Anda di halaman 1dari 2

PANITIA BAHASA MELAYU SMK KINABUTAN TAWAU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGG
TARIKH:
HARI:
MASA:
TINGKAT
U:
AN:
KEMAHIRAN
BAHASA
TEMA/TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
OBJEKTIF
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

SISTEM BAHASA

1.
5.
2.
6.

Tatabahasa
Peribahasa
Ilmu
Nilai

4.

:
Kosa kata:
:
: kerjaya
: Kegigihan, Keberanian, dan Bekerjasama

I-THINK

Peta bulatan
Peta buih
Peta
Buih
berganda
Peta alir
Mengaplikasi

ARAS
KBAT

Menganalisis
Menilai
Mencipta
Lain-lain:-

ELEMEN
MERENTASI
KURIKULUM

BAHAN BANTU
BELAJAR(BBB)

3.

Peta pokok
Peta dakap
Peta
pelbagai
alir
Peta titi
Membanding
beza
Menyusun atur
Mengelaskan
Mengenal pasti

Bulatkan/Gariskan: Buku teks/ Bahan Edaran/Keratan akhbar @


majalah/Power point/
Gambar/Peta @ Carta/ Internet/Lain -lain:
Rumusannya,
AKTIVITI PENGAYAAN

REFLEKSI

Kerja rumah
Latihan bertulis

DISEMAK OLEH:

TARIKH: