Anda di halaman 1dari 5

Nama Guru: Feryn Fanera Jeffery

Kelas : Prasekolah SK Belatik


Tarikh : 12 Mac 2021 Jumaat
Masa : 10.40-11.20 pagi (40 minit)
Bilangan Murid : 17(hadir) daripada 19 Orang
Modul : Bertema
Tema : Rumah Saya
Tajuk : Bahagian-bahagian rumah saya
Tunjang : Kreativiti dan Estetika
Fokus : (BM 2.0) Kemahiran Bertutur
Standard Kandungan : KE 3.2 Mengetahui media dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi Seni)

Standard Pembelajaran : (KE 3.2.2 ) Memilih media yang sesuai dalam penghasilan karya seni.
KesepaduanTunjang : (BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema, minat dan situasi semasa.
(KM 2.2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri
(MA 6.2.1) Mengecam bentuk segiempat sama,segiempat tepat, bulatan, segitiga

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid


dapat :-

a) Menamakan bahagian-bahagian rumah


b) menghasilkan model rumah menggunakan teknik kolaj dengan betul.
c) menghasilkan puzzle bentuk rumah mengikut templet yang disediakan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat rumah

Kemahiran berfikir : Mengenalpasti, menjana idea, menghubungkait.

Penerapan nilai : Keyakinan diri, sabar, memberi perhatian, patuh


Nama Guru: Feryn Fanera Jeffery

Fokus MI :Interpersonal, spatial, verbal linguistic

BBM : Kertas warna, gam , kotak, gambar rumah, templet, puzzle

Langkah/M Hasil Pembelajaran Aktiviti pembelajaran BBM/Catatan


asa
Tayangan video rumah Guru menayangkan video mengenai rumah.
Set BBM: laptop, LCD, speaker
Induksi
(2 minit) KB: Mengambil perhatian

PN: Patuh

Langkah 1 BBM: LCD, laptop


(3 Minit) Menerangkan bahagian- Guru menunjukkan bahagian-bahagan rumah pada KB: mengenalpasti
bahagan rumah: paparan slaid. menghubungkait

bumbung,dinding, tingkap, pintu, Murid membaca setiap bahagian rumah dengan PN: Mengambil perhatian,
pagar, siling. bimbingan guru. patuh

Murid menamakan bahagian-bahagian rumah yang MI : Interpersonal


ditunjukkan oleh guru.

Guru membahagikan murid kepada 2 stesen.


Langkah 2 Penerangan mengenai aktiviti BBM:
(4 minit) berstesen Murid mendengar penerangan daripada guru
mengenai aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini. KB: Menghubungkait

a) Menghasilkan model rumah menggunakan PN: keyakinan diri,


teknik kolaj. bersungguh-sungguh,
bekerjasama.
- Guru mengedarkan bahan-bahan yang
diperlukan untuk membuat kolaj. FI: Interpersonal, verbal
linguistik
- Murid akan mengoyakkan kertas warna dan
melekatkan kertas warna tersebut pada
dinding kotak model rumah

b) Menghasilkan bentuk rumah menggunakan


Nama Guru: Feryn Fanera Jeffery

templet bentuk.

- Murid diberikan templet bentuk seperti segi


tiga, bulat, segi empat sama atau tepat.

- Murid menghasilkan bentuk rumah


menggunakan templet mengikut kreativiti
masing-masing.

Langkah 3 Aktivti berstesen


(26 minit) Murid duduk di tempat duduk masing-masing. KB: Menghubungkait

Murid mula melakukan aktivti secara individu PN: keyakinan diri,


bersungguh-sungguh,
Wisel akan dibunyikan setiap 12 minit dan murid perlu bekerjasama.
menukar aktiviti.
FI: Interpersonal, spatial
*Guru mengedarkan bahan-bahan kepada murid setiap 12
minit.

Penutup Imbas kembali / Menunjukkan


2 minit hasil kerja Guru memanggil murid di hadapan. KB: Menjana Idea

Guru menunjukkan hasil kerja murid. PN: keyakinan diri, patuh

Murid dibimbing menilai hasil kerja sendiri dan rakan. MI : Intrapersonal

Guru akan mengimbas kembali dan bertanya murid


tentang bentuk yang telah dipelajari.

Murid akan memberikan maklum balas.

Refleksi Guru:
TM(3) 10 /19
SM(2) 7 /19
Nama Guru: Feryn Fanera Jeffery

BM(1) 0 /19
a) Kekuatan:

(i) Semua murid bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan yang diberikan dalam setiap aktiviti.
(ii) Keadaan kelas terkawal dan semua murid menunjukkan penglibatan aktif dalam setiap aktiviti.
(iii) Semua murid dapat menamakan bahagian-bahagian rumah apabila ditunjukkan oleh guru secara rawak.
(iv) Semua murid dapat menghasilkan kolaj rumah dengan kemas.
(v) Murid mampu mengemas semula tempat duduk masing-masing selepas melakukan aktiviti

b) Kelemahan:

(i) Murid mengambil masa yang lama untuk menyiapkan tugasan.


(ii) Masa yang tidak mencukupi menyebabkan masa bagi subjek seterusnya terpaksa digunakan bagi menyiapkan
tugasan aktiviti hingga selesai.

c) Penambahbaikan:

(i) Guru perlu menegaskan kepada murid agar dapat menyiapkan tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan.
(ii) Sekiranya murid yang berjaya menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan akan diberikan ganjaran
bintang.

Ulasan Pemantau:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Nama Guru: Feryn Fanera Jeffery

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai