Anda di halaman 1dari 3

Borang Soal Selidik Kerja Kursus Pengajian Am Kod Mata Pelajaran 900/4

Maklumat Kepada Responden Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dan masalah yang dihadapi oleh pelajar prauniversiti yang berkereta sendiri ke sekolah di Sekolah Menengah Kebangasaan Tinggi Klang. Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja. Bahagian A: Data Demografi Responden Arahan: Tandakan (/) pada ruangan yang disediakan 1) Jantina Lelaki 2) Umur 16 hingga 25 tahun 36 hingga 45 tahun 3) Bangsa Melayu India

Perempuan

( ( ( (

) ) ) )

26 hingga 35 Tahun 46 tahun dan keatas Cina Lain-lain

( ( ( (

) ) ) )

.....................................Nyatakan 4) Agama Islam Hindu ( ( ) ) Buddha Lain-lain ( ( ) )

...Nyatakan

Bahagian B: Maklumat Perbelanjaan Responden


Arahan: Tandakan (/) pada ruangan yang disediakan 5) Anda berbelanja di kedai milikan .. ? warga tempata ( ) warga asing

6) Apakah purata perbelanjaan anda setiap kali? RM 1 hingga RM 10 ( ) RM 11 hingga RM 20 ( RM 21 hingga RM 30 ( ) RM 31 dan ke atas (

) )

7) Berapa lamakah anda telah melanggan kedai runcit ini? kurang 1 tahun ( ) kurang 2 tahun kurang 3 tahun ( ) 3 tahun dan lebih

( (

) )

8) Apakah jenis barangan yang selalu dibeli dari kedai runcit ini ? Barangan dapur Barangan makanan Minuman Barangan keperluan seharian Lain-lain Nyatakan 9)Anda berbelanja di kedai runcit ini pada waktu? Pagi Malam ( ( ) ) Petang Mengikut keadaan ( ( ) )

Bahagian C: Faktor Pemilihan Kedai Runcit oleh Responden Sila tandakan (/) pada mana yang berkenaan Tahap persetujuan 1 Tak Pasti 2 Sangat Tidak Setuju 3 Tidak Setuju 4 Setuju 5 Sangat Setuju
Bil. Perkara Anda lebih kerap berbelanja di kedai runcit berbanding pasaraya besar Kebergantungan anda terhadap kedai runcit masih tinggi Anda membezakan antara kedai milikan warga asing dan warga tempatan lokasi mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Harga barang mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Kepelbagaian barang mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Kualiti barang mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Layanan yang mesra mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Perkhidmatan yang ditawarkan mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Kebersihan premis mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi Faktor masa mempengaruhi kedai runcit yang anda kunjungi 1 2 3 4 5

Soal Selidik Tamat! Terima kasih Atas Kerjasama Anda!