Anda di halaman 1dari 14

PEMBELAJARAN

KONTEKSTUAL
APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL?
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan
isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam
pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang
melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.

Pengalaman Harian
Individu

Persekolahan

Kehidupan Masyarakat

Alam Pekerjaan
TEORI PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL

Pengetahuan sedia
ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses


maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna
dalam rangka minda mereka.

8
Peringkat Melaksanakan Pengajaran
dan Pembelajaran Konstektual

MOTIVASI PEMAHAMAN KEMAHIRAN PENILAIAN

-Pengenalan -Penerangan -Aktiviti -Ingat kembali


-Isu konsep dan Hands-on fakta penting
perbincangan perbincangan Mind on -Penilaian
- Alat bantu kelas -Penyelesaian kemajuan
mengajar masalah
BENTUK PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL
R E A C T
Relating Experiencing Applying Cooperating Transferring

Belajar
Belajar
dalam
Belajar dalam Belajar
konteks
dalam Belajar konteks dalam
pengetahuan
konteks dalam bagaimana konteks
sedia ada
menghubungk konteks pengetahuan bekerjasama
dan
aitkan penerokaan, atau , memberi
menggunaka
pengetahuan penemuan informasi maklum
n atau
baru dengan dan reka boleh balas dan
membina
pengalaman cipta digunakan berkomunika
daripada apa
hidup dalam situasi si
yang telah
lain.
diketahui
Relating (Menghubung kait)
Murid melakukan aktiviti mengutip sampah di
sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan
kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid
dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu
bapa mereka semasa membersihkan kawasan
tempat tinggal mereka setiap hari.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan
demontrasi serta membuat latihan amali
menyambungkan wayar kepada plug 3 pin.
Pengalaman ini boleh digunakan di rumah
apabila berlakunya situasi wayar plug 3 pin
sterika tertanggal.
Applying (Mengaplikasi)
Murid mempelajari teori dan konsep tuas.
Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan
ini apabila bertemu situasi sebuah kereta yang
tayarnya pancit tidak mempunyai jek. Dengan
mengamalkan pengetahuan yang ada, murid
boleh menggunakan konsep tuas untuk
menggantikan jek kereta bagi membolehkan
penukaran tayar.

Cooperating (Bekerjasama)
Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk
menyelesaikan masalah pencemaran alam
menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka
berbincang dan bekerjasama dengan ahli
kumpulan masing-masing . Hasil yang diperolehi
adalah lebih baik disebabkan mereka
menyelesaikan masalah secara bekerjasama.
Murid

Kelebihan
Pembelajaran
Kontekstual Guru
Kepada :
MURID
• Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan
pekerjaan atau kehidupan
• Dapat mengaitkan kandungan mata
pelajaran dengan pengalaman harian
• Boleh meningkatkan kemahiran
• Boleh meneroka dan mendapatkan
bukti
• Boleh menguasai perkara abstrak
melalui pengalaman konkrit
• Dapat belajar secara bekerjasama
GURU
• Dapat menjadikan pengajaran
sebagai satu pengalaman yang
berjaya.

• Dapat mengaitkan prinsip-prinsip


mata pelajaran dengan dunia
pekerjaan.
Kurang efisien kerana
memerlukan masa yang
lama
Pengetahuan sedia ada
pelajar yang berbeza
Kelemahan
Pembelajaran
Kontekstual suasana bilik darjah
yang tidak sesuai untuk
aktiviti 'hands on'
Kurang komunikasi
antara pelajar di dalam
kelas
Jadual waktu perlu fleksibel
supaya masa mencukupi
untuk menjalankan aktiviti.

Cara penilaian yang pelbagai


dan adil perlu dirangka untuk
membantu murid menguasai
Langkah pembelajaran.
Mengatasi
Bilik darjah diubah suai
Masalah
supaya murid boleh
menjalankan aktiviti ‘ hands-
on’ secara berkumpulan.

Guru memainkan peranan


sebagai fasilitator

Beri Nilai