Anda di halaman 1dari 9

Hukum Gauss

Fluks listrik

Fluks berkaitan dengan besaran medan yang “menembus”


dalam arah yang tegak lurus suatu permukaan tertentu.

Fluks listrik menyatakan medan listrik yang menembus dalam


arah tegak lurus suatu permukaan. Ilustrasinya akan lebih
mudah dengan menggunakan deskripsi visual untuk medan
listrik (yaitu penggambaran medan listrik sebagai garis-
garis).

Dengan penggambaran medan seperti itu (garis), maka fluks


listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya “garis” medan
yang menembus suatu permukaan.
n
Fluks listrik yang dihasilkan
oleh medan E pada E
θ
permukaan yang luasnya dA
dA
adalah

dφ = E • dA

φ = ∫ dφ = ∫ E • dA
seluruh
permukaan

= ∫ E • ndA
seluruh
permukaan

= ∫ E cos θdA
seluruh
permukaan
Arah elemen luas dA ditentukan dari arah normal permukaan
tersebut.

Hukum Gauss

Fluks listrik disebabkan adanya medan listrik, berarti adanya


muatan menimbulkan fluks listrik.
Tinjau suatu muatan titik q yang berada di titik pusat suatu
permukaan yang berbentuk kulit bola
E

Di setiap bagian pada permukaan bola dA


E arahnya tegak lurus permukaan dan
besarnya sama.

Fluks total pada permukaan kulit bola


tersebut adalah

kq kq
φtotal = ∫ E • ndA = ∫ EdA = ∫ r2
dA =
r2 ∫ dA
seluruh seluruh seluruh seluruh
permukaan permukaan permukaan permukaan

Karena E Karena E
sejajar n konstan

1 q q
φtotal = 2
4πr 2 φtotal =
4πε o r εo

Secara umum dapat diperluas bahwa untuk sembarang


permukaan hasil yang didapat adalah sama (tidak bergantung
pada permukaan yang dipilih).
Dengan demikian berarti fluks total pada suatu permukaan
sebanding dengan muatan total yang dilingkupi oleh
permukaan itu. → hukum Gauss

qdalam adalah muatan


Dapat dinyatakan kembali yang berada di dalam
permukaan gauss yang
dibuat
qdalam
∫ E • dA = εo
permukaan
tertutup

Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan


listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian yang tinggi
(misalnya simetri bola, silinder, atau kotak).

Untuk menggunakan hukum gauss perlu dipilih suatu


permukaan khayal yang tertutup (permukaan gauss). Bentuk
permukaan tertutup tersebut dapat sembarang.

Konduktor dan isolator

Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan


bebas. Bila suatu penghantar (konduktor) diberi medan
listrik maka muatan bebasnya akan mengatur diri mengikuti
medan listrik eksternal tersebut hingga tercapai keadaan
setimbang. Eeks Eeks
−− ++
−− ++
Eint ++
−−
Etotal dalam bahan = Eeks + Eint = 0

Dengan demikian, pada keadaan setimbang (statik) kuat


medan listrik di dalam konduktor adalah sama dengan nol.
Elektron-elektron pada bahan isolator terikat kuat pada
atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas, artinya
muatan-muatan pada bahan isolator tersebar di seluruh
bagian benda.

Beberapa contoh
 Dengan menggunakan hukum Gauss, tentukan kuat
medan listrik di dekat permukaan bermuatan yang rapat
muatannya σ.

Jika permukaan cukup besar


Permukaan
dan yang ditinjau adalah gauss yang
berbentuk
medan di dekat permukaan kulit
maka E dapat dianggap silinder

homogen dengan arah tegak


lurus permukaan.

Gunakan hukum Gauss

qdalam
∫ E • ndA = ∫ E • ndA + ∫ E • ndA = ε
selubung tutup o
silinder silinder

Ada dua
0
permukaan yang
(karena pada
merupakan tutup
selubung E
silinder
tegak lurus
terhadap n)

2 2
∫ E • ndA = E ∫ dA = E 2πr sedangkan qdalam = σA = σ (πr )
tutup tutup
silinder silinder
σ σ
Jadi E = , dalam bentuk vektor E= n
2ε o 2ε o

 Dengan menggunkan hukum gauss, tentukan medan


listrik pada jarak l dari sebuah kawat panjang yang
mempunyai rapat muatan λ.

Kawat panjang mempunyai bentuk simetri silinder.


Pilih permukaan gauss berupa kulit silinder yang jari-
jarinya l dan berpusat pada kawat.

l
Karena kawat panjang, maka
efek pinggirnya dapat
diabaikan dan medan listrik
mempunyai arah radial.
L

Hukum gauss
qdalam
∫ E • ndA = ∫ E • ndA + ∫ E • ndA + ∫ E • ndA = εo
seluruh dinding dinding dinding
permukaan silinder kanan kiri

0
∫ E • ndA = E ∫ dA = E (2πlL) (karena pada
kedua permukaan
dinding dinding
silinder silinder E tegak lurus
terhadap n)

λL λ λ
Jadi E (2πlL) = ⇒ E = ⇒ E= r
εo 2πε o l 2πε o l
 Sebuah bola isolator yang bermuatan dengan rapat
muatan yang merupakan fungsi dari jarak terhadap
pusat bola, yaitu ρ (r ) = 2r . Tentukan medan listrik di
dalam dan di luar bola
Permukaan
Misalkan jari-jari bola adalah a.
gauss
Untuk menentukan medan
listrik di dalam bola, buat
permukaan gauss berupa kulit
bola yang jari-jarinya r

Pada permukaan gauss tersebut arah medan listrik sejajar


dengan arah normal permukaan , sehingga
2
∫ E • ndA = E ∫ dA = E ( 4πr )
permukaan permukaan
gauss gauss

sedangkan muatan yang dilingkupi oleh permukaan gauss


tersebut adalah
r
qdalam = ∫ ρ (r )dV = ∫ 2r ( 4πr 2 )dr = 2πr 4
V 0

Sehingga
2 2πr 4 r2
E ( 4πr ) = → E= r (di dalam bola, r < a)
εo 2ε o

Untuk menentukan medan listrik di luar


bola, buat permukaan gauss berbentuk
kulit bola yang jari-jarinya r > a.

2
∫ E • ndA = E ∫ dA = E ( 4πr )
permukaan permukaan
gauss gauss

sedangkan muatan yang dilingkupi oleh permukaan gauss


tersebut adalah
a
qdalam = ∫ ρ (r )dV = ∫ 2r ( 4πr 2 )dr = 2πa 4
V 0
Sehingga
2 2πa 4 a4
E ( 4πr ) = → E= r (di luar bola, r > a)
εo 2ε or 2

 Bola konduktor yang jari-jarinya a diberi muatan


sebesar −Q. Tentukan medan listrik di dalam dan di
luar bola.

Untuk menentukan medan


listrik di dalam bola, buat Permukaan
permukaan gauss berupa kulit gauss
bola yang jari-jarinya r di
dalam bola

2
∫ E • ndA = E ∫ dA = E ( 4πr )
permukaan permukaan
gauss gauss

sedangkan muatan yang dilingkupi oleh permukaan gauss


tersebut adalah sama dengan nol (karena pada konduktor
muatan hanya berada di permukaannya saja).
Sehingga E=0 (di dalam bola)

Untuk menentukan medan listrik di luar


bola, buat permukaan gauss berupa kulit
bola yang jari-jarinya r di luar bola

2
∫ E • ndA = E ∫ dA = E ( 4πr )
permukaan permukaan
gauss gauss

sedangkan muatan yang dilingkupi oleh permukaan gauss


tersebut adalah
qdalam = −Q
sehingga
Q
E ( 4πr 2 ) = −Q atau E=− r (di luar bola)
4πr 2

 Dua buah kulit bola konduktor yang tersusun sepusat


masing-masing dengan jari-jari a dan b (a < b). Kulit
bola yang berjari-jari a mempunyai muatan +2q
sementara kulit bola yang berjari-jari b mempunyai
muatan −q. Tentukan medan listrik di dalam dan di luar
kulit-kulit bola tersebut.

Untuk r < a
Buat permukaan gauss berupa kulit bola yang jari-jarinya r
di dalam kulit bola berjari-jari a

r a
2 q
E ( 4πr ) = dalam = 0 (karena qdalam = 0)
εo
sehingga E = 0 (untuk r < a)

Untuk a < r < b


Buat permukaan gauss berupa kulit bola yang jari-jarinya r
di antara kedua kulit bola

a r
2 q 2q
E ( 4πr ) = dalam = (karena qdalam = 2q)
εo εo
sehingga
b
q
E = (untuk a < r < b)
2πε or 2
Untuk r > b
Buat permukaan gauss berupa kulit bola yang jari-jarinya r
dengan r > b

qdalam 2q − q q b
E ( 4πr 2 ) = = = a
εo εo εo
(karena qdalam = q)
sehingga r
q
E = (untuk r > b)
4πε or 2

Anda mungkin juga menyukai