Anda di halaman 1dari 107

Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Bank Item
Geografi SPM 2280/1

Dikemukakan oleh:
Panitia Geografi Negeri
2011

Senarai Kandungan

Penghargaan
Pendahuluan
Bank Item
TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
1.1 Sistem Bumi
a. Sistem bumi
b. Struktur bumi
c. Jenis batuan dan kepentingan
1.2 Proses Pembentukan Dan Taburan Bentuk Muka Bumi
a. Pergerakan plat tektonik
b. Pembentukan gunung berapi
1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
a. Luluhawa
b. Gerakan jisim
c. Tindakan air mengalir dan tindakan ombak
d. Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak
e. Pengaruh kegiatan manusia
1.4 Laut Dan Lautan
a. Terumbu karang
b. Kepentingan dan potensi laut dan lautan
c. Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan
TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
2.1 Sistem Suria
a. Pergerakan bumi dan kesan-kesannya
b. Zon waktu
2.2 Unsur-Unsur Cuaca Dan Iklim
2.3 Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia Dan
Sebaliknya
TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
3.1 Jenis Dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan
Liar
3.2 Kepentingan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi
3.3 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-Tumbuhan Semula
Jadi Dan Hidupan Liar
3.4 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi
Dan Hidupan Liar

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK


4.1 Taburan Penduduk
4.2 Perubahan Penduduk Dan Implikasinya
a. Pertumbuhan penduduk
b. Migrasi
c. Piramid penduduk
d. Implikasi perubahan penduduk
TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA
5.1 Fungsi Petempatan
a. Fungsi petempatan
b. Faktor perletakan petempatan
c. Saling kebergantungan
5.2 Pembandaran
a. Proses pembandaran
b. Faktor pembandaran
c. Kesan pembandaran
d. Langkah mengatasi masalah pembandaran
TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
6.1 Kepentingan Jaringan Pengangkutan Dan Perhubungan
a. Pola jaringan pengangkutan awal
b. Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan
c. Faktor mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan
6.2 Kesan Perkembangan Pengangkutan Dan Perhubungan
a. Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan
b. Kepentingan TMK
TEMA 7: SUMBER
7.1 Kepentingan Pelbagai sumber
7.2 Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
7.3 Pengurusan Sumber
TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI
8.1 Kegiatan Ekonomi Utama
8.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
8.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
8.4 Kesan Kegaitan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar Dan LangkahLangkah Mengurangkannya
a. Kesan kegaitan ekonomi terhadap alam sekitar
b. Langkah mengurangkan
8.5 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Rujukan

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Penghargaan

Panitia Geografi Negeri Pulau Pinang ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan


kepada mereka yang tersenarai di bawah atas sokongan dan kerjasama yang diberikan
sehingga berjaya dihasilkan Bank Item Geografi SPM 2280/1.
1. Tuan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.
2. Ketua Sektor Pengurusan Akademik, Cik Fatimah bt Othman.
3. Pengelola Cemerlang Jabatan Pelajaran Negeri, En Che Wang b Ahmad.
4. Semua Pengetua sekolah-sekolah ahli Panel.
5. Penyelaras Projek, Pn Boey Mei Li, Guru Cemerlang Geografi, SMK(P) Sri Mutiara,
Pulau Pinang.
6. Ahli Panel Pembina Bank Item Geografi SPM 2280/1:
Bil.
1
2
3
4
5

10
11
12

Nama
Pn Boey Mei Li
Pn Nadiyah Jamain Bakeri
En Chander Segar Pillay
Pn Saravana Sundari
En Koh Saik Yong
En Ragunathan a/l
Murugappan
En Norhisyam Mohamad
En Azmi Othman
Pn Ganga Devi a/p
Govindasamy
Cik Teh Ah See
Pn Rosidah Ishak
Pn Sahariah Mohamed

13

Pn Nik Ruswati Nik Man

14
15

Pn Siti Hamdallah Ahmad


En Abdul Rani Saari

6
7
8
9

Sekolah
SMK(P) Sri Mutiara, Pulau Pinang
SMK Mutiara Impian, Simpang Ampat
SMK St Mark, Butterworth
SMK Sg Ara, Sungai Ara
SMK Simpang Empat, Simpang Ampat

Jawatan
Ketua Panel
Ahli
Ahli
Ahli
Ahli

SMK Bakti, Tasek Gelugor

Ahli

SMK Westlands, Pulau Pinang


SMK Jawi, Jawi

Ahli
Ahli

SMK Bagan Jaya, Butterworth

Ahli

SMK Air Itam, Pulau Pinang


SMK Convent Butterworth, Buterworth
SMK Kg Kastam, Butterworth
SMK Tunku Abdul Rahman, Nibong
Tebal
SMK Paya Keladi, Kepala Batas
SMK Mengkuang, Mengkuang

Ahli
Ahli
Ahli
Ahli
Ahli
Ahli

7. Semua pihak lain yang tidak disenaraikan yang telah memberi sumbangan dan
kerjasama sehingga berjaya dihasilkan Bank Item ini.

Sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Pendahuluan

Bank Item ini dihasilkan dengan menggunakan soalan-soalan Geografi SPM 2280/1 dari tahun
1990 sehingga tahun 2008. Bagi soalan dari tahun-tahun 1999 sehingga tahun 2003(bukan
sukatan semakan semula), hanya soalan-soalan yang masih terkandung dalam sukatan pelajaran
Geografi SPM 2280 dipilih.
Semasa menyediakan Bank Item ini, Panel Penyedia hanya bergantung kepada Sukatan
Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran (HSP), buku teks tingkatan 4 dan 5 serta soalan-soalan
sebenar Geografi SPM 2280/1.
Soalan-soalan ditaip semula dan disusun mengikut lapan Tema dan tajuk seperti dalam HSP,
aras kesukaran serta tahun. Jawapan yang disediakan boleh digunakan sebagai Jadual Spesifikasi
Item, membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
Kelebihan Bank Item ini ialah penyusunan item mengikut Tema, tajuk, aras kesukaran dan tahun
boleh membantu guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran atau ulang kaji.
Penyusunan mengikut aras kesukaran berguna kerana ia boleh digunakan sebagai indikator
semasa memberikan latihan kepada murid-murid. Bagi murid-murid lemah, sekurangkurangnya mereka bolah menjawab 50% daripada soalan dalam Bank Item ini. Murid-murid
cemerlang pula mesti boleh menjawab semua soalan dari aras pencapaian sehingga aras
cemerlang.
Bank Item ini mempunyai pelbagai kegunaan, mengikut kreativiti guru. Ia boleh digunakan
sebagai latihan pemulihan, pengukuhan atau pengayaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia
merupakan bahan sokongan untuk murid-murid membuat latihan pada masa ketidakhadiran
guru.
Ia juga boleh digunakan oleh guru sebagai panduan untuk menyediakan kertas soalan
peperiksaan berasaskan sekolah yang berkualiti, autentik dan akur kepada kehendak Lembaga
Peperiksaan Malaysia, selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran menuju ke arah Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS).
Satu aplikasi yang efektif ialah digunakan sebagai bahan sokongan semasa Program Ulang Kaji
Intensif Berfokus (PUIB) yang dijalankan setelah sukatan pelajaran SPM telah habis.
Adalah disyorkan supaya Bank Item ini dikemaskini setiap tahun supaya ia menjadi bahan
terkini setiap tahun, mendedahkan kepada guru dan murid, trend dan format terkini penilaian
berpusat.
Semoga usaha murni Panitia Geografi Negeri dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi
mata pelajaran Geografi SPM 2280, seterusnya menjadikan mata pelajaran Geografi SPM mata
pelajaran pilihan dan bukan lagi dipinggirkan pada peringkat SPM.

Boey Mei Li
Ketua Panel Pembina
Bank Item Geografi SPM 2280/1
2011

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Rujukan

1. Lembaga Peperiksaan Malaysia, 1999-1008. Soalan-soalan Geografi SPM 2280/1.


Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia.
2. Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah
Menengah Atas (KBSM)(Tingkatan 4). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan
Kurikulum.
3. Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah
Menengah Atas (KBSM)(Tingkatan 5). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan
Kurikulum.
4. Kementerian Pelajaran Malaysia , 2000. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah Geografi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
5. Khor Ah Seng, Habibah Hj Lateh, 2002. Geografi Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Mutiara
Ilmu.
6. Mohd. Jamil b Mohamed, Hj Rodzli Hj Hashim, Hj Omran b Sidek, 2003. Geografi
Tingkatan 5. Petaling Jaya: Mutiara Cemerlang.

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.1 Sistem Bumi
a Sistem bumi
Aras Pencapaian
Ketinggian 18 59 km
Mengandungi lapisan ozon

1. Ciri-ciri di atas merujuk kepada lapisan atmosfera


A termosfera

B mesosfera

C stratosfera

D troposfera
SPM 2004

2. Lapisan atmosfera yang manakah penting dalam perkembangan sistem


telekomunikasi?
A Stratosfera

B Mesosfera

C Troposfera

D Termosfera
SPM 2006

3. Lapisan atmosfera yang manakah dapat membalikkan gelombang radio?


A

Stratosfera

B Mesosfera

C Termosfera

D Troposfera
SPM 2007

4. Di lapisan atmosfera yang manakah letaknya lapisan ozon?


A

Ekosfera

B Mesosfera

C Startosfera

D Termosfera
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.1 Sistem Bumi
b Struktur bumi
Aras Pencapaian

1. Lapisan X dalam rajah di atas ialah


Asial

Bsima

C mantel

D teras bumi
SPM 2005

2. Berdasarkan Rajah 1, di bahagian lapisan bumi yang manakah arus perolakan berlaku?

SPM 2008
Aras Kepujian

1. P dan Q dalam rajah di atas ialah


P

litosfera

mantel

teras dalam

teras luar

litosfera

teras luar

teras dalam

mantel
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Suhu 800C hingga 1600C


Terdapat arus perolakan
2. Maklumat di atas merujuk kepada lapisan bumi yang bertanda
A I
BII
C III
D IV
SPM 2006
Aras Cemerlang
1. Antara berikut pernyataan yang manakah menerangkan tentang lapisan sial?
I

Ketumpatan bandingan 2.7 g/cm

II Membentuk kawasan daratan

III Mengandungi silika dan aluminium

IV Terletak di bawah lapisan sima

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2000

2. Antara berikut kombinasi manakah yang benar tentang lapisan X dan Y dalam
rajah di atas?
Ciri-ciri

Lapisan X

Lapisan Y

ketebalan

30 50 km

5 10 km

II

ketumpatan

3.0 g/cm

2.7 g/cm

III

kandungan

Silika, magnesium

Silika, aluminium

IV

Jenis batu

granit

basalt

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.1 Sistem Bumi
c Jenis batuan dan kepentingan
Aras Pencapaian
1. Batu Igneus terbentuk akibat proses
A mampatan batuan

B penyejukan magma

C pemendapan batuan

D pengangkatan kerak bumi


SPM 1999

Tumbuhan

Gambut

Lignit

Bitumen

2. Proses di atas berkaitan dengan pembentukan


A batu pasir

B arang batu

C batu kapur

D batu marmar
SPM 2001

Granit
Gabro
Basalt
3. Batuan di atas terhasil daripada proses
A pembekuan magma

B pemendapan bahan

C penyimenan bahan

D pengaliran magma
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Batu Konglomerat

Batu Pasir

Mengalami
Haba dan Tekanan

Batuan X
4. Batuan X dalam rajah di atas ialah
A kuartzit

B marmar

C gneis

D syis
SPM 2004

SEMENANJUNG MALAYSIA

5. Batuan yang terdapat di kawasan berlorek X dan Y dalam peta di atas digunakan
sebagai bahan mentah industri pembuatan
A kaca

B jubin

C tembikar

D atap genting
SPM 2004

Magma

Batuan Igneus

6. Proses P dalam rajah di atas ialah


A pemadatan

B penyejukan

C pemendapan

D penghakisan
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tekanan Tinggi

Batu Kapur

Haba yang tinggi

7. Apakah batu yang terhasil daripada proses pembentukan seperti rajah di


atas?
A Gneis
B Kalsit
C Kuartzit
D Marmar
SPM 2006

8. Apakah proses X dalam rajah di atas?


A Luluhawa dan hakisan

B Tekanan dan haba tinggi

C Pernadatan dan penyimenan

D Penggondolan dan pemendapan


SPM 2007

Lebuh raya Utara - Selatan


Jambatan Pulau Pinang

9. Apakah jenis batu yang banyak digunakan dalam pembinaan kemudahan infrastruktur
di atas?
A Syal

B Granit

C Kuarzit

D Konglomerat
SPM 2007

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian
Haba tinggi

Batu kapur

Batuan X

Tekanan tinggi
1. Batuan X ialah
A syil

B gneiss

C marmar

D kuartzit
SPM 1999

2. Antara berikut yang manakah merupakan ciri batu enapan?


I

Berjalur

A I dan II

II Berhablur

III Berlapis

IV Mengandungi fosil

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2002

3. Batuan igneus dan enapan boleh bertukar kepada batuan metamorfosis disebabkan
oleh perubahan
I suhu

II tekstur

III warna

IV tekanan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2005

4. Kombinasi manakah benar tentang kegunaan jenis batu?


Jenis batu

Kegunaan

Batu kapur

Simen

II

Batu pasir

Kaca

III

Konglomerat

Jubin

IV

Granit

Tembikar

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.2 Proses Pembentukan Dan Taburan Bentuk Muka Bumi
a Pergerakan plat tektonik
Aras Pencapaian
Plat Benua

Plat Benua

1. Sekiranya kedua-dua plat di atas bertembung, bentuk muka bumi baru yang terhasil ialah
A kawasan gelinciran

B gunung berapi

C gunung lipat

D jurang laut
SPM 1999

KERATAN RENTAS KERAK BUMI

2. Berdasarkan rajah di atas, bentuk bumi yang akan terbentuk ialah


A sinklin

B lipatan rebah

C gunung berapi

D gunung bongkah
SPM 2003

PLAT BUMI

3. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan tentang proses di atas?


A Hanyutan benua

B Pencairan ais kutub

C Pembentukan pentas benua

D Pembentukan gunung berapi

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

SPM 2006

4. Gambar yang manakah menunujukkan jenis lipatan simetri

SPM 2008

Aras Kepujian

1. Bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat pencapahan
ialah
I

arka pulau

II lurah gelinciran

III permatang tengah lautan

IV banjaran gunung lipat

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.2 Proses Pembentukan Dan Taburan Bentuk Muka Bumi
b Pembentukan gunung berapi
Aras Pencapaian

Magma membeku
Membentuk batuan besar
Batu igneus rejahan
1. Ciri di atas merujuk kepada
A batolit

B pakolit

C lakolit

D lapolit
SPM 2002

2. Bentuk muka bumi X dalam rajah di atas ialah


A lakolit

B batolit

C lopolit

D pakolit
SPM 2005

3. Pernyataan manakah benar tentang lava asid?


A Sangat pekat dan mengalir dengan perlahan
B Mempunyai takat lebur yang rendah dan sangat panas
C Lambat membeku dan megalir lebih jauh di permukaan bumi
D Mengandungi sedikit silika tetapi banyak besi dan magnesium
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4. Bentuk muka bumi jalar dalam yang bertanda X dalam rajah di atas ialah
A sil

B daik

C lapolit

D lakolit
SPM 2007

5. Pernyataan yang manakah benar tentang lava asid?


A Mengandungi sedikit silika tetapi banyak besi dan magnesium
B Lambat membeku dan mengalir lebih jauh di permukaan bumi
C Mempunyai takat lebur yang rendah dan sangat panas
D Sangat pekat dan mengalir dengan perlahan
SPM 2007
Aras Kepujian

1. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kun gunung berapi di atas?
I

Warna lavanya cerah

III Bercerun landai


A

I dan II

II Lava cair
IV Mengandungi banyak silika

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2000

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Kon Gunung Berapi


2. Antara berikut manakah ciri-ciri lava yang membentuk kon gunung berapi di atas?
I

Cair

II Mengalir perlahan

III Warna merah


A I dan II

IV Mengandungi banyak silika


B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2004

DUNIA

Skala Richter 7.8


Kemusnahan harta benda
3. Fenomena alam di atas berlaku di kawasan peta yang bertanda
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

FENOMENA

LAPISAN BUMI

4. Fenomena alam seperti dalam gambar rajah di atas berpunca daripada proses perolakan
di lapisan bumi yang bertanda
A I

B II

C III

D IV
SPM 2006

Aras Cemerlang
1. Sumbangan gunung berapi kepada manusia ialah
Ciri Fizikal

Kegunaan

Lava bes

Pertanian

II

Geyser

Elektrik haba

III

Batuan granit

Bahan binaan

IV Tasik
A I, II dan III

Pelancongan
B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
a Luluhawa
Aras Pencapaian

1. Proses yang manakah melibatkan perubahan dari A ke B?


A Larut resap

B Tindakan ibun

C Perubahan suhu

D Pembasahan dan pengeringan


SPM 2000

2. Antara berikut proses luluhawa manakah yang dominant di kawasan tanah tinggi dalam
rajah di atas ?
A Pengelupasan

B Tindakan biologi

C Gelangsar tanih

D Penghabluran garam
SPM 2005

LULUHAWA FIZIKAL

3. Pemecahan batuan seperti dalam gambar rajah di atas disebabkan proses


A tindakan ibun
B kembang kecut
C pelepasan tekanan

D penghabluran garam
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4. Apakah proses luluhawa kimia yang menghasilkan pandang darat dalam gambar di atas?
A Hidrolisis

B Penghidratan

C Pengoksidaan

D Pengkarbonan
SPM 2007

Aras Cemerlang
1. Luluhawa mekanika aktif di kawasan yang mengalami
I

tindakan ibun

II hujan yang kerap

III perubahan suhu yang nyata

IV basah dan kering yang berulang

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 1999

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
b Gerakan Jisim
Aras Pencapaian
Pergerakan cepat
Tanah berlonggok di kaki cerun
1. Proses gerakan jisim di atas merujuk kepada
A aliran lumpur

B kesotan tanih

C gelangsar tanih

D gelongsor tanih
SPM 2005

Pergerakan paling perlahan


Cerun landai 2 hingga 3
2. Maklumat di atas menerangkan kejadian
A kesotan tanih
B aliran lumpur

C gelangsar tanah

D gelongsoran tanah
SPM 2006

Pergerakan cepat
Tanah berlonggok di kaki cerun
3. Proses gerakan jisim di atas merujuk kepada
A aliran lumpur

B kesotan tanih

C gelangsar tanah

D gelongsoran tanah
SPM 2007

4. Maklumat berikut merujuk kepada pergerakan jisim


Hujan lebat
Air bertakung di lapisan atas tanah
Kadar pergerakan sangat laju
Membawa
tanih dan puing-puing batu yang halus
Apakah jenis pergerakan
tersebut?
A Aliran lumpur

B Kesotan tanih

C Gelangsar tanah

D Gelongsoran tanah
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang

1. Pergerakan jisim di kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikurangkan dengan
I

melebarkan jalan

II membina teres

III menanam rumput


A I, II dan III

IV menurap dengan simen


B I, II dan IV

C I, III dan IV

D I, II, III dan IV


SPM 2000

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
c Tindakan air mengalir dan tindakan ombak
Aras Pencapaian
IV

1. Berdasarkan rajah di atas, proses pemendapan berlaku di bahagian aliran sungai yang
bertanda
A I

B II

C III

D IV
SPM 2000

2. Hakisan yang berterusan pada kawasan X akan menghasilkan


A gua

B geo

C gloup

D lohong
SPM 2002

3. Apakah bentuk muka bumi yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut?
Terbentuk akibat pemisahan plat
Berbentuk V yang sempit dan dalam
A Arka pulau

B Jurang lautan

C Pentas benua

D Cangkat benua
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang

1. Antara berikut yang manakah susunan yang betul mengenai proses kejadian bentuk
muka bumi di atas?
A IV, II, III, I

B IV, II, I, III

C II, IV, I, III

D II, I, III, IV
SPM 2001

Rajah 1

Rajah 2

2. Bentuk muka bumi di Rajah 1 didapati di kawasan Rajah 2 bertanda


A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2001

Hasil Tindakan Ombak

Proses Pembentukan

Cenuram

Hakisan

II

Tetanjung

Pemendapan

III

Gloup

Pemendapan

IV

Gerbang laut

Hakisan

3. Kombinasi bentuk muka bumi dan proses pembentukan manakah yang benar?
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
d Kesan tindakan air mengalir dan ombak
Aras Kepujian
Menanam semula pokok
Hakisan pinggir
pantai
Langkah X
1. Langkah X yang boleh diambil untuk mengurangkan hakisan di atas ialah
I

membina dinding konkrit

II membina benteng pemecah ombak

III menebus guna laut

IV mendalamkan pinggir pantai

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2004

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
e Pengaruh kegiatan manusia
Aras Pencapaian

1. Guna tanah seperti dalam rajah di atas dapat


A mengurangkan hakisan tanah
B mengekalkan kesuburan tanah
C memudahkan pembinaan sistem pengairan
D menggalakkan penanaman sepanjang tahun
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang

1. Selain daripada kaedah mengawal hakisan cerun seperti yang ditunjukkan dalam rajah
di atas, apakah kaedah lain yang sesuai digunakan ?
I

Membina sangkar berdawai

II Menyembur campuran simen

III Membina pagar keselamatan

IV Membina rangka konkrit tetulang

A I, II dan III

C I, III dan IV

I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.4 Laut Dan Lautan
a Terumbu karang
Aras Pencapaian

1. Berdasarkan rajah di atas X dan Y ialah


X

Jurang laut

Cangkat benua

Jurang laut

Pentas benua

Lembangan lautan

Cangkat benua

Lembangan lautan

Pentas benua

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

SPM 2001

2. X dalam rajah di atas menunjukkan


A teluk

B tasik

C lagun

D paya
SPM 2002

3. Kesan bayu laut dan arus lautan terhadap kawasan pinggir pantai ialah
A menyederhanakan suhu

B menyebabkan hujan lebat

C pembentukan awan tebal

D menggalakkan pembentukan taufan


SPM 2004

4. Kawasan bertanda X dalam rajah di atas dikenali sebagai


A lagun

B teluk

C tasik

D geo
SPM 2005

5. Kombinasi yang manakah sesuai untuk pembentukan terumbu karang?


Suhu air

Kedalaman laut

Keadaan air

15C

40 meter

Berkelodak

25C

40 meter

Jernih

15C

80 meter

Berkelodak

25C

80 meter

Jernih
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

6. Apakah bentuk muka bumi dasar laut yang bertanda X dalam gambar rajah di atas?
A Cerun benua

B Jurang lautan

C Pentas benua

D Dataran laut dalam


SPM 2007

7. Pembentukan terumbu karang boleh berlaku di kawasan bertanda


A I

B II

C III

D IV
SPM 2007

8. Maklumat berikut adalah proses pembentukan batu karang.


Polip

Batu karang

Alga kalkeria

Apakah faktor yang mempengaruhi proses tersebut?


A Laluan arus sejuk

B Air laut kaya dengan plankton

C Kedalaman laut kurang 55 meter

D Muara sungai berkelodak


SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian
1. Faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang ialah
I

suhu air laut 15C

II laut cetek

III air jernih


A I dan II

IV air laut tenang


B II dan III

C III dan IV

D I dan IV SPM 2003

II

III

IV

2. Rajah di atas menunjukkan empat kawasan pinggir pantai. Di pinggir pantai manakah
terumbu karang mungkin didapati?
A I

B II

C III

D IV

SPM 2004

Aras Cemerlang
1. Faktor yang menggalakkan pertumbuhan terumbu karang ialah
I

suhu air lebih kurang 25 C

II kedalaman air lebih kurang 55 meter

III berhampiran muara sungai

IV air laut jernih

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

2. Mengapakah kebanyakan pulau di Laut China Selatan kaya dengan terumbu karang?
I

Air laut yang bersih dan jernih

II Suhu air laut antara 20C hingga 30C


III Kedalaman air laut melebihi 55 meter
IV Kemasinan air laut antara 30% hingga 40%
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.4 Laut Dan Lautan
b Kepentingan Dan Potensi Laut Dan Lautan
Aras Kepujian

1. Kepentingan kawasan bertanda X dalam peta di atas kepada Malaysia ialah


I

memajukan aktiviti pelancongan

II memendekkan laluan kapal

III menggalakkan perikanan laut dalam

IV membekal sumber air domestik

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2004

Tema 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


Tajuk: 1.4 Laut Dan Lautan
c Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan
Aras Pencapaian
1. Antara yang berikut, yang manakah menjelaskan tentang usaha pemeliharaan laut di
Malaysia?
A Membina tukun tiruan di Laut China Selatan
B Mewartakan Pulau Tioman sebagai taman laut
C Membersihkan kawasan tumpahan minyak di Selat Melaka
D Menggalakkan aktiviti akuakultur di pinggir pantai negeri Perak
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA


Tajuk: 2.1 Sistem Suria
a Pergerakan Bumi Dan Kesan-kesannya
Aras Pencapaian

1. Gerhana bulan separa berlaku di kawasan bertanda


A I

B II

C III

D IV
SPM 2004

Solstis
Tarikh 21 Jun
2. Kombinasi manakah benar
Hemisfera Utara
A Musim panas
B Musim bunga
C Musim luruh
D Musim sejuk

tentang pernyataan di atas?


Hemisfera Selatan
Musim sejuk
Musim luruh
Musim bunga
Musim panas
SPM 2005

3. Merujuk gambar rajah di atas, air pasang anak berlaku apabila bulan berada di
kedudukan
A P dan R
B P dan S
C Q dan S
D Q dan R
SPM 2006
4. Berdasarkan gambar rajah di atas, kawasan yang manakah mengalami siang selama 24
jam?
A I

B II

C III

D IV
SPM 2007

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

5. Pernyataan yang manakah benar tentang pergerakan bumi pada orbitnya?


A Bumi beredar dari barat ke timur
B Bumi beredar mengelilingi matahari
C Bumi berputar dengan kecondongan 23 o
D Tempoh putaran bumi mengambil masa 24 jam
SPM 2008
Aras Kepujian
1. Apakah yang dialami oleh bumi apabila matahari tegak di Garisan Sartan pada 21 Jun?
I
II
III
IV
A

Kutub Utara mengalami 24 jam siang


Kutub Selatan mengalami 24 jam siang
Hemisfera Utara mengalami malam yang lebih panjang
Hemisfera Selatan mengalami malam yang lebih panjang
I dan II
B II dan III
C III dan IV

D I dan IV
SPM 2004

2. Putaran bumi di atas paksinya menyebabkan kejadian


I gerhana
II empat musim
III pasang surut
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

IV siang dan malam


D I dan IV
SPM 2006

3. Kawasan yang manakah dalam Rajah 2 mengalami kejadian siang 24 jam?

SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA


Tajuk: 2.1 Sistem Suria
b Zon Waktu
Aras Pencapaian

1. Pernyataan manakah benar tentang fungsi garisan dalam rajah di atas?


A Pertukaran tarikh
B Pembahagian hemisfera
C Sempadan Antarabangsa
D Pemisah siang dan malam
SPM 2003

2. Berdasarkan gambar rajah di atas, Bandar Q terletak di longitud


A 45T
B 60oT
C 75T

D 90oT
SPM 2006

Aras Kepujian

1. Waktu tontonan siaran langsung di Bandar London dan Jakarta berbeza kerana keduadua bandar ini terletak di
I latitud yang berbeza
II longitud yang berbeza
III zon waktu yang berbeza
IV hemisfera yang berbeza
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA


Tajuk: 2.2 Unsur-unsur Cuaca dan Iklim
Aras Pencapaian

1 . Berdasarkan rajah di atas, kawasan manakah paling sesuai diletakkan tolok hujan?
A I

B II

C III

D IV
SPM 1999

Bulan

SuhuC 24 24 22 18 15 13 10 13 14 20 23 24
2. Berapakah julat suhu di stesen X?
A 10C

B 14C

C 18C

D 24C
SPM 2000

Diletakan di kawasan lapang


Sebahagian ditanam
Data diambil setiap hari
3. Antara berikut alat kaji cuaca manakah yang dihuraikan di atas?
A Termometer
B Anenometer
C Tolok hujan
D Penunjuk arah angin
SPM 2005
Bulan

SuhuC 27 28 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27
Suhu Bulanan Stesen Y
4. Julat suhu tahunan stesen Y dalam jadual di atas ialah
A 1o C
B 2o C
C 27oC

D 29oC
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian

1. Ciri-ciri iklim yang digambarkan dalam graf di atas ialah


I
II
III
IV
A

julat suhu besar


kelembapan tinggi
hujan lebat dalam musim panas
hujan tahunan kurang daripada 200mm
I dan II
B II dan III
C III dan IV

D I dan IV
SPM 1999

2. Maklumat yang dapat dikaitkan dengan graf di atas ialah


I suhu tinggi sepanjang tahun
III julat suhu tahunan 22o C
A I, II dan III
B I, II dan IV

II suhu minimum bulan Januari


IV hujan turun sepanjang tahun
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Maklumat yang boleh diperoleh dari rajah di atas ialah


I kelajuan angin
III bilangan hari tenang
A I dan II
B II dan III

II Jenis angin
IV Arah tiupan angin
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2004

4. Alat kaji cuaca manakah yang digunakan bagi mendapatkan maklumat yang ditunjukkan
dalam peta di atas?

D
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Bulan

SuhuC 26 27 28 29 30 31 29 28 27 27 27 27
Stesen M
5. Berapakah julat suhu tahunan di Stesen M?
A 5oC

B 26oC

C 28oC

D 31oC
SPM 2007

Aras Cemerlang

1. Rumusan yang boleh diperolehi daripada graf di atas ialah


I hujan maksimum pada musim panas
II julat suhu tahunan besar
III hujan turun sepanjang tahun
IV suhu paling rendah pada hujung tahun
A I, II dan III

Bulan
Suhu(C)

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2003

27

27

27

28

28

27

28

27

27

27

27

27

Hujan(mm) 330 112 225 348 192 102 148 227 239 236 279 296
Stesen X
2. Ciri-ciri iklim yang digambarkan dalam jadual Stesen X di atas ialah
I suhu sekata
II hujan sepanjang tahun
III hujan maksimum pada bulan April
IV suhu maksimum pada bulan paling kering
A I, II dan III

B I, II dan IV

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

Graf : Sila rujuk kertas perperiksaan SPM 2007


3. Berdasarkan graf di atas,maklumat yang manakah benar tentang ciri iklim di Stesen X ?
I Hujan sepanjang tahun
II Julat suhu tahunan besar
III Hujan lebat pada musim sejuk
IV Suhu di bawah takat beku pada akhir tahun
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D II dan IV
SPM 2007

Tema 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA


Tajuk: 2.3 Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia dan Sebaliknya
Aras Pencapaian

1. Pernyataan di atas merujuk kepada hujan yang biasanya turun di kawasan


peta
A I

B II

C III

D IV
SPM 2005

2. Aktiviti manakah yang menyumbang kepada kejadian hujan asid?


A Pembakaran hutan

B Aktiviti pertanian moden

C Pembakaran bahan api fosil

D Penggunaan pendingin hawa


SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Fenomena X dalam rajah di atas ialah


A jerebu

B kemarau

C hujan asid

D pulau haba
SPM 2005

Suhu permukaan bumi meningkat


Ais di kutub mencair
4. Apakah yang menyebabkan berlakunya fenomena di atas?
A Jerebu

B Hujan asid

C Pulau haba

D Kesan rumah hijau


SPM 2006

5. Berdasarkan peta di atas,kejadian hujan asid berlaku di kawasan yang bertanda


A I

B II

C III

D IV
SPM 2007

6. Berdasarkan peta di atas, di kawasan yang manakah berlaku fenomena pulau haba
A I

B II

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

C III

D IV

SPM 2007

Aras Kepujian
1. Antara berikut, pernyataan manakah yang dapat dikaitkan dengan jerebu?
I Jarak penglihatan dekat
II Liputan awan berkurangan
III Sinaran matahari bertambah

IV Peratus habuk terampai tinggi

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 1999

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan hujan ialah


I tanaman
II perindustrian
III litupan awan
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

IV jarak dari laut


D I dan IV
SPM 2001

3. Antara berikut manakah langkah yang dapat meningkatkan kualiti udara di


Lembah Kelang?
I Menambah kawasan hijau di bandar
II Meningkatkan penggunaan alat penapis asap
III Memperbanyak pembinaan bangunan tinggi
IV Meningkatkan penggunaan kereta api elektrik
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

4. Berdasarkan peta di atas kawasan yang manakah mempunyai ciri iklim seperti berikut

A I

B II

Suhu sekata sepanjang


tahun
Hujan sepanjang
C III tahun

D IV
SPM 2007

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Punca

Kesan

Pembakaran terbuka
Jarak penglihatan pendek
Pelepasan asap kilang Penyakit mata, kulit dan lelah
5. Fenomena cuaca yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?
A Jerebu
B Hujan asid
C Pulau haba
D Kesan rumah hijau
SPM 2007
6. Apakah faktor yang menyebabkan fenomena cuaca berikut berlaku?
Hujan asid
Pulau haba
A Pembakaran hutan

B Penggunaan baja kimia

C Pembakaran bahan api fosil

D Pembebasan gas kloroflorokarbon


SPM 2008

Aras Cemerlang
1. Antara berikut faktor manakah yang menyumbang kepada Kesan rumah hijau?
I
II
III
IV
A

pembinaan banggunan mencakar langit


penebangan hutan secara berleluasa
pembakaran bahan fosil api
penggunaan gas klorofluorokarbon
I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2002

2. Fenomena cuaca manakah yang boleh dikaitkan dengan kawasan di sekitar kegiatan
ekonomi di atas?
I Jerebu
A I, II dan III

II Hujan asid
B I, II dan IV

III Peningkatan suhu IV pembentukan awan


C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Antara berikut kombinasi manakah yang benar tentang fenomena cuaca berikut?
Fenomena

Ciri

Kesan Rumah Hijau

Suhu bumi meningkat

II

Pulau Haba

Suhu bandar tinggi

III

Hujan Asid

Kandungan sulfur dioksida tinggi

IV

Jerebu

Kandungan karbon monoksida tinggi

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

4. Antara berikut, yang manakah boleh mengurangkan kejadian Pulau Haba terutama di
bandar-bandar besar?
I Penggunaan kenderaan awam
III Menambahkan tempat letak kereta
A I, II dan III
B I, II dan IV

II Penggunaan petrol tanpa plumbum


IV Menambahkan kawasan hijau
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2004

Semenanjung Malaysia
5. Kesan angin monsun dalam peta di atas kepada kegiatan ekonomi penduduk di pantai
timur ialah
I
II
III
IV
A

hasil tangkapan ikan berkurangan


kedatangan pelancong menurun
kegiatan perlombongan petroleum terganggu
hasil tanaman kontan merosot
I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

6. Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan penerokaan tersebut terhadap alam


sekitar setempat?
I Suhu meningkat
II Angin kencang
III Tanah runtuh
IV Jerebu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2005
Masa
3.00 - 4.00 petang
4.00 - 6.00 petang
6.00 petang

Kejadian
Hujan lebat
Bandar ditenggelami air
Air mulai surut

7. Fenomena antara jam 4.00 - 6.00 petang dalam jadual di atas berlaku disebabkan
I banyak bangunan tinggi
II kekurangan kawasan hijau
III sistem perparitan tersumbat
IV banyak kawasan permukaan konkrit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2006
8. Antara yang berikut, kombinasi yang manakah benar?
Fenomena

Kesan

Hujan asid

Cat luntur

II

Pulau haba

Suhu bandar meningkat

III

Kesan rumah hijau

Proses fotosintesis meningkat

IV Jerebu
A I dan II

Hutan terbakar
B I dan IV

C II dan III

D III dan IV
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

9. Kombinasi manakah benar tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi perubahan


cuaca dan iklim?
Kegiatan manusia

Perubahan cuaca dan iklim

Pembandaran

Peningkaatn suhu

Ekopelancongan

Pertambahan kelembapan udara

Pembalakan

Perubahan arah tiupan angin

Perkilangan

Peningkatan jumlah hujan


SPM 2008

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR


Tajuk: 3.1 Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar
Aras Pencapaian
Hutan Hujan Tropika
Hutan Bakau
Hutan Pantai

1. Perbezaan jenis hutan di atas dipengaruhi oleh


A suhu

B tanih

C kelembapan

D jumlah hujan
SPM 1999

2. Faktor yang mempengaruhi taburan tumbuhan semula jadi ialah


I

suhu

A I, II dan III

II hujan

III lalitud

IV angin

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

Hutan Pokok Tirus


Hutan Hujan Khatulistiwa
3. Ciri yang sama bagi kedua-dua jenis hutan di atas ialah
A dirian tulen

B malar hijau

C malar hijau

D tiga lapisan
SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4. Pernyataan berikut adalah benar mengenai tumbuhan semulajadi hutan pokok tirus
kecuali
A berakar banir untuk menyokong pokok tinggi
B berbentuk kon untuk mengelak salji berkumpul
C daun berbentuk jarum untuk mengurangkan sejat peluhan
D batang berkulit tebal untuk menahan kerosakan pada musim sejuk
SPM 2003
Malar hijau
Tumbuhan menumpang
5. Apakah tumbuhan semulajadi yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?
A Hutan Konifer

B Hutan Hujan Tropika

C Hutan Monsun Tropika

D Padang Rumput Sederhana


SPM 2007

6. Apakah ciri Hutan Konifer?


A Berakar banir

B Pelbagai spesis

C Lantai hutan padat

D Daun berbentuk jarum


SPM 2008

7. Maklumat berikut merupakan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Malar hijau
Empat lapisan

Apakah jenis tumbuhan semulajadi tersebut?


A Hutan Paya

B Hutan Konifer

C Hutan Hujan Tropika

D Hutan Monsun Tropika


SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian
1. Antara berikut, pasangan manakah faktor yang mempengaruhi ciri tumbuhan
semula jadi di Hutan Hujan Khatulistiwa?
Ciri

Faktor

Malar hijau

Mendapat hujan dan cahaya matahari sepanjang tahun

II

Akar banir

Lapisan tanah yang subur

III

Pelbagai spesies

Perubahan musim yang nyata

IV

Batang lurus

Persaingan mendapat cahaya matahari

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 1999

2. Habitat semulajadi haiwan dalam rajah di atas terdapat di kawasan dalam peta bertanda
A I

B II

C III

D IV
SPM 2004

3. Mengapakah hutan di kawasan Monsun Tropika menggugurkan daun pada bulan Mac
hingga Mei?
I

Suhu yang tinggi

II Musim kemarau yang nyata

III Kelembapan bandingan tinggi

IV Angin monsun bertiup kencang

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV SPM 2005

4. Apakah ciri hutan hujan tropika?


I

Dirian tulin

II Berakar banir
III Empat lapisan ketinggian
IV Daun gugur antara bulan Mac hingga Mei
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang

Hutan padat
Daun membentuk lapisan kanopi

1. Antara faktor yang mempengaruhi ciri hutan di atas ialah


I

musim kering yang nyata

II min suhu tahunan 27C

III hujan tahunan 2030 mm

IV bezantara suhu tahunan besar

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2000

Daun berbentuk jarum


Dirian tulen
Malar hijau
2. Ciri-ciri di atas menghuraikan tumbuhan semula jadi di kawasan
A I

B I

C III

D IV
SPM 2001

Malar hijau
Tumbuhan padat
Tiga lapisan
3. Faktor yang mempengaruhi ciri hutan seperti maklumat di atas ialah
I

hujan 2030 mm II

A I, II dan III

suhu 27C

B I, II dan IV

III tanah laterit

IV saliran baik

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4.

Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mempunyai ciri-ciri tumbuhan semula
jadi seperti berikut?

Batang lurus
Pokok berbentuk kon
Daun berbentuk jarum
A I

B II

C III

D IV

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR


Tajuk: 3.2 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi
Aras Pencapaian

1. Fungsi X dalam rajah di atas ialah


A pengurai

B pengeluar

C pengguna tertier

D pengguna sekunder
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

2. Dalam ekosistem, apakah kumpulan haiwan dalam Gambar 1?

A Pengeluar

B Pengguna primer

C Pengguna sekunder

D Pengguna tertier
SPM 2008

Aras Kepujian
1. Antara berikut yang manakah komponen biotik dalam ekosistem?
I Nutrien

II

Amfibia

A I, II dan III

B I, II dan IV

III Bakteria

IV Liana

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

Aras Cemerlang

1. Apakah kepentingan hutan di atas kepada ekosistem?


I

Habitat haiwan

II Kawasan tadahan

III Mencegah hakisan

IV Membekalkan oksigen

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR


Tajuk: 3.3 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semulajadi Dan Hidupan
Liar
Aras Pencapaian

Hutan tenggelam
Tasik terbentuk

1. Apakah yang menyebabkan berlakunya kejadian di atas?


A Kegiatan akuakultur

B Penerokaan hutan paya

C Kegiatan perlombongan bijih timah

D Pembinaan empangan kuasa hidroelektrik


SPM 2006

2. Apakah kesan kegiatan pembalakan secara tidak terkawal?


A Fenomena jerebu

B Kejadian banjir kilat

C Peningkatan suhu setempat

D Perubahan arah tiupan angin


SPM 2008

Aras Cemerlang
1. Kesan penerokaan hutan ke atas cuaca sesuatu kawasan ialah
I

suhu meningkat

II sejat peluhan rendah

III kelembapan bandingan rendah

IV awan tebal

C I, III dan IV

I, II dan III

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2003

2. Aktiviti di atas yang dijalankan secara meluas tanpa kawalan akan mengakibatkan
I

kepupusan flora

II kemusnahan habitat fauna

III kelajuan angin bertambah

IV bekalan oksigen bertambah

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Kesan penerokaan hutan tanpa kawalan terhadap alam sekitar ialah


I

suhu meningkat

II aras mata air meningkat

III hakisan tanah giat

IV kesuburan tanih berkurangan

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

Tajuk: 3.4 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi Dan Hidupan


Liar
Aras Pencapaian
1. Antara berikut, usaha yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk memulihara sumber
hutan ialah
A rawatan silvikultur

B penanaman semula hutan

C mengekalkan hutan simpan

D mewartakan Taman Negara


SPM 1999

2. Taman Negara manakah dapat dikaitkan dengan pemeliharaan orang utan?


A Taman Negara Sepilok

B Taman Negara Mulu

C Taman Negara Belum

D Taman Negara Endau Rompin


SPM 2002

3. Pemeliharaan sumber hutan dilaksanakan melalui kaedah


A mewujudkan hutan ladang

B mengadakan hutan simpan

C rawatan silvikultur

D penghutanan semula
SPM 2002

4. Apakah usaha pemeliharaan hutan yang dijalankan di negara kita Malaysia?


A Penebangan terpilih

B Mewartakan taman negara

C Mewujudkan ladang hutan

D Mengehadkan lesen pembalakan


SPM 2006

Aras Kepujian
1. Antara berikut manakah usaha yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk
memelihara hutan?
I

Rawatan silvilkultur

II Mewartakan Taman Negara

III Mengawal pembalakan haram

IV Mewujudkan ladang hutan

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

D I dan IV SPM 2005

Aras Cemerlang
1. Antara usaha yang berjaya memelihara tumbuhan semulajadi ialah
I

pendidikan alam sekitar

II mengadakan rawatan silvikultur

III mewartakan kawasan hutan

IV penguatkuasaan undang-undang

A I,II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK


Tajuk: 4.1 Taburan Penduduk
Aras Pencapaian

1. Negara yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi dapat dikaitkan dengan


A tahap teknologi maju.

B kadar celek huruf tinggi.

C kadar pengangguran rendah.

D ekonomi berasaskan pertanian


SPM 2000

2. Apakah faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi di pantai barat


Semenanjung Malaysia?
A Kawasan dataran yang rendah dan luas
B Penerokaan sumber petroleum dan gas asli
C Kemajuan dalam sektor perikanan laut dalam
D Kadar pertumbuhan penduduk semula jadi yang tinggi
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian

Penduduk padat
Kawasan pertanian utama
Kadar kelahiran tinggi
1. Pernyataan di atas merujuk pada kawasan peta bertanda
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2005

DUNIA
2. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mempunyai kepadatan
penduduk tinggi?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

SEMENANJUNG MALAYSIA
3. Apakah sektor ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan
berlorek dalam peta di atas?
I

Pertanian

A I dan II

II Perikanan

III Pembuatan

IV Perkhidmatan

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

SPM 2006

4. Mengapakah kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di atas menjadi tumpuan
penduduk?
A Tanih aluvium

B Aktiviti pelancongan

C Industri menapis petroleum

D Tanah rancangan pertanian


SPM 2007

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

5. Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan kawasan yang berlorek dalam peta di
atas berpenduduk padat?
A Pertanian

B Perkilangan

C Pelancongan

D Perlombongan
SPM 2007

Aras Cemerlang

Semenanjung Malaysia
1. Merujuk kepada peta di atas, kepadatan penduduk di kawasan X dan Y berbeza
disebabkan oleh faktor
I

iklim

II bentuk muka bumi

III sumber mineral


A I, II dan III

IV sejarah
B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK


Tajuk: 4.2 Perubahan Penduduk Dan Implikasinya
a Pertumbuhan Penduduk
Aras Pencapaian
Penduduk Negara X
Kadar kelahiran kasar 30 orang bagi setiap 1000 orang
Kadar kematian kasar 5 orang bagi setiap 1000 orang

1. Berapa peratuskah kadar pertumbuhan semula jadi penduduk Negara X?


A 2.5%

B 3%

C 3.5%

D 5%
SPM 1999

X = Kadar kelahiran Kadar kematian


2. X merujuk kepada kadar
A kematian kasar

B kelahiran kasar

C pertambahan penduduk

D pertumbuhan penduduk semula jadi


Kadar Kelahiran
Kadar Kematian
Migrasi

3. Faktor di atas mempengaruhi


A

pertumbuhan penduduk

taraf hidup

jangka hayat

pendapatan perkapita penduduk


SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4. Berdasarkan graf di atas, bilakah kadar pertumbuhan semula jadi di negara P mencapai
3%?
A 1985
B 1990
C 1995
D 2000
SPM 2006
Kadar kelahiran 3.0 %
Kadar kematian 1.5%
Negara X
5. Berdasarkan maklumat di atas, kadar pertumbuhan penduduk semula jadi negara X
ialah
A 1.5%

B 2.25%

C 3.0%

D 4.5%
SPM 2007

6. Pertumbuhan penduduk semula jadi positif apabila


A imigrasi lebih besar daripada emigrasi
B migrasi bersih sama dengan jumlah kadar kematian
C kadar kematian lebih tinggi daripada kadar kelahiran
D kadar kelahiran lebih tinggi daripada kadar kematian
SPM 2007
7. Maklumat berikut adalah faktor kependudukan sesebuah negara.
Kadar kelahiran
Kadar kematian
Migrasi
Faktor tersebut mempengaruhi
A taraf hidup

B jangka hayat

C taraf kesihatan

D pertumbuhan penduduk

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

SPM 2008

Aras Kepujian

1. Dialog di atas boleh membawa kepada


I

pertambahan penduduk

II perubahan struktur penduduk

III jangka hayat meningkat

IV taraf hidup meningkat

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2001

2.

Peratusan kadar pertumbuhan penduduk semulajadi bagi negara Y pada tahun 1990
ialah
A

75

40

35

5
SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK


Tajuk: 4.2 Perubahan Penduduk dan Implikasinya
b Migrasi
Aras Pencapaian

1. Apakah faktor tolakan yang menyebabkan berlakunya migrasi bandar ke luar bandar?
A Peluang melanjutkan pelajaran luas

B Peluang pekerjaan kurang

C Kadar jenayah tinggi

D Kos hidup tinggi


SPM 2008

Aras Kepujian
1. Apakah kesan kepada bandar utama di Malaysia akibat migrasi penduduk dari luar
bandar?
I

Kadar jenayah meningkat

II Peluang pekerjaan bertambah

III Pembinaan kilang bertambah

IV Kemudahan perumahan terhad

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 1999

Migrasi terancang berkeluarga


2. Ciri pergerakan penduduk di atas merujuk kepada migrasi
I

bandar ke bandar

II luar bandar ke bandar

III luar bandar ke luar bandar


A I dan II

IV bandar ke luar bandar

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2002

Arah migrasi penduduk


Luar Bandar

Bandar

3. Antara kesan migrasi di atas terhadap tempat yang dituju ialah


I

peluang pekerjaan bertambah

II kawasan setinggan bertambah

III kadar pengangguran meningkat

IV pembinaan kilang meningkat

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Ali
seorang
anak
nelayan
telah
melanjutkan pelajaran di Kuching. Selepas
mendapat ijazah, Ali kembali untuk
menjadi pendidik di tempat asalnya.
4. Jenis migrasi yang telah dilalui oleh Ali ialah
I

bandar ke bandar

II bandar ke luar bandar

III luar bandar ke bandar

IV luar bandar ke luar bandar

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2005

Aras Cemerlang

Dunia
1. Faktor yang manakah mempengaruhi migrasi penduduk dari negara A ke negara X, Y
dan Z seperti dalam peta di atas ialah
I

melanjutkan pelajaran

II mencari pekerjaan

III meningkatkan taraf hidup


A I, II dan III

IV menikmati kos hidup rendah


B I, II dan IV

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2003

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK


Tajuk: 4. 2 Perubahan Penduduk dan Implikasinya
c

Piramid Penduduk

Aras Kepujian
Ciri Kependudukan

Bilangan kanak-kanak ramai


Bilangan orang tua sedikit
Jangka hayat pendek

1. Antara berikut piramid penduduk manakah yang mewakili ciri kependudukan di atas?
A I

B II

C III

D IV
SPM 2004

Aras Cemerlang

1. Antara berikut manakah benar tentang rajah di atas?


I

Kadar kematian tinggi

II Kadar kelahiran tinggi

III Kumpulan umur tua tinggi

IV Kumpulan tanggungan tinggi

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tenaga kerja ramai


Pasaran tempatan luas
Kumpulan tanggungan tinggi
2. Piramid penduduk yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

D
SPM 2006

Tua

Dewasa

Muda

3. Berdasarkan piramid penduduk di atas,apakah kesan yang dialami oleh negara X?


I

Kadar pertumbuhan penduduk tinggi

II Taburan penduduk sekata

III Taraf hidup tinggi

IV Penggunaan teknologi tinggi

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2007

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 4: DINAMIK PENDUDUK


Tajuk: 4.2 Perubahan Penduduk dan Implikasinya
d Implikasi Perubahan Penduduk
Aras Kepujian
1. Pilih pasangan yang benar tentang ciri penduduk di bawah
Penduduk berlebihan

Kurang penduduk

Kadar kelahiran

rendah

tinggi

Kadar kematian

tinggi

tinggi

Pendapatan perkapita

rendah

tinggi

Keluaran dalam Negara kasar

tinggi

rendah
SPM 1999

Kadar literasi tinggi


Kadar kelahiran rendah
Kepadatan penduduk tinggi

2. Ciri penduduk di atas merujuk kawasan dalam peta yang bertanda


A I

B II

C III

D IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang
1. Antara ciri negara berpenduduk optima ialah
I

sumber berlebihan

II daya beli tinggi

III guna tenaga penuh

IV teknologi tinggi

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

2. Apakah ciri kependudukan bagi negara yang mengalami penduduk berlebihan?


A Taraf hidup rendah

B Jangka hayat tinggi

C Taraf teknologi tinggi

D Kemasukan buruh asing ramai


SPM 2008

3. Apakah yang dialami oleh negara yang mempunyai ciri kependudukan berikut?
Peratus penduduk muda rendah
Peratus penduduk tua rendah
A Tenaga kerja kurang

B Pendapatan perkapita kurang

C Keperluan pendidikan meningkat

D Migrasi keluar penduduk meningkat


SPM 2008

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.1 Fungsi Petempatan
a Fungsi Petempatan
Aras Pencapaian
1. Antara berikut pasangan yang manakah benar?
A
B
C
D

Bandar
Melaka
Bintulu
Skudai
Pasir Gudang

Fungsi
Pelancongan
Kebudayaan
Pertahanan
Pendidikan
SPM 2000
Sri Menanti
Klang
Kuala Kangsar

2. Apakah persamaan ketiga-tiga Bandar di atas?


A Bandar baru

B Bandar diraja

C Bandar primat

D Bandar kembar
SPM 2001

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Bandar Q
Di pinggir bandar besar
Kawasan perumahan terancang
Jaringan jalan raya lengkap
3. Berdasarkan maklumat di atas, bandar Q ialah sebuah
A bandar diraja

B bandar satelit

C bandar sempadan

D bandar pendidikan
SPM 2007

Tebedu
Padang Besar
Rantau Panjang
4. Apakah persamaan fungsi petempatan bandar-bandar di atas?
A Bandar pertahanan

Bandar pendidikan

C Bandar sempadan

Bandar perlombongan
SPM 2007

5. Apakah aktiviti yang boleh dikaitkan dengan petempatan berikut?


KEJORA
KESEDAR
A Perlombongan

B Pelancongan

C Perikanan

D Pertanian
SPM 2008

6. Apakah fungsi Bandar-bandar berikut?

A Bandar diraja

Tanjung Malim, Perak


Sintok, Kedah
B Bandar satelit

C Bandar pendidikan

D Bandar perlombongan
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian
Bandar

Fungsi

George Town

Perlabuhan

II

Kerteh

Perindustrian

III

Bintulu

Pelancongan

IV Shah Alam

Bandar Di Raja

1. Antara berikut, pasangan manakah benar tentang fungsi bandar dalam jadual di atas?
A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 1999

Petempatan terancang
Tanaman kontan
Bertujuan membasmi kemiskinan
2. Huraian di atas merujuk kepada kawasan pertanian bertanda
A I

B II

C III

D IV
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Kombinasi yang manakah benar tentang bandar dan fungsinya


Bandar
I

Kuching

Bandar pentadbiran

II

Nilai

Bandar perindustrian

III

Bintulu

Bandar teknologi maklumat

IV Cyberjaya

A I dan II

Fungsi Bandar

B II dan III

Bandar pelancongan

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2006

4. Kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas mempunyai persamaan


sebagai bandar
A perlombongan

B pelancongan

perikanan

D pelabuhan
SPM 2007

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.1 Fungsi Petempatan
b Faktor Perletakan Petempatan
Aras Pencapaian
85% penduduk tinggal di bandar
15% penduduk tinggal di desa
1. Negara yang mempunyai taburan penduduk di atas mungkin sekali mempunyai ciri-ciri
A

pertanian giat buruh

B peratus warga tua rendah

kadar kematian tinggi

D ekonomi berasaskan industri kilang


SPM 2002

Sungai Lembing
Jemaluang
2. Petempatan luar bandar di atas wujud disebabkan oleh kegiatan
A pertanian

B pembalakan

C pelancongan

D perlombongan
SPM 2005

Cyberjaya
Putrajaya
3. Apakah faktor utama yang mempengaruhi perletakan petempatan di atas?
A Sosial

B Fizikal

C Ekonomi

D Governan
SPM 2007

Aras Kepujian

1. Antara berikut bandar yang manakah perkembangan awalnya berkaitan dengan


kegiatan perlombongan bijih timah?
I

Ipoh

II Kuantan

III Kuching

IV Seremban

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

2. Petempatan seperti dalam gambar rajah di atas dipengaruhi oleh


I pekerjaan

II keselamatan

III governan

IV pengangkutan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2005

Aras Cemerlang

1. Petempatan dibina di X dan Y dalam rajah di atas untuk


I

mengelak banjir

II kegiatan ekonomi

III penempatan semula

IV jalan pengangkutan

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.1 Fungsi Petempatan
c

Saling Kebergantungan

Aras Pencapaian

1. Antara berikut yang manakah sumbangan kawasan bandar kepada kawasan luar
bandar?
I

Menyediakan tenaga buruh

II

Membekalkan bahan mentah

III Mengumpulkan hasil pertanian

IV Memasarkan keluaran kilang

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 1999

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.2 Pembandaran
a Proses Pembandaran
Aras Pencapaian

Bilangan petempatan banyak


Jumlah penduduk setiap petempatan kecil

1. Lokasi manakah di dalam peta di atas paling cepat mengalami proses konurbasi?
A I

B II

C III

D IV
SPM 1999

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

SEMENANJUNG MALAYSIA
2. Pertumbuhan bandar X dan Y di atas berkaitan dengan
A sejarah
B pusat kebudayaan
C pusat pelancongan
D pembangunan wilayah
SPM 2000
Penduduk padat
Kawasan tepu bina
Pusat perkilangan
3. Ciri di atas menerangkan tentang bandar
A Labuan

B Kota Bahru

C Petaling Jaya

D Kuching
SPM 2002

4. Konsep konurbasi merujuk kepada


A perebakan bandar

B perubahan taraf bandar

C perubahan fungsi bandar

D percantuman bandar-bandar berdekatan


SPM 2007

Aras Kepujian

1. Kornubasi di Lembah Klang terbentuk kerana perkembangan sektor


I

Perlombongan

A I dan II

II Pengangkutan

III Perkilangan

IV Pertanian

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang

1. Konurbasi di Lembah Klang terbentuk kerana perkembangan


I penduduk
II perindustrian
III pengangkutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

IV perlombongan
D II, III dan IV
SPM 2000

2. Antara berikut faktor yang manakah mempengarui konurbasi di kawasan bertanda X?


I

Sistem pengangkutan

III Perindustrian
A I, II dan III

II Pertambahan penduduk
IV Pertanian

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.2 Pembandaran
b Faktor Pembandaran
Aras Pencapaian
1. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan Bandar Bintulu?
A Pelabuhan Perikanan

B Cari gali petroleum

C Pelancongan kapal

D Industri seramik
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian
Desa

Pekan

Bandar
r

1. Perubahan hierarki petempatan di atas melibatkan


I

sektor perkhidmatan bertambah

II bilangan penduduk bertambah

III pertumbuhan industri berat

IV perubahan nilai hidup

C III dan IV

I dan II

B II dan III

D I dan IV
SPM 1999

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.2 Pembandaran
c

Kesan Pembandaran

Aras Pencapaian

1. Pembinaan bangunan seperti dalam rajah di atas dapat


A menjimatkan penggunaan kuasa elektrik
B mengurangkan kos sewa bangunan
C menjimatkan penggunaan tanah
D mengurangkan kos pembinaan
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

2. Apakah fenomena yang berlaku sekiranya kawasan Bandar mempunyai ciri berikut?
Banyak bangunan konkrit
Kurang tumbuh-tumbuhan
A jerebu

B hujan asid

C pulau haba

D kesan rumah hijau


SPM 2008

Aras Kepujian
1. Antara berikut yang manakah kesan urbanisasi di Malaysia?
I

Peluang pekerjaan terhad

II

Wujud petempatan terhad

III Peningkatan kesesakan lalu lintas

IV Migrasi bandar ke luar bandar

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2003

Aras Cemerlang
1. Antara berikut yang manakah merupakan kesan proses urbanisasi?
I

Kemudahan asas bertambah

II Pencemaran alam

III Tempat kediaman bertambah

IV Guna tenaga penuh

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

Desa A

Bandar A

Tahun 1950

Tahun 2000

2. Proses perubahan saiz petempatan dalam rajah di atas menyebabkan berlakunya


I

migrasi ke luar bandar

II perubahan aktiviti ekonomi

III peningkatan nilai tanah

IV taraf hidup meningkat

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

3. Kepadatan penduduk yang tinggi di bandar mengakibatkan


I

kesesakan lalu lintas

II wujud kawasan setinggan

III kadar pengangguran tinggi

IV pembinaan banggunan mencakar langit

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4. Apakah masalah yang dihadapi oleh Bandar X hasil daripada keadaan di atas?
I

Buruh mahir ramai

II Masalah sosial meningkat

III Kekurangan tempat tinggal

IV Pencemaran alam sekitar

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2003

DESA

BANDAR

Tahun 1900

Tahun 2000

5. Kesan perubahan saiz petempatan yang di tunjukkan dalam rajah di atas ialah
I

Kadar pengangguran berkurangan

II Saiz keluarga bertambah

III Peningkatan sektor perniagaan

IV Perubahan guna tanah

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2003

Tema 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA


Tajuk: 5.2 Pembandaran
d Langkah Atasi Masalah Pembandaran
Aras Kepujian
1. Langkah-langkah untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di bandar ialah
I

pembinaan lebuh raya

II pengenalan waktu kerja anjal

III perbanyakkan lampu isyarat

IV menaikkan cukai jalan

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2001

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Tajuk: 6.1 Kepentingan Jaringan Pengangkutan Dan Perhubungan
b Kepentingan Jaringan Pengangkutan Dan Perhubungan
Aras Pencapaian
Lebuhraya Timur Barat
Lebuhraya Pan Borneo
1. Pembinaan kedua-dua lebuh raya di atas bertujuan untuk
A meningkatkan darjah ketersampaian

B mewujudkan kawasan perindustrian baru

C melicinkan pentadbiran pusat

D menarik pelabur asing


SPM 2001

2. Apakah maksud konsep darjah ketersampaian tinggi?


A Jalan raya berkualiti

B Kos perjalanan rendah

C Masa perjalanan singkat

D Kawasan mudah dihubungi


SPM 2006

Aras Kepujian
1. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang pengangkutan di Malaysia?
I

Pengangkutan udara penting di Sabah dan Sarawak

II Semua negeri boleh dihubungi dengan kereta api


III Lebuh raya memendekkan masa perjalanan
IV Jalan air menghubungi kawasan terpencil
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 1999

2. Sistem pengangkutan di atas diadakan untuk


I

mempercepatkan perjalanan

II mengurangkan kos penyelenggaraan

III mempercepatkan penghantaran kargo IV mengelakkan kesasakan lalu lintas


A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Apakah kepentingan pengangkutan air kepada kawasan pedalaman?


I

Mengurangkan pencemaran

II Mengangkut hasil pertanian

III Menjimatkan kos pengangkutan


A I dan II

IV Menggalakan kegiatan perikanan

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV SPM 2004

Aras Cemerlang
1. Jaringan jalan kereta api bertambah di negara maju untuk
I

mengurangkan kesesakan

II memajukan industri pelancongan


III menampung perkhidmatan pengangkutan awam
IV mengurangkan pencemaran
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2000

2. Sumbangan lebuh raya kepada Malaysia ialah


I

meluaskan pasaran

II meningkatkan pertambahan penduduk

III mempercepatkan perjalanan


A I, II dan III

IV memajukan pelabuhan

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2000

3. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang pengangkutan sungai di


Malaysia?
I

Penting di kawasan pedalaman

II Darjah ketersampaian rendah

III Jalan pengangkutan bahan pukal


A I, II dan III

IV Kos pengangkutan rendah

B I, II dan IV

C I, III dan IV

Negara

Jenis Pengangkutan

Jepun

Shinkansen

Singapura

Mass Rapit Transit

Malaysia

Sistem Transit Aliran Ringan

D II, III dan IV


SPM 2000

4. Jenis pengangkutan dalam jadual di atas diperkenalkan di negara-negara berkenaan


untuk
I

mengurangkan pencemaran

III membawa lebih penumpang


A I, II dan III

B I, II dan IV

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

II mengurangkan kos operasi


IV mempercepatkan perjalanan
C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

5. Pembinaan lebuh raya telah memberi banyak faedah, antaranya ialah


I

menjimatkan masa

II

III membangunkan petempatan baru


A I, II dan III

mengurangkan harga petrol

IV meningkatkan bilangan buruh

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2002

6. Apakah faedah yang diperoleh penduduk bandaraya Kuala Lumpur dengan adanya
perkhidmatan system transit aliran ringan (LRT)?
I

Perjalanan ke luar bandar lebih selesa II Tidak terlibat dengan kesesakan

III Menikmati udara lebih bersih


A I, II dan III

IV Boleh sampai ke destinasi dengan cepat

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2002

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur


Kota Kinabalu
Kuching
7. Sumbangan lapangan terbang di atas ialah
I

meningkatkan kemasukan pelancong

II menambahkan peluang pekerjaan

III menggalakkan migrasi antarabangsa

IV meningkatkan pendapatan negara

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2002

- Kuala Lumpur - Karak


Lebuh raya
- Utara - Selatan

8. Sumbangan sistem pengangkutan di atas ialah


I

perjalanan lebih selesa

II perjalanan lebih selamat

III memendekkan masa perjalanan

IV mengurangkan kesesakan lalu lintas

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

9. Berdasarkan peta di atas apakah sumbangan jalan pengangkutan terhadap kawasan


sekitarnya ?
I

Memudahkan mobiliti buruh

II Menghubungkan antara bandar


III Membawa hasil kilang ke pelabuhan
IV Memajukan kegiatan perlombongan bijih timah
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2005

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Tajuk: 6.1 Kepentingan Jaringan Pengangkutan Dan Perhubungan
c. Faktor Mempengaruhi Perkembangan Jaringan Pengangkutan Dan
Perhubungan
Aras Pencapaian
1. Pernyataan manakah benar mengenai kelebihan terowong untuk mengatasi halangan
fizikal dalam pembinaan jalan raya?
A mengurangkan kos pembinaan
B memudahkan kerja pembinaan
C mengurangkan kesan terhadap alam sekitar
D mengindahkan alam sekitar

SPM 2004

2. Apakah faktor yang mempengaruhi pembinaan terowong di lebuh raya?


A Kawasan berhutan tebal

B Pengurangan pencemaran

C Kawasan bergunung-ganang

D Penjimatan kos pembinaan


SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Kepujian
1. Mengapakah jaringan landasan kereta api di Jepun bertumpu di kawasan pantai?
I

Kawasan tanah pamah

II Kepadatan penduduk tinggi

III Bebas daripada gempa bumi

IV Tumpuan industri perlombongan

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2006

2. Aspek ekonomi yang manakah dipengaruhi oleh perkembangan sistem pengangkutan di


Malaysia?
I Peluasan kawasan pertanian

II Menjayakan intergrasi nasional

III Meningkatkan mobiliti penduduk

IV Pembukaan kawasan perindustrian baru

A I dan II

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV
SPM 2008

Aras Cemerlang
1. Jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat Semenanjung Malaysia daripada
pantai timur kerana
I

penduduk ramai

II banyak bandar besar

III dataran pantai terlindung

IV tumpuan kawasan perindustrian

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV


SPM 1999

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Tajuk: 6.2 Kesan Perkembangan Pengangkutan Dan Perhubungan
a Kesan Perkembangan Pengangkutan Dan Perhubungan
Aras Pencapaian
1. Teknik mengatasi halangan fizikal dalam pembinaan jalan raya yang manakah
menyebabkan berlakunya hakisan tanah?
A Potong tanah

B Pembinaan benteng

C Pembinaan jambatan

D Pembinaan terowong
SPM 2003

2. Antara berikut bandar yang manakah berkembang secara langsung kesan daripada
pembinaan lebuh raya?
A Ipoh

B Nilai

C Johor Bharu

D Butterworth
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Apakah kesan perkembangan pegangkutan udara terhadap ekonomi di Malaysia?


A Meperluaskan e-dagang

B Menjejaskan pengangkutan lain

C Meninggikan darjah ketersampaian

D Menggalakkan kemasukan pelancong


SPM 2008

Aras Kepujian

1. Pembinaan jaringan lebuh raya di atas dapat


I

mengurangkan pencemaran udara

II mengurangkan kos perjalanan

III meningkatkan darjah ketersampaian

IV meningkatkan migrasi ke bandar

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 2004

2. Apakah jenis pengangkutan yang sesuai digunakan untuk mendapat pola perubahan
pencemaran seperti dalam rajah di atas?

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

SPM 2006
3.Apakah kesan pembinaan lebuh raya kepada ekonomi Malaysia?
I

Mobiliti penduduk meningkat

II

III Meluaskan pasaran

A I dan II

Wujud petempatan baru


IV Membuka kawasan industri

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV
SPM 2007

Tema 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN


Tajuk: 6.2 Kesan Perkembangan Pengangkutan Dan Perhubungan
b Kepentingan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Aras Kepujian
INTELSAT
PALAPA
1. Sistem satelit di atas berperanan untuk
I

perkhidmatan telefon

II siaran TV antarabangsa

III mengambil foto udara

IV perkhidmatan kaji cuaca

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV
SPM 1999

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 7: SUMBER
Tajuk: 7.1 Kepentingan Pelbagai Sumber
Aras Pencapaian

Sumber boleh
dibaharui
Hutan

Air

1. Sumber X dalam rajah di atas ialah


A tenaga fosil
B mineral

Suria

C angin

D Pasir
SPM 2000

Hujan kurang daripada 250 mm


Kadar sejatan tinggi
2. Apakah sumber air tambahan bagi negara yag mengalami iklim di atas?
A Oasis
B Terusan
C Telaga tiub
D Penyahgaraman
SPM 2000
Iceland

New Zealand

Jepun

3. Lorekan di atas merujuk kepada sumber tenaga


A Angin
B Biomas
C Geoterma

D Ombak
SPM 2002

4. Malaysia boleh memperluas penggunaan tenaga gas asli kerana


A Nilai tenaga yang dikeluarkan tinggi
B Tenaga buruh mahir ramai
C Simpanan yang banyak
D Permintaan yang luas
SPM 2003

Menyumbang 10% daripada keperluan tenaga


dunia
Bahan sumber
daripada
organik
5. Maklumat di atas merujuk
kepada
sumbersisa
tenaga
A Gas asli

B Biojisim

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

C Geoterma

D Arang batu
SPM 2006

Penyadu
r
Pateri
Piuter
6. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk membuat bahan di atas?
A Kaolin
B Kuprum
C Bijih besi
D Bijih timah
SPM 2006

7. Apakah bahan mineral yang digunakan dalam aktiviti di atas


A Fostat
B Kaolin
C Batu granit

8. Sumber manakah tidak boleh diperbaharui?


A Air
B Biomas
C Geoterma

D Batu kapur
SPM 2007

D Mineral
SPM 2008

9. Kawasan yang manakah dalam Peta 1 memperoleh sumber air daripada


penyahgaraman air laut?

SPM 2008

Aras Kepujian

Empangan
Pergau
Empangan
1. Empangan di atas boleh dikaitkan dengan
Kenyir II Mengawal suhu
I Pengairan padi sawah
III Aktiviti rekreasi
A I dan II

B II dan III

IV Penjanaan kuasa elektirk


C III dan IV
D I dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Sumber Semula Jadi

tidak boleh
X
dibaharui
Klasifikasi Sumber Semula Jadi
2. Berdasarkan rajah di atas, manakah sumber yang boleh dimasukkan dalam kumpulan X?
I suria
II angin
III gas asli
IV arang batu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2004
3. Apakah kepentingan sumber petroleum di Malaysia?
I Bahan pateri
II Bahan penyadur tin
III Bandar penurap jalan raya
IV Bahan mentah industri plastik
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2007
Aras Cemerlang
1. Pilih pasangan yang benar mengenai sumber tenaga berikut.
Sumber
Tenaga
I Petroleum
Bahan api fosil
II Arang batu
Biomas
III Uranium
Nuklear
IV Pancutan air panas Geoterma
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2000

Selat Melaka
Laut China Selatan
2. Kepentingan sumber di atas ialah
I Pelancongan
III Laluan perdagangan
A I, II dan III
B I, II dan IV

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

II Kawasan perikanan
IV Kegunaan domestik
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2000

3. Apakah kepentingan penerokaan sumber mineral di kawasan X kepada Malaysia?


I Membekalkan sumber bahan api
II Membuka peluang pekerjaan
III Mempelbagaikan sumber eksport
IV Memajukan industri automatif
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2001
4. Apakah sumbangan sumber petroleum terhadap pembangunan negara kita
Malaysia?
l Pertumbuhan bandar baru
II Meningkatkan nilai mata wang
III Menggalakkan sektor pembuatan
IV Menggalakkan kemasukan pelabur asing
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2006
Tema 7: SUMBER
Tajuk:7.2 Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
Aras Pencapaian
1. Penerokaan sumber pantai dan marin terhadap alam sekitar mengakibatkan
A Aras laut berubah
B Pasang surut terganggu
C Suhu air laut meningkat
D Terumbu karang musnah
SPM 2008
2. Maklumat berikut adalah kesan penerokaan suatu sumber terhadap alam sekitar.
Menjejaskan rantaian makanan
Meningkatan suhu setempat
Apakah sumber tersebut?
A Hutan
B Angin

C Air bawah tanah

D Pantai dan marin


SPM 2008

Aras Cemerlang
1. Kesan pembersihan hutan meluas ialah
I suhu meningkat
III kelajuan angin kurang
A I, II dan III
B I, II dan IV

II hujan berkurangan
IV kelembapan bandingan menurun
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2000

2. Faktor yang menyebabkan pencemaran laut di Malaysia ialah


I
tumpahan minyak
II penerokaan minyak di dasar laut
III kegiatan akuakultur
IV pembinaan hotel di pinggir laut
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2002
3. Kesan penerokaan hutan ke atas cuaca sesuatu kawasan ialah
I suhu meningkat
II sejat peluhan rendah
III kelembapan bandingan rendah
IV awan tebal
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 7: SUMBER
Tajuk: 7.3 Pengurusan Sumber
Aras Pencapaian
1. Pemeliharaan sumber hutan dilaksanakan melalui kaedah
A mewujudkan hutan ladang
B mengadakan hutan simpan
C rawatan silvikultur
D penghutanan semula
SPM 2002
Aras Kepujian
1. Antara berikut usaha manakah dapat mengekalkan kepelbagaian biologi di Malaysia?
I mewartakan taman laut
II mewujudkan hutan simpanan kekal
III membina taman tema air
IV menebus guna kawasan paya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2004

2. Apakah kaedah pengurusan air di Arab Saudi?


I Mewujudkan kawasan tadahan
II Membuat hujan tiruan
III Penyahgaraman air laut
IV Pembinaan empangan
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2007
Aras Cemerlang
1. Kombinasi yang manakah benar bagi kaedah pengurusan sumber di Malaysia?
Sumber Kaedah Pengurusan
I Hutan
Silvikultur
II Tanih
Tebus guna tanah
III Logam Kitar semula
IV Air
Penyahgaraman
A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2003

2. Antara langkah-langkah berikut yang manakah boleh memanjangkan bekalan


petroleum di Malaysia?
I Melombong di luar negara
II Mencari gali kawasan baru
III Mengawal keluaran
IV Memajukan sumber alternative
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2003
3. Antara berikut apakah langkah untuk mengatasi masalah dalam pengurusan sumber ?
Masalah
Cara Mengatasi
I Pemusnahan habitat hidupan akuatik
Pembinaan tukun tiruan
II Kemerosotan kualiti air sungai
Mengadakan rawatan kumbahan
III Kesuburan tanih berkurangan
Tanaman giat setempat
IV Kepupusan fauna
Program pembiakan hidupan liar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2005

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4. Kombinasi yang manakah benar tentang kaedah pengurusan sumber tanih dan
tujuannya?
Kaedah
Tujuan
Meningkatkan kesuburan tanih
I Pembajakan kontur
Menjimatkan penggunaan tanih
II Gilir tanaman
Meningkatkan proses penguraian tanih
III Pembajaan organik
Menguatkan struktur tanih
IV Tanaman tutup bumi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2006

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI


Tajuk : 8.1 Kegiatan Ekonomi Utama
Aras Pencapaian
MARDI
RRIM
1. Agensi di atas terlibat dalam kegiatan
A penyelidikan pertanian
C pemasaran pertanian

B pembukaan tanah pertanian


subsidi pertanian
SPM 2002

Jenis-jenis industri

Primer

Sekunder

a
2. Merujuk rajah di atas a dan b ialah
I industri elektronik
III industri perkhidmatan
A I dan II
B II dan IV

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tertier

II industri memproses petrokimia


IV industri melombong bijih timah
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2002

3. Kaedah pengangkutan jarak jauh yang paling sesuai untuk mengangkut barangan
di atas ialah

SPM 2004
4. Aktiviti manakah yang boleh dikaitkan dengan pulau-pulau pelancongan di
Malaysia?

I
A I dan II

II
B II dan IV

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

III
C III dan IV

IV
D I dan IV
SPM 2004

Aras Sederhana

Kilang cat

Kilang
plastik

Kilang
racun
serangga

Kilang X

1. Berdasarkan gambar rajah di atas X ialah kilang


A memproses getah
B membuat makanan
C menapis petroleum
D memasang kenderaan
SPM 2000
2. Apakah jenis pelancongan yang dapat dikaitkan dengan gambar 2?

Gambar 2

A Ekopelancongan
C Pelancongan bertema

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

B Agropelancongan
D Pelancongan budaya dan warisan
SPM 2008

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI


Tajuk : 8.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Aras Pencapaian
DASAR
KERAJAAN

INDUSTRI
KERETA
MALAYSIA

PASARAN

PERHUBUNGAN
PENGANGKUTAN

1. Rajah di atas menunjukkan faktor yang menyumbangkan kepada perkembangan


industri kereta. X mungkin sekali
A modal
B petroleum
C lokasi
D pelabuhan
SPM 1999

2. Faktor yang
nelayan Malaysia
kerana
A gangguan lanun
C pertukaran pekerjaan

Jumlah Nelayan di
Malaysia
Tahun
Jumlah
1980
116 042
1990
orang
86 348 orang

menyebabkan jumlah
berbeza mengikut tahun

B kekurangan ikan
D kegiatan menternak ikan air tawar
SPM 1999

3. Faktor yang mempengaruhi perletakan kilang penapis petroleum di Kertih ialah


A kemudahan pelabuhan
B berdekatan kuasa hidroelektrik
C kedapatan buruh mahir tempatan
D berhampiran sumber bahan mentah
SPM 1999
Empangan Pedu
Empangan
Kemubu
4. Fungsi utama empangan di atas ialah
A membekal air domestik
B membekal tenaga elektrik
C mengelak banjir
D mengairi sawah padi
SPM 2002

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Pelabuhan
antarabangs
a

Kos tanah
murah

Tenaga
buruh ramai

FAKTOR MEMPENGARUHI PERLETAKAN KILANG

Kuasa
elektrik
banyak

5. Encik Rozali sedang berfikir untuk membuka sebuah kilang pembuatan yang
dapat memenuhi faktor-faktor di atas. Antara berikut yang manakah yang paling
sesuai?
A Ipoh
B Kangar
C Kuantan
D Kota Bharu
SPM 2004
Buruh
Pasaran

Bahan Mentah

Pengangkutan
6. X dalam rajah di atas
merujuk kepada kegiatan
ekonomi
A pertanian
B pembuatan
C pembalakan
D perlombongan
SPM 2004
7. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan di Malaysia?
A Pasang surut air laut
B Pertemuan arus lautan
C Pinggir pantai yang panjang
D Penangkapan berorientasikan
eksport
SPM 2008
Aras Sederhana
1. Perikanan laut dalam di Malaysia menghadapi masalah
I ribut taufan
II pencemaran laut
III persaingan dari nelayan asing
IV serangan lanun
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 1999

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

MALAYSIA

2. Berdasarkan peta di atas kombinasi yang manakah betul?


Kawasan
Faktor
pelancongan
mempengaruhi
I
Suhu sejuk
II
Menyelam skuba
III
Gua batu kapur
IV
Aktiviti kembara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2001

3. Teknologi maklumat mempengaruhi perkembangan industri kilang dengan


memudahkan
I penyelidikan
II penyimpinan data III pasaran global IV pengangkutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2001
Jarak kilang
Melebihi 20
0 5 km
6 10 km
11 20 km
Dari ladang
km
Bilangan
kilang
6
3
2
2
Kelapa sawit
4. Berdasarkan jadual di atas, mengapakah semakin jauh jarak dari ladang, bilangan
kilang semakin berkurangan?
I Penghantaran yang cepat
II Bekalan kelapa sawit mencukupi
III Bekalan kelapa sawit berterusan
IV Menjimatkan kos penghantaran ke
kilang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tanah
laterit

Suhu
27C

Saliran
baik
5. Lorekan di atas merujuk kepada tanaman
I nanas
II padi
III getah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV

IV kelapa sawit
D I dan IV
SPM 2005

6. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan perikanan laut dalam di Malaysia?


I Arus lautan
II Dikelilingi pentas benua
III Permintaan sumber protein tinggi
IV Penggunaan kapal besar dengan kelengkapan memproses
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2007

7. Apakah tanaman yang sesuai ditanam di kawasan X?


A Teh
B Koko
C Padi

D Nanas
SPM 2007

Aras Cemerlang
Kewangan
Telekomunikasi
1. Faktor yang menggalakkan perletakan industri di atas ialah
I kemudahan asas
II kuasa beli penduduk tinggi
III kemudahan lapangan terbang
IV industri sokongan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2000

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Pelancongan
kesihatan
2. Sektor di atas berpotensi berkembang lebih meluas di Malaysia kerana
I kemudahan peralatan moden
II kualiti perkhidmatan baik
III doktor pakar ramai
IV pengecualian cukai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2005

3. Kegiatan perikanan seperti dalam rajah di atas berpotensi dijalankan secara


meluas di Malaysia kerana
I pinggir pantai terlindung
II dapat dijalankan sepanjang tahun
III banyak kawasan terumbu karang
IV mendapat permintaan yang tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2005
4. Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit?
I Tanih berpasir
II Kawasan beralun
III Suhu melebihi 27C
IV Hujan tahunan melebihi 2 600mm
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2006
Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI
Tajuk : 8.3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
Aras Sederhana
1. Industri pelancongan memberi sumbangan kepada Malaysia dari segi
I kemudahan sosial
II peluang pekerjaan
III perkembangan kebudayaan
IV pembangunan desa
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 1999
2. Penternakan ikan air tawar semakin penting kerana
I menambah pengeluaran ikan
II meningkatkan pendapatan
III memberi peluang pekerjaan
IV menjimatkan kos pengeluaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Bagaimanakah pembinaan lebuh raya menyumbang kepada pembangunan sosial


di
Malaysia?
A Mencantikkan landskap
B Memajukan sektor pelancongan
C Meningkatkan mobiliti penduduk
D Memudahkan kawalan pembalakan haram
SPM 2008
Aras Cemerlang
1. Apakah kepentingan kegiatan akuakultur terhadap pembangunan negara
kita Malaysia?

I
II
III
IV
A

Menyumbang kepada pendapatan negara


Menyediakan peluang pekerjaan
Membekalkan sumber protein
Mewujudkan pelabuhan
I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

D II, III dan IV


SPM 2006

2. Gambar 3 menunjukkan aktiviti akuakultur yang dijalankan di Malaysia.

Gambar 3

Mengapakah aktiviti tersebut perlu diperluaskan?


A Ramai penduduk tinggal di sepanjang pantai
B Memenuhi permintaan tempatan yang tinggi
C Mengurangkan pencemaran alam sekitar
D Kawasan laut yang luas
SPM 2008

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI


Tajuk : 8.4 Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar
a Kesan Perkembangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar
Aras Pencapaian
Kesan Kegiatan
Manusia
Tanih tandus
Pencemaran sungai
1. Apakah kegiatan manusia yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?
A Penternakan udang
B Pembinaan empangan
C Penanaman kelapa sawit
D Perlombongan bijih timah
SPM 2006
2. Apakah kesan pembinaan lebuh raya dikawasan tanah tinggi terhadap alam
sekitar?
A Perubahan arah tiupan angin
B Kepupusan hidupan liar
C Pencemaran tanih
D Gerakan jisim
SPM 2008
3. Penggunaan baja kimia dalam sektor pertanian menyebabkan
A humus dalam tanih
B keasidan tanih meningkat
C rantaian makanan terjejas
D kadar larut resap meningkat
SPM 2008
Aras Sederhana
1. Apakah kesan penggunaan pukat tunda untuk perikanan pinggir pantai?
I Kepupusan hidupan marin
II Kemusnahan terumbu karang
III Kemusnahan pokok bakau
IV Kebersihan pantai terjejas
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2006
Aras Cemerlang
Baja kimia
Racun serangga
1. Apakah kesan penggunaan teknik pertanian moden di atas?
I Pencemaran air
II Pertambahan pengeluaran
III Hakisan tanih
IV Tanah bertoksid
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2001
2. Antara berikut apakah kesan kemasukan pelaburan asing ke Malaysia ?
I Kos buruh murah
II Perpindahan teknologi
III Pasaran barangan buatan Malaysia meluas
IV Penyelidikan dan pembangunan meningkat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2005
2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

3. Antara yang berikut , yang manakah kesan pembinaan infrastruktur seperti dalam
gambar rajah di atas terhadap ekosistem kawasan setempat?
I Banjir kerap berlaku
II Habitat fauna musnah
III Rantaian makanan terjejas
IV Keasidan dan tanah meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2007
4. Antara yang berikut, yang manakah kesan kemasukan pelabur asing Malaysia?
I Kos buruh menurun
II Pemindahan teknologi
III Peningkatan penyelidikan dan pembangunan
IV Perluasan pasaran barangan buatan Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2007
Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI
Tajuk : 8.4 Kesan Kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah
mengurangkannya
b Langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam
Sekitar
Aras Pencapaian

Y
X

MALAYSIA

1. Berdasarkan peta di atas, apakah kaedah pertanian yang diamalkan di


kawasan X dan Y?
A Pertanian rang
B Pertanian bergilir
C Pertanian berjalur
D Pertanian berteres
SPM 2006

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

2. Apakah tujuan pembinaan tukun tiruan?


A Mewujudkan taman laut
B Menternak hidupan akuatik
C Menyediakan tempat pembiakan ikan
D Menyediakan tempat pembiakan tiram
SPM 2006
3. Bagaimanakah masalah pertanian di kawasan tanah tinggi dapat diatasi?
A Membina teres
B Mengusahakan tanah rang
C Mengamalkan tanaman bergilir
D Mengendalikan pertanian rumah
kaca
SPM 2007
Aras Sederhana
Hakisan tanah terkawal
Kesuburan tanih kekal
Pengeluaran bertambah
1. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti
I tanaman berjalur
II tanaman bergilir
III pertanian pindah
IV pertanian campur
A I dan II
B II dan III
C III dan IV

D I dan IV
SPM 2002

Kawasan X
2. Sekiranya kawasan di atas diteroka untuk pertanian kekal, teknik penanaman
manakah yang paling sesuai digunakan?
A pertanian teres
B pertanian campur
C penggiliran tanaman
D penanaman berjalur
SPM 2004

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Aras Cemerlang
Aktiviti satu jenis tanaman di kawasan X secara
berterusan akan mengurangkan kesuburan
tanah
1. Antara berikut manakah usaha untuk mengembalikan kesuburan tanah di
kawasan X?
I Tanaman bergilir
II Tanaman berjalur
III Tanaman berteres
IV Tanah rang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2003
Tema 8 : KEGIATAN EKONOMI
Tajuk : 8.5 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Aras Pencapaian

WTO

APEC

AFTA

1. Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada kerjasama dalam sektor
A pertanian
B pertahanan
C pelancongan
D perdagangan
SPM 2005
APEC
AFTA
2. Apakah tujuan diwujudkan pakatan di atas?
A Menstabilkan politik
B Menggalakkan perdagangan terbuka
C Mengembangkan bidang kebudayaan
D Memudahkan migrasi dalaman penduduk
SPM 2006
Aras Cemerlang
1. Kerjasama antarabangsa dalam sektor pertanian dapat dipertingkatkan dengan
I menetapkan kuota pengeluaran
II mengadakan usahasama
penyelidikan
III mengadakan sekatan perdagangan
IV mewujudkan perkongsian
kepakaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
SPM 2003

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

2. Apakah kepentingan kerjasama ekonomi negara-negara yang menganggotai


pertubuhan
di atas?
I Mengurangkan tarif
II Meningkatkan perdagangan
III Penggunaan mata wang tunggal
IV Kerjasama dalam sektor pembuatan automatif
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
SPM 2007

3. Apakah nama kerjasama ekonomi serantau di kawasan berlorek dalam Peta 2?

PETA 2 : ASIA TENGGARA

A
B
C
D

Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)


Pertumbuhan Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT)
Pertumbuhan Segitiga Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT)
Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur-Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina
(BIMP-EAGA )
SPM 2008
KERTAS SOLAN TAMAT

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

2280/1
SKEMA JAWAPAN GEOGRAFI SPM
TEMA

1 Bentuk Muka
Bumi dan
Potensinya

TAJUK
1.1 Sistem Bumi
a Sistem bumi
1.1 Sistem Bumi
b Struktur bumi
1.1 Sistem Bumi
c Jenis Batuan
dan kepentingan
1.2 Proses
Pembentukan
Dan Taburan
Bentuk Muka
Bumi
a Pergerakan plat
tektonik
1.2 Proses
Pembentukan
Dan Taburan
Bentuk Muka
Bumi
b Pembentukan
gunung berapi
1.3 Perubahan
Pandang Darat
Fizikal
a Luluhawa
1.3 Perubahan
Pandang Darat
Fizikal
b Gerakan jisim
1.3 Perubahan
Pandang Darat
Fizikal
c Tindakan air
mengalir dan
tindakan ombak
1.3 Perubahan
Pandang Darat
Fizikal
d Kesan tindakan
air mengalir dan
tindakan ombak
1.3 Perubahan
Pandang Darat
Fizikal

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

ARAS KESUKARAN
PENCAPAIAN
1C 2D 3C
4C
1B 2B

KEPUJIAN

CEMERLANG

1D 2B

1A 2D

1B 2B 3A 4 1C 2C
A 5B 6B 7D 3D 4A
8B 9B
1C 2D 3A
1B
4B

1A 2A 3A
4B 5D

1B 2D
3A 4B

1B

1C 2A 3B 4
D

1C

1D 2A 3D
4D

1D

1B 2B 3B

1C 2A 3B

1A

1A

1B

2 Cuaca dan
Iklim serta
pengaruhnya

3 TumbuhTumbuhan
Semula Jadi
Dan Hidupan
Liar

e Pengaruh
kegiatan manusia
1.4 Laut Dan
Lautan
a Terumbu
karang
1.4 Laut Dan
Lautan
b Kepentingan
dan potensi laut
dan lautan
1.4 Laut Dan
Lautan
c Kesan kegiatan
manusia terhadap
laut dan lautan
2.1 Sistem Suria
a Pergerakan
bumi dan kesankesannya
2.1 Sistem Suria
b Zon Waktu
2.2 Unsur-Unsur
Cuaca Dan Iklim
2.3 Pengaruh
Cuaca Dan Iklim
Terhadap
Kegiatan Manusia
Dan Sebaliknya
3.1 Jenis Dan
Taburan TumbuhTumbuhan
Semula Jadi Dan
Hidupan Liar
3.2 Kepentingan
TumbuhTumbuhan
Semula Jadi
3.3 Kesan
Kegiatan Manusia
Terhadap
TumbuhTumbuhan
Semula Jadi Dan
Hidupan Liar
3.4 Pemeliharaan
Dan
Pemuliharaan
Tumbuh-

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

1B 2C 3A 4 1B 2A
A 5B 6C 7A
8C

1B 2B

1B

1C

1B 2A 3A
4D 5A

1D 2C
3A

1A 2C

1B

1D 2B 3C
4B

1D
3C
5A
1D
3B
5A

2D
4D

1A 2A 3B

2C
4B
6C

1D 2A 3A
4B 5A 6A
7D 8A 9A

1B 2A 3C
4A 5B 6D 7
C

1D 2D
3A 4B

1D 2A 3A
4A

1 A 2B

1D

1C

1 B 2C 3 A
4D 5A 6C

1D 2C

1A 2A 3B
4B

1A 2A 3C

1C

1C

Tumbuhan
Semula Jadi Dan
Hidupan Liar
4.1 Taburan
Penduduk
4.2 Perubahan
Penduduk Dan
Implikasinya
a Pertumbuhan
penduduk
4.2 Perubahan
Penduduk Dan
Implikasinya
4 Dinamik
b Migrasi
Penduduk
4.2 Perubahan
Penduduk Dan
Implikasinya
c Piramid
penduduk
4.2 Perubahan
Penduduk Dan
Implikasinya
d Implikasi
perubahan
penduduk
5.1 Fungsi
Petempatan
a Fungsi
petempatan
5.1 Fungsi
Petempatan
b Faktor
perletakan
petempatan
5.1 Fungsi
Petempatan
5 Petempatan
c Saling
Dan
Perkembangann kebergantungan
ya
5.2 Pembandaran
a Proses
pembandaran
5.2 Pembandaran
b Faktor
pembandaran
5.2 Pembandaran
c Kesan
pembandaran
5.2 Pembandaran
d Langkah atasi
2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

1D 2A

1A 2D 3A
4C 5A 6D
7D

1B

1C 2C
3C 4C
5A
1D 2D

1D

1D 2C
3B 4B

1A

1A

1B 2A 3C

1C 2A

1D 2D 3A

1A 2B 3B
4C 5D 6C

1D 2B
3A 4D

1D 2D 3D

1D 2A

1B

1A 2D 3A
4C 5D 6D

1B

1A 2A

1B 2D 3C 4
D

1B

1A 2A

1C 2C

1B

1A 2D 3B
4D 5C

1C

1A

6 Pengangkutan
dan
perhubungan

7 Sumber

masalah
pembandaran
6.1 Kepentingan
Jaringan
Pengangkutan
Dan
Perhubungan
a Pola jaringan
pengangkutan
awal
6.1 Kepentingan
Jaringan
Pengangkutan
Dan
Perhubungan
b Kepentingan
jaringan
pengangkutan
dan perhubungan
6.1 Kepentingan
Jaringan
Pengangkutan
Dan
Perhubungan
c Faktor yang
mempengaruhi
perkembangan
jaringan
pengangkutan
dan perhubungan
6.2 Kesan
Perkembangan
Pengangkutan
Dan
Perhubungan
a Kesan
perkembangan
pengangkutan
dan perhubungan
6.2 Kesan
Perkembangan
Pengangkutan
Dan
Perhubungan
b Kepentingan
TMK
7.1 Kepentingan
Pelbagai Sumber
7.2 Kesan

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

1A 2D

1C 2D
3B

1C 2C 3C
4C 5C 6D
7C 8C 9A

1C 2C

1A 2B

1B

1A 2B 3D

1C 2B
3D

1A

1C 2C 3C 4 1C 2A
C 5B 6D 7B 3C
8D 9C
1D 2A

1C 2A 3A
4C
1B 2B 3A

Penerokaan
Sumber Terhadap
Alam Sekitar
7.3 Pengurusan
1B
Sumber

8 Kegiatan
Ekonomi

8.1 Kegiatan
Ekonomi Utama
8.2 Faktor
Mempengaruhi
Kegiatan
Ekonomi
8.3 Sumbangan
Kegiatan
Ekonomi
Terhadap
Pembangunan
Negara
8.4 Kesan
Kegiatan
Ekonomi
Terhadap Alam
Sekitar Dan
Langkah-Langkah
Mengurangkanny
a
a Kesan
8.4 Kesan
Kegiatan
Ekonomi
Terhadap Alam
Sekitar Dan
Langkah-Langkah
Mengurangkanny
a
b Langkah
mengurangkan
8.5 Kepentingan
Kerjasama
Ekonomi
Antarabangsa

2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

1A 2A 3D
4A
1A 2C 3D
4D 5C 6B 7
C

1A 2C

1B 2D 3B
4D

1C 2D
1C
3A
5C
7C
1A
3C

2C
4A
6B

1A 2A 3B
4D

2A

1B 2B

1C 2D 3C

1A

1B 2D 3B
4D

1D 2C 3A

1A 2A

1B

1D 2B

1B 2A 3B