Anda di halaman 1dari 1

JPK/PPT/10/8-2014

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN


Kementerian Sumber Manusia, Malaysia

PERMOHONAN PENILAIAN KETERAMPILAN MELALUI PB-PPT

Kaedah Penilaian : Verifikasi Portfolio Penilaian Amali

1. MAKLUMAT PB-PPT

NAMA PB-PPT:

KOD PB:

Nama Penyelaras :

Alamat :

No Tel :

No Faks

2. MAKLUMAT PENILAIAN

Kod
Bil No. Pendaftaran Nama Calon & No. K/P Nama Kemahiran
Kemahiran

*Sila gunakan helaian tambahan jika ruang tidak mencukupi.

Tarikh, masa dan tempat cadangan Penilaian Keterampilan yang dipersetujui bersama calon akan
diadakan:

Tarikh Penilaian :

Masa :

Tandatangan Penyelaras PB-PPT :


Nama Penyelaras PB-PPT :

Nota Penting :
Bagi Penilaian Amali, PB-PPT mesti menghantar surat ini beserta dua (2) set soalan kepada
Cawangan Pengiktarafan, MOSQ,JPK .

1/1