Anda di halaman 1dari 29

Oleh :

Muhammad Amirul Syarief bin Siswono


Muhammad Zahrul Lail bin Rabaei
Wan Muhammad Syazwan bin Wan Hanafi

3PISMP PJK
Pendidikan Jasmani Zaman
Purba
o Manusia hidup secara nomad.
o Kegiatan seharian memerlukan kecergasan
yang tinggi, mereka perlu bergerak untuk
mencari makanan dan memburu.
Berlaku revolusi pertanian yang membawa
kepada perubahan gaya hidup primitif.
Zaman pembangunan dalam bidang
pertanian, manusia tidak perlu berpindah
randah, manusia mula mengamalkan gaya
hidup sedentari dan manusia
mula mengurangkan aktiviti kecergasan.
Manusia digalakkan melibatkan diri dalam
aktviti kecergasan seperti seni bela diri
untuk tujuan menyihatkan badan.
Aktiviti kecergasan yang lain juga
diperkenalkan seperti tarian, lawan
pedang, memanah, bola sepak
dan menunggang kuda.
Satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga
yang dipercayai dapat membawa
penyatuan kepada tubuh, akal dan roh
manusia serta merapatkan manusia
dengan alam.
Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga
mementingkan kecergasan untuk tujuan
ketenteraan.
Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-
aktiviti seperti berkuda, memanah,
memburu, berkawad dan membaling
lembing untuk tujuan membina
kekuatan dan kecergasan.
Masyarakat Yunani amat mementingkan
kecergasan fizikal, kota-kota yang terkenal
semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta.
Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani
bertumpu pada pembinaan tubuh badan
untuk pembentukan tentera yang kuat.
Di Athens objektif Pendidikan Jasmani
bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi
nilai estetika untuk terus hidup.
(zaman prasejarah hingga Olimpik 776 S.M)
Tujuan utama membentuk manusia petindak.
Peperangan sering berlaku. Setiap warganegara
merupakan perajurit. Keadaan fizikal yang sihat
dan kuat adalah sangat penting.
Senaman bertujuan menghasilkan kekuatan, daya
ketahanan, kepantasan dan keberanian yang amat
diperlukan dalam peperangan.
Dalam zaman ini, penduduk dikatakan melibatkan
diri dalam sukan yang memerlukan tenaga dan
kekuatan.
Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti
sukan golongan sukan golongan
aristokrat askar

Perlumbaan Membaling
kereta kuda lembing

Tinju Memanah

Bergomol Mengangkat
berat
Lari
(meliputi seluruh zaman sejarah Sparta)
Sparta merupakan sebuah negara tentera.
Semua rakyat hanya mempunyai satu profesion
iaitu sebagai askar.
Pendidikan Jasmani dan sukan serta semua
pendidikan merupakan latihan untuk peperangan.
Ini bertujuan untuk membentuk setiap rakyat
sebagai petindak yang mempunyai kekuatan
yang ganas, daya ketahanan yang tinggi,
semangat keteguhan dan kegagahan serta
kemahiran tentera.
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah
seperti gimnastik, lari, lompatan dan
permainan bola.
Aktiviti-aktiviti lain lawan pedang,
berenang, memburu, tinju, berjalan kaki,
lempar cakera dan baling lembing.
(776 S.M hingga akhir Perang Parsi pada 480 S.M)
Pendidikan Jasmani bertujuan
menyediakan warganegara di medan
perang dan juga untuk nilai estetika dan
harmoni.
Tubuh badan sama penting dengan otak
sukan dihubungkan dengan falsafah,
muzik, sastera, lukisan dan ukiran.
Orang Greek menghargai kecantikan
(fizikal) menganggap bahawa gemuk,
kurang segar, dan pertumbuhan yang tidak
Program Pendidikan Jasmani dan Sukan bagi kanak-
kanak berumur 7 12 tahun:
Berlari
Lompatan
Memanjat tali
Permainan bola
Baling lembing dan lempar cakera bersaiz kecil

Program Pendidikan Jasmani dan Sukan bagi kanak-


kanak yang lebih besar (dari segi umur):
oPerlumbaan
oBaling lembing dan lempar cakera bersaiz besar
oLompatan
oBertinju
oBergomol
oPerlumbaan kereta kuda
(dari 480 S.M hingga penaklukan Mekadonia 338 S.M)

Selepas perang Parsi, Athens berubah


menjadi pusat perdagangan dan sebuah
pusat kosmopolitan.
Penduduk mempunyai lebih banyak masa
lapang untuk perkembangan intelektual.
Pendidikan bertujuan untuk membentuk
manusia bijak dan bukan lagi petindak.
Olahraga
Gimnastik
Lumba
berperisai
Aktiviti-aktiviti
Tinju fizikal Yunani
Athens Lewat
Baling lembing

Equestrian

Memanah

Penduduk Yunani Athen Lewat lebih berminat menjadi


penonton daripada peserta.
Pendidikan Jasmani
Zaman RENAISSANCE
Maksud : (Perancis) pemulihan atau
menghidupkan semula aspek kebudayaan
dengan memberi penekanan terhadap
pemulihan budaya meliputi aspek ilmu
pengetahuan seperti sains, sastera dan
seni klasik.

Zaman kebangkitan atau kelahiran semula


dan pemulihan budaya masyarakat Eropah.
Berlangsung selama dua abad dari
pertengahan abad ke 14 hingga pertengahan
abad ke 16.

Bermula di Itali dan merebak ke seluruh


Eropah melalui perkembangan intelektual
dan pemikiran manusia.

Hasil : membuka jalan kelahiran pelbagai


aliran baru Eropah hingga abad ke 18;
Humanisme, Rasionalisme dan Nasionalisme
.
Bermula pada tahun 1400 1700.
Bermula di Itali pada abad ke 13 dan
berkembang ke utara barat Eropah
selama dua abad.
Pendidikan Jasmani dilakukan untuk
kebaikan diri sendiri, bukan orang lain.
Terdapat 3
kumpulan
utama pada
- Humanis
Zaman
- Moralis
Renaissance
- Realisme
yang berkait
dengan
Pendidikan
Jasmani:
Berpusat di Itali yang menghargai pendidikan
dalam sukan seperti :

MEMANAH
LARI BERPAGAR

LARI RENANG

PERMAINAN BOLA TANGAN


(PALLONE)
MORALIS
Dipengaruhi oleh Reformasi Protestan.

Melihat aktiviti fizikal hanya sebagai cara


untuk melaksanakan pekerjaan.

Jenis sukan yang diperkenalkan lebih ringan


dan tidak menggunakan pergerakan tubuh
yang banyak.

PERMAINAN
PAPAN PERMAINAN KAD
REALISM
Menerima pendidikan fizikal sebagai
sebahagian daripada fikiran yang sihat dalam
tubuh yang sihat.

Selama tempoh ini, sebahagian besar rakyat


Eropah masih Katolik dan Katolik lebih
menyukai aktiviti fizikal rekreasi dengan
pandangan bahawa penjagaan tubuh perlu
dilakukan.
Selama tempoh ini, sebahagian besar rakyat
Eropah adalah katolik. Mereka lebih menyukai
aktiviti fizikal rekreasi dengan pandangan bahawa
penjagaan tubuh perlu dilakukan.

Namun begitu, perkembangan Pendidikan Jasmani


mempunyai kelemahan. Pada sekitar 1600 di mana
Pendidikan Jasmani mempunyai banyak kebaikan
tetapi tidak diutamakan kerana mereka percaya
bahawa sesuatu yang tidak mempunyai tujuan
khusus adalah sesuatu yang membazir masa.
Rujukan
http://www.scribd.com/doc/84485427/8/PE
NDIDIKAN-JASMANI-DI-ZAMAN-PURBA
http://www.scribd.com/doc/58689628/nota-
tajuk-1
http://www.faqs.org/health/topics/2/Physic
al-Education.html
http://twilson44.tripod.com/toddwilson/id13
.html