Anda di halaman 1dari 12

CTU101 13/6/2013

PENGENALAN
2

HASIL PEMBELAJARAN
ISI KANDUNGAN
• Menjelaskan Islam
sebagai al-din • Manusia dan agama
• Menghayati dan • Pengertian Islam
berpegang teguh • Skop ajaran Islam
kepada akidah sebagai • Sumber-sumber
teras kehidupan ajaran Islam
• Mengaplikasi tuntutan • Keistimewaan Islam
ibadah, syariah &
akhlak dalam
pembangunan diri,
masyarakat dan negara.
Maruwiah Ahmat CTU 101: PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM

PENDAHULUAN MANUSIA DALAM AL-QURAN


3 4

AL-BASYAR – terdapat di 36 tempat dalam Al-Quran

Diertikan dengan anak Adam (manusia) yang memiliki tabiat semula


jadi seperti makan, berjalan dsb

AL-NAS – terdapat lebih 240 tempat dalam al-Quran

Menunjukkan nama jenis keturunan Adam


 Manusia adalah makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala
fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum
alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, AL-INS – terdapat pada 18 ayat di dalam al-Quran
mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan
lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif
mahupun negatif. Bererti jinak

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


5 6

‘ALAQAH MUDGHAH
NUTFAH (MANI) (SEGUMPAL (SEKETUL
5) TANAH DARAH) DAGING)
KERAS
(SALSAL)
4) TANAH
2) SARIPATI BERBAU
TANAH (TIN) (HAMA’
MASNUN)
3) TANAH IZAM LAHM
MELEKAT PENIUPAN ROH (TULANG
(TIN AL- (NAFKH AL-RUH) MEMBALUTI IZAM (TULANG)
LAZIB) 6) DAGING)
1) TANAH PENIUPAN
(TURAB) ROH
(NAFKH AL-
RUH)

MANUSIA

Maruwiah Ahmat 1
CTU101 13/6/2013

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


7 8

Penciptaan Nabi Adam (AS) 2. Tin


1. Turab  Bermaksud tanah liat

 Turab bermaksud tanah bumi berdebu.  Allah menyaring turab untuk mendapatkan
saripati dan memilih yang benar-benar suci dan
 Allah mengumpulkan turab.
bersih dan seterusnya dicampur dengan air untuk
menjadi tin.
 “Dialah yang menciptakan kamu daripada tin.”

 “…Allah menciptakan Adam daripada turab (Surah al-An’am: 2)


kemudian Allah berfirman kepadanya: Jadilah  Allah membentuk lembaga manusia
(seorang manusia) maka jadilah dia.”  “Dan apabila Aku jadikan bentuk rupanya …”
(Surah Ali Imran: 59): (Surah al-Hijr: 29)

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


9 10

 3. Hama’ masnun 4. Salsal


• Bermaksud tanah yang berbau  Bermaksud tanah keras seperti tembikar.

• Allah membiarkan lembaga sehingga menjadi  Allah membiarkan lembaga sehingga keras.

tanah yang berbau.

• “ …sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang  “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
manusia dari tanah liat kering dari hama’ masnun.” (Adam) daripada salsal kal fakhar.”
(Surah al-Hijr: 28) (Surah al-Rahman: 14)

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


11 12

5. Nafkh al-ruh PENCIPTAAN HAWA – DARIPADA TULANG RUSUK KIRI ADAM A.S.
Firman Allah S.W.T.:
 Bermaksud ditiupkan roh

 Allah meniupkan roh ke dalam lembaga Adam dan               

setiap organ dan anggota Adam mula berfungsi.                

1. Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang telah


menjadikan kamu (bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan
 “… serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku) daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga Yang
membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan Yang
…” (Surah al-Hijr: 29) ramai. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kamu selalu meminta Dengan
menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum
kerabat; kerana Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.
An-Nisa (4): 1

Maruwiah Ahmat 2
CTU101 13/6/2013

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


13 14

Penciptaan zuriat Nabi Adam (AS)


 Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami
jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam
tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu
Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu
Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan
dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah
Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Zuriat Nabi Adam (AS)
[Surah al-Mukminun (23):12-14]

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


15 16

1. Nutfah
 2. ‘Alaqah
 Peringkat pertama - bermula selepas persenyawaan/ minggu pertama.
 Nutfah – benih lelaki + perempuan
 Bermula pada hujung minggu pertama/ hari
ke tujuh hingga minggu ke tiga
 Amsyaj - percampuran/persenyawaan
 Benih yang telah disenyawakan akan tertanam
di dinding rahim (qarar makin)
 Al-Quran(al-Mukminun: 14)
 Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari
air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta  Al-Quran(al-’Alaq: 2)
Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami
 ‘Alaqah - sesuatu yang bergantung/ satu
jadikan Dia berkeadaan Mendengar dan Melihat. (Surah al-Insan: 2)
 Nutfah lelaki – saraf dan tulang
ketulan darah/pacat atau lintah
 Nutfah perempuan - darah dan daging

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


17 18

3. Mudghah 4. ‘Izam dan lahm


 Berlaku pada minggu ke empat
 Berlaku pada minggu ke lima hingga ke tujuh
 Pembentukan tulang dan otot
 Mudghah - seketul daging yang
 Al-Quran (al-Mukminun: 14)
dikunyah/digigit  RasulullahSAW bersabda: “Apabila kandungan itu berlalu
 Al-Quran(al-Mukminun:14) empat puluh dua malam, Allah mengutuskan malaikat untuk
 Mudghah -a) mukhallaqah dan b) ghair
membentuk rupa paras sambil menyempurnakan kejadian
telinga, mata, kulit, daging dan tulang-tulangnya.”
mukhallaqah
 Akhir minggu ke tujuh, pembentukan sistem yang kompleks
 Pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan - perut, usus, seluruh sistem saraf, otak, tulang belakang,
anggota lain, sistem pernafasan berfungsi, sistem dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan
saluran darah dan jantung mula berdegup. paru-paru, organ pembiakan, kelenjar, hati, buah
pinggang, pundi air kencing, kaki dan tangan, mata,
telinga dan mulut semakin sempurna.

Maruwiah Ahmat 3
CTU101 13/6/2013

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA PROSES PENCIPTAAN MANUSIA


19 20

5. Khalqan Akhar 6. Nafkh al-ruh


 Berlaku pada akhir minggu ke lapan  Ulama’ bersepakat perniupan roh berlaku selepas

 Sudah berbentuk janin empat puluh hari dan selepas terbentuk organ
 Bulan ke tiga - tulang janin terbentuk dan kuku mula
tubuh termasuk organ seks
tumbuh  Roh:

 Bulan ke empat - uri sempurna a) dilihat dari segi jasmani


 Bulan seterusnya, perubahan berlaku dalam bentuk b) dilihat sebagai urusan Allah SWT
ukuran bayi
 Al-Quran (al-Mukminun:14)

MANUSIA MENURUT TEORI SAINS BARAT ManusiaMENURUT


MANUSIA Menurut TEORI
Teori Sains
SAINS Barat
BARAT
21 22

1. Alam terbentuk secara kebetulan dan dengan 3. Rasional saintis


sendiri.  Tidak percaya kewujudan Maha Pencipta
 Teori ini menafikan kewujudan Allah
 Tidak mempercayai ajaran para Rasul dan Kitab-Kitab
2. Manusia Allah yang menjelaskan proses kejadian manusia
 Mereka menyamakan manusia dengan binatang
 Teori berpandukan akal sahaja yang mengkaji melalui
kerana:
 Manusia melalui proses evolusi sel purba (monyet) kacamata serbabenda (materialis), sedangkan akal
 Manusia mempunyai sifat-sifat kebinatangan seperti kasar mempunyai keupayaan yang terbatas seperti mereka
dan agresif tidak dapat memberi penjelasan tentang roh dan
 Manusia bergerak secara automatik seperti mesin (tiada nyawa.
jiwa) / digerakkan oleh naluri biologi
 Teori ini menafikan kewujudan Allah dan penciptaan Adam  Menurut mereka kesedaran diri, kebebasan kehendak
sebagai manusia yang pertama dan roh adalah khayalan yang dicipta oleh manusia

UNSUR KEJADIAN MANUSIA KEISTIMEWAAN MANUSIA


23 24

ROHANI JASMANI
 (“Dan apabila Aku jadikan rupa  Asas unsur jasmani manusia Sebaik-baik ciptaan
bentuknya dan Aku tiupkan padanya terdiri daripada tanah dan air.
roh (ciptaanKu).” (Surah al-Hijr: 29)  Unsur jasmani juga mempunyai
 Unsur rohani mempunyai
Mempunyai akal
keperluan yang sesuai.
keperluan sesuai dengan sifat
kerohanian.  Manusia mesti menyempurnakan
 Manusia bertanggungjawab keperluan tersebut untuk Mempunyai ilmu pengetahuan
memenuhi tuntutan, mengindahkan memastikan kesempurnaan dan
dan menyempurnakan unsur keindahan penciptaan mereka.
kerohaniannya.
Mempunyai agama
 Contoh – memiliki
 Contoh – melaksanakan perintah makanan/minuman, pakaian dan
dan meninggalkan larangan Allah,
beramal soleh, berakhlak mulia
tempat tinggal, memelihara Mendapat bimbingan rasul & kitab
kesihatan yang baik serta
dan sentiasa mendekatkan diri memperolehi pendidikan. ”Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk kejadian
dengan Allah. yang paling indah”-Al-Tin: 4.

Maruwiah Ahmat 4
CTU101 13/6/2013

KEISTIMEWAAN MANUSIA
Keistimewaan Manusia KEISTIMEWAAN MANUSIA
Keistimewaan Manusia
25 26

1. Sebaik-baik ciptaan 2. Akal


 Al-Quran (al-Tin: 4)  Akal dapat membezakan yang baik dan

 Dua unsur - rohani dan jasmani


buruk, merangcang, menyelidik,menilai dsb
 Allah memerintahkan manusia menggunakan
 Al-Quran (al-’Araf: 172-173)
akal untuk melihat, berfikir, memerhati dsb(al-
 Sewaktu ditiupkan roh, manusia berjanji tiada Quran, Ali Imran: 190-191)
tuhan melainkan Allah SWT  Akal manusia dipandu oleh wahyu Ilahi (al-
 Unsur yang membuktikan perjanjian itu: rasa Quran, al-A’raf: 179)
takut, rasa harap dan rasa beragama  Ada dua jenis akal: akal juz’i dan akal kulli

KEISTIMEWAAN MANUSIA
Keistimewaan Manusia KEISTIMEWAAN MANUSIA
Keistimewaan Manusia
27 28

3. Ilmu Pengetahuan 4. Kemudahan Alam


 Diberikan kepada Adam AS dgn perlantikan  Alam diciptakan untuk kemanfaatan manusia
baginda sebagai khalifah(al-Quran, al- (al-Quran, Ibrahim: 32)
Baqarah: 31)
 Manusia diberi kuasa dan kemampuan
 Dua bentuk ilmu: ilmu alam tabii dan ilmu
alam ghaib(kecuali alam ruh) (berbanding makhluk lain) untuk mengambil
manfaat - kemajuan sains dan teknologi
 Amalan tanpa ilmu adalah sia-sia
 Pengolahan manfaat ini berpandukan syariat
 Ilmu memerlukan: pencarian, pengamatan dan
penyelidikan Ilahi

KEISTIMEWAAN MANUSIA KEISTIMEWAAN MANUSIA


29 30

5. Beragama 6. Diutus Rasul Dan Kitab


 Allah SWT telah menetapkan fitrah bagi  Manusia adalah makhluk pelupa/lalai (nasiya),

setiap kejadian dan fitrah manusia adalah oleh itu mereka memerlukan
beragama(al-Quran, al-Rum: 30) sesuatu/seseorang untuk memberi peringatan
 Kitab-kitab AllahSWT mengandungi ilmu,
 Fitrah ini membentuk manusia yang patuh
undang-undang, peraturan dan panduan yang
kepada syariat Allah SWT mesti diikuti
 Agama yang diredhai ialah Islam(al-Quran, Ali  Rasul diutus untuk membantu manusia
Imran: 19) dan selain daripadanya tidak mengolah apa yang ada di dalam Kitab
diterima(al-Quran, Ali Imran: 85) (al-Quran,al-Ahzab:21&72 dan al-Najm:3&4)

Maruwiah Ahmat 5
CTU101 13/6/2013

MATLAMAT KEJADIANManusia
MANUSIA Matlamat Kejadian
MATLAMAT KEJADIANmanusia sebagai
MANUSIA
Matlamat Kejadian
31 32
hamba
Matlamat manusia:
Pengabdian total kepada
Allah SWT dengan ikhlas hati
1. Al-Quran (al-An’am: 79)
Mentad- 2. Al-Quran (al-Baqarah: 38)
bir muka
bumi 3. Al-Quran (al-Dzariyat: 56)
Allah SWT memberi amaran
Hamba keras supaya manusia tidak
Allah menyembah syaitan
1. Al-Quran (Yasin: 60-61)

MATLAMAT KEJADIAN MANUSIA MATLAMAT KEJADIAN MANUSIA


33 34

Maksud ibadah
Mengabdikan dirinya kepada yang Maha Esa.
Bahasa: merendah diri, tunduk patuh dan taat
Istilah: “Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka
mengabdikan diri (terhadap –Ku)” (Surah al-Zariyat: 56)
1. Taat dan tunduk merendah diri sepenuhnya kepada Allah
SWT
Menjadi khalifah di bumi
2. Khusyuk dan tetap hati merendah diri kepada Allah SWT
3. Keyakinan, sikap, amalan dan keadaan yang memenuhi “Dan kenangilah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:
makna taat, rendah diri dan khusyuk dalam hubungan Sesungguhnya Aku akan mengadakan khalifah di bumi ini.
manusia dengan Allah “(Surah al-Baqarah: 30)

DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA


35 36

PENDAPAT PERTAMA:
“a” + “gama”
1. RELEGERE
a: tidak + gama: kacau
= mengumpulkan – cara-cara
= tidak kacau mengabdikan diri kepada Tuhan
AGAMA – peraturan, jalan, melalui kitab suci yang dibaca
haluan, kepercayaan
BAHASA
(SANSKRIT) BAHASA (LATIN)
DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA
PENDAPAT KEDUA:
“a” + “gam” + “a”
a: tidak + gam: pergi atau
2. RELIGARE
berjalan + a: kata sifat (RELIGION)
menguatkan kekal = mengikat – ajaran-ajaran
= tidak pergi atau berjalan yang mengikat penganut dengan
Tuhannya
AGAMA – pedoman hidup yang
kekal

Maruwiah Ahmat 6
CTU101 13/6/2013

DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA


DEFINISI AGAMA (ISTILAH)
37 38

Menguasai Kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta


Menundukkan kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan
Patuh perintahNya; kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa
Hutang
Balasan
Adat kebiasaan.
BAHASA ARAB Drs Sidi Gazalba: kepercayaan dan hubungan manusia
dengan Yang Kudus dihayati sebagai hakikat yang
DEFINISI AGAMA ghaib

Cara hidup yang Dr. Haron Din: sesuatu yang berhubung dengan Yang
AD-DIN Kudus – mengandungi 3 ciri: 1. kepercayaan kepada
telah ditentukan oleh Yang Kudus; 2. hubungan dengan Yang Kudus melalui
Allah SWT. upacara, penyembahan dan permohonan; 3. ajaran
yang mengajar tentang kepercayaan

CIRI-CIRI AGAMA
Ciri-ciri Agama DEFINISI
Ciri-ciri AGAMA YANG
Agama yang BENAR
Benar
39 40

 Ciri-ciri agama dalam Islam


1. Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan yang mutlak
2. Kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan yang
mutlak
3. Sistem yang berbentuk teori dan amali yang digubal
oleh kekuasaan dan kehakiman yang tinggi
4. Pembalasan akhirat yang diberikan oleh kekuasaan
yang tinggi
Surah Yasin: ayat 18

CIRI-CIRI AGAMA YANG BENAR MANUSIA MEMERLUKAN AGAMA


41 42

Abu ‘Ala al-Maududi Kelemahan akal manusia untuk mentafsir


kewujudan makhluk di sebalik alam ini – akal
mengatakan: fikiran manusia terbatas

Agama asas kebajikan dan kekuatan –


menenangkan jiwa, cekal menghadapi ujian
dan sentiasa bekerja untuk mencapai kebajikan
Al-Din sebagai cara hidup, sikap hati Kecenderungan manusia hidup menurut sesuatu
peraturan – tanpa agama, dunia akan huru-hara,
dan fikiran, tingkah laku dan tindakan kejahatan bermaharajalela
Kejahilan manusia mengenai kehidupan
yang diamal atau diikuti oleh selepas kematian – persoalan kematian
hanya boleh dijawab oleh agama
seseorang atau suatu masyarakat. Ia Fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah
memiliki naluri beragama. Nabi Muhammad
merangkumi keseluruhan hidup umat Agama jaminan keselamatan dan
bersabda:
“Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam
perlindungan – memberi petunjuk ke jalan
manusia di semua zaman. yang benar
keadaan fitrah (Islam)……………”

Maruwiah Ahmat 7
CTU101 13/6/2013

AKIBAT
AkibatTIDAK
Tidak BERAGAMA
Beragama PENGERTIAN ISLAM
43 44

 Kehidupan tidak seimbang (antara keperluan Berasal dari bahasa Arab daripada perkataan aslama,
fizikal dan spiritual) bermaksud:
 Tiada hala tuju dan matlamat hidup
 Kegersangan dan ketandusan jiwa i. Ketulenan dan kesucian
 Pengabaian terhadap aspek akhlak dan moral
 Bertambahnya krisis nilai dalam masyarakat ii. Damai, aman atau sejahtera

iii. Ketaatan dan penyerahan

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH


45 46

Pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan pengakuan


Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat,
berpuasa di bulan Ramadhan & mengerjakan haji di Baitullah –
berdasarkan jawapan Nabi Muhammad kepada Jibril tentang Islam Ruh hakiki, cahaya
petunjuk abadi dalam Peraturan hidup (way
kehidupan, ubat paling of life) yang mengatur
Kepatuhan, ketundukan, ketaatan & penyerahan diri dengan ikhlas mujarab bagi penyakit kehidupan manusia,
(tiada paksaan) kepada Allah – merangkumi seluruh kehidupan (Ali & jalan lurus paling menjadi dasar akhlak
Imran (3): 83)
selamat bagi manusia mulia sebagai panduan
yang melaluinya (al- kepada seluruh umat
Isra’ (17): 82) manusia
Jawapan kepada 3 persoalan penting yang dihadapi oleh manusia;
Dari mana manusia datang? Mengapa manusia diciptakan? Ke mana
kesudahan manusia? (al-Hajj (22): 5

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH


47 48

 Istilah syarak:  Islam ialah peraturan umum dan undang2 yang


bersifat sempurna serta menyeluruh
1. Rukun Islam  Islam ialah ad-Din yang mengandungi aqidah,
 Kepatuhan, ketundukan, ketaatan serta penyerahan diri dgn ibadah, syariah dan akhlak
penuh keikhlasan dan sukarela kpd Allah dlm seluruh aspek  Islam adalah jawapan kepada persoalan:
kehidupan. (Surah Luqman: 22)
 Sabda Rasulullah (SAW):
1. Siapa yang mencipta manusia dan
Islam itu ialah kamu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan
bagaimana?
Allah dan kamu bersaksi sesungguhnya Muhammad itu 2. Apakah tujuan dan matlamat hidup manusia?
Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa 3. Bagaimana kesudahan hidup manusia?
di bulan Ramadhan dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah
sekiranya mampu.

Maruwiah Ahmat 8
CTU101 13/6/2013

PENGERTIAN ISLAM - ISTILAH JAMINAN ALLAHterhadap


Jaminan Allah TERHADAP ISLAM
Islam
49 50

 Islam adalah panduan dan petunjuk  Ad-Din yang diredhai oleh Allah
hidup yang sebenar – Q (asy-Syura: 52) dan (al- Q (Ali Imran: 19)
Isra’: 82)  Ad-Din yang diterima oleh Allah
 Islam adalah sistem hidup manusia yang praktikal Q (Ali Imran: 85)
dalam semua aspek kehidupan manusia – Syed  Ad-Din yang sempurna
Qutb
Q (Al-Maidah: 3)

SKOP AJARAN ISLAM SKOP AJARAN ISLAM


51 52

IBADAH AKHLAK

SYARIAH DAKWAH AKIDAH

AKIDAH SKOP ASAS JIHAD


AJARAN ISLAM

ASAS AKIDAH ISLAM ASAS AKIDAH ISLAM


53 54

RUKUN ISLAM SYARIAH


ASAS AKIDAH
ISLAM
RUKUN IMAN

Maruwiah Ahmat 9
CTU101 13/6/2013

ASAS AKIDAH ISLAM ASAS AKIDAH ISLAM


55 56

IBADAH
AKHLAK

ASAS AKIDAH ISLAM ASAS AKIDAH ISLAM


57 58

DAKWAH JIHAD

SUMBER AJARANIslam
Sumber Ajaran ISLAM SUMBER AJARAN ISLAM
59 60

Sumber SUMBER ASASI: AL-QURAN


Asasi Islam  Kitab suci yang terakhir
 Mukjizat yang menyokong kerasulan Nabi Muhammad
 Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur
selama 23 tahun dalam bahasa Arab sebagai panduan
kepada seluruh umat manusia dan membacanya adalah satu
ibadah
 Mengandungi 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat
 Pelengkap kepada semua kitab suci yang sebelumnya
 Kitab sempurna diturunkan oleh Allah – merangkumi
Al-Quran Sunnah keseluruhan aspek kehidupan yang diperlukan oleh kehidupan
manusia

Maruwiah Ahmat 10
CTU101 13/6/2013

SUMBER AJARAN ISLAM SUMBER AJARAN ISLAM


61 62

 SUMBER IJTIHADI: AL-IJMA’

SUMBER ASASI: AL-HADITH/AL-SUNNAH  BAHASA : 2 pengertian: i) keazaman;


 ii) persepakatan
 Sumber sokongan kepada al-Quran
 BAHASA: cara atau jalan
 ISTILAH : persepakatan para mujtahid di atas satu-
 ISTILAH: Segala apa yang disandarkan satu hukum syara’
kepada Nabi Muhammad sama ada dalam  SYARAT IJMA’ :
bentuk perkataan (qauliyah), perbuatan I. persepakatan berlaku di kalangan para mujtahid
(fi’liyah) & pengakuan (taqririyah) II. persepakatan berlaku di kalangan semua mujtahid
 Sunnah perbuatan Nabi Muhammad yang III. persepakatan berlaku selepas kewafatan Nabi s.a.w.
teragung ialah penubuhan negara Islam IV. persepakatan hanya mengenai hukum syara’
pertama, Madinah yang menjadi platform V. persepakatan mesti dari kalangan umat Nabi s.a.w.
kepada pelaksanaan syariat Islam VI. persepakatan mestilah dari kalangan semua mujtahid
yang ada pada zaman itu

SUMBER AJARAN ISLAM CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN


Ciri-ciri Keistimewaan ISLAM
Islam
63 64

 SUMBER IJTIHADI: AL-QIYAS


1) RABBANI –
 BAHASA : menyamakan bersumberkan wahyu
Allah S.W.T.
 ISTILAH : menyamakan sesuatu masalah yang tidak
ada nasnya dengan sesuatu masalah yang sudah ada 6) ALAMI & UNIVERSAL
– meliputi semua tempat
2) SYUMUL & LENGKAP –
merangkumi seluruh aspek
nas hukumnya kerana ada persamaan illah antara & masa kehidupan manusia (Allah,
sesama manusia, alam)
keduanya
KEISTIMEWAAN
ISLAM
 RUKUN QIYAS (4):
I. asal (al-asl) – perkara yang sudah ada hukum yang telah 5) TINGGI & AGUNG 3) SEPADU &
– satu-satunya agama SEIMBANG – saling
ditetapkan syara’ yang diakui & diterima berkaitan, tidak berat
II. furu’ (al-far’u) – perkara baru yang tidak terdapat nas Allah S.W.T. sebelah
4) WAQIE @
mengenainya PRAKTIKAL – sistem
III. hukum asal Islam sesuai dengan
keadaan, suasana &
IV. sebab hukum (illah) rupa

KENAPA
Kenapa MENYELEWENG DARIAjaran
Menyeleweng Dari
KENAPA MANUSIA
Kenapa Manusia PERLU ISLAM
Perlukan Islam??? AJARAN ISLAM
65 66
Islam ?

1. Serangan musuh 2. Kelalaian dan kelemahan


umat Islam
Islam  Kejahilan
Kelemahan akal  Media massa  Kurang upaya
 Budaya hidup melaksanakan al-Quran
 Mengabaikan Sunnah
Islam agama fitrah  Falsafah songsang Rasulullah (s.a.w.)
 Materialistik dan  Lalai terhadap tipu daya
individualistik musuh
Kesempurnaan Islam  Kurang jati diri
 Suka meniru

Maruwiah Ahmat 11
CTU101 13/6/2013

KESIMPULAN AKTIVITI
67 68

 Hanya Islam agama yang diakui oleh ALLAH SWT.  Apakah perbezaan asal-usul manusia berdasarkan
 Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan Islam dan Barat?
fitrah manusia.  Bagaimanakah perbezaan amalan agama lain dan
 Agama Islam adalah ad-din yang merupakan cara dengan amalan agama Islam?
hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia.  Bagaimanakah dapat kamu simpulkan
 Agama Islam adalah lengkap yang mengandungi mengapakah kita memerlukan agama?
semua peraturan hidup manusia.  Orang kafir memandang jihad sebagai keganasan,
apakah hujah kamu untuk menangkis tanggapan
tersebut.

Maruwiah Ahmat 12