Anda di halaman 1dari 4

PERANGKAT PEMBELAJARAN

MTs .....................

PROGRAM TAHUNAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM


( SKI )
KELAS VIII, SEMESTER 1
PROGRAM TAHUNAN

Sekolah : MTs .....................


Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Tahun Pelajaran : 20... / 20...
Kelas : VIII

smt No Standar Kopetensi/Materi pokok Alokasi waktu Keterangan

1 1 Memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Abbasiyah

J U M LAH

.........., 201
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Madrasah

___________________ ___________________
PERANGKAT PEMBELAJARAN
MTs .....................

PROGRAM TAHUNAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM


( SKI )
KELAS VII, SEMESTER 2
PROGRAM TAHUNAN

Sekolah : MTs .....................


Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Tahun Pelajaran : 20... / 20...
Kelas : VIII

2 Memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al


2
Ayyubiyah

J U M LAH

.........., 201
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Madrasah

___________________ ___________________