ASPEK TATABAHASA BAHASA MELAYU 1. Morfologi - Pembentukan dan Penggolongan Kata 2.

Sintaksis - Struktur Binaan Ayat Pembentukan Kata: Kata Tunggal Kata Tunggal Satu Suku Kata had, am, rak, cam, wang, bom, cas, das, cat, dram, teks, zink, golf, skrip, trak, skru dia, suka, akan, asal, bulat, meja, jauh, dekat, sini, sana bahaya, cahaya, gembira, berita, almari, laksana, isyarat universiti, sayembara, mahasiswa,, cenderamata, personifikasi ABIM, SPA, TLDM, JPA, JPA3 cerpen, purata, tadika, taska, cereka Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional)

Kata Tungga Dua Suku Kata Kata Tunggal Tiga Suku Kata Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Kata Tunggal - Akronim (Gabungan Huruf Awal) Kata Tunggal - Akronim (Gabungan Suku Kata) Kata Tunggal - Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata - Nama Khas)

makro-.. -man. pra-. -ah. maha. Pembentukan Kata: Kata Majmuk (Rangkaian Kata) . -ita. -an.. di-. ko-. per-. -wan. infra-.Pembentukan Kata: Kata Terbitan (Pengimbuhan) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) peN-.anti. per-. tata-. telemeN-. ke-…-an meN-…-kan. memper-. ke-. -isme. eka-. semi-. di-…. -at.bel-. meN-…. ber-… -an. -an. -in- Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) Tugasan: Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. memper-…-kan. juru. pel-. -in. -er-. diperter-. ber-…-kan. di-…-kan. dwi-. kenal pasti contoh-contoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan. mikro-. ter-. se-. pel-…-an. pro-. ber. sub-. diper-…-kan. memper-…ke-…-an -el-. te-an. -is. -kan. peN-. diper-…. -wati.. -em-. -em-el-.

pertubuhan. pengambilalihan. suruhanjaya. kapal-kapal terbang. persatuan. Perdana Menteri. berat mulut. guru-guru besar. para. barisan. kaki bola antarabangsa. terima kasih. buah tangan. sekumpulan. setiausaha. sebahagian) Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) Kata Majmuk Terbitan (Apitan) dicampur aduk. Duta Besar model linear. (Penada Jamak . lebuh raya. kerjasama. Persatuan Bekas Perajurit.semua. bumiputera. kereta lembu. tandatangan. kaki ayam. tengah hari. Kata Majmuk Istilah Khusus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) Kata Majmuk Jamak semua Ketua Setiausaha. warganegara. cakera padat. mengambil alih. pengenalpastian Tugasan: Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. tanggungjawab alat-alat tulis. garis pusat. Ketua Menteri. pesuruhjaya. sekumpulan guru penolong kanan.Kata Majmuk Bebas bandar raya. sukarela. telefon dail terus anak emas. dikenal pasti. jawatankuasa. matahari. Pembentukan Kata: Kata Ganda . lut sinar. beritahu. banyak. olahraga. Naib Canselor. kakitangan. daya serapan mencampuradukkan.

kalau-kalau jangan-jangan. pulau-pulau lelaki. bina satu senarai yang setiap satunya mengandungi sepuluh kata ganda. tolong-menolong lauk-pauk. 7. simpangperenang. 9. kusut-masai. kupu-kupu. 5. 8. 4. cantikcantik. mereka-mereka rakyat Malaysia setiap peserta-peserta pelbagai perkara-perkara segala sampah-sarap semua para pelabur para setiausaha-setiausaha parlimen beberapa borang-borang barisan jemaah menteri kalangan pengusaha-pengusaha Tugasan 2: Bagi setiap jenis kata ganda di atas. lelayang. elok-elok. lintang-pukang. . 6. tertanya-tanya. berlari-lari. 3. gunung-ganang Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak Tugasan 1: Bincangkan bentuk kesalahan penulisan kata ganda berikut: 1. 2.Kata Ganda Penuh rama-rama.

kamu. Sudirman Sang Kancil. dikau. kalian. ia. situ Tugasan: Dengan merujuk akhbar. kehendak. dia. beta. Penggolongan Kata: Kata Kerja . saya anda. siapa. Proton Waja. Mahathir. Rafeah. masjid mimpi. Comel. berapa sana. kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. beliau. Tompok. kemahuan. kucing. Vanda Diana (orkid) Proton Perdana V6. mana. tuan hamba baginda. perasaan. tuanku.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Kata Ganti Nama (Diri Pertama) Kata Ganti Nama (Diri Kedua) Kata Ganti Nama (Diri Ketiga) Kata Ganti Nama (Tunjuk) Kata Ganti Nama (Tanya) Kata Ganti Nama (Tempat) baju. itu apa. daku. hamba. seluar. sini. mereka ini.Manusia) Kata Nama Khas (Hidup . Si Belang. engkau. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Allahyarham Tun Abdul Razak Alya Nabila. kami. awak. keadaan YAB Datuk Seri Dr.Penggolongan Kata: Kata Nama Kata Nama Am (Konkrit) Kata Nama Am (Abstrak) Kata Nama Khas (Hidup . idaman. patik. Kementah aku.

ingin Penggolongan Kata: Kata Tugas . berbantalkan Kata Kerja Transitif (Pasif) Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap) Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap) Penggolongan Kata: Kata Adjektif Kata Adjektif Sifat/Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Pancaindera Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan berani. biru cetek. menyiram dibeli. segera cepat.Kata Kerja Transitif (Aktif) membeli. tersenyum. merdu. menggunakan. cerdik. datang. deras. kecil. dalam. didiami. nipis. membesar. lama. mendiami. manis. putih. tinggal. merah. buruk. laju. lazat. hapak. cinta. dipererat. perlahan benci. tebal bukur. beransur. mersik. mengabaikan. kerkibaran. bundar. digunakan. leper ayu. disiram bangun. bulat. mempererat. basah.menguning. spontan. ghairah. halus Baru. cerdas. bising. diabaikan. gopoh hitam. terduduk.

jemput. semoga Maka. banyak. harap. pada ya. kelima atas. belum amat. adalah di. dari. dalam yang. berapa sila. situ. syahadan akan. alkisah. dua. usah. tiga. siapa.Kata Hubung Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pangkal Ayat Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Pembenar Kata Bilangan Kata Arah Kata Pembenda Kata Penekan dan. benar. dalam. paling juga. -nya -nya . pun tidak. betul beberapa. masih. tetapi. sedang. bukan ialah. pernah. atau. ramai. ke. hendak. aduh bagaimana. agar wah. mahu. kah. jangan. hatta. sangat. amboi. lah. bila. bahawa. lalu. tah. tolong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful