Anda di halaman 1dari 2

KERTAS CADANGAN MEMBELI SET KRIKET

1.0 TUJUAN Kertas cadangan ini dikemukakan bertujuan untuk mendapatkan peruntukan kewangan daripada Duit Kokurikulum MATLAMAT Kelab Kriket merupakan sebuah kelab yang baru ditibuhkan. Kebanyakan ahli kelab ini terdiri daripada bekas pemain kriket sekolah rendah. Ada diantara mereka yang pernah bermain di peringkat MSS Selangor dan kejohanan jemputan. Selama ini ahli kelab kesukaran untuk berlatih kerana ketiada alatan. Diharapkan, dengan adanya set kriket ini , akan memudahkan pemain untuk berlatih dan seterusnya dapat meningkatkan lagi mutu permainan tersebut. OBJEKTIF 3.1 3.! 3.3 3.# Menyediakan prasarana sukan yang kondusi , untuk kemudahan pelajar untuk bersukan, selaras dengan matlamat kerajaan, sukan merentasi kurikulum. Melahirkan "elajar yang berbakat dan berpotensi tinggi untuk diketengahkan keperingkat yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri pelajar dalam mengharugi sesuatu. Menyediakan pasukan sekolah ke kejohanan peringkat MSSD $ombak yang lebih mantap.

2.0

3.0

4.0

LATAR BELAKANG #.1 Kelab Kriket Semekar Kelab Kriket Semekar baru ditubuhkan pada tahun !%%&. Kelab ini ditubuhkan atas permintaan pelajar'pelajar. Ahli kelab ini terdiri daripada pelajar'pelajar ting. 1, ting. ! dan ting 3. (umlah ahli Kelab Kriket Semekar adalah seramai 3% orang. )ilangan ini dijangka akan bertambah pada tahun'tahun akan datang. #.! $uru "enasihat. $uru penasihat Kelab Kriket Semekar terdiri daripada *n. )adrolhisham b. )ahari, *n. "oobalan, dan +ik ,atha ai. Ketiga'tiga mereka adalah guru yang terlatih dan berkelayakan dalam permainan kriket. #.1.1 *n. )adrolhisham )ahari. ' Mengambil "ermainan keriket sebagai metapelajaran pilihan semasa di uni-ersiti. "ernah menjadi pengadil kejohanan kriket peringkat antarabangsa, iaitu Kejohanan Kriket Asia .!%%/0 #.1.! *n. "oobalan ' )erpengalaman luas dalam permainan kriket sama ada sebagai jurulatih mahupun sebagai pengadil. Merupakan jurulatih kriket daerah $ombak dan kerap mengadili permainan kriket peringkat jemputan. #.1.3 +ik ,atha ai

'

"ernah menghadiri kursus kriket yang dianjurkan peringkat Daerah $ombak. Sangat berminan dalam permainan ini.

5.0

CADANGAN KOS PEMBELIAN

6.0

PENUTUP Kelulusan peruntukan bagi program ini diharapkan dapat merealisasikan harapan untuk memperkasakan permainan ini. "elajar'pelajar akan lebih teruja untuk bermain dan menjadi ahli kelab seterusnya menjalani latihan untuk mewakili sekolah ke peringkat MSSD $ombak . "erkembangan yang sihat ini akan menaikkan nama S*M*KA, di peringkat Daerah $ombak dalam sukan dan permainan. Disediakan, 1111111111111.11. .*2.)AD,3456S5AM ). )A5A,60 "enasihat Kelab Kriket S*M*KA, Disahkan, 111111111111111 ."2. 5(5. MA:4A5 )9. 58S**62 "engetua S*M*KA, Disemak, 11111111111111111111 .*2. +.,A76+5A2D,A2 +5A""A26M8958 $"K Kokurikulum S*M*KA,