Anda di halaman 1dari 9

ISU WANITA DAN SUKAN

FAKTOR-FAKTOR KURANGPENGLIBATAN WANITA DALAM SUKAN


‡ Kekurangan pendedahan serta peluang untukmenyertai ‡ Kegiatan sukan ‡ Kurang keyakinan dalam kalangan wanitasendiri yang merasa tidak yakin dan tidak pasti sejauh mana sumbangan yang dapat mereka berikan di bidang sukan ‡ Pakaian masa kini yang kurang sesuai, sedikit sebanyak telah menggurangkan minat wanita khususnya wanita Islam untuk aktif dalam bidang sukan berprestasi tinggi walaupun mereka mempunyai keinginan dan potensi untuk mempamerkan kecemerlangan dalam bidang sukan.

‡ Perwakilan wanita dalam kepimpinan,pengurusan, kejurulatihan dan kepegawaian terutamanya di peringkat atasan juga masih di tahap yang rendah. Tanpa perwakilan diperingkat ini, peluang persamaan untuk kaum wanita serta keperluan khusus atlit-atlit wanita tidak diberi perhatian yang sewajarnya. ‡ Negara juga kekurangan jurulatih dikalangan wanita dan bagi memastikan insiden gangguan seksual oleh jurulatih lelaki terhadap attit wanita tidak akan berlaku

‡ Kurangnya kemudahan sukan yang boleh dinikmati oleh setiap golongan wanita.Kemudahan-kemudahan untuk bersukan yang boleh disertai oleh setiap golongan wanita tanpa mengira kedudukan, usia dan kumpulan etnik terutamanya di kawasan-kawasan perumahan masih belum mencukupi. Selain daripada itu, kemudahan-kemudahan sukan juga perlu disesuaikan bagi menepati keperluan-keperluan khusus wanita. Umpamanya kolam-kolam renang yang berasingan atau lebih tertutup perludi sediakan untuk kegunaan wanita.

Tindakan-tindakan bagi menggalakkanpenglibatan wanita dalam sukan


Menerima pakai Deklarasf Brighton yang mengemukakan. Prinsip-prinsip bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang berlaku di dalam aspek penyertaan dan pembabitan wanita di dalam sukan; ‡ Memupuk minat dan potensi wanita dalam bidang sukan rekreasi dan berprestasi tinggi dengan menyediakan kemudahan-kemudahan sukan yang sempuma dan mencukupi di kawasan-kawasan perumahan; ‡ ‡

‡ Mengadakan polisi, program dan struktur yang dapat meningkatkan jumlah wanita sebagai .jurulatih, pengadil,penasihat, pembuat keputusan, pegawai, pentadbir dankakitangan sukan di semua peringkat; ‡ Melantik lebih ramai jurulatih wanita bagi menjamin ahli-ahli sukan wanita dilatih oleh jurulatih wanita bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya perbuatan-perbuatan yang sumbang seperti gangguan seksual atas nama latihan; ‡ Memperkenalkan pakaian sukan yang lebih bercirikan kesopanan dan selaras dengan tuntutan agama; ‡ Memastikan keperluan khusus wanita diberi perhatian dalam menyediakan kemudahan-kemudahan sukan seperti kolam renang khusus untuk wanita dan sebagainya; dan ‡ Wanita diwakili di dalam badan-badan sukan negara. ‡

TINDAKAN AGENSI TINDAKAN


Memperbanyakan program latihan dalam semua jenis sukan yang boleh diceburi oleh wanita Membina lebih banyak kompleks sukan di setiap kawasan perumahan

PELAKSANAAN
Kementerian Belia dan Sukan Pertubuhanpertubuhan Sukan NCWO dan NGO-NGO lain yang berkaitan Kementerian Belia dan Sukan Majlis-majlis Tempatan Kerajaan-kerajaan Negeri

TINDAKAN
Menyediakan kawasan tanah lapang untuk aktiviti TaiChi, Senamrobik dan sebagainya Menambah perwakilan wanita dalam pertubuhan sukan

PELAKSANAAN
Penguasa-penguasaTempatan Kementerian Belia dan Sukan

Kementerian Belia dan Sukan Majlis Sukan Negara Pertubuhanpertubuhan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Majlis Sukan Negara Pertubuhanpertubuhan Sukan

Mewujudkan Kod Etika bagi jurutatih ahli sukan

TINDAKAN
Memastikan ahli-ahli sukan wanita dilatih oieh jurulatih wanita

PELAKSANAAN
Kementerian Belia dan Sukan Majlis Sukan Negara Pertubuhanpertubuhan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Majlis Sukan Negara Pertubuhanpertubuhan Sukan Kementerian Belia dan Sukan

Mewujudkan perkhidmatan kaunseling untuk ahli-ahli sukan wanita Mengadakan pakaian yang sesuai untuk ahli sukan wanita

Menyediakan kemudahan-kemudahan Majlis Sukan Negara Pertubuhansukan yang sensitif terhadap pertubuhan Sukan keperluan wanita