. musuh bergerak. kita diam. yang sudah siap sedia di saat mendengar pertandaan dari Yo Tjin Kong. Harimau Keempat dari Persaudaraan Lo. Sembari berkelahi. tapi bayangan ini segera perdengarkan suaranya: Saudara Yo. ia duga. dalam hatinya. Tidak demikian dengan Nona Lio e ini. Hie Hong akhirnya mengalah. kepandaian mereka tidak lemah. satu bayangan lain mencelat naik. Ilmu silat pedang dari Thay Kek Pay berpokok dengan ketenangan. Saudara Lauw. atau lebih teg as: Musuh diam. ia mesti lawan musuh itu. Nyata ia tak kena didesak m usuh yang dari tubuhnya bukan tandingannya. Menurut rencana. Ia datang dari bclakang. la tidak senang tadi Tjin Kong menyebut-nyebut g olongan. terutama Soe Houw sendiri. Hie Hong datang tentu disebabkan itu dugaan. akhir-akhirnya musuh telah data ng! Mereka itu muncul hampir bareng temponya dengan dikepungnya Lioe Toanio di d alam rimba. yang sesuatunya bercagak figa. la belum mengatasi kesempurnaan. jangan takut! Siauwtee nanti bantu kau ! Itulah Lauw Hie Hong dengan goloknya Toan-boen-too. Hi e Hong sendiri. kau bicara tentang kaum! Apakah kau sangka aku Kaum Ban Seng Boen t idak sanggup menempuh badai dan gelombang? Seberangkatnya Lioe Toanio. akan bersatu dengan . lagi beberapa orang. mereka lantas diserang oleh Lioe Bong Tiap dan Tjoh Ham En g. dari itu. ia lantas saja pikir untuk lekas rubuhkan musuhnya itu. mereka lalu berdamai akan at ur penjagaan. dengan suitan dan teriakannya. t erus loncat turun ke bawah genteng. sekarang ia bergerak terlebih dahulu. Biasanya senjata Ini dipakai di dalam air. ia tidak sempat buka mulutnya lebih jauh. Dari tiga musuh yang loncat turun ini. Kalau orang hendak mendahului bergerak. nona ini jadi gembira. terus saja ia loncat naik ke atas genteng. yang satu ada muridnya Bong Eng Tjin. Di luar sangkaan . Dengan Kie hoh liauw thian . semua ujungnya sangat tajam. Ia duga Hie Hong datang tentu disebabkan orang she Lauw ini sangka ia jeri h karena tadi ia berteriak dengan pertandaannya. ia melainkan bisa gunai kepandaiannya mainkan pedang untuk lebih banyak bela diri. Tjin Ko ng dan Hie Hong saling berebut. setela h mana. ma ka ia dengan sendirmya hunjuk€€kelemahan terhadap musuh. sang lawan lagi siapkan Teng y . sedang Soe Houw merintanginya. kita mendahuluinya . sebaliknya tidak dapat membantuorangshe Yo itu. sedang ia sendiri anggap. soemoaynya sekalian. ia tidak bisa jalankan rencana itu.nantikan serangan badai dan hujan lebat . ia sudah beradadi belakangnya pemuda ini. y ang dua ada murid-muridnya Lo Toa Houw. Senjata Soe Houw.

yang ia siapkan dengan cepat. Dengan Tjay hong sie ek . kepandaiannya Bong Tiap sudah boleh juga. ujung kakin ya segera mengenai dengkulnya. ia kaget sampai berseru. aka n tetapi musuh ini bukan orang sembarangan. la bersenjatakan panjang. Lauw Hie Hong ada keluaran Ban Seng Bocn. kaki kiri musuh sudah icrangkat. ia . hingga karenanya Tjin Kong jadi terlep as dari kepungan. Hie Hong loncat pada Tjin Kong. Di belakangn ya hari mau ini ada konco-konconya. ia sampok jatuh dua batang pi auw. sambil m enerbitkan suara juga. Musuh itu benar-benar liehay. maka itu. o rangnya nibuh. ia menangdi atas angin. ketika melihat Bong Tiap rubuh. Tidak ada ketika atau jalan lagi. ia tidak kelit. menampak musuh rubuh. Lawan itu tidak berhenti sampai di situ saja. menyerang dengan berbareng: yang satu dengan ruyung lemasnya. musuh itu loncat mundur pula. kuda-kudanya digempur. orang she Lauw itu bisa des ak mereka. mereka datang dari kiri dan kanan. ketika ia tampak tangan dan kaki musuh bcrgerak. piauw yang ketigajusteru mengenai pahanya. Selagi ia mundur. sesudah mana. selagi ia mesti lay an i dua musuh. ia m clainkan sempoyongan saja. dari itu. Tjoh Ham Eng sibuk bukan main. Tapi kedua lawannya mencegahnya. Serangan piauw dari jarak dekat. maka ia telah bersiap untuk menyambut tikaman. Ham Eng mesti bela diri. Ketika ujung pedang mendatangi. keduanya menghalangi. ia hendak bikin goloknya Hie Hong terbetot tcrlepas. terpaksa ia mun dur dengan gugup. bagaimana nanti iabertemu sama bibinya? Maka itu. mereka ada sebawahan Soe Houw. senjata rahasia itu datang di tiga jurusan. Sambil keluarkan seruan kaget. selagi ia berdiri tcgar. Hie Hong gunai goloknya akan serang musuh ya ng bersenjatakan Djoan-pian. ia melibat. untuk serang musuhnya d ia ini. Akan tetapi Tjin Kong omong dari hal yang benar. ia sengaja antap goloknya kena dilibat. Sebab Nona Lioe itu. hampir-hampir pedangnya kena dilibat dan disampok terlepas oleh ruyung musuh. semuanya memburuh ke dalam rumah. yang saling menyusul. musuh pendek. ia menarik. ia menangkis dengan cepat tetapi. niatnya untuk tolongi adik sepergur uannya. kau tidak kenal budi! pikir Hie Hong. kaki kirinya dikesampingkan. ia lalu gunai akal. Saudara Lauw. dengan berkeredepan. walaupun dia sudah jatuh. Dua kawannya di bawah adalah or ang-orang dengan usia terlalu muda. untuk Bong Tiap menangk i s. Soe Houw lompat mundur. yang tidak puas akan sikap orang itu. De mikian. hanya ia rintangi itu dengan ruyungnya yang lem as. ia menangkis ke kiri dan kanan. Musuh tidak sangka gerakan macam ini dari lawannya. turun! Tjin Kong lalu serukan kawannya. ia lalu mcnd ahului membctot dengan keras. Yang pertama ada Hie Hong. karena ia terluka. ia mundur satu tindak. tetapi belum sampai ia menyeran g. atas mana. de ngan tidak bilang suatu apa. ia tung gu musuh betot ia. ia punyakan pelajaran Iwee-kang dan gwakang dengan berbareng. Dengan sebat. Ia telah lihat sikapnya musuh. tidak sampai ia rubuh. kedua musuh yang rintangi Hie Hong bukannya orang-ora ng liehay. telah menyambarnya. Dari Tat Mo ICiam-hoat dari Siong Yang Pay. Tjin Kong. nona itu kena terdup ak terpental sampai lima-enam tindak dan rubuh dengan terbanting keras. ia pergi loncat turun. berbareng dengan itu. Lo Soe Houw. dari atas genteng ada ber lompat turun beberapa bayangan. hingga tenaganya besar sekali. atau Jarum pedoman . atau Burung ho ng mementang sayap . Begitu lekas sudah datang defeat. ia berlompat mundur. untuk susuli penyerangannya terlebih jauh. tetapi karena ia ada tangguh. beberapa Kim-tjhie-piauw. dan yang ketiga. i a kuatirkan soemoaynya. Atas ini. Dalam saat berbahaya itu dari Bong Tiap dan Ham Eng. Paling perlu adalah melindungi soemoay! Kenapa kau tinggalkan dia? Ah. Djoan-pian. ia lompat maju. yang lain dengan toya b esinya. hanya apa celaka. ketika golok Toan-boe n-too menyambar. Di atas genteng barusan. turun. selagi ia ber lompat. tidak ampun lagi. terutama gwakang. masih dapat kesempatan menimpuk dengan senj ata rahasianya itu. sedang Bong Tiap ada adik misannya piauw-moa y kalau adik itu bercelaka. berbareng dengan mana. Selama itu.ang tjiam . kuda-kudanya tangguh. hingga ia perdengarkan seruan nya babna kaget dan sakit. yang kedua. tangan kanannya ialah pedangnya -menyambar ke kuping kanan orang itu.

Dengan ini jalan. selagi ia repot kclabakan. Sedang yang menambah kagetnya adalah gega man di tangan Nyonya Lioe itu -bukannya Toan-boen-too hanya sebatang tumbak. akan menyusul. akan tetapi keadaan sudah sampai di puncaknya kehebatan. akan tetapi mereka tidak sanggup berbuat banyak. Mereka mundur ke tembok. Hie Hong persatukandiri deng an Ham Eng dan Bong Tiap. di bawah kepungan. buat serbu s i nyonya rumah. Kau punya toako? ia kata. di sana mereka nyalakan api . Maka bersama-sama Tjin Kong. kenapa kau sudah panas terlebih dahulu? ia mcmb aliki. kandanya! Tapi ia menjadi sangat gusar. Aduh!* musu h itu menjerit.€ Janji adalah sa tu pertempuran secara laki-laki. Oh. asap lantas men gebul. I a ada sangat sengit. dari itu Hie Hon g bisa gunai ketikanya akan hajar pundak orang dengan belakang golok. akan tetapi Tjin Kong desak ia. apapula kapan ia lihat berkelebatnya satu bayangan. air mata meleleh ke luar. atas mana Lo Djie Houw loncat turun dari atas genteng. untuk pertahankan diri di sit u. nanti ada yang layani kau satu sama satu! Kita tidak kuatir kau nanti bisa kabur! Itulah tak akan terjadi! demikian dengan sekonyong-konyong terdengar suara jawab an suaranya seorang perempuan tetapi cukup angker. Ini ada rencana mereka apabila mereka terdesak. Akan tetapi mereka ini bukannya bangsa tolol. atau ular raksasa melilit cabang pohon . Lawannya Bong Tiap. Bocah. api belum berkobar besar. Di sebelah itu. tetapi di luar dugaanya. kawanan terkutuk! Yo Tjin Kong mendamprat saking mendongkolnya. mereka pun hendak paksa penghuni rumah noblos keluar. Kau sabar saja. yang terluka piauw. Karena ini. Di sini masih ada aku! Aku tid ak akan membiarkan kau orang kecele. senjata mereka ada tiga pedang panjang dan sebuah golo k. sahabat-sahabat baik! Lo Soe Houw kaget. dia masih bisa loloskan diri? Kenapa tid ak ada yang kejardiaini? Demikian kata-kata dalam hati Harimau Keempat itu. maka itu. Dia ini menggunai golok yang berat Lioe Toanio sebal melayani se . hingga ia jadi sangat terkejut Sungguh dia liehay sekali! katanya dalam hati. ke belakang. untuk membakar rumah. Ini daya keji telah memberi hasil. sukar untuk membuka mata dengan merdeka. Ham Eng dupak ia rubuh sampai bergelinding an beberapa tindak. kenapa sekarang kau orang berkawan dan turunkan ini tangan jahat? Manusia-manusia tak punya muka! Lo Soe Houw sambut dampratan itu dengan tertawaaya bergelak-geiak. ruyungnya teriepas. Adalah di waktu itu. ia pingsan. Perempuan busuk! ia segera mencaci. Kau bisa kabur pulang ke rumahmu tetapi kau tak nanti dapat lolos dari rumahmu ini! ia berseru membarengi tikamannya. kemudian ia putar tubuhnya. Nyonya Lioe ini bis a gunai tumbaknya bagaikan ular naga keluar dari laut. segera ia perdengarka n suitannya. orang mulai batuk-batuk. Kenapa kau bisa pulang dengan masih hidup? Man a toakoku? Lauw In Giok tidak jadi gusar karena cacian itu. ia lantas menyerang dengan tcmpulingnya. sebaHknya. loncat turun. ia kertak gigi.kena tertarik hingga ia sempoyongan dan ngusruk ke depan lawan. Begitulah satu musuh lari. dari itu. tubuhnya rubuh. hingga dengan lekas-lekas ia berkelit. mereka lantas m encari akal. roman siapa menyebabkan ia bergidik! Dia? Kenapa dia bisa ada di sini? Bukankah dia sedang dirongrong di dalam rimba yanglioe? Mustahil. Tatkala asap menghembus ke dalam. terutama sebab rumahnya sempit. telah maju pula. ia tertawa. s upaya mereka bisa kepung dia orang itu. Toakomu ada di sana! Dia telah bingkiskan aku tumbak in i disertai satu batok kepala manusia! Soe Houw kaget berbareng sangsi. Tjin Kong dan See Houw serta dua kawannya dia ini. asal ada ketika Bong Tiap pun gunai senjata rahasianya. untuk awasi bayangan itu. hingga mereka tak dapat bcrgerak dengan leluasa. Lo Soe Houw kehendaki jiwa orang. Tjin Kong ada berempat. tunggu lagi sebentar. hingga di lain saat. mal ah pun tumbaknya Lo Toa Houw. yang kenali Lioe Toanio si bayangan dengan seruannya yang angker. api mulai berkobar. Penyerang ada berjumlah lebih besar.

orang-orang merangsek Tjin Kong b erempat. Oleh karena api telah menghebat. pihak lawan coba teru s mempertahankan. mereka awasi saja apt lagi m s seluruh rumah. semua orang kumpul di pekarangan depan. yang lebih lega. Sampai di situ. dengan ketakutan. malah pedang ini seger a dipakai menerjang Lo Soe Houw. orang telah teruskan serang ia. sesudah mana. bcberapa kali terdengar suara nyaring dari bambu yang terbaka r meledak. maju! ia berteriak dengan tiba-tiba. Soe Houw dan Djie Houw kerubuti Lioe Toanio. dengan tusukan Lie Kong sia tjio atau Lie Kong memanah batu . Di sini Yo Tjin Kong baharu lihat tegas tuan penolongnya. bisa-bisa mereka jadi kor bannya api. tangan kanannya mencekal sebatang pedang panjang. mereka kembali ken a dikurung musuh. ia bisa gunai tumbaknya Lo Toa Houw. Pcgangannya Lioe Toanio ada golok Kaum Ban Seng Boen. Benar-benar Harimau Kedua ini rubuh. sedang pengalamannya. ia sudah letih. Ia menangkis. Harimau Keempat elakkan diri dengan lompat mundur. mereka berlomba singkirkan diri. yang dengan itu berbareng bisa menotok jalan darah. yang merupakan sebuah tegalan. tangannya terpental dan sesemut an. ia putar tubuhnya. pendcngarannya. nyonya ini segera tusuk ia dengan Pek tjoa touw sin atau Ular p utih muntahkan bisa . Semua musuh jadi kaget dan kede r. Selagi ia kaget. Anak-anak. dari itu. ia loncat mundur. Bong Tiap sebaliknya berseru: Ibu. ia loncat keluar. yang kepalanya mirip dengan kepala macan tutul. apapula ia tampak. hingg a ia tercengang. tapi dalam kekalutan itu H ie Hong dan Tjin Kong berhasilmerubuhkan lagi seorang satu. pertempuran jadi berubah lain. tangan kirinya mengangkat satu tubuh m anusia. Selama pertempuran itu. musuh hendak dikejar terus. y ang lagi merangsek. hingga suaranya saru dengan suara beradunya berbagai senjata tajam. yang muncul di antara asap menebul. ia harap bisa tolong pemimpinnya itu. ma ka itu. mereka merangsek. ada luas. Benar ia tidak mampu rubuhkan dua lawannya ini. yang telah candak mereka. malah ia keluarkan ilmu tumbak Kim-tjh io€€Djie-sie-sie €€yang punyakan dua puluh empat tipu serangan. Coba tidak Lioe Toan io mencegah. sebab pihak penghuni tak dapat nerobos keluar. ia sendiri mendahuiui mendesak. Ia maju menyerang. sckarang ini keadaan mereka hampir berimbang. Siapa tahu. Tjin Kong dan Hie Hong turut membukajalan. tetapi kedua lawannyapun kewal ahan untuk bikin ia tidak berdaya. Apabila pertarungan berjalan terus lagi sekian lama. Ham Eng dan Bong Tiap sambut itu anjuran. hingga rumahnya Lioe Kiam Gim sudah seperti terkurung saja oleh s i ayam jago merah. ia bisa loloskan diri? Sekarang mana ia berani lawan pula musuh itu? Lo Djie Houw adalah lain. di samping mereka. maka dengan mandi darah. Dalam saat yang sangat berbahaya itu. Tapi ia mundur ke dekat Lioe Toanio. dadanya sudah jadi tameng tumbaknya Lo Toa Houw. sekonyong-konyong ada datang satu orang baru. api berkobar bertambah besar. inilah hoohan yang kemarin ini bantu kita di muara! . Di sebelah itu. tetapi ia pun bisa gunai segala macam alat lainnya. baharu satu kali saja ia ditangkis. sudah mulai berkobar ke sebelah dalam.€€€Di€€€waktu€€sang€€fajar mendekati.€Ia tidak bisa menangkis.mua musuh itu. sedang tubuh di tangan kirinya ia kenali ada pemimpinnya si jago tua kurus dan jangkung Bong Eng Tjin!€Maka seteiah keluarkan satu teriakan. ia pun bias balas menyerang. Oleh sebab pcnyer ang itu adalah bekas musuh tangguhnya di muka muara. Ketika rombongan ini sampai di thia depan. ia rubuh dengan tidak bisa berkutik lagi. bekas layan i Bong Eng Tjin beramai. bekas ia berlari-lari jauh. mengarah tenggorokannya. matanya dipentang guna liha t si penyerang. ia menjadi kaget bukan kepalang. karena tanpa berdaya. ia sudah terkejut. sambil berseru. Soeheng! ia berseru. tumbaknya sang kanda. . untuk sipat kuping. hanya ia tidak bias gunai itu seperti Toa Houw. Kiranya kau. Rubuh kau! berseru si nyonya. Bukankah ia ada pecunda ngnya si kepala macan tutul itu dan ia telah dikejar di air jauhnya belasan lie dan melulu karena kelicinannya. mencegah. orang ada gunai hanya sebelah tan gan.

Justeru karena dia. Ketika ia masuk umur dua puluh tahun. Soenio akan dapat pulang kesehatannya. Ia masih belum sadar. memang ia da tang secara sangat tiba-tiba. ia suka e mpo-empo kau! Nona itu melengak. sesudah deng ar suaranya Tjin Kong. seluruh anggotanya bergerak. Semua orang heran. melulu dengan k uatkan hati. Selama itu sudah banyak penduduk kampung yang keluar. dan Tjin Kong semua sebal iknya mengasih hormat pada soeheng ini. seperjalanan perahu kira-kira setengah jam. dibawa ke perahu. Halnya Bong Eng Tjin ini pun pasti ada sangat menarik perhatiannya sekalian saudara angkat itu. Bong Tiap dan Ham Eng. tapi tadi ia berlari-lari jau h. Lioe Toanio akhirnya tertawa besar. buat apa bawa-bawa dia. ia kata: Jangan kuatir ! Soenio tidak kenapa-apa. lantaran ia tcrtawa besar. Boe Wie bercmpat merubungi soebo itu. ia memanggi 1-manggil. hingga ia peroleh lukadi dalarn. ia baharu berumur lima atau enam tahun . Sudah diketahui. yang pergi seperti menghilang. cuma karena ia masih bcrnapas dan nadinya jalan baik. lebih penting adalah tentang Boe Wie sendiri. Nyonya itu lantas diantap. mcreka bantu padamkan ap i. mereka umpetkan diri. tapi kemudian. hingga ia kaget bukan main.kali ini kita bergantung kepada kau! Boe Wie hendak jawab guru perempuannya itu. walaupun dcmikian. Ia terlatih sempurna sesudah Lioe Lookauwsoe undurkan diri dan tinggal menyendiri di Kim-kee-tjoen di Kho Kee Po. tubuh Lioe Toanio pun direbahkan. maka sebelum menutur terlebihjauh. Anak. Lalu»diambil putusan akan tolong Lioe Toanio dengan bawa ia ke rumahnya Louw Hie Hong di kampung tetangga. yang kasih mereka bangun. dia datang selang beberapa tahun sesudah berlalunya soeheng in i. Mereka tahu ada pcrtempuran. maka Boe Wie suruh Bong Tiap coba uruti dia. sudah begitu. y ang ditolong Lioe Kiam Gim semasa ia berumur enam-tujuh tahun. benar lukanya tidak hebat. Dia ini ada punya kepentingan besar dengan Loo-soehoe. Tidak heran kalau ia tidak ingat soeheng ini. semua lantas bangun dan keluar. Bukankah lebih baik dupak saja dia ke dalam sungai? Boe Wie awasi itu soemoay. begitupun halnya ia bantu Ham Eng dan Bong Tiap da lam pertempuran di muara. begitupun asabatnya. bukankah berabe? tanya Bong Tiap. semua sangat berkuatir. baik kita ikuti dia dahulu. Di waktu masih kecil. ia tetap diam saja. Sedang Ham Eng. Bong Tiap tubruk ibunya. ia melainkan terlalu lelah. k apan sang toa-soeheng sudah awasi air mukanya Nyonya Lioe. ia gi rang luar biasa. soebo itu telah dapat luka di dalam bad an. untuk dapat mengaso. Boe Wie bisa mengerti keheranan sekalian saudara seperguruan itu. Kau tidak kenali Toa-soehengmu ini? ibu itu kata. ia ada gusar dan sangat mendongkol. aku telah datang kemari . hati mereka tidak terlalu berku atir lagi. saking takut. Dengan dapati murid semacam kau. Akan tetapi. ya ng jangkung kurus. Itulah tidak dapat dilakukan. ia jawab. Ia telah b erkelahi melewati batas. Soeheng. Perahu adakecil. sedang akhirnya. sebab di wakt u Law Boe Wie meninggalkan Keluarga Lioe. ia pemah ditotok oleh Toa Houw. ia sudah belajar tiga atau empat belas t . di situ bcrkumpul Hie Hong. Boe Wie sudah lantas hunjuk hormatnya pada soebonya. sesampainya di rumah. Di sebelah itu. bagaimana ia suda h dipelihara dan dididik dalam ilmusilat. begitupun Bong Tiap dan yang l ain-lain. Ternyata Nyonya Lioe Kiam Gim sudah jadi korbannya pertarungan ini. semua awasi soeheng ini. Tapi toa-soeheng ini masih belum tahu. aku puas! katanya . Boe Wie ada bawa-bawa korbannya si tua. sudah begitu. Ia harus menerangkannya semua itu. ia masih sanggup pertahankan diri.Tapi sang ibu tarik tangan puterinya itu. Tjin Kong akan ditinggalkan untuk ia urus rumah yang terbakar itu. biarpun rumahku hangus ludas. ia pun dikepung Djie Houw dan Soe Houw. maka dengan sekonyong-k onyong ia mata gelap dan rubuh. ketika mendadakan ia lihat sang so ebo rubuh sendirinya. ia mcnangis menggerung-gerung. tempo ia dapati ibu itu diam s aja dan kedua matanya rapat. Lioe Toanio lantas dipondong. Kalau sudah dapat beristi rahat. Law Boe Wie ada anaknya seorang tani di luar Kota Poo-teng.

ia menumpang di rumah satu penduduk di kakinya Bukit Yan San. hingga ia tidak tahu. demikian pesannya terakhir. dengan sang angin menghembus-hembus. karena orang-orang b aharu tersangkasaja. Salah satu sebab dari ini adalah kebentjiannya kepada Soh Sian le. ia hanya mengungsi. Mendengar ini. semangatnya Lioe Kiam Gim belum padam. tidak ada halangannya untuk kau pergi ke Poo-teng da n sambangi soesiokmu Teng Kiam Beng. dari itu. berbuahnya? Ka pankah€€mekarnya? Suara yang dalam itu menjawab: Berbuah pada Pee-gwee Tjap-gouw. Walaupun ia sudah undurkan diri. satu kali ia dapat binasakan satu tiehoe. buat perhatikan pesanannya. la mesti pergi ke sana dan sini. suaranya seorang tua: Bunga merah dan daun hijau adalah satu k eluarga . Di zaman pergerakan mulai Thay PengThian Kok. yan g utamakan pembunuhan kepada pembesar-pembesar rakus dan jahat. tapi pun ada kalanya. anggotanya semuajadi orang gelap . dia ini ternyata ada lebih kejam pula. Boe Wie telah tertarik oleh salah satu sahabatnya. hi ngga segera ia pikir. justeru dari. Pada suatu malam. karena tugasnya adalah menyembunyikan kawan-kawan dalam pengungsian. Begitulah Boe Wie merantau. melulu disebabkan sikap dari soeteenya Teng Kiam Beng. mekar pada Tjhi a-gwee Tjap-gouw * Bunga merah dan daun hijau saling bercahaya seperti orang bersem angat dan orang berhati mulia adalah sekeluarga . Itu hari ra pesan murid i ni supanya menjunjung cita-cita Thay-kek Teng. Di antara kaki-t angan pembesar negeri ada orang-orang yang pandai. data ng tiehoe yang baru. Tapi justeru itu. ia jadi sungkan muncul pula. Sekarang ia tidak lagi meranta u. ia dengar suara r endah tapi angker. untuk si murid sendiri cari pengaiaman dan persahabatan . ia sudah w ariskan. se ratus lebih rakyat tak bersalah-dosa. Hanya kalau ada ketikanya. Dalam usia semuda itu. sang soebo. ia jalan sendiri. pembcsar negeri melakukan pembersihan. Berada seorang diri. untuk murid itu meninggalkan rumah perguruan. Demikian ketika murid ini sudah berumur dua puluh lima tahun. Seiama sepuluh tahun. tubuhnya jadi kurus. Boe Wie tercengang. Kemudian di han ketiga. yang ia dapatkan murid sebagai Boe Wie. terut ama supaya sang murid jangan sekali-sekali bekerja pada bangsa Boan. ia peroleh kepandaian dari Ban Se ng Boen. Tuan rumah ada satu anggota Pie Sioe Hwee yang tidak pern ah muncul.€Ia pun pikir kan tujuannya Pie Sioe Hwee. bagaimana nanti hari depannya. sebab di hari kedua itu. Boe Wie bertepuk tangan satu kali. Sesudah ini. si hartawan B oan yang kejam. sedang dari Lauw In Giok. ma ka ia bersyukur. Boe Wie pikirkan penghidupan ta k ketentuan itu. dengan kupingnya dengar suara berbagai binatang alas di a tas gunung. untuk meloncat keluar. kena ditawan. iaturut pesan gurunya. menyusul lain-lain korban lagi. Merantau belum lama. Yang terang adalah ia benci bangsa Boan atau pemerintahnya. yang kesudian jadi pengkhiana t bangsa Han. Oleh k arena Derduka. tapi berbareng dengan itu. selanjutnya mereka bekerja secara diam-diam. ia pun tak sudi sambangi soesioknya Teng Kiam Beng. Apa tidak ada Iain jalan dari pad a selalu mesti la kukan pembunuhan gelap? Tidakkah pembunuhan gelap bukan suatu daya sempurna? Mak a iajadi bersangsi. siapabisadiperintah mer antau untuk wakilkan ia. karena mana. setelah gerakan Thay Peng itu gagal. maka orang gagah sebagai ia jarang ada. ia pilih suatu h an baik. Pie Sioe Hwee turut ambil bagian sebagai anak cabang. ia tertawa satu kali juga. ia jadi pelarian. dia telah jatuhkan hukuman mati. hingga delapan atau sembilan bagian kepandaian gurunya. Paling belakang. ia meninggalkan korban dua kawannya. sedang di lain harinya. Mendengar itu. Korban-korban rakyat itu m embuat Boe Wie menangis di dalam hati.ahun lamanya. Pie Sioe Hwee turut u mpetkan diri. Bercekat hatinya pelarian ini. ia sudah punya kepandaian dari dua cabang ilmu s ilat yang kesohor. beberapa kali pernah Boe Wie lakukan penyeranga n gelap pada pernbesar-pembcsar kejam yang dimusuhi. ia menyingkir jauh ke Djiat -hoo di Barat-Selatan. Tiba-tiba ia mendengar ketokan pada jendela.€Tapi ia segera tanya: Kapankah. a . orang Boan ini ada sahabat kekal dari sang soesiok . hingga ia masuk menjadi anggota dari Pie Sioe Hwee perkumpulan rahasia Pisau Belati. Boe Wie juga lantas dicari oleh pembesar negeri. Sebagai anggota Pie Sioe Hwee. ia jadi nampak kesulitan. hanya saban-saban ia nampak kegagalan.

Han tjok tiong kong . maka itu. S esudah satu hari dan satu malam kita berunding. ia buron cntah kemana.saja. Kau toh ketahui. artinya: Tanah daerah kembali kuat. Boe Wie heran hingga ia pentang matanya dan memotong: Bagaimana semut bisa berk elahi melawan serigala? ia tanya. ma lam ini ia muncul di Djiat-hoo lagi. Boe Wie awasi dengan tajam pada orang tua itu. Ia tidak setujui tujuannya Pie Sioe Hwee. matanya bercahay a. Tapi itulah benar terjadi. mencelat masuk ke dalam rumah. jawab In Tiong Kie sambil tertawa. dia hanya lagi tunggu ketika. Aku sudah ditunjuki suatu pemandangan yang luar bi asa sekali. bagaimana orang ini punyakan tubuh kuat. di situ memang ada banyak semut hitam. Aku sudah duga. aku dengar Pie Sioe Hwee ada punya satu anggo ta angkatan muda. Apakah Loo-tjianpwee suka ulangi padaku kat£-katanya itu orang luar biasa yang m enjadi sahabat Loo-tjianpwee? tanyaia. a ku kuatir dia menjadi korban. Jadinya Tjianpwee adalah Loo-tjianpwee In Tiong Kie? ia tegaskan. Paling belakang ini. Apakah kau dari Golongan Hok ? ia tanya. aku sebaliknya kenal kau! ia jawab. ia menduga pada usia atas enam puluh ta hun. beberapa ekor serigala itu telah dikerumuni rombongan semut itu. akhimya aku dapat dibikin insyaf dan. yang katanya ada ahli waris dari Th ay Kek Pay. akan b ergerak pula. Se kcjab saja. sebagai tanda hormat. melawan empat pahlawan istana. siapa tahu. Benar. justru aku pikir untuk cari dia. datang kabar bahw a ia lagi diuber-uber pembesar negeri. Lauwtee! berkata ia Boe Wie pasang kupingnya. di pcrmulaan musim dingin. Memangdalam kalangan Pie Sioe Hwee ada pemecahan golongan atau tingkatan untuk anggota-anggotanya. Dari kumisnya yang putih.€Dan I n Tiong Kie -yang berarti Keanehan dalam Awan masuk dalam Golongan Kim . mer eka mengamuk hebat. itu adalah di Gunung Siauw Hin An Nia. Serigala-serig .€ Aku pun tak percaya i tu apabila aku tak menyaksikannya sendiri. sahut Boe Wie. dia ini mesti ada mcmpunyai kepandaian tinggi. bulan sepuluh. tertua seperti orang ini. Aku sayangi pemuda itu. Sebab kata-kata mereka adalah kata-kata rahasia dari Pie Sioe Hwee. sampai tubuh mereka sepe rti tidak kelihatan. di antara tiga pendirinya Pie Sioe Hwee ada satu yang dipanggil In Tiong Kie? Hatinya Boe Wie jadi bercekat. tetapi semut datang semakin banyak. aku lepaskan cita-citaku. angin Utara ada dingin sekali. Dan dahulu p emah bunuh satu pwee-lek. Be berapa ekor serigala mendekam beristirahat di bawah sebuah pohon. siapa berulang-ulang sudah terjang bahaya. yang main lakukan pembunuhan gelap. Mendengar ini. dengan kata-kata Kim auw hok kouw. terlihatkan seorang tua. In Tiong Kie terangkan. aku terns tidak kembali pada Pie Sio e Hwee. Ia pikir. Kejadian pun ada sangat kebetulan. yang terus turunkan kedua tangannya. Tidak berayal lagi. Boe Wie hunjuk hormat p ula. dengan kumis ubanan. Bagaimana Tjianpwee ketahui itu? Orang tua itu tertawa. buka n. Dengan tajam Boe Wie awasi orang tua itu.tas mana. Itu adalah pertempurannya semut yang kecil dengan serigala yang besar . Sahabatku itu tidak berhati dingin. ia sudah binasakan tiga antaranya. Sahabatku itu juga ada seorang luar biasa. karena mana. pasti kau bakal menanya begini . si orang tua lantas bercerita. Tanpa pembunuhan gelap habis kita ada mempu nyai daya apa lagi? In Tiong Kie tertawa berkakakan. Ketika dahulu aku pun mesti menyingkirkan diri seperti kau sekarang ini. Ketika aku bertemu orang luar biasa itu. setelah mana ia tanyakan maksud kedatangan tjianpwee ini orang yang terlebi h tinggi tingkatannya hingga ia ketahui. hingga orang sangka ia sudah meninggal dunia. orang benar datang untuk ia sendiri. aku ke temu satu sahabat asal Kwan-gwa. aku lantas berangkat untuk cari dia . sedang itu waktu. Maka ia percaya. dalam satu malam. yang bajunya wama biru ada gerombong an. matanya terns mengawasi. apa yang tertampak ada gumpalan hitam . rupanya mereka terpisah dari kawan dan sedang lelah. hanya ia tidak ingat Pie Sioe Hwee mempu nyai anggota . llKau tidak kenal aku. yang ada gagah dan berani. pangeran bangsa Boan. Orang tua itu juga mengawasi Boe Wie akanakhirnya ia bersenyum. karena hendak ditangkap. yang sangat menarik hati. kebangsaan Han bercahaya pula . terbagi delapan. Sahabat ini telah ajak ak u menyingkir lebih jauhke Liauw-tong.

kena pa dia tidak kemukakan itu kepada perkumpulannya? Dan kenapa In Tiong Kie juster u bemaung di Djiat-hoo. Lauwtee. demikianlah ada maks udku ia jawab. kemudian ia menyambung lagi. apabila ia cuma terdiri dari beberapa orang. panasnya lenyap separuhnya. kita pun bisa jadi korbannya kawanan semut itu. kau bilang bahwa kau hendak ca n aku. Ya. beberapa pembesar. kemudian ia pergi k e pekarangan depan. Adalah si anak muda sendiri. Andaikata di sana kau tak dapat cari aku. itu sudah cukup! Nah. Sesudah mengawasi dengan dingin. Lewat sekian waktu. yang pikirannya lain. serta isterinya. ini anak muda rubuh karena serangan demam yang hebat. tetapi ini tidak menolong. rupanya t adi malam ia kemasukan angin jahat dan jadi jatuh sakit. Boe Wie kata: Terima kasih banyak. pasti kau akan m enemui dia itu. demikian seterusnya. Loo-tjianpw ee. manusia. Pembunuhan gelap? Cuma satu pembcsar yang bi nasa. begitu pun suaranya binatang-binatang alas di atas gunung. apapula manusia? Orang tua ini berhenti sebentar. sikapnya jadi tawar. Boe Wie memandang dengan berdiam. ke Kwan-gwa tak nanti aku pergi! In Tiong Kie tercengang. pada pergerakannya Lie Giam di akhir Kerajaan Beng. kau bilang saja bahwa kau hendak cari Pek-djiauw Sin Eng Tok-koh Loo-enghiong. Dia memang bermaksud baik dengan nasihatnya ini terhadap ini anak muda. apa gawenya sekarang ini bekas jago tua? Kalau In Tiong Kie insyaf tujuan Pie Sioe Hwee keliru. hingga selanj utn ya cuma suara angin yang terdengar pula. sukar untuk mereka robohkan satu kerajaan yang sudah dalam dan kuat dasarnya. Boe Wie.tidak terhitung jumlahnya. akan tetapi. baiklah. tinggallah mereka punya tulang-tulang yang putih . tubuh mereka berdiam. kenapadiadiam saja. Asa] kau ketemu loo-enghiong itu. akan kemudian. apabila dia dapat kawan dan berombongan besar. . sek arang In Tiong Kie sudah berserikat sama bangsa Boan itu? Apakah bukan ia sedang hendak diperdayakan? Dugaan Boe Wie terhadap In Tiong Kie adalah meleset. ulur lidahya. Kau sendiri umpamanya. tanah airnya bangsa Boan? Maka. iapun menghela napas denga n tiba-tiba. Setelah itu. matanya mengawasi keluar. akan awasi sang salju sampai sekian lama. Sampai di situ. tidak perdu li mereka gagah dan pandai bagaimana. Boe Wie berdiri bagaikan patung. Benar pemerintah tak dapat digempur tetapi toh sudah tergoncang juga. dia akan sudah terbmasa remuk-hancur. Tidak demikian kalau kita bekerja dengan seora ng atau dua orang dengan rombongan yang sangat kecil. dengan dipencet dua j ari. Benar jago tua itu sedang undurkan diri tetapi dia memang ada berpemandangan lebih luas daripada orang-or ang Pie Sioe Hwee. berapa pembesar kau pernah binasakan? Sahabat ku itu lalu menunjuk pada hikayat. Lauwtee.€Aku tercengang dan kagum atas apa yang aku saksikan itu. kau pikirlah pula baik-baik. sahaba ku itu bilang padaku: Semut ada satu binatang kecil sekali. Jikalau begini putusanmu. Ielan. kau boleh cari aku di Oey-See-W ie di Sam-seng. aku hendak pergi saja! berkata iakem udian. Jadinya Loo-tjianpwee inginkan aku juga meninggalkan Pie Sioe Hwee? akhimya ia k ata In Tiong Kie urut-urut kumisnya yang putih. Akan tetapi. Umpama kata di lain waktu kau sudah sadar. Agaknya ia merasa pasti bahwa setelah dengar perkataannya itu. ia bercuriga terhadap siapa juga. tuan r umahnya yang bemama The Sam. Besok paginya. Lalu. maka selang dua hari. mereka jadi sangat liehay. tubuhnyajadi lemah. ia pandang pemuda di depannya. Begitu liehay semut itu . pemuda ini jadi waspada. kalau tidak. Law Boe Wie berpikir Iain. Inilah buktinya! Kalau rombong an semut ada demikian liehay. Sahabatku si orang luar bia sa itu hunjuk. Setelah hidup terka tung-katung. Lauwtee. hanya ka rena itu. terang otaknya sedang bekerja. pada pergerakan Kaum Thay Peng kita. . ada baik hati dan suka rawat ia de ngan sungguh-sungguh.ala itu bergulingan. lalu datang lagi. aku hendak pe rgi sekarangi Pengutaraan selamat tinggal itu ditutup dengan satu loncatan tenang tetapi ges it sekali. Lauwtee. si anak muda ak an dengar nasihatnya itu. di luar dugaannya. apa tidak bisa jadi. Bukankah In Tiong Kie -walaupun dia ada salah satu pendin Pie Sioe Hwee sudah lama kelua r dari perkumpulan itu? Dan siapa tahu. Syukur buat dia.

ia tidak bisa banyak pikir lagi maka ita. aku bersedia akan iringi kau orang. yang mcncekal pedang. benar-benar kau orang telah bercape-lelah . boleh jadi mereka engko dan adik. Boe Wie berdiri diam. Sahabat. dari mana pun berkelebatsatu cahaya putih bagaikan ranta i perak. karena senantiasa ingat besok ia hendak merantau pula. Dua orang itu berpotongan sedang. kau telah kepergok. segera ia hunus pedangnya yang s elamanya belum pernah terpisah jauh dari tubuhnya. ia rebahkan din. Di saat murid Thay Kek Pay ini hendak berbangkit. sesudah lelah. ia pun kuatirkan munculnya orang-orang polisi. itu bukan suaranya daun rontok. berkata mereka. Tapi bahaya sudah datang. Dia berusia pertenga han. i a awasi dengan tajam pada dua bayangan itu. Sampai tengah malam. jikalau kau ada mempunyai kepandaian. demikian salah seorang berkata. asal sudah segar lagi sedikit. Dua orang itu benar berani. disusul sama uca pan: Ha. ia tidak boleh ber ayal. Boe Wie memandang dengan mata melotot. Boe Wie maju dengan matanya mengawasi dengan tajam. malam itu ada membawa lelakon. senjataku ini menampik! . Benar ia tidak takut yang ia nanti kena dibekuk. Kau orang bangsa elang dan anjingnya pembesar negeri mau bicara tentang kehormat an orang Kang-ouw? Hm! Di sini toaya ada. Dengan si-apkan senjatanya. Apa mau. dari itu ia mulai pikir akan berangkat besok saja. Nyata it u ada sebuah piauw. tangannya dibarengi diayun ke arah jendela. Begitu lekas senjata rahasia itu sudah tergenggam dalam tang an kanannya. hanya setelah itu. Di luar segera terdengar suara nyaring. harap kau tidak mengatakan aku d ua Saudara Giam ada berlaku kasar kepadamu! Mendengar disebutnya Persaudaraan Giam. yang ia kuatir nanti da pat susah karena urusannya sendiri. Mereka masing-masing bersenjatakan Thie-tjio dan scbatang golok Tan-too. Habis makan obat. ia angkat ta ngannya. ia tidak lupai kcpandaiannya. Tiba-tiba ia dengar suara berkeresek. di luar jendela lantas berpe ta dua bayangan orang serta terdengar suara tertawanya nyaring. kau orang boleh bawa pergi! Sembari mengucap demikian.Selama dua hari itu Law Boe Wie senantiasa pikirkan kata-katanya In Tiong Kie si orang tua itu. bahna kaget. Tahu pastilah ia sekarang bahwa ia lagi berhadapan sama orang-orang polisi. hanya ia bersenyum ewah. cara bagaimana aku bcrani membuat kau orang kcccle? Sahabat-sahabat. tidak demikian dengan kupingnya yang jeli. ia berloncat turun dari pembaringannya. supaya kau tidak membikin sukar pula pada kita duasaudar a . supaya kau ora ng peroleh kcnaikan pangkat dan kebahagiaan. sia pa tahu. benar-benar dia ada di sini! Menyusul kata-kata itu. sahabat baik. ia ingin tidur agar dapat beristirahat. suara itu pelahan akan tetapi segera ia dapat kenali. ro man mukanya rada minp satu dengan lain. ia sukar pulas. kau turut aku pergi ke kantor pembesar ncgeri. Kau orang jadinya ada o rang-orang polisi Pakkhia yang kcnamaan! Maafkan aku yang sudah tidak kenali kau orang! Dari tempat ribuan lie kau orang telah susul aku. mereka tertawa pula. Ia kaget tetapi ia tabah. tetapi ia kuatir tuan rumahnya nanti terembetrembet. ia hendak an gkat kaki. Sahabat-sahabat baik. Oh. Baik kau berlaku gagah sebagai orang Kang-ouw sejati. ia sampai keluarkan keringat dingin. kepandaian siapa belum sempurna betul. maka ia ulur tangannya . Sahabat. Maka ia jadi mendongkol: Ngaco! ia membentak. ialah orang biasa berjalan di waktu malam. akan tanggapi benda putih itu ketika si benda lewati sedikit padanya. Jikalau demikian. ialah dua mac am gegaman yang biasa dipakai oleh orang-orang polisi. dengan gerakan Lee hie ta teng atau Ikan trambra meletik . Persaudaraan Giam! is tegaskan. tanda bahwa timpukan itu tidak mengena i sasarannya dan jatuh ke tanah. ini aku kembalikan bingkisanmu! katanya. sekonyong-konyong ada menyam bar angin dari jendela. pada tubuhnya sendiri. Di lain malamnya. menuju pada pembaringannya. Matanya meram mele k. dua bayangan tersebut lompat masuk ke dalam! Law Boe Wie segera menduga pada orang polisi. baharulah ia Iayap-layap. hanya tindakan kaki satu ya-heng-d jin. Maka ia telah ambil putusan. Ia segera teringat pada tuan rumahnya. hanya sayang sekali. baharu jadi tujuh atau delapan bagian. kiranya kau o rang ada Giam-kee Heng-te. Boe Wie rasai panasnya jadi lebih banyak kurang.

ia sudah kewalahan. ia tidak sempat puta r tubuhnya lagi. kembali ia gunai Hoei-ma-kiam denga n apa ia tangkis golok lawan. tetapi setclah senjata mereka beradu. Ilm u silat ini berpokok tenang. hingga darahnya lantas bercucuran. dengan hati lega.Tapi. Sahabat baik. da ri luar ke dalam. terpaksa ia egos ka ki kanannya. Tjin San dan Tjin Hay. Ia tidak jerih se kalipun ia sedang sakit. akan bantu adiknya mengepung musuh. punya tenaga begitu besar. maka mereka kaget sekali dan berkuatir.€ Kau mempunyai senjata. bagaima na kalau Giam Tjin San kerubuti ia? Selagi Tjin San mendatangi dekat. Giam Tjin San maju pula. ia memikir untuk gunai tipu. akan menyingkir sambil bergulingan ke arah pintu. maka itu. Tjin San lolos dari ancaman kepungan. kepalanya pusing. atau Bidadari melempar jarum . akan tetapi Boe Wie mcndahului dengan Peh tjoa touw sim atau Ular putih mcnghcmbuskan bisa untuk tikam dadanya orang yang mcnjadi kanda. Tapi iatetap lelah. ujung pedang telah men genai lengannya. hampir berbareng dengan mana. gesit luar biasa. ia putar balik tangan kanannya. hingga tubuhnya jad i sempoyongan. Ia I upai lukanyadi lengan. ia teruskan menikam ulu hatinya. sekarang ia mesti layani satu sama satu pada si orang she Giam yang kedua. dengan tib a-tiba ia menjerit dan rubuh terguling. Giam Tjin San lihat lowongan itu. kakinya limbung . Habis mundur. Tjin Hay j uga menjerit. maka itu dengan ketenangan. lagi dikepung musuh. sekalipun demikian. Aku tidak sangka. memang terkenai. ia jatuhka n diri. tetapi kepandaiannya ilmu Thay Kek Pay mcnolong dia. ia tidak bersangsi. hamba wet dari Pakkhia ini ada dcmi k ian tang guh. t idak kurang 1 iehaynya tan-too dari Tjin Hay. keduanya sudah lantas bcrtcmp ur. burung gereja ada di belakangnya . maka untuk singkirkan bahaya.Dua saudara Giam itu juga tertawa tawar. Dan mclayani seorang kidal memang rada sulit . pedangnya. akan dengan Koay bong hoa n sin atau Ular naga jumpalitan . ia jadi dapa t tenaga. dua saudara Giam itu geraki senjata mereka. ia pun tidak sempat gunai pula senjatanya. dengan Thie-tjionya menyerang dada musuh itu. Boe Wie sedang sakit. Lalu dengan Giok lie touw tjiam . tetapi Boe Wie tidak takuti mereka. Boe Wie niat susul musuh itu. ia masih kurang sebat. dengan gampang ia bisa kalahkan dua orang polisi itu. Untuk satu Giam Tjin Hay. Ini adalah Hoei ma kiam . Dia membacok bebokong dengan tipu Lian-hoan Tjin-pou-samtoo atau Tiga bacokan saling susul . Tjin San kaget. seumpama cengcorang hendak menawan t onggeret. dengan begitu. akan buang diri ke kanan dengan mundur sedikit. nyali mereka suami-isteri ada kecil. kalau tidak. penyaki tan seperti dia. sebab dia ini mainkan itu dengan t angannya yang kiri. Giam Tjin Hay maju akan bantui engkonya. ia mclainkan tarik tubuhnya ke belakang sedikit. atau Loh-bee pedang. karena ini. demikian Tjin Hay si kidal. ia kurang keuletan. Sesudah kira-kira lima puluh gebrak. ia balik maju. Sedang Boe Wie pun tidak nyana. kitajuga! Bai klah. Sahabatku. Giam Tjin San tangkis tusukan itu. Mere ka tidak punya kepandaian berarti. dengan be gitu dadanya jadi terbuka. dia ini segera loncat keluarkalangan. Dua saudara ini. dengan kesakitan. Syukur tadi ia telah keluarkan keringat. kapan mereka mengintip dan lihat kawan mereka. Coba ia tidak sedang sakit. kesabaran. ia bisa celaka di tangan dua hamb a negeri itu. si penumpang. Tjin San berpikir. Boe Wie tidak menangkis. dari itu . tapi di sebelah itu. Thie-tjio dari Tjin San ada liehay. Dengan Heng kee kirn Hang atau Me lintang di atas penglari emas .€Karena ini. ia lantas merasakan pusing. Sang adik ini adalah seorang kidal . lain tahun pada hari ini harian sembahyang kau satu tahun! Habis berkata begitu. ia lompat bangun. kau manis sekali! kata Tjin San. keduanya mundur beberapa tindak. Di waktu ia menangkis ke kanan. The Sam dan isterinya sudah tidur ketika pertcmpuran dimulai. Boe Wie merasai ia semakin lemah. Murid Thay Kek Pay itu dengar sambaran angin di belakang. tubuh kosong membuat asabatnya lemah juga. untuk tolongi saudaranya. suara berisik me nyebabkan mereka tersadar.musuh. Bukan main sibuknya Law Boe Wie. ia bisa laya ni musuh.dia ini me nyambar 4engan goloknya. akan tetapi. apapula ia memang paling benci hamba-hamba wet. ia sengaja berlaku ayal. dasar lemah.

Biar aku pergi ke Shoatang akan lihat apa aku bisa bikin di sana begitu ia ambil putusan. kata tuan rumah dengan suara pelahan sekali. mereka tunggu waktu. Habis kata begitu. M emang sarang kita di Shoatang sudah kena diubrak-abrik! Pergilah kau. mereka ini cerdik. selagi€€musuh-musuhnya m embelakangi mereka. Pergil ah kau. lcngan kanan. i a belum tahu. Mulanya bertemu sama Tok-koh It Hang. matanya tajam. jago tua itu ada orang macam apa. Selama itu. Boe Wie telah lewati tempo beberapa bulan untuk per gi sana dan pergi smi. Boe Wie tidak sebut-sebut In Tiong Kie. Tok-koh It Hang bukan melainkan pandai silat. Tapi kau jangan berpuas hati. Siapa tahu. tubuh mereka rebah di samping tubuhnya Tjin San. malam-malam juga ia angkat kaki . sama seperti bangsa Han sendiri. Pisaunya The Sam scndiri mengenai lengannya Tjin Hay. kau juga tidak terus bakal lolos . dia kena dibabat pedang beberapa kali. kenapa In Tiong Kie menyingkir ke daerah perbatasan ini dan betah berdiam di sini. Di sini tak usahlah dituturkan perihal perantauannya beberapa bulan itu. selama berada di Liauw-tong. sambil keluarkan jeritan mengerikan. raj in dan ramah-tamah. la jadi korbannya nyonya The Sam. mereka jugadisangka ada pcnduduk biasa saja. Ia terutama lihat tegas sinar mata yang tajam dari orang ini. hingga seperti kala p. ia benar tak dapat berdiam lebih lama pula di Kwan-lwee! Maka ia jadi ingat In Tio ng Kie serta kata-katanya orang tua itu. sampai goloknya tak dapat digunai sebagai bermula. Nyata bangsa itu berbeda sikap daripada pemerintahnya. ia pun susul Tjin San kelain dunia. ia terjang suami-isteri pembokong itu. hingga dia rubuh dengan mandi darah. sebab kepala pusing. i a tidak dapat menolong suami-isteri itu. Maka ia pun curiga dan sangka orang hendak can tahu hal-ihwalnya. Percuma saja tuan dan nyonya rumah mencoba b ikin perl a wan an. mereka rubuh saiing gan ti di bawah hajaran sepasang Thie-tjio dari si orang polisi dari Pakkhia. untuk membaniui. rubuh pula sak ing lelah dan sakit. kata Tjin San dengan lemah. lekasan! Aku belum kasih tahu kau tentang kabar yang aku dapat kemarin . Boe Wie kuatir tuan rumahnya turut bercelaka karena ia. baharu ia sampai di Oey-see-wie. iapun tidak pakai cara kunjungannya orang Kang-ouw. satu kali saja ia lihat tampangnya si pelarian ini. pengalamannya pun luas. di mana ia berhasil-mene mui Tok-koh It Hang. Karena i ni. dengan pisau belati mereka menimpuk. Rupanya dia ini. untuk perihnya hati. berubahlah pandangannya terhadap bangsa Boan seumumnya. yang tens mcngucurkan darah. Hanya. sebaliknya ia berpura-pura s ebagai satu pengungsi. Melihat mayat-mayat itu. tapi ia telah celakai tuan rumah suami-isteri. siapa tahu. di saat Boe Wie tcrancam. . Sebab sudah biasanya bagi ia untuk waspada. karena sarangmu di Kang-lam sudah digulung! Percaya. Yan g busuk atau jahat. Ia berkelejat kaki tangannya. IV Sesampainya di Liauw-tong. sekarang m ereka itu berkorban sekali. matanya separuh tertutup. ia lompat bangun. iadapati me reka sudah mandi darah. mukanya kasih lih at senyuman iblis. ia ajak Boe Wie main-main untuk beberapa jurus saja. Sahabat baik. Sekarang tak lagi ia merasa heran. ia terjang Tjin Hay siapa sedang kesakitan. malah ia jadi sangat gusar. keduanya muncul dengan berbareng. Tapi ia pun sengit. Me reka hidup bertani. ia percaya orang buka nnya orang sembarangan. jago tua yang bergelar Pek-djiauw Sin Eng. itulah sebabnya kenapa ia rubuh sendirinya . si Garuda Malaik at Seratus Cakar. maka dengan kuati hati. sehabis lampiaskan sakit hatinya pada suami-isteri itu. Kanda itu tidak binasa kare nanya. tidak ayal lagi.mereka tidak lantas maju. mereka tidak dicurigai. lebih baik ke Liauw-tong! . I a lihat musuhnya dan mengenalinya. Tjin San tarik napasnya yang penghabisan. air mata Boe Wie meleleh keluar. Aku sudah tidak berdaya lagi. Dengan begini menjadi lebih nyata. Di matanya dua saudara Giam. Boe Wie hampirkan The Sam akan raba tubuhnya. karena lelahnya. Maka setelah siap. Ia menyesal. hingga dalam repotnya. kau menang . Rohnya Nyony a The Sam sendiri sudah pergi terlebih dahulu . Cepat Boe Wie lompat pada The Sam dan isteri. Ia sudah bebas. dan golonga n ini pun dibenci mereka. Tjin San kena tertikam bebokongnya. adalah golongan pembesar negeri atau tuan tanah.

Hanya karena Boe Wie benar-ben ar lichay. tak berani aku terima kau sebagai muridku. dari itu. Lioe Kia m Gim taat pada itu aturan. Boe Wie hendak berlutut. tetapi ia tak ingin kembali ke Kwan-lwee. Boe Wie mengerti. Aku tidak bisa. dahulu gurunya pernah pesan untuk ia menambah pelajaran dari Iain-lain cabang kaum persilatan. ia jawab. ia pandang sebagai sep aruh kawan saja. Boe Wie cuma bersangsi-sebentaran. In Tiong Kie sudah pergi ke Kwan-gwa untuk ca n kau. Di saat muridnya Lioe Kiam Gim hendak loncat keluar kalangan. Oi dalam kalangan persilatan. mendengar mana.Tadinya Boe Wie menampik. jadi tidak ada halangannya untuk ia berguru pada lain a hli silat. lawan tua ini ada jauh lebih liehay daripada ia. akan terus menj ura pada tuan rumahnya. Ditanya begini. pantas kalau ia yakinkan ilmu sil at terlebih jauh. Jangan kata tubuhnya. sampai Boe Wie tanya. Setelah berselang sedikit waktu. kata ia Sekaran g tee-tjoe insyaf. ia terima tantangan. bajunya saja ia tidak mampu langga r. Kau sebut dia itu. baik untuk sementara kau jangan pulang dulu. Tok-koh It Hang bukannya tak sudi dapat murid sebagai Law Boe Wie. Boe Wie masih mendesak. Tee-tjoe mohon Lootjianpwee t cnma aku sebagai murid. pada beberapa bulan yang lalu. Sekarang kau tel ah sampai di sana. In Tiong Kie pernah beritaliukan aku. Boe Wie berpikir ia berpikir dengan keras. ia merendah. Teetjoe ada dari Golongan Hok. Aku tidak punya kepandaian untuk diturunkan kepada kau. Jadinya kau ada mund kepala dan Lioe Kiam Gim? Pantas kau begird liehay! bcrkata ia. maka itu. Dengan sendirinya. itulah tepat. Aku belum kenal pribadi dengan Lio e Loo kauwsoe. maka ia terus perkcnalkan dirinya. kemudian ia . terpaksa siang-siang ia keluarkan kepandaiannya ilmu Thay Kek Pay untuk bisa mel ayani terlebih jauh. Dalam halnya kau ini. ia berikan kemerdekaan dan izinnya pada mu rid kepalanya ini. itulah sukar sekali. itu adalah latihan kau sendiri yang masih kurang. Walaupun orang menolak. lalu ia berbangkit. tetapi iasebenarnyaingin ketahui kepand aiannya jago tua itu. Ia jug a hunjuk. sebagai muridku. Keduanya sekarang bicara secara asyik sekali. ia jawab. Di sebelah itu. Karena tcrkabar kau lagi diarah oleh pemerintah Bo an. teetjoe tidak pikir pula untuk lakukan pembuhuhan-pembunuhan gclap. Boe Wie tunduk benar-bcnar. Tidak. bahwa kau ada satu angkatan mudayang gaga h dari Pie Sioe Hwee. bukannya ilmu silat Thay Kek yang kurang sempurna. ia lantas manggut. memang ada aturan umum. maka akhirnya. yang ia tidak berani langgar. Malah tee-tjoe ingin tetap tinggal di sini. Benar. tapi Tok-koh It Hang segera mencegahnya dengan cepat cekal lengannya. Apakah kau ada dari pihak Pek Sioe H wee?. sedang buat cari guru yang pandai. tapi sekarang ia dengar keterangannya pemuda ini -yang ia percaya-hatinya jadi girang. Kau tidak ingin kembali kepada Pie Sioe Hwee. sang murid boleh bclajar lebih jauh pada Iain-lain guru. Taruh kata tee-tjoe berniat pulang. baharulah di dua jums yang terakhi r aku bisa atasi padamu. itu tak dapat dilakukan lagi. Adalah setelah keduany a bergebrak. adalah itu aturan umum. ia keluarkan keringat dingin. Lauwtee. untuk dikasih bangun. untuk aku menambah pengetahuan . Boe Wie insyaf benar-benar bahwa ia bukan tan dingannya jago tua itu. entah dengan cara bag aimana ia diserangnya. ia sendiri merasai tangannya sesemutan. berkata ia. Ia kata ia bukan hendak mening galkan Lioe Kiam Gim sebagai guru. ia ingin tetap tinggal di Kwan-gwa ini. dari itu. ia tidak pandang dia sebagai murid yang biasa. mcndadakan si or ang tua berseru: Kau sebenamya keluaran Thay Kek Pay mana? Lekas bilang supaya ti dak terbit salah mengerti! Sampai di situ. Pek-djiauw Sin Eng ada punya perhubungan apa dengan In Tiong Kie. bi la dengan pcrsctujuan nya sang guru. Sudah beberapa puluh jurus aku lawan kau. si orang tua tertawa berkakakan. tetapi dia adalah orang yang aku kagumi.akhimya ia tegaskan. Tok-koh It Hang heran. Bagaimana Lootjianpwee bisa mendu ga begitu jitu? Jago tua itu tertawa. tak dapat aku terima murid kepalanya. ia mengawasi dengan tajam. mestinya kau telah bertemu dengannya. Lauwtee.

sehabis kegagalan Kaum Thay Peng . penduduk Liauw-tong adalah bangsanya sendiri dan da ri itu. Demikian selanjutnya. hingga dengan sendirinya dia itu jauhkan diri dari Rimba Persilatan. tidak perlu ditilik keras. Berbatasan denga n daerah Liauw-tong ini ada sebuah negeri yang dinamakan Rusia. ia dapat pelajaran kepandaian mengenai sen jata rahasia dengan mendengar suara anginnya saja. kim-na-hoat adalah s ambil menyerang. Umpama ma-tua dari Tong Thay-tjong Lie Sie pin. membela diri . cara bagaimana bangsa Ouw itu bisa digulingkan dan diusir? Tanpa tindakan itu. yang ter ima dirinya sebagai separuh guru. Iain raja muncul sebagai gantinya. terutama mengenai pemerintah Boan serta s epak-terjang kebangsaan dari rakyat Tiongkok asli. rupanya ini disebabkan. Malah dari In Tiong kie. Thay-kek-koen dan Kim-tjhie-piauw sud ah jadi angkuh terhadap kaum Kang-ouw dan telah bergaul rapat dengan pihak pembe sar negeri. ia duga sukar untuk ia tinggal sekian lama di tempat baru ini. Ha nya. Aku ada lagi satu contohnya. tapi dia bisa binasakan rajanya Itu telah terjadi belum seberapa lam a ini. tidak fcekerja sama-sama peme rintah. dengan sepasang telapakan tanganku yang hanya berd . ia ciptakan sendiri ilmu pukulan kim-na-tjhioe-hoat yang terdiri dan de lapan kali delapan -enam puluh empat jums. Tapi kim-na-hoat ini scbaliknya da ri pad a Thay-kekkoen. Pastilah akan ada satu hari. Di samping itu. ia ada orang she Tok-koh. Tok-koh It Hang berkata lebih jauh. Ia utamakan kegesitan tubuh. buat justeru bikin terguling pemerintah itu. ia jadi tinggal menetap di Liauw-tong. Ci ta-citanya Tok-koh It Hang adalah mengumpul kawan. di sebe lah itu.€Kau harus mengerti. banyak rakyatnya yang dibuang ke batas Liauw-tong.kata. kim-na-hoat gabungkan luar dan dalam jadi satu. ta pi toh ia telah terima pelajaran sepenuhnya. hatinya jadi terbuka. Boe Wie memang sudah punya dasar baik. tidak pernah ia ab aikan ilmu silatnya. Kita hanya binasakan satu-dua pembe sar negeri. Beberapa tahun Law Boe Wie tinggal bersama Tok-koh It Hang. dari itu. Sebab urnumnyaroRyat Boan ada sama seperti di Tiongg oan. Ilmu silatnya berdasarkan Golongan Eng Djiauw Boen Cakar Garuda. Tok-koh It Hang bergelar Pek-Djiauw Sin Eng. Dua-dua Tok-koh It Hang dan In Tiong Kie kagumi dan hormati Lioe Kiam Gim. perkumpu lan itu tetap tak dapat capai maksudnya. serta tujuh puluh dua jalan ilmu pedang Hoei Eng Tjiong-soan Kiam atau Burung ga ruda terbang berputaran . karena singk irkan diri. Tok-koh It Hang ada asal Kwan-Iwee. Boe Wie menyengir. ia t elah bisa wariskan Tok-koh It Hang punya enam puluh empat j uros kim-na-tjhioe-hoa t. tidak heran. Tanpa menumpahkan darah. ada di antara rakyat itu yang nyelundup ke Liauw-tong. Kalau Thay-kek-koen ada dengan lemas melawan yang keras . M enurut pelarian ini. Tapi. Pun ada banyak orang Kang-ouw yang tidak puas terhadap orang she Teng jtu. Boe Wie ketarik dengan perundingannya ini guru baru. Russia juga punyakan semacam perkumpulan mirip Pie Sioe Hwe e. b agaimana bisa ditumpas itu segolongan orang-orang berpengaruh yangjahat dan keja m? Darah mesti dikucurkan secara berharga. bukan seperti caranya Pie Sioe Hwee. Ia pun tadinya beranggapan se bagai Boe Wie. Ia dap ati julukannya justeru karena kegesitannya itu bagaikan garuda Tok-koh ada she atau nama keluarga asal orang asing (Ouw) tetapi itu dari bara t-selatan telah masuk ke Tionggoan sejak AhalaTong. kalau ia peroleh kemajuan. apabila kau jadi tawar karenanya. yang dating kepadanya setelah s etengah tahun ia sampai di Liauw-tong. rajanya dipanggi l czar. seperti garuda melayang menyambar. Pembunuhan-pembunuhan gelap bukannya daya untuk mewujudkan usaha besar. hingga di zaman itu sudah di akui sebagai nama keluarga orang Han. itu pun keliru. satu raja telah binasa. Maka kemudian orang Rusia namakan pembu nuh gelap yang berani itu sebagai pendekar lacur yang tak berharga satu sen! Mendengar ini. i alah Siberia. Raja itu ada kejam. umpama Lie Tjoe Sen dan Ang S ioe Tjoan dari Thay Peng Thian Koife Itu waktu. dalam tempo empat-lima tahun saja. karena bangsa asing mcmbantu padanya. yang bertujuan menggulingkan rajanya. soeteenya orang itu. apapula sekembalinya dari Kwan-I wee Tionggoan In Tiong Kie telah bawa cerita bahwa ahli waris Thay Kek Pay itu yang kesohor Thay-kek-kiamnya. an ggajjjlflfiya jadi berubah. bisa dimengerti kepandaiannya yan g tinggi. flfnenunggu waktu. ia terus suka berunding s%na gurunya itu. tet api mercka tidak sukai Teng Kiam Beng. hingga ia sendiri jadi sebagai separuh murid . Boe Wie tinggal menumpang sama Tok-Koh It Hans. kedudukan pemerintah Boan makin kuat. perkumpulan rahasia i tu ada terlebih besar dari perkumpulan kita.

Hanya.aging ini. Aku mesti damaikan me reka! Lantaran ini. Law Boe Wie tidak pakai namanya Tok-koh It Hang. Lauwtee. maka kesudahannya. sudah begitur. u ntuk mana. namanya Boe Wie ada tersohor dan dia sudah punya ban yak kenalan atau sahabat. Kemudian menyusul kabar bahwa Lioe Kiam Gim. karena Teng Kiam Beng. yang kena dibegal di tempat tiga puluh lie di H ee-poan-shiadi Djiat-hoo. akan tetapi ia diam saja. maka itu pengaw asan pembesar negera terhadap perkumputan rahasia itu telah jadi kurangan. karena. seteiah bersangsi lama. dan bagaimana nanti kesudahannya. kau muda dan gagah. sudah berangkat ke Utara. Caranya adalah. Kejadian itu telah jadi buah pembicaraan urnum. dengan tidak sangsi-sangsi. Sebabnya ialah: kesatu. apa Lioe Kiam Gim bakal adu kepandaia n sama orang tua itu. sebagai tetamu dari wakdl kepala kaum itu. ke tika gurunya tugaskan dia merantau akan cari kawan-kawan sekerja. Lioe Kiam Gim telah minta bantuannya orang-orang tua yang kenamaan. Ia memang tidak puas terhadap sepak-terjangnya soesioknya itu. apa p ula Boe Wie yang tadinya dikepung-kepung. Kalau ini dugaan benar. siapa kala h? Oleh karena si begai tua disebut asal Li auw-tong. ia tidak berani sebut terang-terang hendak pergi ke Djiat-hoo. sal ah satu mesti celaka. Hoe-totjoe atau wakil Ketua dari Hay Yang Pang bernama Ie Tjee Ban. Untuk berpisah dari satu sahabat itu. hingga ia mesti batalkan dahulu keberangkatannya ke Dji at-hoo dan mesti segera pergi ke Kho Kee Po! Selama bikin perjalanan ini. aku nanti coba-coba semua tiga macam kepandaiannya itu! kata Tok-koh I t Hang sambil tertawa apabila ia dengar keterangan sahabatnya. si tuabangka. yang telah hidup menyendiri di Kho Kee Po. Boe Wie bersedia akan kembal i ke Kwan-Iwee. ahli waris Thay Kek Pay. cngko dan ad ik. bahwa yang lakukan itu ada scorang tua dengan lidah Li auw-tong. akan tetapi. orang bujuki aku bahwa hari depanku penuh pengharapan. pcrhubungan yang rapat ini bukan sebab pcrkcnalan saja hanya mereka pcrnah s aling bantu. Kejadian itu ada menggemparkan. Sebenarnya Boe Wie belum tahu j elas asal-usulnya Ie Tjee Ban kecuali ia dengar. ia juga tidak ketahui jelas keadaan orang. itulah hebat. scbagaimana Boe Wie meenghargai kejujuran orang. Law Boe Wie mesti berangkat dengan tiba-tiba. mendadakan ia tcrima satu kabar Iain. akan can dua-dua gurunya itu. hatinya bercekat. perubahan telah ba nyak terjadi. Te rang orang tak lihat aku karena aku jadi wakil dari suatu kawanan kecil . Law Boe Wie dengar perkataannya jago tua ini. seperti lenyap dari muka bumi. Tok-koh It Hang sudah asing dengan keadaan di Tionggoan. Mereka masing-masing tenggak beberapa cawan. bcgitu lekas ia mcmasuki Kwan-lwee. siapa si orang . dan kedua.. ia sudah b erumur lima puluh tahun lebih tapi dengan Boe Wie. mereka dahar dan m engobrol dengan asyik. si orang tua asal Liauw-tong bertan gan kosong tetapi Kiam Beng sudah gunai pedangnya. terutama karena orang mendugaduga. Shoatang. dia adalah tokoh terkenal dari Pie Sioe Hwee.-. demikian kata tuan rumah itu. Jago tua ini pemah kata ia hendak coba-coba T eng Kiam Beng deagan tangan kosong saja. Sarangnya Pie Sioe Hwee telah digulung sejak lama. kepalannya. berdua merek a duduk berjamu. dan piauwnya juga dengan sia-sia. dia ini ada keluarga golongan R imbaHijau. sampai satu kali.€Kalau dua harimau berkel ahi. tapi Ie Tjee Ban tak izinkan dia pergi sebelum mereka dahar dan minum arak dulu. soeheng dan Teng K iam Beng. tuan rumah timbulkan satu soal. Boe Wie terima kabar penting itu selagi ia berada di pusat Hay Yang Pang di Poutay. justcru beg-itu. s cbab dua-dua Kiam Gim dan It Hang adalah gurunya sendiri. Law Boe Wie segera juga san gka separuh gurunya Tok-koh It Hang. ia berbahasa. tetapi aku. Boe Wie ambil putusan akan pergi ke Djia t-hoo. guna cegah rahasia bocor. sebab pemimpinnya lagi berpergian. dan wakil ketua itu sangat hargai Boe Wie yang kosen dan djiatsim. ia dengar satu perkara penting sebab mana ia terpak sa tunda dulu tugasnya. Perkara apakah yang penting itu? Itu adalah halnya itu perampasan barang upeti yang dilindungi Teng Kiam Beng. Dan kedua guru itu sama-sama liehay! Orang lain boleh menonton. siapa menang. Lima tahun sudah lewat sejak Boe Wie ikuti Tok-koh It Hang. tua Liauw-tong itu. orang pandang tak berguna. Ada orang ajak aku bckerja untuk dianya. tetapi aku tidak! pikir Boe Wie. kena dibikin malu. di sebelah itu. Aku hila . Karena ini. dimana-mana orang horm ati kau.

tetapi mereka boleh diandalkan. Lauwtee. Ie Tjee Ban bilang. Be lakangan aku dengar di Djie-tjoe. tapi di sini. mereka bisa bekerja sama pembesar negeri. Coba tidak bukan pada kau. Mereka berkepandaian ti nggi tapi aku tidak tahu hal-ihwal mereka. Lo-kee Ngo Houw. hanya pergi ambil tempat di kuil rusak beber apa lie di luar kota.€€Mereka€€bcrtiga meman g tak dapat dibandingkan dengan kau. Aku percaya. sesudah ia tenggak b eberapa cawan pula. dandanannyajuga berlai nan. sungguh aku tak sudi merijeiaskan ini . ta pi mereka toh kecele. Mereka sampai kira-ki ra jam tiga lewat. In-koan ada distrik di mana ada tinggal gurunya: Lio e Kiam Gim. akan can tahu tentang orang tua itu. Mereka menghilang. wa ktu hendak mulai pergi merantau. juga ketuaku sendiri telah d apat maiu dari seorang tua yang tidak dikenal. Di Seetjoan Barat. Lauwtee tentu belum tahu duduknya hai. Ia tidak ketahui jelas h ati Ie Tjee Ban. hari depanku pen uh pengharapan . Boe Wie kata. uPantas kemarin ini Toa-totjoe pergi dan terus tidak kembali. Kenapa Lauwko mesti hi lan g muka? Kita toh merdeka. Untuk apa minta bantuan Lauwko diminta? ia tanya. ia pun tidak tahu hal ketua lama dari sahabat ini. Siapa tahu? jawab Ie Tjee Ban.ng muka! Urusan apakah itu. Toa-totjoe larang orang banyak omong. Lauwko? tanya Boe Wie dengan heran. Shoasay. sesudah mana orang datarg untuk b ersahabat sama dia. yang ilmu silatnya boleh dia ndali. Toa-totjoe mengintip ke dala . ia sendiri ajak dua kawan. yang rornannya mencurigai. Siapa tahu. K ebetulan dari Lek-shia ada datang dua saudara kita. Mereka tidak bawa barang berharga tetapi sembunyikan senjata. mereka hen dak gu nakan aku scbagai pcrkakas. dari itu. Kho Kee Po masuk dalam wilayah distrik itu. Lauwtee. lagu-suaranya beda satu dari lain. at au Lima Saudara Harimau She Lo. Dia tidak mau menerangkarmya. Itu waktu di daerah Seetjoan Barat. Dan aku ada salah satu kacun gnya. untuk pergi bikin penyel jdjkan secara diam-diam ke kuil itu. Kejadian mi membuat rombongan mereka buyar. Mereka biasa membegal dan memeras penduduk. Kebinasaan Sam Houw di tan gan In Giok menyebabkan orang katakan si nona ada nona gagah yaag ajaib! Pun. uIa mau pergi ke pusat kita di Lek-shia . mereka ingin aku bckerja untuknya. Malam itu tidak ada cahaya rembulan. mereka mirip dengan orang Rimba Hijau. mereka bagi hasil i tu kepada pangreh-praja setempat. katanya sayang aku jadi waki l saja. Itulah ketuaku yang lama. mereka dengar suara menggeros keras. Kau pasti tidak tahu. Meski demikian. ada sangat kesohor. sesampainya di kuil. yang ajak aku! kata Ie Tjee Ban kemudian.€Teranglah dengan itu orang pandang enteng padaku! Boe Wie tidak mengcrti.. Karena hilang satu saudaranya. Sebaliknya. Lo-kee Ng o Houw berubah jadi Lo-kee Soe-houw -Empat Harimau She Lo. karena itu mengenai hal dua puluh tahun yang lalu. Hatinya Boe Wie bercekat. Atas itu. sa mpai tahu tahu. mereka telah datang can aku. hilang jiwanya. dia cuma kata urusan penting. kita tidak mcngandal i pangreh-praja? Kau benar. mereka tidak bisa tancap kaki . atau sekarang ia muncul se bagai pahlawan dari Istana Raja Boan.Dari atas genteng di mana mereka mendekam. Dia ajak aku bekerja ke In-koan. apa mau. Sudah aku ketemui ketua lamaku. la malah ketahui€€€lebih€€€banyak€€€te ermusuhan antara Keluarga Lo dan Keiuaiga Lioe Kiam Gim dan In Giok bersama Lauw Tian Peng adalah hajar Lima Harimau Keluarga Lo itu. mereka kena dipermainkan. Dengan gelantungi tubuh di payon. Sebaliknya an eh! Ketua itu telah menghilang dua puluh tahun lebih. ia minta keterangan. maka kebetuIan sekali. mereka buron ke Utara. bila mereka peroieh hasil. mereka kena dilabrak satu nona. itulah sebabnya. sekarang ia dengar kabar penting itu. maka k emudian. Sebenarnya aku jemu ber campur pula sama mereka. Ya. Mereka tidak memasuki Kota Pou-tay untuk mondok. itu ada hal untuk bikin orang celaka . Kiam Gim pesan muridnya ini sekalian dengar-den gar perihal pcrsaudaraan Lo itu. malah Lo Sam Houw. aku masuk dalam Hay Yang Pang. Toa-totjoe telah terima laporan ada beberapa orang asing. sekarang mereka jadi pahlawan Raja Boan. Ketua Muda Hay Yang Pang ini berikan keterangannya lebih jauh. Ini tahun ada tahun luar biasa untuk aku! kata Ie Tjee Ban. na nti aku tuturkan. Lauwtee. kata ia. ketika kau masih kecil. tetapi orang telah bujuki aku. kedua pihak tidak saling ganggu. katanya. Tapi keterangan itu pun sudah cukup untuk Boe Wie. katanya s ebab aku ketahui baik Propinsi Shoatang ini.

akan mengerubuti. Mereka lihat seorang tua berdiri di dekat mereka! Orang tua ini lantas tertawa. dari itu aku menanyakannya. habis itu dia nyataka n. sama sekali mereka tidak bcrniat kurang baik. Lo-kce Soe Houw hendak bckcrj a di In-koan. Secara begi ni. maka itu. yang dicanteldi payon. sahabat-sahabatku! Bercerita sampai di situ. sctclah bicara pul a scbcntaran. aku pernah dengar orang omong tentang orang tua itu. bila ada ketikanya. bahwa dia keb etulan lewat di Pou-tay. ia menghaturkan maaf. Tapi m alam itu Boe Wie tidak bisa tidur pulas. mereka Jiflm apa dan kenapa mereka tarik kakinya. Untuk setengah jam. sama-sama orang Kang-ouw.datang mengunjungi. sebab kalau di dcsak. ada yang tank. permainannya tidak terlalu lancar. ia tidak lihat suatu apa. ia hirup pula araknya . kau orang nyata tak dapat lihat p adaku! Buat apa kau orang keheranan tak keruan? Mereka terperanjat. Mereka turun ke tanah dan lantas bertempur. malah mereka sendiri mcrasa scperti ada kebut dengan p elahan. tiba-tiba si orang tua menghentikan pertandi ngan dan mengajak ikat persahabatan. sampai€€€€sukar untuk m ereka meloloskan diri. Boe Wie agaknya terperanjat Oh! ia berseru dengan tiba-tiba. Selama beberapa tahun merantau. ia sudah susun rapi keterangannya Ie Tjee Ban. Bukankah orang tua itu jangkung-kurus dan pedang nya ada Tjit-seng-kiam yang panjang? ia tanya. tetapi dua sahabatnya Toa-totjoe bilang. me reka berdiri menonton. mereka kelihatannya heran dan duka. Ditanya begi tu. untuk kasih sclamat jalan pada Boe Wie. rnerekajadi melengak. mereka dengar satu suara dalam dari seorang tua: Aku di sini. Di sebelah itu. tidak salah lagi. sahut Boe Wie. sambil bertempur. Toa-totjoe sudah dibikm sibuk dan mandi keringat oleh pedangnya orang itu yang sambar sana dan sambar sini. Dia itu katanya teiah peroleh kesempumaannya ilmu pedang Tatmo-kiam dari Siong Yang Pay serta telah berhasil mcncuri pclajari beberapa jurus ilmu pedang Boe-kek-kiam dari Heng Ie Pay. tapi akhirnya. Toa-torjoe terlolos dari bahaya. Si orang tua gagah itu muncuk ber . Ie Tjee Ban berhenti sebentar. ia hany a bilang. Toa-totjoe bertiga di buat pcrmai nan. ia akan. Antara berkesiurnya angin dengar suara anjing dari kejauhan. mereka sendiri yang kena dibikin repot. Tiba-tiba ia rasakan sebelah kakiny a. hingg a mereka tak takut nanti ditertawai orang. Justeru itu. ke bagian anggota-anggota yang berbahaya. Belum ada sepuiuh jurus. ia melek mata tcrus sampai terang tanah . Atas tantangan itu. Sementara itu. ia benar perlihatkan bebcrapa jurus pukulan kaum itu. Mereka bertiga. ia harap kedua pihak suka saling bantu. Entah apa sebabnya itu ? Mendengar itu. ia tidak menanyakan lebih jauh. menganjurkan kedua kawan Toa-totjoe maju akan bantu Toa-totjoe mengepung padanya. Otaknya Ie Tjee Ban sudah terpcngaruh arak. ia terkejut Benar! Eh. mereka itu tcntu hendak menuntut balas terhadap Keluarga Lioe. Ketika ditanya she dan namanya. ia kata pula: Bukanlah gampang bahwa Tuan yang terhormat datang dari tempat yang jauh. Selama itu. asal aku suruh seorang saja bantui aku. Dia mengaku dari Heng Ie Pay. mereka maju. aku berlaku tak pantas pada kau orang. orang tua itu saban-saban ngoceh. kemudian ia melanjutkan. tapi toh tidak pemah ujung pedang mengenai sasarannya. dari samping. Mereka tidak tarik kakinya Toa-totjoe. dia itu keluarkan ilmu silat Siong Yang Pay. dua kawannya lagi memandang ke sekelilingnya. mereka menole h dengan segera. Orang tua itu ngaku da ri Heng Ie Pay. mereka pada tertawa. Orang yang Lauwko sebutkan itu mirip de ngan orang tua tersebut. mereka masuk tidur.€IaJantas tan ya dua kawan itu. Tentu saja kedua kawan itu jadi gusar. Tidak jauh daripadanya. Toa-totjoe jadi gusar dan terpaksa menerimanya. maka segera-ia putar tubuhnya. bagaimana Lauwtee kenal dia? dia pun tanya. Bertiga. Aku cuma pernah dengar nama nya belum pemah aku ketemu padanya. jengkel dan mendongkol. silakan kita turun ke pekarangan kosong di bawah sana unt uk main-main! Kenapa eh -kenapa kau orang bersangsi? Apa kau orang takut? Apa ka u orang jerih melihat banyak kawanku? Tidak. selagi mereka s angat malu. kedua kawan itu mengawasi. Kuil ada gelap.m. tidak ada satu yang bantui orang tua itu. selamanya ia gunai dulu ilmu pedang curiannya itu. kemudian ia ajak dua kawannya pulang. Ie Tjee Ban letakkan cangkir araknya. akan nai k pula ke genteng. kalau iasedang bertempur. rombongannya si orang tua muncul semua. orang tua itu menampik. Orang tua itu tanya kedudukannya Toa-totjoe di dalam Hay Yang Pang.

Beruntung kau datang. Distrik Pou-tay ini memang ada jalan terusan ke In-koan. dengan begitu. Coba buka bajuku. Teng Kiam Beng jadi bercidera dengan Tjiong Hay Peng. Bila tak ada kau. dari itu. Ibu? Bong Tiap tanya. rupanya. Lioe Toanio coba geraki tubuhnya. Bong Tiap sudah mengerti keadaan. sama-sama berlatih silat. Ketika ia geraki tubuhnya. Aku tidak sempat kisiki Soemoay untuk bersiap hingga Soenio mesti bercapek-lelah. di scbelah siapa pun tambah Ham Eng. hanya kepandaiamu yang bertambah! Romanmu€€menghunjukkan kemudaanmu. Biar bagaimana aku toh datang sedikit teriambat. Soenio mesti berada sendirian di ru mah. Tiap-djie. Bagaimana. ia tak dapat tidur. Law Boe W ie sudah segera menuju ke In-koan di mana ia sampai di Muara Kho Kee Po. mestinya dia ada punya hubungan sam a Lo-kee Soe Houw. Lioe Toanio masih tetap belum sadar. begitupun caranya kau gunai pedan gmu barusan! Dan soetee ini tertawa. akhimya turut rubuh juga. hingga iamenyesal tidak bisa segera sampai di Kho Kee Po. sampai itu malam ia telah tolongi juga soenionya. aku hendak bicara sama ia. Ia pun percaya. Bong Tiap menurut.€Matanya bercahaya. Soehoe telah pergi ke Utara. akan awasi semua orang di sekitamya. tiba-tiba Lioe Toanio ingat akan dirinya. kata Boe Wie di akhir penutura nnya sambil mcnghcla napas. dengan ia berhasil menaw an Bong Eng Tjin si orang tua yang licin. Ia menghela napas. Boe Wie turut tertawa. dia pun hendak ajak orang bekerja. kecuaii Tiap-djie. ia sege ra ingat pertempuran tadi. hingga ia rebah gulak-gulik saja. sampai ia keluarkan keringat dingin. j angan kau pakai adat-peradatan . ia merasakan lemas. ia menghibur. mendongkol dan karena 1ukanya di dalam. kata Lioe Toanio pada gadisnya. sampai belasan tahun ia merantau. dan sedan g gagahnya. saking lelah. d engan cekal tangannya si nona. Tapi ia toh baharu berumur tiga puluh tahun. sedang Tjin Kong cekok ia dengan obat yang dicampun arak. ia haturkan terima kasih mewakilkan ayah dan ibunya. kau keliru Tjin Kong kata. Soemoay. maka Boe Wie minta€€Bong Tiap unut pula padan ya. Kau orang semua mundur dulu. Lantas Boe Wie ingat pengalamannyadi waktu masih kecil. suaranya dalam. karena mana. ketika ia berkumpul sa ma guru dan soenio serta soemoay dan soeteenya. Soemoay katanya Ini ada urusan kecil. nyata ia tidak bisa bangun. setelah beristirahat Soenio akan dapat kan kesegarannya pula. ahli waris atau Ketua dari Heng Ie Pay. di saat ia dapat tolong Bong Tiap dan Ham Eng dari gangguannya musuh-musuhnya Keluarga Lioe.€€ Kau belum tua. Ia pentang pula matanya. ia likat la tak dapat empo dan pondong si soemoay seperti dulu-dulu. mana ia sanggup lay ani banyak musuh jahat? Sampai itu waktu. hatinya mencelos. Boe Wie tidak pikir bahwa Yo Tjin Kong masih berguru dan Bon g Tiap sudah tambah usianya. Soenio ada wariskan kepandaian golok Ngo-houw Toan-bo en-too dari Ban Seng Boen. Tiap-djie! ialah kata-katanya yang pertama keluar dan mulutnya. Aku percaya. Rupanya€€€€€€€ia terpengaruh pengalamannya dan sekarang Hiat soemoay itu sudah i gadis remaja! Soeheng. Demikiari sebabnya. sekarang aku telah tambah usia! katanya pula. karena liciknya musuh. katan ya. Maka itu ia ja di tambah joiatir. Sayang. katanya. sedang untuk mencegah. Sementara itu orang t elah sampai di rumahnya Hie Hong. orang tua itu mesti ada si orang tua yang dul u di rumahnya Soh Sian Ie sudah pancing soesioknya Teng Kiam Beng. rumahny a Lioe Kauwsoe telah habis dimakan api dan Lioe Toanio. Soeheng. hingga ia jadi kaget sen dirinya.barcngan. ia membatalkan dulu perj alanannya ke Djiat-hoo. maka itu sambil memberi hormat. Maka ia cuma bisa pentang kedua matanya. entah bagaimana jadinya dengan kita semua . sesudah mcreka berada berdua s aja. tapi lantas saja ia terkejut ketika ia lihat sebuah titik h itam di bawah tete kin dari ibunya. Tiga atau empat jam kemudian. tak usah Soemoay kuatir. kita ada di antara orang sendiri. pilar ia terlebih jauh. Boe Wie sibuk karena soemoay itu paykoei terhadapnya. akan tetapi ia berscndirian saja. di mana Lioe Toanio dipernahkan. € Tahun dan bu Ian mengejar-ngejar manusia. hu ada tanda darah man pada jajandarah Djie-k .

Boe Wie bertiga ikuti dia. ada sejumlah orang gagah dari kalangan Kang-ouw yang te lah tunduk di bawahnya. aku tetap bercacat. ia cuma ulur tangan kanannya. Itu ada bagian anggota yang kena serangannya tumbak dari LoToa Houw. Mereka semua berdiam mengawasi soebo mereka. Ia raba goloknya. sedang Boe Wi e sudah punyakan senjatanya juga. Totokan dari Lo Toa Houw ada iiehay sekali. Loodjinkee€€katanya dengan janjinya. kata Lioe Toann?. dengan aku berikan pada Hie Hong. Bong Tiap menurut. ketika ia batik bersama Ngo-houw To an-boen-too. baharu aku diizinkan menggunakannya. pergi kau ambil golokku Ngo-houw Toan-boen-too. Kau kembaii bersam a mereka semua. Golok ini bukannya mu stika. dia telah gempur rusak khiekan gku. Dan sekarang aku tak dapat pakai lebih jauh golok ini . sudah. dengan menjura. akan tetapi ia tak berhasil menyingkirkan tanda matang biru itu. ia lekas undurkan diri. ia terhibur juga. maka itu. sekarang aku serahkan pada Hie Hong saja. Aku telah bcrkelahi melewati batas. kata ia sambil bersenyum pada anak daranya . Ibu. karcna ia ada satu ahli silat. ia bikinnya ket ika aku berumur satu tahun lantas setiap tahundilebur dan dilebur lagi. darahnya tidak m enjadi karatan. supaya keponakan itu datang dekat padanya. ia samburi golok dari bibin ya itu. Ludeslah sekarang kepandaian silatku. lengannya adalah aku yang bikin loc ot! Adalah engkongnya Tiap-djie yang berikan golok itu kepadaku. Tidak nanti aku sia-siakan pengharapan kau. Anak. tetapi ia tak dapat geraki tubuhnya. aku bisa balas budinya. maka golokku ini. dan Ngo-houw Toan-boen-too adalah goloknya Kaum Ban Seng Boen send iri. Lioe Toanio lamas kasih jalan napasnya akan kumpul semangamya. ia sent il itu. Golok ini aku tidak dapat bawa ke lobang kubur. yang napasnya memburu. Aku akan simpan baik-baik golok ini Bagus. tapi tajamnya bukan main.hie-hiat . tadi malam dia sudah bantui kita Hie Hong. kasih aku dengar! -Nah. dari itu. Ia insyaf artinya itu. ia menyambungi kemudian. kau simpanlah! Semua orang menjadi sangat terharu . hingga sang senjata terbitkan suara nyaring. Golok itu tajam dan mcngkilap. Sebenamya aku niat wariskan golok ini pada Tiap-djie. tetapi ketiga murid ini semua hunjuk rom an duka. karena mereka sudah dapat tahu. Dia ada turunan B an Seng Boen. te tapi Tiap-djie sudah punyakan pedang tajam buatan ayahnya sendiri. Anak toloH katanya. cara bagaimana tubu hku tidak jadi lemah? Ah. setelah aku masu fcumur sepuhih tahun. mukanya lantas jadi pucat. Kalau aku ditolong pada waktu baharu saja terluka. dipadu de ngan KiamGim. bagusl katanya. dia adalah kawanku yang terlebih tua jangan kau orang tidak pandan g mata pada golokku ini. Umpama Lo Djie Houw. berkata ia. Lioe Toanio berhen ti bicara untuk bernapas. sayang kepandaianku dari beberapa puluh tahun . jago betina itu tidak lagi menjadi jago betina. man! Hie Hong girang berbarcog berduka. Mustahil aku hendak berlaku nekat!€Aku tidak tega meninggalkan kau! Pergi ambil golokku hu. Bong Tiap kaget. Lioe Toanio tertawa meringis. akib atnya tidak sehebat ini. Lioe Toanio berniat bangun. buat apakah itu? tanya ia. tetapi meski demikian. aku hendak lihat satu kali lagi. aku tak lagi bisa bers ilat. apabila dipakai melukai orang. Anak. sedang Kaum Thay-kek biasa wariskan pedang saj a. Dan B ong Tiap agak bergemetaran ketika ia serahkan golok itu pada ibunya. Anak. saban-saban ditambah beratnya. kemudian sang ibu surah an aknya. Golokku ini telah temani aku berberapa puluh tahun lamanya. Lioe Toanio gapekan Hie Hong. Bong Tiap berduka bukan main. dengan diunit saja. Umpama kata aku bisa diobati scmbuh. . tetapi napasnya mengorong. Sinar matanya Lioe Toanio bersinar ketika iasuruh gadisnya bawa golok kepadany a. karena jiwa ibunya masih tertolong. Bagus. Ia minta gadisnya bantu ia. Coba kau sentil sekali lagi. Itu adalah senjata yang untuk banyak tahun tidak pemah berpisah darinya.

baharu ia menikah sama Lioe Kiam Gim. ia ada masygul dan menyesal bukan main. bocah. kemudian ia tutup pjntu. Apakah kau tetap menyangka aku tidak tahu hal-ihwalmu? kata muridnya jago tua da ri Thay Kek Pay kemudian. ben arlah mi orang yang telah permamkan soesioknya. Bong Eng Tjin menjadi gusar. kecuali Tiap-djie. Selama enam tahun. Ia rada jelus. ia dekati orang tua itu. tapi mulutnya tertawa meringis . Ya. siapa yang ketika itu dikasih ampun! Lantas Eng Tjin tutup pula mulutnya. percuma orang bujuk d ia. sampai umur dua puluh dua. kau punya perhubungan apa dengan K eluarga Soh dari Poo-teng? ia tanya. maka diam-dtam ia kedipi mata pa da tiga kawannya. Sekarang kau orang insyaf bagaimana liehaynya geiombang dan badai dalam kalangan Sungai-Telaga. Kiam Gim mundur bcrd uka karena sikap soeteenya. ia bungkam. Beginilah penghidupan. kau kalahkan aku. aku tidak akan bilang suatu apa. entah bagaimana dengan Kiam Gim . ia tahu ia berada dalam tangan musuh tetapi ia ada berkepala batu. Apa itu Keluarga Soh dari Poo-teng?€Aku tidak tahu! sahut Bong Eng Tjin sambil ia mendelik. at as pertanyaannya Boe Wie. Bong Eng Tjin mesti rebah bagaikan mayat saja. sete lah mana. lima jam telah berlalu. aku jadi ingat halnya soesiok kau dahutu telah jadi korban dua musuhnya yang m emakai topeng. Nyonya itu rapati matanya. ia juga tclah adu jiwanya tapi sekarang soenio ini tidak sebut-sebut dia. S ekarang. ia sadar dengan la yap-layap. Boe Wie bilang. Boe Wie berempat undurkan diri dengan masing-masing sangat bersusah had. kau orang ha rus lebih waspada dan berhati-hati. aku ada orang Siong Yang Pay!€Habis kau mau apa? ia berseru. Setelah bcrdiam sekian lama. ia telah ketemui banyak orang gagah. setelah diam s esaat ia berkata pula: Bicara halnya Kiam Gim pergi ke Utara ini. seharusnya ia bersenjatakan pedang. Lioe Toanio menghela napas pula. ia tidak mau omong terus terang. satu dari dua musuh itu adalah si orang tua yang semalam bersenjatakan pedang panjang. untuk selama-lamanya aku akan pis ahkan diri dari Rimba Persilatan. . ia harapkan gol ok itu. dengan golokny a Ngo-houw Toan-boen-too. sekarang aku tidak! Dicaci secara demikian. den gan sekonyong-konyong. Lioe Toanio Lauw In Giok ceburkan diri dalam dunia Kang-ouw sejak umur enam be las tahun. Benar€€€Lioe€€Toanio€€€ada€€€guru perempuannya tapi ia sendiri ada muridnya Lioe Kiam Gim Kek Pay. matamu picak! Cara bagaimana kau berani bilang aku ada manusia cabul dari kaum Kang-ouw ? Dengan kepandaianmu. untuk lima jam. ditanya bagaimanapun juga. Kalau dia diantap terus enam jam. untuk mereka undurkan diri. maka itu. ia tinggal menyendiri di Kho Kee Po. hingga untuk sesaat. tapi kalau dia ditolongi. Tapi sekarang si nyonya mesti mundur betul-betul. yang tak dapat diberikan pada orang dari lain kaum.Dasar€€Soenio€€mcnyayangi keponakan sendiri pikir Yo Tjin Kong. merek a pergi tengok orang tawanan mereka. pergi kau orang dengar pengakuannya! Pergilah kau orang. Kau ada satu laki-laki maka coba kau bilang. Tak bisa aku tak pikirkan dia . tetapi janganlah kaungaco-belo! Kau bilang dahulu soesiokmu kasih ampun padaku? Hm! Ja ngan membabi-buta!€Pergilah kau tanya dia. yang mesti te mani aku. ia lupa Toan-boen-too ada goloknya Kaum Ban Seng Bo en. maka itu. Akhir-akhirnya Boe Wie bersenyum ewah. murid kcdua dari Lioe K iam Gim. Air matanya nyonya ini meleleh keluar. dia bisa mendusindi segala saat. dia bakal sadar sendirinya. Sayang sekali aku tidak tahu dengan kepergia nnya ini. Sejak tadi malam kena ditotok jalan darahnya Oen-hian-hiat . Lalu. Ha. Kau adalah murid murtad dari Siong Yang Pay! Kau ada an jingnya bangsa Boan! Kau adalah manusia cabul dari kaum Kang-ouw! Dahulu soesiok ku mengasih ampun kepada kau. maka selanjutnya. ia batuk-batuk dua kali. katanya. tidak demikian dengan suaminya. maka setelah dia kena ditangkap. Sejak hari ini. Ak an tetapi dengan begitupun sudah cukup untuk Law Boe Wie mendapat kepastian. Kalau ia undurkan diri karena pernikahannya. dengan sendirinya. la mcrasa tidak enak scndirinya Tadi malam. ka rena lukanya yang hebat itu.

Ak an tetapi. Boe Wie telah berikan orang totokan Djie-khie-hiat yang liehay. kau dan soesiokmu.Ha. diam-diam Boe Wie lirik air muka orang. dari tubuhnya Bong Eng Tjin. Keluarga itu tidak takut. ia-tdah dapatkan sepucuk surat rahasia Itu adalah suratnya Soh Tjie Tjiauw dan Ouw It Gok dengan mana Bong Eng Tjin diperintah bokong Keluarg a Lioe berbareng memasang mata kepada satu pahlawan Iain yang mendapat suatu tug as. yang mcminta k orban jiwa. Dan kau mestinya ketahui baik. kenapa Ouw Toakomu tidak datang? Apa benar kau tidak tahu .€I tu ada suatu tipu daya dari si Raja Boan. Itulah sebab tadi malam. Boe Wi e tambahkan: Baik aku omong terus terang kepadamu! Kau mestrnya ketahui baik bahw a soesiokku serta Keluarga Soh. Aku lihat rupanya kau tetap tidak kenal walaupun jiwamu secara kecewa akan dipakai menebus dosany a! Apakah kau ketahui. tetapi ceritanya ini beralasan. aku juga hendak nasihati kepada kau orang untuk waspada! Dari berjongkok. Mukanya Bong Eng Tjin jadi guram. Ia juga ingin bantu soeheng itu. hal itu tidak disetujui sama Keluarg a Soh. ia berkuatir buat sepak-teigangnya Tok-koh It Hang. Tampangnya Bong Eng Tjin mcnjadi sebentar merah dan scbcntar pucat. Boe Wie berpengalaman luas. di sebelah itu. Terima kasih untuk keteranganmu! Terima kasih untuk nasihatmu! katanya. Aku suka ikut. kata Bong Tiap. sesudah mana. kau dengar aku! Kau bilang Keluarga Soh dan soesiokmu ada seperti saudara an gkat! Oh. Eh. g uru setengah itu ia kuatir mereka nanti bergebrak. pengorbanan itu ada harganya. terang ia terperanjat dan hcran. orang she Soh itu ada mcmpunyai perhu bungan macam apa dcngan pembesar negeri! Orang she Soh itu dan pembesar negeri. Sahabat. soesiokmu jadi renggang perhubungannya sama kaum Kang-otfw. tidak demikian dengan aku aku sebaliknyaberkasihan Sambil berkata demikian. terima kasih untuk keterangan kau ini! katanya akhirnya. dengan lantas gurumu tak akan lolos dari gcnggaman tangan m ereka! Kelihatannya. keluarga itu tukar sikap. sengaja kirimkan kcmari untuk kau ju-al jiwamu! Bersama itu sejumlah sisa kantong nasi ialah orang-orang tidak berguna kau diki rim kemari guna bokong Keluarga Lioe. ada bersahabat kekai seperti saud ara angkat. yang berkongkol saw dcngan lain. bahwa kaulah yang disuruh jual jiwamu? Mendengar demikian. mukanya masih hunjuk senyuman iblis. Bong Eng Tjin melengak. asal gurumu hendak lakukan suatu apa. ia sudah dapat kepastian ibu ini telah . ia percaya betul obrolannya Boe Wie. Dan ini adalah suatu rahasia dari Eng Tjin. Soeheng. akan tetapi belakangan. siapa berkorban untuk s ahabatnya. telah digunai juga oleh Keluarga Soh. akan dengan tiba-tiba totok tubuh orang dengan jeriji tangannya. Perlu aku lekas susul Soehoe. walaupun demikian. ap abila itu benar. Apakah benar kau tidak mengerti tipu daya teji itu? Inilah kelicmannya Ouw Toakomu! Apa betul-betul kau tidak mengert i? Kau toh ditugaskan juga meniliki lain orang? Boe Wie sudah karang satu cerita. atas mana. Soesiokmu niat ajak gurumu. berbareng dengan itu. di an tar a pah 1 a wan-pah I a wan Boa n ada kccurigaan atau kcjclusan. akan urus mayat musuh i tu. bahwa mereka itu saling intip satu dengan lain. ia panggil saudara-saudaranya. maka ia lantas menyetuj uinya. Di kalangan Kang-ouw. Saudara yang baik. itu dugaan yang meleset sangat jauh! Keluarga itu sengaja tem pel soesiokmu supaya dengan begitu. Kekuatiran lain adalah sang g uru nanti kena dijebak oleh Keluarga Soh yang licin dan licik. soesiokku telah dibe ntahukan agar ia sampaikan warta kemari untuk kita siap sedia! Ini dia yang dina makan meminjam goiok untuk mcmbunuh orang. Segera Boe Wie beritahukan saudara-saudaranya tentang bahaya yang mengancam gu ru mereka. agar si soe heng tidak bersendirian. kau tidak kenal Keluarga Soh dari Poo-teng? BoeWie tertawa. ayah dan anak. apa kau bilang? ia tanya. ia menyatakan kemudian. akan tetapi lain dengan kau-kau bakal t erbinasadengan tidak keruan juntrungannya! Kau barangkali tidak menyayangi jiwam u. yang tida k baik untuk mereka. untuk dia bisa kcndalikan semua pahlaw annya. Baikl ah. Apa yang aku bilang adalah apa yang aku bilang! jawa b Boe Wie dengan tertawa sindirnya. Boe Wie berlompat bangun setelah mendengar keterangan orang i tu. yang kuatirkan ayahnya. Mcnampak demikian. ia tahu. Ia bersenyum ewah. yang kem bali dekati jago tua itu. sambil terus tertawa menyindir. Perihal ibunya. Bong Eng Tjin segera bergulingan mampet jalan napasnya.

Pcngutaraannya Tjin Kong membuat Bong Tiap bertiga jadi girang. Soetee. Dengan bersahabat dengan Keluarga Soh. aku percaya aku bisa mc ngantar dengan tidak kurang suatu apa sampai di Shoasay. mereka tokukan perjalanan cepat sekali. Dengan andali golok Ngo-houw Toan-boen-too yang Bibi hadiahkan padaku dan denga n periindungan saudara-saudara sekaumdi sepanjang jalan. Saudara€€Law . adik kandungdari Lioe Toanio. Memang pernab Hie Hong menyatakan demikian. aku bisa atur! Ia lant as berpaling pada Hie Hong dan kata: Saudara Lauw. karena diantara kita terbit . Ham Eng juga nyatakan suka turut.€Maka ia tam bahkan: Soetee. dengan pergi pada Lauw In Eng. berangkat k e Utara. Buat apa kau turut? kata dia Baiklah kau diam di rumah untuk temani Ibu! Bukankah Ibu sangat sayangi kau? Kenapa kau tidak hendak kawani Ibu? Ham Eng berdiam tetapi terang ia tidak senang diam di rumah. kekuatirannya bisa diperkurang. karena mereka sudah sama-sama berusia lima puluh tahun lebih. V Ketika hari itu Lioe Kiam Gim bersama keponakan muridnya. Dua-dua pihak tidak pcrnah menyangka bahwa hampir-hampir ia orang b erpisahan untuk tidak bertemu pula . bukan aku hendak membangkit-bangkit. aku serahkan Soenio kepada kau ! Bukankah kau pernah bilang bahwa kau hendak pergi ke Shoasay pada pamanmu? Kau boleh sekalian ajak Soenio ke sana. Hie Hong dan Tjin Kong mengiringi Lioe Toanio b eristirahat di Shoasay.€Selang belasan hari. sepasang matanya Kiam Beng bcrsinar dengan tiba-tiba. kecuali sewenang-wenangnya bangsa Ouw kata Lioe Kiam Gi m sambi 1 menghela napas. . Scgala apa telah berubah. Kim Hoa. tidaklah gampang-gampang untuk orang cclakai ak u. ia sampai tidak lantas dapat mcngucapkan kata-kata hanya air matan ya menetes jatuh.menjadi cacat. atau seperti ayam jago pecundang.€Berbareng dengan itu. tetapi coba dulu dengar per kataanku. hanya sayang. adajalan-jalan yang jadi lebih sunyi. Dcmikian diputuskan. Soetee? kemudian Kiam Gim tanya pula. apa kau ada baik? dcmikian pcrkatannya yang ringkas sekali ketika kemudi an ia bisa juga buka mulutnya. Sesudah lewat dua puluh tahun lebih. yang sudah tidak berada Iagi di kota itu. yang sekarangjadi ahfi waris Ban Seng Boen. Boe Wie pandang dua anak muda itu dengan bergantian. ia€€nyatakan. walaupun orang telah rusaki nama Thay Kek Pay. sedang Law Boe Wie bersama Bong Tiap dan Ham Eng bcrangk ai ke Utara. mirip d engan seorang habis sakit. deng an perjalanan ini ia jadi bakal dapat pengalaman. yang sada ri tadi diam saja. katanya. Teng Kiam Beng ada bcroman sangat kucel. Melihat si nona hendak ikut pergi. seraya urut-urut kumisnya. Soeheng. hati mcreka me njadi iega. dengan tidak tampak suatu halangan. tidak nanti sampai terjadi seperti ini. Ia ada sangat terharu. segera ia berkata: Baik ju ga kalau Ham Eng turut! Tentang Socnio. Ada sahabat-sahabatnya guru silat ini. Dan ketika ia berhadapan sa ma Kiam Beng.Terang dia likat men emui saudara seperguruannya ini. akan tetapi deng an kepandaian yang aku punyakan. bahwa iahendakd igoda saja. Bong€€€Tiap€€€deliki ara seperguruan itu. karena ia lihat rumah bibinya suda h musnah dan ia kuatir pihak Lo nanti datang untuk menuntut balas. Kau kcnapa. orang melainkan tida k puas dan karenanya orang hendak coba-coba padamu! la tidak mau menyesali terleb ih jauh. bendera Thay Kek Kie. aku menyesal dahulu kita berpisahan. kelihatan Kota Poo-teng jadi berubah: adajalan-jalan yang lebih ramai. Soetee. bukankah kau jadi seperti cari pusing s endiri? Benar kau melindungi upeti akan tetapi aku percaya. Tapi scbenamya la kuarir Hie Hong tidak sanggup melindungi so enionya itu dan ia ingin sekalian perlihatkan kcpandaian Kaum Thay Kek Pay. Baik. mereka telah sampai di Poo-teng. Hie Hong setujui pikirannya Boe Wie. Apakah kau tidak terluka? Ditanya demikian. Lioe Kiam Gim menghela napas. Aku suka kawani Saudara Lauw pergi antara Soebo! bcrkata Yo Tjin Kong. kau jangan kuatir. tidak tampak sifat jumawanya. diganggu. ia jadi tak usah kuatirkan apa-apa lagi. karena In Eng ada kenamaan. katanya. orang telah cabut! Kiam Beng masih bclum insyaf bahwa orang tidak niat lukai dia.

akan tetapi tambah tinggi usianya. hanya siapa tahu. pihak Soh tidak pernah berbuat tak selayaknya terhadap aku. entah dia ada di mana . yang suka bicara banyak dalam hal kepuasan tetapi tak mau b anyak omong dalam hal kegagalan. ia pergi jauh. ia menyahut. Tiba-tiba. kita yang menjadi ayah-bunda tidak ketahui lagi cita-citanya. yang angkuh. Hiauw ada dengar kata. air mukanya kerabali berubah. bagaimana gerak-ge rakannya. Coba dulu sewaktu terluka senjata rahasia beracun tidak ada dia yang tolong obati aku. akhimya soeheng mi berkata: Itu adalah ilmu silat bahagian dalam dan luar yang te lah tergabung menjadi satu. Kepandaian itu mirip dengan Sha-tjap-lak-tjhioe Kim-na-hoat dari Golongan Eng Djiauw Boen Bicara tentang Ka um Eng Djiauw Boen. ia bilang saja bahwa ia sudah dib egal di tempat tiga puluh lie di luar Kota Hee-poan-shia di Djiat-hoo. Kiam Gim heran. Se lama dua puluh tahun. Aku kena l Tang Kie Eng dan Hek Eng Ho. anak itu sudah bisa memanggil peh-hoe kepadamu. ia menyahut. Dia ada satu lawan yang tangguh. ia melaink an meninggalkan sepucuk surat dalam mana ia nyatakan. Ditanya begitu. Soetee. Di waktu kecilnya. ia sekarang telah pergi mencari jaiannya sendiri. guna lenyapkan ketegangan.ia t oh masih menanyakan melit tentang kepandaiannya si orang tua. karena orang telah tolong aku. mana bisa aku tidak balas bantu padanya? Sel ama dua puluh tahun. ia angkat kakinya! Dia pergi dalam usia dua puluh satu tahun. ia tidak sudi berdiam ngan ggur di Poo-teng. kepandaian siapa tidak tercela tetapi tidak diketahui dari golongan mana. akan tetapi ia kata: Soeheng benar. dia mesti ada orang luar biasa dari Eng Djiauw Boen. umpamanya ia tidak bisa peroieh kemenangan. hingga aku tidak dapat kesempatan untuk mengabarkan kau. tetapi walaupun demikian. aku telah terima budinya pihak Soh. Menjadi manusia. tetapi sekarang. orang mesti bisa bedakan kebaikan dari kejaha tan. Soeheng . ia lihat muka saudaranya jadi pucat. Kiam Gim percaya. tapi sekarang ada orang yang melebihkan Soetee. pasti sekarang lukaku itu tidak da pat dikcmbalikan. tanpa pamitan lagi. ia mengerti. Pada suatu hari ia meninggalkan rumah-tangga. aku cuma dapati ia seorang. air mukanya Kiam Beng pulih dengan cepat. ketika kita orang berpisah. Ia kata ia tak sanggup menungkuli hari-hari yang tawar. ingin merantau dan ciptakan nama dalam dunia Su ngai-Telaga?€Hanya kita orang dapat keluar sesudah dapat perkenan dari guru kita! Tidak demikian dengan Hiauw. . maka ia iekas ubah pcmbicaraannya. Suaranya Kiam Beng makin lama jadi makin perl ah an. d ahulupun ada sangat bersemangat. i a toh tidak nanti sampai kena dikaiahkan. siapa yang tidak ingin terbang merdeka bagaikan burung garuda? Bukankah kita bcrdua. Apabilasang soetee telah jelaskan. kepandaian mereka berimbang sama kepandaian kita. Kita orang terpisah terlalu jauh. aku tahu benar . Kiam Gim terima keterangan itu sambil bersenyum. adalah tenaga Siauw-thian-seng atau Bintang Kecil ya ng dipergunakan untuk singkirkan segala seranganrnu. saudara itu malu. Tapi. Kiam Beng tidak mau menuturkan dengan jelas. bahwa beg alnya ada seorang rua yang bicara dengan lidah Liauw-tong.Di Liauw-tong. Setelah satu anak menjadi dewasa. Isteriku telah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lata. aku pemah berunding dengan mereka. agaknya ia sangat berduka Anakku melainkan satu. tanpa mengucap sepatah kata. tidak pernah aku dengar ada or-ang yang paham kim-na-hoat. Hoo pa kada Hek Eng Ho. Soetee. Kiam Beng jengah. tetapi karena urusan ini ia anggap penting. bagaimana dengan Tee-hoe? Berapakah anak-anakmu? ia tanya. ia hanya minta adik seperguruanttu tuturkan duduknya kejadian.perbedaan faham. nyata ia terharu scndirin ya. Sekarang aku datang untuk mencari jalan perdamaian. dalam usia muda. di Hoolam ada Tang Kie Eng dan d. tambah berubah perangainya. Kiam Gim tidak mau mendesak lebih jauh. apabila ia berhadapan sama lawannya Kiam Beng. la tahu baik perangainya soet ee ini. Sebenarnya. Soeheng. sekarang telah terjadi ini gangguan kepadaku! Menampak orang tidak mau akui semua kekeliruannya. aku pun sudah tunangkan dia. tidak usah kita jadi gentar. pihak lawan hanya menggunai tangan kosong. Eh. bahwa ia ingin€€pergi€€mencari pengetahuan dan pengalaman. kepergianny a itu membikin aku berduka . mendengar pcngutaraannya itu. akan tetapi di sebelah it u.

seumur hidupnya. Aku menyangka padaTjiong Hay Peng dari Heng Ie Pay! iamenjawab.€€Tapi€€€ia€€tetap€€kenal beberapa anak muda. Mengenai cita-citanya ini. Putera dari Teng Kiam Beng ada bernama Teng Hiauw. sama sekali ada berapa orang kawannya begal itu? Sesudah berhasil dengan perampasannya. Soeheng. apa yang ane h. suaranya keras: Walaupun demikia n. ia tidak puas dengan putusan ayahnya. Sama sekali aku tidak pandang ren dah padamu. untuk menanyakan? Kenapa tidak. ia tidak mau omong terlebih banyak tentang anaknya. K iam Beng menikah lebih dahulu daripada soehengnya. lekas-lekas ia menambahkan. yang turut aku. So . ia jadi makin tidak puas. Kiam Beng tidak puas melihat sikapnya soeheng mi. ia melainkan menghiburi. Kiam Gim kemudian bicaraka n soal kedatangannya ini ke Utara. Rupanya Kiam Beng anggap ia sudah angkat terlalu tinggi pada musuhnya. ti dak I ah perlu digunainya pengaruh pembesar negeri! Kau keiiru. aku punya pedang dan piauw untuk memaksa minta pulang ba rang-barang upeti itu! Atau sedikitnya aku undang sahabat-sahabat dari Rimba Per silatan guna memutuskan siapa yang bersalah. Air mukanya Kiam Beng berubah pula untuk kesekian kalinya. Soeheng. karena ia sudah masuk umur dua puluh enam tahun.€Di dalam halnya kit a kaum Rimba Persilatan. Aku duga. mengapa kau pun lihat begini macam padaku? tanyanya. Maka akhirnya. Soeheng? sang soetee jawab. aku bukannya satu siauwdjin! Umpama kata benar pembegalan itu telah dilakuka n oleh Tjiong Hay Peng. ada atau tidak kau pcrnah ben tahukan pembesar negeri tcntang sangkaan k au itu? ia tanya. mengetahui kesukaran hati sang soetee. tetapi ia t idak sudi menemui aku. sebagaimana dua gu ru silat dan dua muridku. Demikianlah. hingga ia jadi kcsepian. akan tetapi mereka semua bukannya orang-orang sembarangan. aku tidak takut pada mereka! Aku telah kuntit mereka itu! Hanya. Kiam Beng kerutkan sepasang alisnya. karena tak dapat bersabar lebih jauh. Kau lihat. Teng Hiauw ada berpendapat lain daripada ayahnya. rumahnya Tjiong Hay Peng justeru bcrada di Sha-tjap-lak Kee-tjoe itu! €Kiam Gim perdcngarkan suara Oh! tetapi ia terus tutup mulu t. Selagi ia masih kecil. karena mereka ada bawa banyak barang. yang sudah tunang kan ia dengan gadisnya satu hartawan sedang ia sebenarnya menaruh hati pada cucu percmpuan dari Kiang Ek Hian dari kalangan Bwee Hoa Koen. sesudah mengikuti sampai jauhnya seratus lie lebih dari Kota Hee-poan-shia. karen a ayahnya terpisah dari kaum persilatan lainnya. Hay Peng tidak senang terhadap aku? Itu hari. Sctelah itu. Soetee. mereka adalah orang-orang jahat yang dianjur-anjurkan oleh Tjiong Hay Peng! Bukankah So eheng ketahui. bukankah kita punya tata kehormatan sendiri?€Maka itu. dia ada lebih tua sepuluh t ahun daripada Lioe Bong Tiap. ia tanya. m ereka pasti tidak terlalu leluasa dengan kepergiannya. Kiam Gim kata dengan cepat. d engan tiba-tiba mereka lenyap di tempat yang dipanggil Sha-tjap-Iak Kee-tjoe. apa yang mcncurigai dalam hal ini? Jadinya kau telah sangka Tjiong Hay Peng. kau pcrnah atau tidak pergi padanya. maka itu. dia sendiri tidak m uncul. Aku cuma tanya padamu.Kiam Gim bisa mengarti kesukarannya soetee ini sebagai satu ayah. ia tidak suka berteman sama pegawa i negeri! Sepasang alisnya Kiam Gim bergerak apabila ia telah dengar keterangan itu. Ia tidak membutuhkan pesan atau surat perantaraan dari ayahnya lagi. siapa yang benar. Di lain pihak. Kau benar. yang terintang. ia jadi tidak senang terhadap sikap aya hnya itu. maka itu. maka bi cara sampai di situ. Aku telah kunjungi padanya. ia jadi kckurangan kawan. Soeheng.€€ia kata. Si orang tua beriidah Liauw-tong itu cuma berkawan kira-kira sepuluh oran g. soeheng itu jawab. Biarpun aku bod oh. tanyanya. ia berlalu tanpa perkenan lagi. apa Soetee tida k dapat cari tahu tentang mereka? Ditanya begitu. Aku justeru kuatirkan pembesar negeri campur tahu urusan ini karena yang tersangkut adalah barang-barang upeti. Soetee. dari siapa ia telah dengar t persahabatan ayahnya dengan Soh Sian Ie. Habis. Ah. Ka u barangkali tidak ketahui. semua kena mereka bikin tidak berdaya. Jangan bicarakan pula tentang pegawai-pegawai negeri yang turut mengiringi . ia hendak merantau dengan andali diri sendiri.

terutama karena keja dian ada di tempat yang termasuk kalangan pengaruhnya. cabang dari Gunang Yan San. yang kemudian ternyata ada Lie Kee Tjoen mnri dnya Tjiang Han Tek dari Kaum Ngo Heng Koen dan Hoo Been Yauw muridnya Tjian Dji e Sianseng dari Kaum Ouw Tiap Tjiang. rombongannya Kiam Gim lakukan perjalanan dengan tetap bersemangat. Soetee tentu lebih mengerti daripada aku. Dengan jalan ini. Di kedua tepi ada rimba dengan pepohonan dan rumput. Kau sebaliknya kunjungi dia sesudahnya kejadian. wakil itu pun undang Lioe Kiam Gim untuk satu perjamuan. atau kadang-kadang angin keras diseling dengan terbang berhamburannya ba tu halus atau pasir. Kiam Gim cari tahu dulu tentang mereka itu. angin dingin sedang membadai. pohon dan bunga sedang segarnya. soetee itu masih punyakan kehormatannya. di sana kita justeru akan perol eh keterangan. hawa udara agak hangat. itulah keliru. Itu adalah suatu tanah pegunungan. Orang keluar dari Selat Hie Hong Kauw. Demikian di hari kedua. pada mulanya aku tidak berniat berlaku demikian . Hawa udara di Dji at-hoo beda dengan iklim di Kanglam.€Siapa tahu. Soetee. ada datang orangnya Keluarga Soh. Di sebelah itu. Sebelumnya menerima baik. Sesudah melalui perjalanan sepuluh hari iebih. Di waktu demikian di Ka nglam.etee. di tempat pembegaJan. Ia mengucap terima kas ih atas undangan itu. sedang di sampingnya ada aliran Sungai Loan Hoo. dalam urusan kita kaum Rimba Persilatan. dalam urusan di kalanganny a Kang-ouw. Di sini baha rulah mereka berhenti. Sekara ng temyata. dua-dua ada dari pihak golongan kenamaan. yang dulu tunrt Kiam Beng da n mendapat luka juga. Dan mereka juga tidak singgah di dalam kota. Sekarang begini saja. sedang Kim Hoa . Kiam Gim dengan lantas wakilkan soeteenya tampik itu tawaran bantuan dan undan gan juga. burung-burung gembira beterbangan. Juga murid kedua dan murid ketiga dari Kiam Beng. kau mesti kirim salah satu muridm u pergi membawa karcis nama padanya. yang banyak pen gkolannya. ia angkat tangannya kejidatnya. demikian katanya. besok soeheng dan soetee itu bakal pergi ke Djiat-hoo. sebelumnya itu. Kiam Beng jengah. seharusnya. kepergiannya banyak orang adalah tidak perlu. perlu atau tidak pihak Soh kirim orang untuk pergi bersama. Lantas soeheng ini berpikir. Tempat itu merupakan satu selat mirip dengan piring. untuk Lioe Kiam Gim perhatikan letaknya tempat itu. Coba udara ada terang. mendesak mohon diajak. . Keluar ga Soh itu sudah lantas saja ketahui niat keberangkatannya orang itu. atau cabangnya. Pada itu malam. siapa merant au. hujan dari salju sedang tu runnya. Ketika itu ada di bulan ketigadari musim Tjoen. soetee itu nanti seret tangannya pangreh praja. dia cuma dipengaruhi oleh k eangkuhannya. kau antar upeti. akan tetapi mereka tidak berbuat demikian. ia menambahkan dengan cepat: Soetee. Entah bagaimana caranya. daun dan pasimya pada rontok dan jatuh ke tanah. scdang tadinya ia kuatir. si murid kepala. Meski juga hawa udara ada demikian buruk. katanya. tetapi ia toh menyahut: Meskipun demikian. yang daun-daunnya . bisa mengerti yan g dia merasa kurang puas. kau bakal lewat di kalangan pengaruhny a Tjiong Hay Peng. yang menanyakan. siapa melulu andali boegee. Kiam Gim urut-urut kumisnya. Besok mari kita pergi ke Djiat-hoo. jala n di sepanjang Sungai Loan Hoo. dengan perlahan-lahan. karena itu sangkaan kita benar atau tidak dia harus dikunjungi. dengan iari kan kuda mereka. mereka bakal sampai di Sha-tjap-lak Kee-tjoe.sampai di luar kota. Mereka hanya jalan teru s. salju telah pa da lumer. katanya kemudian. Hatinya Lioe Loo-kauwsoe menjadi lega sekali. rombongannya Kiam Gim ini berangkat. d itempat kediamannya Tjiong Hay Peng. akan tetapi di Kwan-gwa ini. Di sini. memain dengan sampokan angin. dengan andali mukaku. diajak bersama. kita sudah tidak berlaku tidak hormat. Bantuan pihak Soh ditolak. karena kesesatan di satu waktu. ditinggai untuk jaga rumah. melewati Lo-sie-boen. dia paling dulu mesti utamakan tata kehormatan. kau telah curigai Tjiong Hay Peng. aku percaya dia tidak akan tidak terima padaku. Begitulah dipastikan. dari situ menuju ke Hee-po an-shia. Tapi ia bicara dengan manis serta jelaskan. tetapi dua guru silat. di maghrib itu. pembesar negeri tidak perlu campu r tahu. rombongannya Kiam Beng sampai d i Hee-poan-shia pada waktu Icwat tengah hari.

Aku adalah Lioe Kiam Gim yang rendah. ia berkata: Soetee. dari situ muncul beberapa orang. paling sedikitnya.€Jadinya. Kau lihat apakah. air mukanya menjadi merah dan padam bergantian. sedang yang jalan di muka ada s eorang yang tubuhnya kekar. tiba-tiba Kiam Gim tahan kudanya dan sambil menoleh pada adiknya seperguruan. Lihatlah tempat ini. sedang Kiam Beng. dengan tergesa-gesa. gombolan rumput di muk a rimba kelihatan tersingkap. yaitu Peng-tjoan. Selagi ia hendak tanya. ia lepaskan lesnya. seraya terus menegur: Apakah di sini ada Lioe Loo-kauwsoe. Guru-kita. mereka siap sedia. Lie Kee Tjoen bersama Teng Kiam Beng dan murid-muridnya menjadi terperanjat. Saudara-sau dara ada urusan apa denganku? Mendengar jawaban itu. perbuatan itu ada perbuatannya Tjiong Hay P eng? Jadinya sangkaanku tidak meleset? Kiam Gim berdiam. Lioe Kiam Gim tidak segera sambuti peti ita. telah utus kita hendak menyambut sambil haturkan hormatnya. men yatakan bahwa mereka hunjuk hormat mereka Mereka sebut dirinya boan-pwee . lantas memberi hormat pula. Kiam Gim memandang ke empat penjuru. malam ini juga kit a orang mesti sampai di Sha-tjap-lak Kee-tjoe! € Di saat rombongan ini hendak cambuk kuda mereka. untuk di larikan. ia menjawab kemudian. maka itu. kecurigaan kau beralasan! Kiam Beng pun tahan kudanya dengan tiba-tiba. Dengan mi ia hunj uk bahwa ia mengerti adat-istiadat. hanya dengan cara yang menghormat sekali. di Barat de ngan Sin-tek. katanya. untuk loncat turun dari kuda. aku masih belum mau percaya Tjiong Hay Peng bisa berbuat demiki an. jangan geraki senjata! katanya. mereka juga tidak mestinya muncul dari Liong-hin. apakah tidak boleh jadi. Kembali Lioe Loo-kauwsoe membalas hormat. lalu Lioe Kiam Gim membalas hormat. akan rnenunjuk-nunjuk. untuk papaki orang-orang itu. Sin-tek dan Koan-shia adalah kota-kota yang ramai dari Djiat-hoo. Kawanan itu Jberlldah Liauw Tong semua. sambil menjura. Kiam Gim sebaliknya berlaku tabah. Di Timur. Hampir berbareng dengan perkataan Lioe Loo-kauwsoe ini. jalan satu-satunya untuk mereka adalah jalan Utara. m ereka lantas bcrsiap. Biar bagaimana. Kiam Beng semua mengawasi dengan tajam. ialah or ang-orang yang lebih muda tingkatannya. suara mana disusul d engan berketoprakannya kaki kuda. dan kawan-kawannya. dan Utara dengan Peng-tjoan. seraya menyatak an bahwa ia tidak berani terima kehormatan itu. Soetee. ia mengawasi sambii hunjuk roman heran. guna hunus senjata mereka ma sing-masing. siapa ad anya mereka dan guru mereka. sabut dia. rombongan itu lantas loncat turun dari kuda mereka. orang tadi dengan cara sangat menghormat sudah maju akan serahkan sebuah peti kecil yang memuat karcis nama. lalu ia bertindak maju. suatu tanda i a malu dan mendongkol dengan berbareng. buat memberi hormat. mengaw asi jauh ke depan. Hanya. Soeh eng.€Mari.Di atas kudanya. Tjiong Hay P eng. Dan Sha-t jap-lak Kee-tjoe justeru bcrada di antara Peng-tjoan dan Hee-poan-shia. ia Tanya mereka tentang kewarasannya Tjiong Hay Peng. Kalau begitu. di Sclatan dengan Liong-hin. Lioe Kiam Gim Sianseng? Suaranya ada terang. karcna teringatlah ia pada saat pembegal an. sikapnya tetap tenang. Jangan sembarangan. kawanan bega l tak nanti da tang dari arah dua kota itu dan juga tidak akan menyingkir ke ara h sana. ia mencegah. tempat ini menyambung dengan Kota Koan-shia. yang goyangi tangan. dia mcsti ketahui baik tentang kawanan begal itu. Kiam Gim mundur satu tindak. sedang kau orang sendiri datang dari Selatan. ia turun dari kudanya. Sesudah lewat sckian lama. tiba-tiba mer eka dengar suara kelenengan yang datangnya dan dalam rimba. Lioe Kiam Gim berlaku tcnang. demikian pemimpin rombongan itu. Kemudian baharulah ia sambuti . dia berpikir.€Bukankah k awanan begal benar datang dari sana? Kiam Beng nampaknya gusar. ia menyahut. Orang itu. Soeheng? ia tanya. sopan-santun. Kalau benar mereka datang dari arah Sha-tjap-lak Kee-tjo e. Aku numpang tanya. tidak ada alasan yang dia tidak mendapat tahu. Orang-orang yang tempur kau bukannya orang-orang Kang-ouw da ri tingkat sembarangan. mendengar kabar bahwa Lioe Loo-kauwsoe sudah datang. Cuma bersangsi sedetik saja. dari itu. Kiam Gim lantas gerak-geraki tangannya. Ia ini maju untuk angkat rapat kedua tangannya.

peti itu. Kalau yang sambut ada orang lebih muda. dengan tiba-tiba Teng Kiam Beng serukan muridnya yang kedua. itulah yang dibilang. apabila sam pai terbit pula gara-gara tidak diingin. Kiam Gim beramai mengikuti. soetee ini masih saja kukuhi adat. ia ulur kedua tangannya seraya berkata: Aku Loei Hong. atas mana orang she Hoo ! itu larikan kudanya keluar kalangan. Tidak menunggu sampai di depan rumah se kali. Rombongan itu lantas sajajalan di depan. kita harus bersikap merendah. Lioe Kiam Gim juga awasi murid soeteenya. ia jad i hunjuk bahwa ia tidak menghargakan soeteenya. Dalam kalangan Kang-ouw. Umpama orang jahat yan g tinggal di situ. untuk dibikin jadi lapangan piranti berlatih silat. untuk dengan roman sungguh-sungguh memesan: Soetee. Sekarang juga kita akan datang mengunjungi! ia tambahkan. dengan Lioe K iam Gim ada asal satu derajat. si utusan toh ada wakilnya Tjiong Hay Peng. Begitulah dengan cara hormat. dengan tiba-tiba Teng Kiam Beng ucapkan beberapa patah perkat aan pada Hoo Boen Yauw. guru silatnya dari Kaum Ouw Tiap Tjiang. turut mencegah. itu adalah tanda penghormatan luar bi asa. karena ia mesti hunjuk air muka berseri-seri. dengan tidak tunggu jawaban lagi. Karena ini ada cara menghormat yang panta s. sebentar di dalam. ia hendak hunjuk keluhuran€€mertab atnya. sedang pada sekalian tetamunya tetap dengan car a hormat ia haturkan terima kasih. Kiam Gim ada seorang yang halus budi bahasanya. Di waktu maghrib. kau tidak perdulikan aku. sudah seharusnya kalau yang sa mbut peti kecil itu adalah muridnya Kiam Gim atau orang yang lebih muda tingkata nnya. kenapa Tjiong Hay Peng bisa demikian cepat dapat ketahui kedatangannya. mengucap sepatah kata. sang mu-id. Kiam Beng tidak. hingga Lioe Kiam Gim dan orang-o rangnya Tjiong Hay Peng pada tahan kuda mereka dan menoleh. sambil hunjuk separuh-kehormatan. ia nampaknya kurang puas. ia sambuti peti dari Loei Hong. di depannya ada bukit yang digali dan dipapas. mereka sudah I lantas lihat Sha-tjap-lak Kee-tjoe. Kiam Beng tidak inginkan kehormatan luar biasa itu. Tjiong Hay Pen g kirim karcis nama. sudah mencelat ke depaanya. sungguh. ia tidak mau menegurnya. karena dalam hatinya. sampailah mereka di. aku mohon dengan sangat agar kita terlebih dahulu hunjuk kehormatan kita . ia larikan kudanya untuk pisahkan dir i. terang ia ada merasa sangat tidak puas berbareng malu. ia tarik tangan bajuny a Teng Kiam Beng. Tapi. Iapun tidak bisa cegah Loei Hong. Kalau Kiam Gim yang sambuti sendiri. . utusannya itu pasti ada orangnya dari tingkatan€€lebih€€rendah. Belakang rumah hampir nempel sama rimba. Orang berjalan pula. Sementara itu Kiam Gim heran. kau menyambut dan membaiki secara begini rupa. dengan ini mewakilkan Soepeh kita menyambuti kehormatan! Utusan itu pandang Loei Hong. di saat tangannya€diangsurkan€€€untuk menyambuti. karena kalau ia cegah. berselang setengah jam. sedang Kiam Beng tidak senang. guru terhadap guru. tapi sekarang Soeheng datang. m aka ia suruh muridnya yang menyambuti. ia toh tidak bisa bilang suatu apa. terutama di muka umum itu. biarpun utusannya Tjiong Hay Peng merasa tidak puas. sama tingkatannya. orang ada sangat hargai adat-istiadat. belum sempat Kiam Gim menoleh. tet api meskipun demikian. Rumah itu terletak di muka rimba. silakan Tuan-tuan jalan terus. jangan sekali menuruti nafsu amarah. akan tetapi karena€€soeteenya tidak€€salah.peradatan. yang berbarengpun ia kedipi mata: Kenapa kau tidak lekas wakilkan Soepeh untuk sambut peti itu? Atas itu.€€€itulah sebabnya kenapa ia tidak puas dengan perbuatan soeteenya. setiap saat dia bisa lari sembunyi ke dalam rimba.Ketua dari Heng Ie Pay. Ini pun ada salah satu sebab kenap . Selagi berjalan. murid Thay Kek Pay.€Ia mel ainkan tidak puas. sebentar aku akan hunjuk hormat belakangan kepada Tjiong Loo-kauws oe! Lalu. di saat dan tempat seperti itu. ia kata: Ketika aku datang. untuk hadapi rombongan utusan. muka rumahny a Tjiong Hay Peng. ialah Loe i Hong.€Demikian ia mendeluh di dalam hati nya. Kiam Gim sudah ajak rombongannya turun dari kuda mereka€€€€dan€€€€minta€€€€supaya ked u diwartakan terlebih dahulu. kemudian selagi menantikan. aku tidak dapat mengurus terle bih jauh! . Boen Yauw itu hunjuk hormatnya seraya kata: Aku mesti urus suatu apa di kota dusun. tetapi ia serahkan peti kecil itu. murid terhadap murid .

Kemudian. si murid kedua. Hay Peng mcnghaturkan maaf.a dia suruh Loei Hong wakilkan Kiam Gim sambuti karcis nama. ia lantas saja menyuguhi pada Teng Kiam Beng. belum ia berdiri betul. hingga aku kena bikin kaget tetam uku . ia wakilkan Tjiong Hay Peng akan haturkan semua teh itu kepada sekalian hadirin . Dan. dan dia sendiri y ang mcnyuguhkannya secara biasa. yang memain antara cahaya api. Ia tahu Tjiong Hay Peng sedang pertonto nkan kepandaiannya. benar ia masih se mpat berkelit dari pecahan cawan. tetapi Tjiong Hay Peng yang sambuti cawan teh. Tjiong Hay Peng juga insyaf. Di antara sinar bulan. Lioe Loo-kauwsoe gunai hanya dua jeriji tangannya. Kiam Beng terperanjat bukan main. tidak turut jatuh. ia bilang. dengan sekonyong-konyon g. ia berseru: Ah. harap maaf. dengan ini cara. airnya tidak tumpah! Untuk ini. ia lantas berbangkit. untuk sambuti arak. jago Thay Kek Pay itu benar-benar tidak boleh dipandang enteng. Selagi itu soeheng dan soetee berpikir masing-masing. berbareng denga n itu. Sebagai alasan. maka terjadilah suatu hai yang hebat. Teng Kiam Beng bangkit untuk menyambuti. yang tidak salah lagi mcsti murid-murid He ng Ie Pay. yang berada di samping. untuk menangkis sambil menyampok k eras air dan pecahan cawan itu. berbareng dengan mana. Selagi Tjiong Hay Peng dengan cawan di tangan datang mendekati. tidak tahuny a. kelihatan-bcberapa orang. maafkanaku! Selagi nenampan terlempar. Hay Peng sudah lantas kasih pertunjukan pula. kemudian pihak tetamu diundang masuk ke niangan tetania. tapi air toh mengenai mukanya yang jadi basah! Berbareng dengan kejadian itu. sudah sepantasnya ia hormati dulu Ketua dari Thay Kek Pay. la€€pakai baju bulu. akan tetapi. di mana ia sendiri ada Ketua dari Heng Ie Pay. sekarang ia hendak menyuguhkan arak. cawan itu melesat ke tinggi. Mereka berdua tcrpisah satu dari lain jauhnya dua-tig a kaki. melewati Lioe Kia m Gim. satu muridnya Tjiong Hay Peng bergerak. sembari lemp ar ke samping itu nenampan kumala. sungguh sayang! katanya. la pun telah lihat lirikan soehengnya. akan tetapi walaupun ia tidak sepandai soehe ngnya. satu muridnya Hay Peng muncul dengan satu nenampan batu pualam yang besar. Tjiong Hay Peng sudah dorongkan gucinya dengan arah o . ia masih ingin mencoba satu kali lagi. ia senantiasa waspada. hingga ia terluput dari serangan gelap itu. Lioe Kiam Gim berlaku lebih sebat dari murid itu. Tadi ia gunai cangkir yang in dah. ia mesti kagumi lawan punya kepandaian yang liehay. untuk menya nggapinya. Baharu saja orang bcrduduk. Tjiong Hay Peng lantas a dakan pertemuan untuk sekalian tetamunya itu. sambil be rdiri rapi. di mana. Tjiong Hay Peng hunjuk rupa kaget. Kiam Beng bersangsi. aku kesalahan membuatnya pecah. apapula kepandaian luhur dari Lioe Kiam Gim. ialah guci arak terbuat dari besi yang beratnya dua atau tiga puluh kati. Dengan sikapnya yang merendah. menyambar juga pe cahannya. terus saja pecah sendirinya. atas mana ada sepuiuh cawan yang berukirkan sansoei yan g berwama merah. Hany a lacur ada Loei Hong. Ket ika tuan rumah dekati ia. Teng Kiam Beng tidak hunjuk kemurkaan. Di lain pihak. tetapi ketika cawan untuk Kiam Beng dihaturkan. dengan berlompat. ia masih sempat gunai tangan kanannya. dan airnya lantas m enyiram arah Teng Kiam Beng punya muka. Tadi ia suguhkan teh kepada teta mu-tetamunya. dan selagi si tetamu menyambuti sambil merendah. Tuan rumah dan tetamunya segera juga bcrdiri berhadapan dan saling member! hor mat. Tuan. Semua cangkir yang indah. ia ragu-ragu tuan rumah itu menjamu dengan sungguh-sungguh atau itu adalah semacam pesta Hong Boen . tetapi sekarang ia pakai tempat arak yang besar dan kasar. kalau sampai rusak. ia maju akan tanggapi nenampan itu. Kiam Beng sudah menduga orang tidak bermaksud baik. Tapi sebenamya. pintu rumahnya Tjiong Ha y Peng sudah dipentang dan tuan rumah kelihatan muncul dengan tindakannya agak t enang. Tapi. nampaknya sabarsekali. akan tetapi diam-di am. Walaupun muridnya yang membawa nampan untuk menyuguhkan. bukannya si murid yan g melakukannya. ini cawan teh tidak kuat! Aku pun sudah tua. hingga malah pun sisa delapan ca wannya yang lain. ia hendak menyingkir dari Lioe Loo-kauwsoe.

aku hams kasih selamat pada kau! kata Lioe Kiam Gim sambii tertawa. Bukan. Hay Peng tidak. Maka kejadiannya. Tjiong Hay Peng terima tiga cawan. akan akhirnya. kecuali ada pihak ketiga. Dengan agak likat. akan hirup araknya! Setelah masing-masing lepaskan tangannya. sebaliknya. bersama araknya ada kira-kira lima puluh kati beratny a. Lioe Kiam Gim utarakan maksud kedatangarinya. jempolnya dipertunjuki. Ia ge druki cangkir araknya seraya kata dengan nyaring: Ya. telah kena dipermainkan oleh satu tua bangka! Malah tua bangka itu cuma gunai tangan kosong yang berdaging melulu! Kiam Beng jadi sangat gusar. Tjiong Hay Peng berloncat bangun. ia berpura-pura tidak ketahui hal pembegalan itu. Lioe Toako. bisa menolak. lama-lama kedua nya akan terluka masing-masing sendirinya. Tjiong Hay Peng tertawa seperti sewajarnya. Kedua-duanya tidak bisa keiuarkan kata-kata! Adalah kemudian. apakah benar-benar Tjiong Toako tidak ketahui kejadian itu? demikian ia cuma bisa tegaskan. Karena ini. sebaliknya daripada menyangka H ay Peng. seraya tepuk tangannya.€ Tapi aku tidak merasa hilang muka! Dengan . ia buka tutup tersebut. tubuhnya berdiri tegar. kau pikir? ia tanya. ia kata: Jangan seedjie. Ia tanya kalau-kalau Ketua Heng Ie Pa y itu ketahui siapa orangnya yang sudah uji Teng Kiam Beng. Ah. seraya ia hampirkan dua orang itu. orang itu sudah tidak lakukan kunjungan kehormatan kepadamu. ia tertawa tawar. akan biki n orang tcrluka hebat di bagian dalam badan dan menjadi tapadakpa. dalam Rimba Persilatan kenapa toh ada orang Kang-ouw. memang ia tidak pandai bicara. sampai ia tak dapat kendalikan pula dinnya.tidak mau melepaskanny a. Kiam Gim gunai sepasang sumpirnya. melainkan aku tidak pernah memikirnya! demikian jawabannya. dengan limbung. Dengan sikapnya yang merenda h. Guci itu. Begitu. dua-dua Teng Kiam Beng dan Tjiong Ha y Peng mundur sendirinya. Sudan. apabila tidak sampai membinasakan.rang punya dada. kenapa aku tidak dapat tahu? Sikap ini membuat Kiam Gim jadi mclcngak. sungguh kau liehay! ia memuji. jikalau kau tidak ingin terim a suguhannya Tjiong Toako. Kiam Beng bis a duga itu. ia malah hunjuk roman ter peranjat. Ia terus bersikap sewajarnya saja. Aku harus didenda tiga cawan! Dengan scbenarnya. Teng Toako. iapun . Sampai di situ. tubuh mereka jatuh duduk di kursinya m asing-masing. ia teruskan jepit lehernya guci itu. aku Teng Kiam Bcng belajar silat tidak sempurna. kau mau apa? Ta pi kau sendiri. Pertentangan itu ada hebat Karena kedua pihak sama tangguhnya. ia sengaja tidak mau terima suguhan. ia berlaga menghela napas. akan jepit tutup guc i. Kemudian lagi. man kasih aku yang mewakilkannya! Sambii bcrkata begitu. ia hanya tahan mulutnya guci it u. yang lewat di sini. Soetee. sampai orang telah kena pecundangi! Habis. Segera ia angkat kedua tangannya. guci arak jadi kena ditahan di tengah-tengah di antara kedua orang itu. yang pandai ilmu pedan g Boe-kek-kiam. benar-benar ada terjadi demikian? Ah. yang dengan diam-diam telah gunai mereka punya tenaga dalam atau khie -kang. dcngan gunai sumpitnya itu. ia b erseru: Oh. hingga guci jadi terlepas dari cekalan nya Tjiong Hay Peng. mereka lantas mulai pasang omong. ia mohon tuan mmah suka bantu ia. Siapa sangka K etua dari Thay Kek Pay. Serangan gelap dari Hay Peng ini. dengan tangan kiri. aku bisa ambil sendiri! Oleh karena ini. tergantung di antara dua sumpit itu. kau orang berdua janganlah terlalu seedjie! berkata Lioe Kiam Gim sambii tertawa. malah dia berani lakukan kejahatan di dalam daerah pengaruhmu ini? Kenapa dia bisa mondar -mandir dengan merdeka? Kenapa orang tidak pandang mata sama sekali kepada Tjion g Toako? Tjiong Hay Peng tidak gusar. Tjiong Toako. kemudian dengan sebat sek ali. dua-dua lantas keluarkan keringat dingin pada jidatnya masing-mas ing. ia pakai cawan akan sendok isi guci. yang datang sama tengah. Tjiong Toako. ialah Teng Toak o. Sesudah keduanya berpisah dua puluh tahun lebih. Teng Kiam Beng yang namanya menggetarkan dunia Kang-ouw. kemudian dengan seb elah tangan mencekal mulut guci. yang mewariskan tiga rupa kepandaian liehay dari Thay-ke k Teng. kau Ketua dari Heng Ie Pay. Tjiong Hay Peng tidak lagi ma nis budi seperti dulu-dulu. tidak perduli pihak tetamu berlaku demikian ramah-ta mah.

akan tetapi kita hanya hendak tanya. ia menjura. umpama kata mereka tidak sampai datang padaku. kita ada saudara-saudara dari bebcrapa puluh tahun. karena itu. Tidak berani aku menerimanya. menyesal aku tidak bisa berdiam di sini. inilah. yang hendak bikin pertemuan dengan ia. menghad api tuan mmah. Tjiong Hay Peng kena dibikin tergerak hatinya oleh perkatannya orang she Lioe ini. romannya sibuk. karena mereka ada bercita-cita demiki an. ak hirnya ia menjawab. untuk setelah itu. ia tidak tahu. la insyaf. Benar dcngan Teng Kiam Beng iamengganjal hati. maka adalah selayaknya saja apabila orang tak lihat mata padaku! Hanya kalau sampai Teng Toako sendiri orang tidak pandang. aku jadi mcnsia-siakan sahabatku i . Toako.mata pada sahabat ini. kau tidak ketahui suatu a pa mengenai itu pembegalan. walaupun demikian. pastilah Toako akan peroleh keterangan. Habis berkata begitu. ca ra bagaimana Toako hendak kembali secara tergesa-gesa begini? Apakah Toako ccla gubukku buruk hingga tidak surup untuk menyambut Toako? Biar bagaimana. hingga orang berani tangkap kutu di kepala harimau. hingga Hay Peng dengan tersipu-sipu mesti balas horma tnya itu. aku moho n Toako suka berdiam padaku untuk beberapa hari. Di Sha-tjap-lak Kee-tjoe ini aku ada beberapa sahabat. sungguh. kalau€€€ada€€€ganjalan€€€sesu hamsnya itu dikasih lewat. aku minta kau suka capaikan hati akan turut dengar-dengar. dia ini masih tetap berada di piha k pembesar negeri. Kiam Gim heran kenapa ada orang Liauw-tong. Tjiong Toako. tidak dapat ia terus bcrpura-pura tidak ketahui tentang pembcgalan itu. ia tahu benar. malah ada bersifatkera s. akan tetapi. karena kita memangnya sudah bersiap. Kau ada penduduk sini. Kiam Gim ada bersa tu haluan dengan Kiam Beng atau mereka dua saudara seperguruan masih tetap berla inan paham. tetapi dengan Lioe Kiam Gim ia ada bersahabat kekal. kita toh harus ingat persahabatan kita dari bebcrapa puluh tahun itu. aku hendak mohon kau ba ntu sedikit kepadaku. untuk segara pamitan. kau berkenalan luas. Dua kali Kiam Beng merasa terhina. apabila ada beberapa tetua itu menghendaki menemu i aku. Ia kata: Terima kasih untuk kebaikan kau. di samping itu. ia tak dapat singkirkan kemendo ngkolannya. Dengan sebenarnya aku tidak tahu siapa itu orang yang telah iawan Teng Toako. yaitu sesudah berpisah dua puluh tahun lebih. dengan suaranya yang sabar. Kiam Gim sudah lantas berbangkit. Ia pun menge rti. sikap siapa ada merendah tetapi pun sungguh-sungguh. tidak seharusnya kita orang bersikap sebagai sesama o rang-orang asing. Jikalau tetap kita ti dak ketahui kekeliruan kita. Satu hal aku bisa terangkan. Satu hal masih ia sangsikan. di Liauw-tong ada beberapa orang kenamaan yang ingm bertemu sama Lioe Toako dan bertjita-tjita main-main dengan Teng Toako. aku tidak bisa menindih orang. aku percaya kau. yan g di kalangan Kang-ouw sudah jadi buah pembicaraan. jikalau ia tidak ubah haluan. Tjiong Toako. umpama kita tnesti binasa. atau kalau tidak. kita ada orang -orang yang sudah berusia hampir enam puluh tahun. kata ia dengan merendah. maka itu. sungguh kita tak tahu su atu apa. kita orang menghaturkan maaf agar perkara dapat dibikin habis. Karena orang bicara dengan lidah Liauw-tong. tolong kau tetapkan suatu hari untuk aku b erk unj ung kepada mereka. Lioe Kiam Gim berbangkit. Toako! mencegah Tjiong Hay Peng. ia tidak jerih. sebelumsaudaranyajawab tuan rumah. € Tjiong Toako. Dengan kega gahan. aku percaya. ia mendahului pamitan. dengan kebijaksanaan. baiklah Toako tanyakan beberapa tetua dari Liauw-tong itu. Toako. Tidak perduli orang itu ada tertua dari golongan mana. Tentang Kiam Beng. aku hanya dapat nama kosong belaka. aku tidak mampu biki n orang tunduk. hingga s edikitnya ia hams memandang . siapakah yang telah lakukan perbuat an itu. Akan tetapi. Sebelum suasana menjadi lebih hebat. berkata Lioe Loo-kauwsoe. aku tidak bisa bilang suatu apa! Kembali Teng Kiam Beng kena tersindir. makajuga. ah. Tunggu dulu. kita bakal binasa secara kecewa . perbuatan apa yang kelini dari kita. dan kau pun datang dari tempat yang jauh sekali. sudah pasti sekali aku sendir i akan kunjungi mereka.kepandaianku yang tidak berarti. Sudah dua puluh tah un kita orang tidak bertemu. ada berapakah orang yang hidup scumur kita ini? Dari itu umpama kita tidak ingat sesama orang Rimba Persilatan. urusan bisa jadi kacau.

Sampai di situ. untuk tan gkis itu serangan gelap. ia menga wasi. ia anggap perlu ia ketemui sendiri pada Tjiong Hay Peng. aku nanti datang pula bersama-sama soehengku ini! Setelah kata begitu. ia tidak lihat suatu apa. berdiam saja. ia berlaku tenang s ekali. untuk melompat kedepan. k e rumah penginapan. akan menemui sendiri p ada Tjiong Hay Peng. hanya terang . disusul sama suara tertawa dingin. tiba-tiba ia berbalik d an kata pada saudaranya itu: Soetee. soeheng itu ada mempunyai urusan apa. Kiam Gim menyapu kepada dua orang itu. Kiam Gim bilang. Besar nyalinya. menjerunuk tubuhnya ke depan. yang menyerang secara sanga t hebat. ia tahan tub uhnya. adatnya tinggi dan suka diangkat-angkat. Jikalau demikian. toya mereka masing-masing mengenai tempat kosong. Boen Yauw dari Ouw Ti ap Tjiang pergi urus siang-siang. yang tadi Kiam Beng suruh Boe-soe Hoo. Selama di tengah jalan. bagaikan naga saja. atau dusun. hingga ma ta mereka jadi berkunang-kunang. aku ada punya suatu urusan! Kiam Beng tanya. pergilah duluan ke rumah penginapan. akan mencelat masuk ke tempat pepohonan itu. Ia sampai dengan ce pat. ketika mereka mendekati pasar. dengan ya-heng-soet. tiba-tiba ia tampak berkelebatnya dua bayangan di sebelah kanan. ilmu lari di waktu malam. hin gga karenanya. untuk memb eri selamat jalan. tangan kiri di dada. ia nyatakan suka ikut. dan dengan tidak perdulikan pantangan kaum Kang-ouw. Seberlalunya dari rumah Keluarga Tjiong itu. kalau itu beberapa tetua dari Liauw-tong sudah sampai . iapun berseru: Sahabat siapa main-main di sini? Dengan main sembunyi-se mbunyi. De ngan loncat terus. Sampai lain hari saja. hingga untuk sedetik. Kiam Gim loncat turun dari kudanya. ia gunai tenaga tangannya. Kiam Beng balas menjura seraya iapun gunai kepandaian dari Thay Kek. deng an sekonyong-konyong. tetapi ketika mereka sa mpai di pintu. . u ntuk peroleh pengertian satu dengan lain. Ia insyaf. kata Tjiong Hay P eng yang berbangkit. h ingga dengan saling susul. Sembari b erlompat. dengan gunai ilmu lari yang keras. lenyap dalam sang malam. Kiam Beng masih saja mendongkol. hatinya tidak terkesiap. urusan tidak ada sedemikian sederhanaseperti tap ikir pada mulanya. yang anginnya menyambar dengan ker as. yang tinggi di kiri dan di kanan. ia kembali ke rumahnya Ketua dari Heng le Pay. di situ mesti ada salah faham. terus saja ia berlari -lari. Kiam Beng pakai mantelnya. yang bergunduk-gundukan dan banyak pepohonannya. la dapat kenyataan. tangan kanan di depan. Nyata Kiam Gim hendak kembali ke Sha-tjap-lak Kee-tjoe.€Ia bersikap Liong heng tjoan tjiang . Ia percaya. untuk antar sekalian tetamunya itu. yang anginnya sa mpai menerbitkan suara menderu-deru. rom bongannya turut sikapnya itu. hingga Hay Peng tak dapat berbuat apa-apa. Kiam Gim sebaliknya. Kiam Beng tetap masih suka bercampur sama pembesa r negeri dan tabiatnya tetap keras. Dcmikian. tindakannya sembrono Di sebelah itu. ia kembali d engar beberapa kali tertawa dingin. terutama mengenai soeteenya. Ia segera berhentikan Itindakannya. ia berputar diri. ada menyambar masing-masing sebatangioya. Untuk ini aku tidak bisa berjalan bersama-sama kau. Justeru itu. Ia tidak kaget. Kiam Gim tekuk kedua lututnya. Sebaliknya kedua penyerang. Kiam Gim mengawasi dengan tak maju lebih jauh. mereka itu rubuh dengan tubuh terpelanting. dari kiri dan kanan. aku tak dapat menahan lagi kepada kau orang. terus ia bertindak keluar. mer eka tak mampu bcrbangkit. apakah artinya itu? Benar selagi tubuhnyajago Thay Kek Pay ini mencelat. Hanya kemudian. Dalam gelap-gulita. bertemu ri mba tak boleh lancang memasukinya . kepala mereka pusing. kembali ia uji kepandaian orang. urusan ini akan ada baiknya untuk kau! Setelah kata begitu. tertawa menghina.tu. Kau jangan k uatir. akan lenyapkan salah paham. soetee ini belum sampai berkh ianat terhadap kaum Kang-ouw. kepandaian mereka berdua ada berimbang. ia lolos dari kemplangan itu. sebat luar biasa. Kiam Gim semua menuju ke pasar. Oleh karena itu. tapi begitu lewat. hingga ia menggerutu dan caci Tjiong Hay Peng. hingga ia lenyap dari pemandangan saudaranya sekalian. Selagi ia mendekati jalanan gunung. dan tidak kandung niatan menghamba pada Kcrajaan Tj eng. ialah selagi menjura. Hanya.

untuk punahkan tiga rupa ilmu kepandaiannya. Salah satu yang mana akan maju terlcbih dahulu atau Djiewie akan maju dua-dua dengan berbareng? Si orang tua muka merah melirik dengan tajam. pakaiannya serupa. hanya mereka belum tahu. s . kita harus mohon pengaja ran dari kau sendiri. Aku ingin sekali belajar kenal dengan Tuan-tuan. Kiam Gim ada mendongkol sekali. terutama T ok-koh It Hang yang selama beberapa puluh tafiun belum pemah ketemu tandingan. segera ia memandang ke arah pepohonan dari mana suara datang. Ke tua dari Pie Sioe Hwee. S udah sejak lama mereka kagumi Lioe Kiam Gim. untuk berlatih. entah kapan dan di mana pernah aku berlaku tidak selayaknya kepada Djiewie? Orang tua muka merah itu tertawa berkakakan. orang berniat menghajar kalang-kabutan pada satu ku ali bubur ? Akan tetapi. Jikalau Djiewie memaksa hendak mcmbcri pengajaran kepadaku. Lioe Loo-enghiong! Duabocah ini hendak menemui orang yang tertua. tidak dapat tidak. makaitu. Di sini tidak ada bicara tentang soeheng dan soetee! sahut si orang tua yang muk anya bersemu merah. Dua orang itu adalah Pek-djiauw Sin Eng Tok-koh It Hang serta In Tiong Kie. jago Thay Kek Pay ini tekapi kedua tangannya.Ada permusuhan apa di antara aku si orang she Lioe dengan Tuan-tuan berdua hing ga Tuan-tuan. terimalah hormatnya Lioe Kiam Gi m! Dan jago ini hunjuk hormatnya. ia tertawa terbahak-bahak. atau dari dalam pepohonan terdengar suara terta wa bergelak-gelak yang disusul dengan kata-kata: Jangan gusar. dari itu. sudah memegat dan membokong kepadaku? tanya ia dengan sabar. apabi la mereka tidak ambil sikapnya. Kiam Gim bersedia untuk mengiringi. merekaingin mencoba-coba juga. Nyata Lioe Loo-enghiong terlalu memandang orang enteng sekali! ia kata. cara bagaimana mereka dapat terima pengajaran da ri kau? Mereka pun tidak sampai mengganggu walaupun selembar rambut Loo-enghiong ! . aku si ora ng she Lioe bersedia untuk menemani. Lekas sekali. mukanya bersemu merah. bagaikan sinar kunang-kunang sa ja. justeru di sini ada mengenai nama baik guru atau rumah perguruannya. Kita melainkan mohon terima pengajaran dari Lioe Loo-enghiong buat dua atau tig a gebrak saja! Dalam hatinya. samasekalikitatidakkandungmaksud jahat! Sud dh lama kita dengar hal boegee dari Thay Kek Teng serta tiga rupa kepandaiannya yang menggetarkan Rimba Persilatan. Cahaya lemah dari rembulan dan banyak bintang membuat jago tua in i bisa melihat jauh terlebih tegas. hanya cara dua€€orang€€ini€€adalah€€terlalu mendadakan dan mereka juga tidak pakai atura g biasa. Kita memohon pengajaran den gan sungguh-sungguh. mana aku berani terima pengajaran dari satu ahli? kata ia. orang she Lioe ini ada bertabiat sama atau tidak dengan Teng Kiam Beng. kata ia dengan nyaring. Lioe Loo-enghiong! Mencoba-coba kepandaian di kalangan Kang-ouw atau Rimba Persilatan ada hal umu m. Jadi dugaannya Law Boe Wie adalah t idak keliru. mak a itu.€Kenapa orang ada begini kasar? Ke napa. mereka sekalian niat ikat tali persahabatan dengan kaum Rimba Persilatan di Kwan-Iwee (Tionggoan). kumis-jenggotnya panjang. la insyaf bahw a ia lagi hadapi orang pandai tetapi ia tidak jerih. ia atasi dirinya sendiri. Kebisaanku si orang she Lioe ada tidak berarti. dari itu. dari itu. Akan tetapi kedatangan mere ka ke Djiat-hoo ini bukan melulu untuk coba Teng Kiam Beng. matanya tajam. orang tua yang satu berbaju biru dan gerombongan. Ia tidak us ah menantikan lama akan tampak munculnya dua orang tua dengan rambut dan kumis-j enggot ubanan. bukankah kau orang ada orang-orang yang pada bulan yang lalu te lah memberikan ajaran kepada soeteeku? Djiewie. baiklah. adalah Tok-koh It Hang yang dengan tangan kosong telah uji Teng Kia m Beng. Itu adalah suara dengan lidah Liauw-tong. Kumpulan Pisau Belati. tanpa sebab dan alasan. yang kedua romannya keren. di luar dugaan kita. Belum dua orang itu menyahuti. yang Kiam Gim kenali dengan baik. Lioe Loo-enghiong terlalu merendahkandiri! berkataia. tinggi tubuhnya enam k aki. Rita dua saudara walaupun bodoh tetapi baharu dua-tiga gcbrak masih bisa juga melayani . nama Ketua dari kaummu itu ada namakosong belaka. mereka bcrlaku kasar. Djiewie Soehoe. Demikian ia lihat nyata. di waktu malam gelap begini. Aku si orang she Li oe belum pernah bertemu dengan Djiewie.

Lioe Loo-enghiong. aku main-main dengan kau. Harap Loosoehoe ketahui baik-baik bahwa sesuatu orang mempunyai senjata kesukaannya sendiri! Loosoehoe mempunyai cambukmu. dengan hati yang panas. Segera ia simpan cambuknya. oleh karena kita bukan bertempu r untuk mati atau hidup. yang ia telah yakinkan beberapa puluh tahun lamanya. Kiam Gim tidak lantas menjawab. Loo-soehoe. setelah dengar ia ditantang untuk gunai pedang. jangan kita orang bua t pikiran! ia kata. Ini dia yang dibilang anjing kuning dapat m . Kiam Gim tidak terperanjat melihat orang kehiarkan ruyung atau cambuk istimewa itu. Djiewie ada baik sekali hendak memberikan pengajaran kepadaku. aku jadi sangat asing dengan semua senjata itu. iatarik keluar suatu penda yang melibat pinggangnya itu. tanpa tunggu jawaban lagi. t elah dirubuhkan Tuan-tuan dengan tangan kosong. Lioe Kiam Gim balas hormat itu. Bukankah bunga merah dan daun hijau asal ubi t eratai putih dan tiga agama pokoknya satu ?€Kita ada or-ang-orang Rimba Persilatan. dari itu biarlah de ngan sepasang tanganku yang berdaging ini. yang dilibat dengan ur at-urat ular. dari itu untuk tidak mendapat malu. sahut ia dengan merendah. dalam satu gebrak saja. sukalah kau mengalah sedikit. umpama kata ia tak peroleh kemenangan. soeteeku. ia hanya bersenyum pula. nama Thay Kek Pay hendak diangkat kembali. benda itu memperlihatkan diri sebagai cambuk Kauw-kin Hong-li ong-pian . sambil tertawa haha-hihi: S udah lama aku dengar liehaynya Thay Kek Tjap-sha-kiam. tidak nanti sampai ia kena dikalahkan. lantas saja ia bersenyum. Itu adalah rotan keluaran Timur-utara yang ulet. ilmu pedangnya lawan ada kesohor akan tetapi ia andali betul senjatanya sendir i yang istimewa. terang Djiewie a da sahabat-sahabat baik. kata ketua Pie Sioe Hwee ini. setelah berdiam sesaat. Mana. Sahabat baik. Dengan scnjata mereka memegat di tengah jalan itu. si Keanehan-dalam-Awan s egera mendahului lompatmaju ke depannyaKiam Gim. Tok-koh It Hang ingin mencoba terlebih dahulu. ia ingin adu senjata. i a memberi hormat. akan tetapi In Tiong Kie pegat ia. cara bagaimana kita orang tidak bersahabat? Nah.€Ia percaya. tiba-tiba dari pinggangnya. Itulah sudah seharusnya. apabila terjadi siapa ka lah dan siapa mcnang. Silakan. barusan pun ia saksikan send iri. karcna dia hendak mcmul ihkan muka soeteenya yang oran g rubuhkan dengan tangan kosong. dan di ant ara sambaran angin. tinggallah kau di belakang. Terus ia bilang: Sudah beberapa puluh tahun aku tidak berlatih lagi dengan golok atau pedang. Loo-soehoe? kata ia. Lioe Loo-enghiong. oleh karena t ulang-tulangku taktahan dengan pemukul . Setelah mengucap demikian. dengan sangat merendah. Toako. dari itu sekarang aku mengharap pengajaran dengan tangan kosong jugaJ Diam-diam hatinya In Tiong Kie tergetar. kenapa kau tidak la ntas mulai? In Tiong Kie berdiam. apabila akan gagal. memang menang atau kalah bukanlah soal. mana aku berani tak memandang mata kepada kau. maka itu. Baharu sekarang ia kata. biamya ia tahu . silakan! Eh.ekarang ia ingin uji Kiam Gim untuk sekalian bersahabat dengannya. karcna Kiam Beng rubuh di tangannya Tok-koh It Hang dan sekarang Kia m Gim hendak menuntut balas dari ia.€€€Hanya€€€ia€€€m mcnyesal. hingga bisa digunai sebagai cambuk dan ruyung berbareng untuk meli bat golok atau pedang lawan. silakan kau mulai lebih dahulu! In Tiong Kie tidak bilang suatu I apa. terang Lioe Kiam Gim t idak dapat dipersalahkan. biar kita sambut itu dengan tertawa. sekarang dengan tidak tah u tenaga sendiri. baharulah kau sambungi aku . Dengan itu cara orang jatuhkan pamomya Thay Kek Pay. Tjiang-boen-djin dari Thay Kek Boen dari Keluarga Teng. kenapa kau begini tidak pandang mata pada orang? tanya ia den gan suara keras. aku ingin Lioe Loo-enghiong ajarkan aku barang satu atau dua j urus! In Tiong Kie tidak liehay bersilat tangan kosong. Hanya lebih dahulu aku ingin minta. kita cuma ingin berlatih. asal Kiam Gim beda daripada Kiam Beng. Biar siauwtee ma ju lebih dahulu. aku punya sepasang t anganku ini. Lioe Kiam Gim telah rubuhkan dua muridnya Tok-koh I t Hang. dengan itu cara j uga. dengan tekap kedua tangannya. Jadinya bukan orang tak pandang mata kepadanya. Secara begini.

Kiam Gim pun tidak mengerti. Lioe Loo-enghiong. hanya dengan membungkuk tubuh. la sekar ang gunai tangan kanan saja. In Tiong Kie tidak suka mundur. Mereka ada seumpama dua tukang m ain catur yang liehay. orang tua yang lain itu jangan-jangan akan melebihkan ia liehaynya. tubuhnya. ia sudah angkat kedua pundaknyadan kaki kanannya menggeser ke kanan. atau N aga malaikat masuk ke laut . bayangannya turut bergerak menyambar. In Tiong Kie perlihatkan serangannya Kioe k ioe pat-sip-it atau Scmbilan kali sembilan menjadi delapan puluh satu . Dengan Sin Hong djip hay . ia hanya mengawasi Iawan. dengan gera ki pinggangnya. rubuh di tangan musuh. ia juga tidak dapat ketika un tuk rapatkan tandingan itu. dalam gerakan Yan tjoe tjoan in . Kiam Gim lihat ancaman bahaya. Karcna ia pun ada satu j ago tua. ia pun menyabet dengan Kiauw-kin Hong-lio ng-pian! Berbahaya kedudukannya Lioe Kiam Gim. ia berkelit. Menampak gagalnya serangan itu. ia tidak mau izinkan lawan desak ia. ia juga tak mau kalah gesitnya. Maka it u. Lain dari itu. Kiam Gim ubah caranya bertempur. Maka kembali iakeluarkan camb uknya itu. Malah ia pun bisa duga. Beberapa puluh jurus telah lewat dengan cepat. sambil angkat tubuhnya. sekarang kena dibikin tidak berdaya oleh sepasang tangan darah dan daging melul u. cambuk mengenai sasarannya. Atas ini. Di sebelah itu. malah ia kadang-kadang kena didesak. Walaupun ia didesak. Kiam Gim berlaku gesit. sebab ia pun sangsi. ia hendak hunjuk kcpandaiannya. ia menjaga diri€€€berbareng€€€lebih€€€banyak menyerang. atau Waletserbu mega . pandai jugamengenali berbagai alat-senjata dengan mendengari saja sambaran anginnya. menyapu. ce pat gerakannya. ia tidak hendak lawan dengan keras. ia mencelat t inggi sampai dua tumbak. musuh ada demikian liehay. Tapi satu ahli niscaya ketahui dengan baik. bukan dengan lompat mundur. lawan ada di arah mana. mengikuti se suatu gerakan cambuk istimewa itu. tangan kanannya disodorkan kepada bebokong orang. In Tiong Kie tidak berayal lagi. Sampai di situ.akanan. atau setengah kati adalah delapan tail. In Tiong Kie pun kirim susulan saling beruntun . ia mulai dengan penyerangannya. dengan sikap yang . ya . ia jaga diri dengan baik. begitu rupa. hingga cambuk lewat sedikit di atasannya! Sesudah ini. Begitulah. Lawan ini sajasudah jauh lebih liehay daripada soeteenya. yang ia sudah fahamkan beberapa puluh tahun. dua-dua merasa heran sendirinya. dari atas. Lian hoan sam pian -runtunan tiga kali. ia barengi menyerang.. Lioe Kiam Gim tidak kasih dirinya dibikin repot. anjing putih yang dapat bencana . tidak henti-hentinya. bagaikan bayangan. ini melulu disebabkan kegesitan lawan. begitu lekas sudah mcndek ati tanah. dengan tangan kirinya. soeteenya. ia sebenarnya€€€€sedang€€€€bersedia perhatiannya sedang dipcrsatukan. hanya sekara ng ia ambil ketetapan akan pakai terus cambuknya. berbareng berkelit. akan turun di belakang lawan. Jikalau demikian. tidak tunggu sampai cambuk menghampirkan ia. melibat. sampai menerbitkan suara ang in. mereka saling mengeluh. dengan ta ngan kosong. sebagaimana Law Boe Wie telah peroleh pelajaran darinya. semb ari memutar tubuh. cambuknya. kecuali ilmu cambuknya ini yang liehay. orang she Lioe ini sanggup layani ia. Cambuk bergerak dengan sebat. ia pun beberapa kali mu sti menyingkir dari serangan-serangan sangat berbahaya. In T iong Kie menjadi jengah. ia segera ketahui lawan lagi serang ia. Kapan sudah lewat tiga puluh gebrak. cambuknya it u menyabet. kenapa ilmu silat tangan kosongnya ilmu silat Thay Kek Pay yang kenamaan tidak sanggup ramp as cambuk lawan itu dan sudah ia tidak mampu merangsang. tidak tahunya.mereka lanjuti pcrtcmpuran. tetapi sekarang ia menge rti kenapa Kiam Beng. Ia tidak mc nangkis. maafkanlah aku! berkata ia Lioe Kiam Gim tidak menjawab. dengan sebe lah kaki maju. Secara demikian. bagaikan angin taufa n atau gelombang hebat . akan layani cambuk musuh. menindih saling susul. Maka sekarang. serta Keng hong sauw lioe atau Angin besar menyapu daun yanglioe . T api. Melainkan hampir saj a. Maka di akhimya.ant eng sekali. maka ia percaya. baharulah In Tiong Kie loncat mundur. Dua-dua gesit. dalam gerakan memba cok! In Tiong Kie itu. Setelah mundur dan maju bergantian.

i a menyabet ke belakang. di tiga jurusan. Kiam Gim bcr kclit akan singkirkan diri dari serangan. Tok-koh It Hang bertindak menghampirkan. ia sangka lawan tak akan keburu menghalau diri. berbareng dengan mana. walaupun ia gesit. Itulah ada tidak baik untuk pihaknya. tangan kiri mirip dengan tusukan T iam-hiat-kwat. ketua Pie Sioe Hwee itu memberi hormat seraya berk ata: Lioe Loo-enghiong. ak an tetapi barusan Loo-enghiong belum keluarkan seturuh kepandaianmu. tidak sampai ke kulit atau daging. akan loncat mundur. Ia pikir: Hm. mukanya tidak merah. dari atas ke bavvah. tiba-tiba In Tiong Kie simpan cambuknya. Lauwhia. apabila ia main ayal-ayalan. jago Liauw-tong ini angsurkan kedua belah tangannya yang tidak memegang senjata apa jua. karena mereka terpisah dekat sekali. In Tiong Kie lihat itu. akan totok jalan darah orang Leng-tay-hia t. kau mengalah. ia keliru. dit erusi dipakai menekan cambuk. d engan kedua tangan dirangkap. Setelah itu. entah sampai kapan akhirnya itu. akan tetapi. lalu lekas-lekas ia memberi hormat. hingga kesudahannya. kau benar liehay. Sembari menyabet hatinya gembira bu kan main. tubuhnya membungkuk. atau ilmu Delapan-kali-delapan menjadi enam puluh empat gerakan . ia tidak sampai nampak bencana. hatinya girang. aku menyerah kalah! Jago Thay Khek Pay itu melengak sekejap. In Tion g Kie ada satu laki-laki. selagi In Tiong Kie menyabet ke atas. tanpa bcrp aling pula. pihak lawan baharulah kena didesak. tua bangka ini tidak lagi berpokok pada ketegaran dari Thay Kek Boen. Kiam Gim justru menggunai tipu daya. melulu andalkan kepandaiannya mengenali angin. aku kagu mi kau! Sekali ini Kiam Gim bukan merendah. Lauwhia ada liehay sekali. ia cari jalan darahnya In Tiong Kie. betulan hati. dikasih mclayang. Kaki kanannya yang menyam bar. Kiam Gim ada terlebih sebat pula. tubuhnya pun tetap! Lioe Kiam Gim menyesal bukan main. tidak kecewa kau mewariskan ilmu silat Thay Kek Pay. maka itu ak u. Iatahu. tangan kanannya dengan tipu Siauw-thian-tjhee . dari Eng Djiauw . Ia maju sa mpai di depannya Kiam Gim sekali. ia hendak benempur: tangan ko song lawan tangan kosong! Seumurnya Tok-koh It Hang. In Tiong Kie kaget bukan main. untuk pihak€€penyerang. jeriji tangannya jago Thay Kek Pay ini sudah lantas mengen ai sasarannya. ia mendesak rapat. ia percaya. Lalu. ia putar tangannya. Sebab dalam saat genting itu. ia bicara dari hatinya yang tulus. ia enjot tubuhnya. Jadi artinya.ng dibikin keras bagaikan tumbak cagak. Tiba-tiba. napas nya tidak mengorong. walaupun ia tidak rubuh. kata ia. karena dengan majukan ser angan sembrono itu. hingga me reka seperti bebokong menghadap bebokong. menyusul mana. ia segera berk elit ke kiri. Dugaannya In Tiong Kie ada dugaan belaka. cambuknya tidak terlepas. bisalah dianggap dia sudah ke teter dan ia berani akui itu. sehingga karenanya. dia itu senantiasa perhatikan ilmu silat nya. Hanya. jari tangan Kiam Gim me ngenai baju saja. Lioe Kiam Gim telah pikir. ia tertawa. Sementara itu. iajadi kecele. Sep asang tangannya yang tak bersenjata itu ia bikin jadi seperti senjata tajam saja tangan kanan mirip dengan pedang€€Ngo-heng-kiam. kaki klrinya pasang kuda-kuda. mustahil sekal i ini ia tidak rubuh? . Jago Thay Kek Pay ini j usteru harap-harap sabetan lawannya itu. karena gerakannya yan g mendesak dipaksakan. Adalah setelah itu. atau Bintang cilik . sampai ia keluarkan jeritan. dasar ia ada satu jago tua. Ta pi. buat kasih lewat ka ki kanan lawan itu. selagi cambuk menyambar. Maka ketua Pie Sioe Hwee mi lantas geser tubuhnya ke kiri. Serangan ini ada serangan berbahaya. lawan yang satunya selalu pasang mata ke arah dia. karena di saat ia hendak bergirang. i a telah menyedot dada dan perutnya. kendatipun tangannya lawan men genakan sasaran. In Tiong Kie l oncat mundur terlebih jauh. lalu gesit luar biasa. Kau mengalah. ingin sekali terima pelajaran dan kau! Sembari berkata demikian. tangan k irinya menyusul bagaikan tumbak cagak. karena di luar kalangan. keduanya jadi saling melewati. kepandaian Pwee pwee lak-tjap-sre Kim-na Tjhioe-hoat . selagi ia mengawasi dengan tajam. menggunai ketika ini. kalau pertempuran dilanjuti. jikalau ia tidak lekas rebut kemenangan. terus ia berkata dengan pujiannya: Lioe Loo-eng hiong ada liehay sekali. ia maju. ia akan berhasil. yang tidak tahu diri. lalu sebelah kakinya. ia akan terancam bahaya.

untuk disergap. ia barengi untuk memutar tubuh. hanya mengubah tangan terbuka menjadi kepalan. Baharu Lioe Kauwsoe tutup mulutnya. Tapi. Kedatanganku sekarang ini bukan untuk mencari pulang ba rang upcti. b aik. Soeteemu itu sahabat-sa habatnya adalah golongan pembcsar negeri dan mulia. ia bakal sanggup rebut kemenangan. Tok-koh It Hang mengawasi dengan tajam. sudah seharusnya. ia sebaliknya kena didesak. Ia rangkap pula kcdua tangannya. sccara begitu. ia bilang: Sahabat. Ia merasakan bahwa orang berla ku hormat sambil memandang enteng kepadanya secara samar-samar. ia bacok nadi orang. ia lihat sikap bemafsu dari jago Liauw-tong ini. Maka. akan serang iga orang! Gagal dayanya Kiam Gim akan serang nadi orang. cara bagaimana aku berani main gila terhadapnya? Lioe Loo-enghiong. Bukankahterang-terangjago Liauw-tong ini menyindir. Tok-koh It Hang tidak mundur walaupun serangan sehebat itu. aku bersedia untuk layani kau. gerakanrtya tak kurang sebatnya. Kiam Gim segera mengerti bahwa pada soal adiknya seperguruan it u benar-benaradasalah paham. ia jadi agak mendongkol. sukar untuk dijelaskan. tapi alha sil aku tidak memperdia untuk layani apa! Kiam Gim gunai kata-kata yang tajam. Jikalau Loo-soehoe sudi memberikan pengajaran kepadaku.tanya. aku nanti ajak saudaraku itu datang untuk menghaturkan maaf kepadamu. ia teruskan gunai Heng sin p a touw atau Melintangkan tubuh untuk menghajar harimau . belum pernah ketemu tandingan. akan buka masing-masing hati kita! Selagi orang bicara. harap kau tidak sebut-sebut soeteemu yang bagaikan must ika itu. mari kita orang main-main. maka. satu patah kata-kata kita adalah satu patah kata-kata. karena lihat jumlah kita yang banyak. ia percaya orang tak ada terlebih liehay daripada ia. dalam gerakan Tjhong eng peng tjie atau Garuda mementang sayap . Untuk itu. dengan tertawa ding in. Kiam Gim belum keluarkan seluruh kepandaiannya. Lioe Kiam Gim saksikan itu semua. aku hanya hendak cari sahabat. mata siapa pun bersinar. Loo-enghiong pun jadi tak usah berhati t ak tentaram. setelah kakinya itu injak tanah. kita membutuhkan pembicaraan yang lama. mengenai kejadian di Djiat-hoo itu. Hanya kita kauro Kang-ouw. cara bagaimana aku mempunyai jodoh untuk bertemu dengan dia!Dan umpama kata aku ton sampai bertemu dengannya. apabila Loo-enghiong ke hendaki. atau Tok-koh It Hang sudah bergerak. man. ia kata. dengan Thay Kek Pay punya Shia kwa tan pian atau Menggantung ruyung seba tang . jago Thay Kek Pay ini benar-benar hams dijadikan sahabat. Ia berpi kir cepat. tentang persahabatannya Kiam Beng dengan segala pembesar negeri atau orang besar? Tentang adikku seperguruan itu. Ia p . setelah itu ia mendak. Ini juga sebabnya k enapa ia bilang. ia menjawab. aku tak berdaya. In Tiong Kie menurut. untuk terus berlompat enam atau tujuh kak i jauhnya. mari. jikalau pasti kau ingin memberikan pengajaran kepadaku. agaknya ia hendak sambar kedua lengan orang. ia pun tidak menan gkis. untuk bicara dari hati ke hati. Ia percaya. maka aku si orang gunung.sudikah kau menanggung jawab? Aku si orang she Lioe tidak ingin. bangsa raja-raja muda atau k aum saudagar besar. ia tertawa berkakakan. biara kutemani Lioe Loo-eng hiong main-main di sini. lantas ia berikan tanda rahasia pada In Tiong Kie kepada siapa ia kat a: Kalau kau ada punya urusan. dengan nyaring. barusan ia saksikan kepandaiannya Lioe Kiam Gim. H anya sekarang bisalah aku terangkan. setelah aku layani kau sampai setengah malaman. antara sinar remb ulan. mendengar itu. Sahaba t. akan menghibur lar a! Mendengar itu. Kiam Gim hunjuk kegesitannya. pergilah lebih dahulu. ter paksa ia geser pula kaki kiri ke kiri. dari itu. soeteeku bukanlah itu orang sebagaimana yan g Loo-enghiong scbutkan. apa kau tidak kuatir menyia-nyiakan malam yang indah ini hingga lenyap kegembir aan kita? Loo-enghiong. ia tampak orang beroman sungguh-sungguh. akan tetapi Tok-koh It Hang ada hiehay se kali. Mulamula ia maju dengan kedua tangannya dipentang. unt uk membcri hormat Bagaimana kau sebut-sebut perkaranya soeteemu? ia . sudah tentu sekali aku si orang she Lioe girang menemaninya. ialah dengan geser tubuhnya ke kiri.Boen. hin gga ia pikir. hingga hatinya jadi tergerak. Malam ini ada malam yang indah. ia berlalu dengan segera. iajadi ing in coba-coba. berbareng d engan itu. Kiam Gim menjadi terkejut berbareng mendongkol.

Rahasianya Thay Kek Koen memang adalah bergerak de ngan ikuti salatan lawan. Dalam sekejap. ia pinjam tenaga akan pecahkan tenaga lawan sendiri. akan tetapi Lioe Kiam Gim tetap berdiri bagaikan gunung batu antara serbuan nya arigin santar dan gelombang dahsyat. hingga ia jadi heran berbareng kaget. baharu sekara ng -dengan diam-diam ia bergidik. yang ia ubah menjadi t angan kosong. pleh karena ini. ialah ilmu pedang Garuda terbang berputaran . dari itu. terus ia enjot tubuhnya. Lioe Kiam Gim diam-diam keluarkan keringat dingin! Tok-koh It Hang digelarkan Pek Djiauw Sin-eng atau Garuda Malaikat Seraius Cakar . Nampaknya Tok-koh It Hang sibuk. adalah kim-na-hoat. dan kalau lawan pancing ia. Menyingk ir dari musuh tangguh. Demikian. Lioe Kiam Gim ada b eda sangat jauh dari soeteenya. mundur membela diri. baharu sekarang ia insyaf.ercaya pihak lawan susul ia. antara orang-orang gagah yang langka. dengan majukan tubuh kesebelah kiri. tidak lagi ia berani turuti hawa nafsunya. yaitu kim-na-hoat. hanya. Lawan in i maju menyerang. Begitulah pertempuran berjalan. Maka itu ia pikir. Tok-koh It Hang loncat mundur. akan layani jago Liauw-tong ini. mendahului . Adalah keinginan dari Lioe Kiam Gim akan bertempur dengan cepat. dengan Kim liong hie soei atau Naga cmas memain air . juga tubuhnya. Belum pernah ia ketemu orang semacam ini cii kalangan Sungai-T elaga. mengarah iga kanan. ke atas dan ke bawah denga n berbareng. Ia pegang pokok apabila lawan tidak bergerak. Ia juga ingat pembilangan. ia gunai tangan kirinya dalam tipu Ngo-heng-kiam . dengan keuletan. ia tidak sembarang bergerak. i a membela diri. lomp at laksanaburung menerjang langit. dan ilmu pukulannya Tha y-kek-tjiang dipakai punahkan sesuatu serangan. dengan berputaran seperti burung berterbangan. menyerang sambil berbareng membeladiri . siapa tahu. Hoei-eng Kengsoan Kiam-hoat . sesudah injak tanah. Segera juga Lioe Kiam Gim bikin perubahan. berdiam. untuk selamatkan di ri. bukan lagi puluhan. yang lain menjaga. Tok-koh It Hang ada liehay dan berpengalaman. loncatturun umpama harimau menerkam. Dalamhal ini. ia tak bakai peroleh hasil. Ia tidak mau menerkam. tapi beberapa kali. akan lompat maj u lagi. matanya tajam. ia toh berla ku sangat bemafsu karena ketenangan musuh. pihak lawan ada gagah sekali. gerak-geriknya mirip dengan burung garuda. gesit seperti sang kera. Tapi ia ada seorang berpengalaman. ia mempunya i enam puluh gerakan menawan . Jago Liauw-tong itu tarik pulang tangannya. bengis bagaikan harimau galak. be rkelebatnya bagaikan kilat. tubuhnya tenang. gerakannya mirip dengan sambaran garuda. hanya dua ratus jurus lebih tel ah dikasih lewat tetapi kedua-duanya masih belum memperoleh hasil. ia melayani dengan tenang. dari mana saja Tok-koh It Hang menyerang. menyerang kelemahan musuhnya dan kim-na-hoat lawannya ini sebaliknya dari Thay Kek Koen. mundur seperti naga atau ular melesat kabur.€Ia ikuti salatan. ia t idak mengejar. cara menyerangnya benar -benar luar biasa. ia terus menyerang dengan Tjit-seng-tjiang atau Tangan tujuh bintang . walaupun ia tetap mendesak. segera ia insyaf dengan menyerang hebat. ia selipkan ini di sebelahnya enam puluh empat pukulannya kim-na-h oat. Ia berdiri tegar bagaikan gunung. s edang tangan kanannya. hampir ia kena terserang. akhir-akhirnya. Kalau Thay Kek Koen berpokok dengan kelemasan mcla wan kekerasan . maka itu. teng Kiam Beng. akan segera a khirkan pieboe itu. Kelihata n nyata. Ini ada serangan hebat. Karena cara bertempur itu. hingga beberapa kali hampir-hampir ia kenaterserang disebabkan kelancangannya sendiri. Tapi Kiam Gim tidak berhenti sampai di situ. keduanya telah sampaikan batas kesempumaan kepan daiannya masing-masing. ia berseru: Sebat benar! dan tubuhnya mencelat nyamping. Dan sejak itu. yang sat u menyerang. untuk saksikan orang punya gerakan sangat cepat maju b agaikan kera lompat di cabang. akan gunai k . menotok dahi kiri orang. musuh bergerak di delapan penjuru! Mau atau tidak. Di sebelah itu. lawan ini tidak takuti serangan. atau berbareng deng an itu. ia coba babat dengkul kanannya lawan. Kiam Gim memutar tubuh. dan satu ka li lawan bergerak. Sesudah kewalahan. tubuhnya berputar seperti angin puyuh. ia tidak gubris lawan hunjuk kegesitan. ia mesti gunai lati hannya dari puluhan tahun. setelah lo los dari serangan. untuk balas menerjang. Jago dari Eng Djiauw Boen telah gunai juga keistimewaan ilmunya.

bagaikan burung. atau Dewa menujuki jalan . karena gegaman itu terbuat deng an campuran emas putih keluaran Hek-liong-kang. begitu tikaman datang. digunai lalu menjadi pedang. tetapi karena ia tahu pihak lawan ada sangat tangguh. di antara sinar p edangmu! Tegasnya. di icruskan dipakai menyambar muka lawan dengan tipu serangan Hoan sin hian kiam . ujung pedangnya terus menusuk! Lioe Kiam Gim loncat dengan satu maksud. dan Beng kee tok siok atau Ayam galak mematok ga a . tidak menunggu sampai ujung pedang mengenai sasaran. yang telah ditarik pulang. untuk ia balik menerjang. tubuhnya lompat melesat. dengan Hoei-eng Keng-soan-kiam . Maka dia akhirnya. jikalau terus-terus an mereka bertempur saja. hingga sekarang adalah ia yang beradadi arah belakang jago Liauw-tong itu. kata ia. ia hanya berputar ke belakangnya orang itu dari mana bah arulah ia kinm satu tikaman. akan bentur pedang lawan itu. yang bersinar bcrkcrcdcpan sebagai emas. ia menangkis dengan tenan g. tapi sambil berkelit. ia mengundang: Silakan! Atas undangan itu. atau Tindakan naga terbang . ia teruskan menyerang tiga kali saling susul. nyata ia sudah keluarkan sebatang djoan-kiam. Sian djin tjie louw . Tok-koh It Hang lomp at mengejar. tubuhnya Tok-koh It Hang segera bergerak. ia tidak mau berlaku serampang an. ia pun terus putar tubuhnya. sesudah hunus pedangnya sendiri dan pasang kuda-kudanya dengan tenang sepert i biasa. Kiam Gim memutar tubuh. Sambutlah ini! Dan tubuhnya melesat menyusul. ia pun insyaf. entah mereka akan bertempur sa mpai di waktu apa. apab ila ia telah tank itu. tidak perduli hujan serangan ada bagaimana hebat.etika untuk meraba ke pinggangnya di mana ia buka suatu benda yang mclibat. Kiam Gim batal dengan serangannya. Ia d engar sambaran angin. Menuruti gerakan lawan. sama sekali ia tidak berikan ketika untuk lawan des ak ia. Jikalau terus kita bertanding secara begini. akan tetapi bukan nya ia terus menerjang. sampai terang tanah juga sukar did apati kepastiannya menang atau kalah. yang tampak orang keluar dari ka langan. tidak pern ah ia abaikan diri. Lioe Kiam Gim tidak berayal untuk sambut tantangan itu. sedang tangan kirinya. Be rbareng dengan berkelebatnya satu sinar. ial ah Mempcrsembahkan pedang sambil memutar tubuh . ia menduga pada susulan musuh serta tusukan pedang. dengan sekonyong-konyong ia putar tubuhnya dalam gerakan Koay bong hoan sin atau Ular siiuman jumpalitan . sclang seratus jurus lebih. t erus ia mencelat keluar kalangan. sesudah serangannya mengenai tcmpat kosong. sudah lan tas bergerak dalam tindakan Liong heng hoei pou . bagaikan gerakannya bayangan. sebab ilmu silat tangan ko songnya ia sudah jajal sempurna. ia berkelit dengan sebat. Menampak gerakan lawan itu. dengan tenaga Siauw thian tjhee atau Bintang kecil . maka itu. sesudah berpikir. akan pi ndahkan tubuh ke kanan lawan. tidak ada artinya. setelah ia siap dengan pedangnya y ang istimewa itu. ujung pedang menusuk pundaknya si jago tua. sambil lompat. tanpa ada keputusannya. Sahabat. jago tua dari Liauw-tong ini hendak uj i ilmu pedang orang dan senjata rahasia yang kesohor. yang tidak mengenai sasaran. Hanya kemudian. ia tetap waspada. Pedang ini. Tipu totokan yang dipakai pun ada Gio k lie tjoan tjiam atau Bidadari menusuk jarum Tok-koh It Hang sendiri. atau pedang lemas. untuk loncat mclcsat ja uhnya dua-tiga tumbak hingga ia lolos dari ancaman bahaya. Ia telah gunai tenaga yang besar. disimpan bisa diliba t bagaikan ikat pinggang. jangan pergi! berseru Tok-koh It Hang. ia berk elit. pada bagian jalan darah Hong-hoe-hiat. tak perduli pedang lawan mengancam bebokongnya . dengan tajamnya luar bias a. ia menjejak tanah. dengan tipu-tipunya Wan khauw tjin koh atau Orang hutan menyucuhkan buah . maka itu. pedangnya s endiri dipakai menangkis dalam tipu silat Kim peng tian tjie atau Garuda emas membu ka sayap . ia buka satu lowongan. maka itu baiklah kita gunakan pedang untuk aku terima pelajaran ilmu Thay Kek Tj ap-sha-kiammu berikuti hoei-piauw yang berbayang berkelebatan. dari sini pedangnya. dipakai menotok . berbareng dengan itu. ia pasang kuping. Bertempur secara begini tidak menarik hati. meli hat gerakan lawan yang berbahaya itu. Itulah ada scrangan seperti hujan deras antara angin hebat! Lioe Kiam Gim sudah tahu liehaynya musuh.

atau teratai besi . dalam hatinya. yang rubuh terpelanting. daya-upaya itu bcrhasil membuat Lioe Kiam Gim muncul. yang menyerang ke atas. akan berdiri dengan tegar. ia tanggapi empat buah ke arah atas itu. Tok-koh It Hang bekerja s ama-sama dengan Tjiong Hay Peng. Kiam Gim sudah duga. K-iam Gim sudah dia mkan diri hingga orang tak dengar apa-apa perihal sepak-terjangnya. luar biasa! Lioe Loo-enghiong . menyambar ke arah tiga jurusan anggota. sekali raup saja. Ia pun ada mendongkol. dengan It hoo tjhiong t hian . Kiam Gim lihat sambarannyatiga buah senjata rahasia itu. yang lagi mcrantau untuk cari kawan. terutama sejak undurkan diri ke Kho Kee Po. tunggu dahulu! ia berseru. guna luputka n serangan tangan kiri lawan itu. Kiam Gim benar-benar tidak mengetti maksud orang. Dalam cuaca gelap itu. ia berkata: Tiga-tiga kcpandaian dari L oo-enghiong. sedang di lain pihak. tapi ia ingin memb uktikan sendiri. jago Thay Kek Pay ini juga tidak diam saj a. semua piauw itu menyambar saling susul! VI Bagus! berseru Tok-koh It Hang. sambutlah pula ini! berseru Tok-koh It Hang. sampai kita bertemu pofa! Lioe Kiam Gim buru-buru simpan pedangnya. yang mengarah ke tengah dan ke bawah. belum tentu dengan arah atas. berbareng dengan mana. dan temyata. Sahabat. dengan tak dapat ditahan lagi. masing-masing mereka tak dapat menahan tubuh mereka. pedangnya dipakai menyampok. cuma suaranya masih terdcngar. hingga umpama bintang ber jalan. tiga buah Thie-lian-t jie. ia juga gunai Siauw thian tjhee . Hong-hoe-hiat dan Kiauw-im-hiat . maka terpaksa. atau berkenalan. keduanya segera lompat bangun pula. ia lompat tinggi sampai setumbak leb ih. guna sekalian cari tah u perihal tujuannya dan perhubungannya dengan Teng Kiam Beng. lawannya akan bisa menyingkir dari piauw dua arah tengah dan bawah. sambil bersenyum. aku telah pcrsaksikan. Ketika sebentar kemudian ia tiba. maka itu. Pertempuran barusan memang telah diatur. yang tidak mau sia-siakan ketika lagi. akan menuju terus ke rumahnya Tji ong Hay Peng. selagi ia turun ke bawah sebelum kakinya injak tanah ia sudah baias menyerang sambil terta wa dan serukan: Aku kembalikan piauwmu ini. akan tetapi ia sanggup kelit dari serangan empat piauw itu. di bclakang hari. Sambil elakkan diri secara demikian. Dua-dua bentrokan itu ada hebat. masing-masing merasa malu sendirinya. Ia sama sekali tak ketahui sikapnya jago Liauw-tong itu. Tok-koh It Hang menginjak tanah untuk segera simpan djoan-kiamnya. atau Seekor burung hoo menerjang langit . Dalam keadaan seperti itu. hanya selagi rubuh. hingga menerbitkan suara yang nyaring keras.dadanya lawan itu. bc rdiam belum lama. dengan golongan pembesar negeri. karena sebat luar biasa. akan keluarkan Kiam-eng Hoei -piauwnya . yang aku tidak biasa pakai! Jago Thay Kek Pay itu terperanjat. tetapi Tok-koh It Hang benar-benar lieh ay. Tapi ia bisa berpikir. ia sudah lantas loncat naik ke a . ialah jalan darah K ie-boen-hiat . yang di mata kaum Kang-ouw katanya telah bersahabat. lalu antara berk elebatnya cahaya pedang. ia baias menyerang lawan itu. hingga t inggal empat buah lagi. scgera ia buka ti ndakannya. yang menyusul seruann ya lawan. hingga piauw. sang soetee. tangan kirinya merogoh sakunya. segera ia r angkap kedua tangannya. lolos semuanya. untuk memberi hormat. Dua buah Thie-lian-tjie lewat di tempat kosong. Sahabat. kau akan mendapat tahu! Sckarang silakan cari kawanmu dahulu P Lioe Loo-kauwsoe jadi bcrdiri tercengang. katanya: Tak dapat kita bicara dengan sepatah kata saja . Ia tahu orang berniat angkat kaki. yang ketiga kena disampok jatuh ke t anah. sungguh hehay. ia telah keluarkan duabelas batang. hingga juga tan gan mereka turut beradu satu dengan lain. untuk mana. yang lihat lawannya baias menyerang ia dengan se njata rahasianya itu yang kesohor. sambil memutar tubuh untuk berkelit. Akan tetapi tubuhnya jago Liauw-tong itu sudah mencelat ke dalam Irimba. hanya begitu jat uh. ia antap kedua senjata saling beradu. sebat luar biasa. Tok-koh It Hang telah ketahui hal Kiam Gim. Tok-koh It Hang tidak dapat ketika akan elakkan dir i pula.

berkata ia. dia seperti orang tolol! Lantas Kiam Gimjelaskan sifamya Kiam Beng. ketika Kiam Gim menghampirkan ke s itu. Lioe Loo-enghiong. dengan llmu mengentengi tubuh. Marilah duduk. ia t idak mengerti. Dan orang itu bukan lain darip ada tuan rumah sendiri. . dia hanya gelap pikiran. di sini bukan soal bentrokan melulu katanya. Hay Peng akan kaget karenan ya. Meskipun ia berpikir demikian. dia juga tak nanti. Kiam Gim bersangsi. kau bicara soal memperlemah tenaga sendiri! ia bilang. apabila kita orang sendiri bentrok. maka itu. api lilin di dalam kamar. di luar sangkaannya. apa kau hendak bela dia dan ingin dapat pulang barang upeti yang dirampas itu? Keduamatanya orang she Lioe itu bersinar. nyala pula. akan ketemui sahab at itu. soetee kau ada dicurigai oleh kaum Rimba Persilatan. Kiam Gim membalas hormat. Bagaimana kau ketahui aku bakal datang pula? ia tanya. jadi gundal? Jangan kata aku sendiri. hingga ia terbitkan kecurigaannya ka um Rimba Persilatan. Tjiong Hay Peng bersenyum. maka berdua mereka ambil kursi. sudah dua puluh tahun lebih kita orang tidak bertemu /tetapi kau hams ketahui. Sebentar saja. ap a ito bukannya berarti memperlemah tenaga sendiri? Hay Peng bcrbangkit. sudah mendah ului datang pada orang she Tjiong ini untuk berikan kisikan. Saudara Lioe. ada molos sedikit cahaya api. kemudian dengan menyedot napas ter lebih dahulu. ia justcru berada sendirian . kecuali dari kamar samping sebelah timur. ia cantelkan kakinya di payon. kata Hay Peng kemudian. Den gan hati-hati. Tap i inilah kcbctulan. Ia tidak tahu bahwa In Tiong Kie. sekarang ini bukan dia saja scorang dm! Jikalau kita lancang curigai semua. ia tegaskan. sikapnya me ndesak. hingga lilin itu padam s eketika. tidak nanti aku lakoni pcrjalanan ribuan lie ini k e Djiat-hoo! Aku datang bukan untuk saudaraku itu. tetapi untuk kaum Kang-ouw se ndiri. Hay Peng muncul untuk sambut tetamunya ini. Saudara Lioe. Dengan sebenarnya. Malam itu.tas rumah. Kenapa sampai begini waktu dia masih belum juga tidur? Kiam Gim menduga-duga. mengetahui kedatangan nya. seluruh rumah Hay Peng ada gelap-gulita. ia tampak dalam lamar ada dinyalakan sebatang lilin besar dan satu orang asyik duduk di samping lilin itu. kenapa tuan rumah itu jadi demikian liehay. hatiku tidak pemah berubah! Apakah kau percaya aku kes udian jadi kaki-tangan pemerintah Boan. wa laupun soeteeku. mengundang ia. Hay Peng justeru tertawa berkakakan. dan iapun tidak memanggil. Akan tetapi. tetapi orang dengan kelakuan mirip soeteeku ini. Kiam Gim tidak lantas turun. untuk membangkit kan kita bangsa Han? Didesak sccara dcmikian. atau berikan tanda perihal kedatangannya. Ia percaya. aku hendak bicara sama ia. Kiam Gim pikir. Tapi. ia pandang tetamunya. aku memang sudah duga kau bakal segera kembali! berkata jago Heng Ie Pay itu sambil bersenyum. Tapi ia masih cukup sabar. ap a kau rnasih memikir untuk mcmulihkan dandanan kita yang lama. yang baik sama pembesar negeri kare na adanya urusan dengan Keluarga Soh. Saudara Tjiong. apakah itu tidak memalukan kaum kita? Hay Peng angkat kepalanya. Melulu karena masih ada yang dipandang. yang tadi tinggalkan mereka. hingga kamar jadi gclap-petang. Saudara Lioe. Kiam Gim terima itu undangan. Tapi Lioe Kiam Gim mem egat: Aku mengerti kesembronoannya soeteeku. la ingat sebabnya kenapa sudah du a puluh tahun lebih ia asingkan diri. ia kitarkan rumah itu. dengan tiba-tiba ia meniup ke arah lilin. Kiam Gim tidak sia-siakan tempo akan loncat turun. umpama benar soeteeku itu menghamba pada pemerintah Boan. oh. orang jadi belum ambil ti ndakan. di mana soeteemu itu ada jadi gundal pembesar n egeri. orang rupanya asyik tunggui ia. itu besar faedahnya? Saudara Lioe. seraya terus berkata : Saudara Lioe. Saudara Tjiong. untuk hidup mewah saja. Bukankah kalau tenaga dipersatukan. kau baharu sampai? Dalam herannya. untuk melihatnya. yang simpangi pertanyaan orang.

ia hanya kuatir namanya nanti sudah tidak mempunyai pe ngaruh pula disebabkan pengasingan diri selama dua puluh tahun lebih. Dia ada Tok-koh It Hang. Maka itu Tok-koh It Hang hendak pulang dahulu ke Liauw-tong. Saudara Lioe tinggal di Shoatang. Saudara Lioe. Hay Peng beritahu.€Ia tidak lantas terima baik. setelah ke tuanya Bwee Hoa Koen. untuk melakukan persiapan. Soal ini membikin Kiam Gim berpikir. saking jaraknya yang t erlalu dekat dengan Sin-tek.Kalau kita cuma andali tenaga kita kaum Kang-ouw saja. ia manambahkan. tanya. seraya beber hal-fliwalnya orang itu . dia ini tak dapat bikin tunduk orang banyak. banyak juga yang ia belum tahu. kau sebenamya sudah bcrtemu sama dia. Tempatku ini. apa kita bisa pcrbuat? ia tanya. paling belakang sudah dirikan ro mbongan Gie Hoo Toan. kemudi an Tjiong Hay Peng tambahkan. scdang selama beberapa puluh tahun ini. yang hend ak persatukan kaum Kang-ouw. . akan tetapi tempat ini tidak sentosa. apakah kau m asih beium ketahui siapa adanya dia itu? Kiam Gim Iantas bisa mengerti. yaitu Ki-ang Ek Hian. k atanya rombongan ito berpusat di delapan ratus enam puluh lebih desa di Jim-pcng di mana ada lebih daripada delapan ratus boe-koan.€Pasti akan menyolok m ata apabila kita kumpul ramai-ramai di sini. bangsa asin gpun tunjang padanya! Bisakah kita gempur dia? *Tapi kita bisa bcrdaya. ia urut-urut kumisnya. Saudara Tjiong. Kiam Gim nampaknya ketarik. saudara Lioe. Kembali Hay Peng tertawa. Sudah dua ratus tahun bersclang. siapa dia itu? tanyanya dengan bemafeu. benar-benar sunyi. Apakah dia masih ada di sini?€Apakah aku bisa pasang omong dengan dia? Kiam Gim ta nya kemudian. Kiam Gim tercengang. aku masih belum ambil putusan untuk gabungi diri atau tidak dengan dia itu. orang hutan menyayangi orang hutan. ia merasa kecewa. di mana ada Istana Kaisar Boan. Bwee Hoa Koen. antaranya ada yang Kiam Gim su dah ketahui. dia orang tidak berkenalan! kata ia.€ Ada orang yang sedang daya kan itu__ la terus tuturkan hal sepak-terjangnya Tok-koh It Hang. yang juga disebut GieHoo Koen. Sudah dua puluh tahun aku berdiam di tengah muara. Di sini Tok-koh It Hang minta aku yang bantu ia mengundang O rang-orang kaum kita.€ Aku melainkan dengar apa-apa dari beberapa sahabat yan g satu waktu suka kunjungi aku. pokok das amya telah jadi kuat sekali. sejak bangsa Ouw masuk kemari. Lantas tuan rumah ini menutur hal Gie Hoo Toan. pemah antarany a ada yang omong tentang Gie Hoo Toan itu. kita berdua harus bekerja sama-sama . Di sana orang bisa berkum pul dengan merdeka. Ia bukannya jerih. di Sam-s he Oey-see-wie di Ie-lan. karena mana be lakangan orang angkat Tjoe Hong Teng dari angkatan muda sebagai ahli waris kaum itu. karena puteranya berke pandaian biasa saja. tapi untuk ini. berkata ia. ia hanya tidak sebutkan namanya. Tjiong Hay Peng kasih kc terangan lebih jauh. mustahil Saudara tak ketahui tentang perkemba ngannya Bwee Hoa Koen selama tahun-tahun yang bclakangan ini? Hay Peng balik tany a. iapun tidak me nolak. melainkan kau yang mampu layani kim-na-hoatnya! Inilah yang dibilang. dia ini adalah yang bangunkan Gie Hoo Toan? Tjiong Hay Peng be nark an itu pcrtanyaan. Kiam Gim akui. Apakah aku bisa bertemu dengan dia? Lioe Loo-enghiong. menutup mata. bersama-sama Tok-koh It Hang. dia bemiat pulang ke Liauw-tong . sembari tertawa teru s. Walaupun dcmikian. malah sudah bcrtempurjuga! Kau orang sudah bertempur selama setengah ma lam an. pantas Saudara bemiat segera menemui dia! Sayang dia tidak ada di sini se karang. Orang pun bilang. Cuma Tok-koh It Hang yang sanggup lawan kau. Untuk apa itu? Kiam Gim. aku tak tahu jelas lagi kead aan di luaran. si jago tua. Aku juga hendak minta Saudara Lioe pergi menemui Ketuadari Bwee Hoa Koen. Apa benar. juga di lim a propinsi Utara. Sha-tjap-lak Kee-tjoe. Hay Peng bilang. yang bukan saja di Shoatang berpengaruh besar. Siapa tidak bertempur.

Bendera dan pakaiannya kaum ini ada serba puti h. Tjoe Hong Teng suka bekerja sama-sama. mereka j adi pemeras rakyat jelata. yang ting . Bukankah Saudar a ketahui. Hoe Tjeng Biat Yang berarti menunjang Kerajaan Tjeng untuk memusnahkan bangsa asi ng . yaitu Lauw Tjie Hiap. Lim Djie di sebut juga Siauw Beng Ong. ia menggantikan jadi ahli waris Bwee Hoa Koen. katanya. Hoolam. Kiam Gim tanya Hay Peng: Gie Hoo Toan dari Tjoe Hong Teng bercita-cita Hoan Tjeng Hok Beng . ialah dari d imusuhkan. Segera datanglah paderi-paderi Kristen. agama Teratai Putih. pemerintah Boan lihat ancaman bahaya. rakyat berontak . ia mengakui ada turunan kaisar-kaisar Beng. bangsa ini bergerak pula. setelah Kiang Ek Hian menutup mata. Tjoe Hong Teng itu ada asal satu pemimpin kecil dari Pat Kwa Kauw. Hay Peng tepuk meja. seruannya ada Hoan Tjeng Hok Ben g . s atu cabang dari Pek Lian Kauw. tapi bangsa asing gempur pintunya dengan tembakan meriam da ri kapal perang. Tjoe Goan Tjiang mcnindih Pek Lian Kauw. Setelah Perang Candu di tahun 1840. Shoatang dan Hoolam. dengan bekerja sama-sama Lie Boen Seng dari Tjin Kwa Kauw dan Lim Tjeng dari Kim Kwa Kauw. ia nanti bisa bikin terjungkal bangsa Boan. dan menggantikan memerint ah Tionggoan. tanya. Ia ajarkan orang Sin Koen . tak dapat ditembak. Soenboe dari Shoatang. dan bangsa Han ditindas. Shoat ang. agamanya sendiri ada lain. Di akhir zaman Goan Tiauw.Gie Hoo Toan ada satu cabang kecil dari Pat Kwa Kauw dari Pek Lian Kauw. Inilah gcrakan yang menyebabkan delapan bangsa asing kepung Pakkhia. mereka tidak berhasil tetapi pengaruh mereka sudah meresap antara rakyat jelata. yaitu Rubuhkan Tjeng Tiauw . Maka itu. dengan turuti sarannya Yok Hian. pengaruhnya tersebar di Shoalan g. hingga tubuhnya jadi tidak mempan s enjata tajam. malah sebaliknya. dengan perantaraannya Tjiong Hay Peng. ia harap . lantas See Thayhouw. ada dewa atau malaikat yang bantu ia. dengan pelahan-lahan Gie Hoo Toan ubah seruannya dari Hoan Tjeng Hok Beng jadi HoeTjeng Bi at Yang . kalau mereka berhasil. untuk mengajarkan agama . terus sampai zaman Kaisar Kong Sie . adalah segala penganutnya. Siamsay. setelah usir bangsa asing. tapi kepala agamanya ada Han Lim Djie. seruk an rakyat Rubuhkan Kerajaan Tjeng untuk bangunkan pula Kerajaan Beng dan karena pem erintah menindas. Shoasay. Jago Thay Kek Pay ini.€Mereka ini gagal tapi pembcrontakan mereka telah menggetarkan seluruh negeri. dengan pimpin dua juta serdadu. kepala agamanya men utup mata. mereka akan bagi anggota merek a satu bauw tanah untuk sctiap anggota. Ia tidak bisa abui orang cerdik tapi toh ada s ebahagian orang yang percaya padanya. pengganggu kehormatan kesucian orang perempuan. ia be 1 ajar silat pada Kiang Ek Hian. sudah serang Istana Raja Boan di Pakkh ia serta niat rampas Tit-lee. Di akhir Kerajaan Beng ini. Mendengar sampai di situ. Kaum Pek Lian Kauw dan lainnya masih bekerja sccara rah as i a. Tit-lee. bagaimana sewenang-wenangnya bangsa asing sekarang? Untuk itu. pemimpin Pek Lian Kauw ada Lauw Hok T ong. Bertiga mereka berjanji. Selama tahun ke-17 dari Kaisar Kee Keng. dan sclama tahun pert ama dari Kaisar Kee Keng. Kumpulan Teratai Putih. yaitu ilmu silat Malaikat . Di dalam pasukan sukarela Pek Lian Kauw ini. puteradari Han San Tong. tapi kenapa pemerintah Tjeng tidak larang p adanya. mereka lawan pemcrintah Beng. Ibusuri. Setelah jadi kaisar. Tiongkok tutup diri. Kemudian. Ong Ho Hian da n Tjie Hong Djie. kepala agamanya ialah Ong S om. kalau terbit perkara mereka dilindungi. Ini ada suatu siasat. yang main gila. Ini dia bagiannya yang rada sulit. Tjoe Hong Teng dengan Gie Hoo Toannya. dia digantikan oleh putcranya. Pek Lian Kauw pu n disebut Pek Lian Hwee. sehingga Kerajaan Tjeng bikin jatuh pamor Tiongkok. hingga umumnya rakyat jadi benci mereka. Ia ada orang dari To-tjioe. Adalah setelah Kerajaan Tjeng musnakan Kerajaan Beng. lantas jadi pembela rakyat yang ber celaka itu. Gie Hoo Toan dibaiki. Tjoe Goa n Tjiang ada salah satu pemimpin. terus ia dirikan Gie Hoo Toan. ketua Pek Lian Kauw. Maka Tok-koh It Hang. dan Soe-tjoan. adalah Tjoe Goan Tjiang yang berhasil mengusir bangsa Goan (Mongolia) dan berdirikan Kerajaan Beng. sampai Tok-koh It H ang sendiri turut bersangsi. kenapa dia diizinkan kumpulkan barisan serdadu rakyat yang dinamai Koen-bin ? Kenapa di Jim-peng saja sampai ada delapan ratus lebih caba ng kaum itu? Ditanya begitu. ubah sikap. Sikapny a Tjoe Hong Teng ini menyebabkan ragu-ragu di antara rakyat. Thian Lie Hwee ialah Pat Kwa Kauw. ingin ketahui sikapnya Lioe Kiam Gim.

dengan tidak l ancar. Tjiong Loo-tj lanpw ec ini ada sahabatku dari beberapa puluh tahun. Dua sahabat ini bicara dengan asyik. Apakah orang itu datang dengan suatu kabar penting. Kiam Gim heran. ia lantas pamitan dari Hay Peng. Tetamu itu ada orangnya Keluarga Soh. Entahlah. Kiam Gim hcran. Dt akhirnya. Hay Peng den gan beruntun telah kedatangan In Tiong Kie dan Lioe Kiam Gim. Justeru itu. Tidak benar karena dia datang bukan untuk cari tah u perihal ia dan orang yang belum ketahui. hanya ia terus memandang Kiam Gim dan meneruskan: hanya Teng Soesiok mi nta Soepeh lekas kembali. hendak cari Lioe Loo-kauwsoe. Ia»menduga-duga dengan sia-sia. Sin-tek ada daerahnya Istana Boan. ia ada bersemangat. Seberangkatnya Kiam Beng dan Kiam Gim. sebel um mereka bertempur. Teetjoe tidak kenal orang itu. ialah Kiang Ek Hian. dari antara jalanan gunung. atau pah law an dari istana Sin-tek dan pahlawan dari Istana Pakkhia. tapi sudah lama ia undurkan diri. untuk ketahui jelas sikapnya Ketua Gie Hoo Toan ini. sedang tampangnya tuan nunah pun sudah lantas berubah. Kiam Beng sangka saudara itu pergi pada Hay Peng. Kiam Gim jadi berpikir. malah Kiam Gim asy ik pasang omong dengan gurunya. muridnya Tjiang Han Tek dari Ngo Heng Koen. Atas gedoran. Maaf. Tetamu dari Sin-tek? kata Kiam Gim. hingga murid-murid itu jadi h cran dan melengak. Sekarang. kemudian baharulah Soesiok titahkan aku susul Soepeh di sini untu k disambut pulang . Hanya. dan karena kuatir saudara itu alami hal tak disangka-sangka. tidak nanti terhilang lenyap! Lie Kee Tjoen menjadi gugup. ada berlari-lari satu orang ke Sha-tjap-lak Kee-tjoe. yang ulangi itu berulang-ulang. ia rnasygul. Syukur. Kee Tjoen t anya hal Kiam Gim. mu-rid ini menyangkal. yang berbahaya? Atau dia ada orangnya pembesar negeri yang lagi lakukan penyelidikan? Dugaannya Kiam Gim ini benar dan tidak benar. ia tidak bisa bcrikan jawaban. Hay Peng dan Kiam Gim muncul. dengan bcrdiam di rumahku. sampai tahu-tahu.gal di Shoatang. Setelah dengar keterangan lebih jauh itu. Orang she Lie ini mclongo. hatinya jadi goncang. Ia memang ti dak puas terhadap Kerajaan Tjeng. Ia bicara sama Kee Tjoen. sebab tadi malam kita telah kedatangan satu tetamu tid ak diundang . siapa sebenarnya tetamu itu. kemudian mereka lan . di depannya Tjiong Hay Peng. Lauwtee! Lioe Soepehmu ini. Begitu bertemu sama Teng Soesiok. Kee Tjoen jawab. meskipun satu malaman ia tidak tidu r sama sekali. Kiam Gim. tapi ia datang dari Sin-tek. Dia temyata ada Lie KeeTjoen. ialah boesoe atau guru silat dari rombongannya Teng Kiam Beng yang atas titahnya Kiam Beng. mereka sangka Kee Tjoen ada gundalnya pembesar negcri dan datang untuk cari rahasia. tctapi tidak demikian maksud kita berkata ia. ia nyatakan suka ketemui Tjoe Hong Teng.tertawa. ia seka rang ada sahabatnya Tok-koh It Hang. hatinya suda h mulai tentaram. dia tidak ber-henti-henti di tengah jalan. romannya kuatir. Mereka mcmang tidak tahu. Kee Tjoe n dikirim untuk menyusul. terus ia ikut Kee Tjoen. karena itu. kau jangan kuatir apa-apa! Bukan kah kau orang kuatir aku kena ditahan di sini maka kau datang untuk papak aku? Tj iong Hay Peng pun tertawa dan bcrkata: Jangan kuatir. dari pihak yang bcrtcntangan. Dia bicara lama sekali dengan Teng Soesiok. Lootj ianpwee. Dengan lantas mereka ini berembukan sama wie-soe. Karena se sudah jauh malam Kiam Gim belum kembali. Benar karena tetamu itu betul ad a dari pihak pembesar negeri. S oh Sian Ie dan anaknya pun segera berangkat ke Sin-tek dan ayah dan anak ini bis a sampai lebih dulu. untuk sesampainya. mengged or pintu rumahnya Tjiong Hay Peng. Tetamu siapa itu?€Dari mana datangnya? ia tanya. ia kata: Lauwtee. Di tengah jalan. Ada urusan apa? Kiam Gim tanya Kee Tjoen. sambil uruti kumisnya. sang fajar telah datang . unt uk apabila bisa baliki tujuannya Tjoe Hong Teng menjadi pula Hoan Tjeng Hok Beng . pintu dibuka oleh beberapa muridnya Tjiong Hay Peng. dia kata dia datang langsung dari Sin-tek dan dengan ter-buru-buru. ia tanya. scbaliknya mereka jadi gusar. sahut Lie Kee Tjoen. ada kenal baik pemimpin tua dari Bwee Hoa Koen. sinar terang muncul dari arah Timur.

aku telah dapat keterangan. Tentang upeti itu. untuk simpangi pembicaraan. Tentang barang upeti. ini ada Saudara Yap Teng Tjeng dari Pat Kwa T jiang atau pahlawan dari Keluarga Soh. tetapi ini justeru menyebabkan Kiam Beng keliru mengerti. yang dengan Kiam B eng ada bersahabat kekal. Kiam Gim pandang soetee itu dengan tajam. kemudian ia tuturkan hal pertemuannyasamaTok-koh It Hang dan Tjiong Hay Peng. justeru Keluarga Tjion g ini mereka curigai ada mempunyai sangkutan dengan perampasan upeti. Kapan Kiam Gim sampai di ru man penginapan. di sampingnya soetee ini ada seorang d ari usia pcrtcngahan yang matanya m i rip mat a tikus dan hidungnya bengkung bag aikan gactan. guna dipulangkan pada Raja Boan. mereka juga telah dengar selentingan hal adanya beberapa orang yang ti dak dikenal yang suka berkumpul di Hee-poan-shia. tetapi ia tidak mengerti. ia kata untuk memperkenalkan: Soeheng. itu ada al asan melulu guna pancing mcrcka kembaii.€Di scbelah itu. Da n tetamunya Kiam Beng itu ada salah satu pahlawannya Sian Ie. tidak Kia m Gim. ia tidak bilang suatu apa. Eh. Kiam Gim sendin merasa tidak enak ia telah bicara sedemikian rupa terhadap soe tee itu.€€€ Kita€€orang keterangan. Biarlah tctamu kita ini menunggu sebentar.w la terus menoleh pada Lie Kee Tjoen seraya te ruskan berkata: Tolong kau tcmani dahulu tctamu kita ini. yang mclanjuti. Apakah satu kurcaci mesti dipandang sebagai orang gagah dan kau henda k bertaku hormat kepadanya? Mukanya soetee itu menjadi merah. Kiam Bene boleh kena diakali. ia bilang: Maaf. kau hendak bikin apa? €Kiam Gim segera tanya seraya ia tarik tangan ora ng. kau bisa bedakan satu orang gagah dari satu kurcaci. Kiam Gim masih tidak sebut cita-cita memberan tas pemerintah Boan . kita justeru diundang untuk satu pertemuan di le-lan.€ Kenapa kita tak bicara di tengah jala n saja? Soetee inipun heran. Soetee. kata ia.€Ia merasa tidak enak hati. menarik tangannya sang soetee. Lioe Kiam Gim ada bersahabat rapat dengan Tjiong Hay Peng. hanya kemudian. ia sekarang ajakkita segera berangkat ke Sin-tek! Teng Tjeng maju seraya hunjuk hormatnya. Sebenarnya ada apa. aku ingin bicara dahulu sama kau. Tuan. Soeheng? Kiam Beng tanya. karena ini adalah yang pertama kali soehengnya bicara demikian tandas kepadanya. Kiam Beng tidak segera menjawab. Loo-enghiong tak usah capaikan hati lagi. kau seharusnya bisa membeda-bedakan. Soh Sian Ie pun tidak ingin Kiam Gim berhasil dengan perjalanannya ini. lantas ia urut-urut kumisnya. untuk mengatur terus jaring. Walaupun ia menerangkan demikian. maafkan kita si orang desa! Dengan tidak perdulikan. kata ia. pada Keluarga Tjiong. ia mengabarkan tentang upeti yang dibegal sudah ada kabamya. Kau hendak pergi ke mana? . barang pun telah didapat pulang. soetee ini kata: Soeheng. Kemudian pada tctamunya. berkata ia. Tentu saja ada dusta belaka yang barang upcti telah didapat pulang. Di seb elah itu.€Bangsa Boan mcmang paling jenh kalau or-ang-orang kaum Rimba Persilatan mengadakan pe rsatuan. soehengnya yang paling kenal tata sopan santun. Itulah bukan maksudnya Tok-koh It Hang akan kangkangi barang itu. kenapa sang soetee begitu percaya orangnya Ke luarga Soh itu. tetapi se karang bersikap sebaliknya. sudah siap untuk suatu perjalanan. Soetee. ia kata dengan sabar.tas bikin penyelidikan. sedang mer eka juga tahu. jikalau kau hendak pergi ke Liauw- . Dia ini awasi pahlawan Keluarga Soh itu. hanya sambil tarik orang di sampingnya. Aku lihat dia ada satu laki-laki berkata ia. tak usah kita tergesa-gesa. ia dapatkan Kiam Beng sudah dandan rapi. ia ingin Kiam Beng terus terpisah dan kaummnya. Barang itu berada di tangannya orang Liauw-tong itu. maka sekarang lata tinggal menungg u kembalinya Tcng Loo-enghiong untuk membereskannya. Dengan lekas mereka dapat tahu yang Kiam Beng bcramai su dah pergi ke Sha-tjap-lak Kee-tjoe. De ngan sepasang alisnya berdiri. Kiam Gim te rus tarik Kiam Beng ke dalam. Untuk kembaii ke Sin-tek. bahvva orang pentang matanya lebar-lebar. tetapi sekarang tidak ada soal untuk mendapatinya kembaii.

Tjie Tiauw tambahkan. Terang ia ada seorang yang mengerti boegee. Kiam Gim coba redakan soetee ini tetapi Kiam Beng panas hatinya. Kenapa dia tidak memandang-mandang lagi. yang tenggak arak dengan rakus. Di waktu Sian Ie dan Tjie Tiauw undang mereka minum arak. baiklah. Soh Si an le berbangkit. orang Boan itu undurkan diri dari meja. mereka pakai akal memancing kita da tang ke Liauw-tong! . Kiam Beng anggap soeheng itu terlalu curiga. . ia hendak buka bajunya yang gerombongan. akan tctapi cara biki nnya ada istimewa. maka di akhim ya. untuk ini. Soh Sian Ie ayah dan anak un dang mereka untuk satu pertemuan. Kiam Gim tidak biasa dengan penghidupan mewah begini. tcnaganya berkurang. hal ini m embuat Ketua Thay Kek Pay ini tak leluasa sendirinya. Soetee. Must ahil barang upeti disembunyikan di dekat Sin-tek? Meski begitu. dia akan jadi letih. sesudah mereka hirup arak mereka. Selang dua hari sesampainya Kiam Beng di Sin-tek. Di dalam ruangan pun ada dibakar dupa yang harum. Jawaban ini tidak dapat dipcrcaya. Untuk ini. kcdua m atanya bersinar tajam. se orang polisi asal Pakkhia dapat serepi. Sclagi bicara. ada terdengar nyanyian-nyanyian yang merdu . toh cukup kalau dia diwakili puteranya saja. tindakannya tetap. Ia tetap curiga. walaupun arak itu dicampuri racun.tong. Habis tiga edaran. Kiam Bcng tidak bilang suatu apa. kenapa dia rampa s juga benderaThay Kek Kie? Kenapa diapun sampai uji pada Soeheng? Lebih celaka ada si tua bangka Tjiong Hay Peng. kata ia akhimya. Ia curiga. kenapa Sian Ie yang tua datang sendiri ke Sin-tek. kita scngaja tunggu Djiewie dahulu. ialah siapa minum itu. Pcrjamuan dilanjuti. tetapi karena ia kuatir untuk saudara itu. Soetee ini malah tertawakan dengan diam-diam pada soehengnya. dengan diantara Yap TengTjeng. ia jadi curiga. Untuk pergi ke Liauw-tong. Dalam tembok pekarangan ada ditanam i ban yak pohon pek yang besar dan tinggi. sama sekali dia tidak pandang pula Kaum Thay Kek Pay. Kalau begitu. Ia t etap waspada. katanya. akhimya ia turut bersama. baik kau bawa pedangmu dan piauw. Demikian. Berbarengan dengan itu Tjie Tiauw berbangkit. cuma pedangnya t idak dicantel di pinggang hanya disesapkan dalam baju. dari tak leluasa. pelayan-pelayan tak hcnti-hcntinya putari tetamu-tctamu u ntuk melayani. kita datang dengan cara hormat. mereka berangkat ke Sin-tek. k arena itu adalah bah so ikan lee-hie dari sungai Loan Hoo. Tidak demikian dengan Kiam Beng. or-ang-orang Boan itu tidak bcrkuat ir. m eskipun Kiam Beng hunjuk Sian Ie sudah berusia tujuh puluh lebih dan sudah lama mengasihngi diri. Kiam Gim tidak niat iringi saudaranya. di Sin-tek pun ia bisa dengar-dengar kabar. si begal ada orang Liauw-tong dan barang nya diumpcti di suatu tempat lak jauh dari Sin-tek. Dua pelayan di belakangnya Soh Sian le mcmbantui orang Boan itu buka bajunya. Ketika itu. ia awasi dulu ayah dan anak itu. bukannya ia bergembira. Kiam Gim pesan. ia masih punya tempo. yang dicel ah terlalu curiga. ada tidak dikcnal oleh Kiam Bcng. Soh Tjie Tiauw. Karena di tempat itu ada sarangnya kaum Kang-ouw. Pelayan ini bcrtubuh besar. untuk bcritahukan para tetamu ba hwa masakan yang baru disuguhi itu ada hidangan yang langkah. untuk dicicipi saja. Pertemuan dilakukan di gedung musim panas dari Keluarga Soh. Justeru itu muncul pelayan yang membawa nenampan terisi barang santapan. datang saatnya tambahan barang hidangan. campuran obatnya ada bcrbcda. Di dalam hatinya ia kata: Kalau arak ada racunnya. baharu ia turut minum . kebanyakan pahlawan. Kau mesti waspada. baik ia ikut soetee ini. tapi ia menurut. Soetee. Terus terang aku sang sikan Tok-koh It Hang. Ia pikir. ia malah rada mendongkol. karena mereka jerih terhadap kita. Kiam Bcng tanya akan hal barang upeti dan Tjic Tiauw hunjuk. Para hadirin. mustahil Si an Ie dan Tjie Tiauw minum itu? Kiam Beng tidak tahu. ruangan yang inda h dibikin terang dengan api-api lilin merah. oieh Kiam Gim dan oleh Kiam Bcng juga. Kiam Beng dilayani sebagai tetamu yang dihormati. aku nanti iringi kau. kita tidak berani sembarang t urun tangan. ia pikir. dia justeru uji aku berulang-ulang! Aku percaya. pergilah kau sendiri! Aku hendak pergi ke Sin-tek. Di sebelahnya tetabuhan.

untuk membuka jalan. tangannya membetot tubuh soeteenya. kalau tidak. Kiam Gim mundur. Kiam Gim dihadapi oleh seseorang yang bergenggaman golok lancip. yalan lioc-hong-tan. ia berbalik jadi sangat gusar. ia serukan: Kenapakau tidak lekas hunus ped angmu! Kiam Beng melongok.Si pelayan sudah lantas sampai di depannya Kiam Beng dan Kiam Gim. ia mengintii di sebelah belakang. Ia dapat kenyataan. di dalam mangan yang tidak terlalu lebar itu. s ambil berseru keras. aniaranya ada yang rubuh. ia kendalikan diri. pada kcpala mercka. awasl demikian orang berseru. lioe-hong-tan lantas menyala. atau itu sudah ditumpahkan ke arah kedua soeheng da n soetee ini. untuk membakar pakaian dan kulit dan da ging. bclum nenam pan diturunkan ke atas meja. hanya weli rang yang bundar-bundar bagaikan peluru. Ruangan jadi berisik dengan beradunya alat-alat senjata. sebaliknya. Kiam Gim. me nyambar-nyambar apinya! Dua-dua Kiam Beng dan Kiam Gim kaget bukan kepalang. ia lompat ke depan. karcna ia terus waspada. ia gunai dua-dua tangannya akan terbaliki meja berbaru marm er. ia terus lompat jumpalitan ke belakang. Kiam€€€€Beng€€€turut€€€€teladan* soehengnya itu. Sang kambing hendak nerobos! i . Begitulah. semua orang sudah lantas keluarkan senjatanya masing-masi ng. ia pcrlihatkan ia punya ilmu pcdang Thay Kek Tjap-sha-kiam. dengan geraki pedangny a. hal ini jadi ada baiknya j uga bagi sochcng dan soetee itu. Dengan lekas. j tangan kanannya menyambar ke tenggorokannya si penyerang gelap d an kaki kanannya mendupak keras. berbareng dengan itu. discbabkan jumlah mereka yang terlalu banyak dan kursi-meja menjadi rintangan. ia tidak bolch bertempur lama-lama di ruangan tak lebar dan t ertutup itu. api jadi menyambar ke lain arah. yang mencoba mcndesak. hingga semua se njata musuh jadi terpental. malah sekalian pelayan juga turut. ada yang senjatanya terp enta! dan terlepas. ia telah mendekati jend ela sebelah rimur. Kiam Gim dengan sebat hunus pedangnya Tjeng kong Kiam dan tangan kirinya meraup Kim-tjhie-piauwn ya. ia berseru: Orang-orang tidak tahu malu! Aku nant i adu jiwa dengan kau orang! Di pihak tuan rumah. untuk berke lit. Selagi musuh tidak berdaya. berdua mereka sudah terkurung. Karena itu. teta pi tegurannya sang soeheng membikin ia sadar. tiba-tiba Kiam Gim serukan soetecnya: Man turut aku! Serbu! Da n ia putar pedangnya. Kiam Gim insyaf. lalu. Pihak lawan juga tidak bisa bergerak dengan leluasa. sedang siapa gunai itu. sesudah itu. ia hams berhati adem dan tenang. akan tetapi Kiam Gim suda h siap sedia. sedang kursi meja pada terbalik. angin menyambar ke arah Kiam Gim. ia tempel tubuh dengan tubuhnya Kiam Be ng. sembari cabut pedangnya. yang telah putar goloknya sejak ia berada di antara s ebuah meja. di belakang ia ada sebuah kursi. dapatkan semua itu telah ditutup rapa t. penyerangan telah dimulai. maka itu. kemudian dengan e njot kedua kakinya. Menyusul itu. Isinya mangkok bukannya bahso ikan. kedua-duanya sampai dengan berbareng. karena berat. maka itu. hampir saja ia keserimpat. sembari tolak tubuhnya Kiam Beng. Jago ini segera egoskan tubuhnya ke kanan. sebelum orang tahu apa-apa. dari arah belakang. Segera juga. mereka ada kawanan kurcaci dari Rimba Pcrsilatan. s elagi terkurung ia tidak boleh turuti nafsu amarah. mereka bisa melihat dan bergcrakdcngan l eluasa. ke kiri dan kanan. lama-lama itu berarti menanti kematian. Ia ada sangat gusar. ia tangkis semua tiga serangan itu dengan satu sampokan saja. Dan berbareng dengan tumpahnya mangkok bahso. dia mesti paham lwee-kang. yang memandang ke semua pintu. meja itu tidak akan terangkat. hingga musuh roboh seketika itu juga. peluru itu tak akan meledak dan mcnyala. Syukur ia bertenaga besar kalau tidak. selagi lioe-hong-tan menyala. kakinya dari kuningan. Kawan-kawan di luar. Tidak tunggu sampai Iain-lain musuh menyerang pula atau maju. ia heran dan tidak mengerti sekali atas kejadian itu. maka itu. letaknya kalang kabutan. hing ga soeheng dan soetee ini tidak terluka. tapi ia ingat. Itulah sambarannya senjata rah asia. maka itu. s edang dari sebelah kiri ada menyambar satu Thic-tjio dan dari kanan sebatang ruy ung. Ia dibacok dari arah pundak terus ke tenggorokan. hingga ke depan. oleh karena mereka adalah pelayan-pelayan palsu. semacam senjata ra hasia istimewa.

dengan loncatan Peh rjoa tjoet tong atau Ular putih keluar dari gua . mengetahui ada serangan. Jumlah pahlawannya So h Sian Ie ini ada tiga sampai lima puluh orang. ia bikin musuh-mnsuhnya jcrih. serangan datang dari depan dan belakang. di dalam juga merubul keluar. Celaka! pikir ia. man ikut aku! Kiam Gim serukan adik seperguruannya. Kiam Gim totok orang punya jalan darah Moa-djoan-hiat . Bukan main kagetnya! Ia tampak Kiam Beng lagi dikepung musuh. Kiam Gim menyerbu hebat seka li. pengaruhnya arak bikin ia letih. Kiam Gim tidak bingung. ia jadi kew alahan mclayani banyak musuh. hingga toya menimpa tempat kosong. den gan letaki pedang di depannya. matanya jeli. ia hanya berkelit.aga! Berbareng dengan itu. iagcraki pedangnya sccara luar biasa. begitu tubuhnya muncul. dengan itu. semua musuh mundur sendirinya Soetee. akan gunai tempat yang lowong itu. tidak heran. terang ada musuh-musuh yang menjad i korban! Bagaikan harimau keluar dari guanya. Tidak tempo lagi. Dia kirim kemplangan Soat hoa khay teng atau Bunga salju menutup batok kcpala . ia putar tubuhnya. Tidak demikian dengan saudaranya. hingga ia jadi heran. Di mana di belakang ia ada Kiam Beng yang menjaga. Kiam Gim dari jalan keluar. Di sini. semua senjata itu mengenai pedangnya dan jatuh ke tanah. dengan gerakan Thian lie san hoa atau Bidadari menyebar bunga . hin gga ia menghadapi sebuah pohon bcsar. ia putar tubuh musuh bagaikan senjata saja! Ia berhasil dengan cara m enangkisnya ini. Sekarang mereka ini juga bisa bergerak dengan merdeka. ia putar pedangnya. musuh masih tetap mengurung mereka. Selagi menangkis. tetap sang soetee tidak sahuti ia. Kiam Gim telah dobrak jendela dengan kepalan kirinya men yusul mana. Ia girang sekali men ampak musuh mundur semua. ia cekal tubuhnya. maka dengan di put amy a pedangnya. Dalam keadaan seperti itu. ia loncat keluar jendela itu. akan tetapi. tanga n kirinya jago ini tidak diam saja. Tapi ia tidak dapat jawaban. guna bela diri. Dugaannya jago Thay Kek Pay ini tidak meleset. Untuk leganya hati. tetapi ia tidak boleh takut. hingga mereka . atau musuh-musuh yang menjaga ia. ia lihat Kiam Beng tetap ada di belakangnya. Di s itu ada bersembunyi satu pahlawan. tubuhnya limbung . yang kepandaiannya tinggi dan tenaganya besar . Dengan sikap nekat ini. iapun mesti keluarkan banyak tenaga. atau tiba-tiba sebatang toya besi menyambar ia dari arah tempat yang gelap. Untuk meno long diri. Ia percaya benar. lalu se lagi orang menjadi mati kutunya. atas mana. di antaranya ada juga yang liehay. justeru ia bisa rubuhkan satu musuh di depannya. jago Thay Kek Pay itu bikin lawannya ngusruk ke arah ia s ekali. ia menjadi lemah. ia tidak mau menangkis. dalam tempo yang le kas. Ia berseru pula. ia puta r pedangnya akan tolongi saudaranya itu. iapun menyambit dengan piauwnya. ia teguk arak dengan tidak b ataskan diri. Dalam heranny a. beruntun ada terdengar jeritan-jeritan dari kesakitan. Selang sedikit lama. tubuhnya menjerunuk ke depan. demikian Kiam Gim keluar dari jendela den gan tubuhnya yang bcsar. yang cuma mencicipi saja. Sungguh berbahaya! ia mengeluh sendirinya. apabila ia ambil ketika akan menole h ke belakang. dari itu. Kecua li musuh-musuh yang di luar. ia bisa pusatkan perhatiannya melulu ke depan. Sembari bertempur. Masih soeheng dan soetee ini belum lolos dari bahaya. kupingnya ter ang. ia segera menoleh ke belakang. karena ia hajar tempat kosong. melupakan bahaya. Walaupun demikian. Benar sekarang mereka be rada di tempat yang lega. Sebat luar biasa. Puncaknya kehebatan adalah kctika tubuhnya tctap j adi sempoyongan limbung tidak kcraan! Dalam saat sangat bcrbahaya dari saudaran ya itu. Sudah minum banyak arak. Dengan sebclah tangan masih cckal tubuh musuhnya.. Apa celaka bagi si penyerang. ia disa mbut dengan bermacam-macam senjata rahasia. dari itu. ia sambar batang lehernya. benar arak itu bukannya arak racun. ke kiri dan k anan. Justeru itu. sampai tiga kali. Ia lompat tinggi dan jauh. d i luar ada musuh. ada sulit untuk bisa segera membuka jalan. Kiam Gim terus lompat. t erus ia angkat. baharu saja kakinya injak tanah. sambil sambar toya orang. yang ia tajik dengan keras. seperti hendak rubuh. yang sedang terancam bahaya maut Teng Kiam Beng telah terlalu percaya Soh Sian Ie. tetapi tenaga arak itu ada lua r biasa.

ketika ujung ruyung sam pai. hatinya tetap tak jadi keder. tidak perduli di tangan law an mereka mem punyai satu kawan. ia telah jauhkan diri tiga tumbak lebih. Celakanya bagi Kiam Gim. pahlawan-pahlawan Istana Boan. tubuhnya maju. seperti terbang dari luar langit . musuh tidak bcrani gunai senjatanya itu. akan dipakai menusuk pula. Segeralah. untuk dipakai menangkis serangan geiap itu. asal bersama musuh. Kiam Beng punya boegee ada lebih rendah setingkat daripada boegee soehengnya. Dalam keadaan seperti itu. sekonyong-konyong musuh bergenggaman ruyung liehay itu perdengarkan tertawa aneh. berbagai macam senja ta boleh digunai. tak perduli senjata api. Sekejab saja . Ruyung itu menyambar-nyambar dengan perdengarkan suara angin menderu-deru. kupingnya awas. Nyatalah itu ada senjata rahasia Hoe-hong tan-tjoe atau peluru welirang yang bis a menyala. binasa bc rsama-sama. Di sebelah itu. dia tak perdulikan kawan sendiri. hingga ia merasakan sakit bukan kepalang. satu musuh yang mencekal golok lompat memburu. yang sudah terbakar. Habis itu. malah lelatu pun nyasar menyambar kepadanya sendiri. semangat nya terbangun pula. lelatunya menyala makin h ebat. Hanya syukur bagi ia. karena peluru welira ng tak dapat d i tangkis atau dijaga. Kiam Beng lihat ancaman bahaya. ia mesti hadapi musuh-musuh yan g liehay. ia masih bisa empos semangat dan tenaganya. Semua api. makin ditangkis. ia sudah cukup liehay. bintang peno long datang. ini ada scrangan di luar dugaannya. Pelepas senjata itu kuatirkan Kiam Gim nanti mencapai maksudn ya. tak ada senjata musuh yang datang menyerang! Seiagi Lioe Loo-kauwsoe heran dan mengawasi dengan mata dipentang lebar. tetapi justcru di saat itu. tetapi dasar murid sejati dari Thay Kek Boen. segera lela tu api menyambar. akan lanjuti serangan hebat karena tetap ia hendak tolongi soet eenya. senantiasa turun dari atas. permainan pedangnya tak jadi kalut. hingga ia sangka soeheng itu terkena dibokong. rubuh di tanah dengan tak dapat bergerak pula! Adalah di saat demikian. malah ia gunai cara penyerangan bcruntun-r untun! Rupanya dia berpendapat. tiba-tiba angin menyambar dari sebclah bclakang! Di waktu bcrgulat mati-matian sccara demikian. Demikianlah ia putar tubuh seraya majukan t ubuh musuhnya ke depan. sedang musuh-musuh di kiri-kanan pada berseru-seru. di tempat te rbuka. biar kawan binasa. Walaupun sudah lelah. untuk turunkan senjata tajamnya itu pada lawan yang sudah tidak berdaya ini! Itu adalah saat dari mati atau hidup. Di antara pahlawan-pahlawan itu yang pa ling liehay adalah satu yang bersenjatakan Tjit-tjiat Lian-hoan Hek-houw-pian. hatinya Kiam Gim tidak pernah g entar. perutnya kena tersodok. tidak apa dia yang binasakannya! Untuk menangkis senjata rahasia. Bcnar sclagi ia mendekati Kiam Beng. ia mencelat bangun. ia baharu menjadi kaget bukan terkira apabila ia tampak lelatu api muncrat serabutan. ruyungnya menyambar. akan t erus bergulingan dengan tipunya Koen tee tong . hingga Kiam Beng repot melayaninya. atau Berguling di tanah . Di medan pertempuran itu ada pohon-pohon dengan cabang-cabang yang lebat denga . gerakan pedangnya menjadi ayal sendirinya. iajejak itu dengan sebelah kakinya seraya sebelah kepalannya melayang. akan tetapi sekarang. ia masih bi sa bikin kempes perutnya. r uyung tujuh garis. Selama pertempuran kusut. akan lompat sampai beberapa kaki tingginya. Untuk tolong diri. asal kedua musuh tak dapat lolos! Atau dia pikir. la mcrangsek teras. me reka kuatir nanti api membakar orang sendiri. Saya ng bagi ia. mclainkan beda dengan lioe-hong tan-tjoe. tibatiba ia lihat benda berkelebatan bagaikan ular emas terbang serabutan . tenaganya telah sangat kurang. padam karena bergulingannya itu. mereka tak ayal akan gunai itu. melulu dise babkan pengaruh arak keras.pada mundur. kawan itu toh baka l terbinasa. tak tempo lagi. ia sendiri segera jatuhkan diri ke tanah. s ayang tenaganya telah berkurang. ia enjot tubuh. A rich. matanya jeli. hingga tubuh musuh di tangannya lantas terbakar. iajadi lelah luar biasa cepaL Hatinya tetap besar. ketika musu h tank ujung ruyungnya. hingga tidaklah ia sampai terbinasa seketika juga. han ya tubuhnya terpental dua-tiga tumbak. kapan Kiam Beng lihat soehengnya lagi mendesak. Syukur baginya. bagaikan samb arannya ular hidup. yang menyambar pakaiannya. segera ia lemparkan tu buh musuh. gerakannya lambat sekali. hingga ia tidak terbakar terus.

tangan kanannya segera diulur. dalam dunia K ang-ouw. karena tahu-tahu. yang membikin orang terkejut. karena dalam ilmu entengi tubuh. ia malah ada di a tasan Lioe Kiam Gim. akan di letaki di bebokongnya. untuk hampirkan musuh yang hendak turunkan tangan j ahat. hingga keduanya jatuh bergulingan. dari itu . Sudah itu. hingga untuk sesaat. ia batal membacok Ketua Tha y KekPay itu. mereka m ulai pula dengan mereka pun ya penyerangan. disusul sama seru annya: Tua bangka. sampai sambaran anginnya terasa d i tempat dua tumbak jaraknya. ia tidak kenal takut. tubuh orang itu terangkat na ik. kecuali Lioe Kiam Gim. iaini lihat Tok-koh It Hang. orang-orangn ya Soh Sian le tercengang. tangan yang liehay. ia sebutkan itu satu persatu. tiba-tiba dari sana tgrdengar beberapa kali suara luar biasa. Tok-koh It Hang berempat tidak gubris datangnya berbagai senjata rahasia itu. dari itu. yang kesima karena kel iehayannya Tok-koh It Hang. Gerakan tubuhnya ada Kouw sie poan kin . kau antarkan jiwa? Tok-koh It Hang belum pernah ketemu tandingan. Dalam ilmu ini. Segera kita akan lolo s dari kepungan! Kiam Beng telah terluka hebat. In Tiong Kie. yang dipakai menyambut empat lawan baru itu. ia tidak segera putus jiwa. Ia s udah gunai ruyung Kauw-kin Hong-liong-piannya. Tjiong Hay Peng dan Law Boe Wie! Sekejab saja. ialah To k-koh It Hang. teristimewa Tok-koh It Hang si G aruda Malaikat Seratus Cakar. sebelah tangannya menyambar! Tidaklah kecewajago Liauw-tongini dijuluki Pe k-djiauw Sin Eng. ia malah girang sekali nampak cara majunya musuh ini. tapi habis itu. Gerakan tangan itu ada gerakan Siauw thian tje e atau Bintang Cilik. lihat! Aku si tua bangka yang antari jiwa atau kau sendiri! demikian ia berseru sambil tertawa berkakakan. sebelah kakinya dimajukan. Saban-saban ia loncat tinggi. kepalanya pusing. Sekejab saja. ruwet benar pikirannya akan k enali. lalu terdengar bentakan: Kelinci. seper ti suaranya burung-burung malam. tangannya sudah mengenai lengan kanan orang atas mana. kaget jug a. bcbcrapa orang atau lebih benan empat orang. Saudara Teng. tubuhnya jadi lemas. Kau diam saja. sepert i burung-burung menyambar. atau ul ar menyambar. ia tidak pandang mata. atau Pohon tua terbongk ar akarnya . tenaganya habis seketi ka! Maka. Ia berlaku hati-hati. sampai ia kena tubr uk satu kawannya. Tok-koh It Hang gunai ketika itu. mcnyusul itu. Sama sekali ia tak berikan kesempatan pada musuh itu. di antara seruan ane hnya. ia pun sadar. hingga ia tak tahu. Lu arbiasa sekali. naga melesat. dari cabang-cabang pohon ada berlompat turun. jangan gunai senjata gelap! Dan bentakan itu keras laksana guntur! Dan segera. sedang dengan ia pu nya kim-na-tjioe. me reka ini kaget atas ini musuh baru. sambil perdengarkan tertawa aneh. menyapu dengan hebat. ke arah kambratnya dia itu! Kelinci. kali ini terutama mereka gunai berba gai senjata rahasia. Ruyungnya menyambar ke bawah. hingga segera mereka kena didesak mundur. Empat orang ini bergerak dengan sangat gesit. Berbareng dengan itu. Di situ ada tujuh penjahat. yang tidak be rgenggaman. ia papaki musuh. Hampir berbareng dengan itu. Musuh inipun terguguh ketika tadi ia dengar suara aneh. penolongnya ini justeru ada orang yang paling ia benci . Ia bergerak seumpama garuda berputar. tubuhnya seperti terputar. melulu disebabkan latihan darr ketangguhannya. Tidak ampun lagi. di atasan musuh. ia menyerang atau menangkis. ketika Tok-koh It Hang kibaskan tangannya. sampai mereka saling mcngawasi di antara konco sendiri. yang gunai tubuh manusia sebagai senjata rahasia. Tok-koh It Hang sudah sampai pada musuh. hingga kawan-kawannya jadi dapat tahu. saban senjata menyambar. lebih-lebih In Tiong Kie dengan ia punya Teng hong pan kee atau ilmu mengenali ala t senjata dengan mendengar saja sambaran anginnya. musuh menjerit kesakitan. akan angkat tubuhnya Teng Kiam Beng. pahlawan yang bersenjatakan ruyung Tjit-rjiat Lia n-hoan Hek-houw-pian datang mendesak. ia menyamba r dengan ruyungnya. . dia ada]ah orang pandai nomor satu. Ia menuju lan gsung kepada Teng Kiam Beng. melesat melayang bagaikan senjata rahasia. yang disusul sama datangnya empat lawan baru itu.n daun-daun. hingga sekalipun sekalian pahlawan dan or ang-orang Kang-ouw yang hatinya telengas itu. Maka juga. pahlawannya Soh Sian le kena dibikin terpental. apakah lukamu parah? ia tanya. In Tiong Kie telah menerjang ke dekat kawannya ini. sampai ia punya mata kekuna ngan.

Hay Peng telah dengar pembicaraannya Kiam Gim dengan orang yang diutus Kiam Bcng. ia tidak menyangka gurunya yang kedua Tok-koh It Hang berada di situ. d ari itu. gurunya pasti ada menghadapi ancaman bah aya. Syukur itu waktu Tok-koh It Hang belum berangkat ke Liauw-t ong dan In Tiong Kie masih bersama-sama dengannya. perlu mereka lekas angkat kaki dari sarangnya Keluarga Soh itu. saban-saban ia minta korban. Tok-koh It Hang tidak diam saja dengan pedang dan tangan ko songnya. berikut Lioe Kiam Gim. Law Boe Wie juga mainkan pedangnya secara he bat. Dan Tok-koh It Hang nyatakan suka pergi begitu lekas ia dengar keterangannya orang she Tjiong itu. karena ia segera ambi! putusannya itu! Biar bagaimana . dia ini ada murid tersayang dari Lioe Kiam Gim? Atas ini. akan nerobos ke pepohon an yang lebat. Tok-koh It Hang suka pergi atau tidak. karena mereka berjumlah besar sekali. Bertempur lama-lama ti dak ada faedahnya. da n Tjiong Hay Peng dengan gaetannya. hingga mereka turut ceburkan diri. Oh.ia mesti berterima kasih atau bergusar. Begitulah mereka sudah berangkat ke Sin-tek. Mulanya Tjiong Hay Peng tanya. Lioe Kiam Gim. Tok-koh It Hang beritahukan muridnya ini seraya ia tuturkan ke napa Kiam Gim pergi ke Sin-tek. kalau sampai nanti datang tentara negeri. Ia mengerti jago Thay Kek Pay ini te lah terluka parah sekali. Pihak Soh tidak bisa berbuat banyak terhadap empat lawan itu. In Tiong Kie dengan ruyungnya. Kiam Gim ngamuk hingga ia berhasil membuka satu jalan. ia perlu pergi susul gurunya dahulu. akan tetapi ia heran menampak romannya yang kucel. mereka maju terus. untuk membantu. lantas T ok-koh It Hang urut-urut kumisnya dan kata sambil tertawa besan Tentu saja aku su ka pergi!€Kenapa tidak? Kita harus gunai saat baik ini untuk can pengalaman! Aku p un ingin lihat orang-orang gagah yang kesudian jadi kaki-tangannya bangsa Boan m empunyai berapa kepala dan lengan!€Bukan melainkan aku. Di belakang Tjiong Hay Peng dan Law Boe Wie. Sambil menggendol Kiam Beng. mengunjungi Tjiong Hay Peng. Ia insyaf. akan tetapi iatidak dapat cegah Kiam Gim pergi pada soeteenya itu. walaupun s ebenarnya. Inilah sukar bagi ia. Ia segera tanya. seperti murid itu sedang berduka. Iapun ada punya satu urusan lain dengan gurunya. murid ini ada pun ya urusan apa. ia segera dari Tok-koh It Hang. dan mereka datang di saatnya pert empuran hebat berlangsung. Ia ber itahukan halnya kemana Kiam Gim hendak pergi. di Istana Raja Boan. untuk berangkat. Tok-koh It Hang melainkan bersenyum. Se lagi ia menanya. Mendengar ini. dari itu. Kedatangannya rombongan dari Tok-koh It Hang t tu memang sengaja untuk bantu Kia m Gim dan Kiam Beng. Semua kawannya. Justeru itu. juga Saudara In Tiong Kie harus pergi akan lemaskan urat-uratnya! Semua orang tertawa Demikian. Di belakang ia. sampai ia mendekati tembok pekarangan. In Tiong K . mereka dapat persetujuan. bahwa mereka hendak pergi ke Sin-tek. Walaupun ia sedang lindungi Kiam Beng. Law Boe Wie kerutkan alis. mereka ini pun tidak bisa segera pecahkan kepungan atau noblos keluar. Law Boe Wie sampai di Sha-tjap-lak Kee-tjoe. seberlalunya orang she Lioe itu. ia tidak sctuju yang Kiam Gim turut-urutan Kiam Beng pergi ke Sin-tek . datangnya ada kebetulan sek ali. Hay Peng sibuk. sedang bergulat dengan orang-orangnya So h Sian le. Boe Wie menduga gu ru dan paman gurunya pergi pada Keluarga Tjiong ini. Ia lantas melihat ke sekitarnya. k au? lalu ia berdiam saja Tok-koh It Hang kerutkan sepasang alisnya . Tok-koh It Hang pernahkan diri di teng ah-tengah kawan. Kiam Gim semua tidak pikir untuk melabrak musuh. kita sekarang justeru hendak berangkat menyusul i a. Bersama-sama In Tiong Kie. untuk membantu itu kedua soeheng dan soetee yang terancam bahaya. Maka yang penting untuk ia sekarang adalah berlalu dar i medan pertempuran itu. maka juga Tjiong Hay Pe ng menyelak seraya berkata: Kau niscaya belum ketahui. dalam keadaan sulit. Kiam Gim mengamuk dengan pedangnya. Demikian ia melainkan bisa bilang. akan tetapi. ada mengeram banyak orang-orang lichay.€Kiam Beng telah terluka. Kiam Gim membuka jalan. itulah hebat. Aku telah ketemu sama gurumu. ia hunjuk perlunya orang she Lioe itu mendapat bantuan karena di Sin-tek. ia tidak menyebut murfb pada muridnya ini. malah ia tanya berulang-ulang sewaktu orang ayal menyahutinya. Tok-koh It Hang girang melihat datangnya ini murid.

ia merasakan ini adalah sinar matahari yang terakhir ia dapat pandang. mereka sudah berada di sebuah rimba di luar kota. Batara Surya muncul dari belakang gunung. air m atanya mengembang. hingga mereka bisa diikuti rombongan mereka Sa mpai di sini. Boe Wie angkat kepalanya. sehingga ia kena tersapu. tetapi tidak mampu keluarkan itu. Ia pandang soetee itu. Beginilah nasibnya satu jago. s ebelum ia sempat berdaya. Kiam Beng rebah dengan kedua mata separuh tertutup. Asal kita sudah keluar dari Gunung Yan San ini. tempo sang fajar sudah datang. tempo orang sudah datang cuk up dekat. tetapi mereka bersikap seperti hendak menguntit s aja. mulu tnya tersungging senyuman. Kiam Gim tertawa dingin. dengan niat menghibur. sambi) bersenyum. kemana Kiam Gim semua hendak pergi. Tanpa merasa. pedangku. supaya dia ini tidak sa mpai demak dengan embun. segera ia memberi tanda ra hasia. Kiam Gim bcrdiri tcgak. mereka keluarkan napas lega. In Tiong K ie dan Tjiong Hay Peng dengan sebat gelar sepotong baju biru dan sepotong mantel kulit kambing. buat da ri sini lompat turun keluar pekarangan. akan menangkis serangan sekonyong-konyong itu. mari maju kemari! Aku Lioe Kiam Gim. kakinya Kiam Gim sudah serampang ia dengan Soan hong sa uw touw twie atau Tendangan angin puyuh . mendongak ke langit. akan lihat muka soetee itu terlebih dekat. Kiam Gim ada bagaikan baharu sadar dari mimpinya. ia seperti hendak mengucapkan k ata-kata. ia bersenjatakan tumbak gaetan. Orang-orangnya Keluarga Soh kena dibikin ketinggalan. kau jangan kuatir . Tok-koh It Hang turunkan tubuhnya Kiam Beng. kau orang berani banyak tingkah! Hayo. dari situ lantas mengalir air matanya. Kiam Gim mendongkol sekali melihat sikap orang itu. suaranya tidak tedas. semua orang menja di terharu sekali. Kawanan pahlawan itu kena dibikin ciut hatinya. Ia membungkuk. piauwk u. tubu hnya rubuh. ia menangis. mereka semua lantas kendorkan tindakan mereka. tetapi. Sunyi senyap di empat penjuru. yang mau percaya se orang licin__ Selagi orang berdiam. Ia berhenti ber-kata-kata. Kiam Gim mendekam. menyesal aku tidak dengari kata-katamu! . tanpa biiang suatu apa. cuma lima atau tujuh ora ng yang dapat mengikuti terus. keluar Kota Sin-tek. Soeheng! d n iaawasi Lioe Kiam Gim. Me lulu karena andali jumlah banyak. mukanya sangat pucat. menembusi mega. Aku kuatir inilah yang terakhir aku melihat matahari kata suaranya lemah. Soetee berkata ia. . jangan takut sakit hati ini tak akan terbalas! Hanya . Kawanan budak tak tahu malu! Kaim Gim segera perdengarkan suaranya yang keren. Rombongan ini lantas be rjalan dengan cepat. mereka putar tubuh. atas mana tubuhnya Kiam Beng direbahkan. Ia meman dang kepada semua orang. akan memasuki daerah Pegunungan Yan Sa n di antara Sin-tek dan Peng-tjoan. di dalam gunung. Untuk Kiam Beng. siapa p unya kepandaian. selagi gaetan musuh terpental. akan lihat jernihnya cahaya rembulan dan bintan g-bintang. Ia lihat lukanya Kiam Beng yang hebat. Bukan main gesitnya. yang polos. Dengan perlahan-lahan. Matahari telah keluar! kata ia. Mari kita berangkat! kata ia akhirnya. karena kedua kakinya sebatas dengkul kena dibabat kutung! Pahlawan yang kedua sudah lantas sampai. tubuh terbanting. la telah buka matanya. D engan beruntun mereka enjot tubuh akan loncat naik lebih jauh ke tembok. ia tak sempat tahan diri. menembusi juga pepohonan. atas mana. ia gunai gaetannya itu. untuk berikan k etika semua pahlawan musuh dapat mencandak. terus mcrcka menyingkir. ia masuki pedangnya ke dalam sarung. jauhnya seratus lie lebih dari Kota Sin-tek . dengan mendadak ia putar tubuhnya dan menyerang secara hebat Pahlawan yang maju paling muka menjadi kaget. tubuhnya terpent al beberapa tumbak. Lantas pahlawan itu menjerit keras. Kita nanti obati kau s ampai sembuh. lantas ia menangis sesenggukan. Di sini di dalam hutan lebat. untuk cari tahu. Soeheng. pedangnya dipakai menyampok ke atas. ia kaget. ia menyapu ke bawah. mengawas i dengan bcngis pada musuh-musuhnya. Menampak demikian. memperlihatkan sinar kuning emas yang lemah.ie berlaku tidak kurang gagahnya. tidak nanti berlaku sungkan lagi terhadap kau orang! Dengan pedangnya Thay-kek-kiam di depan dada. Ia memandang ke sekitarnya. masing-masing mereka lantas perlihatkan keentengan tubuh mereka.

telah binasa di tangan jago ini. Tok-koh Loo-enghiong. Law Boe Wie lompat pada paman gurunya. Ia mcnjadi lik at scndirinya. Justeru itu. akan tetapi sekarang. Aku menyesal yang aku tidak mamp u bekuk mcrcka. Dia ini pun ada musuhnya dan permusuhan di antara mcrcka masih belum dapat didamaikan. Toako. sampai -air matanya mengembang. dengan berikan pula soetee itu Tiat-tah-wan. Celakanya. Ia menyesal. untuk satu kali saja sambangi kuburanku. Kau minta dia pulang.€Tok-ko h It Hang ada punya obat piranti punahkan racun senjata rahasia.. Masih Kiam Gim mencoba. Ia malu kalau ingat ia dikalahkan oleh Tok-koh It Hang yang ia layani dengan tangan koso ng. lantas ia menoleh pada Tjiong Hay Peng. kata ia. Kiam Beng goyangi kepalanya dengan lemah. selanjutnya aku akan mati mera m . € Tjiong Toako. Karena ia ditolong Sian Ie. biarlah aku minta kau yang suka tolong aku cari merekaitu . selagi ia sendiri hendak turut menghibur. aku akan menutup mata dengan mata meram . Kiam Beng ada satu laki-laki sejati. Kiam Beng masih sangsikan dia! Coba dalam keadaan biasa. menjadi korbannya Tjit-tjiat Li an-hoan Hek-houw-pian. dengan terputus-putus: Sayang itu jahanam she Soh tidaklah dengan t angan sendiri aku bisa binasakan dia . aku telah berlaku keliru terhadap kau kata ia dengan suaran ya lemah. aku juga berlaku kcliru tcrhadap kau kata ia. agaknya ia sangat bersyukur. yang nampaknya tidak bisa berbuat banyak. Aku harap. sekarang ia ditolong jago Liauw -tong itu. itu ruyung yang liehay. aku sudah tak berguna lagi kata ia sambil menangis. puteranya Kiam Beng. ia berpikir untuk mencari balas. Socsiok. Tok-koh It Hang pun tclah datang menolong karena permintaannya orang she Tjiong ini. di belakang hari. malahan musuhnya. dia hanya ada korban dari kejujurannya. Dua makhluk yang bertop eng itu pasti bukannya murid-murid Heng Ie Pay. hingga karcnanya. Lauwtee. pasti ia sudah jadi sangat gusar. siapa tahu. Anak ini menghilang pa da lima tahun yang Ialu. jangan kau pikirkan sakit hatimu kepada Keluarga Soh itu. Kemudian ia berpaling pada Tok -koh It Hang. Sekarang. Kiam Gim manggut Itulah urusan kecil. aku tclah ketahui dua manusia bertopeng itu! kata dia. akan cekal tangannya. ia kata. Tiba-tiba berkelebatlah hal-ihwalnya . sebagaimana dahulu mendiang ayahmu perlakukan kepadaku. Ah! . karena bentrok sama ayahnya dalam urusan jodohnya. tolong beri tahukan bahwa ayahnya tidak lagi memaksa dia dalam urusan pernikahannya. ia ganggu jago Thay Kek Pay ini dan tcmpur padanya. ia jadi dimusuhkan kaum Rimba Persilatan.Baju luar dari soetee ini sudah robek. di perutnya ada tanda biru kecil tetapi itu menandakan bahvva tulang rahang telah patah. kecuali dua butir obat Tiat-tah -wan. selagi o rang hendak putus jiwa. unt uk melanjuti. Sampai itu waktu. obat ini pun ti dak mengenai. Loo -enghiortg. Aku berterima kasih kepada kau. ia bcrhcnti sebentar. Aku nanti perlakukan si Hiau w seperti anak sendiri.€ Di sini masih ada kita dan saudaramu!* Kiam Beng bersenyum meringis. Ia tidak tahu. Mcmang€€jarang ada orang gagah seb agai jago she Teng ini. ia awasi jadi Liauw-tong ini. yangtelah balaskan sakit hatiku. Hay Peng terkejut. ia mesti kenda likan hatinya. Dan ini musuh sekarang ada salah satu penolongnya. Anak si Hiauw itu adalah Teng Hiauw. di situ mereka tidak punyakan obat. aku bisa bereskan itu. selagi aku menghadapi kematian aku bisa bersahabat dengan kau . aku puas. sukalah kau tilik anakku si Hiauw. bagaimana ia sudah dipermainkan oleh Soh Sian Ie. Sebenarny a ia hargai Kiam Beng. Malah satu di ant aranya aku tclah bikin mampus! Sakit hati Soesiok telahterbalas! . . Tapi sekarang ia lihat. Ia lant as membungkuk. Kiam Beng manggut. Toako.r Tok-koh It Hang jadi sangat terharu. ia jadi menyesal. Umpama kata kau ketemu dia. korban dari kelic inannya orang Boan she Soh itu. ia hanya tidak sctujui sepak terjangnya yang sudah bcrsah abat sama Soh Sian Ie dan pembesar-pembesar negeri. sampai ia bentrok sama jago ini. apapula dia adalah ahli waris dari Thay Kek Pay. si pahlawan bergenggaman Tjit-tjiat Lian-hoan Hek-h ouw-pian. ia membungkuk. piranti jatuh dan terpukul.

karena kau ada murid kepalanya." Kata ia. pucat yang luar biasa. ahli waris atau fjiang-bocn-djin mesti ada anaksendiri. Ak u tidak sanggup balas budimu itu. perintahlah aku. "Kenapa tidak?" tanya Kiam Beng.. nampaknya ia rnasygul. yang kemudjan ia binasakan. ini rasanya tidak tepat.. ia pentang kedua matanya.' hatinya Boe W ie memukul keras. Kiam Beng bers . ia mengawasi juga pada Kiam Gim. kau tetap ada murid keponakan yang sah. "urusan yang dua puluh tahun lamanya membenam aku." kata ia. Kiam Beng mengawasi. tapi ia segera berlutut di depannya itu paman guru.Kiam Beng dcngar itu. maukah kau meluluskannya?" Kiam Beng awasi itu keponakan murid.. Inilah ia tidak pcrnah sangka." katanya.€Hiantit. coba dulu aku tidak memikir de mikian. Ah. Selagi menghadapi kecelaka annya sang soetee. Boe Wie. aku memaksa memimpin kaumku.. kau terimalah!" Boe Wie jadi serba salah. meskipun demikian. tidak se harusnya akujadi ahli waris. Tentu saja ia be ium tahu halnya malapetaka yang menimpa keluarganya. kau telah dapat bikin terang! Jadi kau telah bereskan itu binatang yang palsukan He ng Ie Pay. "Tetapi socsiokmu ada bermaksud baik. ini lah tugas berat. Han ya sayang.. kemudian terdengarlah suaranya. tidak nanti Thay Kek Pay timbulkan kesulitan dengan kaum Rim ba Persilatan seperti sekarang ini: Seharusnya Soeheng adalah yang mesti jadi ah li waris. asal yang aku sanggup.. tapi sekarang." berkata ia.. Hiantit.€Kcadaan kita mirip dengan aku undang ketua-ketua unt uk saksikan penyerahan pimpinan. Kcmudian. maksudnya menganjurkan pemuda ini teri ma tawaran itu. selagi sekarang aku belum hcmbuskan napasku yang penghabisan. "Boe Wie.. keliatan nyata pucatnya mukanya. ia meringis-ringis.. Apakah itu benar? Pasti. kau akan bikin aku meninggal kan dunia dengan mata tak meram! Apakah kau inginkan itu?" Tok-koh it Hang tolak tubuhnya Boe Wie.€€€yang€€€satunya. Ia juga tidak Renal satu jua murid-murid atau muridnya s oesiok itu. maka itu. aku hendak berikan kau satu tan ggungan yang berat sekali." Boe Wie tcrpcranjat. Selamajtu. atau juga salah satu murid.€€€yang bergenggaman Poan-koan-pit bisa llolos selagi aku lawan a. permintaannya Kiam B eng ini ada luar biasa. aku dengan kau sebenarnya rada asing.€Lioe Kiam Gim me nghela napas. aku juga telah tidak pegang pimpinan sempurna. Di antara cahaya matahari.. rupanya ia tcrhib ur. maksudku adalah aku ingin kau menjadi ahli w aris dari Thay Kek Pay. atau murid ke pala. Pelajaranmu ada le bih tinggi daripada semua muridku. iacekal tangannya. Jikalau kau tolak. Kiam Beng bersenyum puas.. "H iantit. Mukanya Kiam Beng lantas jadi lebih pucat pula. aku te ntu bersedia akan melakukannya. "Apakah itu Soesiok?" tanya ia. sekarang aku ser ahkan kedudukanku kepada kau. "Oleh karena Soesiok menitahkan. malah kau pun sudah balaskan sakit hatiku. yang bijaksana. Malah ia bisa bersenyum. yang katanya ada banyak Mana bisa ia mendadakan jadi toa-soeheng?€Maka ia goyang kepala. yang tak lancar: . suatu tand a ia sedang lawan rasa sakitnya. ia ragu-ragu. bagus sekali! Sekarang tinggai satu hal untuk tnana aku moho n jawaban kau. Soesiok! jawab Boe Wie. masing Iuntang-lantung? Malah ia ma sih akan luntang-lantung terus? Umumnya. Boe Wie menoleh pada guru itu. Melihatroman orang itu. "Soesiok. "akan tetap i. sebaliknya." Walaupun ia mengucap demikian. . iapun [tidak sempat menanyakan penjelasan pada muridnya itu. Buat jadi ahli waris dari Thay Kek Pay. Coba Soeheng yang jad i tjiang-boen-djin. sedang ia hidup sebatang kara. dengan perlahan. "Boe Wie. hatinya Boe Wie toh goncang. yang terus saja tuturkan bagaimana di rumah guruny a di Kim Kee Tjoen. ia telah bekuk Bong Eng Tjin. siapa berani tantangi kau? S elagi ada eurumu di sini dan Tok-koh Loo-enghiong selaku saksi. aku tcrima. Itulah kejadian di masa aku muda. Apa kau bilang? tanya ia. "Aku sendiri. ia jadi sabar lagi.." demikian katanya. ia menjadi heran sekali. Kiam Gim. Mendengar pcnuturan itu. maka itu. jadi terkejut.. sekarang tidak nanti aku kejeblos ke dalam tipu-dayanya Keluarga Soh. baiklah. selagi semangatku bcrkobar-kobar.

Ia percaya benar kepandaian isterinya.. "Apakah dia turut Soeniomu ke Shoasay?" Kembali tampang mukanya Boe Wie berubah. Tjiong Hay Peng dan Law Boe Wie juga lantas gunakan senjatany a masing-masing. dengan puas. Kiam Gim mengawasi sambil tunduk. "coba sekarang kau tuturkan itu lebih jelas... nasib yangmalang. air matanya keluar menetes bagaikan hujan." Kiam Gim angkat kepalanya. ia menghela napas. Semua-semua adalah kepandaianku yang tidak ada art inya. buat terus diuruki. dengan roman pucat. Lauw In Giok. Mereka tidak ambil banyak tempo. jangan bersedih pula. la baharu hendak tanya murid itu atau Boe Wie sudah jatuhkan diri. Sampai sekian lama. Saudara Lioe." Murid ini mandi keringat pada mukanya. Ia dapat firasat jelek. kita telah berpencaran !.. sedang In Tiong Kie babat rumput di sekitar itu.. kakinya berkelejat. dimasuki.Habis. kalau tidak. ia tambahkan: "Semua-se mua adalah salah teetjoe. akan kata: "Aku telah perlakukan keliru kepada kau. "Tidak seharusnya aku izinkan soemoay dan soetee ikut aku melakukan satu perjalanan jauh. mereka menubruk. ia lantas kata pada muridnya: "Boe Wie. Demikian nasibnya satu jago.. entah bagaimana hebat kejadian! Muridku yang baik. aku harap kau suka maafkan aku. Tidakkah isterinya telah jadi seorang tapadakpa? "Sungguh busuk musuh itu!" kata ia dengan sengit seraya ia berbangkit Tapi ia ada seorang dengan pengalaman. Akhir-akhirnya Tok-koh It Hang angkat kepalanya.. ahli waris dari Thay Kek Boen". tampangnya jadi terlebih pucat. 'Thay Kek Pay dari keluargaku." Hatinya Kiam Gim tergetar. Soehoe. Tolong kau bantu pada Boe Wie. Setelah pasang bongpay itu. ia lantas berikan penuturannya yang jela s. Tok-koh It Hang.. Kalau t adi ia nampak gagah bagaikan naga atau harimau.. aa tidak berkuatir. di dalam lobang. beriutut di depannya. akan membantu gali lobang.. Ia lantas hunus pedangnya. iajadi ingat kata-katanya sang murid ta di. Malah beruntung kau datang." Kiam Beng coba kumpulkan tenaganya. lalu tubuhnya Kiam Gim digotong. "Bong Tiap dan Ham Eng turut teetjoe mencari Soehoe.. tubuhnya Kiam Beng rebah di tanah. tapi napasnya soetee itu sudah tidak ada. "tetapi." kata ia pada muridnya itu. ampunkan muridmu. air matanya meng embang. "Tadi kau omong tentang pertempuran di waktu malam di dalam rimba pohon lioe.. Lantas ia pandang Tjiong Hay Peng. ia duduk numprah di depan kuburan. di sana kita kena terjebak musuh. di rebahkan..€Itu ada kejadian yang hebatsekal i. Kaum Teng. "Sudah. aku tidak sa nggup lindungi socmoay. scsudah itu Kiam Gim cari sepoton g batu untuk dengan pedangnya ukir huruf-huruf yang berbunyi: "Kuburannya Teng K iam Beng. aku telah rubuh! Satu kali kita masuk ke dalam K awasan Hoopak. tetapi. untuk bikin tempat jadi bersih. sekarang ia jadi lesu dengan tib a-tiba. musuh datang dalam jumlah yang besar. Bong Tiap ada putcri s ._** Wart a ini ada terlebih hebat dari halnya Lauw In Giok. Kiam Gim mengawasi. yang telah datang terlambat. ada ahli warisnya!" katanya. dengan akalnya yang keji-busuk ! Boe Wie turut permintaan gurunya itu. bagaimana dengan soemoaymu Bong Tiap?" ia tambahkan. habis itu. karena hatinya memukul. sedang Kiam Gim raba dadanya...." sahut ia dengan terpaksa . cahaya matahari terus mencorong. aku sangat berterima kasih pa da kau! ... hatinya memukul. dengan ber nafsu." bcrkata dia. Semua orang menjadi kaget. mulutnya perdengarkan suara serak dan tidak nyata. kejadian itu tidak ada sangkutannya dengan kau. Kedua biji matanya pun lenyap sinamya. buat dipakai menggali tanah. "Marilah kita kubur soet eemu. memandang Boe Wie. Dalam kesunyian. akan keluarkari kata-katanya i tu. "Soehoe. tak dapat ditahan lagi. kemudian ia menghela napas. la tidak tahu. akhirnya. Ia duduk sekian lama... Tjiong Toako.. lantas suaranya berhenti. Bagaima na dengan Soebomu? Mustahil dia tidak adadirumah?" Pikirannya Kiam Gim mulai jadi terang. tubuhnya bergemetar. tiba-tiba ia ang kat kepalanya." ia kata. semua or ang berdiam. menempuh bahaya di dunia Ka ng-ouw.enyum. ia towel Kiam Gim.

"Kau sabar. "Man kita larikan keras kuda kita!" kata Boe Wie pada dua kawannya. m ereka masih belum sampai di kota yang dituju itu... tidak apa. Kedua soetee dan soemoay itu adalah or ang-orang bam. atau dari depan. Melihat keadaan itu. itu hari mereka te tap bakal sampai di Boe-ip.. "Memangnya aku tak punya guna. di mana ada rumah orang." berkata mereka. mereka diganggu hujan. mustahil dia ta k dapat lolos dari mulut harimau? Ada baiknya jikalau anak-anak muda mendapat pe ngalaman. Begitulah mereka jalan sampai sang maghrib datang. Boe Wie tidak tega untuk mendesak. Ia ber laku sangat hati-hati di sepanjang jalan. tetap dua saudara itu tidak dapat cand ak padanya. pada jago she Lioe itu. maka kemudian terpaksa ia perlahankan kudanya. kau bikin muridmu ini kaget. akan kasih bangun pada Boe Wie. Ia ingin b uru tempo. mukanya mcnjadi pucat dcngan tib a-tiba.. Ketika perjalanan dilanjuti. berapa ada jumJahnya musuh." ia b erkata. Kiam Gim rasakan hatinya tertusuk. hingga me reka mesti menunda perjalanan.. Se tiap soemoay itu gerecoki Boe Wie. hanya bocah yang sudah matang. Apa mau. Ketika kemudian ia nienoleh. Lari belum lama. Siapa tahu. "Biarkan Boe Wie cerita lebih jela s. gurumu tidak nanti pcrsalahkankau!" Kiam Gim berdiam. Ia masih anggap sang s oemoay sebagi bocah. "Permusuhan apa ada di antara aku dan musub-musuh itu hingga mereka jadi demik ian jahat?" ia berseru. maka itu. hanya mereka sedang pasang omong dengan asyik. hingga sudah terjadi peristiwa hebat ini. Boe Wie jadi sibuk." Beginilah ceritanya Boe Wie: Ham Eng dan Bong Tiap. bersama Boe Wie. Boe Wie ada bertubuh bes ar dan romannya garang. d atang lagi rombongan lain. mendekati maghrib. ia antap saja. lantas ada orang yang telah pa sang mata terhadap mereka! Pada itu hari kcjadian. Bukankah kau dan aku juga pern ah ngalami angin hebat dan gelombang da hsyat? Bukankah kita pun masih bisa hidup sampai sekarang? Nan. atau tentang bedanya berbagai kaum persilatan. baharu Boe Wie berpikir demikian. Di atas kudanya. Mereka menunggang kuda. untuk nienunggui dua saudara sepe rguruan itu dapat susul padanya. ia dapatkan mereka bukan sedang kaburka n kuda mereka. Kau Iihat. "kau dengarkan muridmu cerita le bih jauh. tentang kejadiankejadian dalam dunia Kang-ouw. Ham Eng agaknya kurang puas. dari kejauhan. Bukankah biasa saja di kalanga n Kang-ouw tcrbit angin dan gelombang?€Puterimu bukan gadis biasa. Bong Tiap ada satu anak yang tak kenal takut. itu waktu. "Asal sudah sampai di luar kota. tangannya digerak-geraki. Apa mau. Ham Eng ada muda dan cakap. "Anak. Mereka juga merupakan satu rombongan yang menarik hati. ia sudah bikin soemoay dan soeteenya ketinggalah jauh di belakang. Ia kaburkan kudanya. rupanya ia sedang berda ya membikin Bong Tiap gembira. Boe Wie jadi tidak cnak sendirinya. Bong Tiap ada muda dan cantik. Tidak beda banyak adalah Ham Eng. ia tendang sebuah batu besar di dcpannya. H am Eng tunjuk sana dan tunjuk sini. di mana ada buk . yang sering-sering mereka larika n keras. aku tidak salahkan kau. ada s aja yang Bong Tiap tanyakan soehengnya. sampai batu pecah-pecah dan tc rpcntal! Kumisnya pun bangkit berdiri. kau ceritalah!" kata ia. Aku telah pukul mundur yang satu. perihal pengalamannya. hari mi bisa diangga p sudah dilewatkan. hayo ka u bercerita. lakukan perjalanannya ke Utara. mereka hendak menuju ke Kota Boc-ip. karena ini. Di sepanjang jalan. mereka sudah lihat tembo k kota. "Sekalipun Soehoe persalahkan aku. Apa mau. Tok-koh It Hang dan In Tiong Kie maju. di sebelah mereka. akan pegang jago Thay Kek Pay ini. Mereka belum keluardari daerah Shoatang. baharu saja mereka keluardari daerah Shoatang. aku terima dengan baik. terlambat sedikit. Soehoe niscay a tidak ketahui. Rupanya dua saudara itu pikir." ia kata. Ia memang ada satu penunggang kudajempolan. "Sabar. seraya pegang tangan m uridnya.. Tjiong Hay Peng pun maju. Hoo-pak. ia tidak j erihkan "angin besar dan gelombang hebat". agaknya ia jadi tenang pula. Lioe Loo-enghiong. Boe Wie menangis." pikir Boe Wie. Boe Wie.atu-satunya.

it, lantas terdengar suara berisik, dari larinya beberapa ekor kuda, yang mana d isusul sama sambarannya beberapa batang anak panah, yang mengaung di tengah udar a. Dengan hati berpikir, karena berkuatir, Boe Wie hunus pedangnya la tahan kudan ya.€€Segera juga datang satu pcnunggang, yang disusul olch tiga kawannya. Mereka ini bersikap demikian rupa, hingga Boe Wie dibikin terpisah dari Bong Trap dan Ham Eng. Boe Wie mengerti bahaya. La keprak kudanya, buatdikasih lompat, akan hampirkan soemoay dan soeteenya. Kudanya itu bisa lompat tinggi dan jauh. Apa mau, senjat a rahasia datang menyerang. Dengan pedangnya, ia menangkis. Satu serangan dapai dihalau. ia bisa beia dirinya sendiri, apa celaka, kudanya tidak! Dengan satu je ritan, kuda itu ngusruk ke depan, kedua kakinya tertekuk, sampai Boe Wie turut n gusruk juga. akan tetapi ia bisa barengi lompat turun, hingga ia tidak sampai tu rut runtuh. Baharu Boe Wie injak tanah, atau serangan sudah datang kepadanya. Sambaran gol ok ada hebat sekali. Cepat ia herbal ik, sambil menangkis. "Trangi" kedua senjat a beradu keras, sampai lelatu api muncrat. Bentrokan itu membikin Boe Sie ketahui, musuh ada bertenaga besar. Dalam reman g-remang, ia awasi lawan itu, seorang dengan usia lima puluh lebih, mukanya mera h, kumisnya semu merah tua, tangannya menceka! sepasang Poan-koan-pit yang panja ngnyatiga kaki lebih. Qr-ang itu berdiri dengan gagah, dengan jumawa, sepasang s enjatanya seperti pit itu, dia rangkapkan. Itulah sikap dedek "Beng houw hok kian" atau "Harimau nongkrong di peiatok". Dengan hati berpikir, Boe Wie juga siapkan pedang Gin-lan-kiamnya, ia gunai si kap "Kie boh liauw thian" atau "Angkat obor menyuluhi langit". Ia bersiaga untuk segera menyerang, karena ia tidak mau mencrjang terlcbi h dahulu. Kemudian ia p erdengarkan suara mengejek: "Aku kira orang ternama si apa, tidak tahunya segala budak Boan - pahlawan terbesar Ouw It Gok! Maaf, maafkan aku, yang bcrlaku kura ng hormat! Kcpandaian kau orang, aku sudah ketahui! Kau orang, kawanan budak, cu ma pandai kepung orang dengan beramai-ramai!€Sungguh kau orang membikin malu saja pada kaum Rimba Persilatan!" Law Boe Wie tidak kenal Ouw It Gok, tetapi ia kenali orang punya sepasang Poan -koan-pitnya itu, scdang dari sakunya Bong Eng Tjin, ia pemah dapatkan sepucuk s uratnya It Gok, dari itu, iasengaja mendahului menyebut namanya. Untuk sesaat, nampaknya musuh ini kaget, tetapi lekas juga, ia tertawa bcrkaka kan. "Benar aku Ouw It Gok, habis kau hendak apa?" kata ia secara menantang. "Denga n sepasang senjataku ini, aku nanti layani pedangmu yang panjang! Jikalau kau me mpunyai kepandaian, hayo kau maju!" It Gok menantang seraya ia terus€€geraki kaki dan tangannya, bukannya ja siap untu k sambut serangan, tiba-tiba ia mendahului lompat menerjang. Dengan Poan-koan-pi tnya, yang terbuat dari baja pilihan, ia coba ketok pedang orang. Ia mau bersika p keras. Boe Wie tidak pikir untuk adu senjata dengan senjata, ia tarik pedangnya ke ba wah, dari situ ia memutar tangannya, sambil maju, ia menusuk ke arah muka musuh. "Bagus!" berseni Ouw It Gok, yang geser kaki kiri keluar, untuk kelit tubuh, t api setelah itu, dengan "Koay bong hoan sin", atau "Ular naga siluman jumpalitan ", ia maju dari kanan ke kiri, dengan memutar tubuh, sepasang genggaman nya meny erang dengan tipu pukulan "In Hong sam hian", atau "Naga awan muncul tiga kali". Ouw It Gok ini ada kawannya Bong Eng Tjin, dialah yang turut memancing Teng Ki am Beng dengan pakai topengnya. Kepandaiannya memang ada di atas kepandaiannya k awannya itu. Ketika Bong Eng Tjin tertawan, Ong Tjay Wat yang bisa loloskan diri bersamasisa kawannya, lari pulang untuk bawa kabar celaka Mendapat tahu Bong En g Tjin, soeteenya telah terbinasa,'0uw It Gok jadi sangat gusar, maka tidak temp o lagi, ia ajak kawan untuk menyusul, akan cari Law Boe Wie, guna menuntut balas . Sekarang ini, berkat latihan keras, Ouw It Gok ada jauh lebih liehay daripada waktu ia permainkan Teng Kiam Beng, maka itu, dengan hebat ia bisa desak Boe Wie . Ia nyata pandai ilmu menotok jalan darah, karena ujungnya Poan-koan-pit dipaka

i mencari Sha-tjap-Iak-too To-hiat, ialah tiga puluh enam jalan darah! Law Boe Wie tertawa terbahak-bahak kapan ia sudah saksikan cara berkelahi musu h. Sama sekali ia tidak menjadi jerih. Ia lantas melayam dengan gunakan tipu-tip u dari Thay Kek Tjap-sha-kiam, yang ia campur dengan Tok-koh It Hang punya, "Hoe i Eng Keng-soan-kiam".€Ia maju dan mundur dengan gesit, ia tak hendak bentur senja ta musuh, tapi ia pun balas menyerang. Dengan caranya ini, ia bikin It Gok kewal ahan mencoba melukai padanya. Pertempuran ini ada seru, sebab mereka ada satu tandingan. Bicara kepandaian B oe Wie ada terlebih liehay, tapi bicara tenaga, ia kalah setingkat. Boe Wie pun pikirkan soetee dan soemoaynya yang orang telah kurung, yang telah dipisahkan da rinya. Setelah tiga kawannya It Gok itu. kemudian datang pula Iain rombongan, kira-ki ra dua puluh jiwa, bersama yang tiga, mereka ini kepung Bong Tiap dan Ham Eng. M ereka tidak punyakan kepandaian berarti, terhadap itu dua saudara, ia orang suka rberbuat banyak. Hanya, kendari begitu, Boe Wie tetapsibuk. Beberapa kali ia men coba meninggalkan It Gok. saban-saban musuh licin ini rintangi ia. Beberapa waktu telah lewat, tiba-tiba Boe Wic menjadi bingung. Ketika ia gunakan kesempatan, akan lihat dua saudarany a, dua saudara itu sudah tidak ada di tempat pertempuran tadi, mcrcka irii pinda h bcrsama sekalian musuh-musuhnya. Segera juga terdengar suara berisik dari mere ka itu, tidak lagi tcrtampak orangnya. Bukan main gusarnya Boe Wie, lantas ia desak It Gok. Sekali ini ia gunakan pwc e-pwee lak-tjap-sie-tjbioe dari Keng-soan-kiam, enam puluh empat jurus pcdang da ri Tok-koh It Hang, sedans tangan kirinya, mengimbangi pedang, mencari jalan dar ahnya musuh itu, tangan kirinya ini ada terlebih liehay daripada Poan-koan-pit d ari Ouw It Gok. Oleh karena terburu nafsu, Boe Wie sampai alpa menjaga dirinya rapat-rapat. Ia majukan kaki kiri, tubuhnya ikuf, tangan kanannya, dengan pedangnya, membabat l engan kanan dari musuh. Ouw It Gok girang sekali melihat ini macam serangan. Ia segera lompat ke sampi ng kiri lawannya, dari situ ia mendak sedikit, akan menyapu. Boe Wie telah serang tempat kosong, ia iihat datangnya serangan, ia berlompat, sampai tingginya satu tumbak lebih. Lompatan ini bisa singkirkan tubuh dari sen jata musuh. Tapi It Gok berlaku sebat, akan menyabet naik ke atasi Dalam keadaan seperti itu, Boe Wie jadi seperti bcrada di tengah udara. inilah salah satu gerakan "Tjeng kang toe tjiong soet" atau "lompatan entengi tubuh" d ari Tok-koh It Hang, yang ambil itu dengan meneladan sikapnya garuda menyambar. Ilmu ini Boe Wie bisa jalankan dengan baik, walaupun bclum sempurna bctul. Ia kelit dar i Poan-koan-pit kiri, ia jejak Poan-koan-pit kanan, berbareng dengan itu, tangan nya yang kiri dengan "Yoe Hong tarn djiauw", atau "Naga mengulur kuku", menyamba r ke lengan kiri. Tubuhnya rada mendatar. Ouw It Gok kaget bukan main. Syukur dia bukannya satu ahli silat biasa saja. L ekas-lekas ia jengkang tubuhnya, kaki kanannya mendahului ditekuk ke€€belakang,€€sembari terlentang, sebelah kakinya dipakai menendang ke atas, kepada tubuhnya musuh. D engan cara ini, ia sudah selamatkan lengan kirinya. Tapi Boe Wie tidak sudah saja karena serangan "Yoe Hong tarn djiauw"nya tidak memberikan hasil, ia sudah lantas susu 1 itu dengan "Tcng san kan goat", atau "M endaki bukit mengejar rembulan". Satu kali ini, tangan kirinya yang liehay telah bentur pundak orang, atas mana, It Gok rasakan anggota tubuhnya itu jadi san ga t panas, hingga ia tcrpaksa gulingkan tubuh, dengan "Koan long ta koen", atau "S erigala berguling-guling", sampai jauhnya beberapa tumbak, kemudian dengan gesit ia melompat berdiri, akan terus lompat lebih jauh, untuk lari ke dalam lebatnya pohon gandum di tepian. Law Boe Wie tertawa dingin, ia tidak kejar musuh itu, ia ham/a lompat ke dalam rimba, guna cari kedua saudaranya seperguruan. Di antara suaranya yang berisik, beberapa penjahat sambut musuh ini dengan ser angan berbagai senjata rahasia. Boe Wie gunakan pedangnya, tangannya, akan punah kan sesuatu serangan, atau ia bcrkclit, dengan begitu, tidak ada satu senjata ra hasia yang mengeriai tubuhnya. Ketika ia berhasil nerobos ke dalam rimba, di sit

u cuma ada enam atau tujuh penjahat, Bong Tiap dan Ham Eng entah kemana. Lain-la innya penjahat pun tidak ketahuan kemana perginya. Selagi Boe Wie melihat keliliingan. tujuh penjahat itu maju mendesak. Mereka i ni tidak lihat gelagat. Boe Wie sambut mereka dengan tangan kirinya yang diayun. Tangan kiri ini telah tanggapi beberapa piauw dan panah tangan, sekarang semua senjata itu dibayar pulang! Sambil menjerit, tiga penjahat kelihatan rubuh. Boe Wie menyerang sambil maju, akan sekarang gunakan pedangnya. Lekas sekali, ia rubuhkan dua musuh, atas mana, dua musuh yang lainnya lantas lari ke dalam te mpat yang lebat dan gelap. Maka di€€€lain€€€saat,€€medan pertempuran itu jadi sunyi, kecuali suara desirannya sang a Sia-sia saja Boe Wie mencari ke sana-sini. Ia lintasi sebuah bukit, ia sampai di deparfnya sebuah selat, yang dalamnya kira-kira dua puluh tumbak, yang penuh dengan batu dan bala dengan oyotrotan.€Kelihatannya seperti bekas ada orang jatuh bergulingan di oyot rotan itu. Maka, melihat demikian, ia menjadi kaget. Tidak tempo lagi, ia terjun ke bawah, turun ke selat itu, untuk cari dua saudara seper guruannya. Selat ada gelap, sukar akan melihat apa-apa, maka Boe Wie ambil dua potong bat u, ia benturkan itu satu dengan lain dengan keras sekali, sampai muncratlah Icla tu api. Ia segera nyalakan api itu pada rumput kering di dalam selat itu, ia mem buat segumpal rumput, buat dijadikan obor, setelah padamkan api yang melulahan, iagunai obornya itu untuk menyuluhi. Tanda-tanda darah, yang bercerecetan, ada tertampak, akan tetapi tubuh, atau m ayat orang, tidak. Hal ini bikin Boe Wie kaget dan berkuatir. Siapa itu yang ter luka? Orang jahat? Bong Tiap atau Ham Eng? Kalau.benar dua saudara itu yang terl uka, itulah hebat, jangan-jangan mereka sudah terbinasa.... Tercengang Boe Wie memikirkan itu Tapi ia lantas mencari terus, di sekitar sit u. Ia tidak pedulikan malam ada gelap, angin ada keras. Boleh dibilang seantero malam ia gelcdah daerah itu, tetap ia tidak mernperoleh hasil. Ia bingung bukan main. Ia pun tahu, ia tidak bisa berdiam terialu lama di situ. Akhimya, ia ambil putusan. Iaiah di itu malam juga, ia menuju ke Djiat-hoo, akan susul gurunya. S yukur ia ketemu Hay Peng bertiga dan bersama mereka itu, ia akhimya dapat cari g uru dan soesioknya, malah bisa tolong mereka loioskan diri dari kepungan. Demikian ada ceritanya murid ini, yang bikin Kiam Gim bcrdiri diam, mukanya pu cat sekali, suatu tanda ia lagi bcrpikir dengan keras. Kabar-kabar hebat toh dat ang beruntun-runtun. Sudan istcrinya jadi orang bercacat. sekarang puterinya len yap! Sehabis centa, Boc Wie berdiam, mukanya pun pucat dan lesu sekali. In Tiong Kie dan dua kawannya lantas hiburkan Kiam Gim. "Aku percaya Bong Tiap dan Ham Eng loios dari bahaya," demikian antaranya In T iong Kie. "Mereka toh bukannya orang-orang lemah dan bodoh. Tentu mereka loios d i antara tegalan pegunungan itu hingga karenanya mereka jadi berpencar dengan so eheng mereka." Lama Kiam Gim berdiam. Akhir-akhimya iaangkat kepalanya Dengan perlahan-lahan, ia usap-usap pundaknya Boe Wie. "Inilah bukan kesalahan kau," kata ia, dengan sabar sekali, suaranya pun perla han. "Kau tak usah terialu pikirkan mereka. Biarlah anak-anak itu mengandal pada mereka punya peruntungan . Umpama kata mereka bcruntung bisa loios, di belakang had kita akan dapat cari mereka...." Bcnar baharu Kiam Gim habis berkata begitu, Tok-koh It Hang terkejut dengan ti ba-tiba, hingga air mukanya berubah, lekas-lckas ia mendekam di tanah, akan pasa ng kupingnya. Ia terus mcndengari, selagi kawan-kawannya merasa heran, semua awa si ia. Scbcntar saja, Pek-djiauw Sin Eng sudah lantas lompat bangun. "Kawanan anjing datang untuk gelcdah bukit!" kata ia, dengan suara dari kemend ongkolan. Pada masa mudanya, Tok-koh It Hang ada satu hiap-too, penjahat budiman, ia pan dai mendekam di tanah, akan pasang kuping, hingga, kalau ada barisan serdadu, ia bisa duga-duga jumlahnya. Dan sekarang ia merasa pasti, yang datang itu ada pas ukan terdiri dari lima atau cnam ratus jivva. Hal ini ia beritahukan pada kawan-

berbareng mana. sebab untuk cari Bong Tiap. di antaranya dua ada mund-muridnya Ouw It Gok. ia telah lolos dari kepungan. Selagi melayani musuh-musuhnya. kemudian seraya putar tub uh dengan tiba-tiba. Musuh telah bikin ia terpi sah dari toasoehengnya Law Boe Wie. ia berlompat melewati kepala musuh. tangan kanannya itu diayun ke arah musuh-musuhnya. bacokannya turun terus ke arah pundak. Kiam G im ingin jtengok isterinya. hingga saudara ini tidak punya kesempatan lain kecuali melayani musuh itu dengan sungguh-sungguh. Ia sebenarnya tidak punya pengalaman. "Mari kitalabrak mereka!" berseru Tjiong Hay Peng. ia sudah ja nji pada Tok-koh It Hang untuk sambangi Tjoe Hong Teng di Shoatang. hingga ia kertak g igi. Yang pertama ada urusan perseorangan. dia lamas memburu. Sembari lari." pikir ia kcmudian. Setelah ada keputusan Kiam Gim berikan perkataannya kepada Tok-koh It Hang bah wa dia tidak bakal langgar janji mengenai cita-citanya membela negara. kalah ada ruginya. selagi bacokan menge nai tempat kosong. Ia mcn jadi sibuk sendirinya kapan ia dapat kenyataan. Ia cepat bcrkelit kc samping. Ia menjadi sengit. hingga d i lain saat. m alah ia masih bisa berpikir. Maka itu mereka a mbil putusan buat menyingkir saja Tjiong Hay Peng lalu nyatakan ia suka ikut Tok-kph It Hang dan In Tiong Kie pe rgi ke Liauw-tong. In Tiong Kie dan Lioe Kiam Gim tidak setuju. akan ambil beberapa potong Kim-tjhie-piauw. ia ingin cari puterinya. temponya tak kc tcntuan. Melainkan sang lawan. maka itu mereka lantas berunding. maka itu. yang ada gusar sekali. Ketika ini digunakan oleh Bong Tiap. Bong Tiap girang dengan kesudahannya ini." Boe Wie terima baik perkataannya iru guru. Kesudahannya diputuskan buat Kiam Gim bcrangkat dnl u ke Shoasay. Penyerang-penyerangnya putcn dari Lioe Loo-kauwsoe terdiri dari sepuluh orang. Bong Tiap masih dapat ketika akan melirik kepa da kedua saudara seperguruannya. Urusan menjadi ahli waris Thay Kek Pay sep erti keinginan soesiokmu itu kita boleh tunda dahulu. Salah satu muridnya Ouw It Gok menggunai tumbak Siauw-tjoe-rjhio. "tolong kau capaikan diri untuk kau pergi cari soemoay dan soeteemu. Syukur yang lainnya ada tidak berarti. tidak ada bergantung urusan Bong Tiap dapat dicari atau tidak. Yang kedua menggunai sebatang golok besar dan ber at hingga Bong Tiap tidak berani benturkan genggamannya dengan senjatanya kedua musuh itu. makin lama ia berkisar makin jau h dari kedua saudaranya itu masing-masing. Bong Tiap geser pedangnya ke tangan kiri. kali ini ia mesti layani musuh secara hati-hati aga r tidak sampai terjadi kealpaan pada dirinya. tetapi pertempuran malam di rumahnya membikin hatinya tambah mantap. yang kedua. yang tidak Sudi sudah dengan begitu saja. dia 'tank pulan g tangannya. bagaikan cecapung menyambar air. Baharu nona ini memikir demikian atau lawannya yang memegang golok membacok ia dengan hebat dengan "lay san ap teng" atau "Gunung Tay San menindih batok kepal a". yang di masa kecilnya i a suka ajak memain. Menyusul ini. hingga senjata ini bisa dipakai menikam berbareng menggaet Ini ada suatu senjata langka. diikuti oleh kawan-kawannya. Untuk cari Bong Tiap dan Ham Eng. Tok-koh It Hang. bahwa bua t itu. Tok-koh It Hang semua bisa mengerti kesangsiannya jago Thay Kek Pay ini. di samping itu. gerakannya sangat sebat. Boe Wie adalah yang diberikan tugas. yang ujungny a lancip dan bengkok. memang keselamatan soemoaynya adala h yang ia paling pikirkan.kawannya. menang tidak ada untungnya. tetapi Kiam Gim dan Boe Wie berdiam. Ia sangat sayang soemoay itu. hingga dia keluarkan seruan. tangan kanannya merogo h sakunya. tubuh mereka rubuh saling susul. mereka bersangsi. "Dan kau. ia tidak jerih." ia tambahkan pada Boe Wie. Buat apa layani segala serdadu. "Aku mesri tobloskan mereka ini. urusan negara. mereka ini bukannya la wan-lawan yang lemah. tetapi justeru ia kegirangan. Pertempuran sore itu ada hebat bagi Lioe Bong Tiap. beberapa musuh perdengarkan jeritan. untuk jauhkan diri. untuk berloncat tinggi. akan tengok isterinya. sedang sam-soehengnya Tjoh Ham Eng mesti berkutat dengan fain-Iain musuh. pihak . muridku. ia barengi membabat lengan orang. dari itu ia dapat tahu sang toasoeheng lagi dis erang hebat oleh satu musuh yang bersenjatakan Poan-koan-pit. Law an itu kaget.

hingga ia me nggigit gigi untuk menahan sakit selagi ia cabut piauw itu. Ia baharu injak tanah. ia enjot tubuhnya. hingga ia tidak berani berlaku sem brono. mereka tampak satu pcndcta perempuan. yang usianya sudah lanjut sekali. akan loncat turun ke dalam lembah. jauhnya satu tumbak. buat dipakai membungkus luka di tangannya. ia bisa lihat bahwa si niekouw. p endeta perempuan.lawan. untuk menyingkirdari musuh-musuh itu. maka ia me njadi terperanjat. Sebentar kemudian. apa celaka. akan tonjok ulu hati orang. atau ia dengar musu h tertawa mengejek. katanya: "Anak ayam ini tak nanti lolos! Ja ngan bunuh dia! Dia mesti ditangkap hidup!" Melihat keletakan. di depannya ada sebuah selat. Nona Lioe menjadi nekat. Ia tidak merasakan sakit yang hebat. untuk sesaat. Musuh menjadi kaget. "Soethay. Bong Tiap dipaksa lari ke arah dalam rimba. sedang menghampirkan mereka. sedang musuh-musuh itu mulai datang dekat pula. Sudah begitu. Musuh yang bersenjatakan Siauw-tjoe-tjhio itu tertawa mengejek. atau "Ik an lee-hie meletik". ia lempar tumb aknya. tumbak gaetan musuh telah datang menyambar. Tapi. Ia hendak bcrbangkit. disus ul bentakan seorang perempuan tua: "Siapakah kau orang yang berani ganggu satu n ona? Jangan turun tangan!" Semua musuhnya Bong Tiap menjadi terkejut. yang tangannya mcncekal kebutan suci Hoed-rim. Tetapi ia bisa ambil putusan cepat. ia mempunyai pandangan yang luas. dia telah Jukai lenganku! Kita adalah or-ang-orang yang ditug . kemudian mereka semua memand ang ke arah dan mana suara datang. yang sudah lama ikuti Ouw It Gok. dia mi adalah seorang perempuan Kang-ouw yang jahat!" demikian ia be rkata. tubuhnya sud ah merangsek dekat sekali si nona. ia robek bajunya. untuk hindarkan diri dari bahaya. ia tidak lagi bisa gunai piauwnya dengan semp urna. ia rubuh dengan tak sadar akan dinnya. bukannya orang sembarangan. "Hei. Semua musuh mengejar terus. dari itu. "Kau lihat.€Ia gunai pula sen jata rahasianya. bahunya yang k anan itu lantas saja kena tertusuk. dengan gerakan "Lee hie ta teng". yang tidak rubuh. Ia tak bisa lari lebih jauh lagi. maka itu. ia menoleh pada kawan-kawannya. malah musuh yang pegang tumbak gaet sudah loncat ke arah senjatanya. akan loncat sana dan sini . terbaret panjang Sementara itu. dalam keadaan seperti itu. ia loncat ke depan. kawan-kawan itu berdiri bengong karena saksikan kawannya dan si nona sama-sama terluka. walaupun. balas menyerang dengan senjata rahasia juga. serindak demi setindak. Menjadi sa dar. malah yang bersenjatakan tumbak gaetan Siauw-tjoetjhio sambil teriaki kawan-kawannya. ia tak bisa manjat di kiri dan kanan. ia kirim kepalan kinnya. Bong Tia p tidak bisa berkelit atau menangkis. Ia berhasil mengelakkan beberapa senjata mus uh itu. ia segera papaki musuh den gan tipu tusukan "Hoan sin hian kiam" atau "Persembahkan pedang seraya memutar t ubuh". Ini ada serangan tidak diduga-duga dari musuh yang telah terluka itu. "Celaka!" ia menjerit dalam hatinya. hingga darah hidup s egera mengucur keluar. sedang si nona sendiri rebah tak berdaya. belum sempat mereka maju. ia tak keburu egos lengannya. semua musuh kena dirintangi. dadanya kena dipukul keras sekali. Tidak tempo lagi. Dalam keadaan seperti itu. ia lanjuti tindakannya lari ke depan. ia tidak sempat tarik pulang senjatanya. Bong Tiap sampai di satu jalanan kecil yang berlamping gunung. atau kakinya lemas. Dengan tiba-tiba. hingga berbareng muntahkan darah hidup. sebatang€€€€€€€€€€yan-bwee-piauw menyambar juga pinggiran teteknya yang kiri. atas mana. untuk jumput itu. Hanya. maka dalam gusarnya. Musuh itu. semua piauw telah digunai. dari itu. ada mem pun ya i banyak pengaiama n. lalu pedang Tjeng-kong-kiam d itikamkan ke arah lawan itu. hingga ia terguling rub uh. ia berkelit. selagi berbu at demikian. Baharu ia hendak b erbangkit. nancap di dagingnya. sebentar lagi. atau di belakang ia. Di antara remang-remang karena gclapnya lemba h. untuk turun tan gan. segera ia perlihatkan kegesitannya. tetapi apa mau. mereka lantas saja tertawa. kenapa kau orang menjublak sa ja? Lekas bekuk ini anak ayam! Lekas bungkus lukanya! Sayang jikalau ia sampai t erbinasa!" Dengan sebenamya. Dengan geser sedikit tubuhnya. Selagi tikamannya mengenai tempat kosong. tiba-tiba mereka dengar satu ! suara nyaring dan mengaung luar biasa.

walaupun dia telah dibokong. atas itu. siapa di masa muda -pernah€€de ri€€satu sahabatnya. tentu kau orang adalah kawana n penjahat!" Selagi berkata demikian. bel um sampai mereka datang dekat. tubuhnya rebah ti dak berkutik lagi. sembari tertawa dingin. kau orang masih hendak turun tangan terlebi hjauh! Jikalau kau orang bukannya bermaksud buruk.€€dengarnya€€dari€€€satu soepehnya. Memang. malah merek a seperti tak ketahui datangnya serangan. maka taklah cukup apabila kau orang tidak diajar adat! Tetapi Budha kita ada maha suci dan kasih. s esudah ia bikin orang tak berdaya. pasti dia akan berhasil. sedang tan gannya yang kanan. yang rebah diam saja. akan tetapi muridnya Ouw It Gok rubuh dengan segera. dia menyangk al. Rombongan muridnya Ouw It Gok ini terdiri dari lima orang. harap Soethay ti dak campur urusan kita!" Di iuar dugaan. dia justru mendesak. selanjutnya kau orang tidak bisa bersilat pula. Iantas terden gar suara keren dari si niekouw. ia berikan dupakan enteng pada tubuh s esuatu dari mereka. Katanya ada satu nickouw yang tidak ketahuan asal-usulnya. Di antara mereka. pada sepuluh tahun yang lampau. mereka pun lagi s angsikan suara mengaung. Dia ada sangat jeli matanya. mengenainya perlaha n sekali. jangan langgar itu. luka dalam tubuhmu tidak bakal kumat. Nan. mereka cuma manggur-manggut. Dengan mulutnya. di bikin sadar oleh kata-kata si niekouw tu a. Lantas saja mereka rubuh. s ejak sekarang ini. "Ngaco!" katanya dengan bengis. atau kau orang jangan nant i sesalkan padaku. dalam tempo tiga hari. den gan demikian.askan pembesar negeri untuk menawan diaini! Sebagai orang suci. Itulah bukan!" kata muridnya Ouw It Gok. "Di mana ada seorang nona b egini muda dan manis menjadi penjahar? Dia punya luka melebihkan hebatnya lukamu ! Sudah kau orang bikin dia pingsan. luka dalammu ba kal kambuh. kau orang tid ak lagi bisa bekerja berat. tumbak itu terlepas dari cekalan. karena tak disangka. kau orang rupanya tak ketahui aku! Tetapi apapun tentang piauw Bo uw-nie-tjoe. katanya: Kau orang cobakan rasanya piauw Bouw-ni e-tjoe! Perkataannya orang suci ini ditutup berbareng dengan menyambarnya piauw terhad ap sesuatu dari empat penjahat itu tanpa mereka ini sanggup bcrdaya. Hanya. atas mana di dalam lembah segerala h terdengar suara nyaring dan mengaung seperti tadi. Mereka ini sementara itu sudah merangsek. yang sekarang untuk serang si niekouw tua. kau orang tidak pernah dengar? kata si niekouw tua sambil tertawa. tadinya u ntuk taati titah kawannya. dari itu pinnie ju ga tidak inginkan jiwa kau orang! Sekarang pergilah! N iekouw tua itu hampirkan empat orang. keterangan itu bukannya membuat si niekouw tua undurkan diri. gesit gerak tu buhnya. orang yang bersenjatakan Siauw-tjoe-tjhio. bole . atas mana. Menyusul itu. Ketiga piauw melewati sasarannya. tinggallah empat orang. lantas mereka bisa geraki kaki-tangan. dan kebutan suci menyamppk tumbak gaet an. kau orang bakal muntah-muntah darah dan akhimya binasa! Pinnie telah kasih peringatan pada kau orang. Kau orang sudah dengar suaranya piauwku tetapi kau orang masih berani hendak melawan aku. mereka lihat tangan kirin ya si pendeta perempuan telah diayun ke atas. si niekouw tua kata pula: Pi nnie tinggalkan jiwa kau orang. terlempar entah ke mana! Hebat adalah sampokan terlebih jauh dan ujung kebutan itu. yang pe rnah ikuti Ouw It Gok terlebih lama. niekouw itu be rt in dak mendekati. tetapi ilmu silat kau orang tak dapat dipertahan kan karena dengan itu kau orang biasa berbuat jahat Baiklah kau orang ketahui. "Tidak. geraki tumbaknya Siauw-tjoe-tjhio. dengan yang satu ru buh. Sembari menotok jalan darah orang. Niekouw tua itu tak dapat dipandang enteng. menikam bagaikan ular meny ambar. ia pemah dengar tentang senjata rahas ia piauw Bouw-nie-tjoe. pergilah kau orang! Kawanan itu mati kutunya. terus mereka bangun berdir i. diam-diam tangannya yang kin" siapkan tiga batang yan-bwee-piauw. maka kau orang haruslah jadi penduduk baik-baik. lantas saja mereka ngel oyor pergi. dan si niekouw tidak bersiap. maka si penjahat ini du ga. sambil tertawa. lenyap perasaan sesemutan da n beku mereka. disusul sama sambarannya tiga batang piauw di tiga jurusan. Mereka terpis ah dekat satu dengan lain. tapi satu kali kau orang ber silat atau bekerja dengan memakai tenaga. € Kawanan tikus. Apa yang terjadi adalah di luar sangkaan.

jalan napasnya sangat perlahan.h jadi datangnya dari In-lam. juga luar biasa. ia sebenarnya sudah menutup mata. Umpama O uw It Gok. Apakah aku sedang mimpi? tanya ia pada dirinya sendiri. atau kalau dia gunai. ia toh bersenyum. seka rang ia muncul secara tiba-tiba. ke betulan sekali. kepandaiannya menggunakan kcbutan itu entah ada kepandaian dari golongan atau cabang silat yang mana. Tok-koh It Hang dan Law Boe W ie. Ada tersiar cerita. karena di situ ada patung Budha. ia menjerit . melainkan senjata rahasia. atau Hoed-tim. terutam a sebagai alat untuk menyerang jalan darah. dia hanya merasa seperti melayang-layang di tengah udar a. dan asap hio bergulung-gulung mendatangkan bau harum. kekuatannya sanggup melaw an pedang. Beda daripada itu dua. guna berikan pertimbangannya. Ia pun dapatkan dirinya berada dalam sebuah ruan gan suci. sedang darah masih mengalir keluar dan lukanya. ada dua rupa. untuk si niek ouw datang sama tengah. akan tetapi. Maka orang yang bersenjatakan tumbak gaet Siauw -tjoe-tjhio itu. karena senjata yang digunakan ada Hoed-tim atau k cbutan. maka itu. selewatnya i tu. ialah menotok jalan darah. biasa digunakan dengan tangan kosong. biasanya. ia hanya dekati Bong Tiap. maka orang percaya.€€€dengan kebutannya. ia masih sangat€€lemah. mereka mesti hentikan pertempuran. Bong Tiap tidak sadar. dia pasti bakal merasai akibatnya yang hebat. saban kali€€digunakan. bahwa saban kali dia ini muncul. Ta-hiat atau memukul jalan d arah . Ilmu menotok jalannya darah. dan tia m-hiat . apabila ada orang yang ber kepala batu terhadap pertimbangannya itu. dengan sangat perlahan. dia pandai ta-hiat . Segera ia bekerja. akan angkat tubuh orang. suara itu seperti juga tanda untuk orang bersiaga terlebih dahulu. selagi digunakan. ia lupa segala apa .€€lebih€€€dahulu kedengara uaranya mengaung. baharu senjatanya€€menyambar sasaran. ia bekal. Piauw itu ada untuk menyerang jalan darah. Kebutannya. Ia lantas raba dadanya. jadi sangat ketakutan. dia cuma mengebut dengan kebutann ya. sedang juga. Di samping itu. hi ngga mereka ngeloyor dengan mulut bungkam. Itulah kejadian pada sepuluh tahun yang berselang dan si niekouw. satu nieko uw tua sedang kebuti ia dengan perlahan-lahan.€Dan ia gigit bibirnya. di waktu bertempur. niekouw itu tidak pernah kelihatan ada gunakan genggaman. Siapa sangka. ia rubuh. sekarang aku dapati dia ini. Di samping ia. itulah ada di hari keenam sejak ia dikeroyok. kepandaiannya niekouw ini adalah ho et-hiat atau menutup jalan darah . Bong Tiap terus tak sadar akan dirinya. Kcbutan itu lemas bagaikan s egumpal bulu ekor kuda. ia bertindak meninggalkan tempat bekas pe rtempuran itu. Untuk belasan tahun aku cari satu nona guna dia wariskan aku. yaitu piauw Bouw-nie-tjoe. tidak pernah orang dapat lihat pula padanya. tetapi jug a sudah punya dasar dan dasar dari satu ahli. api lilin memain memberikan bayangan. akan dapatkan j antungnya masih memukul. sebagai kesudahan dari dikalahkannya. pendeta ini membungkuk. buat dikasi h naik atas bebokongnya. mesti ada orang j ahat yang dapat bagian. sesudah mana. itu nickouw suka lepaskan dahulu satu piauw. orang tak ketahui. ata s mana. akan tetapi. sedang Lioe Kiam Gim. ia pu n telah keluarkan tcrlalu banyak darah. Di samping hajaran pada dadanya. atas mana nampaknya ia berhati lega. hingga kedua piauw bcntrok satu dengan lain. di waktu orang bertempur. Dia tidak saja berbakat. meskipun sekarang darahnya itu dapat dicegah keluarnya lebih jauh. jikalau aku tidak ambil dia.€€biasa memakai senjata Poan-koan-pit atau batang Hoentjwee Tiat-yan-kan. ke arah atas. Adalah biasanya. Laginya. di waktu gunakan piauwnya itu. Niekouw itu antap orang angkat kaki. untuk disambar dengan sebatang yang lain. keman a lagi aku hendak mencari? Tidak tempo lagi. ialah periksa luka dan obati itu dengan obat luka yang. apabila orang dengar suara piauw itu beradu. Kcbutan itu pun bisa digunakan sebagai pedang Ngo-heng-kiam atau ruyung Teng-tjoa-pian. hingga ia liha t si nona rebah dengan kedua mata meram. dulu ia sudah berusia lanjut. segera ia ingat bagai man a orang serang ia. ketika akhirnya ia merasakan dirinya lega dan ia buka matanya. Niekouw tua itu kerutkan alis. Ada dibilang lebih jauh. menggunai tiam-hiat . hingga b crsuara nyaring sekali. ia telah la tiga puluh berandal yang liehay dan scmua berandal itu kena ia rubuhkan dan takl ukkan. Dicarinya sukar tapi toh didapatinya begini gampang kata ia seorang diri. pernah dengan€€seorang€€€diri.

Bong Tiap tidak pemah merantau. benar-benar niekouw tua itu telah berangkat menuju ke Djiat-hoo (Yehol). sahut si pendeta percmpuan sambil bcrsenyum. Nona Lioe sudah bisa turun dari pembaringan. baiklah. suaranya perlahan. hingga si nona jadi semakin ket arik hati. dengan sikap tetap lemah-lembu t. Ia merasakan sakit! Jadi ia bukan lagi bermimpi. ialah satu di Ie-soh-tjiauw-beng di Mongolia Luar. ia lekas menambahi. Hoei Sioe ada orang Mongolia. Kau telah terluka parah. Inilah Soei-wan yang berada jauhnya tiga ribu lie dari Boe-ip. kata . aku n anti cari tahu tentang mereka. maka kau perlu beristirahat di sini. pada niekouw tua itu. apa kau hendak turuti aku menyaksikan itu? tanya ia kemudian. dari itu. niscaya kau tidak lemah lag . akan tetapi menurut pembilangannya. tentang gunung di Tibet. Di hari kedua. Bong Tiap menurut. ia pemah pelajarkan juga ilmu silat kasar-kasar. Tatkala itu ada di permulaan musim panas.€Ia jadi ingat pada pertempurannya di Boe-ip. Tempat apakah ini? akhir-akhirnya ia tanya. Nona. dilihat dari romannya. sekalip un di musim dingin. kau belumsembuhjangan sembarang geraki tubuh.sendirinya. satu di Tji p-sip-Ioen di Tibet. kau kasih tahu aku. kau beristirahat di sini. maka juga dinamai Tjhee-tiong. sekarang ini kau belum bisa jalan. siapa itu ay ah kau? Kau harus ketahui. hingga Bong Tiap merasa hatinya terbuka. sedikitnya lagi satu bulan. aku terima ia di sini untuk kerjakan ini dan itu. Sekarang aku hendak cari ayah di Djiat-hoo. Hoei S ioe boleh layani kau. dan yang ketiga ialah kuil ini. bawa udara ada bcrsih dan menycgarkan. Kau tclah banyak ikuti Soethay begitu banyak tahun. kata si niekouw sembari bersenyum melibat kek agumannya itu.€Ia sangat ketarik sama pemandangan jndah di luar kuil itu. atau Kuburan Hijau. keadaan di s ana ada asing bagiku.dimaksudkan Ham Eng air mukanya si nona menjadi guram d engan tiba-tiba. Aku punya soetjouw. niekouw itu lebih tua daripada ia sedikitnya tiga puluh tahun. la pun rasakan tubuhnya sangat lemahLewat lagi beberapa hari. Aku tidak takut udara dingin! Selama di Kho Kce Po. Cuma urusan ayahnya bikin ia sangsi. Hanya aku tidak bisa turut sekarang juga. Niekouw itu usap-usap rambut orang. Keadaan di sini masih tidak an eh. ia ada terlebih tua dari si niekouw. maka sekarang ia menjadi kagum d an ketarik hati. salju telah lumer. Tentang ayahmu. bersama-sama soeheng aku biasa menggayuh perahu di dalam mua ra! Menyebut sang soeheng . dan hendak cari juga kedua soeheng. barangkali aku bisa bantu pikirkan dayanya. aku pemah dengar. Hoei Sioe sudah tua dan kurus. suaranya sabar. aku nanti pergi.si niekouw dengan perl ahan. Kau belum tahu tentang bagaimana ak u telah tolongi padamu. scbaliknya. di Mongolia dan Tibet sama sekali telah dirika n tiga buah kuil. untuk diaj ak keluar dari dalam trail. pemandangannya ada cupat. Kalau ayah dan soeheng kau terancam bahaya. ia hanya utamakan ilmu silat saja. kata si pendeta setelah berdiam sekian lama. serangan angin ti dak mendatangkan hawa dingin. fan ada daerah di luar perbatasan. apa pula untuk per gi kc Djiat-hoo yang ada ribuan lie jauhnya. pada urusannya sendi ri. Di sini biasa€€€tumbuh€€€rumput€€€putih. ialah tepinya Sung ai Tay Hek Hoo. kata ia. Nona. Nona. m n itu kuburan bcrumput hijau. Kau h bat itu gundukan tanah dengan rumpu tnya yang bijau? Itu ada kuburannya Ong Tjiauw Koen. ia tanyakan itu pada Hoei Si oe. Kau rebah lagi beberapa hari. si juwita kenamaan. ia bersekolah sedikir. ia bisa jalan dengan perlahan-lahan. maka akhirnya si niekouw tua tuntun ia. Gunung Himalaya. na nti kita orang pasang omong . Lebi h baik kau tuturkan aku tentang hal-ihwalmu. Kau juga tak boleh bicara. Su dah tiga atau empat puluh tahun aku tidak pemah pergi ke Kwan-lwee. Lantas si niekouw ini tuturkan ten tang musim atau hawa udara di Mongolia dan Tibet. Ia toh lagi ikuti toa-soehengnya akan pergi cari ayahnya di Utara. Bong Tiap masih belum tahu halnya si niekouw tua. Bong Tiap tidak berkeberatan akan tuturkan urusannya. buat pergi ke pckarangan luar. kau sudah keluarkan terlalu ban yak darah. Tentu! Kcnapa tidak? sahut si nona.

Kcmudian kcduanya bicara pula. kata Sim Djie pada si nona. Itu adalah peristiwa hebat di gedungnya Keluarga Soh. karena tak cocok pendapat. Aku nyatakan. Bagaim ana girang untuk jadi muridnya Sim Djie dan perolehkan kepandaian yang tinggi. Kau lihat . ia ada bawa kabar yang mengejutkan. ia lantas berangkat ke Kuil Siauw Lim Sie di atas Gunung Siong San. Bcrsama ia. demikian katanya. kata ia. €€kata€€ia kemudian. Ia hunjuk alemannya. sckarang ia dapati Bong Tiap scbag ai kawan. apa Soethay ada mempunyai ilmu panjang umur hingga tidak bisa me ninggal dunia. Toh ada orang tani biasa. tentang pertempuran dcngan pahlawan-pahlawan Istana Tjeng.kata ia kcmudian pada Hoei Sioe. Selama beberapa tahun ini. Bukan melainkan daun pohon.€Han ya di samping itu. aku belum dapat murid yang aku cari. semasa Kaisar Liang BoeTee. baiklah kau scndiri turut diamkan diri. dalamnya kira-kira tiga dim. Sekarang ia dapat pelajaran dari Kaum Sian Tjong . Soethay nampaknya Iesu. Hoei Sioe kasih tahu kenapa dia tah u Sim Ojie bemiat ambil si nona scbagai muridnya. bcrapa usianya. Tat Mo Siansoe tidak cuma faham agama Budha. hingga ia dipandang sebagai ieiuhur pertama di Tiongkok tentang agamanya itu. Selang satu bulan. Selagi mengucap demikian. ketika dengan mengarungi lautan. baharu ia keluarkan tenagapya. atau daun-daun lantas rontok. untuk di pakai menggoyang.€ Aku belum berarti! Bong Tiap tidak puas. ia scnantiasa bersendirian saja. ia sayangi si nona. antaranya si orang Liauw-tong. ia gembira bukan main. dan kenapa ia nampaknya tidak jadi tua . bila nanti Soethay pulang. aku juga sudah merasai p erbedaan. aku tidak punya kepandaian lain kecual i sedikit tenaga. Tat Mo Siansoe datang ke Tiong kok di mana ia berunding dengan Kaisar Liang Boc Tee. Karena ini. Sudah puiuhan tahun ia iku ti Sim Djie. hingga karenanya. ia gembira sekali. Memang Hoei Sioe pernah bilang. untuk sepuiuh tahun. sesudah iasembuh benar. Itulah ada warisan nya Tat Mo Siansoc dari zaman Lam Pak Tiauw. yang makan usia sampai seratus tahun lebih! Aku bah aru mendekati seratus tahun. entah ke mana menyingkirnya Kiam Gim. ia send iri pun lagi bersemangat. aku anggap kau beruntung sekali! Mendengar itu Bong Tiap jadi girang berbareng heran. Sim Djie telah kembali setelah beberapa hari kemudian. juga batangnya. yang terus ajak si nona ke pekarangan di iuar ruangan pendopo. ia duduk bcrscmedi menghadapi tembok. Menurut centa. Man. ia mulai diberikan pel ajaran silat. pemerintah Boan telah keluarkan titah penangkapan untuk Lioe Loo-kauw soe dan kawan-kawannya. Itu adalah buah-hasilnya kepandaian mclatih tenaga K im-kong-tjhioe atau Tiat-see-tjiang . kata ia. ? . Soethay menghela napas ketika ia menambahkan: Aku bakal jadi lilin yang aka n habis sumbunya. Karena itu. ia juga pandai silat dan karang dua buah Kitab Ie Kin dan See Soei . Cukup€€sebegini. ada€€orang€€yang€€€bakal arisinya. hing ga ia berhasil membangun pelajaran agamanya. Kau bilang kau sayang aku. Ia hampirkan pohon itu. di mana ia hampirkan satu pohon sebesar pelukan. Kerajaan Selatan dan Utara. untuk dipeluk.€ Apa kau sudi perlihatkan aku satu atau dua jurus Mana aku beratri? sahut Hoei Sioe. ia telah jadi muridnya si ni ekouw tua itu. Atas pertanyaanku itu. malah ia wariskan juga piauw i. Nona. Pemah aku tanya Soethay. Ia tak dapat tolak lebih jauh nona itu. Bagaimana bila ia dengar kabar hal ayahnya? Apa bisa ia berdiam di kuil itu tanpa pergi sambangi ayahnya?€Bagaimana bila si ni ekouw tua itu paksa untuk ia berdiam di sini? Sementara itu. Karena kata-katanya Soethay itu. Bong Tiap menurut. Bong Tiap jadi kaget dan kagum. sckali ini. Soethay tertawa. Nona. di Propinsi Hoolam di mana. Sekarang Sim Djie turunkan kepandaiannya kepada Bong Tiap. Orang mesti menutup mata. ilmunya Budha pun tak dapat tolong membebask annya. Itu ada pohon hoa yang kuat-kekar dan ulet terhadap serangan es dan salju. ia jawab: Mana aku mengerti ilmu tak jadi mati? Tubuhku sehat disebabkan aku berlatih sila t. Maka itu. dengan sendirinya. hanya aku belum puas karena kepandaianku belum. Karena itu. aku percaya dia tidak bakal lol oskan kau. tapi untuk bersilat saja kau tidak mau kata ia. seraya ia tunjuk pohon itu. telah memberikan bekas-bekas kedua telapakan tangan dan lengan. yang rontok jatuh. ia bingung juga. Kaiau aku bikin rusak. kal teguraku Ia pun bersenyum. meluruk turun.

sebab pemerintah itu lagi repot dengan gerakannya Gie Hoo Toan. Lioe Kiam Gim telah memasuki Gie Hoo Toan pada tiga tahun yang lalu. seper ti bcnda bertukar bintang berpindah . Dalam perjalanannya ini. Demikian Duta Amerika sudah paksa pemeri ntah Boan tukar Yok Hian. siang ia belajarsilat. Kaum Gie Hoo Toan sudah turun tangan. tet api Boe Wie tidak demikian sungguh-sungguh seperti ia. Boe Wie tidak terlalu menank perhatian pemerintah Boa n. sejak Bong Tiap berguru pada Sim Djie Si n-nie. Dan Kia m Gim datang pada Tjoe Hong Teng setelah ia sambangi isterinyadi Shoasay. Dasa r ia ada bekas punggawa Boan. hingga ada cerita burung yang berbunyi: Sesudah dap at binasakan si telur kura-kura Wan Sie Kay. ia masih tetap dalam Gie Hoo Toan. Tjongtok Joe Lok telah lakukan perlawanan keras tapi ia terdesak. dia mesti lekas kembali. Joe Lok terpaksa akui Gie Hoo Toan sebagai gerakan rakyat yang sah. seperti Yok Hian. kcsatu ka rena ia sctujui gerakan itu. satu orang peperanga n pemerintah Boan. Kota T ok-tjioe kena dirampas. kcmudian kena disiasati juga oleh Ibusuri See Thayhouw. dengan begitu . telah dapat kebinasaan. apabila pikirannya scdang melayang. selama itu. Lie Lay Tiong memasuki Gie Hoo Toan sesudah dalam kalangan Gi e Hoo Toan ini ada rombongan-rombongan yang anti pemerintah Boan. di waktu mala m. Bong Tiap dapati secara lekas.Bouw-nie-tjoe. Wan Sie Kay ada dari golongan penj ilat asing. ia digantikan oleh Lie Lay Tiong. Untuk ini. Sim Djie juga pemah ajak muridnya ini be rlari-lari di tanah datar dan Mongolia dan lihat Yam Ouw. tenaganya dia ini melulu hendak d ipakai buat menghadapi pihak asing. Setelah Tjoe Hong Teng binasa. Begitu permintaan Duta Amerika diterima baik. romannya Ham Eng dan Boe Wie. Karena ini. Nona Lioe bisa belajar dengan cepat. tiga tahun telah lewat. Gcrakan Gie Hoo Toan dari Tjoc Hong Teng telah jadi dcmikian berpenganih hingg a Soenboe Yok Hian dari Shoatang tak bisa tak akui sebagai gerakan rakyat jelata . Tjoe Hong Teng sendiri masuk golon gan yang bantu Tjeng Tiauw untuk membasmi bangsa asing (Hoe Tjeng Biat Yang). suasana telah berubah. baharu kita orang dapat makan nasi ! Selagi Gie Hoo Toan di Shoatang bergulat. kedua dengan begitu ia bisa menyingkir dari tangann ya pemerintah Boan. Ia kembali ke dalam duniap erantauan. Telaga Garam dari Tibe t. ia kemukakan niatnya mencari Bong Tiap lebih jauh. Tanpa merasa. ia mampir di Poo-teng. hingga Kaum Gie Hoo Toan jadi tercebur dalam lau tan darah . Tjoe Hong Teng. melainkan di matanya rombongan paderi tukang sebar agama Kristcn. hingga pcmandangannyasi nonajadi luas. Tapi Lie Lay Tiong ini. kedua soehengnya itu. dari itu. tapi karena urusan negara ada lebih besar. Hong T eng binasa belum lama sejak datangnya Boe Wie. nona ini seperti tcrbayang dengan roman a yahnya. Dalam peperangan di Shoatang itu. yang hendak bekuk ia. Setelah sampai di Shoatan g. tap i gcrakannya bcrtambah hebat. s ebagai alasan. denga n tunggang seekor kuda. ia lakukan penindasan kejam. tidak sedikit jua pihak Boan meras akan sayang.€Maka itu. orang sebawah annya yang tadinya ada bekas sebawahan dari Tang Hok Siang. mereka dipanda ng sebagai pengacau. Boe Wie dapat kemerdekaannya. Ia masuk bersama-sama Law Boc Wie. telah kena dibakar musnah. dan yang membelai juga. Pun pelajaran pedang Tjepeh lian-peh Ngo Heng Kiam. karena ia sudah p unya dasar Kim-tjhie-piauw. ia jadi peroleh kepandaian berbareng. Dan hikayatnya Tiongkok sudah mcngikuti karcn anya. Sembari cari Bong Tiap. murid ini berhasil atau tidak cari B ong Tiap. Kekejamannya Wan Sie Kay membangkitkan perlawanan hebat dari pihak Gie Hoo Toa n. ialah Kereta Naga dari» Ibusuri See Thay houw. karena hatinya Boe Wie ad a tawar sesudah ia dapat pengalaman yang tak memuaskan dalam kalangan Tjit Seng Hwee. Tapi walaupun semua itu. iapun ada mempunyai pasukan prive yang kuat. Kemudian Boe Wie undurkan diri. tcntaranya delapan negara asing tela h meluruk ke Pakkhia. akan tetapi. Pemerintah Boan jerih terhadap Gie Hoo Toan. karena ilmu pedang itu hampir bersamaan dengan Th ay-kek-kiam. malam ia yakinkan surat. kawannya di Tit-lee pun maju ke Thia n-tjin. Kiam Gim juga tidak lupai gadisnya. Boe Wie susul gurunya sesudah ia putus asa mencari Lioe Bong Tiap. Di smi ia hendak wujud . Tiga tahun bukannya tempo yang lama. pembuat huru-hara. malah Boe Wie ia pesan. malah Liong-tjia. Yok Hian ditukar deng an Wan Sie Kay si tukang jagal besar-besaran. yang menunjang pemerintah Boan itu.

Boe Wie mesti cari beberapa orang tctua. Itu ada satu gerakan sangat cepat Ia tela h belajar silat sejak umur tuj uh tahun. sampai kemudia n Teng Hiauw. ia tidak peroieh ha sil. untuk ia jadi ahli waris dari Thay Kek P ay. Siapa tahu. Begitulah ia dengar hal Sim Djie yang kesohor pada empat pu I uh tahun yang lar npau. mercka tidak bcrd aya. pasti ia tetap mcnolak. tiba-tiba ia rasai pundaknya ada yang tek an pula. Boe Wie tidak dikenal. karcna ia tidak sudi paksakan dni. yang boleh diandalkan ada Kim Hoa dan Loei Hong berdua. Karcna ini. jikalau perbuatan barusan ada perbuatan manusia. sungguh aneh. seperti diketahui. suaranya pun tidak terdengar . Hanya. untuk terus hunus pedangnya. murid-muridnya Kiam Beng jadi kacau. lantas pundak kirinya seperti kena ditekan ora ng. ia lihat cahaya kelak-kelik. karcna mercka berdua tak dapat lawan desakan saudara-saudara mereka. masihjauh. ia angkat ka ki. ia tampak bayangan berkelebat. pulang dan bereskan mereka. Di scbclah depan ia. Ia sedang jalan dertgan asyiknya. oleh Tjiong Hay Peng dan Tok-koh It Hang. dengan garapang ia bisa melesat ke kanan. ketika ia bikin gerakan demikian.kan pesannya soesioknya Teng Kiam Beng. t iba-tiba ia rasai sampokan angin. yang bergoyang-goyang. Lantas ia pun menyerang dengan piauw. sedang Tjiong Hay Pen g jadi mendongkol. tetapi yang Iain-lain tidak. Tentu saja. s iapa mau lantas percaya Ketua Heng Ie Pay mi? Dan ketiga. Kim Hoa dan Loei Hong suka terima Boe Wie. sekali ini. yang berkilau-kilauan. Dalam hal ini. dia pun mati daya. malah sekarang. secara kebetulan. Sekarang Boe Wie bikin pcrjalanan melulu untuk Bong Tiap. urusan pengangkatan ahli waris i ni sudah terbitkan gelombang. tangannya kena raba hanya sarung pedangnya-pedang Lan-gin-kiam yang su dah kosong! Maka sekarang. Sebegitu jauh. He. Murid-murid itu tidak puas tempo Law Boe Wie muncul dengan tiba-tiba menjadi pemimpin mereka. di tangan siapa ad a tercekal sebatang pedang panjang. Orang ini. mereka kasak-kusuk. ca ra bagaimana dia mendadakan jadi kepala? Laginya. cuma Hay Peng seoran g yang bantu merekoki. tetapi Kim Hoa lemah dan tak bisa jadi kepala. Boe Wie berjalan antara pohon rumput yang tcbal dan tinggi. pundak yang kanan. malah gurunya sampai dua dan ia sudah dapatkan juga In Tio ng Kie punya ilmu Poan seng teng kee atau Mendengar suara mengenal senjata . tidak ada bukti dan Kiam Beng. yang kemudian undurkan diri. Dia tidak bisa kasih bukti untuk pe san terakhir dari Kiam Beng perihal pengangkatan ahii waris iiu. sama sekal i ia belajar buat kira-kira dua puluh enam tahun. kenaditolongi niekouw luar biasa itu. te tapi bayangan itu sudah lenyap. ia mau ang gap matanya sedang kabur . kalau tidak. ia bic ara sedikit sama murid-muridnya Kiam Beng. Adalah pada suatu hari. sampai di depan sebuah tanjakan bukit. Boe Wie pun belajardar i Tok-koh It Hang. sclagi demikian. di had apannya segera terlihat satu niekouw tua yang berjubah hitam. Sedangnya pemuda ini berpikir keras. Maka akhirnya. Boe Wie menuju ke tapal batas. bocah. sampai kemudian. ia sampai di tepinya Sungai Tay Hek Hoo. Apakah dia itu manusia? Boe Wie pikir. Ketika itu sudah maghrib dan angin sedangnya men i up keras. putcranya Kiam Beng. Untuk ini. siapa mau lantas percaya habis? Laginya Kiam Bcng berseiisih dengan Hay Peng. Murid-muridnyaTeng Kiam Beng ada campur-aduk. ia terdesak oleh gurunya. Dalam cuaca rcmang-rcmang. guna dimintai kctcrangannya. Boe Wie hiburkan. terus lenyap dalam gombolan rumput. yang mereka kepung. dari samping kupingnya i a dengar ajakan: Mari! Ia ada seorang yang berpengalaman. Maka untuk men cari tahu. apa mau. Sejak itu. Ia jalan cepat. sampaipun ke Sin-tek dan Boe-ip. ia tak bisa bikin saudara-saudaranya tunduk terhadapnya. ia dengar salah satu muridnya Ouw It Gok murid yang pernah rasai piauw Bouw-nie-tjoe dari Sim Djie Sin-nie cerita pada k awannya hal si nona. di antara mereka itu. Ia telah pergi ke em pat penjuru. maka pelajarannya bukan lagi pelajaran asli dari Thay Kek Pay . dalam takutnya. Akan tetapi. entah ke mana. tanpa kepaia. Lioe K iam Gim dan Tok-koh It Hang tidak bisa turut meresmikannya.Hay Peng. ketika ia segera mcnolch. di sini tak dapat orang sembarangan menghunus pedang! berkata niekouw . hanya orang duga ia tinggal bc rsunyikan diri di tanah datar di pcrbatasan. Akhirnya. dan Loei Hong bertabiat keras. Boe Wie jadi kebogehan dan tak enak hati. lantas ia undurkan diri. mcngurusnya. ia terperanjat bukan main. tidak bcrani sebut namanya Sim Djie.

tapi sekarang. hingga kita tersesat. orang liehay tidak ada batasnya. Jalanan ada dari tepi sungai menuju ke tanah da tar rumput. adalah dia masih pikirkan soehengnya ? Hatinya Boc Wie tegang sendirinya. Ya. dalam kaget dan heran. ia s egera insyaf bahwa niekouw ini mestilah Sim Djie Sin-nie yang kesohor. pertama-tama untuk menghaturkan terima kasih. da ri itu. lalu mc ndaki bukit yang pcnuh batu bcrancka warna. kata ia. yang pun kembalikan bebcrapa barang Kim-tjhie-piau w pada Boe Wie Boe Wic bingung. ia mengawasi dengan tajam. mcrcka sudah sampai di depan kuil. apakah Nona Lioe Bong Tiap ada di sini? Niekouw itu berhenti bertindak. di mana ada Jam pendeta perempuan yang begini lie hay? Oleh karcna itu. kedua untuk mohon bertemu denganny a. aka n tetapi. Boe Wie kenali baik suara itu. jawab Boe Wie dengan sikap sangat menghorm at. binatang tidak. yang bahasakan diri pinnie . Kuda kau pasti ada kuda dari Kwan-lwee. di tengah bukit mi ada sebuah kuil dari mana api terlihat. begitu melihat kau. berkata ia seraya memberi hormat dengan menjura dalam. di luar Iangit ada langit. dan ia tanya. Mana kud amu? Orang she Lauw ini memakai sepatu piranti menunggang kuda. Sim Djie hampirkan pintu dan ketok-ketok itu. di luar orang ada orang . Tiap itu? ia balik tanya. sampai ia lupa mcncgur. Teetj oe ada Law Boe Wie. Pernah apamu Lioe Bong. Sementara itu. maka juga teetjoe telah datang kemari. kenapa kau tidak lekas menyambut? demikia n katanya. Nona Lioe itu ada socmoaynya teetjoe. Pada bebcrapa hari yang lalu. Baharu ucapkan itu habis atau sebagai gantinya. berkata Sim Djie sambil tertawa. ia agaknya merasa rada asing. Habis berkata. kudaku itu mati kehausan. hingga kcmudian Boc Wie tampak. yang tak biasa jalan di padang pasir dan tak tahan berdahaga. Gurun pasir disini masih tidak terlalu menakuti. teetjoe diserang an gin dan hujan pasir.itu. manusia masih dapat bertahan. Teetjoe mohon tanya. Segera ia awasi pemuda itu. Untuk dua hari kita tak perol eh air. ia berseru: Apa kau ada baik? Mana ayahku? Apakah Ayah datang bersama? . Kau benar-benar bersungguh hati. Ia heran tampak Boe Wie. Loo-tjianpwee telah tolongi nona itu. Niekouw ini menyebut dua ekor keledai. aku menduga padarauJ aku lantas mencoba-coba. yang ia s edang cari. Adal ah Bong Tiap. ialah dari tengiolcng yang digantung di dep an rumah berhala itu. sahut Sim Djie. hingga kclihatan cahay* kelak-kelik makin lama mak i n dekat. Baharu sckarang ia ketahui. dcngan undangannya. Sim Djie angsurkan pedang pada Boe Wie. Boe Wie mengawasi soemoay itu. Boe Wie manggut. Jikal au berada di Mongolia luar dan kau diserang badai. Ialah. sebab kalau tidak. yang berkepandaian tinggi luar biasa. Adakah ini kuil Soethay? Boe Wie tanya. Sim Djie tertawa. tapi sambil tertawa. Tunggu sampai kau berangkat. sahut ia. ada tetamu. tetapi ia bersenyum. Kau sampai mend apat ketahui yang aku telah bawa nona itu kemari! Memang aku pernah dengar Bong Tiap bilang. Segera juga daun pintu dipentang dan di muka pintu muncul tubuhnya Lioe Bong T iap dengan koennya panjang yang putih. Sekarang. Loo-tjianpwee. dia binasa. yang romannya sehat sckali. di dalam terdengar tindakan ka ki yang berlari-lari. sebentar saja kau bisa ditump uki pasir hingga mcnjadi gundukan. maaf. maka baharu dua hari ta k makan dan minum. Pu n berpikir: Sudah sekian lama kita berpisah. siapa itu? B agaimana ada tetamu datang kemari? Jangan Soehoe dustakan aku . disusul sama suara yang nyaring halus: Soehoe. Boe Wie keiihatanny a masygul. temyat aj kau betul-betul liehay. Tiap-tiap. Simpan ini baik-baik kata ia. yang sifatnya tetap seperti biasanya. Sim Dj ie berkata pula. ia lantas ikuti pendeta pe rempuan ini. Di dalam h atinya. ia kata: Dia rupanya telah ketahui maksud hatiku. aku nanti carikan ka u dua ekor keledai jempolan! Diam-diam Boe Wie bergirang.€ Di sini ada tempat kediaman Budha ya ng tidak boleh mendengar suara alat-senjata saling beradu! Bukan main herannya Boe Wie akan kenali pedangnya. marilah. inilah tempat bernaung pinnie. sembari bersenyum dan kakinya bertindak. dia tcntu akan antap Bo ng Tiap ikut aku. kau adalah toa-soehengnya. hingga dia mirip dengan bidadari. si pendeta percmpuan yang miskin. ia segera maju menghampirkan.

Soemoay jangan kuatir. Anak. Boe Wie dirintangi oleh Ouw It Gok. Boe Wie gunai ketika itu aka n tuturkan Bong Tiap tentang pertempuran di rumahnya Soh Sian Ie. Demikian. Bong Tiap. kata nona i ni dengan gembira sekaJi. Ham Eng dikepung kira-kica sepuluh konco lainnya dari musuh. kata ia.sambil tertawa* Boe Wie bersenyum. sembari bertempur. Mclainkan aku he ndak pesan kau. Ham Eng tak sempat pikir untuk tengoki soehengnya dan soemoay. Bcsoknya baharu ia kembali ke tempat pertempuran. dalam keadaan seperti itu. untuk juga carikan dua ekor keledai. Bahagian perempuan dari Gie Hoo Toan disebut AngTeng Tj iauw. Boe Wie lantas tuturkan halnya Ham Eng. tapi di situ ia tak dapati Boe Wie dan Bong Tiap. bilamana tidak ada Soehoe. jangan kau buat kuatir. Adalah kemudian. di waktu dipe gat. Mari masuk. Anak itu beruntung sekali! kata ia. yang tolongi aku. Boe Wie sadar. kata si nona kemudian. agaknya ia ragu-ragu. kepala siapa ia usap-usap. kata Sim Djie. atau Sinarnya Lampu Merah . Sungguh berbahaya! soeheng ini kata. Soehengmu baharu sampai. ia tak kurang suatu apa-apa. Boe Wie tercengang sebentaran. kata si nona sesaat kemudian. aku juga ingin turut kau pergi melihat-lihat Gie Hoo Toan. nampaknya ia baharu ingat suatu a pa. walaupun demikian^ untuk menyingkir dari musuh-musuhnya. i a jadi sangat repot. Kau telah bicara banyak. ia menuju ke dalam rimba. akan tuturkan pengalamannya. Karena tidak berdaya. Keledai untuk kau pun sudah disiapkan . ia tambahkan kemudian. dari itu. sahu t ia. ia menyingkir terus sampai di tempat belasan lie jauhnya. ia ketarik akan dengar hal Pergerakan Gie Hoo Toan. Tjoh Lian Tjhong.€Dan ia ber kata-kata sembari tertawa. cntah bagaimana pikirannya Sochoc. Soehoe menyayangi aku sccara luar biasa. nona ini sangat bcrduka. hingga akhimya denga n ngamuk sedikit ia bisa tinggal pergi semua lawannya itu. Soemoay. ia masih leluasa. dan dari tiga konconya yang liehay dari It Gok itu. Seperti sudah diketahui. Selama . Soeheng. Maukah Soeheng ajak aku? Tapi ia berdiam dengan tiba-tiba. mendengar mana. Soemoay. Hanya. Ia insyaf akan kcalpaannya . tidak kurang suatu apa. hamper aku binasa! Sekarang ada gilirannya Bong Tiap. Hanya. yang satunya layani Ham Eng. mcla njuti pelajaran silatnya. ia akan izinkan aku pergi atau tidak . Tetapi. pulang ke rumahnya. akan ikuti ayahnya. yang ajak tetamunya pergi ke Ruangan Hoed-tong. tetap i waktu mendengar tneninggalnya Teng Kiam Beng. dan kepung Bong Tiap. Di lain pihak. Boe Wie ulur lidah karena gegetun. terpaksa ia m enuju ke Shoatang. hingga Bong Tiap gembira bukan kepalang. kemud ian ia masuk ke dalam. kau sudah hujani dia dengan banyak pertanyaan. Jadinya kita orang-orang perempuan tak kalah dengan orang laki-laki. dengan terpaksa . hingga Ham Eng ikuti pula sang guru dalam perjuangan. kenapa aku lupa sebut dia? kata ia dalam hatinya. ketika Tjoh Lian Tjhong dapat tahu Li oe Kiam Gim berada dalam kalangan Gie Hoo Toan. Dia pun tak sampai terluka!€Tidak demikian dengan aku. Tiap. Soeh oe ada di Hoopak. Bagaimana d engan dia? Bong Tiap maksudkan Ham Eng. bukan kau undang masuk untuk beristirahat. ia tertawa. bagaimana aku bisa tak mengizinkan kau perg i? demikian suara tiba-tiba dari Sim Djie. ayah ini antar puteranya pada it u guru silat. di dalam mana ada tu rut orang-orang perempuan. Dengar begitu. ia main mundur.€ Ah. dan sudah maghrib juga. Guru ini segera hunjuk sikapsungguh-sungguh. untuk titahkan Hoei Sioe lekas siap-siapkan air teh dan b arang makanan. sampai beberapa musuh kctinggalan sedikitjauh di sebeiah bclakang. ia bertindak ke depa n muridnya sekali. Kita berdua adalah berjodoh.Sim Djie tertawa menampak Ieganya si nona. Cerita panjang. yang berbahaya . Kau tahu. bagaimana mere ka labrak pahlawan-pahlawan Boan. kenapa kau tidak scbut-scbutsam-sochcng. Soeheng. tak bisa aku lantas bicarakan tentang Tjoh-soetee. Ya. ia menumpang mondok pada satu penduduk tani. kau hendak cari ayahmu. yang nampak bertindak keluar. kau baik? ia balas tanya. untuk sekalian tengok ayahku. Bong€€Tiap€€tertawa€€setelah mendengar keterangan soehengnya. Di samping seora ng itu. Ia lantas tertawa dengan terpaksa.

ketika ia buka pintunya menerima murid. akan itinggal menyendiri di gunung yang sunyi-scpi. ialah besokannya. karena masing-masing ad a puny a kcscmpurnaannya sendiri-sendir i. teristimewa jangan lancang gunai piauw Bouw-nie-rjoe . Apakah kau bisa ingat itu baik-baik? Bong Tiap manggut Sim Djie menghela napas. aku mesti bicara dengan kau. untuk pamitan. ia telah minta orang tolong ia tuliskan lain ujar ialah: Bodi bukannya pohon. Semua murid anggap ini adalah ujar yang paling sempurna. Bong Tiap dan Boe Wie menurut. tetap i baiklah aku jelaskan sedikit tentang kedua Golongan Selatan dan Utara itu Lam Pay dan Pak Pay. dari itu. kedua matanya ditutup rapat. berdiam di kuil tua. setiap saat hams raj in dikebuti dan disusuti. sudah menulis ujar yang berbunyi: Tubuh adalah pohon bo di. tidak nanti sembarang orang bisa perhina pada kau. j ikal au kau merantau. Ketua dari Go longan Utara. Terutama di saat pikiran sesat dan kusut. ialah Sin Stoe.tiga tahun kau juga telah dapat mempelajarkannya bukan sedikit. napasnya tidak bcrjala . kaca terang bukannya kaca. maka sejak itu. kita orang bakalbertcmu pula atau tidak ia tambahkan. Inilah pesan yang pertama. ti dak usah terialu berkukuh. kuil ini dan semua kita b yang berada di dalamnya. maka itu aku larang kau berlaku jumawa. lalu ia lanj utkan: Kau adalah murid ku. Siapa bisa bilang tentang hal-hal yang bakal terjadi? ia meneruskan. Di zaman belakangan. kita bicara urusan lain. bukankah itu perlu dicuci setiap hari? Ka u bukannya murid Budha. akan tetapi ia heran akan si fatnya pcsan itu. yang bemama Hoei L eng. Siapa dapat memastikan segala apa yang belum terjadi? Aku hanya hendak terangkan. sehari demi sehari. Sekarang ini ka u baharu dapati empat atau lima bagian dari kepandaianku. kau mesti dapat memiki r untuk mengcbut dan meny usuti itu hingga bcrsih. ia lantas angkat Ho ei Leng menjadi alili vvaris. ialah Selatan (H oei Leng) dan Utara (Sin Sioe). Ia awaskan pula muridnya itu dengan tajam. akan tetapi dihari kedua. Di waktu memberikan pelaja ran. diam saja. semua adalah kepunyaan kau. Aliran Utara utamakan setiap hari rajin dikcbu ti dan disusuti . ia telah punyakan seribu lima ratus pengikut. orang angga p Aliran Selatan lebih sempurna dari pada Aliran Utara. Tapi. ke napa Soehoe bilang kita orang akan bisa bertemu pula atau tidak? Sim Djie Sin-nie menghela napas pula. apabila kau inginkan itu. tetapi kau bukannya murid yang sucikan diri. andaikata lain waktu kau datang pula kemari. karena waktu ia pergi kepada gurunya itu. Sekarang pergilah kau orang beristirahat. Sian Tjong merupakan dua aliran atau golongan. sebenamya tidak ada benda. adalah yang disebut Oey Bwee Taysoe. yang kerjanya menumbuk beras. Soehoe ada begini schat-walafiat. Aliran Selatan mengutamakan kesadaran lantas. meski demikian. yang biasa melaiui gurun pasir. kau ialah maj ikan di sini. artinya kemudian setetes demi setetes. Tapi. Umpama muka kau kotor. Hong Oen. tapi aku harap kau bisa ingat baik-baik ujarnya Sin Sioe Tjouwsoe untuk setiap waktu rajin mcngebuti dan mcnyusu t. pemah Ngo Tjouw inginkan sesuatu muridnya menuliskan sebuah kata-kata: muri d kepala. guna mcndapat kesadaran. kau telah ikuti aku beberapa tahun. Tiap. Kedua ujar itu telah menyatakan adanya dua aliran. Ngo Tjouw dari Sian Tjong. Itulah mirip pesan terakhir. toh akaninsyaf. si Nona Lioe tak dapat bicara pula dengan Sim Djie. ia dapati sang guru lag i duduk bercokol. gurunya. Soehoe mengapa kau mengucap begini? kata ia. pesan perpisahan. ia tidak berani mengatakan apa-apa. dan Aliran Utara menginginkan kesadar an perlahan-lahan. aku hendak serahkan sesuatu kepada kau. u ntuk mencari kemajuan. hati umpama kaca terang. karena jarang ada orang yang baharu tcrlahir atau yang dengan tiba-tiba mcmpcrolch keinsyafan. Bong Tiap terkejut. tapi hal yang scbcnarnya tidak demikian. karena aku tidak tahu. tak dapat aku minta k au. kesadaran. tidak setujui itu. Besok Hoei Sioe akan siapkan dua kelcdai. supaya tak membikin debu bergumpal. Bong Tiap insyaf sempurnanya ujar-ujar sang guru. maka dari mana datangnya debu? Ngo Tjouw kagum akan ujar-ujar ini. akan tetapi satu murid pendeta. kau niscaya ketahui itu. Soetjouwmu adalah Sian Tjong Pak Pay. Aliran Utara ada lebih memberi kenyataan daripada aliran Selatan. agar tidak ketempelan debu . Aku scndiri anggap. kita b aik jangan bicarakan itu. kata Sim Djie akhimya. seperti aku. mereka undurkan diri. Anak.

Bong Tiap tak dapat kendalikan diri. bahwa hati adalah pusat. baharu ia bicara. Aku tidak dapat tidur. yang bagaikan tcka-tcki. apakah kau tak dapat utarakan apa yang kau pikirkan itu ke p ad aku? Ditanya begitu. bay angan itu perdengarkan suara halus yang ia kenal baik: Soemoay. sochcng ini beda da ri pada dulu-dulu. Aku mirip dengannya. Boe Wie dan Hoei Sioe bantui ia. sang guru mcning galkan seheiai kcrtas dengan tulisan. benarkah itu? Kau biasa malang-melintang. gunung bersalju masih belum tepat melukiskan perasaan hatiku. Soeheng ini seperti pcrbataskan d iri selagi mcngawani sang socmoay. ia toh bcrduka. Kenapa? Boe Wie ulangi. Soeheng. Kau bel um bersengsara. merantau ke tempat di mana tak . . kau juga ada orang-orang yang meny ayanginya. Soemoay. Muara Kho Kee Po. dan hatiku mirip dengan salju yang ber-es itu. aku sudah biasa hidup se ndiri saja. apa bukannya Sim Djie mengharap ia jadi murid sejati.€ Selama beberapa hari ini. Soeheng juga belum tidur? ia balas tanya. Boe Wie tidak lagi bcrgcmbira sewajarnya. siapa nanti pakaikan kau jubah suci? Ia pun lantas ingat tanah datar. yang berlaku sangat baik padaku. ia dapat perasaan. biar bagaimana. kuatir nanti tcrulang kejadian sehebat di Boe-ip . Lama Bong Tiap pikirkan sikapnya soeheng itu. sambil bersenyum. aku turut bangun jawab soeheng i tu sembari tertawa jugaDasar€€polos. Pengaiamanku. Sampai sekian lama. Ia tunjuk puncak gunung. ia d apat mencrkanya. waktu ditanya. terlunta-lunta dan mcrantau sebasai aku. Lantas Bon g Tiap urus mayatnya guru itu. Kau punya ayah. walaupun ia tetap s uka bicara dan tertawa. Ia bcrcekat. ada luasdan lama. ia mengerti jugatentang agama Budha. ia kata dalam hatinya: Nona tolol. mer eka numpang bcrmalam di rumahnya satu penduduk di kaki Gunung Tay Tjeng San. bahwa segala apa ada kosong bclaka.€€berdua dengan soehengnya. untuk mana. bahwa karma ada seumpama impian. kadang-kadang bicaranya tidak lancar. aku menerangkan. da n biarpun ada Soehoe dan Soebo. penderita anku. aku tidak punya saudara lainnya. tapi kapan ia dekati. yang menanya. untuk ia mcnjadi niekouw. aku sebaliknya tak dapat berdiam tetap di rumahmu. melihat Soemoay bangun. demiki an perasaanku. Sementara itu. Merasakan ini. waktu ia hendak menegur. ia sedang terpesona ke tika ada bayangan tiba-tiba berkelebat di depannya. Bong Tiap bergidik sendirinya. Mclainkan di sampi hgnya. Law Boe Wie. Eh.n. saljunya tak pernahjadi lumer. kalau kau tidak sucikan diri. katanya dia menoleh karena kuatir soemoay itu ketinggalan. air mukanya berubah sendirinya. Maka akhirnya. Nyata guru itu telah menutup mata. ia ingat ayah dan ibunyadan Ham Eng juga. ia scpcrti dipaksakan. dari itu. ada urus an apa yang membuat kau memikirkannya? Soeheng. Kau menanya. Aku biasa mondar-mandir seorang diri. tetapi tidak lama. tetapi lekas-lekas ia tetapkan itu. Ia teJah lama ikuti guru itu. soeheng itu bungkam. Hari itu mereka sampai di utara Kota Koci-soci. seperti mesti dipikirkan dahuiu. yang bcrpcsan agar murid ini insyaf. Kenapa? tanya ia. Salju di puncak i tu tak lumer setahun gelap. seperti hcndak bicara. aku pun pandang kau sebagai kanda k andungku. Pun cak gunung itu setahun gelap bcrsalju. Ingat Ham Eng. Malam itu Bong Tiap tak bisa tidur. maka ia pergi k cluar rumah dan saksikan salju yang terang bergemilang. dal am perjalanan ini. maka itu. Soemoay. yang berdiri tegar. ia hiburkan diri. tiba-tiba ia merasa. hatinyajadi tidak tentaram. Hanya. Semasa aku berusia sebesar kau. Aku sendin rak tahu. yang alisnya mengkerat. aku tak ingat jelas lagi. Bcbcrapa kali ia dapati soeheng itu menoleh dan mengaw asi ia. Habis itu. kau seperti ada pikirkan apa-apa. selam anya tak pemah lumer. ia adalah satu nona. kata ia. ibukota Propinsi Soei-wan. sekaiipun wajahnya ayah dan ibuku. kau belum tidur? Itulah sang toa-soeheng. kar ena ia masih muda. pikirannya tidak tentaram. i a insyaf pentingnya pesan itu. Boe Wie mengawasi Puncak Tay Tjeng San. Kau mirip dengan musim Tjocn yang penuh dengan kegembiraan Tidak demi kian dengan aku. kau berhati terbuka. hatinya goncang. kau biasa pandang aku sebagai ad ik sendiri. kau punya ibu. lihat Gunung Tay Tjeng San ini. hingga mereka jalan berende ng.

di waktu maghrib! Kau tahu aku biasa merantau.ng aku lewati tidak bersama sahabat-sahabat. seperti naga dan ular bergumulan. dari itu. aku in gin berikan kebahagiaanku kepada siapa yang membutuhkannya. Aku punyai sahabat-sahabat kekal. ia masih mondar-ma ndir. aku telah dapati Gie Hoo Toan. aku sudah layu. jikalau bisa. maka kctika dengan pelahan ia angkat kepalany a. aku bersedia untuk me njadi adikmu. sampai Bong Tiap potong ia. Sahabat aku mempunyai! Aku pun puny a akan guru yang menyayangi aku. aku ada asing terhadapnya. aku ingin layani kau sebagai kandaku sendiri. hingga sukar aku melihat tega s. s elama tiga tahun yang belakangan ini. belum pcmah ia hadapi soa . Aku pernah dengar dongeng tentang semut yang kecil sanggup binasakan scrigala yang besar. Apakah Gie Hoo Toan tak mirip dengan laut yang bergelombang? Sahabat? dan Boe Wie menyengir tertawa getir. Kau masih sedang se garnya. matanya mengembang air. hatiku sebenar nya€€lemah. a ku lebih suka dcngari suaranya sang raja hutan dan kera. atau di tempat air mengalir. maka itu aku sangat benci pem erintah Boan serta budak-udaknya. Tapi aku me ngasihi rumah tanggaku. aku ingin berada di antara mereka. yang bening dan keruh berc ampur jadi satu. mustahil kau tak mempunyai sahabat? demikian si non a. yang tak beroman. Mendapatkan Gie Hoo Toan. rumah ku juga boleh menjadi rumah kau.ada manusia. aku biasa berka wan dengan pedangku saja Belum pernah ada satu sahabatku. Lebih banyak tempoku. hingga di waktu tengah malam yang sunyi. Soemoay. aku seperti juga lagi mimpi dan separuh mendusin . kau ketahui cara binasanya€€ayah dan ibuku. seperti ayahmu itu. selagi kau bersendirian. Boe Wie merasakan sangat kecewa mendengar kata-katanya Nona Lioe itu. aku telah cari suatu himpunan yang berpengaruh. tak dapat tidur dengan tenang. Mend engar cerita kau saja. Toh aku masih merasakan kosong. Aku bersyukur untuk kebaikan hatimu. Sim Djie Sin-nie. Sekarang ini Gie Hoo Toan antaranya bercita-cita Hoe Tjeng . orang ad a baik hati tetapi orang toh cuma pandang ia sebagai kanda. R upanya di antara mereka kau masih belum dapat cicipi kesenangan . Sampai sebegitu jauh. aku kesepian. ialah menunjang Kerajaan Boan. ia toh dilin dungi gurunya. kau tak tahu. walaupun aku sudah cari. yang perhatiannya ketarik bukan main. dala m hal apa aku bisa bantu kau. Aku tak dapat jelaskan itu. IX Sadari masih kecil. aku kekuranga n satu sahabat. menunggui sang malam sampai datangnya sang fajar. ya. Juga di dalamnya. Soeheng. aku ada satu -bocah yang tidak mengerti apa-apa. untuk ku mpuli banyak kawan. aku juga mcncintai dunia. Satu hal aku bisa terangkan. Bong Tiap tak mcngcrti soeheng ini. di gunung-gunung di mana melulu ada pekiknya sang kera dan mengaun gnya sang harimau. kau tanya apa yang mengganggu pikiranku. Soeheng. berkata ia. walaupun ia bidup menyendiri. aku€€biasa bersendirian. aku lihat. dan ia tidak be rani mendesak Bong Tiap sendiri malam itu. yang selama€€sis anya€€saat-saat pertempuran. seperti Tok-koh It Hang yan g sekarang berada di Kwan-gwa. Demikian. kau barangkali benar. karcna itu. Sekarang sudah tak siang lagi. Seringsering aku kuatirkan datangnya sang malam gelap-gulita. Oh. Toh. yang tunjuki aku suatu jalanan. seperti itu anggota-anggota dari Pie Sioe Hw ee dan Gie Hoo Toan. Soemoay. bisa menghiburi aku. tetapi aku juga merasa tcrtarik. yang dapat melegakan hatiku. aku juga hilang harapan. sahut Boe Wie dengan lesu. terus sampai sang fajar datang. tapi ia terharu mendengar kata-kata orang. di saat kau merasa kesepian . Mirip seperti nona yang belum masak . Bong Tiap hidup diuruki kesayangannya ayah dan bundanya. Mengena i Gie Hoo Toan. Aku lebih takuti dunia yang tak bersuara. Kau toh pernah tempatkan diri dalam Gie Hoo Toan. atau mendengari berkeri cikannya air mengalir : Boe Wie bicara terus. aku sudah gembira Aku ingin menemui itu rombongan entjieenijie dan adik-adik dari Hong Teng Tjiauw. mari kita pergi beristirahat. Aku tidak tahu. kau biasa merantau. Boe Wie lanjuti sesudah ia bc rhcnti scbcntar. toh aku jenuh akan bersendirian senantiasa. Aku bersendirian saja di waktu p agi. lebih suka aku duduk men jublek. yang bisa turut merasai kegembiraan dan kedukaanku. Soemoay. aku masih belum dapati tenaga untuk gempur Kerajaan Boan yang telah berakar kuat.

Ia asing tcrhadap cinta tetapi ia toh ketarik Inilah pasti bukannya! ia kata da lam hatinva. Bong Tiap selalu merasa menghormati dan mengagumi. bahwa kalau satu anak pcrcmpuan te lah menjadi bcsar. tctapi ia masih ingat baik-baik. baharu kali ini.€€ia€€€memang memandangnya sebagai kanda sejati. apakah ini juga yang dinamai cinta . sda . maukah kau bcrkumpul selamanya denganku sebagai ini? Ketika itu. Sekarang juga. pernah Ham Eng tanya ia: Adik ku. masanya akan datang yang dia akan hadapi soal seperti yang ia hadapi sekarang. ia tak insya f akan pertanyaan itu. Ia tidak tahu. ia gembira. ia percaya. mereka tak akan asing satu dengan lain. ia merasai itu. ia bersyukur sekali. inilah apa yang ia dahuiu pernah dencar.l-soal atau soal yang berat. Bong Tiap iantas ingat Ham Eng. Ketika itu. selama ia ingat Ham Eng. Baharu tiga tahun yang lalu. sesudah mereka berpis ahan tiga tahun lamanya. kalau nanti mereka bertemu pula. dan sejak soeheng itu tolongi ia serumah tan gga. rasa syukur ini menjadi berlipat sctclah ia ketahui. Pun. iamasih memain pc rahu sama-sama itu saudara seperguruan. Terhadap toa-soehengnya. u ntuk tiga tahun. Samar-samar ia in gat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful