Anda di halaman 1dari 3

DISEDIAKAN OLEH: LUJIANA MARUKAU NADIA BT. MD YUNUS NURUL SYUKRIYAH BT.

DASTER

KEKUATAN
y Membina hubungan teraputik antara kaunselor y y y y y

dengan klien. Perhubungan antara kaunselor dengan klien dari awal hingga akhir sesi kaunseling. Tidak berpusatkan kaunselor klien bertanggungjawab membuat keputusan. Menekankan hubungan hormat-menghormati antara kaunselor dan klien. Pendekatan paling selamat digunakan di sekolah. Matlamat menjadikan individu lebih berdikari dan bertanggungjawab ke atas dirinya.

KELEMAHAN
y Penyalahgunaan keintiman hubungan. y Proses yang lama disebabkan kaunselor mengikuti

perkembangan klien dari awal hingga akhir kaunseling.