Anda di halaman 1dari 32

KAEDAH YANG BERKESAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ILMU QIRAAT KEPADA ORANG AWAM: SATU KAJIAN

Takrifan ilmu Qiraat mengikut Ibn Al-Jazari : Suatu ilmu yang memberi perhatian atas membicarakan tatacara praktikal kalimahkalimah Al-Quran dan khilafnya yang disandarkan kepada pembawa-pembawanya.

Keistimewaan ilmu qiraat:


Ilmu qiraat yang dianggap asing oleh masyarakat Melayu telah berkembang luas pada zaman Rasulullah SAW. Al-Quran dan Qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga dengan ilmu tajwid Al-Quran itu adalah Qiraat dan Tajwid itu adalah Al-Quran. Seseorang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, berdosa di sisi Allah.

Menyebarkan ilmu Qiraat kepada masyarakat:


Tanggungjawab dan amanah semua pihakpemerintah,agensi kerajaan dan swasta, individu Perlu ada kemudahan tempat pengajian bagi setiap peringkat umur Tugas mengajar adalah fardhu kifayah Setiap tempat pengajian Al-Quran mesti mampu mengajar ilmu Qiraat.

SATU KAJIAN PENGAJARAN ILMU QIRAAT KEPADA ORANG AWAM DAPATAN SOAL SELIDIK
Umur Kekerapan
1.1 Taburan Umur Responden

Peratus

20 30 31 40 41 50 51 60 61- ke atas Jumlah

Umur 20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61- ke atas Jumlah

Kekerapan Peratus

7 6 4 9

18 16 10 23 33 100

7 6 4 9 13 39

18 16 10 23 33 100

13 39

Taburan Mula Belajar Qiraat

Mulai

Kekerapan

Peratus

1995 2000 2000 2005 2005 2010 Jumlah

6 6 27 39

16 16 68 100

Jantina

Kekerapan

Peratus

Lelaki Perempuan Jumlah

15 24 39

39 61 100

Taburan Penguasaan Tajwid

Kuasai

Kekerapan

Peratus

Baik Sederhana Lemah Jumlah

18 7 7 39

64 18 18 100

DAPATAN ( % )

BIL

ITEM

YA

1 Khatam Riwayat Hafs An Asim 2 Mempunyai asas qiraat

84 48

TIDAK SAMAR SAMAR 16 52 -

3 Mempunyai pendedahan 66.5 ilmu qiraat 4 Mempunyai matlamat 64 mempelajari ilmu qiraat

33.5
18

18

BIL 6 7 8 9 10 11

ITEM Bimbingan daripada rakan Taburan untuk menguasai 10 qiraat Pengetahuan tentang ilmu qiraat sebelum mempelajarinya Taburan keperluan memperbanyakkan seminar Taburan penyertaan seminar atau konvensyen Perlunya pendedahan sejak sekolah rendah

DAPATAN ( % ) YA TIDAK 54.6 45.4 83.2 16.8 59.8 93.6 54.6 93.6 40.2 6.4 45.4 6.4

Taburan Keberkesanan Kaedah Pengajaran

Kaedah
Mudah

Kekerapan
34

Peratus
88.4

Sukar
Tak Difahami Jumlah

5
0 39

11.6
0 100

Taburan Peranan Pihak Berkuasa dalam menyebarkan Ilmu Qiraat

Peranan
Baik Sederhana Lemah Jumlah

Kekerapan
2 9 28 39

Peratus
5.2 23.4 71.4 28.6

Taburan Faktor Mempelajari Qiraat

Faktor

Kekerapan

Peratus

Satu Cabang Ilmu Mahir Al-Quran Fardhu Kifayah Semua Di atas Jumlah

1 16 0 23 39

2.6 39 0 58.4 100

Taburan Faktor Perlu Disebarluaskan Dalam Masyarakat

Faktor Ilmu Baru Berkembang Tiada Pelapis Tidak Ramai Guru Semua Di atas Jumlah

Kekerapan 1 2 2 34 39

Peratus 2.6 5.2 5.2 87 100

Langkah-langkah dan strategi ke arah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran ilmu Qiraat kepada masyarakat awam.

1. Guru dan murid perlu memelihara adab Niat ikhlas kerana Allah Akhlak yang mulia Guru sentiasa menyambut baik orang yang datang belajar kepadanya

Sentiasa menasihati pelajar-pelajar ( motivasi )


Sentiasa merendah diri dan tawadhuk Dedikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Persekitaran yang kondusif Tekun dan sabar dalam menyampaikan ilmu dan dalam menerima ilmu

2. Disiplin diri yang tinggi


Daya tumpuan yang sangat tinggi , berfokus dan konsentrasi penuh terhadap pengajaran guru

3. Persediaan Peralatan
Menggunakan mushaf Resam Uthmani Al-Quran 10 Qiraat Buku rujukan tentang ilmu Qiraat Buku nota, alat tulis dan pen warna utk dijadikan simbol bagi perbezaan bacaan setiap Qiraat dalam mushaf Papan putih, pen marker dan pemadam

4. Menguasai istilah-istilah asas dalam pengajaran ilmu Qiraat

Adalah menjadi prasyarat untuk mendalami istilah-istilah asas sebelum mendalami perbahasan dengan lebih lanjut Pengajaran perlu diadakan serentak antara teori dan praktikal bagi mengelakkan penyalahgunaan istilah-istilah tersebut.

Memahami istilah-istilah asas dalam Pengajian Ilmu Qiraat


Contoh :

BIL
1 2

USUL
Naqal Ibdal

KETERANGAN
Memindahkan harkat hamzah kpd huruf sukun Menukar hamzah kpd huruf mad Bacaan hampir kepada kasrah

CONTOH

Imalah

Perhatian : Semua istilah tersebut perlu bertalaqi dan bermusyafahah dengan guru dan memerlukan latihan. Penggunaan istilah secara teori dan praktikal amat penting bagi memastikan pembacaan qiraat yang tepat dan betul. Segalanya tidak akan terhasil dengan mempelajarinya secara bersendirin.

CONTOH PERINCIAN RIWAYAT QOLUN:

Sukun Silah Sukun Silah

2 2 4 4

-1 -2 -3 -4

Cara bacaannya: 1. Mad Mumfasil dibaca 2 harkat dengan sukun ( ) mim jama 2. Mad Mumfasil dibaca 2 harkat dengan silah ( ) mim jama 3. Mad Mumfasil dibaca 4 harkat dengan sukun ( ) mim jama 4. Mad Mumfasil dibaca 4 harkat dengan silah ( ) mim jama

5. Sesi pengajaran dan pembelajaran


a. Sesi p&p dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah b. Fasa 1 - Penerangan usul qiraat dan istilah qiraat berserta contoh gabungjalin antara istilah dengan contoh ayat

c. Fasa 2 - Guru membacakan ayat ayat yang terdapat khilaf serta usul yang berkenaan. Pelajar mengulangi bacaan guru secara berkumpulan dan individu. d. Fasa 3 - Pelajar membaca dan bacaan disemak oleh guru dan pelajar lain serta memberi teguran

e. Fasa 4 Pelajar membentuk kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 orang untuk persediaan bacaan pada keesokan harinya. Guru bertindak sebagai fasilitator Al-Quran 10 Qiraat dan buku teks qiraat dijadikan rujukan

f. Fasa 5 Jika terdapat sebarang permasalahan,guru akan terus menghubungi ustaz untuk mendapatkan kepastian tanpa bertangguh. Oleh itu segala persoalan akan dapat diatas dengan mudah.

PENINGKATAN ILMU GURU SECARA BERTERUSAN g. Peningkatan ilmu guru secara berterusan.Setiap guru Al-Quran dan Qiraat perlu belajar secara berterusan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. - amalan ini akan menjadi motivasi dan teladan kepada pelajar dan masyarakat .
Bilangan Guru Al-Quran ( Raub ) yang meneruskan pembelajaran di UIA ( sehingga sesi Julai 2011 )
PENGAJIAN QIRAAT 7 LELAKI 2 PEREMPUAN 2 JUMLAH 4 ( semuanya mengajar)

TAJWID JUMLAH

2 4

8 10

10 14

6. Mempromosi imej organisasi Bagi memastikan ilmu Al-Quran dan Qiraat mendapat tempat di hati masyarakat, antara langkah-langkah yang telah diambil: a. Mengadakan Majlis Ihtifal tahunan dan silaturahim dalam bentuk pertandingan -Tilawah Al-Quran - Hafazan surah-surah pendek dan surah-surah panjang - Bacaan Qiraat

b.Memberi peluang kepada pelajar bagi memperdengar bacaan di dalam majlis rasmi di masjid atau di dewan orang ramai.
c. Kelas Asas Rawatan Islam ( Syifa)

d. Tadarus Al-Quran dan Khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan e. Program-program cuti sekolah f. Menubuhkan kumpulan khidmat masyarakatPengurusan jenazah (perempuan)dan tahlil. g. Mengadakah program bacaan Yasin mingguan

h.Imam di masjid membawa bacaan Qiraat semasa solat berjemaah.


i. Mengajar ilmu qiraat kepada pelajar-pelajar yang telah khatam riwayat Hafs.

POTENSI PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DALAM ERA GLOBALISASI Potensi untuk ilmu Qiraat untuk terus berkembang maju adalah amat cerah.Berikut adalah fakta yang menyokong kenyataan di atas: a. Percetakan Al-Quran dalam pelbagai riwayat yang membantu umat Islam mendalami ilmu Qiraat. b. Rakaman suara i. Riwayat Hafs:Oleh ratusan Qurra ii. Warsy : Syeikh Mahmud Khalil al-Husari dll iii. Qalun : Muhammad Abu Sunainah, Dr. Ali Abd al-Rahman al-Hudhaifi iv. Al-Duri : Dr. Abd al-Rahman al-Hudhaifi dan Mahmud Khalil al-Husari

c. Penubuhan institusi-institusi antaranya: - Mahad Qiraat al-Azhar yang ditubuhkan pada 1946M/1365H - Kuliyyah al-quran wa al-Dirasat al-Islamiyah, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia pada 1394H - Universiti Al-Quran al-Karim wa al- Ulum al-Islamiyah, Sudan pada 1990M/1410H - Kuliyyah Al-Quran al-Karim li al-Qiraat wa Ulumiha. Universiti Al-Azhar cawangan Tanta pada 1992M. - Kuliyyah al- Ulya li al-Quran al-Karim, Yaman pada 1994M. - Jabatan al-Qiraat al-Quraniyyah di Universiti al-Balqa alTatbiqiyyah, Jordan pada 2000M. - Darul Quran,(JAKIM), Maahad Tahfiz, Universiti awam dan swasta di Malaysia.

PENUTUP: - Mengharapkan supaya wujudnya kesedaran dalam kalangan masyarakat awam tentang kepentingan ilmu Qiraat. - Kesedaran orang yang berilmu menurunkan ilmu Qiraat kepada orang awam. - Kesedaran pihak berkuasa untuk berusaha memperluaskan ilmu ini. - Pembelajaran di universiti tempatan untuk orang awam dan pelajar seperti di UIA. -Mengadakan kursus-kursus, diskusi dan seminar sekerap mungkin.

Anda mungkin juga menyukai