Anda di halaman 1dari 1

________________ : (Tarikh) ___________________ :(Nama)

__________________ : (Hari) __________________ : (Kelas) )


(Saya membuat latih tubi). (A)

() __________ ( ) _________ .
.
)Al-Filul Mudhori iaitu Kata Kerja Sedang
() _________ () ___________ Berlaku):
Biasanya terdapat penambahan huruf di awal
__________ ()
.
kata
. ini
kerja

: Saya sedang makan

(.Saya tentukan kemudian saya tulis) .


: Kami sedang membeli
. / )
(
)Al-Filul Amru iaitu Kata Kerja Suruhan/
.
(
/
Perintah) :)
Ayat yang mengandungi kata kerja
.

(

/
)
suruhan biasanya dimulai dengan

perkataan Wahai atau kalimah " diikuti
dengan kata nama khas atau umum sebagai
contoh :

.


.Wahai Ahmad, minumlah jus di dapur
________________ : (Tarikh) ___________________
:(Nama)
.


__________________ : (Hari) __________________
.Wahai Fatimah,: minumlah (Kelas)jus ) di dapur

(Saya membuat latihan).

()___________ ( )__________ )Al-Filul . Mudhori


iaitu Kata Kerja Sedang
() ___________ () ___________ Biasanya
. terdapat penambahan huruf di awal

Berlaku):

___________() . kata
kerja. ini
: Saya sedang makan
. : Kami sedang membeli

(.Saya tentukan kemudian saya tulis) .
( B)
. Amru
/ ) Kata
Perintah)
) Al-Filul
( iaitu Suruhan/

Kerja
:

.
suruhan
biasanya
Ayat yang mengandungi kata kerja
( dimulai/ dengan)
perkataan Wahai atau kalimah " diikuti
. (
dengan
contoh :
/
kata nama khas atau umum sebagai
)

..Wahai Ahmad, minumlah jus di dapur
.

.Wahai Fatimah, minumlah jus di dapur

Anda mungkin juga menyukai