CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1

(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

Kemahiran Lisan 1 Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B1DL1 Mendengar dan menyebut huruf hijaiyyah. B1DL1E1 Mengulang sebut huruf hijaiyyah mengikut makhraj yang betul. 1. Guru menyebut huruf hijaiyyah. 2. Murid mengulang sebut huruf hijaiyyah yang disebut oleh guru.

:‫السؤال -استمع ثم انطق الحروف التية‬ ‫المعلم‬ ‫ب ت ث ج‬ ‫خ د ذ ر‬ ‫س ش ص ض‬ ‫ظ ع غ ف‬ ‫ك ل م ن‬ ‫ه ل ء ي‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫و‬

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Kemahiran Lisan 1
Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

1

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

B1DL1 Mendengar dan menyebut huruf hijaiyyah.
B1DL1E1 Mengulang sebut huruf hijaiyyah mengikut makhraj yang betul. 1. Guru

menyebut huruf hijaiyyah yang tertentu mengikut makhraj yang betul. 2. Murid mengulang sebut huruf hijaiyyah yang tertentu mengikut makhraj yang betul.

CONTOH ITEM

:‫السؤال -استمع ثم انطق الحروف التية‬

‫المعلم‬ ‫تاء ثاء جيم‬ ‫دال ذال راء‬ ‫شللي صا ضا‬ ‫ن د د‬ ‫عيلل غيلل فاء‬ ‫ن ن‬ ‫لم ميم نلللو‬ ‫ن‬ ‫ل ء ياء‬ ‫اللللل باء‬ ٌ ‫ف‬ ‫حللا خاء‬ ‫ء‬ ‫زا سين‬ ‫ي‬ ‫طللا ظاء‬ ‫ء‬ ‫قللللا كللللا‬ ‫ف ف‬ ‫واو هاء‬

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Kemahiran Lisan 1
Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis..

2

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

DESKRIPTOR EVIDENS

B1DL2 Mendengar dan menyebut huruf hijaiyyah B1DL1E2 Mengulang sebut huruf hijaiyyah bersambung dengan makhraj yang betul. 1. Guru menyebut huruf hijaiyyah bersambung dengan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

makhraj yang betul. 2. Murid mengulang sebut huruf hijaiyyah bersambung dengan makhraj yang betul.

CONTOH ITEM

:‫السؤال - استمع إلى الحروف التية ثم رددها‬ ‫المعلم‬ - ‫1. با – بي‬ ‫بو‬ ‫2. ثك – سللج‬ ‫ شذ‬‫3. ضغ – خم‬ ‫ قب‬‫4. حر – دف‬ ‫ لح‬‫5. هللا – هللو‬ ‫– هي‬ ‫6. طع – زن‬ ‫- ظف‬

KEMAHIRAN

Kemahiran Lisan
3

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2
Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

B2DL1
Mendengar dan menyebut perkataan dengan bimbingan.

EVIDENS

B2DL1E1 Mengulang sebut perkataan dengan betul. 1. Guru menyebut perkataan yang mengandungi Aliff

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Lam Shamsiyyah (‫) ةة ةةة ةة‬ Qamariyyah (‫.) ةة ةةةةة‬

dan

Aliff

Lam

2. Murid mengulang sebut perkataan yang mengandungi

Aliff Lam Shamsiyyah ( ‫ ) ةة ةةة ةة‬dan Aliff Lam Qamariyyah ( ( ‫ ةة ةةةةة‬dengan betul.

CONTOH ITEM

:‫السؤال - استمع الى الكلمات التية ثم رددها‬ ‫الكلمات‬ ‫ال قمرية‬ ‫المدرسة‬ ْ ‫الواقعة‬ ْ ‫الباب‬ ْ ‫الهداية‬ ْ ‫القاعة‬ ْ ‫الفلح‬ ْ ‫ال شمسية‬ ‫السمك‬ ّ ‫الرياضة‬ ّ ‫التوفيق‬ ّ ‫النجاح‬ ّ ‫الطالب‬ ّ ‫الدرس‬ ّ

KEMAHIRAN BAND

Kemahiran Lisan 2

4

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B2DL1
Mendengar dan menyebut perkataan dengan bimbingan.

EVIDENS

B2DL1E1 Mengulang sebut perkataan dengan betul. 1. Guru menyebut perkataan. 2. Murid mengulang sebut perkataan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

:‫السؤال - استمع الى الكلمات التية ثم رددها‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫عن‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫ب‬ ‫كتب‬ ‫قرأ‬ ‫جلس‬ ‫مسح‬ ‫درس‬ ‫ذهب‬ ‫تلميذ‬ ‫معلم‬ ‫سبورة‬ ‫قلم‬ ‫مطعم‬ ‫مكتبة‬

5

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAA N STANDARD

Kemahiran Lisan 3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR B3DL1
Mendengar dan menyebut perkataan.

EVIDENS

B3DL1E1 Mengulang sebut perkataan dengan betul.

AKTIVITI PENTAKSIRA N

Guru memperdengarkan isim, fiil dan harf
1. 2.

perkataan mengikut kategori

( ‫) اسم, فعل, حرف‬

Murid mendengar dan mengulang sebut perkataan mengikut kategori isim, fiil dan harf ( ‫) اسم, فعل, حللرف‬ dengan betul.

CONTOH ITEM

:‫السؤال - استمع الى الكلمات التية ثم رددها‬ ‫حرف‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫عن‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫ب‬ ‫فعل‬ ‫فتح‬ ‫أخذ‬ ‫نظر‬ ‫طبخ‬ ‫لعب‬ ‫سأل‬ ‫اسم‬ ‫أستاذان‬ ‫مادة‬ ‫المفتاح‬ ‫النوافذ‬ ‫مختبر‬ ‫تلفزيون‬

6

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

Kemahiran lisan 3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B3DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan. terhadap

B3DL1E2
Mengulang sebut perkataan dengan betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menyebut sinonim bagi perkataan tertentu.

2. Murid mengulang sebut sinonim bagi perkataan tertentu. 3. Guru menyebut antonim bagi perkataan tertentu. 4. Murid mengulang sebut antonim bagi perkataan tertentu

CONTOH ITEM

‫السؤال -استمع الى الكلمات المترادفات والمتضادات التية‬ :‫ثم رددها‬ ‫المتضادات‬ ‫1. كبير - صغير‬ ‫2. بعيد - قريب‬ ‫3. فرح - حزن‬ ‫4. صباح - مساء‬ ‫5. بدأ - انتهى‬ ‫6. أحب - أكره‬ ‫المترادفات‬ ‫الماضي – القديم‬ ‫بعد - قبل‬ ‫الطالب - التلميذ‬ ‫المعلمة – الستاذة‬ ‫الب - الوالد‬ ‫درس - تعلم‬
.1 .2 .3 .4 .5 .6

7

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Kemahiran lisan 3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. terhadap

B3DL1
Mendengar dan menyebut perkataan.

EVIDENS

B3DL1E2 Menyebut Tasrif Fiil Madhi (

‫)الفعل الماضي تصريف‬

mengikut urutan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menyebut tasrif fiil madhi

(‫)الفعللل الماضللي‬ (‫)الفعل الماضي‬

mengikut urutan.
2. Murid mengulang sebut tasrif fiil madhi

mengikut urutan.

CONTOH ITEM

:‫السؤال - استمع إلى تصريف الفعل الماضي ثم رددها‬ ‫الفعل‬ َ ‫فعلت‬ ‫فعلتما‬ ‫فعلتم‬ ِ ‫فعلت‬ ‫فعلتما‬ ‫فعلتن‬ ‫الضمير‬ َ ‫أنت‬ ‫أنتما‬ ‫أنتم‬ ِ ‫أنت‬ ‫أنتما‬ ‫أنتن‬ ُ ‫فعل‬ ‫ت‬ ‫فعلنا‬ ‫الفعل‬ ‫فعل‬ ‫فعل‬ ‫فعلوا‬ ْ ‫فعلت‬ ‫فعلتا‬ ‫فعلن‬ ‫الضمير‬ ‫هو‬ ‫هما‬ ‫هم‬ ‫هي‬ ‫هما‬ ‫هن‬ ‫أنا‬ ‫نحن‬

8

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Kemahiran lisan 4
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi tertentu.

B4DL1
Mendengar dan menyebut frasa.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

B4DL1E1 Mengulang sebut frasa dengan betul.

1. Guru menyebut frasa dengan betul. 2. Murid mengulang sebut frasa dengan betul.

: ‫السؤال - استمع الى الكلمات التية ثم رددها‬
CONTOH ITEM

‫1. ورقة المتحان‬ ‫2. طالب المدرسة‬ ‫3. قلم أستاذي‬ ‫4. دورة المياه‬ ‫5. قبل الكل‬ ‫6. أحد عشر‬ ‫7. اسمك‬ ‫8. أبي‬

9

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

Kemahiran lisan 4
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi tertentu.

B4DL1 Mendengar dan menyebut frasa.
B4DL1E2 Membina frasa dan menyebutnya dengan betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menyebut perkataan untuk membentuk frasa.
2. Murid membina frasa dan menyebutnya dengan

betul.

CONTOH ITEM

‫السؤال - استمع الى الكلمممات التيممة.ك مون الممتراكيب مممن‬ ّ :‫واذكرها‬ ‫الكلمات‬ ‫التراكيب‬ ‫إدارة المدرسة‬ ‫بيتي‬ ‫أبوه‬ ‫مكتب البريد‬ ‫قيام الليل‬ ‫اسمك‬ ‫سبعة عشر‬ ‫بعد الكل‬ ‫الكلمات‬ ‫إدارة‬ ‫بيت‬ ‫أب‬ ‫مكتب‬ ‫الليل‬ ‫اسم‬ ‫سبعة‬ ‫بعد‬ .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

KEMAHIRAN BAND

Kemahiran lisan 4

10

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi tertentu.

B4DL1
Mendengar dan menyebut frasa.

EVIDENS

B4DL1E3 Menghafal Tasrif Fiil Madhi (‫ ) تصريف الفعل الماضي‬mengikut urutan dan memperdengarkannya. 1. Guru meminta pelajar menghafal tasrif fiil

AKTIVITI PENTAKSIRAN

madhi mengikut urutan.

(‫) تصريف الفعل الماضي‬
mengikut urutan.

2. Murid memperdengarkan tasrif fiil madhi

(‫) تصريف الفعل الماضي‬
CONTOH ITEM

:‫السؤال - سمع تصريف الفعل الماضي‬ ّ ‫تصريف الفعل الماضي‬ ‫هم فعلوا‬ ‫هما فعل‬ ‫هن فعلن‬ ‫أنتم فعلتم‬ ‫أنتن فعلتن‬ ‫هما فعلتا‬ ‫أنتما فعلتما‬ ‫أنتما فعلتما‬ ‫نحن فعلنا‬ ‫هو فعل‬ ْ ‫هي فعلت‬ َ ‫أنت فعلت‬ ِ ‫أنت فعلت‬ ُ ‫أنا فعلت‬

KEMAHIRAN BAND

Kemahiran lisan 5
11

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi tertentu.

B5DL1
Mendengar dan menyebut ayat mudah dengan bimbingan.

EVIDENS

B5DL1E1 Mengulang sebut ayat mudah dengan betul dan fasih. 1. Guru menyebut ayat mudah dengan betul dan jelas. 2. Murid mengulang sebut ayat mudah dengan betul dan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

jelas. CONTOH ITEM

:‫السؤال - استمع إلى الجمل التية ثم رددها‬ ّ
ٌ ‫1. هذا طالب‬ ِ ‫َ ْر س‬ ‫2. تذهب الطالبة إلى اللملد َ َة‬ ُ ِْ ّ ِ ‫ب‬ ‫3. يستيقظ الطال ُ من النوم‬ ُ ِ ْ َْ َ َ َ َ ّ ُ ُْ َ ٌ ‫4. فاطمة تكتب الرسالة‬ ِْ َ ‫5. اللمعلمون في الفصل‬ َ ُ َّ ُ ‫6. الكاتب مجتهد‬ ‫7. القطة تحت الكرسي‬ ‫8. هم مسلمون‬ ‫9. قرأ الجد الجريدة‬ ‫01. طبخت الم الطعام‬

12

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

13

KEMAHIRAN Kemahiran lisan CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 BAND 5 (Puteri Garden) PERNYATAAN STANDARD
14.11-17.11/2011 Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi tertentu.

DESKRIPTOR

B5DL1 Mendengar dan menyebut ayat mudah dengan bimbingan. B5DL1E2 Membina ayat mudah dan menyebutnya dengan betul.

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menyebut perkataan yang tertentu . 2. Murid membina ayat mudah dengan bimbingan guru. 3. Murid memperdengarkan ayat mudah yang dibina.

CONTOH ITEM

‫السؤال - اسممتمع إلممى الكلمممات التيممة ثممم ك مون جمل مفيممدة‬ ً ّ :‫واذكرها‬ ‫الجمل‬ ‫الكلمات‬ ‫المرسم طويل‬ ‫المرسم‬ ‫الوردة جميلة‬ ‫الوردة‬ ‫الم في المطبخ‬ ‫الم‬ ‫العامل نشيط‬ ‫نشيط‬ ‫يصلي أبي صلة المغرب‬ ‫يصلي‬ ‫تفتح الخت الباب‬ ‫الباب‬ ‫ذهبت مريم إلى المدرسة‬ ‫مدرسة‬ ‫الطالب يفهم الدرس‬ ‫يفهم‬ ‫شربت فاطمة الشاي‬ ‫شربت‬

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Kemahiran lisan 5
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi tertentu. B5DL2 Menuturkan ayat mudah dengan bimbingan. 14 B5DL2E1 Bercakap tentang situasi tertentu dengan menggunakan ayat mudah 1. Guru menyoal murid tentang situasi tertentu .

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Kemahiran lisan 6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu. B6DL1 Mendengar dan menyebut ayat mudah. B6DL1E1 Membina ayat mudah dan menyebutnya dengan betul dan fasih.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menyebut perkataan yang tertentu . 2. Murid membina ayat mudah daripada perkataan yang diberikan 3. Murid memperdengarkan ayat mudah yang dibina.

‫السؤال - استمع إلى الكلمات التية ثم كممون جمل مفيممدة‬ ً ّ ْ :‫واذكرها‬ CONTOH ITEM ‫الجملة‬ ‫الكلمات‬ ‫المرسم جديد‬ ‫المرسم‬ ‫الوردة في الزهرية‬ ‫الوردة‬ ‫استرحت الم في الغرفة‬ ّ ّ ‫الم‬ ‫الطالب نشيط‬ ‫نشيط‬ ‫يصللللي المسللللمون الصلللبح‬ ّ ‫يصلي‬ ّ ‫جماعة‬ ‫قام الستاذ أمام الباب‬ ‫الباب‬ ‫مدرستي كبيرة‬ ‫مدرسة‬ ‫يفهم الولد الدرس‬ ‫يفهم‬ ‫شربت الطفلة الحليب‬ ‫شربت‬

KEMAHIRAN

Kemahiran lisan
15

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu. B6DL1 Mendengar dan menyebut ayat mudah. B6DL1E2 Membetulkan kesalahan dalam ayat yang didengar.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru membaca ayat mudah.
2. Guru meminta murid membetulkan kesalahan yang

terdapat dalam ayat yang dibacakan .
3. Murid membetulkan kesalahan yang terdapat dalam

ayat yang dibacakan.

:‫السؤال - استمع إلى الجمل التية ثم صحح الخطاء‬ ّ ّ
CONTOH ITEM

‫الطلبة‬

‫المعلم‬
‫هذه بنت‬ ‫السيارة جديدة‬ ‫الورقة زرقاء‬ ‫تنظف البنت السنان‬ ّ ‫ترجع المدرسة إلى البيت‬

‫ف البنت السنان‬

‫ع المدرس إلى البيت‬

16

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Kemahiran lisan 6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu. B6DL1 Mendengar dan menyebut ayat mudah. B6DL1E2 Membetulkan kesalahan dalam ayat yang didengar.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru membaca ayat mudah.
2. Guru

meminta murid membetulkan kesalahan yang terdapat dalam ayat yang dibacakan. menuturkan ayat menerangkan sebabnya. yang betul dan

3. Murid

: ‫السؤال - استمع إلى الجمل التية ّّصحح الخطاء مع بيان سببها‬ ّ ‫ثم‬
CONTOH ITEM

‫السبب‬

‫الطلبة‬
‫المؤنث‬

‫المعلم‬
‫هذه بنت‬

‫ف البنت السنان تنظف البنت السنان المؤنث‬ ّ

‫ع المللدرس إلللى يرجللع المللدرس إلللى المذكر‬ ‫البيت‬ ‫المؤنث‬ ‫المؤنث‬ ‫السيارة جديدة‬ ‫الورقة زرقاء‬

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN

Kemahiran lisan 6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul 17

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

STANDARD

dan tepat dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu. B6DL2 Menuturkan ayat mudah. B6DL2E1 Bercakap tentang situasi tertentu dengan menggunakan ayat mudah yang gramatis.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru menentukan situasi.
2. Murid menceritakan tentang situasi yang

ditentukan dengan menggunakan mudah yang gramatis.

ayat

CONTOH ITEM

:‫السؤال - تكلّمم عن نفسك‬ ‫اسمي محمد.أنا طالب.عمللري ثلث عشللرة سللنة.أسللكن فللي‬ ‫قرية بللوكيت تيغضللي.أدرس فللي المدرسللة بللوكيت تيغضللي‬ .‫الثانوية الوطنية. أنا أحب مدرستي‬

18

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
(Puteri Garden) 14.11-17.11/2011

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

Kemahiran lisan 6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons yang betul dan tepat dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu. B6DL3 Mendengar dan menyebut syair Arab. B6DL3E1 Menghafal dan memperdengarkan syair Arab.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru memperdengarkan sya’ir Arab. 2. Murid menghafal dan memperdengarkan sya’ir Arab.

:‫السؤال - سمع البيات الشعرية‬
CONTOH ITEM 1

‫اطلب العلم ول تكسل فما * أبعد الخير على أهل الكسل‬ ‫* كللل مللن سللار علللى الللدرب‬ ‫ل تقل قللد ذهبللت أربللابه‬ ‫وصل‬ ‫أنا الفتى النظيف * مهذب لطيف‬ ّ ‫أقوم في الصباح * أسعى إلى الفلح‬

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful