Anda di halaman 1dari 4

Masalah pertuturan

Masalah pertuturan boleh dikategorikan kepada empat iaitu masalah sebutan, masalah gagap, masalah suara dan masalah bahasa.

Masalah sebutan

kecenderungan meninggalkan suku kata atau mengubah bunyi sesuatu perkataan, misalnya perkataan "saya" menjadi "caya".

Gagap
Masalah suara Masalah bahasa

Merupakan gangguan terhadap kelancaran percakapan.Aliran pertuturan terganggu di mana seseorang itu mungkin mengulang, memberhenti seketika atau mencelah dengan suku kata atau perkataan. kerap berlaku apabila individu teruja dan ingin menyatakan sesuatu dengan cepat.

Berkaitan dengan kualiti suara seseorang. Mungkin terlalu lantang, lembut, garau, kasar, sengau, nada yang tinggi atau rendah atau nada yang sama tidak berubah

Berkaitan dengan sistem saraf pusat. Menghadapi kesukaran mentafsir bahasa dalam sesuatu perbualan.Ia juga menyebabkan kesukaran menggunakan perkataan yang sesuai dalam komunikasi

IMPLIKASI KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK DARJAH


PERLU DIBERI MASA YANG CUKUP UNTUK MEMBERI RESPON DIGALAKKAN MEMBERI RESPON SECARA BERTULIS GURU BOLEH MENGGUNAKAN PENDEKATAN YANG MELIBATKAN PENGGUNAANPELBAGAI DERIA.

GURU JUGA BOLEHMEMBANTU KANAK-KANAK DENGAN MENJADI MODEL YANG SESUAI, MISALNYA MENGULANG PERKATAAN SECARA JELAS DAN PERLAHAN, ATAU MENGGUNAKAN ALAT AUDIO. KANAK-KANAK MASALAH GAGAP BOLEH DIBANTU DENGAN TERAPI